Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00309 007141 20494357 na godz. na dobę w sumie
Nawiedzony dom Joanny Chmielewskiej. Streszczenie, analiza, interpretacja - ebook/pdf
Nawiedzony dom Joanny Chmielewskiej. Streszczenie, analiza, interpretacja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 130
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-345-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> lektury szkolne, opracowania lektur >> opracowania i wypracowania
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).

Szczegółowe i obszerne streszczenie, dokładna analiza, charakterystyka bohaterów, ważne pojęcia niezbędne przy omawianiu lektury, przykładowe zagadnienia, testy sprawdzające z kluczem, krzyżówki. Doskonała pomoc w przygotowaniu do lekcji, testów sprawdzających, prac klasowych i matury.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

O autorze Joanna Chmielewska (właściwe nazwisko Irena Kühn) urodziła się 2 kwietnia 1932 roku w War- szawie. Jest autorką powieści sensacyjnych, kry- minalnych, komedii obyczajowych, a także książek dla dzieci i młodzieży. Już w liceum Chmielewska interesowała się archi- tekturą i ją właśnie wybrała później jako kierunek studiów. Także w szkole średniej poznała swojego przyszłego męża, Stanisława Kühna. Wcześnie za- szła w ciążę i wzięła ślub. Studia zaczęła już jako mężatka, a wkrótce (w 1951 roku) urodziła pierw- szego syna. Ukończyła Wydział Architektury na Politechni- ce Warszawskiej i z zawodu jest inżynierem archi- tektem. Pracowała m.in. w Samodzielnej Pracowni Architektoniczno-Budowlanej „Blok”, w Energo- projekcie, w Biurze Projektów „Stolica” oraz przy budowie Domu Chłopa. Debiutowała w 1958 roku na łamach czasopisma „Kultura i Życie”. Przez pewien czas pisała na te- maty związane z architekturą wnętrz. W 1964 roku wydała sensacyjną powieść Klin i był to jej de- biut książkowy. Od 1970 roku zajmuje się wyłącz- nie twórczością literacką. Jest autorką ponad 50 książek. 5 R O T U A A Z E N E G Geneza Nawiedzony dom powstał w 1979 roku. Jest to pierwsza część przygód rodzeństwa Janecz- ki i Pawełka i ich wiernego psa Chabra. Kolejne książki ukazujące próby rozwikłania różnych ta- jemnic przez młodych Chabrowiczów to: • Wielkie zasługi, • Skarby, • 2/3 sukcesu, • Wszelki wypadek. Plan wydarzeń 1. Czytanie wakacyjnego opowiadania przez Ja- neczkę na lekcji języka polskiego. 2. Opowiedzenie pani i klasie historii spadku po krewnym zmarłym w Argentynie. 3. Zainteresowanie się bezpańskim psem na klat- ce schodowej. 4. Odwiezienie psa do schroniska. 5. Przeprowadzka rodziny Chabrowiczów do odziedziczonego domu. 6. Wizyty dzieci w schronisku i nazwanie psa 7. Postanowienie „wypłoszenia” sąsiadki przez Chabrem. dzieci. 6 Plan wydarzeń 8. Brak reduktorków i kłopoty z przeprowadze- niem remontu. 9. Zgoda rodziców na wzięcie Chabra do domu. 10. Plany odkrycia tajemnicy strychu przez dzieci. 11. Przedostanie się na drugą część poddasza przez okno garażowe. 12. Znalezienie wielu ciekawych rzeczy na stry- chu, m.in. katarynki i narzędzia tortur. 13. Znalezienie kartki z zaszyfrowaną wiadomo- ścią i rękawicy. domu. 14. Niepokój babci przeczuwającej zawalenie się 15. Zbudowanie szałasu przez dzieci. 16. Zaplanowanie choroby przez rodzeństwo. 17. Nocny gość na strychu. 18. Pogoń w piżamach za bandytą. 19. Szkolenie psa w celu rozpoznawania listonosza. 20. Zaprzyjaźnienie się Pawełka z sierżantem Gawrońskim. neczkę. 21. Próba rozszyfrowania wiadomości przez Ja- 22. Opowiedzenie babci o przechwytywaniu li- stów przez sąsiadkę. 23. Namówienie babci do oczekiwania na listono- 24. Pojawienie się drugiego listonosza z przesyłką 25. Dziwne listy otrzymywane przez Chabrowi- sza. dla zmory. czów. 7 Ń E Z R A D Y W N A L P Ń E Z R A D Y W N A L P Plan wydarzeń 26. Radość pana Chabrowicza z powodu znalezie- nia reduktorków. 27. Poranna wizyta dzieci na strychu w celu zabra- nia reduktorków. 28. Szyfr na drzwiach auta pana Chabrowicza. 29. Podejrzana paczka przyniesiona dla zmory przez drugiego listonosza. 30. Czekanie na drugiego listonosza i huśtanie się 31. Kolejna zaszyfrowana wiadomość na samo- dzieci na furtce. chodzie ojca. dziadka. na strychu. 32. Afera filatelistyczna opowiedziana przez 33. Odebranie przez zmorę paczki i schowanie jej 34. Nocna wyprawa dzieci na strych i postraszenie sąsiadki podświetloną wydrążoną dynią. 35. Podejrzenia cioci Moniki wobec babci. 36. Rozmowa dzieci z kapitanem milicji. 37. Zdradzenie tajemnicy strychu. 38. Wizyta milicji w zamkniętej części strychu. 39. Aresztowanie sąsiadki – paserki kradzionej bi- żuterii. 40. Wyjaśnienie afery filatelistycznej. 41. Odkrycie schowka zmory. 42. Penetrowanie strychu i znalezienie przez Cha- browiczów ciekawych przedmiotów. 8 Streszczenie 43. Nagroda w postaci zegarków dla dzieci i me- dal dla Chabra za pomoc w rozwiązaniu dwóch zagadek kryminalnych. Streszczenie JANECZkI WYPRACOWANIE 1. W czasie lekcji języka pol- skiego Janeczka czyta- ła głośno wypracowanie domowe na temat: Jak spędziłem ostatnie dni wakacji? Opowiadanie wydało się nauczycielce dziwne i zbyt osobiste, gdyż dotyczyło rodzinnych spraw dziewczynki. Cała klasa słuchała z uwagą, a pani zadawała dodatkowe pytania. Z wypraco- wania dziewczynki i jej ustnych wyjaśnień wyło- niła się następująca historia. Mieszkający w Argentynie krewny ojca Janeczki niedawno zmarł i zo- stawił rodzinie spadek – dom i pieniądze. Dom znajduje się na Mokotowie, jest duży, ma taras, składa się z dwóch części, z których jedna liczy ponad sto lat, a druga została dobudowana przez krewnego z Argentyny przed czterdziestu ośmiu laty. Budynek jest jednopiętrowy, ale ma strych, który – zdaniem dziewczynki – ukrywa jakąś ta- jemnicę i nikt nie wie, co się na nim znajduje. SPADEk 9 E I N E Z C Z S E R T S E I N E Z C Z S E R T S Streszczenie Podobno przed laty ktoś się tam powiesił i do dzi- siaj wisi. Na strych nie można się dostać, bo drzwi są całe z żelaza, zamknięte na kłódkę i na klucze, które zaginęły w czasie wojny. Przy domu rozcią- ga się ogród, a w nim znajduje się „prawie” basen z fontanną, czyli w rzeczywistości wielka kałuża, która powstała po tym, jak pękła rura wodociągowa pod ziemią i zaczęła wypływać z niej woda. kONIECZNOść Spadkodawca postawił w testamencie waru- ZAmIANY mIESZkAŃ nek, że ojciec Janeczki może rozporządzać majątkiem, jeśli wprowadzi się do domu z całą rodziną. W budynku jednak mieszka kilkoro lokatorów, którzy będą musie- li opuścić dom i przeprowadzić się do mieszkań zajmowanych do tej pory przez bliskich i krew- nych Janeczki. Dziewczynka opowiedziała, że ma w rodzinie trzy komplety (s. 11). Pierwszy to ona, jej rodzice i brat, drugi stanowią babcia z dziad- kiem, a trzeci ciocia Monika – siostra taty – z sy- nem Rafałem i z narzeczonym. Ponieważ narze- czony mieszka osobno, rodzina Janeczki dysponuje w sumie czterema mieszkaniami, czyli dokładnie tyloma, ile jest potrzebnych dla lokatorów odzie- dziczonego domu. Jego mieszkańcy zgodzili się już wyprowadzić, tylko jedna rodzina się upie- ra, żeby zostać: pewna starsza pani (nazywana przez Janeczkę wiedźmą), jej syn i synowa. Chcą 10 Streszczenie oni mieszkanie trzypokojowe (a nie dwupokojo- we) i żądają dopłaty. Dziewczynka uważa, że coś ukrywają, i podejrzewa, że to ma związek z tajem- niczym strychem. 2. NIEZNAJOmY PIES Państwo Chabrowiczowie, czyli Janeczka z mamą Kry- styną, tatą Romanem i bratem Pawełkiem, mieszkali w bloku. Gdy pewnego ran- ka wychodzili z mieszkania, zauważyli na pode- ście drugiego piętra psa. Był dość duży, brązowy, podobny do wyżła, miał gładką, lśniącą sierść, uszy nieco krótsze niż wy- żeł i ucięty ogon (s. 13). Patrzył z nadzieją na wychodzących i pozwolił się pogłaskać. Potem przeniósł się na podest trzeciego piętra, niedaleko drzwi Chabrowiczów, i siedział tam, gdy bohaterowie wrócili późnym popołu- dniem do domu. Rodzice Janeczki zainteresowali się zwierzęciem, podejrzewali, że właściciel po- szedł w odwiedziny do znajomych i zostawił psa na schodach. Wieczorem Pawełek wy- szedł z mieszkania, aby wy- rzucić śmieci, i zauważył, że zwierzę cały czas siedzi pod drzwiami. Dzieci O ZDROWIE PSA TROSkA 11 E I N E Z C Z S E R T S E I N E Z C Z S E R T S Streszczenie wzruszyły się jego losem i oburzały się na bezdusz- nego właściciela. Pies był zadbany i czysty, miał nie więcej niż rok. Pani Krystyna spostrzegła, że oddycha z trudem, jakby był chory. Pan Chabro- wicz zadzwonił na pogotowie weterynaryjne, gdzie poradzono, by psa zawieźć do schroniska dla bez- domnych zwierząt. Janeczka, która od razu bardzo pokochała bezpańskiego czworonoga, pytała sąsia- dów o psa, ale nikt się do niego nie przyznał. Za- żądała więc od rodziców, żeby zamieszkał z nimi. Pawełek nawet zagroził, że też położy się na scho- dach, by mu towarzyszyć. Pani Chabrowiczo- wa była przejęta losem psiaka, ale pan Roman przypomniał, że przecież niedługo będą się prze- prowadzać i robić remonty w odziedziczonym domu, w tej sytuacji nie mogą myśleć o zwierzę- ciu. W końcu rodzice zadecydowali, że najpierw należy się zatroszczyć o zdrowie psa, więc trzeba go zawieźć do schroniska. Pani Krystyna rozumia- ła, co czują dzieci, i postanowiła zabrać je ze sobą. Gdy pan Chabrowicz zawiązał na szyi psa sznurek, zwierzę się oży- mYśLIWSkI wiło. Najwyraźniej było przy- zwyczajone do obroży. Na ulicy zaczęło węszyć i „wystawiło kuropatwę”, czyli stanęło wyprężone jak struna, z wyciągniętym pyskiem i uniesioną przednią łapą (s. 22). Była to poza, jaką przyjmo- wały myśliwskie psy po zwęszeniu ofiary. PIES 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nawiedzony dom Joanny Chmielewskiej. Streszczenie, analiza, interpretacja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: