Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00165 007430 22952000 na godz. na dobę w sumie
Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i - ebook/epub
Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i - ebook/epub
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Witanet Język publikacji: polski
ISBN: 9788364343964 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Nauczaniejęzyka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnejto publikacja skierowanado badaczy zainteresowanych tematyką wczesnoszkolnego iprzedszkolnego nauczania języków obcych, nauczycieli języków obcych wprzedszkolu i klasach młodszych, nauczycieli klas młodszych szkołypodstawowej oraz wychowania przedszkolnego, którzy chcą wprowadzać w procesiedydaktycznym elementy nauczania języka obcego, bądź osób predestynujących dowykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w klasach młodszych szkołypodstawowej i przedszkolu oraz wszystkich tych, którym bliska jest tematykawczesnego nauczania języka angielskiego.Celem publikacji jestanaliza i eksplikacja założeń wczesnego kształcenia językowego oraz jegorzeczywistego obrazu, który wyłonił się w trakcie prowadzonego procesubadawczego. W efekcie stanowi ona zbiór pewnych założeń teoretycznych, opis iwyjaśnienie badanej rzeczywistości edukacyjnej oraz zbiór rozwiązańpraktycznych, mających na celu budowanie i poszerzanie warsztatu metodycznegonauczyciela języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolu.KatarzynaWójcik topedagog, doktor nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki w WyższejSzkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Członek międzynarodowych oraz krajowych zespołówbadawczych, podejmujących tematykę edukacji, w tym edukacji wczesnoszkolnej iprzedszkolnej. Swe dotychczasowe osiągnięcia naukowe opublikowała wkilkudziesięciu artykułach, zamieszczonych w monografiach oraz czasopismach ozasięgu krajowym i międzynarodowym oraz przedstawiła na kilkudziesięciukonferencjach naukowych. Do jej najbardziej znaczących artykułów należą: Nauczanie polisensoryczne; The Role of Multiple Intelligence inCreating School Climate; Wiedzaaktywnych zawodowo nauczycieli na temat neuropedagogiki oraz jej zastosowanie wpraktyce, The Outlook For the Employment ofEducational Studies Garduates. Jej zainteresowaniabadawcze oscylują wokół neuropedagogicznych oraz społecznych uwarunkowańprocesu kształcenia szkolnego oraz wczesnoszkolnego i przedszkolnego nauczaniajęzyków obcych. Niewątpliwym atutem posiadanych w dorobku naukowympublikacji jest fakt, iż pisane są one nie tylko perspektywy naukowca, alerównież nauczyciela z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.Autorkażywi nadzieję, iż niniejsza publikacja nie stanie się jedynie przedmiotemdyskusji osób naukowo zajmujących się edukacją dziecka w zakresie językaobcego, ale przyczyni się do przyszłych sukcesów pedagogicznych nauczycieli. Wefekcie pozwoli dzieciom nie tylko na zdobycie wiedzy i kompetencji językowych,ale również przysporzy im wiele radości, płynącej z aktu uczenia się językaobcego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...

Gdzie kupić całą publikację:

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: