Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00063 002782 23546739 na godz. na dobę w sumie
NLP dla bystrzaków. Wydanie III - książka
NLP dla bystrzaków. Wydanie III - książka
Autor: , Liczba stron: 424
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-6129-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W prostocie tkwi siła

NLP może wzbogacić Twoje życie!

Programowanie neurolingwistyczne pozwala zrozumieć, co naprawdę motywuje nas do działania, jak myślimy, jak czujemy i jak rozumiemy to, co zachodzi wokół nas. Ta książka przystępnie wyjaśnia podstawy NLP i przedstawia praktyczne pomysły zastosowania go w życiu codziennym, aby rozwiązywać problemy, dokonywać zmian i lepiej rozumieć siebie i innych.

W książce:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Neuro-linguistic Programming For Dummies, 3rd Edition Tłumaczenie: Cezar Matkowski ISBN: 978-83-283-6129-4 Original English language edition Copyright © 2015 John Wiley Sons, Ltd, Chichester, West Sussex. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part any form. This translation published by arrangement with John Wiley Sons, Inc.. Oryginalne angielskie wydanie © 2015 John Wiley Sons, Ltd, Chichester, West Sussex. Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z John Wiley Sons, Inc. Translation copyright © 2019 by Helion S.A. Wiley, the Wiley Publishing Logo, For Dummies, Dla Bystrzaków, Dummies Man and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used by permission. Wiley, the Wiley Publishing Logo, For Dummies, Dla Bystrzaków, Dummies Man i związana z tym szata graficzna są markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://dlabystrzakow.pl/user/opinie/nlpby3 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: dlabystrzakow@dlabystrzakow.pl WWW: http://dlabystrzakow.pl Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści O autorkach .....................................................................................13 Podziękowania od autorek ............................................................15 Wstęp ...............................................................................................17 CZĘŚĆ I: PRZEDSTAWIENIE NLP .................................................23 ROZDZIAŁ 1: Wyjaśniamy NLP ..............................................................25 Czym jest NLP? ..........................................................................................................26 Kilka prostych definicji .......................................................................................27 Gdzie się to wszystko zaczęło i dokąd zmierza? .............................................27 Uwaga na temat uczciwości ..............................................................................28 Filary NLP. Prosto i jasno .........................................................................................29 Modele i modelowanie ............................................................................................31 Model komunikacji w NLP .................................................................................31 Modelowanie doskonałości ...............................................................................32 Jak używać NLP w celu osiągania lepszych wyników? ..........................................32 Nastawienie to podstawa ..................................................................................33 Ciekawość i zdziwienie to dobra rzecz .............................................................33 Zmiana zależy od Ciebie ....................................................................................33 Baw się! ................................................................................................................34 ROZDZIAŁ 2: Podstawowe założenia NLP ............................................35 Założenia NLP ...........................................................................................................36 Mapa nie jest terytorium ...................................................................................36 Ludzie reagują zgodnie z ich mapą świata ......................................................38 Nie ma porażki, jest tylko informacja zwrotna ................................................39 Znaczenie komunikacji wyznacza odpowiedź .................................................41 Jeżeli to, co robisz, nie działa, zrób coś innego ...............................................41 Nie możesz się nie komunikować .....................................................................43 Jednostki posiadają wszystkie zasoby, jakich potrzebują do osiągnięcia założonych celów ....................................44 Spis treści 3 Poleć książkęKup książkę Każde zachowanie ma pozytywną intencję .....................................................45 Ludzie to znacznie więcej niż ich zachowanie .................................................46 Umysł i ciało są połączone i oddziałują wzajemnie na siebie ........................47 Wybór jest lepszy niż brak wyboru ...................................................................48 Modelowanie skutecznego działania prowadzi do doskonałości .................49 Ostatnie słowo na temat założeń — wypróbuj je na własną rękę ......................50 ROZDZIAŁ 3: Kto kieruje autobusem? ..................................................51 W jaki sposób nasze lęki mogą zwodzić nas na manowce? ................................52 Świadomość i nieświadomość ..........................................................................53 Twoja interesująca nieświadomość ..................................................................53 Co w mózgu piszczy .................................................................................................56 Trzy główne elementy ........................................................................................56 Neuroplastyczność jako podstawa rozwoju ....................................................57 Twór siatkowaty — Twój system naprowadzania ................................................58 W jaki sposób tworzą się wspomnienia? ...............................................................60 Zespół stresu pourazowego (PTSD) ..................................................................61 Fobie .....................................................................................................................62 Szybki lek na fobie ..............................................................................................63 Przekonania i wartości naprawdę się liczą ............................................................64 Siła przekonań ....................................................................................................64 Wartości ...............................................................................................................66 Wymarzyć przyszłość ...............................................................................................71 ROZDZIAŁ 4: Rządzenie własnym życiem ............................................73 Kontrolowanie pamięci ............................................................................................73 Widzisz coś, ponieważ w to wierzysz .....................................................................75 Gra w obwinianie ................................................................................................76 Gdy działanie jest blokowane przez problem .................................................77 Przejście do skupienia się na wynikach ...........................................................78 Kroczenie ścieżką ku doskonałości ........................................................................78 Wiedzieć, czego się chce ....................................................................................79 System SMART — poprawne formułowanie celów .........................................80 Sukces w czterech krokach .....................................................................................86 Koło życia ...................................................................................................................87 Dziennik Twoich wymarzonych celów ...................................................................88 Po prostu działaj! ......................................................................................................90 4 NLP dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę CZĘŚĆ II: JAK WPŁYWAĆ NA LUDZI I ZDOBYWAĆ PRZYJACIÓŁ? ........................................................91 ROZDZIAŁ 5: Widzenie, słyszenie i czucie sposobem na lepszą komunikację ....................................................93 Czym są zmysły? .......................................................................................................95 Filtrowanie rzeczywistości .................................................................................96 Usłysz, co myślą inni ...........................................................................................98 Wsłuchaj się w słowa .............................................................................................100 W krainie synestezji ..........................................................................................101 Tworzenie relacji za pomocą słów ..................................................................102 Skąd wziąć tłumacza? .......................................................................................104 Czy te oczy mogą kłamać? .....................................................................................105 Jak system WSK może działać na Twoją korzyść? ...............................................108 ROZDZIAŁ 6: Tworzenie relacji ............................................................113 Dlaczego relacja jest tak ważna? ..........................................................................114 Rozpoznawanie relacji .....................................................................................115 Określenie osoby, z którą chcemy nawiązać relację ....................................115 Podstawowe techniki tworzenia relacji ...............................................................117 Osiem sposobów poprawienia swoich relacji ...............................................118 Krąg komunikacji i budowania relacji ............................................................118 Harmonizowanie i odzwierciedlanie ..............................................................121 Prowadzenie w tańcu .......................................................................................123 Tworzenie relacji w komunikacji wirtualnej ...................................................124 Jak i dlaczego zrywać relacje? ................................................................................126 W jaki sposób uprzejmie zerwać relację? ......................................................126 Potęga słowa „ale” ............................................................................................128 Rozumienie punktów widzenia innych osób ......................................................129 Badanie pozycji percepcyjnych .......................................................................129 Metalustro NLP .................................................................................................130 ROZDZIAŁ 7: Zrozumcie, a będziecie rozumiani. Metaprogramy ...133 Podstawy metaprogramów ...................................................................................134 Metaprogramy i wzorce językowe ..................................................................135 Metaprogramy i zachowanie ...........................................................................136 Proaktywny/reaktywny ..........................................................................................137 Do/od .......................................................................................................................138 Opcje/procedury ....................................................................................................142 Wewnętrzny/zewnętrzny .......................................................................................143 Spis treści 5 Poleć książkęKup książkę Ogólny/szczegółowy ..............................................................................................145 Identyczność/identyczność i różnorodność/różnorodność ..............................147 Perspektywy czasowe ............................................................................................150 Kombinacje metaprogramów ...............................................................................152 Rozwijanie metaprogramów .................................................................................153 ROZDZIAŁ 8: Sterowanie komunikacją ..............................................155 Model komunikacji NLP .........................................................................................156 Scenariusz 1. .....................................................................................................157 Scenariusz 2. .....................................................................................................158 Model komunikacji NLP .........................................................................................159 Przetwarzanie informacji .................................................................................159 Każdemu według uznania ...............................................................................163 Wypróbuj skuteczną komunikację .......................................................................169 CZĘŚĆ III: SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI ....................................171 ROZDZIAŁ 9: Kotwiczenie ....................................................................173 Początki korzystania z kotwic NLP ........................................................................175 Kotwiczenie i tworzenie stanu zasobnego .....................................................175 Wywoływanie i kalibrowanie stanów .............................................................177 Ustalanie własnego repertuaru kotwic ..........................................................178 Rozpoznawanie własnych kotwic ...................................................................179 Przegląd emocji. Sekwencjonowanie stanów .....................................................181 Zmiana stanów za pomocą kotwic .................................................................181 Barokowy rytm ..................................................................................................182 Stawianie się na miejscu innego człowieka ...................................................184 Więcej o kotwicach .................................................................................................184 Zmiana kotwic negatywnych ...........................................................................184 Kotwice sceniczne .............................................................................................186 Podsumowanie wiadomości dotyczących kotwic ...............................................188 ROZDZIAŁ 10: Pulpit sterowniczy .........................................................189 Submodalności, czyli w jaki sposób zapisujemy nasze doświadczenia ...........190 Podstawowe informacje, czyli czego potrzebujesz, zanim zaczniesz ...............191 Asocjacja czy dysocjacja? .................................................................................191 Określanie szczegółów wspomnień ...............................................................192 Odrobina praktyki ............................................................................................196 Zrozumieć submodalności krytyczne .............................................................197 Dokonywanie zmian w życiu .................................................................................198 Łagodzenie bolesnych doświadczeń ..............................................................199 Zmiana ograniczających przekonań ...............................................................199 6 NLP dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę Tworzenie przekonania wzmacniającego ......................................................200 Jak pozbyć się bólu kręgosłupa? .....................................................................201 Ćwiczenie ze świstem .......................................................................................201 Formularz submodalności ....................................................................................203 ROZDZIAŁ 11: Praca z poziomami logicznymi .....................................205 Zrozumieć poziomy logiczne ................................................................................206 Zadawanie właściwych pytań ..........................................................................207 Logiczne poziomy krok po kroku ....................................................................208 Praktyczne wykorzystanie poziomów logicznych .........................................210 Właściwy sposób na zmianę .................................................................................211 Otoczenie ...........................................................................................................211 Zachowanie .......................................................................................................212 Zdolności ...........................................................................................................213 Przekonania i wartości .....................................................................................215 Tożsamość .........................................................................................................217 Cel .......................................................................................................................218 Odkrywanie poziomów innych ludzi. Język i poziomy logiczne ........................219 Ćwiczenia związane z poziomami logicznymi. Budowanie zespołu w pracy i zabawie .............................................................220 ROZDZIAŁ 12: Nawyki. Odkrywanie sekretnych programów ...........223 Ewolucja strategii ...................................................................................................224 Model bodziec-reakcja .....................................................................................224 Model TOTE .......................................................................................................224 Strategia NLP = TOTE + systemy reprezentacji .............................................225 Strategia NLP w praktyce .................................................................................225 Czy te oczy mogą kłamać? Rozpoznawanie strategii innych .............................227 Ćwiczenie strategii .................................................................................................229 Łączenie strategii z poziomami logicznymi ...................................................230 Zdobywanie nowych umiejętności .................................................................230 Rekodowanie swoich programów ..................................................................232 Liczy się „jak” .....................................................................................................232 Strategie NLP w miłości i sukcesie .......................................................................234 Strategia głębokiej miłości ...............................................................................234 Strategie wpływu na ludzi ................................................................................236 Strategia poprawnego pisania NLP ................................................................237 ROZDZIAŁ 13: Podróż w czasie ..............................................................239 W jaki sposób zorganizowane są Twoje wspomnienia? ....................................240 Odkrywanie własnej linii czasu .............................................................................242 Zmiana linii czasu ...................................................................................................244 Spis treści 7 Poleć książkęKup książkę Podróż linią czasu do stacji Szczęśliwość ............................................................247 Eliminowanie negatywnych emocji i ograniczających decyzji .....................247 Uzyskiwanie przebaczenia ...............................................................................250 Pocieszanie młodszego siebie .........................................................................250 Pozbywanie się lęku .........................................................................................250 Budowanie lepszej przyszłości ........................................................................252 ROZDZIAŁ 14: Sprawny mechanizm .....................................................255 Hierarchia konfliktu ...............................................................................................256 Od całości do części ...............................................................................................258 Intencje części ...................................................................................................258 Docieranie do sedna sprawy ...........................................................................259 Na pomoc! Mam problem ze sobą! ......................................................................260 Słuchanie swojej nieświadomości ..................................................................260 Opowiadanie się po jednej ze stron ...............................................................260 Scalanie — integracja części swojego umysłu ....................................................261 Wizualny koktajl ................................................................................................261 Przeramowanie — co by było, gdyby? ...........................................................263 Rozwiązywanie większych konfliktów ..................................................................265 CZĘŚĆ IV: SŁOWO NA WEJŚCIE .................................................267 ROZDZIAŁ 15: Jądro problemu — metamodel .....................................269 Zbieranie istotnych informacji przy wykorzystaniu metamodelu ....................271 Pominięcie, czyli gdy nie wszystko jest jasne ................................................274 Uogólnienia, czyli zawsze uważaj na wszystko i wszystkich ........................276 Zniekształcenia, czyli dotyk fantazji ................................................................278 Korzystanie z metamodelu ...................................................................................279 Dwa proste kroki ..............................................................................................280 Kilka wpadek .....................................................................................................282 ROZDZIAŁ 16: Hipnotyzowanie słuchaczy ...........................................285 Język transu — model miltonowski ......................................................................286 Wzorce językowe a model miltonowski .........................................................287 Inne aspekty modelu miltonowskiego ...........................................................289 Twój preferowany model .................................................................................290 Ważna sztuka niejasności ................................................................................290 Wchodzimy głębiej .................................................................................................293 Zaprzyjaźnić się z hipnozą ...............................................................................293 Codzienny trans ................................................................................................294 8 NLP dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 17: Historie, baśnie i metafory. Opowieść jako droga do podświadomości ..................299 Opowieści, metafory i Ty .......................................................................................300 Opowieści Twojego życia .......................................................................................300 Podstawy gawędziarstwa ................................................................................301 Opowieści w pracy ............................................................................................302 Dar dla następnych pokoleń ...........................................................................303 Potężne metafory ...................................................................................................304 Metafory w NLP ................................................................................................304 Wykorzystywanie metafor w celu znalezienia nowych rozwiązań ..............305 Metafory pośrednie i bezpośrednie ...............................................................307 Tworzenie własnych opowieści ............................................................................308 Osobisty dziennik gawędziarza .......................................................................308 Więcej sposobów rozwoju zdolności gawędziarskich ..................................310 Stosowanie delikatnej perswazji .....................................................................311 A to mi przypomina… Dodawanie kolejnych wątków ..................................311 ROZDZIAŁ 18: Zadawanie właściwych pytań ......................................315 Zanim zaczniesz. Strategie zadawania pytań ......................................................316 Oczyszczanie własnego języka — eliminowanie uprzedzeń ........................316 Liczy się to, jakim się jest .................................................................................321 Wciskanie przycisku „Stop” ..............................................................................321 Testuj swoje pytania .........................................................................................322 Uznaj pozytywne zdania za normę .................................................................322 Zrozumieć, czego się chce .....................................................................................322 Czego chcę? .......................................................................................................323 Co mi to da? .......................................................................................................323 Podejmowanie decyzji ...........................................................................................324 Podważanie ograniczających przekonań .............................................................325 Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Kwestia motywacji .........................326 Czego oczekujesz w pracy? ..............................................................................327 Dlaczego to jest istotne? ..................................................................................327 Skąd wiesz, że działasz skutecznie? ................................................................328 Dlaczego wybierasz tę właśnie pracę? ...........................................................328 Rozmowa z samym sobą .......................................................................................329 CZĘŚĆ V: INTEGRACJA NAUKI ..................................................331 ROZDZIAŁ 19: Pierwsze próby modelowania ......................................333 Rozwijanie umiejętności przez modelowanie .....................................................334 Należy zrozumieć, że modelowanie to naturalny talent ..............................336 Wejście w strukturę głęboką ...........................................................................337 Spis treści 9 Poleć książkęKup książkę Modelowanie — studium przypadku ...................................................................338 Niechętny wzorzec ...........................................................................................339 Taniec zaklinacza deszczu ...............................................................................340 Kluczowe etapy modelowania ..............................................................................341 Zrozumienie wyniku .........................................................................................342 Określenie wzorca ............................................................................................342 Określanie praktycznej metody modelowania .............................................343 Gromadzenie danych .......................................................................................344 Budowanie modelu ..........................................................................................345 Testowanie prototypu ......................................................................................346 Upraszczanie rezultatów .................................................................................346 ROZDZIAŁ 20: Torowanie drogi zmianom ............................................351 Jak znaleźć jasność myślenia i kierunek działania? ............................................352 Zrozumienie struktury zmiany ..............................................................................353 Cykl żałoby Kübler-Ross ...................................................................................353 Stosowanie logicznych poziomów NLP ..........................................................357 Trzymanie się wartości ..........................................................................................362 Jak ważna jest komunikacja? .................................................................................363 Kształtowanie nastawienia do zmian ...................................................................364 Pozbywanie się strachu ...................................................................................365 Chęć eksperymentowania ...............................................................................367 Uzyskiwanie pomocy .............................................................................................368 Wzmacnianie zasobów ....................................................................................368 Prowadzenie w przód .......................................................................................369 Planowanie ........................................................................................................369 Jeden krok naprzód ................................................................................................370 Pierwszy, najważniejszy krok ..........................................................................370 Zamknięcie i uczczenie sukcesu ......................................................................371 CZĘŚĆ VI: DEKALOGI .................................................................373 ROZDZIAŁ 21: Dziesięć zastosowań NLP ..............................................375 Własny rozwój .........................................................................................................375 Zarządzanie relacjami zawodowymi i osobistymi ..............................................376 Negocjowanie podwójnej wygranej .....................................................................377 Przywódcze motywowanie pracowników ...........................................................378 Tworzenie wspaniałych prezentacji .....................................................................379 Zarządzanie czasem i cennymi zasobami ...........................................................381 Coaching sukcesu ...................................................................................................381 Wykorzystywanie NLP do wspierania swojego zdrowia ....................................382 Więź ze słuchaczami. Porada dla trenerów i nauczycieli ...................................383 Poszukiwanie optymalnej pracy ...........................................................................385 10 NLP dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 22: Dziesięć wartościowych książek ..................................387 Przekonania. Ścieżki do zdrowia i dobrobycia ....................................................387 NLP. Studium struktury subiektywnych doświadczeń .......................................388 Magia w działaniu. Sesje NLP Richarda Bandlera ...............................................388 Z żab w księżniczki .................................................................................................388 Magia przywództwa ...............................................................................................389 Sztuka stosowania NLP w grupie. Ja, mój zespół i ja ..........................................389 Magia metafory ......................................................................................................389 Etyczna manipulacja, czyli jak sprawić, żeby ludzie naprawdę Cię lubili .........390 Struktura magii. Kształtowanie ludzkiej psychiki, czyli więcej niż NLP .............390 Obudź w sobie olbrzyma .......................................................................................390 Metafory w naszym życiu ......................................................................................390 ROZDZIAŁ 23: Dziesięć filmów przedstawiających procesy NLP ......393 Avatar .......................................................................................................................393 Wolny dzień pana Ferrisa Buellera ......................................................................394 Diuna .......................................................................................................................395 Lepiej być nie może ................................................................................................396 Podkręć jak Beckham ............................................................................................397 Pole marzeń ............................................................................................................398 Gattaca — szok przyszłości ...................................................................................399 Matrix .......................................................................................................................399 Wszystko albo nic ...................................................................................................400 Philomena ...............................................................................................................401 NLP w kinie ..............................................................................................................402 CZĘŚĆ VII: DODATKI .................................................................403 DODATEK A: Lista zasobów .................................................................405 DODATEK B: Tworzenie relacji ............................................................407 DODATEK C: Lista kontrolna poprawnie sformułowanych celów ...409 DODATEK D: Arkusz submodalności ..................................................411 Skorowidz .......................................................................413 Spis treści 11 Poleć książkęKup książkę 12 NLP dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę W TYM ROZDZIALE:  Przedstawimy założenia NLP.  Przetestujemy założenia NLP.  Wejdziemy w skórę kogoś innego.  Nauczysz się elastycznego działania, aby w każdej interakcji przyjmować 100 odpowiedzialności. Rozdział 2 Podstawowe założenia NLP B elinda jest matką swojej ukochanej jedynaczki, Mary. W wieku dziesięciu lat Mary była nieco rozpuszczona, gdyż urodziła się po tym, jak Brenda i Jim pogodzili się z myślą, że chyba nigdy nie będą mieli dzieci. Ich córka miała częste napady złości, podczas których potrafiła tarzać się po podłodze, krzycząc i wymachując rękami i nogami. Belinda nie była w stanie poradzić sobie ze złością swojego dziecka, więc pew- nego dnia postanowiła je naśladować. Wzięła z szafki dwa garnki i zaczęła tłuc nimi o podłogę, a przy tym krzyczała i rzucała się lepiej niż jej latorośl. Łatwo się domyślić, co się stało potem. Mary popatrzyła na matkę z niemym zdziwieniem, dochodząc do wniosku, że jest ona znacznie lepszą złośnicą i z pewnością wygra każdy taki „pojedynek”. Od tego wydarzenia napady złości córeczki ustały jak ręką odjął. Belinda odzyskała kontrolę nad swoją relacją z Mary dzięki większej ela- styczności zachowania. Ta krótka anegdota ilustruje to, w jaki sposób osoba o najwyższej elastyczności w danym systemie może wpłynąć na ten system. To stwierdzenie nie jest wynikiem eksperymentu laboratoryjnego, ale założeniem NLP, które, jeżeli zostanie zaadap- towane i przećwiczone, może pomóc Ci w Twojej podróży przez życie. Powyższa ROZDZIAŁ 2 Podstawowe założenia NLP 35 Poleć książkęKup książkę opowiastka pokazuje zaledwie jeden z tych „użytecznych poglądów” czy też jed- no z założeń tworzących podstawę NLP. Założenie to znane jest jako prawo wymaganego zróżnicowania i wywodzi się z teorii systemów. Zostało ono sformułowane przez Rossa Ashby’ego, brytyjskiego psychiatrę, który był również pionierem w dziedzinie cybernetyki. Nie wchodząc w głębsze szczegóły, prawo wymaganego zróżnicowania mówi, że szanse po- wodzenia osoby znajdującej się w danym systemie są wprost proporcjonalne do poziomu elastyczności zachowania, który dana osoba zdecyduje się przejawiać. W kontekście komunikacji oznacza to, że jeżeli ktoś nie jest w stanie zrozumieć, co starasz się przekazać, dobrze jest wykazać się elastycznym i twórczym po- dejściem, zmieniając treść lub sposób jej wyrażania do chwili, w której przekaz zostanie zrozumiany. Sugerujemy jednakowoż nie ograniczać się wyłącznie do podnoszenia głosu. Założenia NLP Założenia NLP są jedynie generalizacjami dotyczącymi świata. W tym rozdziale przedstawimy i rozważymy te założenia wymyślone przez twórców NLP, które uważamy za najistotniejsze. Mapa nie jest terytorium Jedno z pierwszych założeń brzmi: mapa to nie terytorium. Stwierdzenie to zostało opublikowane w piśmie „Science and Sanity” przez polskiego hrabiego i mate- matyka, Alfreda Korzybskiego, w roku 1933. Korzybski odnosił się do tego, że za pośrednictwem zmysłów (wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu) odbieramy świat, czyli terytorium. Wszystkie te zewnętrzne zjawiska są następnie przetwarzane przez filtry umysłu, takie jak nasze wartości, poglądy i doświadczenia (patrz rozdział 3.), dzięki czemu wytwarzają w umyśle wewnętrzne reprezentacje, czyli mapę. Ta wewnętrzna mapa świata zewnętrznego, ukształtowana przez Twoje spostrze- żenia, nigdy nie stanowi idealnej repliki. Innymi słowy, to, co jest na zewnątrz, nigdy nie może być takie samo jak to, co znajduje się w Twoim mózgu lub mózgu innej osoby. Pozwólmy sobie na pewną analogię. Kiedy siedzę w swoim gabinecie i piszę, spo- glądam czasem przez okno na rosnący w ogrodzie dąb. Jego odzwierciedlenie, które tworzę w swoim umyśle, po zamknięciu oczu jest całkowicie odmienne od tego drzewa. Nie jestem botanikiem i dlatego mogę nie zauważyć cech, które bota- nik mógłby zaobserwować. To, że nie zauważam tych szczegółów i nie uwzględ- niam ich w swojej reprezentacji, nie oznacza jednak, że one nie istnieją. 36 CZĘŚĆ I Przedstawienie NLP Poleć książkęKup książkę Przypomnij sobie wakacje, podczas których zdarzyło Ci się zasmakować w lokal- nej kuchni, a zwłaszcza w jednym konkretnym daniu. Po powrocie do domu możesz powtórzyć te doznania, udając się do restauracji, w której serwowane jest właśnie takie danie. Przeglądając menu, przywołujesz obrazy, dźwięki, zapachy i smaki z wakacji. Następnie zamawiasz ulubione danie, czekasz z niecierpliwością, czujesz ślinę napływającą do ust, gdy widzisz podchodzącego kelnera, patrzysz na talerz i … nic się nie zgadza! Otrzymane danie nijak nie wygląda ani nie smakuje jak to z wakacji. Innymi słowy, konkretny posiłek nie odpowiada „mapie” istniejącej w Twoim umyśle. Podsumowując, różni ludzie będą tworzyć odmienne reprezentacje wewnętrzne tej samej rzeczy, zależnie od kontekstu i własnego doświadczenia. Przepuszczanie spostrzeżeń przez osobisty filtr Twoje zmysły bombardują Cię dwoma miliardami bitów informacji na sekundę, ale Twój świadomy umysł może przetwarzać jedynie od pięciu do dziesięciu ele- mentów informacji, jaka do niego trafia, więc bardzo duża część nie przechodzi przez taki filtr. Proces ten jest uzależniony od Twoich poglądów i wartości, wspo- mnień, decyzji, doświadczeń oraz kulturowego i społecznego tła. Wszystko to sprawia, że do świadomości dostaje się wyłącznie to, do czego dostrojony jest Twój umysł. Kiedy będziesz w towarzystwie innych osób, wybierz jakiś element otoczenia (np. widok z okna) i poproś każdego z obecnych, aby stworzył jego krótki opis. Zwróć uwagę na to, do jakiego stopnia doświadczenie każdej z zaangażowanych w zabawę osób będzie wpływać na jej opis postrzeganego świata. Niektórzy mieszkańcy Europy i Ameryki Północnej mogą przeżyć kulturowy szok podczas wizyty w krajach takich jak Indie czy Meksyk. Z racji swojego tła kultu- rowego mogą być zaskoczeni poziomem ubóstwa w niektórych rejonach tych krajów, gdzie ludzie zaakceptowali biedę jako część swojego życia. Nieznane terytorium. Wędrowanie po mapie innej osoby Każdy z nas posiada własną mapę świata i aby ułatwić sobie komunikację, dobrze jest przynajmniej spróbować zrozumieć wewnętrzną rzeczywistość czy też mapę osoby, z którą się komunikujemy. Romilla kupowała swego czasu rybę z frytkami, przy czym poproszono ją o wy- pełnienie krótkiego formularza na temat jakości i ceny jedzenia oraz obsługi klien- ta. Kobiety za barem były bardzo poirytowane, ponieważ jeden z poprzednich klientów dość niegrzecznie odmówił wypełnienia ankiety. Romilla zapytała je, czy pomyślały, że ten człowiek mógł nie umieć czytać i zdenerwował się, gdyż pytanie go zmieszało. Zmiana, która zaszła w tych kobietach, była błyskawiczna. Jedna z nich powiedziała: „Och, nie pomyślałam w ogóle o tym”. Ich nastawienie zmieniło się z gniewu i rozdrażnienia w głęboką sympatię. Same też poczuły się lepiej, pozbywszy się całej swojej negatywnej energii, którą tłumiły w sobie przez ostatnich kilka godzin. ROZDZIAŁ 2 Podstawowe założenia NLP 37 Poleć książkęKup książkę Poniższe ćwiczenie pomoże Ci rozwinąć tolerancję lub przynajmniej ułatwi Ci zrozumienie dla osób, których reakcja zwykle budziła w Tobie zaskoczenie, zde- nerwowanie bądź zmieszanie: 1. Policz wszystkie błogosławieństwa w swoim życiu. 2. Kiedy skupiasz się na własnym powodzeniu, bądź hojny. 3. Zadaj sobie pytanie, co dzieje się w świecie takiej osoby, że wywołuje u niej takie zachowanie. Kiedy opanujesz już ten proces, możesz odkryć, że nie tylko czyni Cię on szczę- śliwszym człowiekiem, ale także sprawia, że jesteś w stanie lepiej akceptować innych ludzi oraz ich nietypowe zachowania. Ludzie reagują zgodnie z ich mapą świata Ty reagujesz zgodnie z mapą świata istniejącą w Twojej głowie. Jest ona oparta na tym, w jaki sposób postrzegasz swoją tożsamość, oraz na Twoich wartościach i poglądach, a także postawach, wspomnieniach i tle kulturowym. Czasami mapa świata, którą wykorzystuje dany człowiek, może wydawać Ci się całkowicie absurdalna. Jednakże odrobina zrozumienia i tolerancji może wzbo- gacić Twoje życie. Kiedy dr Diwan był młodym lekarzem, część praktyk odbywał w szpitalu psychia- trycznym. Jednym z pacjentów był dystyngowany, świetnie wykształcony wykła- dowca filologii angielskiej. Niepokojącym objawem u tego człowieka było cho- dzenie w nocy z otwartym parasolem. Był on bowiem przekonany, że promienie księżyca sprowadzą na niego „obłęd księżycowy”. Pomimo to bardzo lubił przeka- zywać swoją wiedzę o literaturze członkom personelu. Gdyby wykazali brak tolerancji, ignorując lub izolując wykładowcę, być może nie spostrzegliby nawet, o ile uboższe byłoby ich doświadczenie, gdyby nie dane było im wysłuchać zajmujących opowieści o literaturze ani zaznajomić się z poczu- ciem humoru profesora. To założenie jest bardzo silne, jeśli zastosować je w treningu personalnym. Jako trener musisz uważnie monitorować swoje zachowanie, aby mieć pewność, że nie próbujesz wpłynąć na kierunek sesji, starając się dopasować ją do własnych wartości, poglądów lub posiadanych umiejętności. Amerykański psycholog Abraham Maslow powiedział podobno, że kiedy naszym jedynym narzędziem jest młotek, wówczas traktujemy wszystko tak, jakby było gwoździem. Jeżeli masz ulubioną metodę pracy, polegającą na przykład na wykonywaniu określonych czynności, kiedyś może się okazać, że dany klient nie reaguje na tę metodę, więc trzymanie się jej zmniejszy skuteczność Twojej pracy. 38 CZĘŚĆ I Przedstawienie NLP Poleć książkęKup książkę Po awansie na stanowisko kierownicze Jack zorientował się, że ledwie daje sobie radę z wykonywaniem wszystkich nowych obowiązków, i zdecydował się skorzystać z pomocy trenera. Polecono mu niejaką Sue. Rozpoczęła ona sesję od długiej listy procedur, które Jack miał wykonać. Jednakże próbując wykonać ćwiczenia zleco- ne przez trenerkę, Jack czuł się tak, jakby do jego obowiązków zawodowych do- łączyły kolejne, co zaowocowało podwyższeniem poziomu stresu. Dlatego zde- cydował się na trening z Christiną, wykorzystującą podejście bardziej indywidualne. Dzięki temu Jack poczynił spore postępy, gdyż zorientował się, że bagaż emocjo- nalny, z którego nie zdawał sobie sprawy, przeszkadzał mu w wykonywaniu obowiązków. Zrozumiał też, że w pracy może wykorzystywać procedury lepiej dopasowane do jego osobowości. Nie ma porażki, jest tylko informacja zwrotna To bardzo ważne założenie, które można wykorzystać w swoim życiu. Każdy popełnia błędy i doświadcza marazmu. Zawsze jednak masz wybór pomiędzy po- zwoleniem na to, by złe wyniki wpędziły Cię w stan bierności, a wyciągnięciem nauki z tych wydarzeń, zebraniem sił i podjęciem drugiej próby rozwiązania problemu. Romilla uczęszczała kiedyś na kurs prowadzony przez wspaniałego nauczyciela hawajskiego mistycyzmu, Serge’a Kahiliego Kinga, podczas którego powiedział on, że nigdy jeszcze się nie pomylił. To wywołało chichot wśród zgromadzonych, a błysk w oku, który wtedy się pojawił u Kinga, nie pasował do poważnej miny, którą starał się zachować. Dopiero po chwili dodał, że co prawda nie zawsze osiąga pożądane wyniki, ale nigdy też się nie myli. Patrząc na przykład Sue z poprzedniej anegdoty, można dojść do wniosku, że jako trener poniosła ona porażkę. Praca z Jackiem mogłaby jednak dać jej więcej informacji zwrotnej, gdyby Sue miała wystarczająco dużo samoświadomości, aby dostrzec, że nie pomogła swojemu klientowi osiągnąć założonych przez niego celów, a następnie poszerzyć swoje umiejętności bądź zmienić metodę wywiadu wstępnego, aby mieć pewność, że jej klienci będą w stanie czerpać korzyści ze stosowanego przez nią modelu pracy. DZIECIĘCA MAPA ŚWIATA Dziecięca mapa świata może czasami dać dorosłym do myślenia! Świetnie ilustruje to ta oto krążąca w internecie historia. Pewien policjant siedział w radiowozie ze swoim psem, kiedy zobaczył, że przygląda mu się mały chłopiec. Po chwili chłopiec zapytał, czy w samochodzie naprawdę sie- dzi pies. Policjant potwierdził, na co jego rozmówca popatrzył na niego całkowicie zmieszany i spytał: „A co ten pies zrobił, że go pan aresztował?”. ROZDZIAŁ 2 Podstawowe założenia NLP 39 Poleć książkęKup książkę Pewnego razu miałyśmy okazję słuchać prelekcji Liz Jackson, damy Orderu Im- perium Brytyjskiego i znanej businesswoman. Występując na spotkaniu z okazji Dnia Kobiet, powiedziała, że przede wszystkim nie należy bać się porażek. Ona sama musiała zmierzyć się z bardzo poważnym problemem, jakim była utrata wzroku, ale pomimo tej trudności udaje się jej skutecznie zarządzać firmą, brać udział w programie Secret Millionaire’ i występować jako mówczyni motywacyj- na. Zdaniem Liz porażka to jedna z najlepszych okazji do nauki. Liz często na- kłania ludzi do mówienia o własnych ambicjach i do wpływania na nowe, nieznane wody, chociaż może to oznaczać chwilową dezorientację, a nawet paniczny strach. Jeżeli bowiem takie działanie zakończy się nawet niepowodzeniem, to uzyskane doświadczenie będzie tego warte. Zwykła informacja zwrotna wiąże się z otrzymywaniem komunikatu lub też odpo- wiedzi od innej osoby. Znaczenie informacji zwrotnej zostało rozszerzone w kontek- ście tego założenia NLP, aby rozciągnąć je także na wyniki określonej sytuacji. Thomas Alva Edison jest osobą, od której można nauczyć się wiele o informacji zwrotnej. Choć znany jest jako wynalazca żarówki, opracował też wiele innych wynalazków. Jego geniusz polegał na wypróbowywaniu pomysłów, uczeniu się na niespodziewanych rezultatach i ponownym wykorzystywaniu elementów in- nych nieudanych doświadczeń. Podczas gdy inni ludzie postrzegali jego nieudane próby wynalezienia nowego źródła światła jako porażki, sam Edison twierdził, że po prostu wynajdował nowe sposoby na to, jak nie wynaleźć żarówki. Martwienie się „porażką” sprawia, że skupiasz się na negatywnych aspektach przeszłości. Jeżeli przyjrzysz się informacji zwrotnej i uzyskanym wynikom, nawet tym nieprzyjemnym, będziesz w stanie odkryć nowe możliwości i podążać dalej. Kiedy już stawisz czoła „porażce”, możesz wykorzystać założenia NLP, aby zna- leźć okazje do rozwoju poprzez zadawanie sobie poniższych pytań. Pomyśl o którejś ze swoich „porażek” i zadaj sobie następujące pytania:  Co pragnę osiągnąć?  Co udało mi się osiągnąć dotąd?  Jaką informację zwrotną udało mi się otrzymać?  Czego udało mi się nauczyć?  Jak mogę wykorzystać tę naukę w pozytywny sposób?  W jaki sposób zmierzę swój sukces? Następnie weź się w garść i spróbuj jeszcze raz! Pamiętaj, że ludzie ustawicznie się zmieniają i niektóre z dawnych celów mogą nie odpowiadać osobie, którą jesteś w obecnej chwili. Możesz zorientować się, że uzyskasz większy wpływ, zarządzając i kierując projektem, niż robiąc coś, co sprawia Ci przyjemność (np. programowanie lub testowanie procesów), ale jed- 40 CZĘŚĆ I Przedstawienie NLP Poleć książkęKup książkę nocześnie nie pozwala uzyskać szybkich wyników. Jeżeli zdecydujesz się na zmianę kierunku działania po przeanalizowaniu swoich wartości i celów (w rozdziale 4. piszemy o stawianiu sobie osiągalnych celów) oraz rozważeniu wszystkich za i przeciw, to działanie takie nie jest porażką, lecz racjonalną reakcją na uzyskaną informację zwrotną. Znaczenie komunikacji wyznacza odpowiedź Niezależnie od tego, jakie szlachetne idee przyświecają Twojej chęci komunika- cji, sukces interakcji zależy od tego, jak dobrze wiadomość została przyjęta przez odbiorcę, nie od tego, jak bardzo chcesz coś przekazać. Innymi słowy, znaczenie komunikacji opiera się na odpowiedzi. Jest to kolejne silne założenie dotyczące komunikacji. Składa ono na Twoje barki ciężar odpowiedzialności za przekazanie tego, co pragniesz przekazać. Kiedy zaakceptujesz to założenie, nie będziesz już obwiniać innych za nieporozumie- nia. Jeżeli otrzymana odpowiedź jest inna niż ta, której oczekujesz, to Ty, stu- dent NLP, będziesz posiadać narzędzia pozwalające wykorzystać swoje zmysły do zrozumienia tego, że druga osoba czegoś nie zauważa. Uzyskasz przy tym elastyczność konieczną do innego działania poprzez czyny i słowa. Do Twoich obowiązków należy dbanie o jasność przekazywanych treści, ale jed- nocześnie musisz również uzyskiwać informacje konieczne do zrozumienia tego, co mówią do Ciebie inni. Ludzie często lękają się prosić o wyjaśnienia, nie chcąc wyjść na głupich lub niekompetentnych. Niestety działanie w oparciu o błędnie zrozumiane informacje potrafi być bardzo kosztowne. Osoby pewne siebie i swojej wiedzy w danym zakresie mniej obawiają się zadawać pytania. Zacznij zatem, myśląc o końcu, i myśl o tym, jaki wynik pragniesz osiągnąć w da- nym akcie komunikacji. Co by się stało, gdyby murarz zaczął układać cegły jedna na drugiej bez żadnego planu? Na pewno nie wyszłaby z tego katedra! Aby zbudo- wać coś, co będzie miało silne podstawy, potrzebujesz zacząć z godną architekta wizją wyniku. Jest to także bardzo dobry sposób na trzymanie emocji na wodzy, kiedy znajdujesz się w sytuacji, która może gwałtownie się pogorszyć. Jeżeli chcesz odkryć więcej na temat świadomości zmysłowej, zajrzyj do roz- działu 5. W rozdziale 8. przedstawiamy więcej sposobów na ćwiczenie elastycz- ności zachowania i dodatkowe wskazówki dotyczące radzenia sobie z emocjami w ciężkich chwilach. Jeżeli to, co robisz, nie działa, zrób coś innego Jest to bardzo proste, a mimo to nie zawsze modyfikujemy swoje zachowanie. Często postępujemy w jeden i ten sam sposób, z nadzieją, że osiągniemy inne wyniki. Zmiana własnego zachowania jest bowiem trudniejsza niż kontynuowa- nie starych nawyków i liczenie na zmianę zachowania innych ludzi. Mimo to ROZDZIAŁ 2 Podstawowe założenia NLP 41 Poleć książkęKup książkę należy starać się zmieniać siebie, gdyż powodzenie daje ogromną satysfakcję i poczucie kontroli, natomiast próby zmiany innych ludzi na ogół kończą się roz- czarowaniem. Nie każdy posiada takie zdolności jak Ty, a sam fakt, że właśnie czytasz tę książkę, jest dowodem na to, że chcesz wprowadzić w swoim życiu zmiany. Chcemy też powiedzieć, że zmiana swojego nastawienia wymaga znacznie mniejszego nakładu energii niż próby zmuszenia kogoś, by nagiął się do naszych oczekiwań. Jeżeli zaakceptujesz to założenie NLP, to uznasz, że lepiej jest zmienić taktykę niż kontynuować walenie głową w mur czy narzekanie na osobę, nad którą ma- my bardzo mało kontroli. Jednakże zanim możliwa będzie zmiana takiej taktyki czy też dokonanie czegoś innego, należy zrozumieć, dlaczego to, co robisz w danej chwili, nie działa skutecznie. Dlaczego zatem Twoje działania kończą się fiaskiem? Czy przyczyną tego może być brak dokładnego wyrażenia tego, co się chce? Być może inni nie dostrzegli jeszcze zasobów potrzebnych do wspomożenia Cię w osiągnięciu celów. Co mu- sisz zatem zmienić, aby osiągnąć dobre wyniki? To, na czym się skupiasz, i to, jak nadajesz znaczenie doświadczeniom, wpływa na Twój nastrój i umiejętności wprowadzania zaplanowanych zmian w swoim życiu. Pamiętaj, że tak jak możesz zmieniać sposób, w jaki się komunikujesz, możesz również zmieniać to, na czym się skupiasz, i sposób, w jaki to na Ciebie wpływa. Jeżeli na przykład nie zawsze układa Ci się z partnerem, masz dwa wyjścia: możesz zamknąć się w sobie i koncentrować na negatywnych wewnętrznych komentarzach, ale możesz też poczekać na odpowiedni moment i wyjaśnić, jak się czujesz, a następnie zapytać, co tworzy barierę między Wami i co możesz zrobić, aby rozwiązać ten problem. Pozytywna informacja zwrotna działa wyśmienicie, więc jeżeli partner faktycznie otwiera się na komunikację, zacznij słuchać, reaguj odpowiednio i daj mu do zrozumienia, jak bardzo jest dla Ciebie ważny Wasz związek. TWÓJ GŁÓWNY (PIERWOTNY) SYSTEM REPREZENTACJI Doświadczasz świata za pośrednictwem pięciu zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, smaku i powonienia. Jest bardziej niż pewne, że używasz jednego z tych kanałów przekazu częściej niż pozostałych, zwłaszcza w chwili stresu. System ten nosi nazwę głównego lub pierwotnego systemu reprezentacji. Wpływa on na Twój sposób uczenia się i przedstawiania zewnętrznego świata w umyśle. Więcej na temat korzystania z pięciu zmysłów znajdziesz w rozdziale 5. 42 CZĘŚĆ I Przedstawienie NLP Poleć książkęKup książkę Patricia była studentką, która najlepiej uczyła się za pośrednictwem dotyku. Oznaczało to, że miała poważne problemy z przyswajaniem wiedzy w tradycyj- ny, oparty na wykładach sposób, ponieważ są one dostosowane do ludzi wyko- rzystujących przede wszystkim pamięć wzrokową lub słuchową. W wyniku tego Partycja miała kłopoty z utrzymaniem dobrych ocen i czuła, że nie może wy- korzystać całego swojego potencjału. Mniej zdolny nauczyciel mógłby zrzucić całą winę na nią i powiedzieć, że jest głupia lub nie przykłada się do nauki. Na szczęście jej wykładowca zauważył, że Patricia potrzebuje wyjaśnienia jej metod uczenia się i prowadzenia lekcji w bar- dziej praktyczny sposób. Szczęście studentki polegało na tym, że trafiła na wy- kładowcę, który potrafił dostosować swoje metody do potrzeb studenta, a także wziąć odpowiedzialność za nauczanie. Zamiast obwiniać samą Patricię za słabe wyniki, nauczyciel znalazł sposób na dotarcie do niej. Nie możesz się nie komunikować To założenie jest bardzo ważne, ponieważ pozwala zauważać subtelne przekazy, które każdy z nas wysyła nieświadomie. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się brać udział w spotkaniu, w którym wszyscy zachowywali się względem siebie bardzo uprzejmie, ale w powietrzu dało się wyczuć silne napięcie? Jeśli tak, to najpew- niej udało Ci się odczytać mowę ciała i tembr głosu innych ludzi. Dzieje się tak, ponieważ pomimo naszych najlepszych intencji nie jesteśmy w stanie się nie ko- munikować. Nawet cisza jest komunikatem, na przykład zachętą do kontynu- owania, oznaką braku zainteresowania, świadectwem niechęci. Kwestia ta została wspaniale przedstawiona w fascynującej pracy profesora Alberta Mehrabiana, który dowiódł, że podczas mówienia o uczuciach i postawach, zwłaszcza kiedy istnieje spora rozbieżność między mową ciała a wypowiadanymi kwestiami, nasze słowa mają bardzo mały wpływ w porównaniu z tonem, jakim się posługujemy, i po- stawą ciała (więcej o badaniach Mehrabiana znajdziesz w rozdziale 6.). Dobrą ilustracją tego założenia jest gra w pokera. Gracz może wygrać, nawet mając słabe karty, jeżeli jest w stanie odczytywać przekazy nieświadomie wysy- łane przez innych graczy. Wstrzymywanie oddechu lub tiki nerwowe to komu- nikaty mogące świadczyć o nerwowości lub napięciu, ale szczegóły można po- znać, dopiero przyglądając się uważnie reakcjom graczy. Zmiana w sposobie obstawiania może powiedzieć wiele o stanie umysłu grającego, a co za tym idzie, także o kartach, jakie może mieć on w ręce. Z czytaniem w myślach mamy do czynienia w chwili, gdy zakładamy, że rozumie- my komunikat w oparciu o nasze własne doświadczenia lub wzorce zachowań. Jeżeli widzisz, że ktoś marszczy brwi podczas Twojej wypowiedzi, być może znaczy to, że stara się on skupić na Twoich słowach. Jeżeli jednak marszczenie brwi kojarzysz przede wszystkim z podenerwowaniem na podstawie doświad- czeń z nauczycielami bądź rodzicami, zakładanie, że ten konkretny słuchacz jest podenerwowany, może okazać się błędne. Z kolei zapytanie tej osoby, dlaczego ROZDZIAŁ 2 Podstawowe założenia NLP 43 Poleć książkęKup książkę marszczy brwi, może ją rozkojarzyć. Założenie zaś, że masz do czynienia z nie- chęcią, może sprawić, że zaczniesz myśleć defensywnie, oczekując krytyki, jak w innych podobnych sytuacjach. Staraj się nie zakładać z góry, opierając się wyłącznie na własnych doświadcze- niach, co inna osoba komunikuje werbalnie lub niewerbalnie. Jednostki posiadają wszystkie zasoby, jakich potrzebują do osiągnięcia założonych celów Uwielbiamy to założenie! Jest bardzo pozytywne. Zdanie to oznacza, że każdy posiada potencjał umożliwiający rozwój. Należy przy tym zauważyć, że być może nie wszyscy posiadamy wszystkie wewnętrzne zasoby konieczne do osiągnięcia celów bieżących, ale wszyscy posiadamy potencjał do zdobywania dalszych za- sobów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Zasoby wewnętrzne mogą mieć związek z eliminowaniem zachowań utrudniają- cych nam osiąganie celów, takich jak na przykład mówienie sobie „ależ ze mnie debil” za każdym razem, gdy coś nam nie wychodzi, co może poważnie nadwą- tlić poczucie własnej wartości. Zasobami zewnętrznymi mogą być na przykład kursy, na których nauczymy się nowych umiejętności bądź rozwiniemy istnieją- ce, albo poproszenie kogoś, by był naszym mentorem w miejscu pracy. Nauka asertywności daje nam więcej zasobów wewnętrznych i zewnętrznych, gdyż uczy nas lepszego zarządzania naszym umysłem oraz skuteczniejszych in- terakcji z innymi. Tom, ośmioletni uczeń podstawówki, był gnębiony w szkole. Poprosił jednak ojca, by ten pomógł mu zrobić coś z jego prześladowcami. Ojciec powiedział zaś synowi, żeby ten zachowywał się bardziej asertywnie i z większą pewnością siebie. Tom nie wiedział, jak to zrobić. Uwielbiał jednak film Terminator, a jego idolem był Arnold Schwarzenegger. Oj- ciec nauczył Toma ćwiczenia krąg doskonałości (więcej na temat tego ćwiczenia znajdziesz w rozdziale 9.) i poprosił syna, aby wyobrażał sobie, że wchodząc do kręgu, staje się swoim idolem. Dzięki temu Tom zyskał pewność siebie, która zaczęła przejawiać się w jego zachowaniu, języku ciała i nastawieniu do innych. Gnębiciele uciekli, gdzie pieprz rośnie, a Tom zyskał wielką popularność wśród słabszych dzieci, które bardzo chciały, żeby nauczył ich tej techniki. Krąg doskonałości jest wspaniałą techniką wzbudzania w sobie sta
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

NLP dla bystrzaków. Wydanie III
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: