Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00634 012840 21064535 na godz. na dobę w sumie
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu - ebook/pdf
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-116-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> oświatowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja dotyczy nadzoru pedagogicznego w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych i poświęcona jest przede wszystkim zmianom, jakie zostały wprowadzone nowym rozporządzeniem obowiązującym od 1 września 2015 r. Zasadnicze zmiany w stosunku do dotychczasowych regulacji dotyczą:
sposobu i warunków przeprowadzania ewaluacji i kontroli,
wymagań wobec przedszkoli, szkół i placówek (usunięcia ich z rozporządzenia),
zakresu zadań dyrektora szkoły dotyczących nadzoru pedagogicznego,
wprowadzenia regulacji dotyczących dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego oraz
dodania nowych stanowisk do wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz w urzędach innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny lub podległych im jednostkach organizacyjnych.

Fachowe wyjaśnienia Specjalistów pomogą odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, m.in.:
W jaki sposób rada pedagogiczna powinna ustalić sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego?
Czy dyrektor może hospitować zajęcia nauczyciela bez wcześniejszego poinformowania?
W jakim terminie powinna być przeprowadzona rozmowa pohospitacyjna z nauczycielem?
Czy sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych powinno zawierać także treść zaleceń, jakie otrzymał dyrektor placówki po kontroli przeprowadzonej przez organ nadzoru pedagogicznego?
Czy rada pedagogiczna jest zobowiązana opiniować bądź przyjąć w formie uchwały sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego?

Produkt skierowany jest do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego, a także nauczycieli.

Zawartość publikacji:
Komentarze Ekspertów
Edytowalne wzory dokumentów
Przykładowe plany nadzoru dla szkół i przedszkoli
Akty prawne
Odpowiedzi Specjalistów na najbardziej nurtujące pytania
Procedury nadzoru pedagogicznego


INFORMACJA O SERII

Seria ABC Praktyki Prawa Oświatowego to publikacje szczegółowo omawiające wąskie zagadnienia z zakresu prawa oświatowego, związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz przedszkoli. Na każdy tytuł będą składały się następujące elementy: podstawa prawna wraz z praktycznym
komentarzem, wzory pism urzędowych, pytania i odpowiedzi, wzory regulaminów i procedur itp.

Publikacje będą miały na celu ułatwienie prawidłowej interpretacji przepisów prawa, a także będą stanowiły klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych pojawiających się w każdej placówce oświatowej oraz w przedszkolu.

W Serii ukaały się dotychczas następujące tomy:
Kontrola zarządczej w oświacie
Rekrutacji do przedszkoli
Rekrutacji do szkół
Zatrudnianie i zwalnianie w szkołach i przedszkolach
Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli
Urlopów wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Odbiorcy:
- dyrektorzy szkół i przeszkoli,
- nauczyciele i wychowawcy,
- pracownicy kuratoriów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

W SERII ABC PRAKTYKI PRAWA OŚWIATOWEGO UKAZAŁY SIĘ: REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI KONTROLA ZARZĄDCZA W OŚWIACIE RUCH KADROWY W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH REKRUTACJA DO SZKÓŁ URLOPY WYPOCZYNKOWE NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI URLOPY WYPOCZYNKOWE NAUCZYCIELI PLACÓWEK NIEFERYJNYCH ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY NADZÓR PEDAGOGICZNY W SZKOLE I PRZEDSZKOLU Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu ■ ZESZYT 8 Warszawa 2015 Stan prawny na 1 października 2015 r. Redakcja merytoryczna Lidia Marciniak Elżbieta Piotrowska-Albin Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Opracowanie i łamanie JustLuk Układ typografi czny Kamila Tomecka Jeśli w zeszycie nie ma zdrapki z kodem aktywacyjnym, prosimy o kontakt tel. 0 801 04 45 45 Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl Polska Izba Książki © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2015 ISBN: 978-83-264-9904-3 Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Spis treści Akty prawne i orzecznictwo • 7 Wykaz skrótów • 9 Słowo wstępne • 11 KOMENTARZ 1. Zagadnienia wstępne • 15 2. Formy nadzoru pedagogicznego • 16 3. Wymagania wobec przedszkoli, szkół i placówek • 17 4. Ewaluacja • 19 5. Kontrola • 23 6. Wspomaganie • 25 7. Inne zadania i kompetencje kuratora oświaty i innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny • 26 8. Zadania dyrektora szkoły lub placówki • 27 9. Elektroniczna platforma nadzoru pedagogicznego • 30 10. Nowe stanowiska w wykazie stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych • 32 11. Uwagi końcowe i przejściowe regulacje • 34 PROCEDURY 1. Ewaluacja zewnętrzna • 37 2. Ewaluacja wewnętrzna • 43 3. Kontrola przeprowadzana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny – działanie planowe • 45 4. Kontrola przeprowadzana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny – działanie doraźne • 49 5. Kontrola przeprowadzana przez dyrektora jednostki oświatowej – działanie planowe • 53 6. Kontrola przeprowadzana przez dyrektora jednostki oświatowej – działanie doraźne • 55 @ DOSTĘP ON-LINE 5 @ DOSTĘP ON-LINE WZORY DOKUMENTÓW 1. Arkusz obserwacji • 59 2. Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola • 61 3. Plan nadzoru pedagogicznego szkoły • 66 4. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły lub przedszkola • 72 5. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły • 75 6. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora przedszkola • 86 Autorzy • 96 i c ś e r t s i p S 66 Akty prawne i orzecznictwo @ DOSTĘP ON-LINE Akty prawne Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1214) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1270) 7 Wykaz skrótów Akty prawne r.n.p. r.w.s.p. u.s.o. u.z.u.s.o. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicz- nego (Dz. U. poz. 1270) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1214) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa- ty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) Piktogramy komentarz pytanie uczestnicy szukaj na podanej stronie ! ważne rodzaj dokumentacji termin § podstawa prawna podstawa prawna z komentarzem @ DOSTĘP ON-LINE materiały dostępne na stronie www.PraktykaPrawa.oswiata. ABC.com.pl/nadzor-pedagogiczny/2015 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: