Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00039 002776 23546767 na godz. na dobę w sumie
Nabożeństwo 13 wtorków ku czci św. Antoniego - ebook/epub
Nabożeństwo 13 wtorków ku czci św. Antoniego - ebook/epub
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Rafael Język publikacji: polski
ISBN: 9788375695137 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Choć od śmierci św. Antoniego z Padwy minęły wieki, jego kult jest wciąż ogromny. Setki tysięcy czcicieli zwraca się do niego i gromadzi się na modlitwach ku jego czci. Wychodząc temu naprzeciw, pragniemy rozkrzewiać nabożeństwo 13 wtorków odprawiane przez trzynaście kolejnych tygodni poprzedzających liturgiczne wspomnienie tego świętego. Można je jednak odprawić także w dowolnej porze roku. Ta pobożna praktyka z pewnością ubogaci wszystkich, którzy właśnie w św. Antonim z Padwy widzą swojego szczególnego orędownika.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...WTORKÓW nabożeństwo13KU CZCIśw.Antoniego Tłumaczenie z języka włoskiego kaTarzyna kubis WTORKÓW nabożeństwo13KU CZCIśw.Antoniego imprimaTur Kuria Metropolitalna w Krakowie nr 75/2014, 15 stycznia 2014 r. bp Jan Szkodoń, wikariusz generalny ks. Kazimierz Moskała, wicekanclerz ks. dr Stanisław Szczepaniec, cenzor Tłumaczenie z języka włoskiego Katarzyna Kubis korekTa Agata Chadzińska Marlena Pawlikowska projekT okładki Łukasz Kosek skład Łukasz Sobczyk zdjęcia Wikimedia Commons ISBN 978-83-7569-513-7 © 2014 Dom Wydawniczy „Rafael” ul. Dąbrowskiego 16 30-532 Kraków tel./fax 12 411 14 52 e-mail: rafael@rafael.pl www.rafael.pl Drukarnia RAFAEL www.drukarnia.rafael.pl drukarnia@rafael.pl 5 ŚWIĘTY ANTONI Młot na heretyków, cudo- twórca, doktor Kościoła –  tak w  hagiografii opisuje się jednego z  najbardziej popular- nych świętych, czyli św. Anto- niego z  Padwy. Choć od jego śmierci minęły wieki, jego kult jest wciąż ogromny. Setki tysięcy czcicieli gromadzi się we wtorki na nabożeństwach ku jego czci. W  wielu krajach, szczególnie jednak we Włoszech, bardzo Nabożeństwo 13 wtorków ku czci św. Antoniego 6 popularne jest nabożeństwo 13 wtorków odprawiane w tym dniu przez trzynaście kolejnych tygodni poprzedzających wspo- mnienie liturgiczne świętego, czyli przed 13 czerwca. Fernando, bo tak miał na imię w  świecie św. Antoni, urodził się pod koniec XII wieku w  Li- zbonie w  Portugalii. Tradycja mówi, że jego ojciec, Marcin de Bulhões, był krewnym słynne- go przywódcy pierwszej krucja- ty do Ziemi Świętej – Gotfryda z  Bouillon. Gdy Fernando miał kilkanaście lat, wstąpił do zako- nu kanoników regularnych św. Augustyna. Stamtąd po dwóch latach przeniósł się do klasztoru Santa Cruz w  Coimbrze, gdzie Święty Antoni 7 zdobył solidne wykształcenie teologiczne –  poznał Pismo Święte i naukę Ojców Kościoła. Biblię znał tak doskonale, że mó- wiono o nim: „Gdyby wszystkie święte Pisma uległy zniszcze- niu, Antoni mógłby podyktować je sekretarzowi, aby w ten spo- sób zostały odtworzone”. W 1219 roku Fernando został wyświęcony na kapłana. Przyj- muje się, że miał wtedy 24 lata – nie jest znana dokładna data jego narodzin, najczęściej podaje się 15 sierpnia 1195 roku. Anto- ni nie był szczęśliwy u kanoni- ków, tęsknił do życia bardziej surowego. Kiedy do Coimbry przywieziono relikwie pięciu franciszkańskich męczenników, Nabożeństwo 13 wtorków ku czci św. Antoniego 8 którzy w Maroku ponieśli śmierć za wiarę, młody zakonnik zapra- gnął pójść ich drogą. Przywdział habit franciszkański i  wybrał imię zakonne Antoni, na cześć św. Antoniego Pustelnika. Gdy pojawiła się możliwość wyprawy do Afryki, nie wa- hał się i  wsiadł na pokład ża- glowca płynącego na południe. Niestety, w trakcie podróży za- chorował na malarię. Gorączka tak wyniszczyła jego organizm, że musiał się zdecydować na powrót do ojczyzny, aby podjąć leczenie. Jednak statek, którym płynął, gnany burzą morską, zawinął na Sycylię. Stamtąd w 1221 roku Fernando pojechał Święty Antoni 9 szybko Antoni na kapitułę generalną zakonu franciszkanów do Asyżu, gdzie spotkał się ze św. Franciszkiem. zasłynął jako wspaniały kaznodzieja. Zwalczał tak nieustraszenie wszelkie herezje, że wkrótce otrzymał przydomek „Młot na heretyków”. Jak można prze- czytać w  hagiografii, miał dar języków –  wszyscy, którzy go słuchali, choć władali różny- mi językami, rozumieli go. Był wielkim czcicielem Matki Bożej, zwolennikiem dogma- tu o  Wniebowzięciu Najświęt- szej Maryi Panny. Na prośbę papieża Grzegorza IX napisał w 1228 roku kazania na Wielki Nabożeństwo 13 wtorków ku czci św. Antoniego 10 Tydzień. Ojciec Święty nazwał go później „Arką Przymierza”. Antoni wędrował niestru- dzenie przez północne Włochy i  południową Francję, głosząc kazania. Niestety, nie wszyscy chcieli go słuchać. Pewnego dnia, gdy ludzie zamknęli swe uszy na jego słowo, mnich po- szedł nad rzekę i tam wygłosił kazanie do ryb. Świętemu Antoniemu jesz- cze za życia przypisano wiele cudownych uzdrowień, a nawet 12 wskrzeszeń. Dwa cudowne zdarzenia związane były z  ta- rapatami, w  jakie popadł jego ojciec – Marcin. Czciciele świętego znają zwy- czaj obdarowywania biednych Święty Antoni 11 św. „chlebem Antoniego”. W wielu kościołach znajdują się nawet puszki, do których zbie- rane są datki na ów chleb. Począ- tek tego zwyczaju ma związek właśnie z  cudem wskrzeszenia. Pewnego dnia bowiem św. An- toni przywrócił do życia nie- mowlę. Matka dziecka złożyła obietnicę, że za to ofiaruje na rzecz ubogich tyle zboża, ile waży jej maleństwo. Święty Antoni zmarł 13 czerwca 1231 roku w klasz- torze Klarysek w  Arcella koło Padwy. Jego pogrzeb odbył się cztery dni później, we wtorek 17 czerwca. Ciało świętego zo- stało wówczas przewiezione do Nabożeństwo 13 wtorków ku czci św. Antoniego 12 Padwy i  tam pochowane w  ka- plicy Matki Bożej. Ten dzień zapisał się w  historii Kościoła jako dzień spełnienia się wie- lu cudów. Legendy mówią, że wszyscy chorzy, którzy wów- czas zgromadzili się przy gro- bie Antoniego i prosili o pomoc w  swym cierpieniu, zostali wy- słuchani. Z tego też powodu to właśnie wtorek wybrali czcicie- le świętego na dzień, w którym gromadzą się na modlitwie za jego wstawiennictwem. We Włoszech od wieków znane jest nabożeństwo odpra- wiane przed wspomnieniem św. Antoniego. Pierwotnie obej- mowało ono dziewięć kolejnych Święty Antoni 13 wtorków. Z  czasem dodano do niego jeszcze cztery i dziś trwa trzynaście tygodni – wiąże się to z dniem śmierci świętego, a jed- nocześnie z  dniem jego litur- gicznego wspomnienia. Wierni we Włoszech prakty- kują jeszcze inne nabożeństwo poprzedzające bezpośrednio uroczystość ku czci św. Antonie- go. Nazywane jest ono Tredicina –  trzynastodniowa nowenna. Nabożeństwo to składa się z kil- ku części: codziennego odma- wiania różańca, Mszy Świętej, procesji ze świecami wokół świątyni ze śpiewem litanii ku czci świętego i  wreszcie zawie- rzenia się jego opiece. Nabożeństwo 13 wtorków ku czci św. Antoniego
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nabożeństwo 13 wtorków ku czci św. Antoniego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: