Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00176 008125 21565310 na godz. na dobę w sumie
NLP. Wpływ na siebie i innych - książka
NLP. Wpływ na siebie i innych - książka
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-615-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> perswazja i nlp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Programowanie neurolingwistyczne (NLP) jest jednym z najpotężniejszych narzędzi w sztuce komunikacji. Dostarcza technik i strategii perswazji, wywierania wpływu na siebie i innych. Aby skutecznie je stosować, konieczne jest dogłębne zrozumienie rzeczywistych procesów zachodzących podczas porozumiewania się. Dzięki NLP można maksymalnie zwiększyć korzyści płynące z kontaktów interpersonalnych, i to nie tylko na gruncie zawodowym.

Każdy, kto zrozumie założenia NLP, opanuje podstawowe techniki i nauczy się wykorzystywać te informacje w sposób efektywny, może oczekiwać znaczącej poprawy zarówno w relacjach zawodowych, jak i prywatnych.

Ta książka, zawierająca wiele praktycznych przykładów i ćwiczeń, pomoże Ci osiągać lepsze rezultaty w pracy. Nauczysz się:

Jeżeli dążysz do doskonałości w procesie komunikacji, sięgnij po tę książkę. Znajdziesz w niej omówienie technik NLP, które pomogą Ci w budowaniu relacji międzyludzkich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści 1. Myśląc w kategoriach NLP 7 Uznane za odczytane...................................................y..................... 7 Presupozycje ...................................................y................................... 8 Modelowanie...................................................y.................................14 2. Wprowadzenie do NLP 17 Sposoby na zwycięstwo ...................................................y................17 CBZTM — co będę z tego miał?...................................................y.18 Wywieranie wpływu w sposób uczciwy ........................................19 Korzystanie z tej książki...................................................y.............. 20 Rozwijanie umiejętności NLP ...................................................y... 20 3. Punkty widzenia 25 Mapa nie jest terytorium ...................................................y............ 25 Gdyby mapy były prawdziwe, wszyscy bylibyśmy gdzie indziej!............................................... 27 4. Kultury, wartości i przekonania 29 Mapa firmy czy rzeczywistość wirtualna? ................................... 29 Wszyscy za jednego i…?...................................................y.............. 30 Kwestia wyboru...................................................y.............................31 Dążenie do doskonałości...................................................y............ 32 5. Musisz wiedzieć, czego chcesz, aby móc to zdobyć 33 Czego tak naprawdę chcesz?...................................................y........33 Siła dobrze sformułowanego celu ................................................ 34 Patrz, słuchaj lub czuj ...................................................y..................35 4 N L P . W P Ł Y W N A S I E B I E I I N N Y C H Jak wygląda, brzmi i jaki jest w dotyku sukces? .......................... 37 Dąsać się, czy się nie dąsać — oto jest pytanie............................ 38 Przejmowanie kontroli ...................................................y............... 39 6. Budowanie relacji 41 Niezbędna więź ...................................................y.............................41 Nie jestem numerem…...................................................y................41 Jestem wolnym człowiekiem!...................................................y..... 42 Zawrócenie fali...................................................y............................. 43 Czas i miejsce...................................................y................................ 44 7. Porozmawiajmy językiem ciała 47 Podążaj za prowadzącym...................................................y............ 47 Ton i tempo ...................................................y.................................. 48 Znajome tempo...................................................y............................ 48 Jest coś w twoim sposobie poruszania się.................................... 49 Proszę patrzeć na moje dłonie ...................................................y... 50 8. Idź za prowadzącym 53 Tędy droga ...................................................y.....................................53 Prowadzenie do zwycięstwa...................................................y........ 54 Krzyczysz na mnie? ...................................................y..................... 54 9. Zmiana etykiety 57 Użyj kotwicy!...................................................y................................ 57 Im wyżej, tym mniej ...................................................y.................... 57 Róża pod innym imieniem ...................................................y........ 58 Niezamierzona hipnoza ...................................................y............. 59 Nie myśl o niebieskim słoniu ...................................................y.... 60 10. Jeśli ujmujesz to w ten sposób 61 Liczy się sposób, w jaki to mówisz.................................................61 Co inni usłyszą w twoich słowach? .............................................. 62 Na osłodę ...................................................y.......................................63 Z drugiej strony… ...................................................y....................... 64 Problemem jest stan umysłu ...................................................y...... 65 11. Chłodna kalkulacja czy przeczucie? 67 Sznurki do pociągania ...................................................y................ 67 Percepcja, myśli i emocje ...................................................y............ 67 Tylko myśl to sprawia ...................................................y................. 68 S P I S T R E Ś C I 5 12. Przekazywanie informacji ma sens 71 Istota rzeczy i widok z lotu ptaka ..................................................71 Idąc w górę schodami w dół ...................................................y....... 72 Plus minus dwa ...................................................y............................ 73 Wybór właściwego poziomu ...................................................y...... 73 Dlaczego menedżerowie średniego szczebla są ważni?.............. 75 13. Unikanie oporu 77 Pozwól, że opowiem ci pewną historię ........................................ 77 Sedno sprawy...................................................y................................ 78 Wojna to piekło ...................................................y........................... 78 14. Kierowanie własnym działaniem 81 Czy masz na myśli to, co mówisz?.................................................81 Wartości i przekonania...................................................y............... 82 Suma części...................................................y................................... 83 Rozmowa z częściami ...................................................y................. 83 Zarządzanie metodą „Jeśli musisz wiedzieć” ............................. 84 15. Używanie preferowanych systemów reprezentacji 87 Medium jest komunikatem...................................................y........ 87 Osoby o wzrokowym systemie reprezentacji.............................. 88 Osoby o słuchowym systemie reprezentacji ............................... 90 Osoby o kinestetycznym systemie reprezentacji........................ 93 Wszyscy się zmieniamy!...................................................y.............. 95 16. Prezentacje 97 Do kogo mówisz?...................................................y......................... 97 17. Dyscyplina 101 X, Y i NLP..................................................y......................................101 Problemy i cele ...................................................y........................... 102 Szukanie problemów...................................................y................. 102 Cele, które pomagają osiągnąć rezultat ......................................103 Ukryte polecenia...................................................y.........................105 Lęk przed spadaniem ...................................................y.................105 18. Oceny 107 Jaki to ma cel?...................................................y............................. 107 Percepcja i oczekiwania...................................................y............. 107 Do przodu i w górę...................................................y.................... 108 6 N L P . W P Ł Y W N A S I E B I E I I N N Y C H 19. Motywacja 111 Tam, gdzie jest sposób...................................................y................ 111 Łagodna perswazja...................................................y......................117 Operatory modalne...................................................y....................117 Firmowe metaprogramy ...................................................y............118 20. Negocjacje 119 Dokładnie pośrodku ...................................................y..................119 Przygotowania...................................................y............................ 120 W cudzej skórze ...................................................y......................... 120 Idealne dopasowanie celów ...................................................y...... 120 Spójność i inne sposoby na przedstawienie argumentów........121 Metafory...................................................y...................................... 122 Wyjaśnianie przez wyszczególnianie ......................................... 122 21. Sprzedaż 127 Liczy się sposób, w jaki to robisz ................................................ 127 Powiedzieć, czy nie powiedzieć..................................................y. 128 Cechy i korzyści ...................................................y......................... 128 Klienci o dominującym wzrokowym systemie reprezentacji ....129 Klienci o dominującym słuchowym systemie reprezentacji ...130 Klienci o dominującym kinestetycznym systemie reprezentacji...................................................y..................130 Sprzedawanie grupom ...................................................y............... 131 22. Spotkania 133 Po co tu jesteśmy? ...................................................y.......................133 Kwestionuj, by podążać za tematem...........................................135 23. Uczciwość 137 Uczciwość to w dalszym ciągu najlepsza strategia ....................137 Szok kulturowy ...................................................y...........................137 Kto musi wiedzieć? ...................................................y.....................138 Prawda to ulica dwukierunkowa .................................................139 Zmniejszanie luki w szczerości...................................................y.139 A Słowniczek podstawowych terminów NLP użytych w książce B Wybrana bibliografia 141 147 Wprowadzenie do NLP Sposoby na zwycięstwo NLP — programowanie neurolingwistyczne — to jedno z najpo- tężniejszych narzędzi dostępnych w środowisku biznesu. Termin „neurolingwistyczny” został wprowadzony przez Alfreda Ko- rzybskiego (założyciela ruchu semantyki ogólnej) kilka dekad temu, jednak NLP — rozwinięte m.in. przez Bandlera i Grindera — znacznie wykroczyło poza pierwotne założenia Korzybskiego, aby stać się bodaj najpełniejszą syntezą nowoczesnej wiedzy psy- chologicznej w naszych czasach. Nazwa programowanie neurolingwistyczne składa się z trzech części: Neuro Linguistic obejmuje procesy zachodzące w mózgu i systemie nerwowym. odnosi się do sposobu, w jaki używamy słów, i jak wpływa to na nasze relacje ze światem zewnętrznym i jego postrzeganie. Programming interaktywny proces pozwalający nam na dokonywanie bardzo precyzyjnych wyborów dotyczących naszego sposobu myślenia, mówienia i odczuwania. Można by powiedzieć, że standardowa teoria zarządzania jest trochę jak naukowiec, który odkrył, że pszczoły „nie mogą” latać (ich skrzydła są za małe, ich ciała to aerodynamiczny koszmar i tak 1 8 N L P . W P Ł Y W N A S I E B I E I I N N Y C H dalej). Na tej samej zasadzie, istnieje wiele pomysłów na to, co jest nie tak z zarządzaniem, lecz niewiele proponujących „jak” napra- wić taki stan rzeczy. Natomiast NLP jest jak doświadczony pszczelarz, który igno- ruje naukowe poglądy i cały czas pomaga swoim pszczołom, by były w jak największym stopniu produktywne. Innymi słowy, NLP zajmuje się istniejącym stanem rzeczy, za- miast grzęznąć w tym, jak powinien on wyglądać. Oferuje dogłębne zrozumienie procesu komunikacji oraz daje środki pozwalające wykorzystać tę wiedzę do zmaksymalizowania skuteczności kon- taktów interpersonalnych, niezależnie od tego, czy są one zwią- zane ze sprzedażą, negocjacjami, prezentacją czy oceną. Ludzie lubią ludzi podobnych do siebie. CBZTM — co będę z tego miał? Każda osoba działająca na polu biznesu i posiadająca wiedzę z za- kresu podstawowych pojęć i technik NLP oraz potrafiąca skutecznie wykorzystać te informacje, może się spodziewać znacznej poprawy w swojej działalności zawodowej, a także w życiu towarzyskim. NLP pokazuje jak odnieść sukces w biznesie poprzez: ♦ efektywne wyznaczanie celów, prowadzące do bardziej zogniskowanych działań, ♦ budowanie dobrych relacji z kolegami z pracy oraz wspólnikami w interesach, stawianie na współpracę; unikanie wywoływania konfliktów, ♦ wypracowanie większej elastyczności w sposobie reagowania na środowisko, co prowadzi do bardziej odpowiednich reakcji na nieustannie zmieniające się wymogi biznesowe, ♦ kierowanie swoją aktywnością umysłową prowadzące do uzyskania większej samokontroli oraz skuteczniejszego sterowania własnymi działaniami. Jedna z podstawowych koncepcji w NLP brzmi „Jeśli jedna osoba potrafi coś zrobić, inni mogą się tego nauczyć”. Od samego począt- ku NLP opiera się na procesie „modelowania” osób odnoszących W P R O W A D Z E N I E D O N L P 1 9 sukcesy (w opinii otoczenia) w rozmaitych dziedzinach życia. Po przeprowadzeniu modelowania zachowania danej osoby, może- my porównać je z zachowaniem osób odnoszących mniejsze suk- cesy, by odnaleźć „różnice stanowiące o różnicy”. Te odmienności są częstokroć bardzo subtelne, lecz po ich zi- dentyfikowaniu mogą zostać przejęte przez innych ludzi pragną- cych zwiększyć swoją skuteczność. Upraszczając, podstawową koncepcję NLP można ująć w następujących słowach: odkryj, co przynosi rezultaty, a następnie to zastosuj. Oznacza to, że wszyst- kie techniki opisane w NLP są oparte na tym, co niektórzy ludzie już robią. Być może ty sam korzystasz z części z tych umiejętno- ści, nie zdając sobie nawet sprawy, czym one tak naprawdę są. To właśnie ta nieświadomość wpędza nas w kłopotliwe położenie, kiedy działanie prowadzące do sukcesu w jednej sytuacji, w innej może się przyczynić do porażki. Posiadamy wszystkie potrzebne zasoby, aby poradzić sobie z nie- malże każdą sytuacją, w jakiej możemy się znaleźć. Wywieranie wpływu w sposób uczciwy Ponieważ przedstawione tu koncepcje i techniki wywodzą się z za- chowań, które przyniosły sukces, są niezwykle potężnymi narzę- dziami, i może się wydawać, że istnieje bardzo realne prawdopodo- bieństwo ich niewłaściwego wykorzystania. To prawda. Można użyć młotka do zbudowania pięknej łodzi bądź ude- rzyć się nim w kciuk lub uderzyć nim kogoś w głowę — tak samo te techniki mogą być wykorzystane zarówno w dobrym, jak i złym celu. Lecz jak Genie Laborde wskazuje w swojej książce Influencing with Integrity, istnieją jasno określone kary związane z wykorzysty- waniem NLP do manipulowania innymi: ♦ uraza, ♦ wzajemne oskarżenia, 2 0 N L P . W P Ł Y W N A S I E B I E I I N N Y C H ♦ wyrzuty sumienia, ♦ zemsta. Bardzo proszę o wzięcie sobie tego do serca. Korzystanie z tej książki Celem tej książki jest przedstawienie praktycznej instrukcji, poka- zującej, w jaki sposób można wykorzystać NLP do osiągnięcia suk- cesu na niwie biznesu. Jeśli chodzi o strukturę książki, aby uniknąć kilkakrotnego powtarzania tych samych informacji, podstawowe wiadomości o różnych koncepcjach i technikach NLP zostały przedstawione w rozdziałach 2 – 14. Rozdziały 15 – 22 opisują, w jaki sposób NLP może być wykorzystane w rozmaitych sytu- acjach biznesowych. W tych rozdziałach zawartych jest wiele od- wołań do stosownych części w rozdziałach 2 – 14. Przykładowo, za każdym razem, gdy w rozdziałach 15 – 22 poruszony zostanie temat spójności (np. w rozdziale o negocjacjach), czytelnik jest od- syłany z powrotem do rozdziału o spójności w rozdziałach 2 – 14. Na końcu rozdziałów 3 – 14 znajdują się ćwiczenia sprawdza- jące, które pomogą ci rozwinąć umiejętności zdobyte podczas lektury danego rozdziału. Takie podejście pozwala na zwięzłe przedstawienie informacji, podkreślające wysoce zintegrowany cha- rakter teorii i praktyki NLP. Rozwijanie umiejętności NLP W trakcie lektury tej książki odkryjesz, że bardzo łatwo jest przy- swoić sobie podstawowe pojęcia w NLP. Zdobycie wprawy w sto- sowaniu technik NLP potrwa odrobinę dłużej. Proces ten można modelować jako cztery poziomy kompetencji. 1. Nie wiesz, czego nie wiesz. Bardzo dobrze zdajesz sobie sprawę z tego, czego nie wiesz. Bardzo dobrze zdajesz sobie sprawę z tego, co wiesz. Możesz wykorzystywać posiadaną wiedzę bez zastanawiania się nad tym. 2. 3. 4. W P R O W A D Z E N I E D O N L P 2 1 Pozwolę sobie zilustrować powyżej przedstawione poziomy poprzez omówienie ważnej umiejętności NLP noszącej nazwę ostrości spo- strzegania (wyczulona obserwacja zmysłowa). Poziom 1. Wielu czytelników może zareagować na ostatnie zdanie, zadając pytanie o znaczenie terminu „ostrość spostrzegania”. Inaczej mó- wiąc, w tym konkretnym temacie znajdują się oni na poziomie 1., który można określić jako: „nieświadomą niekompetencję”. W kontekście biznesowym, zdolność rozpoznania kiedy znaj- dujemy się na poziomie 1., w połączeniu ze stosownym zachowa- niem, sama w sobie jest cenną umiejętnością. Poziom 2. Zarówno umysł, jak i ciało, są częściami tego samego systemu. Ostrość spostrzegania to proces obserwacji reakcji fizjologicz- nych drugiej osoby — odnotowywanie zmian koloru skóry, na- pinania i rozluźniania mięśni itd. Daje ci to pewien wgląd w pro- cesy mentalne danej osoby. Możesz w tym momencie pomyśleć o ludziach pokrywających się rumieńcem, gdy są zakłopotani, lub zaciskających mięśnie szczęk, gdy ogarnia ich złość. Zaczynasz rozumieć, na czym polega uważność, choć nadal zdajesz sobie sprawę jedynie z najbardziej oczywistych przykładów połączeń pomiędzy ciałem i umysłem. Osiągnąłeś poziom 2. — „świadomej niekompetencji”. Na tym etapie NLP może wydawać się tylko zestawem sztuczek i technik. Poziom 3. Po jakimś czasie, choć twoje umiejętności nadal będą wymagały ćwiczeń, będziesz w stanie zauważyć subtelniejsze sygnały fizyczne, aczkolwiek proces obserwacji i interpretacji w dalszym ciągu będzie musiał odbywać się w sposób świadomy. To poziom 3. — „świadoma kompetencja”. Na tym poziomie umiejętności zaczynasz rozumieć, że NLP to dużo więcej niż się na pierwszy rzut oka wydaje. 2 2 N L P . W P Ł Y W N A S I E B I E I I N N Y C H Poziom 4. W końcu, w wyniku ćwiczeń, doświadczenia, a zwłaszcza po przejściu profesjonalnego szkolenia, będziesz mógł reagować na zachowanie innych ludzi w sposób wysoce skuteczny i pozba- wiony jakiegokolwiek wysiłku. Osiągnąłeś poziom 4. — „nieświadomej kompetencji”. Teraz możesz w pełni wykorzystywać swoje umiejętności NLP jako na- turalną i instynktowną reakcję na dowolną sytuację, w jakiej się znajdziesz. Wybór należy do ciebie Zamiast ćwiczeń sprawdzających, w tym rozdziale chciałbym przed- stawić dowód swojego wcześniejszego twierdzenia — że każdy po- siada zasoby potrzebne do poradzenia sobie z dowolną sytuacją. Jak często zdarzyło ci się słyszeć, jak ktoś mówi: „on strasznie mnie złości’? Pewnie zbyt często, by zapamiętać te sytuacje. Tak naprawdę jednak, gdyby jakaś osoba rzeczywiście była w stanie zezłościć mnie, znaczyłoby to, że, z definicji, ma ona większą wła- dzę nad moimi emocjami niż ja. Nasze reakcje emocjonalne na zdarzenia mające miejsce w na- szym otoczeniu są w rzeczywistości oparte na naszym postrzega- niu tych zdarzeń, a, jak przekonamy się za chwilę, sposób, w jaki je postrzegamy, może znajdować się całkowicie pod naszą kon- trolą. Jako bardzo prosty przykład selektywnego postrzegania można podać różne sposoby interpretacji zwrotu „mówić, co się ma na myśli”: Wierzę, że powinno się być szczerym. Jesteś otwartą osobą. On jest jawnie niegrzeczny. Ujmując to nieco poważniej, jeśli kontroluję swoje emocje, to na- wet w najtrudniejszych warunkach mogę podjąć decyzję, czy będę kontrolować sytuację, czy zaledwie na nią reagować. Aby doko- nać wyboru, muszę wiedzieć, jakie zasoby mam do swojej dyspozy- cji. Do tego sprowadza się poniższy przykład ćwiczenia. W P R O W A D Z E N I E D O N L P 2 3 Aby zilustrować swoje twierdzenie, przygotowałem ćwiczenie — chciałbym, abyś przeczytał każdy z przedstawionych poniżej kro- ków i wykonał polecenia przed przejściem do następnego kroku. Krok 1. Spróbuj przypomnieć sobie sytuację w pracy, która w pewnym stop- niu zdenerwowała cię lub zirytowała, pomimo iż nie była zbyt poważna. Przywołaj zdarzenia, tak jakbyś oglądał film (zamknij oczy, jeśli to pomoże). Oglądaj film, wsłuchaj się w ścieżkę dźwiękową — rozmowy itd. — i postaraj się przypomnieć sobie odczucia i uczucia, zarówno fizyczne, jak i emocjonalne towarzyszące te- mu zdarzeniu. Obejrzyj cały film przed przejściem do kroku 2. Krok 2. Wybierz utwór muzyczny, który lubisz, i którego nastrój jest cał- kowitym przeciwieństwem nastroju przywołanego w kroku 1. Jeśli do głowy przychodzi ci kilka utworów, wybierz jeden z nich i przejdź do kroku 3. Krok 3. Ponownie obejrzyj sytuację jak film, lecz tym razem dołącz do ścież- ki dźwiękowej utwór muzyczny wybrany przez ciebie w kroku 2. Ponownie obejrzyj cały film przed przejściem do kroku 4. Krok 4. Obejrzyj film jeszcze raz, bez muzyki. Zauważ, w jaki sposób zmie- niły się twoje emocje — negatywne odczucia zmalały bądź znik- nęły całkowicie. Doświadczyłeś właśnie, w jaki sposób twoje postrzeganie kształ- tuje twoje uczucia i w jaki sposób możesz kontrolować, lub, mó- wiąc językiem NLP, programować własną percepcję, a co za tym idzie, swoje uczucia, aby osiągnąć pozytywny i korzystny stan umysłu. 2 4 N L P . W P Ł Y W N A S I E B I E I I N N Y C H Zawsze posiadałeś taką umiejętność i mogłeś korzystać ze swo- ich zasobów, być może korzystałeś z nich już wielokrotnie (na przykład, puszczając ulubioną płytę przypominającą o wyjątkowym wydarzeniu), nie będąc tego świadomym. Teraz posiadasz tę umie- jętność świadomie i wiesz, jak z niej korzystać. Pozostała część książki traktuje o tym, w jaki sposób możesz wykorzystać techniki NLP, aby stać się skuteczniejszym w każdym aspekcie działalności zawodowej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

NLP. Wpływ na siebie i innych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: