Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00295 008957 23364492 na godz. na dobę w sumie
Mystery method. Sekretne strategie artysty podrywu - książka
Mystery method. Sekretne strategie artysty podrywu - książka
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3669-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Największy artysta podrywu w akcji

Mystery to najjaśniejsza gwiazda wśród uwodzicieli. To Michael Jordan w grze zwanej podrywaniem. To George Clooney mistrzowskiego flirtu. To Krzysztof Hołowczyc miłosnych manewrów. To David Beckham niezapomnianego romansu. I on właśnie jest gotów podzielić się z Tobą swoimi metodami. Czy jesteś gotowy? Czy Polska jest na to gotowa?

W ręku trzymasz nowy, ulepszony podręcznik playboya XXI wieku i klucz do sypialni wszystkich pięknych kobiet, o których marzysz.

Powiem Ci w sekrecie, że dziewczyn wcale nie bawi kręcenie się po parkiecie z koleżankami, picie w damskim towarzystwie i samotne chodzenie do łóżka. Każda z nich marzy, by spotkać zabawnego, ciekawego faceta, który wie, jak 'to' się robi, i z którym przeżyje niezapomnianą przygodę. Teraz czas na Ciebie. Zapoznaj się ze strategiami, taktykami i technikami żywej legendy - artysty uwodzenia, samego mistrza Mystery - i dokonaj rewolucji w swoim życiu. Oraz życiu kilku ślicznotek.

Krok po kroku dostań się do jej... serca.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Pickup Artist: The New and Improved Art of Seduction Tłumaczenie: Sławomir Kupisz (wstęp, rozdz. 3, 5 – 9, 11 – 13, dodatki), Marcin Machnik (rozdz. 4, 10) ISBN: 978-83-246-3669-3 Copyright © 2010 by Erik von Markovik and Chris Odom All rights reserved. Published in the United States by Villard Books, an imprint of The Random House Publishing Group, a division of Random House, Inc., New York. Villard and “V” Circled Design are registered trademarks of Random House, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Projekt okładki: Jan Paluch Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/mysmed Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność ............................................................ SPIS TRE(cid:165)CI Pssst NEIL STRAUSS ........................................................................ 7 Wiadomo(cid:258)(cid:202) od Mystery’ego ........................................................... 11 Wst(cid:218)p .............................................................................................. 13 1. Witamy w Miami ........................................................................ 15 2. Eskalacja fizyczna i poca(cid:239)unek ................................................... 27 3. Dom na pe(cid:239)nych obrotach ........................................................... 51 4. Pokój medytacyjny ...................................................................... 65 5. Nadchodzi burza .......................................................................... 91 6. Statystyka a pi(cid:218)kne kobiety ....................................................... 95 7. Klub ze striptizem w Vegas ...................................................... 115 8. Skrypt Elvisa ............................................................................. 143 9. Wieczór w South Beach ........................................................... 173 10. Studium atrakcyjno(cid:258)ci ............................................................ 195 11. Ba(cid:241)ka Rozkoszy ...................................................................... 227 12. Przyj(cid:218)cie na wzgórzach .......................................................... 241 13. Coda w Nowym Jorku ............................................................ 253 Gratulacje ...................................................................................... 261 S(cid:239)owniczek .................................................................................... 263 Podzi(cid:218)kowania .............................................................................. 273 O autorach ..................................................................................... 277 Kup książkęPoleć książkę 6 TYTU(cid:146) KSIAZKI Kup książkęPoleć książkę ............................................................ 1. WITAMY W MIAMI „ROZSMAKOWUJ(cid:125) SI(cid:125) w moim cz(cid:239)owiecze(cid:241)stwie”, powiedzia(cid:239)em. Wzi(cid:200)(cid:239)em solidnego macha ze skr(cid:218)ta i zdecydowanym ruchem poda(cid:239)em go siedz(cid:200)cej obok blondynce (nie spogl(cid:200)daj(cid:200)c na ni(cid:200)). Wzi(cid:218)(cid:239)a go, a ja ci(cid:200)gn(cid:200)(cid:239)em dalej: „I mog(cid:218) wam wszystkim powiedzie(cid:202), (cid:285)e bez cienia w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci”, zrobi(cid:239)em pauz(cid:218), „zas(cid:239)u(cid:285)y(cid:239)em na to. Prawda, bracie?”, u(cid:258)miechn(cid:200)(cid:239)em si(cid:218) do Lovedropa, mojego wiernego skrzyd(cid:239)owego. „Mystery, nic doda(cid:202), nic uj(cid:200)(cid:202)”, powiedzia(cid:239) Lovedrop. „To b(cid:218)dzie rewelacyjny rok”. Przytkn(cid:200)(cid:239) do ust szklank(cid:218) z czekoladowym koktajlem proteinowym i poci(cid:200)gn(cid:200)(cid:239) (cid:239)yk. „Po prostu (cid:285)yj(cid:218) tera(cid:283)niejszo(cid:258)ci(cid:200)”, powiedzia(cid:239)em, wykonuj(cid:200)c r(cid:218)koma zamaszysty, roz(cid:239)o(cid:285)ysty gest. „Wszech(cid:258)wiat otwiera si(cid:218) przed nami. Za- stanówcie si(cid:218) nad ca(cid:239)(cid:200) t(cid:200) matematyk(cid:200). To po prostu niesamowite”. Ciem- ne, proste w(cid:239)osy mia(cid:239)em uczesane w ko(cid:241)ski ogon, na mojej ko(cid:258)cistej twarzy malowa(cid:239)o si(cid:218) podekscytowanie. Blondynka obok mnie na(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)a mój charakterystyczny, przypomi- naj(cid:200)cy kocie futro czarny kapelusz. Mia(cid:239)em go na sobie tego wieczora, pos(cid:239)u(cid:285)y(cid:239) mi jako rekwizyt blokuj(cid:200)cy. By(cid:239) na ni(cid:200) zdecydowanie za du- (cid:285)y, ale i tak wygl(cid:200)da(cid:239)a w nim (cid:258)licznie. Mia(cid:239)a wielkie niczym sarna oczy w kszta(cid:239)cie migda(cid:239)ów i s(cid:239)owia(cid:241)skie rysy twarzy — mój ulubiony typ. U(cid:258)miechn(cid:218)(cid:239)a si(cid:218) do mnie. Zaskoczy(cid:239)o. Pracowa(cid:239)em nad tym od kilku godzin. Teraz po prostu budowa(cid:239)em komfort. Kup książkęPoleć książkę 16 MYSTERY METHOD. SEKRETNE STRATEGIE ARTYSTY PODRYWU „Ta sofa wygl(cid:200)da jak przeniesiona z Jetsonów”, powiedzia(cid:239)a druga dziewczyna, brunetka o d(cid:239)ugich, prostych w(cid:239)osach. Mia(cid:239)a na sobie zielon(cid:200) sukienk(cid:218) koktajlow(cid:200), jej oczy podkre(cid:258)la(cid:239) ciemny makija(cid:285). „Wspa- nia(cid:239)y dywan. Jego czyszczenie musi kosztowa(cid:202) ci(cid:218) fortun(cid:218)”. Nasza czwórka — Lovedrop, dwie kobiety i ja — odpoczywa(cid:239)a na bia(cid:239)ym, puszystym dywanie. Wzd(cid:239)u(cid:285) (cid:258)ciany sta(cid:239)a futurystyczna bia(cid:239)a sofa. Wszystko by(cid:239)o bia(cid:239)e. Bia(cid:239)e by(cid:239)y zas(cid:239)ony za czterna(cid:258)cie tysi(cid:218)cy dolarów. Bia(cid:239)e by(cid:239)y plastikowe, awangardowe meble w ca(cid:239)ym domu. Nawet pies by(cid:239) bia(cid:239)y. W k(cid:200)cie, przy szklanym stoliku, siedzia(cid:239) nasz kumpel Szczur. Trzy- man(cid:200) w d(cid:239)oni kart(cid:200) kredytow(cid:200) rozkruszy(cid:239) na blacie stolika kilka b(cid:239)(cid:218)kit- nych pigu(cid:239)ek. Na jego wilgotnych ustach malowa(cid:239) si(cid:218) s(cid:239)aby, ledwie wi- doczny u(cid:258)miech. „Hej, LD”, powiedzia(cid:239), lekko be(cid:239)kocz(cid:200)c. „Masz ochot(cid:218) na któr(cid:200)(cid:258) z tych roksanek?” Lovedrop u(cid:258)miechn(cid:200)(cid:239) si(cid:218) znacz(cid:200)co. „Nie masz ju(cid:285) dosy(cid:202)? Wygl(cid:200)dasz, jakby(cid:258) chcia(cid:239) wci(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) wszystko, co jest na tym stole”. Dziewczyny zachichota(cid:239)y. „Czy to oznacza »nie«?”, Szczur u(cid:258)miechn(cid:200)(cid:239) si(cid:218) bezczelnie, jak gdyby chcia(cid:239) powiedzie(cid:202): Sam dobrze wiesz, (cid:285)e chcesz par(cid:218). Projektor wy(cid:258)wietla(cid:239) teledyski na przeciwleg(cid:239)ej (cid:258)cianie pokoju, z g(cid:239)o- (cid:258)ników rozlega(cid:239) si(cid:218) mocny, pobudzaj(cid:200)cy hip-hop. Lovedrop wsta(cid:239) i zacz(cid:200)(cid:239) ta(cid:241)czy(cid:202) w rytm muzyki, sk(cid:200)pany w padaj(cid:200)cym na niego kolorowym (cid:258)wietle projektora. „Uwielbiam t(cid:218) piosenk(cid:218)”, powiedzia(cid:239). Nie by(cid:239)a to piosenka, któr(cid:200) mo(cid:285)na by rozkoszowa(cid:202) si(cid:218) ze s(cid:239)uchawkami na uszach, doskonale nadawa(cid:239)a si(cid:218) za to do ta(cid:241)ca z dziewczyn(cid:200). Brunetka podnios(cid:239)a si(cid:218) i zacz(cid:218)(cid:239)a ta(cid:241)czy(cid:202) obok niego. „Czy to wasz dom, ch(cid:239)opaki?”, zapyta(cid:239)a. Och, jaki przyjemny by(cid:239) ten mi(cid:218)kki dywan pod bosymi stopami. Wszystko zla(cid:239)o si(cid:218) w jedno i za- cz(cid:218)(cid:239)o wibrowa(cid:202): muzyka, (cid:258)wiat(cid:239)o projektora, taniec, (cid:258)miech, dym uno- sz(cid:200)cy si(cid:218) w powietrzu. Lovedrop po(cid:239)o(cid:285)y(cid:239) r(cid:218)k(cid:218) na biodrze dziewczyny, a drug(cid:200) zatoczy(cid:239) nad g(cid:239)ow(cid:200) ko(cid:239)o, jak gdyby kr(cid:218)ci(cid:239) lassem. Kup książkęPoleć książkę WITAMY W MIAMI 17 „Hej, Mystery”, powiedzia(cid:239). „Pami(cid:218)tasz taniec kaczuchy Matthew McConaugheya? W Vegas”. Zacz(cid:200)(cid:239) macha(cid:202) r(cid:218)kami, na(cid:258)laduj(cid:200)c trzepota- nie skrzyde(cid:239). „Nic nie wiem o (cid:285)adnym Matthew McConaugheyu, a ty jeste(cid:258) teraz w Miami”, powiedzia(cid:239) Szczur. „Hej, LD, wygl(cid:200)dasz jak ch(cid:239)opaki z Back- street Boys”, zacharcza(cid:239) i obliza(cid:239) usta. „Dobrze, (cid:285)e mam od nich tylko ruchy w ta(cid:241)cu”, odpowiedzia(cid:239) Lovedrop. „A tobie zosta(cid:239)a jedynie ta idiotyczna kozia bródka”. „Au”, powiedzia(cid:239)a brunetka. U(cid:258)miechn(cid:218)(cid:239)a si(cid:218) do Lovedropa i od- garn(cid:218)(cid:239)a w(cid:239)osy za ucho. Szczur wskoczy(cid:239) z powrotem na swój futurystyczny fotel i wyra(cid:283)nie wkurzony po(cid:239)o(cid:285)y(cid:239) r(cid:218)k(cid:218) na piersiach. „LD, zrani(cid:239)e(cid:258) mnie”, powiedzia(cid:239) swoim j(cid:218)kliwym g(cid:239)osem. „Zrani(cid:239)e(cid:258) mnie tym, co powiedzia(cid:239)e(cid:258). I to po tym wszystkim, co dla ciebie zrobi(cid:239)em”. W jego g(cid:239)osie naprawd(cid:218) by(cid:239)o s(cid:239)ycha(cid:202) smutek. To by(cid:239)o niez(cid:239)e. Szczur wyhamowa(cid:239) na moment i po chwili doda(cid:239) gazu: „LD, wiesz, (cid:285)e kocham ci(cid:218) jak brata, nie? Wy wszyscy, ch(cid:239)opaki, jeste(cid:258)cie dla mnie bra(cid:202)mi. Kocham was, ch(cid:239)opaki”. Brunetka za(cid:285)artowa(cid:239)a: „To dziewczyna ma pierwsza powiedzie(cid:202) »kocham ci(cid:218)«”. Potrz(cid:200)sa(cid:239)a w(cid:239)osami w rytm muzyki, ko(cid:239)ysa(cid:239)y si(cid:218) ma(cid:239)e, zielone kolczyki w jej uszach. „Naprawd(cid:218) znasz Matthew McConaugheya?”, zapyta(cid:239)a mnie blon- dynka, podaj(cid:200)c mi skr(cid:218)ta. Palcami dotkn(cid:218)(cid:239)a policzka i przejecha(cid:239)a d(cid:239)oni(cid:200) po w(cid:239)osach. „Nie, nie”, odpowiedzia(cid:239)em, trzymaj(cid:200)c z gracj(cid:200) skr(cid:218)ta. Moje paznok- cie, (cid:258)wie(cid:285)o pomalowane czarnym lakierem, pasowa(cid:239)y do koloru lakieru paznokci u stóp. Zrobi(cid:239)em przerw(cid:218), (cid:285)eby wzi(cid:200)(cid:202) macha. „Spotka(cid:239)em go jeden raz, w Vegas. W jakim(cid:258) ma(cid:239)ym klubie. Nie w Tangerine, ale nie- daleko. Widzia(cid:239)em go, jak ta(cid:241)czy(cid:239) kaczuchy”. „Co to s(cid:200) »kaczuchy«?”, zapyta(cid:239)y jednocze(cid:258)nie obie dziewczyny i po- patrzywszy na siebie, zachichota(cid:239)y. Lovedrop wyja(cid:258)ni(cid:239): „To sposób, w jaki McConaughey podrywa ko- biety. To jego gra”. Kup książkęPoleć książkę 18 MYSTERY METHOD. SEKRETNE STRATEGIE ARTYSTY PODRYWU Blondynka potrz(cid:200)sn(cid:218)(cid:239)a g(cid:239)ow(cid:200). „Takie ciacho jak Matthew McCon- aughey nie musi gra(cid:202), (cid:285)eby podrywa(cid:202) kobiety”. „Rozgryz(cid:239)em jego plan gry”, ci(cid:200)gn(cid:200)(cid:239)em, „przynajmniej na tamten wieczór. Ale s(cid:200)dz(cid:218), (cid:285)e tej okre(cid:258)lonej taktyki musia(cid:239) u(cid:285)ywa(cid:202) ju(cid:285) wcze(cid:258)niej”. Poci(cid:200)gn(cid:200)(cid:239)em ostatniego macha ze skr(cid:218)ta i zgasi(cid:239)em go bezpo(cid:258)rednio na szklanym blacie stolika do kawy. „Poszed(cid:239)em do jednego z klubów w Vegas, w którym by(cid:239) ju(cid:285) on, odstawiaj(cid:200)cy swój zwariowany taniec ka- czuchy. Jasne, (cid:285)e zwraca(cid:239) na siebie uwag(cid:218): McConaughey wymachuj(cid:200)cy r(cid:218)kami, kr(cid:218)c(cid:200)cy ty(cid:239)kiem i kiwaj(cid:200)cy g(cid:239)ow(cid:200) w gór(cid:218) i w dó(cid:239). Nawalony jak (cid:258)winia”. „To podjara(cid:239)o ludzi”, wtr(cid:200)ci(cid:239) Lovedrop. Kontynuowa(cid:239)em, przybieraj(cid:200)c porozumiewawczy ton g(cid:239)osu: „Ludzie obserwowali go i komentowali mi(cid:218)dzy sob(cid:200) jego zachowanie. W ko(cid:241)cu zacz(cid:218)li si(cid:218) zastanawia(cid:202): »Kim jest ten go(cid:258)(cid:202)?«. Wreszcie kto(cid:258) paln(cid:200)(cid:239): »Moment, czy to nie jest przypadkiem Matthew McConaughey?«. Po chwili nikt nie mówi(cid:239) o niczym innym”. Mówi(cid:239)em rytmicznie, w moich oczach pojawi(cid:239) si(cid:218) b(cid:239)ysk podekscy- towania. „Wszyscy szeptali: »Czy to on jest t(cid:200) gwiazd(cid:200) filmow(cid:200)? To ten, co umawia si(cid:218) z ka(cid:285)d(cid:200) poznan(cid:200) dziewczyn(cid:200)?«. Ka(cid:285)dy rejestrowa(cid:239) jego demonstracje warto(cid:258)ci. Ludzie patrzyli na niego, mówili o nim, ca(cid:239)y klub by(cid:239) podjarany sam(cid:200) jego obecno(cid:258)ci(cid:200)”. Zrobi(cid:239)em pauz(cid:218), roz(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)em d(cid:239)onie, by pokaza(cid:202), (cid:285)e nic w nich nie mam i kontynuowa(cid:239)em: „Zadzia(cid:239)a(cid:239)o. Zacz(cid:200)(cid:239) ta(cid:241)czy(cid:202) kaczuchy z t(cid:200) dziew- czyn(cid:200). Przekracza(cid:239) pewne bariery, lekko nagina(cid:239) zasady spo(cid:239)eczne, ale ro- bi(cid:239) to zupe(cid:239)nie (cid:258)wiadomie. Jestem wi(cid:218)cej ni(cid:285) pewien, (cid:285)e wiedzia(cid:239), co robi”. Nagle w mojej d(cid:239)oni pojawi(cid:239)a si(cid:218) ga(cid:239)ka oczna z plastiku. Podnios(cid:239)em j(cid:200), aby wszyscy mogli jej si(cid:218) przyjrze(cid:202), i podrzuci(cid:239)em do góry. Rozp(cid:239)yn(cid:218)(cid:239)a si(cid:218) w powietrzu, co wzbudzi(cid:239)o u towarzystwa st(cid:239)umiony okrzyk zdumie- nia. U(cid:258)miechn(cid:200)(cid:239)em si(cid:218) szeroko i powiedzia(cid:239)em: „McConaughey serwo- wa(cid:239) swoj(cid:200) potrawk(cid:218) z kaczki wszystkim w klubie”. Parskn(cid:218)li (cid:258)miechem. „Rozmawia(cid:239)e(cid:258) z nim?”, zapyta(cid:239)a blondynka. Kup książkęPoleć książkę WITAMY W MIAMI 19 „No có(cid:285), rozmawiali(cid:258)my par(cid:218) minut”, powiedzia(cid:239)em. „I on, i ja spotykali(cid:258)my si(cid:218) kiedy(cid:258) z t(cid:200) sam(cid:200) dziewczyn(cid:200), Jackie, pogadali(cid:258)my te(cid:285) troch(cid:218) o naszych psach”1. Blondynka (cid:258)cisn(cid:218)(cid:239)a moje chude rami(cid:218) i powiedzia(cid:239)a: „Wiecie, ch(cid:239)opcy, co Mystery powiedzia(cid:239) do mnie, kiedy przechodzi(cid:239)am obok niego? Przyjrza(cid:239) mi si(cid:218), jak gdyby co(cid:258) go zaciekawi(cid:239)o, i zapyta(cid:239): »Po- stawi(cid:239)a(cid:258) kiedy(cid:258) klocka w z(cid:239)otym kiblu?«”. Brunetce opad(cid:239)a szcz(cid:218)ka. „Mówisz teraz powa(cid:285)nie?”, zapyta(cid:239)a. Blondynka zachichota(cid:239)a. Poprawi(cid:239)a b(cid:239)yszczyk na ustach i powie- dzia(cid:239)a: „Z pocz(cid:200)tku nie mog(cid:239)am w to uwierzy(cid:202). Có(cid:285) za otwieracz! A on powtórzy(cid:239) to jeszcze raz: »Zapyta(cid:239)em: Czy kiedykolwiek postawi(cid:239)a(cid:258) klocka w z(cid:239)otym kiblu? To nieziemskie uczucie!«”. Obie dziewczyny wybuch(cid:239)y g(cid:239)o(cid:258)nym (cid:258)miechem. Brunetka spojrza(cid:239)a na mnie i powiedzia(cid:239)a: „O mój Bo(cid:285)e! Gdyby(cid:258) zaczepi(cid:239) mnie takim tek- stem, nie odezwa(cid:239)abym si(cid:218) do ciebie ani s(cid:239)owem”. Blondynka kontynuowa(cid:239)a: „Zastanawiam si(cid:218), kto mówi w taki sposób?”. Nikt tak nie mówi, kochanie, pomy(cid:258)la(cid:239)em. Nie wtedy, kiedy próbuje wywrze(cid:202) na tobie wra(cid:285)enie. W tym w(cid:239)a(cid:258)nie rzecz. Gor(cid:200)co wierz(cid:218) w sku- teczno(cid:258)(cid:202) zdyskwalifikowania si(cid:218) w roli amanta we wczesnej fazie po- dej(cid:258)cia; podryw wydaje si(cid:218) wtedy (cid:239)atwiejszy. Blondynka zacz(cid:218)(cid:239)a bawi(cid:202) si(cid:218) paskiem swojej torebki. Po chwili po- wiedzia(cid:239)a: „Zaciekawili(cid:258)cie nas, ch(cid:239)opaki. My(cid:258)la(cid:239)y(cid:258)my, (cid:285)e jeste(cid:258)cie z jakiego(cid:258) zespo(cid:239)u albo co(cid:258) takiego. Gracie w zespole?”. Brunetka jej zawtórowa(cid:239)a: „No w(cid:239)a(cid:258)nie, tak w ogóle, ch(cid:239)opaki, to co wy robicie? Mówili(cid:258)cie powa(cid:285)nie o tym ca(cid:239)ym arty(cid:258)cie podrywu?”. Nie mo(cid:285)ecie mie(cid:202) im za z(cid:239)e ciekawo(cid:258)ci. Nasz dom, Project Miami, by(cid:239) rezydencj(cid:200) o powierzchni 500 metrów kwadratowych, po(cid:239)o(cid:285)on(cid:200) w Coconut Grove. Prezentowa(cid:239) si(cid:218) niczym dzie(cid:239)o artysty sztuki wspó(cid:239)- czesnej — bia(cid:239)y, kanciasty dom, wybijaj(cid:200)cy si(cid:218) na tle bujnej tu zieleni. 1 Wspominaj(cid:200)c dziewczyn(cid:218) imieniem Jackie, uruchomi(cid:239)em w umy(cid:258)le blondynki prze(cid:239)(cid:200)cznik atrakcyjno(cid:258)ci i poinformowa(cid:239)em j(cid:200), (cid:285)e jestem obiektem preselekcji innych kobiet. Kup książkęPoleć książkę 20 MYSTERY METHOD. SEKRETNE STRATEGIE ARTYSTY PODRYWU Podjazd wygl(cid:200)da(cid:239) jak salon luksusowych marek samochodów. Sta(cid:239)o na nim kilka modeli mercedesa, bia(cid:239)y bentley i nale(cid:285)(cid:200)cy do Szczura czar- ny lexus z tandetnymi, niewyszukanymi ko(cid:239)pakami. Pomijaj(cid:200)c lexusa, (cid:285)aden z zaparkowanych pod naszym domem samochodów nie by(cid:239) wart mniej ni(cid:285) sto tysi(cid:218)cy dolarów. Nie (cid:285)eby(cid:258)my zap(cid:239)acili za który(cid:258) z nich naszymi w(cid:239)asnymi pieni(cid:218)dzmi artystów podrywu. Zamierzali(cid:258)my po prostu dobrze si(cid:218) zabawi(cid:202) w Miami. „W pewnym sensie to prawda”, przyzna(cid:239) Lovedrop. „Prowadzimy seminaria, jak odnajdywa(cid:202) si(cid:218) w(cid:258)ród ludzi i nawi(cid:200)zywa(cid:202) nowe znajo- mo(cid:258)ci. Nazywamy to sztukami wenusja(cid:241)skimi. Uczymy te(cid:285) facetów, jak powinni rozmawia(cid:202) z dziewczynami…”, na chwil(cid:218) zawiesi(cid:239) g(cid:239)os. „Po prostu chcemy, (cid:285)eby ka(cid:285)dy bawi(cid:239) si(cid:218) tak samo dobrze, jak my. Zbyt wielu facetów, którzy przychodz(cid:200) do baru, nie ma tak naprawd(cid:218) poj(cid:218)cia, co ma robi(cid:202)”. Blondynka pokiwa(cid:239)a g(cid:239)ow(cid:200) potakuj(cid:200)co: „No jasne. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) face- tów przychodz(cid:200)cych do klubu to zwyk(cid:239)e dupki. Mówi(cid:218) powa(cid:285)nie, byli- (cid:258)cie najfajniejszymi ch(cid:239)opakami, z którymi rozmawia(cid:239)y(cid:258)my przez ca(cid:239)y wieczór”. Jest (cid:239)adna, pomy(cid:258)la(cid:239)em, patrz(cid:200)c na ni(cid:200). Przypomina mi moj(cid:200) eks. „Jasne”, zawtórowa(cid:239)a jej brunetka. „Byli(cid:258)cie najzabawniejsi”. „Tak”, powiedzia(cid:239) Lovedrop, nadaj(cid:200)c swojemu g(cid:239)osowi zarozumia(cid:239)y ton. „Wszystkie dziewczyny by(cid:239)y o was zazdrosne, ch(cid:239)opaki. Ka(cid:285)da chcia(cid:239)a by(cid:202) na naszym miejscu”. Brunetka parskn(cid:218)(cid:239)a (cid:258)miechem. „O mój Bo(cid:285)e! Nie nadymajcie si(cid:218) tak, bo zaraz p(cid:218)kniecie”. „O, à propos”, odezwa(cid:239)em si(cid:218) niespodziewanie. „Chcecie obejrze(cid:202) mój ostatni klip dla Current TV?” Wyci(cid:200)gn(cid:200)(cid:239)em mojego iPhone’a, od- pali(cid:239)em nagranie i poda(cid:239)em do obejrzenia blondynce. Oto prezento- wa(cid:239)em si(cid:218) jej w telewizji, udzielaj(cid:200)cy wywiadu niczym jaka(cid:258) gruba ryba. Przez ca(cid:239)(cid:200) noc (cid:239)adowa(cid:239)em do jej g(cid:239)owy moje demonstracje warto(cid:258)ci. Za- chowywa(cid:239)em si(cid:218) tak, jak gdybym po kolei odhacza(cid:239) poszczególne punkty listy: S(cid:239)awa? Wideo dla Current TV. Odfajkowane. Kup książkęPoleć książkę WITAMY W MIAMI 21 Centrum uwagi? Historia z Matthew McConaugheyem. Wszyscy s(cid:239)uchali z zapartym tchem. Odfajkowane. Preselekcja? Umawia(cid:239)em si(cid:218) z t(cid:200) pi(cid:218)kn(cid:200) dziewczyn(cid:200) Jackie. Odfaj- kowane. Przywódca stada? »Jeste(cid:258) na to gotowa? Jestem wodzem plemienia«. Silna osobowo(cid:258)(cid:202)? Rutyna uziemienia. Odfajkowane. Awatar? Odfajkowane. Sojusze towarzyskie? »Poznaj moich superprzyjació(cid:239)«. Na scenie pojawia si(cid:218) Lovedrope. Odfajkowane. Po chwili blondynka powiedzia(cid:239)a: „»Najwi(cid:218)kszy artysta podrywu (cid:258)wiata«”, tak tu o tobie mówi(cid:200). Spojrza(cid:239)a na mnie. „Tak. Czy jeste(cid:258) na to gotowa?”, odpowiedzia(cid:239)em. Moja blada skóra — (cid:258)wiadectwo mojego nocnego trybu (cid:285)ycia — nadawa(cid:239)a mi w (cid:258)wietle projektora wampiryczny urok. „Okazuje si(cid:218), (cid:285)e s(cid:200) ludzie, którzy uwa(cid:285)aj(cid:200) mnie za najwi(cid:218)kszego artyst(cid:218) podrywu (cid:258)wiata. Czy to nie wariactwo?”, powiedzia(cid:239)em tak, gdy(cid:285) rzeczywi(cid:258)cie uwa(cid:285)a(cid:239)em to za dziwne i zaskakuj(cid:200)ce. Blondynka parskn(cid:218)(cid:239)a ironicznie. „Ta, jasne. To ja jestem t(cid:200), która poderwa(cid:239)a Ci(cid:218) dzisiejszego wieczora. I do tego by(cid:239)e(cid:258) bardzo (cid:239)atwy”. „»(cid:146)atwy« to s(cid:239)owo, którego ludzie u(cid:285)ywaj(cid:200), gdy czuj(cid:200) si(cid:218) zbyt pew- ni siebie”, odpowiedzia(cid:239)em. „Uroda jest pospolita. Ca(cid:239)a South Beach jest pe(cid:239)na modelek. Osobi(cid:258)cie preferuj(cid:218) kobiety z jak(cid:200)(cid:258) skaz(cid:200), z charakte- rem. To jest to, co mi si(cid:218) w tobie podoba. W niedoskona(cid:239)o(cid:258)ci jest jakie(cid:258) pi(cid:218)kno”. Pokiwa(cid:239)em g(cid:239)ow(cid:200) z powag(cid:200) i ci(cid:200)gn(cid:200)(cid:239)em dalej: „Mog(cid:218) powie- dzie(cid:202), (cid:285)e jeste(cid:258) jedn(cid:200) z nas! W swoim cz(cid:239)owiecze(cid:241)stwie jeste(cid:258) taka, jak my wszyscy”. Szczur zwin(cid:200)(cid:239) jednodolarowy banknot w rulon, a potem pochyli(cid:239) si(cid:218) i zacz(cid:200)(cid:239) wci(cid:200)ga(cid:202) grub(cid:200) kresk(cid:218) b(cid:239)(cid:218)kitnego proszku ze szklanego bla- tu stolika. Jego sztywne w(cid:239)osy pob(cid:239)yskiwa(cid:239)y od nadmiaru (cid:285)elu. „Hej, LD! Powiniene(cid:258) zajrze(cid:202) do mojego portfolio. Wiesz, by(cid:239)em kiedy(cid:258) profesjonalnym modelem. Wygl(cid:200)da(cid:239)em wtedy naprawd(cid:218) nie(cid:283)le. By(cid:239)em nawet szczuplejszy od ciebie”. „Nic nie stoi na przeszkodzie, (cid:285)eby(cid:258) znowu taki by(cid:239)”, odrzek(cid:239) Lovedrop. Poci(cid:200)gn(cid:200)(cid:239) kolejny (cid:239)yk swojego koktajlu proteinowego i po- wiedzia(cid:239): „Kiedy przeprowadzi(cid:239)em si(cid:218) tutaj par(cid:218) miesi(cid:218)cy temu, mia(cid:239)em niez(cid:239)(cid:200) nadwag(cid:218)”. Kup książkęPoleć książkę 22 MYSTERY METHOD. SEKRETNE STRATEGIE ARTYSTY PODRYWU „Powa(cid:285)nie?”, zdziwi(cid:239)a si(cid:218) brunetka, obmacuj(cid:200)c jego biceps. „Teraz wygl(cid:200)dasz ca(cid:239)kiem dobrze”. „Naprawd(cid:218) tak my(cid:258)lisz?”, Lovedrop wypr(cid:218)(cid:285)y(cid:239) si(cid:218) dumnie. „Pewnie”, zachichota(cid:239)a. „Niez(cid:239)e z ciebie ciacho”. „Wreszcie czuj(cid:218) si(cid:218) doceniony”, powiedzia(cid:239) Lovedrop, promienie- j(cid:200)c niczym ma(cid:239)y ch(cid:239)opiec. A potem doda(cid:239), jakby z nut(cid:200) zrezygnowania: „No dobra, mog(cid:218) ci(cid:218) przytuli(cid:202)”. Przewróci(cid:239) oczami, powiód(cid:239) wzrokiem wokó(cid:239), wyci(cid:200)gn(cid:200)(cid:239) do niej ramiona i mocno u(cid:258)cisn(cid:200)(cid:239). Gdy przyciska(cid:239) dziewczyn(cid:218) do siebie, zawaha(cid:239) si(cid:218) przez chwil(cid:218). Ju(cid:285) mia(cid:239) powiedzie(cid:202): „(cid:146)adnie pachniesz”, ale poczu(cid:239), (cid:285)e dziewczyna sztywnieje. Wola(cid:239) nie ryzykowa(cid:202) i dmuchaj(cid:200)c na zimne, powiedzia(cid:239): „W porz(cid:200)dku, na razie to wszystko, co mam dla ciebie, odklej si(cid:218) ode mnie”. Odsun(cid:200)(cid:239) j(cid:200) od siebie i wróci(cid:239) na swoje miejsce. Siedz(cid:200)c, rozwa(cid:285)a(cid:239) w duchu: Popracuj(cid:218) jeszcze troch(cid:218) nad jej komfortem psychicznym i zobaczymy, co uda mi si(cid:218) osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) dzisiejszej nocy. Prosta sprawa. Za chwil(cid:218) wróc(cid:218) i sfinalizuj(cid:218) zyski. I wtedy us(cid:239)yszeli(cid:258)my ostry, st(cid:239)umiony trzask, po którym dobieg(cid:239) nas odleg(cid:239)y d(cid:283)wi(cid:218)k, przypominaj(cid:200)cy krzyk kobiety. Wszyscy zamarli. „Co to by(cid:239)o?”, zapyta(cid:239)a brunetka. „Co to by(cid:239)o?”, zapyta(cid:239) Lovedrop. Po chwili us(cid:239)yszeli(cid:258)my to znowu: g(cid:239)uchy odg(cid:239)os uderzenia, po którym nast(cid:200)pi(cid:239)o co(cid:258) jak kobiecy krzyk. I jeszcze raz. I kolejny. Brzmia(cid:239)o to tak, jak gdyby kto(cid:258) j(cid:200) ch(cid:239)osta(cid:239). „To Johnny”, powiedzia(cid:239) Szczur. „Jest w swoim pokoju na dole z t(cid:200) stewardes(cid:200)”. Brunetka unios(cid:239)a brwi. „Kto tu w ogóle jeszcze mieszka?”, zapyta(cid:239)a blondynka. Za du(cid:285)o pyta(cid:241), pomy(cid:258)la(cid:239)em. „Johnny tylko wynajmuje tu pokój”, wyja(cid:258)ni(cid:239) Lovedrop. „Ma swój w(cid:239)asny dom po drugiej stronie miasta. To dobry ch(cid:239)opak. Bardzo lubi bondage. Powinny(cid:258)cie zobaczy(cid:202) loch w jego domu”, dorzuci(cid:239) (cid:285)artobliwie. Kup książkęPoleć książkę WITAMY W MIAMI 23 „Zaraz, moment”, powiedzia(cid:239)a z rezerw(cid:200) brunetka. „Czy mam rozumie(cid:202), (cid:285)e pod tym domem jest loch z pejczami, (cid:239)a(cid:241)cuchami i in- nymi takimi?” „Nie, sk(cid:200)d(cid:285)e znowu”, powiedzia(cid:239)em. „Ma tutaj tylko sypialni(cid:218). Ona wpada do niego od czasu do czasu i bawi(cid:200) si(cid:218) w ch(cid:239)ost(cid:218)”. Mój g(cid:239)os brzmia(cid:239) pewnie, szczerze. Nic trudnego. Miejmy to ju(cid:285) za sob(cid:200), pomy(cid:258)la(cid:239)em. „Za chwil(cid:218) zobaczysz, jak Mata- dor wkracza tu bez koszuli”. „Och!”, odezwa(cid:239)em si(cid:218) niespodziewanie. „Co(cid:258) mi si(cid:218) przypomnia- (cid:239)o. Ogl(cid:200)da(cid:239)y(cid:258)cie kiedy(cid:258) Google Earth?” Bzdury zatykaj(cid:200) umys(cid:239). „O, tak”, odpar(cid:239)a blondynka. „Rozmawiali(cid:258)cie o tym przy barze, zgadza si(cid:218)?” „O mój Bo(cid:285)e, musicie to zobaczy(cid:202)!” W moim g(cid:239)osie by(cid:239)o s(cid:239)ycha(cid:202) za- chwyt. „To niesamowita rzecz. Dopiero co oblecia(cid:239)em na Google ca(cid:239)e Miami. Chod(cid:283)cie, poka(cid:285)(cid:218) wam to na projektorze”. Wsta(cid:239)em, wysoki i szczup(cid:239)y, chwytaj(cid:200)c blondynk(cid:218) za r(cid:218)k(cid:218). Wygl(cid:200)da(cid:239)em jak Tommy Lee, moim awatarem by(cid:239) obraz, który wypracowywa(cid:239)em i doskonali(cid:239)em przez lata eksperymentowania. Spojrza(cid:239)a na brunetk(cid:218), ich oczy spo- tka(cid:239)y si(cid:218). Lovedrop zabra(cid:239) si(cid:218) za brunetk(cid:218). „Chod(cid:283), poka(cid:285)(cid:218) ci dom”, zapro- ponowa(cid:239). „Szczerze mówi(cid:200)c, wola(cid:239)abym zosta(cid:202) z przyjació(cid:239)k(cid:200). Bez urazy”, odpowiedzia(cid:239)a. Podnios(cid:239)a swoje szpilki i zacz(cid:218)(cid:239)a je zak(cid:239)ada(cid:202). A niech to szlag!, pomy(cid:258)la(cid:239) Lovedrop. Z do(cid:239)u dobieg(cid:239) nas kolejny odg(cid:239)os uderzenia. I kolejny j(cid:218)k. Wzi(cid:200)(cid:239)em blondynk(cid:218) za r(cid:218)k(cid:218). Obie dziewczyny posz(cid:239)y za mn(cid:200) po w(cid:239)ochatym, bia(cid:239)ym dywanie na gór(cid:218), po marmurowych schodach, obok nieskazitelnie czystej kuchni, wokó(cid:239) sto(cid:239)u bilardowego, do mojej sy- pialni, wprost na moje bia(cid:239)e (cid:239)ó(cid:285)ko w rozmiarze California King. Lovedrop przypatrywa(cid:239) si(cid:218) Szczurowi, który prycha(cid:239) po wci(cid:200)gni(cid:218)ciu kolejnej b(cid:239)(cid:218)kitnej (cid:258)cie(cid:285)ki z blatu stolika. W ko(cid:241)cu mog(cid:218) spróbowa(cid:202) i przesta(cid:202) odgrywa(cid:202) pieprzon(cid:200) cnotk(cid:218), pomy(cid:258)la(cid:239). „Musz(cid:218) to przeczeka(cid:202). Mam na- dziej(cid:218), (cid:285)e si(cid:218) znudzi. Mo(cid:285)e powinienem by(cid:239) po prostu przerzuci(cid:202) j(cid:200) przez rami(cid:218)”. Za oknami powoli zacz(cid:200)(cid:239) przeb(cid:239)yskiwa(cid:202) szary (cid:258)wit. Kup książkęPoleć książkę 24 MYSTERY METHOD. SEKRETNE STRATEGIE ARTYSTY PODRYWU „Przy okazji”, odezwa(cid:239) si(cid:218) Szczur. „Macie jutro rozmow(cid:218) konferen- cyjn(cid:200) z adwokatami. Zapomnia(cid:239)em ci powiedzie(cid:202). Twoja komórka by(cid:239)a wy(cid:239)(cid:200)czona, wi(cid:218)c zadzwonili do biura. Ci(cid:200)gle pojawiaj(cid:200) si(cid:218) jakie(cid:258) pozwy przeciwko wam, ch(cid:239)opaki”. Rozleg(cid:239) si(cid:218) kolejny odg(cid:239)os uderzenia. A po nim kolejny krzyk. „Jeste(cid:258) pewien, (cid:285)e nie chcesz?”, zabe(cid:239)kota(cid:239) Szczur i wyszczerzy(cid:239) z(cid:218)by, prezentuj(cid:200)c zwini(cid:218)t(cid:200) w rulon jednodolarówk(cid:218). Jego oczy zasz(cid:239)y mg(cid:239)(cid:200), a z k(cid:200)cika ust na starannie wypiel(cid:218)gnowan(cid:200) bródk(cid:218) w stylu Backstreet Boys pociek(cid:239)a (cid:258)lina. Nie przestawa(cid:239) si(cid:218) u(cid:258)miecha(cid:202), a jego wzrok by(cid:239) utkwiony gdzie(cid:258) w dal. Lovedrop wyrwa(cid:239) mu banknot. „Daj mi to”, powiedzia(cid:239). 10 przykaza(cid:241) Mystery’ego 1. Wyrób w sobie przyzwyczajenie wdawania si(cid:218) w rozmow(cid:218) wy(cid:239)(cid:200)cznie dla praktyki. Cel jest tu drugo- 2. 3. 4. 5. 6. 7. rz(cid:218)dny. Po prostu odpr(cid:218)(cid:285) si(cid:218) i rozmawiaj. Gdy obcujesz i rozmawiasz z lud(cid:283)mi, u(cid:258)miechaj si(cid:218) mi(cid:218)dzy podej(cid:258)ciami. Rozpoczynaj(cid:200)c rozmow(cid:218), odchyl si(cid:218) i spróbuj si(cid:218) odpr(cid:218)(cid:285)y(cid:202). Nie pochylaj si(cid:218) i nie opieraj o przedmiot znajduj(cid:200)cy si(cid:218) przed Tob(cid:200). Mów powoli, nadawaj swoim s(cid:239)owom ekspresj(cid:218). Ju(cid:285) samo to wystarczy, aby ulepszy(cid:202) Twoj(cid:200) gr(cid:218) o 300 . B(cid:200)d(cid:283) gadu(cid:239)(cid:200) (powa(cid:285)nie) i staraj si(cid:218), aby w Twoich s(cid:239)owach pobrzmiewa(cid:239)a niek(cid:239)amana fascynacja. Opowiadaj o swoich przyja(cid:283)niach i znajomo(cid:258)ciach, nie szcz(cid:218)d(cid:283) humoru, jak równie(cid:285) opisów swoich do(cid:258)wiadcze(cid:241), zarówno emocjonalnych, jak i fizycznych. Entuzjazm jest zara(cid:283)liwy. Nie staraj si(cid:218) jej zaimponowa(cid:202), przechwalaj(cid:200)c si(cid:218) swoj(cid:200) prac(cid:200), wp(cid:239)ywowymi znajomymi, dziewczyna- mi. Zamiast tego nie wprost podkre(cid:258)laj swoj(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) poprzez demonstracje i umiej(cid:218)tnie wplatane w opowie(cid:258)(cid:202) szczegó(cid:239)y. Je(cid:258)li stwierdzi, (cid:285)e starasz si(cid:218) wywrze(cid:202) na niej wra(cid:285)enie, nisko oceni Twoj(cid:200) warto(cid:258)(cid:202). Nie podchod(cid:283) do sprawy, jak gdyby by(cid:239)a to najwa(cid:285)niejsza rzecz na (cid:258)wiecie. Baw si(cid:218) i (cid:285)artuj. Staraj si(cid:218) z(cid:239)apa(cid:202) jej fale, ale nie reaguj na nie. Zachowuj si(cid:218) tak samo, jak zachowujesz si(cid:218) w obecno(cid:258)ci swojej o(cid:258)mioletniej siostrzenicy. Gdy z ni(cid:200) przebywasz, stopniowo dawaj jej pozna(cid:202) wzrost swojego zainteresowania jej osob(cid:200). Pozwól jej mie(cid:202) (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202), (cid:285)e zdoby(cid:239)a Ci(cid:218) wy(cid:239)(cid:200)cznie swoj(cid:200) osobowo(cid:258)ci(cid:200). Kup książkęPoleć książkę WITAMY W MIAMI 25 8. Staraj si(cid:218) zrównowa(cid:285)y(cid:202) wska(cid:283)niki zainteresowania ze wska(cid:283)nikami braku zainteresowania. Dotyczy to zarówno rozmów z ni(cid:200), jak i post(cid:218)puj(cid:200)cego fizycznego wymiaru Waszej znajomo(cid:258)ci. Efekty b(cid:218)d(cid:200) zdu- miewaj(cid:200)ce. 9. Dopilnuj, aby mie(cid:202) na sobie element garderoby (kapelusz, charakterystyczny pier(cid:258)cie(cid:241), naszyjnik itp.), który mo(cid:285)e sta(cid:202) si(cid:218) dla innych pretekstem do nawi(cid:200)zania z Tob(cid:200) rozmowy. Miej w pogotowiu wiary- godn(cid:200) i ciekaw(cid:200) opowie(cid:258)(cid:202) zwi(cid:200)zan(cid:200) z tym przedmiotem. 10. Korzystaj z (cid:285)ycia. Odwiedzaj si(cid:239)owni(cid:218) i dbaj o form(cid:218), konsekwentnie uzupe(cid:239)niaj swoj(cid:200) garderob(cid:218). Pod- trzymuj znajomo(cid:258)ci ze swoimi przyjació(cid:239)kami. Urz(cid:200)dzaj przyj(cid:218)cia. Dbaj o przyjació(cid:239) i znajomych. Spraw, aby dziewczyna poczu(cid:239)a si(cid:218) dobrze, wyobra(cid:285)aj(cid:200)c sobie, (cid:285)e jest cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) Twojego szampa(cid:241)skiego (cid:285)ycia. Kup książkęPoleć książkę 26 MYSTERY METHOD. SEKRETNE STRATEGIE ARTYSTY PODRYWU Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mystery method. Sekretne strategie artysty podrywu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: