Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00056 003444 21551788 na godz. na dobę w sumie
Naprawa dachu – jak bezbłędnie przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia - ebook/pdf
Naprawa dachu – jak bezbłędnie przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 29
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3366-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Lato i początek jesieni to najlepszy okres na roboty polegające na naprawie dachu budynku. Jednak często przy  tego typu inwestycjach mogą powstać
wątpliwości, jak przeprowadzić postępowanie. Tym bardziej, że tematyka projektów, instalacji czy technologii może być nieznana specjaliście ds. zamówień publicznych.
W publikacji przedstawiamy ścieżkę, jaką należy przejść, aby z sukcesem doprowadzić remont do końca:        
Krok 1. Ustalenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę
Krok 2. Opis przedmiotu zamówienia
Krok 3. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia
Krok 4. Wybór trybu udzielenia zamówienia
Krok 5. Wszczęcie i przeprowadzenie procedury
Krok 6. Ocena ofert
Krok 7. Wybór oferty
Krok 8. Zawarcie umowy
Krok 9. Realizacja zamówienia

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Naprawa dachu – jak bezbłędnie przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona | 1 Agata Hryc-Ląd Naprawa dachu – jak bezbłędnie przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia Naprawa dachu – jak bezbłędnie przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia Strona | 2 Wstęp Lato i początek jesieni to najlepszy okres na roboty polegające na naprawie dachu budynku. Jednak często przy tego typu inwestycjach mogą powstać wątpliwości, jak przeprowadzić postępowanie. Tym bardziej że tematyka projektów, technologii może być nieznana specjaliście ds. zamówień publicznych. W publikacji przedstawiamy ścieżkę, jaką należy przejść, aby z sukcesem doprowadzić remont do końca. Można również znaleźć w niej wzór specyfikację istotnych warunków zamówienia potrzebną w postępowaniu na remont dachu oraz wzór umowy o zamówienie publiczne. instalacji czy Naprawa dachu – jak bezbłędnie przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia Krok 1. Ustalenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę Strona | 3 Pierwszym krokiem, jaki powinien uczynić zamawiający, który chce dokonać naprawy dachu, jest ustalenie, czy planowane do wykonania roboty wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Od tego zależy bowiem zakres dokumentacji projektowej wymaganej do opisu przedmiotu zamówienia. Definicja remontu Zgodnie z zapisami art. 3 pkt 8 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie bu- dowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego. Działania takie nie stanowią bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. W świetle powyższej definicji roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego w budynku przedszkola oraz budynku szkoły należy zakwalifi- kować jako remonty. Formalności W ramach postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych zamawiający powinien ustalić, czy planowane do wykonania roboty wymagają uzyskania decyzji administracyjnej, tj. pozwolenia na budowę, czy też pozwolenia na budowę nie wymagają. W myśl art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowla- nych i urządzeń budowlanych (z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków). Jednakże w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 2 wykonywanie tych robót wymaga zgłoszenia właściwemu organowi, którym jest organ administracji architektoniczno- budowlanej, tj: starosta,   wojewoda,  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Zgłoszenie zamawiający powinien skierować do organu I instancji, jakim jest starosta. Należy je złożyć na formularzu pobranym z urzędu lub ze strony internetowej urzędu, co najmniej 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych. W zgłoszeniu należy określić: termin rozpoczęcia robót budowlanych. rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz    Trzeba również do niego dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie. Co istotne, w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia starosta nałoży, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów, w określonym terminie. W przypadku ich nieuzupełnienia wniesie, w drodze decyzji, sprzeciw. W sytuacji gdy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Naprawa dachu – jak bezbłędnie przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: