Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01196 022518 23386285 na godz. na dobę w sumie
Nawet 10 000 zł kary za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych - ebook/pdf
Nawet 10 000 zł kary za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4219-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> rolne i ochrony środowiska
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Towary kwalifikowane jako niebezpieczne, w celu zminimalizowania zagrożenia, muszą być prawidłowo przewożone. Wszelkie regulacje związane z ich transportem zawarte są w umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych podlega bardzo rygorystycznym wymogom. Jeśli więc przewoźnik decyduje się na niego, musi się do tego odpowiednio przygotować.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jakub Wolański Roman Kozub Nawet 10 000 zł kary za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych Nawet 10.000 zł kary za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych Autorzy: Jakub Wolański doradca do spraw transportu Roman Kozub prawnik, były pracownik instytucji kontrolnej, pełnomocnik renomowanych firm transportowych Towary kwalifikowane jako niebezpieczne, w celu zminimalizo- wania zagrożenia, muszą być prawidłowo przewożone. Wszel- kie regulacje związane z ich transportem zawarte są w umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu dro- gowego towarów niebezpiecznych (ADR). Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych podlega bardzo rygorystycznym wymogom. Jeśli więc przewoźnik decyduje się na niego, musi się do tego odpowiednio przygotować. Szczegóły w tekście. – wymogi umowy ADR W tekście: ■ Od czego musi zacząć przewoźnik ■ Podział uczestników przewozu ■ Zadania i obowiązki uczestników przewozu ■ Konsekwencje naruszeń przepisów i kary ■ Dokumenty ■ Sposób przewozu ■ Środki transportu i jednostki transportowe ■ Opakowania ■ Inne naruszenia ■ Kara – i co dalej ■ Czy możemy uniknąć kary ■ Odwołanie  1 Nawet 10.000 zł kary za naruszenie przepisów... Od czego musi zacząć przewoźnik – wymogi umowy ADR Umowa ADR obliguje przewoźnika do wyznaczenia osoby znającej dobrze temat przewozów towarów nie- bezpiecznych i potrafiącej: ■ doradzić mu, jak należy przygotować taki przewóz, ■ kontrolować go i ■ brać odpowiedzialność za sporządzanie odpowied- niej dokumentacji potrzebnej w tym zakresie. Osoba taka, zwana doradcą do spraw przewozu towarów niebezpiecznych (DGSA), posiada odpowiednie kwali- fikacje, które są weryfikowane co pięć lat. Daje to gwa- rancję znajomości zmienianej i uzupełnianej co dwa lata umowy ADR. ! UWAGA Między innymi na podstawie umowy ADR została uchwalona ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Ustawa ta określa: ■ zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego, koleją i żeglugą śródlądową towa- rów niebezpiecznych oraz ■ organy i jednostki realizujące zadania zwią- zane z tym przewozem. Połączyła ona zatem dotychczasowe, odrębnie do- tąd funkcjonujące przepisy, dotyczące tych trzech gałęzi transportu towarów niebezpiecznych. Usta- wa reguluje również kwestie odpowiedzialności uczestników przewozu towarów niebezpiecznych. 2
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nawet 10 000 zł kary za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: