Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00224 012045 21033987 na godz. na dobę w sumie
Najprostsza, miękka terapia manualna kręgosłupa dla początkujących. Jak bezpiecznie i skutecznie pozbyć się przewlekłego bólu i odzyskać sprawność - ebook/epub
Najprostsza, miękka terapia manualna kręgosłupa dla początkujących. Jak bezpiecznie i skutecznie pozbyć się przewlekłego bólu i odzyskać sprawność - ebook/epub
Autor: Liczba stron: 80
Wydawca: Vital Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8168-481-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Autor opracował system terapii manualnej kręgosłupa, który oparty jest na wybranych elementach masażu klasycznego i chińskiego, ortobionomii, terapii czaszkowo-krzyżowej oraz technik osteopatycznych, pozwalający wyeliminować ból kręgosłupa, rozluźnić mięśnie i odzyskać sprawność ruchową. Dzięki prostym i bezpiecznym technikom pozbędziesz się zwyrodnień i urazów stawów, bólów mięśni, bólu głowy oraz napięć wynikających ze stresu i przemęczenia. Dodatkowo zyskasz lepsze samopoczucie i się zrelaksujesz. Za pomocą masażu powięzi i uciskania odpowiednich punktów na ciele, pozbędziesz się przewlekłego bólu i przywrócisz równowagę mięśniowo-powięziową. Uwolnij swój kręgosłup od napięć.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...Z d z i s ł a w D r o b n e r Zdzisław Drobner Najprostsza, miękka terapia manualna kręgosłupa dla początkujących Jak bezpiecznie i skutecznie pozbyć się przewlekłego bólu i odzyskać sprawność Najprostsza, miękka terapia manualna kręgosłupa dla początkujących Zdzisław Drobner Najprostsza, miękka terapia manualna kręgosłupa dla początkujących Jak bezpiecznie i skutecznie pozbyć się przewlekłego bólu i odzyskać sprawność Redakcja: Natalia Paszko Skład: Krzysztof Remiszewski Projekt okładki: Krzysztof Remiszewski Szkice anatomiczne: Zdzisław Drobner Pozostałe ilustracje: Depositphotos Wydanie I Białystok 2020 ISBN 978-83-8168-482-8 Copyright © Zdzisław Drobner 2020 © Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo Vital, Białystok 2019 All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy, żadna część tej książki nie może być powielana w jakimkolwiek procesie mechanicznym, fotograficznym lub elektronicznym, ani w formie nagrania fonograficznego. Nie może też być przechowywana w systemie wyszukiwania, przesyłana lub w inny sposób kopiowana do użytku publicznego lub prywatnego – w inny sposób niż „dozwolony użytek” obejmujący krótkie cytaty zawarte w artykułach i recenzjach. Książka ta zawiera porady i  informacje odnoszące się do opieki zdrowotnej. Nie powinny one jednak zastępować porady lekarza ani dietetyka. Jeśli podejrzewasz u  siebie problemy zdrowotne lub wiesz o  nich, powinieneś skonsultować się z  lekarzem, zanim rozpoczniesz jakikolwiek program poprawy zdrowia czy leczenia. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zaprezentowane w tej książce były rzetelne i aktualne podczas daty jej publikacji. Wydawca ani autor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki dla zdrowia, mogące wystąpić w wyniku stosowania zaprezentowanych w książce metod. 15-762 Białystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 85 662 92 67 – redakcja 85 654 78 06 – sekretariat 85 653 13 03 – dział handlowy – hurt 85 654 78 35 – www.vitalni24.pl – detal strona wydawnictwa: www.wydawnictwovital.pl Więcej informacji znajdziesz na portalu www.odzywianie24.pl PRINTED IN POLAND Spis treści Wiadomości ogólne ............................................................. 7 Podstawy teoretyczne ......................................................... 37 Kręgosłup szyjny ................................................................... 49 Przejście szyjno-piersiowe .................................................. 83 Pierwsze żebro ...................................................................... 87 Obręcz barkowa .................................................................... 95 Kręgosłup piersiowy ............................................................. 105 Przejście piersiowo-lędźwiowe ......................................... 127 Kręgosłup lędźwiowy ........................................................... 131 Staw krzyżowo-biodrowy ................................................... 135 Dysfunkcja kości guzicznej ................................................. 141 Dysfunkcja spojenia łonowego .......................................... 145 Biodro ...................................................................................... 149 Od Autora ............................................................................... 162 Wiadomości ogólne Techniki manualne są tą dziedziną fizjoterapii, która po pierwsze wymaga najmniejszych nakładów finansowych na wyposażenie gabinetu (mnie samemu przez wiele lat wystar- czała dobrze wytapicerowana ławka), z drugiej zaś jest chy- ba najbardziej poszukiwana przez pacjentów. Trzeba jednak pamiętać i o tym, że „prawdziwa”, czyli manipulacyjna tera- pia manualna, zwana popularnie kręgarstwem, powinna być, moim przynajmniej zdaniem, wykonywana jedynie przez osoby mające poza odpowiednim wykształceniem w tym kie- runku wyraźne predyspozycje. Nie kwalifikuje się dla każde- go terapeuty, nawet z pełnym wykształceniem magisterskim. Techniki miękkie natomiast są i powinny być dostępne dla każdego jako proste, bezpieczne, a  jednocześnie niezwykle efektywne uzupełnienie warsztatu terapeutycznego. Twórcy niektórych z nich, jak na przykład Arthur L. Pauls, zachęcają wręcz do nauki laików, a nawet nastolatków. Dodajmy do tego, że obecnie na całym świecie odstępuje się od terapii manipulacyjnej, głównie ze względu na narasta- jącą ilość powikłań. Co więcej, na przykład w USA w postę- powaniach sądowych przeważnie nie wnika się w kwalifikacje – sam fakt przeprowadzenia zabiegu manipulacyjnego na krę- gosłupie szyjnym może być uznany za przyczynę komplikacji i spowodować zasądzenie wysokiego odszkodowania. 7 Na początku tej książki chciałbym pokrótce uporządkować i usystematyzować niektóre pojęcia, przynajmniej tak jak ja je widzę, przy czym z góry przepraszam czytelników profesjona- listów, dla których są to sprawy znane i oczywiste. Większość autorów podręczników fizjoterapii dzieliła ją za- zwyczaj na dwa działy: kinezyterapię i fizykoterapię. Obecnie najwyższy czas podział ten uzupełnić o dział trzeci – techni- ki manualne (wraz z suchą igłoterapią), będące przynajmniej w pewnym zakresie czymś zupełnie osobnym. Podobnie bowiem, jak miało to miejsce w  pozostałych dwóch dziedzinach, i w tej w ciągu ostatnich kilkudziesię- ciu lat nastąpił tak olbrzymi postęp, że ignorowanie go by- łoby niewybaczalnym błędem. Świadomie przy tym użyłem tu terminu „techniki manualne”, a nie „terapia manualna”, jako że to ostatnie określenie stało się obecnie nazwą własną określonej grupy metod. Techniki manualne jako całość możemy zatem podzielić na kilka, nazwijmy je roboczo, działów. Pierwszym z nich są niewątpliwie masaże. I znowu: nie masaż, a masaże, jako że obok masażu klasycznego*, podsta- wowego w europejskim systemie kształcenia, istnieje bardzo wiele ich rodzajów, a co może ważniejsze, przeglądając przed- stawiane w internecie różne oferty zatrudnienia w Europie, a ostatnio nawet w Polsce, przekonałem się, że znając jedynie „klasykę” i techniki tak podstawowe jak masaż segmentarny * Jak pokonać ból dzięki nowoczesnym technikom masażu, można przeczytać w książce „Klasyczne i nowoczesne techniki masażu” autorstwa Ryana Jay Hoyme. Publikację można kupić w sklepie www.vitalni24.pl (przyp. wyd.). 8 NAJPROSTSZA, MIĘKKA TERAPIA MANUALNA KRĘGOSŁUPA… WiADOmOści Ogólne czy też manualny drenaż limfatyczny, w zasadzie nie bardzo mamy po co składać swojego CV. To znać po prostu każdy musi! To „oczywista oczywistość”. Warto może zatem przypomnieć, że masaże możemy po- dzielić na kilka grup. Pierwszą z nich, przynajmniej dla nas, stanowią te, które można określić jako „europejskie”, mające zazwyczaj w więk- szym czy mniejszym stopniu udokumentowane naukowo podstawy działania. Poza masażem klasycznym, czyli, jak tu i ówdzie bywa jeszcze nazywany, szwedzkim, widzimy tu tech- niki opracowane przez konkretnych autorów, nawiasem mó- wiąc, przeważnie lekarzy. Są to masaże: segmentarny według Dalicho i Gläsera, dwa rodzaje masażu łącznotkankowego: według Dicke/Leube i Kohlrauscha, manualny drenaż lim- fatyczny według Voddera; oraz masaże okostnowy i jelita grubego według Voglera. Wspomnieć tu należy również ma- saż Shantala, stosowany w leczeniu małych dzieci. Drugą grupę stanowią masaże dalekowschodnie, będą- ce dziedzictwem przede wszystkim Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, w tym szczególnie teorii akupunktury. Najbar- dziej znane w Europie są tradycyjny masaż chiński Tui Na (oczywiście wraz z należącą do tego kompleksu akupresu- rą), japońskie Amma i shiatsu oraz tradycyjny masaż tajski w kilku co najmniej odmianach. Do tej grupy możemy przyporządkować również, przynaj- mniej w pewnym stopniu, powstałą stosunkowo w niedaw- nych czasach eklektyczną terapię Yumeho, której twórcą jest zmarły niedawno dr Saionji Masayuki. 9 Dla metod tych charakterystyczne jest, że wszystkie one łączą w sobie elementy określane przez nas jako masaż z tymi, które przyporządkowujemy terapii manualnej, jak i ćwicze- niom biernym stanowiącym coś pośredniego pomiędzy nią a czynną kinezyterapią. Istnieje tu pewne niebezpieczeństwo: w popularnych pod- ręcznikach poświęcanych tym metodom umieszcza się często techniki, które możemy śmiało określić jako zabiegi kręgar- skie. Ich wykonywanie bez posiadania odpowiednich kwalifi- kacji, a przede bardzo dobrej znajomości anatomii i fizjologii oraz dokładnego przeszkolenia zarówno teoretycznego, jak i praktycznego pod okiem doświadczonego instruktora pro- wadzić może do bardzo niebezpiecznych komplikacji… W ostatnich czasach coraz popularniejsze stają się oparte na polinezyjskiej filozofii Huny, działające zarówno na cia- ło, jak i na psychikę, masaże polinezyjskie i hawajskie. Naj- ważniejszymi spośród nich są, przynajmniej w naszym kraju, Mauri oraz Lomi-Lomi Nui. Mniej znane, chociaż coraz po- pularniejsze zwłaszcza w ośrodkach SPA są natomiast masa- że należące do filozoficzno-medycznego indyjskiego systemu ajurwedy oraz, w o wiele mniejszym stopniu, do persko- -arabskiej sztuki medycznej hakimów. Świadomie pomijam techniki takie jak masaż gorącymi kamieniami, miodem czy czekoladą itp., jako należące do osobnego działu odnowy psychosomatycznej czy też SPA. Niejako na marginesie chciałbym zaznaczyć, że osoby zaj- mujące się terapiami opartymi na wschodnich systemach 10 NAJPROSTSZA, MIĘKKA TERAPIA MANUALNA KRĘGOSŁUPA… WiADOmOści Ogólne masażu, w myśl obowiązujących przepisów mogą (ale jedy- nie w ramach własnej działalności gospodarczej) wykonywać w Polsce zawód biomasażysty, należący według obowiązu- jącej klasyfikacji zawodów i specjalności do grupy zawodów paramedycznych. Osobną metodą masażu jest refleksologia, wykorzystu- jąca nie do końca jeszcze poznane mechanizmy odruchowe łączące strefy leżące w  różnych miejscach ciała z  narząda- mi wewnętrznymi. Pod tą nazwą kryją się wszystkie me- tody leczenia, u podstaw których leżą ogólne mechanizmy reflektoryczne (odruchowe), a więc: nakłucia igłami, masaż punktowy i liniowy, działanie prądem, światłem, ciepłem itp. Refleksoterapia to każda forma oddziaływania na ustrój czyn- nikami (bodźcami), które za pomocą odruchów, a więc przy udziale ośrodkowego układu nerwowego, wywołują określo- ną reakcję tkanek w celu uzyskania efektu profilaktycznego lub terapeutycznego. I ona – jednak w ograniczonym zakre- sie, dotyczącym głównie masażu stóp, rąk i twarzy (na pew- no bez stosowania igieł i aparatów fizykoterapeutycznych) – od niedawna jest w Polsce osobnym zawodem, uznanym i należącym do wymienionej przed chwilą grupy zawodów paramedycznych. W refleksologii wyróżniamy kilka podstawowych metod. Pierwszą z  nich jest wywodząca się wprawdzie również z terapii wschodnich, jednak naukowo opracowana przez ka- nadyjskiego lekarza, dr. Williama Fitzgeralda oraz jego uczen- nicę Eunice Ingham, klasyczna refleksoterapia stóp i rąk. 11 Z czasem powstało co najmniej kilka jej modyfikacji, róż- niących się od siebie przede wszystkim lokalizacją stref odru- chowych przyporządkowanych poszczególnym narządom, co dotyczy zresztą przede wszystkim refleksoterapii rąk. Do tej grupy należy również stworzona przez koreańskiego naukowca, Park Jae Woo, terapia Su Dżok. Co dziwne, pomi- mo iż stosowana w niej topografia stref odruchowych różni się w sposób zasadniczy od poprzednio wymienionych, jest ona równie efektywna. Przynajmniej moim zdaniem podważa to w sposób zasadniczy założenia teoretyczne leżące u ich pod- łoża. Istnieje wprawdzie tzw. teoria ECIWO autorstwa chiń- skiego fizjologa Yingqing Zhanga, tłumacząca i te niejasności, jest to jednak zupełnie inna bajka, dlatego też nie będę tego dalej omawiać. W  ostatnich czasach coraz popularniejsza staje również refle ksoterapia twarzy według Lone Sorensen. Drugą grupę stanowi należąca właśnie do systemu reflek- sologii, a nie do akupunktury (pomimo że w pierwotnej wer- sji posługiwano się wyłącznie igłami), opracowana przez dr. Paula Nogiera, a przejęta z początku w mocno uproszczo- nej wersji przez medycynę chińską, aurikuloterapia, czyli refleksologia małżowiny usznej, bardzo efektywna szczegól- nie w terapii bólu. Obecnie, oprócz nakłuwań, co najmniej równie często stosuje się zarówno aurikulopresurę, czyli masaż uciskowy wykonywany przy użyciu pałeczki do masażu, jak i elektropunkturę, obie dostępne również dla laików. Trzecią grupę stanowi akupresura głowy, nazywana niekie- dy akupresurą czaszki. Wyróżniamy tu dwie formy: starszą 12 NAJPROSTSZA, MIĘKKA TERAPIA MANUALNA KRĘGOSŁUPA… WiADOmOści Ogólne chronologicznie akupresurę chińską, stworzoną przez neu- rologa Chiao Shun-Fa, opracowaną na użytek medycyny europejskiej przez wybitnego austriackiego lekarza akupunk- turzystę, dr. Hansa Zeitlera, oraz tak zwaną nową akupunk- turę czaszkową według Yamamoto. Szczególnie pierwsza z nich opiera się na nowoczesnej wiedzy fizjologicznej i daje się doskonale integrować z współczesną fizjoterapią, zwłasz- cza w rehabilitacji stanów poudarowych, po MPD i w terapii objawowej choroby Parkinsona. Dodajmy w tym miejscu jeszcze kilka słów na temat róż- nicy pomiędzy akupunkturą/akupresurą klasyczną a reflek- sologią, czy też raczej pomiędzy punktem akupunkturowym a strefą odruchową wykorzystywaną w refleksologii. Najistotniejszą różnicę pomiędzy nimi stanowi to, że punkt akupunkturowy ma stałą lokalizację topograficzną, tzn. znajduje się zawsze w tym samym miejscu i można go tam odnaleźć czy to przez ucisk (z racji większego zagęszczenia końcówek nerwowych jest on wówczas zawsze boleśniejszy od otoczenia), czy to przy pomocy jednego ze znajdujących się na rynku aparatów do elektropunktury, które z reguły wyposażone są w wykrywacz punktów, jak też stałą budowę anatomiczną, co udowodnił w latach 80. ubiegłego wieku niemiecki fizjolog, prof. dr med. Hartmuth Heine. Dla strefy odruchowej natomiast właściwe jest, że poja- wia się ona tylko wtedy, kiedy w korespondującym z nią na- rządzie dojdzie do schorzenia czy też zaburzenia czynności. Innymi słowy, jeśli mamy na przykład zdrowy żołądek, uci- skanie na strefę w miejscu odpowiadającym temu narządowi 13 okaże się daremne. Jeśli jednak żołądek zacznie dokuczać – ból uciskowy pojawi się tam prawie natychmiast! I to byłoby w zasadzie wszystko, co warto w tym momen- cie powiedzieć na temat masażu i jego systematyki. Drugi „wielki” dział stanowią techniki stanowiące typo- wy obszar pograniczny, jako że stanowią one w co najmniej równym, jeśli nie większym stopniu część kinezyterapii. Są to ćwiczenia bierne i izometryczne. Trzecim „wielkim” działem jest właściwa terapia manualna. Sprecyzujmy tu od razu: nazwą tą określamy wyłącznie te tech- niki terapeutyczne, które po pierwsze służą usuwaniu wyłącznie czynnościowych i odwracalnych zaburzeń czynności stawów, czyli tzw. zablokowań, czy też, jak to współcześnie określamy, dysfunkcji somatycznych (segmentalnych, stawowych lub mię- śniowo-powięziowych), po drugie zaś posługują się w terapii wyłącznie własnymi rękami, ewentualnie narzędziami o cha- rakterze jednoznacznie pomocniczym, jak na przykład tzw. ad- juster (impulsator), czy też po prostu młotek neurologiczny. Przez pojęcie dysfunkcji somatycznej rozumiemy ograni- czenie prawidłowej ruchomości stawu w przynajmniej jednej płaszczyźnie (przy czym może być ono zarówno zupełnie nie- znaczne, jak i całkowite), jednak nie we wszystkich. Techniki stosowane w terapii manualnej należą, najogól- niej rzecz ujmując, do jednej z dwóch podstawowych szkół, jakimi są chiropraktyka i osteopatia. Należy wiedzieć, że wbrew popularnym poglądom różnica pomiędzy nimi nie polega na różnicach w technikach wykonywania zabiegów, 14 NAJPROSTSZA, MIĘKKA TERAPIA MANUALNA KRĘGOSŁUPA… WiADOmOści Ogólne dłuższych czy też krótszych dźwigniach itd. Jest ona bowiem z natury swej przede wszystkim filozoficzna, a zatem doty- cząca podstaw ideologicznych. Twórcą chiropraktyki jest David Daniel Palmer. Po pierwszych doświadczeniach i sukcesach w terapii ma- nualnej opracował on własną teorię leczniczą, w myśl której układ nerwowy jest jak gdyby systemem naczyń przewodzą- cych otaczającą nas siłę czy też energię życiową, którą nazwał innate lub „wrodzoną inteligencją” zaś jego następcy okre- ślają mianem „witalnej siły nerwowej”. Siła ta, jak to dziś rozumiemy, jest w znacznym stopniu identyczna ze znaną w medycynie chińskiej energią qi, hinduską praną, hebrajską (znaną ze Starego Testamentu) ruah, czy też tzw. bioplazmą według biofizyków z byłego ZSRR, które współczesna na- uka zaczyna rozumieć jako zjawiska o charakterze elektroma- gnetycznym, dające się w coraz większym stopniu uchwycić i przeanalizować za pomocą odpowiednich, wysokoczułych narzędzi pomiarowych. Niektórzy autorzy religijni (szczegól- nie katoliccy) uważają ją jednak za przejaw działania obcych, jeśli nie wręcz wrogich mocy czy też energii i z tego tytułu zwalczają chiropraktykę z przyczyn ideologicznych, uważając ją wręcz za bałwochwalstwo! Według D. D. Palmera mechaniczny ucisk na jakikol- wiek nerw, w szczególności zaś na przechodzące pomiędzy kręgami nerwy rdzeniowe – łączące, acz w sposób nie za- wsze bezpośredni, rdzeń kręgowy z poszczególnymi narzą- dami – jest przyczyną praktycznie wszystkich schorzeń. Co 15 za tym idzie, uważał on manualną repozycję („nastawienie”) minimalnie przesuniętych kręgów, co nazywał subluksacją czyli podwichnięciem, za skuteczną metodę leczenia prawie wszystkich chorób. Do czego to w efekcie mogło prowadzić, świadczyć może wydana w Polsce w roku 1926 książka Krę- garstwo, czyli sztuka nastawiania nadwichniętych kręgów jako zasadniczej przyczyny chorób, której autorem był ks. M. Paw- łowski, absolwent szkoły chiropraktycznej w Chicago. Pisze on w niej m.in.: „…dalsze badania Palmera dopro- wadziły do naukowego i umiejętnego nastawiania kręgów, po- nieważ przekonał się on, że w każdej chorobie istnieje zwich (taką właśnie niezbyt szczęśliwą nazwę zaproponował autor dla subluksacji) odpowiedniego kręgu i ucisk nerwu i że po nastawieniu kręgu choroba ustępuje”. W logicznej konsekwencji takich poglądów ostatnią część książki uczynił swoistym receptariuszem. Zalecał w nim na przykład dla leczenia zabobonności i bałwochwalstwa (!) nasta- wienie C1, dla leczenia obłędu C1 i C6, czy też dla pozbycia się cukrzycy nastawianie C1, Th4 oraz Th8. Dobre by to było… Książka zawiera także równie „atrakcyjne” recepty, m.in. na wyleczenie białaczki, raka różnych narządów itp. Kręgarz wy- znający takie poglądy mógł zatem w oparciu o ten podręcznik działać niemalże na zasadzie obsługi centrali telefonicznej: każ- da choroba wymagała bowiem jedynie nastawienia odpowied- nich kręgów. Z efektami zapewne nie było już tak dobrze… Oczywiście obecnie fachowi chiropraktycy (a  wykształce- nie w college’u chiropraktycznym w USA trwa obecnie 4-5 lat w trybie dziennym, co kosztuje około 100 000 dolarów) 16 NAJPROSTSZA, MIĘKKA TERAPIA MANUALNA KRĘGOSŁUPA… WiADOmOści Ogólne bardzo dystansują się od tak uproszczonych poglądów. Zaj- mują się jednak w dalszym ciągu głównie zaburzeniami gry stawowej i zmianami strukturalnymi kręgosłupa, traktując je w pewnym przynajmniej sensie mechanicystycznie. Używają przy tym często (w przeciwieństwie do osteopatów, którzy nig- dy tego nie robią) skomplikowanych i bardzo skądinąd pomy- słowych urządzeń pomocniczych w postaci specjalnych stołów zabiegowych oraz licznych dodatkowych narzędzi, z których najbardziej znanym jest adjuster, w Polsce zwany również im- pulsatorem. Jest to narzędzie stosowane zwłaszcza w technice zwanej Low-Force-Chiropractic. Rys. 1. Adjuster manualny i adjuster elektroniczny Teoretyczne założenia chiropraktyki są pozornie bardzo proste: istnieją bezpośrednie powiązania pomiędzy niewła- ściwym ustawieniem kręgów a  zaburzeniami czuciowo- ruchowymi, naczyniowymi, mięśniowymi czy też ze strony narządów wewnętrznych, przypisywanymi przez lekarzy prze- ważnie innym przyczynom. Te współzależności uzasadniają skuteczność zabiegów manualnych, nawet w  schorzeniach pozornie z kręgosłupem niezwiązanych. 17 Mają one wywierać następujące działanie: 1. Mechaniczne – przywracają prawidłową ruchomość stawów międzykręgowych poprzez korekcję wza- jemnych stosunków anatomicznych, a  w  efekcie i czynnościowych. 2. Odruchowe – korekcja położenia części stawów wobec siebie powoduje zmianę stereotypów ruchowych, a za- tem i funkcji fizjologicznych. 3. Wywołują reakcje psychiczne i emocjonalne, pojawia- jące się prawie zawsze przy wszelkich formach leczenia manualnego (a zatem bezpośredniego kontaktu fizycz- nego pomiędzy pacjentem a terapeutą) w wyniku od- działywania osoby i psychiki terapeuty na osobowość pacjenta. Czynnik ten musi być zresztą brany pod uwagę przy wszystkich czynnościach o charakterze terapeutycz- nym. Według niektórych dawniejszych autorów właśnie wywołanie takich reakcji może być także samo w sobie celem zabiegu. Celem działania chiropraktyka jest zatem przywróce- nie właściwego położenia poszczególnych części stawu (in- nym słowem ważniejsza jest struktura, a nie czynność, jak w osteopatii). Jak już wspomniałem, przedmiotem działania chiroprak- tycznego jest tak zwana dysfunkcja somatyczna (zabloko- wanie), czyli w różny sposób uwarunkowane ograniczenie ruchomości stawu. Nie oznacza to jednak, że staw taki jest całkowicie unieruchomiony bądź też uszkodzony. Jak przecież 18 NAJPROSTSZA, MIĘKKA TERAPIA MANUALNA KRĘGOSŁUPA… WiADOmOści Ogólne już wiemy, zmiany morfologiczne nie są przedmiotem działania terapii manualnej! Zakres jego ruchu jest jedynie ograniczony – w różnym stopniu i w różnych płaszczyznach oraz kierunkach. Ograniczenie ruchu we wszystkich kierun- kach jest przeciwwskazaniem do zabiegu. Według współczesnych teorii chiropraktycznych możemy rozróżnić trzy podstawowe przyczyny zablokowań: 1. Mechaniczną, obejmującą zarówno drobne urazy, jak i  na przykład niewłaściwą pozycję w  czasie snu, źle skonstruowane meble (na przykład ławki szkolne), a nawet wady postawy itp. 2. Chemiczną (czy też raczej biochemiczną), przez którą rozumiemy reakcje na środki chemiczne, alergie, a na- wet błędy dietetyczne. 3. Psychiczną w szerokim tego słowa znaczeniu, a zatem przede wszystkim reakcje stresowe i ich odbicie w ukła- dzie ruchu (dość typowym przykładem są tu znane wszystkim masażystom przykurczone w wyniku napięć nerwowych mięśnie karku, zwłaszcza zaś górna część mięśnia czworobocznego). W myśl tejże teorii rozróżnić możemy również trzy rodzaje zablokowań: 1. Statyczne, w których ruchomość stawu ograniczona jest mniej więcej w równym stopniu we wszystkich sześciu podstawowych kierunkach – jak wspomniano, stanowią one w zasadzie przeciwwskazanie do zabiegu. 19 2. Kinetyczne (najczęściej występujące), przy których ograniczenie ruchu występuje zasadniczo w  jednym stawie (i przeważnie tylko w 1-2 kierunkach), nato- miast stawy sąsiednie kompensują to ograniczenie wła- sną nadmierną ruchomością (hipermobilnością). 3. Strukturalne, czyli zwyrodnienia stawów, zmiany w budowie kręgów, częściowo wady postawy – stano- wią także przeciwwskazanie do zabiegu. Po ustaleniu rozpoznania (w czym niezwykle istotną rolę odrywa obowiązkowa wręcz, niezwykle dokładna analiza zdjęć radiologicznych, a czasem i tomografii komputero- wej) chiropraktyk przystępuje do zabiegów terapeutycznych, które dzielimy na manipulacje oraz – w mniejszym stopniu – mobilizacje. Wszystkie one mają charakter zabiegów bez- pośrednich, tzn. dochodzących do bariery zablokowania i przekraczających ją w różny sposób. Alternatywą dla chiropraktyki „klasycznej” jest istniejąca od ponad 50 lat, w Europie wciąż jednak jeszcze mało znana metoda zwana terapią potyliczno-krzyżową (Sacro-Occipital- Therapy – S.O.T.), której twórcą jest amerykański chiroprak- tyk i osteopata, dr Maior Bertrand DeJarnette. Od strony technicznej jej podstawą jest (co niekiedy bardzo dziwi pacjentów, którzy zetknęli się już z innymi technikami manualnymi) układanie pacjenta w specjalny sposób na kli- nach i wałku rehabilitacyjnym, co w zaskakująco efektywny sposób nie tylko rozluźnia mięśnie i połączenia stawowe (szcze- gólnie w obrębie miednicy), ale także rzeczywiście doprowadza 20 NAJPROSTSZA, MIĘKKA TERAPIA MANUALNA KRĘGOSŁUPA… Inne książki Autora: Zdzisław Drobner – specjalista masażu chińskiego, akupunktury i terapii ma- nualnej. Posiada tytuł zawodowy i uprawnienia mistrza chiropraktyki (Master of Chiropractic), nadane mu przez Institut für Chiropraktik und Osteopathiefor- schung w Kolonii. Jest członkiem Niemieckiego Związku Chiropraktyków (BDC). Dzięki technikom zawartym w tej książce szybko i skutecznie pozbędziesz się bólu kręgosłupa, rozluźnisz mięśnie i odzyskasz formę. Za pomocą opracowanej przez Autora miękkiej terapii manualnej kręgosłupa, w sposób prosty i skuteczny wyeliminujesz: • zwyrodnienia i urazy stawów, • nerwobóle, • zawroty głowy, • bóle kręgosłupa (rwę kulszową, przepuklinę krążka międzykręgowego), • urazy układu ruchu (zwichnięcia, ograniczenia zakresu ruchu), • drętwienia kończyn i tułowia, • napięcia wynikające ze stresu i przemęczenia. Terapia opiera się na masażu powięzi i jest najprostszą metodą do wykorzy- stania zarówno przez osoby początkujące w tej dziedzinie, jak również przez profesjonalnych terapeutów. Zaprezentowane techniki oparte są na wybra- nych elementach masażu klasycznego i chińskiego, ortobionomii, terapii czaszkowo-krzyżowej oraz technik osteopatycznych, które polegają na uciska- niu odpowiednich punktów na ciele, docieraniu do źródła bólu i przywracaniu równowagi mięśniowo-powięziowej. Uwolnij swój kręgosłup od napięć Patroni: B I GR AT L EJ ZŻI D R O W I A S K L E P Z E Z D R O W I E M
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Najprostsza, miękka terapia manualna kręgosłupa dla początkujących. Jak bezpiecznie i skutecznie pozbyć się przewlekłego bólu i odzyskać sprawność
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: