Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00016 004054 22743772 na godz. na dobę w sumie
Narzędzia Google dla e-commerce. Wydanie II poszerzone - ebook/pdf
Narzędzia Google dla e-commerce. Wydanie II poszerzone - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5178-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Google'owa skrzynka narzędziowa

Google - wyszukiwarka, która rządzi światem internetu. A skoro tak, zależy od niej także i Twój byt, jeśli prowadzisz działalność online. Czasy, kiedy wystarczyło uruchomić stronę WWW i grzecznie czekać, aż klienci sami na nią trafią po wynikach wyszukiwania, dawno minęły. Dziś konkurencja w sieci jest ogromna, więc e-biznes z prawdziwego zdarzenia wymaga od swojego właściciela profesjonalizacji i poświęcenia sporej ilości czasu. Oczywiście pewne sprawy można sobie uprościć, zautomatyzować, ale nadal - bez świadomości narzędzi, które niejako w pakiecie z wszechobecną wyszukiwarką oferuje Google - nie ma mowy o sukcesie biznesu prowadzonego online.

Bez umiejętności obsługi Google Analytics trudno się zorientować, skąd na naszą stronę docierają klienci oraz na jakim etapie większość z nich porzuca koszyk zakupowy. Właściciel e-biznesu, który nie rozumie zasad rządzących kampaniami w Google Adwords, będzie już zawsze skazany na przepalanie pieniędzy, które powinny być inwestycją w skuteczną reklamę. Unowocześnianie strony WWW bez użycia do jej testowania Google Optimize jest jak strzelanie w ciemności do tarczy, podczas gdy włącznik światła jest pod ręką. Nieznajomość narzędzia Google Search Console docelowo skutkować będzie spadkiem widoczności e-sklepu w wyszukiwarce, a ponieważ stanie się tak raczej prędzej niż później, najwyższy czas doposażyć swoją stronę WWW w kilka niezbędnych narzędzi od wujka Google!


Krzysztof Marzec - absolwent elektronicznego przetwarzania informacji na UJ. Certyfikowany trener Google AdWords oraz certyfikowany specjalista Google Analytics. Autor szkoleń i artykułów z tej tematyki, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. Józefa Tischnera. Współwłaściciel agencji DevaGroup. Pracował dla takich marek jak: Allegro.pl, DaWanda, Neo24, Shoper.pl, Conrad.pl, Interia.pl, Grupa RMF czy wydawnictwo Bauer. Specjalizuje się w strategiach wykorzystujących analitykę do optymalizacji kampanii SEM.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/nagoo2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-4246-0 Copyright © Helion 2018 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci 2 Google Search Console Od czego zacz(cid:200)(cid:202)? Jakie (cid:258)rodki przeznaczy(cid:202) na promocj(cid:218)? Jaki sklep wybra(cid:202)? Idea (cid:239)(cid:200)czenia kont Google 7 Wst(cid:218)p 1 Strategia e-commerce bazuj(cid:200)ca na wykorzystaniu narz(cid:218)dzi Google 9 9 11 12 14 15 15 Weryfikacja witryny 18 Panel Wiadomo(cid:258)ci 18 Wygl(cid:200)d w wyszukiwarce: Dane uporz(cid:200)dkowane i Marker danych 19 Wygl(cid:200)d w wyszukiwarce: Udoskonalenia HTML 21 Ruch zwi(cid:200)zany z wyszukiwaniem: Analityka wyszukiwania 24 Ruch zwi(cid:200)zany z wyszukiwaniem: Linki do Twojej witryny i Linki wewn(cid:218)trzne 26 Ruch zwi(cid:200)zany z wyszukiwaniem: R(cid:218)czne dzia(cid:239)ania 28 Ruch zwi(cid:200)zany z wyszukiwaniem: Kierowanie mi(cid:218)dzynarodowe 31 Ruch zwi(cid:200)zany z wyszukiwaniem: Obs(cid:239)uga na urz(cid:200)dzeniach mobilnych Indeks Google 32 35 Poleć książkęKup książkę 4 SPIS TRE(cid:165)CI Indeksowanie Problemy dotycz(cid:200)ce bezpiecze(cid:241)stwa Web Tools/Inne zasoby Nowa wersja Google Search Console Podsumowanie 3 Google Moja Firma Dlaczego warto by(cid:202) w lokalnych wynikach wyszukiwania? Uruchomienie wizytówki Weryfikacja wizytówki Edycja i ulepszanie wizytówki Dost(cid:218)p i import Optymalizacja pod k(cid:200)tem wysokich pozycji Statystyki 4 Optymalizacja sklepu Audyt SEO Narz(cid:218)dzia Domena Skanowanie strony — crawler Skanowanie strony — WebSite Auditor Profil linków Dodatkowe ulepszenia Testowanie silnika sklepu pod SEO 5 Tworzenie bazy s(cid:239)ów kluczowych pod content marketing Strategie wyszukiwania s(cid:239)ów kluczowych Analiza s(cid:239)ów kluczowych — Google Analytics oraz Google Search Console Planer s(cid:239)ów kluczowych Zmiany trendów s(cid:239)ów kluczowych Trendy mobilne Mechanizm autouzupe(cid:239)niania Google — keywordtool.io Analiza konkurencji Wdro(cid:285)enie bazy 36 42 44 45 47 49 49 50 52 53 55 57 58 61 62 63 66 68 78 84 91 93 97 98 102 103 110 113 114 118 123 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI 6 Google Ads (dawniej AdWords) Strategia dzia(cid:239)a(cid:241) w Google Ads Google Ads a pozycjonowanie Pierwsza kampania w wyszukiwarce Grupa reklam S(cid:239)owa kluczowe i dopasowania Reklamy i rozszerzenia reklam Analiza kampanii Google Merchant Center — zak(cid:239)adanie konta Google Merchant Center — plik danych o produktach Google Merchant Center — nawigacja i zarz(cid:200)dzanie Kampania produktowa — Shopping Ads i Zakupy Google Remarketing Reklama w sieci reklamowej Google Inne mo(cid:285)liwo(cid:258)ci Google Ads Dlaczego warto u(cid:285)ywa(cid:202) Google Ads 7 Google Analytics Raporty w Google Analytics Jak dzia(cid:239)a Google Analytics? Zak(cid:239)adanie konta GA Poj(cid:218)cia konieczne do pracy z Google Analytics Wdro(cid:285)enie konwersji Wyci(cid:200)ganie wniosków — podstawy Wyci(cid:200)ganie wniosków dla (cid:258)rednio zaawansowanych Analiza danych dla zaawansowanych Pu(cid:239)apki przy wdra(cid:285)aniu Zako(cid:241)czenie A Lista blogów B Minis(cid:239)owniczek C Google Data Studio D Google Optimize 5 127 129 130 132 142 143 147 155 158 161 164 166 170 175 178 188 191 191 192 193 195 201 204 207 213 214 217 219 221 223 229 Poleć książkęKup książkę 6 SPIS TRE(cid:165)CI Poleć książkęKup książkę 3 Google Moja Firma Zdecydowanie warto korzysta(cid:202) z Google Moja Firma — niezale(cid:285)nie od tego, czy mamy ma(cid:239)(cid:200) firm(cid:218) i zale(cid:285)y nam na obecno(cid:258)ci na rynku lokalnym, czy dysponujemy du(cid:285)(cid:200) sieci(cid:200) sklepów lub sklepem z dzie- si(cid:200)tkami punktów odbioru. Narz(cid:218)dzie to s(cid:239)u(cid:285)y do prezentowania danych o naszej firmie i jej oddzia(cid:239)ach w ramach wyników wyszuki- wania Google oraz Map Google. Dlaczego warto by(cid:202) w lokalnych wynikach wyszukiwania? Zarówno do(cid:258)wiadczenie, jak i dane z prowadzonych kampanii wska- zuj(cid:200), (cid:285)e cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) u(cid:285)ytkowników sugeruje si(cid:218) miejscem prowadzenia dzia(cid:239)alno(cid:258)ci. W przypadku sklepów z siedzib(cid:200) w du(cid:285)ym mie(cid:258)cie cz(cid:218)sto to w(cid:239)a(cid:258)nie dla tego konkretnego miasta wspó(cid:239)czynnik kon- wersji jest najwy(cid:285)szy. Wiele osób woli odebra(cid:202) towar osobi(cid:258)cie lub przynajmniej zamówi(cid:202) w miejscu, do którego (cid:239)atwo mo(cid:285)na dojecha(cid:202) w przypadku ewentualnej reklamacji. O istnieniu tego trendu (cid:258)wiad- cz(cid:200) wyszukiwania w Google ze wskazaniem nazwy produktu i mia- sta lub miejscowo(cid:258)ci. Z tego samego mechanizmu korzystaj(cid:200) rów- nie(cid:285) lokalne porównywarki cenowe. Pami(cid:218)tajmy, (cid:285)e je(cid:258)li u(cid:285)ytkownik chce odebra(cid:202) towar tego samego dnia, to najlepszym wyj(cid:258)ciem jest Poleć książkęKup książkę 50 NARZ(cid:125)DZIA GOOGLE DLA E-COMMERCE odszukanie lokalnego sklepu. Je(cid:258)li sprzedajemy produkty niszowe, specjalistyczne, to u(cid:285)ytkownik zwykle chce odwiedzi(cid:202) sklep i poroz- mawia(cid:202), tak by wybra(cid:202) odpowiedni produkt ju(cid:285) na miejscu. Uruchomienie wizytówki Prac(cid:218) zaczynamy pod adresem https://www.google.com/intl/pl_pl/ business/, gdzie b(cid:218)dziemy tworzy(cid:202) nasze wpisy i nimi zarz(cid:200)dza(cid:202). Na tym etapie warto wiedzie(cid:202), (cid:285)e narz(cid:218)dzie jest zupe(cid:239)nie darmowe, a ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202) prac mo(cid:285)emy z powodzeniem wykona(cid:202) we w(cid:239)asnym zakresie. Dodatkowo w przypadku gdy wcze(cid:258)niej mieli(cid:258)my wpisy w Mapach Google, w Miejscach Google dla Firm lub Panelu kontrolnym Stron Google+, konto zostanie automatycznie uaktualnione do us(cid:239)ugi Google Moja Firma. Logujemy si(cid:218) do systemu lub klikamy niebieski przycisk Poka(cid:285) firm(cid:218) w Google. Zostaniemy przeniesieni na stron(cid:218) z map(cid:200), gdzie nale(cid:285)y wpisa(cid:202) adres naszej firmy. Je(cid:258)li Google nie znajdzie jej w swojej bazie, zaproponuje jej dodanie. W tym celu nale(cid:285)y wybra(cid:202) opcj(cid:218) Podana nazwa firmy i jej adres s(cid:200) prawid(cid:239)owe/Chc(cid:218) poda(cid:202) pe(cid:239)ne informacje o firmie. Nast(cid:218)pnie wype(cid:239)niamy podstawowe dane, po- dajemy nazw(cid:218) i adres naszej firmy oraz kategori(cid:218) (rysunek 3.1). Nazwa naszej firmy powinna by(cid:202) jej urz(cid:218)dow(cid:200) nazw(cid:200). Wielu w(cid:239)a(cid:258)cicieli stara si(cid:218) tu przemyca(cid:202) s(cid:239)owa kluczowe, by ich firma znaj- dowa(cid:239)a si(cid:218) wy(cid:285)ej w wynikach wyszukiwania, ale mo(cid:285)emy si(cid:218) spo- dziewa(cid:202), (cid:285)e moderatorzy odrzuc(cid:200) tak stworzone wizytówki na etapie zg(cid:239)aszania lub podczas akcji czyszczenia starszych wpisów. Katego- ria musi pasowa(cid:202) do kategorii predefiniowanych przez Google, a je(cid:258)li nasza firma nie wpisuje si(cid:218) bezpo(cid:258)rednio w (cid:285)adn(cid:200) z nich, powinni- (cid:258)my wybra(cid:202) takie kategorie, które s(cid:200) najbardziej zbli(cid:285)one do naszej dzia(cid:239)alno(cid:258)ci. Je(cid:258)li np. prowadzimy serwis, który obs(cid:239)uguje klientów w miejscu ich zamieszkania, warto zaznaczy(cid:202) opcj(cid:218) Dostarczam produkty Poleć książkęKup książkę GOOGLE MOJA FIRMA 51 RYSUNEK 3.1. Proces dodawania firmy do Google Moja Firma i (cid:258)wiadcz(cid:218) us(cid:239)ugi u klientów. Pozwoli nam to w kolejnym kroku (ry- sunek 3.2) wskaza(cid:202) obszar, w którym dzia(cid:239)a nasza firma, z wyzna- czeniem regionu (np. województwo lub ca(cid:239)y kraj) b(cid:200)d(cid:283) obszaru w promieniu danej liczby kilometrów od siedziby firmy. Je(cid:258)li nasza lokalizacja to równie(cid:285) sklep stacjonarny lub punkt odbioru, warto zaznaczy(cid:202) opcj(cid:218) Dostarczam produkty i (cid:258)wiadcz(cid:218) us(cid:239)ugi u klientów. RYSUNEK 3.2. Proces dodawania firmy do Google Moja Firma Poleć książkęKup książkę 52 NARZ(cid:125)DZIA GOOGLE DLA E-COMMERCE Po sprawdzeniu, czy nasza firma przypadkiem nie wyst(cid:218)puje ju(cid:285) w bazie Google, zostaniemy poproszeni o potwierdzenie danych i o(cid:258)wiadczenie, (cid:285)e jeste(cid:258)my uprawnieni do zarz(cid:200)dzania danymi firmy. Weryfikacja wizytówki Aby nasza firma zaistnia(cid:239)a w Google, wpis musi zosta(cid:202) fizycznie zweryfikowany. Google czasem dokonuje zmian form weryfikacji — od esemesowej i telefonicznej po weryfikacj(cid:218) za pomoc(cid:200) kartki pocztowej z kodem. Na ten moment w Polsce w wi(cid:218)kszo(cid:258)ci przy- padków dzia(cid:239)a niestety tylko ta ostatnia forma weryfikacji. Dopiero po otrzymaniu pocztówki z kodem mamy mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) — po wpro- wadzeniu otrzymanego kodu na stronie — pozytywnego zwery- fikowania wpisu, co umo(cid:285)liwi wy(cid:258)wietlenie go w Google. Wed(cid:239)ug informacji podawanych przez Google kartka pocztowa powinna dotrze(cid:202) do nas w ci(cid:200)gu 15 dni. W tym okresie nie zaleca si(cid:218) wprowadzania zmian wpisu czy proszenia o ponowny kod, gdy(cid:285) mo(cid:285)e to wyd(cid:239)u(cid:285)y(cid:202) proces weryfikacji. Dopiero w przypadku, gdy kartka nie nadejdzie w ci(cid:200)gu 15 dni, nale(cid:285)y poprosi(cid:202) o wys(cid:239)anie nowej. W tym celu nale(cid:285)y si(cid:218) zalogowa(cid:202) do Google Moja Firma, wybra(cid:202) ten wpis, którego dotyczy weryfikacja, i klikn(cid:200)(cid:202) Zweryfikuj teraz po prawej stronie wpisu. Warto wiedzie(cid:202), (cid:285)e w momencie wys(cid:239)ania pro(cid:258)by o nowy kod kody na poprzednich kartkach przestan(cid:200) dzia(cid:239)a(cid:202). Przyk(cid:239)ad Jeden z klientów nie móg(cid:239) si(cid:218) doczeka(cid:202) kodu weryfikacyjnego i po dwóch tygodniach oczekiwa(cid:241) poprosi(cid:239) o wygenerowanie nowego kodu. Trzy dni pó(cid:283)niej nadesz(cid:239)a przesy(cid:239)ka, by(cid:239)a to jednak ta pierw- sza pocztówka, której klient nie móg(cid:239) si(cid:218) doczeka(cid:202). Niestety, kod by(cid:239) ju(cid:285) nieaktywny ze wzgl(cid:218)du na nowe zlecenie wysy(cid:239)ki. Aby zako(cid:241)- czy(cid:202) weryfikacj(cid:218), klient musia(cid:239) czeka(cid:202) kolejne dwa tygodnie. Poleć książkęKup książkę GOOGLE MOJA FIRMA 53 Edycja i ulepszanie wizytówki Im lepiej jest wype(cid:239)niona wizytówka, tym lepsze przynosi efekty. Do dyspozycji mamy nast(cid:218)puj(cid:200)ce pola: Kod sklepu — to pole s(cid:239)u(cid:285)y do rozró(cid:285)niania lokalizacji kon- kretnych oddzia(cid:239)ów sieci sklepów. Mo(cid:285)emy je wype(cid:239)ni(cid:202) za pomoc(cid:200) kolejnych liczb. Ta warto(cid:258)(cid:202) nie b(cid:218)dzie publicznie widoczna w Google. Nazwa firmy — najlepiej prawdziwa, urz(cid:218)dowa nazwa firmy, przy czym do(cid:258)wiadczenie pokazuje, (cid:285)e drobne skróty s(cid:200) tu dopusz- czalne. Google informuje jednak, (cid:285)e „nazwa firmy powinna odpo- wiada(cid:202) nazwie firmy w (cid:258)wiecie rzeczywistym — znajduj(cid:200)cej si(cid:218) w witrynie sklepowej, w witrynie internetowej i na artyku(cid:239)ach firmo- wych, a tak(cid:285)e znanej klientom”. Niespe(cid:239)nienie tej zasady mo(cid:285)e spowodowa(cid:202) odrzucenie wpisu. Nazwa firmy nie mo(cid:285)e by(cid:202) d(cid:239)u(cid:285)sza ni(cid:285) 60 znaków. Adres — dok(cid:239)adny adres firmy. Pami(cid:218)tajmy, (cid:285)e wpis b(cid:218)dzie u(cid:239)atwia(cid:239) dotarcie do siedziby naszej firmy u(cid:285)ytkownikom Map Goo- gle, które cz(cid:218)sto s(cid:200) wykorzystywane jako nawigacja samochodowa. Numery telefonów — w miar(cid:218) mo(cid:285)liwo(cid:258)ci nale(cid:285)y poda(cid:202) jak najwi(cid:218)cej numerów kontaktowych do firmy, szczególnie je(cid:258)li korzy- sta si(cid:218) z numerów stacjonarnych bez centrali, która poinformuje nas o nieodebranym po(cid:239)(cid:200)czeniu. Dobr(cid:200) praktyk(cid:200) jest posiadanie sys- temu, który pozwala na (cid:239)atwe przekazywanie po(cid:239)(cid:200)cze(cid:241) z jednego numeru do dowolnej liczby odbiorców. Oddzwanianie do klientów na podstawie identyfikacji numeru dzwoni(cid:200)cego równie(cid:285) jest w do- brym tonie. Strona internetowa — adres internetowy sklepu. Kategorie — kategorie wybrane z predefiniowanych, które naj- bardziej pasuj(cid:200) do naszej dzia(cid:239)alno(cid:258)ci. Godziny — do wyboru z wygodnego harmonogramu. Nale(cid:285)y tu wskaza(cid:202), w jakich godzinach dzia(cid:239)a firma. Google wykorzystuje te dane do informowania u(cid:285)ytkowników nawigacji w Mapach Google, Poleć książkęKup książkę 54 NARZ(cid:125)DZIA GOOGLE DLA E-COMMERCE czy w momencie dotarcia do naszego sklepu b(cid:218)dzie on jeszcze otwarty. Niestandardowe godziny pracy — opcja s(cid:239)u(cid:285)(cid:200)ca do wskazania, w jakich nietypowych terminach otwarty jest nasz sklep, np. w czasie (cid:258)wi(cid:200)t. To doskona(cid:239)e miejsce, aby wype(cid:239)ni(cid:202) dane w zwi(cid:200)zku z np. d(cid:239)ugim weekendem czy niedziel(cid:200) z zakazem handlu. Zdj(cid:218)cia — opcja umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ca do(cid:239)(cid:200)czanie zdj(cid:218)(cid:202) i wideo do wpisu. Tu warto skorzysta(cid:202) z edytora graficznego, który pozwoli nam (cid:239)atwo przes(cid:239)a(cid:202) zdj(cid:218)cia profilowe, logo, ok(cid:239)adk(cid:218) oraz fotografie z kategorii: Zdj(cid:218)cia w trakcie pracy, Zdj(cid:218)cia zespo(cid:239)u, Dodatkowe zdj(cid:218)cia czy 360 lub wideo. Oczywi(cid:258)cie im wi(cid:218)cej wysokiej jako(cid:258)ci zdj(cid:218)(cid:202), tym lepiej, przy czym trzeba tu pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e zdj(cid:218)cia mog(cid:200) by(cid:202) te(cid:285) wy(cid:258)wietlane w wynikach organicznych Google w formie wid(cid:285)etu wizytówki firmy, po prawej stronie wyników w przypadku zapyta(cid:241) o nasz(cid:200) mark(cid:218). Opis — pole na zwi(cid:218)z(cid:239)y, ale tre(cid:258)ciwy opis wykonywanej dzia(cid:239)al- no(cid:258)ci. Nale(cid:285)y go przemy(cid:258)le(cid:202), tak by zamie(cid:258)ci(cid:202) tu jak najwi(cid:218)cej s(cid:239)ów kluczowych zwi(cid:200)zanych z asortymentem sklepu i zakresem dzia(cid:239)al- no(cid:258)ci. Maksymalna d(cid:239)ugo(cid:258)(cid:202) to 200 znaków. Etykiety — dodatkowe pole s(cid:239)u(cid:285)(cid:200)ce do grupowania lokalizacji; etykiet mo(cid:285)na te(cid:285) u(cid:285)ywa(cid:202) do filtrowania rozszerze(cid:241) lokalizacji w Google Ads. Numer telefonu w rozszerzeniach lokalizacji Google Ads — to numer wykorzystywany w reklamach z rozszerzeniami lokalizacji w Google Ads. Opcja ta umo(cid:285)liwia podanie ró(cid:285)nych numerów: jed- nego w wizytówce (Mapach Google), a innego dla reklam Google Ads. To rozwi(cid:200)zanie jest wykorzystywane ze wzgl(cid:218)du na ch(cid:218)(cid:202) lep- szej analizy reklam b(cid:200)d(cid:283) ró(cid:285)nice w celach reklamowych, np. numer z reklamy mo(cid:285)e si(cid:218) odnosi(cid:202) do specjalisty od sprzeda(cid:285)y online, a numer z wpisu do lokalnego oddzia(cid:239)u sklepu. Poleć książkęKup książkę GOOGLE MOJA FIRMA 55 Przyk(cid:239)ad Od kilku lat sam korzystam z us(cid:239)ugi infolinii 0-800 w swojej agencji. Us(cid:239)uga ta zawsze kojarzy(cid:239)a mi si(cid:218) z wysokimi kosztami, co nie do ko(cid:241)ca jest prawd(cid:200). Abonamenty w wielu firmach s(cid:200) niskie, koszty przekierowa(cid:241) te(cid:285) ju(cid:285) nie odstraszaj(cid:200). W zamian otrzymujemy przekierowanie rozmowy do jednej z kilku osób (równie(cid:285) na numery komórkowe) oraz profesjonalne powitanie i informacj(cid:218) o godzinach pracy, kiedy jeste(cid:258)my niedost(cid:218)pni. Raporty po(cid:239)(cid:200)cze(cid:241), mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) oddzwaniania oraz element, który pozwala na analiz(cid:218) jako(cid:258)ci pracy, czyli nagrania rozmów, to kolejne zalety systemu. Dobre praktyki dotycz(cid:268)ce zdj(cid:295)(cid:273): (cid:57) Zdj(cid:295)cie profilowe jest widoczne obok nazwy firmy na stronie w Google+. Nie powinno zawiera(cid:273) logo firmy, bo to zostanie umieszczone w sekcji Logo. (cid:57) Logo — najlepiej prezentuje si(cid:295) w kwadracie. (cid:57) Zdj(cid:295)cie na ok(cid:371)adk(cid:295) — to du(cid:463)e zdj(cid:295)cie u góry strony Google+. Zo- stanie automatycznie przyci(cid:295)te, by pasowa(cid:371)o do formatu 16:9. (cid:57) Preferowane formaty to PNG lub JPG. Rozmiar zdj(cid:295)cia powinien by(cid:273) nie wi(cid:295)kszy ni(cid:463) 5 MB, a minimalna rozdzielczo(cid:401)(cid:273) wynosi 720×720 pikseli. Google sugeruje, aby zdj(cid:295)cia by(cid:371)y ostre, profesjonalne i jednocze(cid:401)nie dobrze oddawa(cid:371)y rzeczywisto(cid:401)(cid:273). Dost(cid:218)p i import Do ka(cid:285)dej lokalizacji mo(cid:285)emy przyznawa(cid:202) dost(cid:218)p, korzystaj(cid:200)c z funkcji mened(cid:285)erów konta (rysunek 3.3). Nie musimy i nie po- winni(cid:258)my udost(cid:218)pnia(cid:202) loginu i has(cid:239)a do swojego konta, a jedynie nada(cid:202) odpowiednie uprawnienia — mened(cid:285)era lub mened(cid:285)era Poleć książkęKup książkę 56 NARZ(cid:125)DZIA GOOGLE DLA E-COMMERCE RYSUNEK 3.3. Widok przyznawania dost(cid:218)pu do konta ds. komunikacji. Mened(cid:285)erowie maj(cid:200) takie same uprawnienia jak w(cid:239)a(cid:258)ciciel, poza kilkoma wyj(cid:200)tkami — nie mog(cid:200) np. usun(cid:200)(cid:202) wizytów- ki ani zarz(cid:200)dza(cid:202) dost(cid:218)pem do niej. Mened(cid:285)erowie ds. komunikacji nie maj(cid:200) natomiast uprawnie(cid:241) do edytowania informacji o firmie. Google bardzo u(cid:239)atwia zarz(cid:200)dzenie wieloma lokalizacjami. Je(cid:258)li sklep ma wiele oddzia(cid:239)ów, np. dziesi(cid:218)(cid:202), mo(cid:285)esz doda(cid:202) je wszystkie jednocze(cid:258)nie, korzystaj(cid:200)c z narz(cid:218)dzia do przesy(cid:239)ania zbiorczego. Przesy(cid:239)anie zbiorcze (rysunek 3.4) pozwala na wys(cid:239)anie pliku przygo- towanego wed(cid:239)ug dost(cid:218)pnego do pobrania szablonu (równie(cid:285) z przy- k(cid:239)adem wype(cid:239)nienia danych). Kompletny poradnik przeprowadzi nas przez proces przygotowywania pliku. Tak zaimportowanymi danymi b(cid:218)dziemy mogli pó(cid:283)niej zarz(cid:200)dza(cid:202) ju(cid:285) bezpo(cid:258)rednio z po- ziomu konta Google Moja Firma. W momencie oddawania ksi(cid:200)(cid:285)ki do druku opcja ta dost(cid:218)pna jest tylko w starej wersji Google Moja Firma. Poleć książkęKup książkę GOOGLE MOJA FIRMA 57 RYSUNEK 3.4. Widok importu lokalizacji Optymalizacja pod k(cid:200)tem wysokich pozycji Aby osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) najlepsz(cid:200) ekspozycj(cid:218) wizytówki, powinni(cid:258)my zadba(cid:202) o szereg czynników wp(cid:239)ywaj(cid:200)cych na jej wysokie pozycjonowanie w wynikach organicznych Google. Im wi(cid:218)cej pracy po(cid:258)wi(cid:218)cimy na solidne wype(cid:239)nienie wizytówki i uzupe(cid:239)nienie dodatkowych infor- macji o firmie, tym wi(cid:218)ksza szansa na wysok(cid:200) pozycj(cid:218). Pod uwag(cid:218) nale(cid:285)y wzi(cid:200)(cid:202) przede wszystkim: (cid:132) solidny opis i nasycenie s(cid:239)owami kluczowymi tre(cid:258)ci i tytu(cid:239)u wpisu, (cid:132) liczb(cid:218) i jako(cid:258)(cid:202) zdj(cid:218)(cid:202) oraz materia(cid:239)y dodatkowe, takie jak filmy, (cid:132) kompletno(cid:258)(cid:202) danych i dodatkowe informacje, takie jak godziny otwarcia czy dane kontaktowe, (cid:132) wyst(cid:218)powanie i przyrost pozytywnych opinii. Poleć książkęKup książkę 58 NARZ(cid:125)DZIA GOOGLE DLA E-COMMERCE Opinie w Google Moja Firma nie podlegaj(cid:200) naszej pe(cid:239)nej mo- deracji — mo(cid:285)emy na nie jedynie odpowiada(cid:202). Bardzo wa(cid:285)ne jest, aby stale zbiera(cid:202) opinie i aktywnie zach(cid:218)ca(cid:202) naszych zadowolonych klientów do wystawiania nowych. Im wi(cid:218)cej pozytywnych opinii pozyskamy, tym mniejsze znaczenie b(cid:218)d(cid:200) mia(cid:239)y pojedyncze nega- tywne wpisy. Warto równie(cid:285) na ka(cid:285)d(cid:200) z opinii odpisa(cid:202), cho(cid:202)by z prostym podzi(cid:218)kowaniem. Na pozycj(cid:218) wizytówki wp(cid:239)yw ma równie(cid:285) popularno(cid:258)(cid:202) danej firmy w sieci, czyli samo pozycjonowanie przypisanej do wizytówki domeny oraz powielenia i wyst(cid:218)powanie adresu firmy w internecie (ang. citations). Wiele osób ocenia, (cid:285)e tworzenie wpisów w innych systemach, tych bardziej popularnych, które faktycznie mog(cid:200) gene- rowa(cid:202) ruch i zapytania na nasz(cid:200) stron(cid:218), b(cid:218)dzie mia(cid:239)o równie(cid:285) pozy- tywny wp(cid:239)yw na wyniki organiczne, szczególnie je(cid:258)li wybrana strona wy(cid:258)wietla pe(cid:239)n(cid:200) nazw(cid:218) i adres naszej firmy opatrzony bezpo(cid:258)rednim linkiem. Statystyki Doskona(cid:239)(cid:200) motywacj(cid:200) do ulepszania wizytówek naszych lokalizacji s(cid:200) dost(cid:218)pne na koncie statystyki (rysunek 3.5). Mo(cid:285)emy podejrze(cid:202) liczb(cid:218) wy(cid:258)wietle(cid:241) w Google i Mapach Google, a na kolejnym raporcie sprawdzimy liczb(cid:218) klikni(cid:218)(cid:202), zapyta(cid:241) o wskazówki dojazdu oraz o po- (cid:239)(cid:200)czenia telefoniczne. Mo(cid:285)emy sprawdzi(cid:202) nasze statystyki z ró(cid:285)nych przedzia(cid:239)ów cza- sowych, np. z tygodnia, miesi(cid:200)ca czy kwarta(cid:239)u. Dane nale(cid:285)y prze- analizowa(cid:202) równie(cid:285) pod k(cid:200)tem publikowanych zdj(cid:218)(cid:202) i tego, jak wypadamy na tle konkurencji. Raport poinformuje nas, czyje zdj(cid:218)cia — nasze czy mo(cid:285)e konkurencji — pozyskuj(cid:200) wi(cid:218)cej wy(cid:258)wietle(cid:241). Warto (cid:258)ledzi(cid:202), jak zmiany we wpisach wp(cid:239)ywaj(cid:200) na zmiany w sta- tystykach i czy optymalizacja opisów oraz nazw nie odbi(cid:239)a si(cid:218) nega- tywnie na zasi(cid:218)gu naszej wizytówki. Poleć książkęKup książkę GOOGLE MOJA FIRMA 59 RYSUNEK 3.5. Widok statystyk interakcji z wizytówk(cid:200) w Google Moja Firma Poleć książkęKup książkę 60 NARZ(cid:125)DZIA GOOGLE DLA E-COMMERCE Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Narzędzia Google dla e-commerce. Wydanie II poszerzone
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: