Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 002942 20668138 na godz. na dobę w sumie
NOWE ZASADY OPODATKOWANIA BONÓW PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2019 R. - ebook/pdf
NOWE ZASADY OPODATKOWANIA BONÓW PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2019 R. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-474-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia 2019 r. do ustawy o VAT wprowadzono nowe zasady opodatkowania bonów towarowych. Bony podzielono na dwie kategorie – jednorazowego i różnego przeznaczenia. Opodatkowaniu podlega wydanie bonu jednego przeznaczenia. Bony różnego przeznaczenia nadal nie będą podlegały VAT. Nowe przepisy nie mają zastosowania do bonów wyemitowanych do końca 2018 r. Przepisy te trzeba będzie stosować do bonów wyemitowanych od 1 stycznia 2019 r. W publikacji znajdziemy szczegółowe omówienie, na przykładach nowych regulacji. Dowiemy się m.in.:
• kiedy rozliczać sprzedaż bonów,
• kiedy mamy do czynienia ze sprzedażą bonu,
 jak rozróżnić bony jednorazowego przeznaczenia od bonów różnego przeznaczenia,
• jak dokumentować sprzedaż bonów

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TEMAT NUMERU 1 Nowe zasady opodatkowania bonów po zmianach od 1 stycznia 2019 r. Od 1 stycznia 2019 r. do ustawy o VAT wprowadzono nowe zasady opodatkowania bonów towarowych. Bony podzielono na dwie kategorie – jednorazowego i różne- go przeznaczenia. Opodatkowaniu podlega wydanie bonu jednego przeznacze- nia. Bony różnego przeznaczenia nadal nie będą podlegały VAT. Nowe przepisy nie mają zastosowania do bonów wyemitowanych do końca 2018 r. Przepisy te trzeba będzie stosować do bonów wyemitowanych od 1 stycznia 2019 r. Z początkiem 2019 r. weszły w życie przepisy określające zasady opodatkowania VAT bonów na towary lub usługi. Przepisy te stanowią implementację dyrektywy 2016/1065. 1. Zasady opodatkowania bonów obowiązujące do końca 2018 r. Do końca 2018 r. bony nie były uważane za towary w rozumieniu VAT. W związku z tym ich sprzedaż oraz nieodpłatne przekazywanie nie stanowiły podlegających opodatkowaniu VAT dostaw towarów. Czynności takie nie stanowiły również świadczenia usług. W kon- sekwencji przed 1 stycznia 2019 r. sprzedaż oraz nieodpłatne przekazywanie wszelkiego rodzaju bonów w żadnych okolicznościach nie podlegały opodatkowaniu VAT (zob. przy- kładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 stycz- nia 2017 r., sygn. 2461-IBPP1.4512.748.2016.2.MG). 2. Definicja bonów według ustawy o VAT Od 1 stycznia 2019 r. do ustawy o VAT zostały dodane przepisy określające zasady opo- datkowania VAT bonów na towary lub usługi, w tym związane z tymi przepisami definicje. Przede wszystkim została określona definicja bonu. Definicja ta jest kluczowa, gdyż tylko bony w rozumieniu VAT mogą stanowić bony jednego przeznaczenia lub bony różnego przeznaczenia, o których będzie mowa. DEFINICJA Bon – to instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wyna- grodzenia za dostawę towarów bądź świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, albo tożsamość potencjalnych dostawców lub usłu- godawców są wskazane w samym instrumencie bądź określone w powiązanej dokumentacji, w tym w wa- runkach wykorzystania tego instrumentu (art. 2 pkt 41 ustawy o VAT). Z dodanego art. 2 pkt 41 ustawy o VAT wynika, że bonem w rozumieniu VAT jest instrument (w znaczeniu „środek służący do realizacji czegoś”). Zatem wiąże się z nim obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług. Przy czym tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców 3 styczeń 2019 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

NOWE ZASADY OPODATKOWANIA BONÓW PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2019 R.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: