Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00263 003495 21551335 na godz. na dobę w sumie
Najciekawsze orzeczenia Sądu Najwyższego z 2018 r. z komentarzem - ebook/pdf
Najciekawsze orzeczenia Sądu Najwyższego z 2018 r. z komentarzem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 32
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-393-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja przedstawia najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego wydane w 2018 r. Zawiera ich opis oraz wnioski i skutki jakie wprowadzają dla pracodawców. W publikacji zostały omówione wyroki dotyczące m.in.
- podlegania ubezpieczeniom społecznym,
- rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
- kary umownej w umowie o zakazie konkurencji,
- ryczałtów za noclegi w podróży służbowej,
- nierównego traktowania w zatrudnieniu.

Publikacja zawiera również wykaz pozostałych orzeczeń Sądu Najwyższego jakie zostały wydane w 2018 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

I. ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM Najciekawsze orzeczenia Sądu Najwyższego z 2018 r. z komentarzem W wyroku z 11 lipca 2018 r. (II PK 175/17) Sąd Najwyższy uznał, że pracow- nikowi,  który  podlega  ochronie  w czasie  obniżonego  wymiaru  czasu  pracy  w związku  z prawem  do  urlopu  wychowawczego,  nie  przysługuje  wynagro- dzenie za cały okres pozostawania bez pracy w razie bezzasadnego rozwią- zania umowy o pracę bez wypowiedzenia. W takim przypadku pracownik ma  prawo maksymalnie do 3-miesięcznego wynagrodzenia. To jeden z kilku prze- łomowych wyroków wydanych w tym roku przez SN. W 2018 r. zapadło wiele wyroków Sądu Najwyższego, które wpływają na sposób postę- powania pracodawców m.in. w zakresie oskładkowania umów zlecenia czy przyznawania  kierowcom świadczeń z tytułu podróży służbowej. Poniżej przedstawiamy omówienie naj- ciekawszych wyroków. I. Orzecznictwo dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym 1. Lektor nauczający języka obcego podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jak zleceniobiorca (wyrok SN z 7 czerwca 2018 r., II UK 293/17). Stan faktyczny Właścicielka szkoły językowej zawierała z nauczycielami języków obcych umowy o dzieło,  od których nie były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdro- wotne. W odniesieniu do dwóch lektorek, które na mocy zawartych ze szkołą językową  umów o dzieło prowadziły nauczanie języka angielskiego w przedszkolach, ZUS w 2014 r.  wydał decyzje o podleganiu przez nie ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania  umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia. Właścicielka szkoły językowej zakwestionowała decyzje ZUS, argumentując, że lektorki  były zobowiązane do wykonania dzieła w postaci inscenizacji bajek w języku angielskim  z udziałem dzieci. Chodziło zatem o osiągnięcie rezultatu niematerialnego w postaci utwo- ru scenicznego. Inscenizacja zaś, zdaniem odwołującej się, stanowiła przedmiot ochrony  prawa autorskiego. Odwołania wniesione od decyzji ZUS nie przyniosły rezultatu. Jak ustalono w toku postę- powań sądowych, zajęcia z dziećmi były prowadzone w formule nieobowiązkowej i od- płatnej, odbywały się dwa razy w tygodniu, a pod koniec roku szkolnego dzieci przedsta- wiały rodzicom inscenizację bajki w języku angielskim. Ustalone opłaty za udział dzieci  w zajęciach pobierał od rodziców prowadzący przedszkole i przekazywał je właścicielce  szkoły językowej raz w miesiącu, z góry. Rodzice nie płacili dodatkowego wynagrodzenia  za końcową inscenizację. O wyborze lektorek decydowała właścicielka szkoły językowej,  a nie prowadzący przedszkole czy rodzice. Sądy obu instancji uznały zatem, że lektorki nie  wykonywały umów rezultatu (umów o dzieło), lecz umowy starannego działania (umowy  i p a ź d z e r n k 2 0 1 8 r . i 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Najciekawsze orzeczenia Sądu Najwyższego z 2018 r. z komentarzem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: