Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00219 007557 21079929 na godz. na dobę w sumie
Nie psujcie sobie przyjemności, jest święta! - ebook/pdf
Nie psujcie sobie przyjemności, jest święta! - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7906-180-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> duchowość
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nie, przyjemność seksualna nie jest tabu w wierze katolickiej. I może być święta. Pragnienie fizyczne stanowi ważną sferę chrześcijańskiego małżeństwa, które nie ogranicza się do prokreacji. Książka 'Nie psujcie sobie przyjemności, jest święta'otwiera horyzonty, które mogą zaskakiwać i szokować. Olivier Florant – chrześcijański doradca i seksuolog z odwagą rozmontowuje uprzedzenia wobec stanowiska Kościoła, który osądzany jest jako zacofany i wpędzający w poczucie winy, już z powodu samych tylko myśli.

„Wiele małżeństw wciąż jeszcze opiera się przyjęciu wulgarnej wizji seksualności proponowanej przez popkulturę i mass-media. Zarówno dla tych małżeństw, jak i dla wszystkich rozczarowanych i oszukanych przez obietnice rewolucji seksualnej książka Oliviera Floranta może być ważną pomocą, źródłem otuchy i inspiracji”. o. Jarosław Kupczak OP

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

C(cid:30)(cid:29)(cid:28)(cid:27)(cid:26)(cid:29)(cid:25) (cid:24)(cid:25)(cid:26) (cid:24)(cid:26)(cid:27)(cid:29)(cid:23) (cid:22)(cid:28)(cid:21)(cid:20)(cid:24)(cid:25)(cid:25)(cid:19)(cid:25) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore ma- gna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. * * * Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore ma- gna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Fragmenty książki O(cid:30)(cid:27)(cid:18)(cid:27)(cid:24)(cid:28) F(cid:30)(cid:21)(cid:28)(cid:29)(cid:17)(cid:26) Doradcy małżeńscy irodzinni, seksuolodzy. Prowadzą rekolek- cje, warsztaty, konferencje szkoleniowe na temat rodziny, mał- żeństwa iseksualności wzwiązku. Członkowie redakcji „CLER. Amour et Famille”. Marie-Noël pisuje do tygodnika „Famille Chrétienne”, a Olivier jest autorem bestsellerowej książki Nie psujcie sobie przyjemności, jest święta! (niebawem ukaże się we Wdrodze). Są małżonkami od 47 lat, rodzicami sześciorga dzie- ci, dziadkami osiemnaściorga wnucząt. Patronat medialny Cena det. 34,90 zł www.wdrodze.pl Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore ma- gna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. * * * Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore ma- gna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Fragmenty książki O l i v i e r F l o r a n t N i e p s u j c i e s o b i e p r z y j e m n o ś c i , j e s t ś w i ę t a ! Olivier Florant NIE PSUJCIE SOBIE PRZYJEMNOŚCI, JEST ŚWIĘTA! Liturgia seksualności Olivier Florant NIE PSUJCIE SOBIE PRZYJEMNOŚCI, JEST ŚWIĘTA! Liturgia seksualności Przełożyła Dorota Samsel Tytuł oryginału Ne gâchez pas votre plaisir, il est sacré. Pour une liturgie de l’orgasme © Presses de la Renaissance, 2006 © Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo W drodze, 2018 Redaktor prowadzący: Ewa Kubiak Redakcja: Paulina Jeske-Choińska Korekta: Agnieszka Czapczyk, Paulina Jeske-Choińska Redaktor techniczny: Justyna Nowaczyk Skład i łamanie: Joanna Dąbrowska Projekt okładki, stron tytułowych i layoutu: Joanna Dąbrowska Na okładce wykorzystano reprodukcję obrazu Ventzislava Piriankova Śpiew o harmonii świata. ISBN 978-83-7906-1(cid:26)(cid:24)-(cid:23) Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie I, 2018 ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62, faks 61 850 17 82 sprzedaz@wdrodze.pl www.wdrodze.pl Wiemy o tym, że fallus jest kolumną krwi, która wypełnia dolinę krwi kobiecej. Wielka rzeka męskiej krwi dotyka samej głębi wielkiej rzeki krwi kobiecej, a mimo to żadna z nich nie przekracza swych granic. Jest to najgłębsza z wszystkich komunii, jak wiedzą w praktyce wszystkie religie. I jest to jedna z największych tajemnic, w rzeczy samej największa, jak pokazuje niemal każda inicjacja, ukazująca najwyższe spełnienie mistycznego małżeństwa. Właśnie tym jest akt seksualny: tą komunią, zetknięciem dwóch rzek, Eufratu i Tygrysu, otaczających kraj Mezopotamii, gdzie znajdował się Raj lub ogród Eden, w którym człowiek miał swój początek. Tym właśnie jest małżeństwo, obiegiem dwóch rzek, komunią dwóch strumieni krwi. Jest tym i niczym więcej, jak wiedzą wszystkie religie. D.H. Lawrence o Kochanku Lady Chatterley Wstęp W końcu! W końcu książka, która ośmiela się bronić chrześci- jańskiej wizji seksualności i mówić jasno i pięknie o przy- jemności! W końcu chrześcijański doradca i seksuolog – ponieważ tacy istnieją – odważa się bez ogródek rozmontować uprzedzenia wobec stanowiska Kościoła, który osądzany jest jako zacofany i wpędzający w poczucie winy, już z powodu samych tylko myśli. Czy jest to książka polemiczna? Z pewnością nie. Nawet jeśli, przy okazji, uczciwie wypunktowuje tych, którzy winą za wszelkie zło i zacofanie obarczają społeczeństwo judeochrześcijańskie. Nie, jest to książka udokumentowana, zrównoważona… uroczysta, otwiera- jąca drogi do bajecznej rzeczywistości, której pragnie Bóg: ludzkiej seksualności. Udokumentowana: oczywiście są już książki, które z powodze- niem zajęły się tematem seksualności, takie jak niedawno wydane dzieła Xaviera Lacroix lub Michela Rouche’a, a przede wszystkim teksty Jana Pawła II dotyczące teologii ciała. Ale Olivier Florant, dzięki swej zadziwiającej erudycji, przytacza pasjonujące detale na temat złożonej historii seksualności w różnych czasach i kulturach. Ponadto, dzięki formacji seksuologicznej, odbytej pod kierunkiem dr. Jacques’a Waynberga – seksuologa, którego kompetencje i szla- 8 Nie psujcie sobie przyjemności, jest święta! Liturgia seksualności chetność są powszechnie znane – daje nam interesujące studium naukowe na temat mechanizmów seksualnych, których znajomość może skutecznie pomóc parom przeżywającym trudności. Niektó- rym czytelnikom pewne określenia lub oparcie na interpretacjach tekstów Pisma Świętego mogą wydać się „mocne”. Ale w społeczeń- stwie, które popisuje się korzystaniem z przyjemności, temat ten długo stanowił tabu; jest zatem stosowne, by znaleźć słowa, które „nazwą rzeczy po imieniu”! Oraz skonstruują kładkę między tym, co cielesne, a tym, co boskie. Zrównoważona: wiemy, jak często fenomen popadania z jed- nej skrajności w  drugą, doskonale znany z  historii obyczajowo- ści, odgrywał rolę w  seksualności. Epoki pruderyjne przeplatały się z okresami swobodnych i nieokiełznanych zasad seksualnych. Olivier Florant tworzy szczęśliwą syntezę, godzącą przyjemność z  wymogami moralnymi, cielesność z  duchowością, zachowując właściwy dystans między seksualną swobodą a odrzuceniem seksu. Przyjemność odnajduje tu właściwe miejsce. Nie szukając jej obse- syjnie – dobrze jest kultywować ją w wyobraźni lub przez rozsądne podniety, tak aby służyła rozkwitowi małżeńskiej miłości. Uroczysta: tutaj rozumowanie autora sięga wyżyn. Nie zado- wala się uprawomocnieniem przyjemności, ale posuwa się o wiele dalej, czyniąc z niej liturgię. Prawdą jest, że ciało, które zostało pod- dane działaniu duchowego lasera, nie zostaje przez to zanegowane lub zniszczone, ale pomnożone i przemienione. Jestem w rzeczy sa- mej przekonany, że tylko osoby „duchowe” mogą być wspaniale cie- lesne; ponieważ to wymiar mistyczny, tak samo zresztą jak miłość, czyni możliwym opiewanie przyjemności cielesnych, w  sposób znacznie przekraczający reakcje czysto fi zyczne. Przyjemność po- trzebuje rytuału, który objawia i pozwala na „pierwszeństwo sensu 9 Wstęp nad potrzebami biologicznymi”. Miłość jest sztuką, która nie może być pozostawiona jedynie ocenie biologów, dostrzegających przede wszystkim jej materialny, a wręcz weterynaryjny obraz! Ludzka miłość, mimo iż nie wolno jej sakralizować, tak jak czy- niły to religie pogańskie, jest tym, co najlepiej może otworzyć na świat sacrum i pozwolić przeczuć splendor chrześcijańskich dog- matów. I odwrotnie, prawdy wiary rzucają światło, które jest bardzo potrzebne rzeczywistościom cielesnym: jeśli ten sam dobry Bóg stworzył człowieka, miłość, seksualność, przyjemność i  natchnął Ewangelię i Kościół, wszystko to musi ze sobą współgrać! Dziękuję Olivierowi Florantowi za przypomnienie nam, że by- łoby po prostu skandaliczne, aby chrześcijanie, posiadający religię wcielenia, Boga, który stał się ciałem (!), mogli pogardzać cielesno- ścią i nie posługiwać się nią, by oddawać chwałę Stworzycielowi. Czy i św. Paweł nie mówił w ukryty sposób o liturgii ciała, kiedy pisał do Koryntian: „Chwalcie więc Boga w waszym ciele!” (1 Kor 6,20)? Ojciec Denis Sonet „Liturgia seksualności”. Czy ten podtytuł jest prowokacyjny? T ak. Inaczej nie czytalibyście teraz tej książki. Jest tysiące książek o seksualności, których autorzy pozostają nieznani. W każdym razie przyjemność, a nawet orgazm oraz sacrum sprawiają, że nie pozostajecie obojętni, nawet jeśli słowo „liturgia” wydaje się wam dziwnym wtrąceniem do tej intymnej materii. Tysiące par odczuwa potrzebę nadania swoim związkom sen- su: sensu, który podkreśliłby ich znaczenie i lepiej ich zjednoczył – i czują, że seks odgrywa tu zasadniczą rolę, co wiedzą wszystkie religie, od zarania ludzkości. Nasza epoka stwarza pozory tego, że również o tym wie. Tyle tylko, że wiedza ta jest fałszywa. Miesza to, co zasadnicze, z tym, co obsesyjne. Spójrzcie na kioski z gazetami i programy telewizyjne, przeszukajcie Internet: wszystko zalane jest seksualnymi wywiada- mi i poradami. Temat świetnie się sprzedaje; monopolizuje okład- ki ilustrowanych czasopism, mnoży kwestionariusze, które niby to mają pomóc czytelnikowi w usytuowaniu się wobec średniej: tak jakby ważniejsze było pozostanie w z g o d z i e z   n o r m a m i niż bycie sobą, co tyczy się zarówno osoby, jak i pary małżeńskiej. 12 Nie psujcie sobie przyjemności, jest święta! Liturgia seksualności Nie wiem, czy XXI wiek będzie wiekiem duchowości; ale pew- ne jest, że XX wiek okazał się przegadany i przepełniony seksem. Stał się symbolem domniemanej rewolucji – a wręcz następujących po sobie sukcesywnie rewolucji. A mimo to, globalnie, życie małżeńskie w krajach europejskich nie stało się bardziej przyjemne. Seksualna aktywność również. Sek- suolodzy i statystycy odnotowują ogólne obniżenie pożądania, przy jednoczesnym poszukiwaniu pobudzenia za wszelką cenę, we wszyst- kich środowiskach. Pornografi a przeszła ze stadium rzemieślniczego do masowo przemysłowego. Gwałtownie wzrosły wskaźniki rozpadu związków konkubenckich. Rozwód dotyka średnio jedną parę na dwie; dwie na trzy pośród kadry pracowniczej, jeszcze więcej, jeśli chodzi o kadrę zarządzającą, wolne zawody, prezesów fi rm… Po- nowne śluby po rozwodzie stały się coraz rzadsze. Króluje seksualna ponurość, której towarzyszy orszak neuroz i społecznych porażek. A przecież obiecywano nam seksualny raj! Trzydzieści lat temu pojawiły się wyniki badań, zatytułowane „L’union de plaisir” autorstwa W. Mastersa i V. Johnson – świato- wych autorytetów w dziedzinie studiów nad seksualnymi reakcjami mężczyzny i kobiety. Dzieło to zapowiadane było jako efekt wielu lat poszukiwań, które miały wyjawić nam sekret długoterminowe- go korzystania z seksualnych przyjemności; trochę tak jak w przy- padku Alexandra Fleminga, który dał nam penicylinę. Ale owoce nie spełniły oczekiwań wzbudzanych przez kwiaty. W roku 2005 w ankietach seksuologicznych większość francuskich kobiet deklarowało odczuwanie niewielkiej przyjemności seksu- alnej. 13 „Liturgia seksualności”. Czy ten podtytuł jest prowokacyjny? W roku 2003 z włoskich badań przedstawionych na antenie ra- dia Europe 1 wynikało, że połowa Włoszek nie jest zbytnio, a nawet zupełnie zadowolona ze swojego życia seksualnego. Nieustanne zajmowanie się seksem nie wydaje się gwarantować partnerom stabilności. Niektórzy zalecają wręcz niewierność, aby zaradzić nudzie i… „uratować małżeństwo”! Krótko mówiąc, podczas trzydziestu lat towarzyszenia małżeń- stwom lub osobom z problemami w relacjach i w życiu seksual- nym, zadowolenie miłosne naszych współczesnych nie odnotowało wzrostu stopy dyskontowej. Była to raczej recesja. A przecież rewolucja seksualna miała przynieść masom zmia- nę; stało się raczej tak, że masy spuściły z tonu. Otrzymały prawo do należnej porcji pornografi i na skalę przemysłową – drukowanej, telewizyjnej czy wręcz w  obrazach 3D, ale seksualność przestała już nawet spełniać funkcję reprodukcji gatunku! Niski wskaźnik reprodukcji przeciętnych Europejczyków kazałby przepowiadać wyludnienie kontynentu, gdyby nie wkład imigrantów i ich zapał do życia. A miłość? Od lat siedemdziesiątych XX wieku presja medialna – której wpływu nie należy lekceważyć – ustanowiła nowe normy: „Ile razy?”, „W jakiej pozycji?”. Na takim rynku zachowań przemysł medyczny i farmaceutyczny nie przestaje powiększać swych wpły- wów; sprzedając pigułki, dzięki którym sformatujemy swoje libido, oraz pigułki, które już sformatowały naszą reprodukcję. Erotyzm, który miał być poezją, zaczyna r ów n a ć do standardu – to znaczy do tego, co powszechne, do totalnego telewizyjnego oglądactwa, koniecznego i komercyjnego. Erotyzm nie jest już sztuką wykra- 14 Nie psujcie sobie przyjemności, jest święta! Liturgia seksualności czania, przekraczania limitów znanego (przekraczania w górę – ku miłości mistycznej lub w  dół – ku rozwiązłości). Zejście z  drogi sprowadziło nas jedynie na błota pobocza. Jak wrócić na przejezdną drogę? Może wydawać się dziwne, że tak wiele małżeństw nie odnajdu- je w sobie potrzebnych zasobów do dobrego przeżywania bliskości. Ale nie jest to dziwne. To wynik zbiorowego błędu. MIŁOŚCI SIĘ UCZY! Błędem jest wierzyć, że miłość zostanie nam wlana, a „dobre” zachowanie pojawi się samo z siebie. Seksualność z  pewnością posiada sporą część automatyczną, zarówno w  reprodukcji, jak i  uczuciach, które za sobą pociąga; część, którą dzielimy z innymi naczelnymi. Jednak to, co jest cechą specyfi cznie ludzką, nie ma w sobie nic instynktownego. Jak każdej szlachetnej ludzkiej aktywności (chodzenia, mówie- nia, tańczenia, nauki matematyki, muzyki lub budowania ścian), miłości trzeba się n au c z y ć. Nauczyć się kochać to nauczyć się budować relacje wzajemnego zaufania i poszanowania. Jest to rów- nie trudna nauka w małżeństwie, jak i społeczeństwie… Blaise Pascal podkreślał: Człowiek nie jest ani aniołem, ani byd lęciem, nieszczęście w tym, iż kto chce być aniołem, bywa by- dlęciem; człowiek nie jest bydlęciem, ale jest on, jak mówił Arysto- teles, zwierzęciem społecznym. I aby móc tę zwierzęcość przekroczyć, nie powinniśmy jej ignorować. Mimo że nasza seksualność jest bardziej wyrafi nowana 15 „Liturgia seksualności”. Czy ten podtytuł jest prowokacyjny? niż seksualność szympansów, jej korzenie tkwią cały czas w naszej zwierzęcości i możemy uczynić ją „ludzką” – trwałą i rozkwitającą – jedynie za cenę długotrwałego wysiłku. Większość dzisiejszych par młodych ludzi, małżeńskich lub nie, wyobraża sobie (na początku ich związku), że będzie on szczęśli- wy bez wkładania w niego wysiłku. Unoszą się na pierwotnej idyl- licznej chmurze. Ale tacy socjolodzy jak John Gottman1 oceniają, że możemy w 90 przewidzieć, czy młoda para rozstanie się przed upływem dziesięciu lat, w zależności od jej aktualnego zachowania podczas kłótni. Kiedy opowiadam o  tym podczas konferencji, audytorium niezmiennie dopytuje o to, czy możliwe jest zapobieżenie poraż- ce i oszukanie przeznaczenia. Odpowiedź brzmi „tak”, oczywiście. Inaczej nie napisałbym tej książki! Jeśli młoda para przejdzie solid- ne przygotowanie do małżeństwa, podczas którego wytłumaczone zostanie jej trwałe funkcjonowanie więzi małżeńskiej, to ryzyko rozstania jest trzy do sześciu razy mniejsze niż u par pozbawionych tego rodzaju przygotowania. Oznacza to, że prawdziwe przygotowanie ciągle jeszcze jest rzadko spotykane – nawet pośród tych, którzy zawierają ślub ko- ścielny, pomimo nacisku biskupów katolickich w tej kwestii. Jeśli chodzi o pary żyjące w konkubinacie bądź posiadające ślub cywilny, niezwykle rzadkie są te, które miałyby szansę na takie nauki. Skąd bierze się ten ogromny niedostatek? Mają na niego wpływ liczne czynniki, które zostaną rozpatrzone w tej książce. 1 Założyciel instytucji o nazwie Love’Lab, emerytowany profesor psychologii uni- wersytetu w Waszyngtonie. 16 Nie psujcie sobie przyjemności, jest święta! Liturgia seksualności Jednym z nich jest ukryta pruderia, która popycha nas do uni- kania jakiejkolwiek poważnej rozmowy na temat seksualności… W ten sposób utrzymujemy niedopowiedzenia, które staną się w re- lacji powodem nieporozumień i frustracji. Skąd bierze się to krępujące milczenie? Szybko przypisuje się je słynnemu „judeochrześcijańskiemu tabu”, które jak się uważa, ciąży na seksualności. Ale zobaczymy dalej, że kwestia ta nie jest aż tak prosta; ponieważ nasze błędy, bierność i lenistwo – psujące małżeńskie życie – nie wynikają ani z błędu drugiej osoby, ani ze zrządzenia losu, ani z kultury odzie- dziczonej po przodkach. W każdym razie nauka prawdziwej miłości albo nie istnieje u nas wcale, albo istnieje w bardzo małym stopniu: a niechrześcija- nie nie są w tym temacie wybrańcami losu w porównaniu z chrze- ścijanami. Ci ostatni byliby zdziwieni, gdyby wiedzieli, co kato- licyzm w rzeczywistości mówi o tej kwestii. Ale się im o tym nie mówi: jest bardzo mało książek, które na przykład dokonują syn- tezy psychologii małżeństwa i chrześcijańskiej wizji seksualności. A jest przecież wiele do odkrycia w tej dziedzinie, wystarczy wsłuchać się w teksty Tradycji. Proponuję wam tego rodzaju syn- tezę: połączenie mojego doświadczenia życiowego (zdobytego jako doradca małżeński i praktykujący seksuolog) oraz studiów z teolo- gii i seksuologii. Spis treści WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7 „LITURGIA SEKSUALNOŚCI”. CZY TEN PODTYTUŁ JEST PROWOKACYJNY? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Miłości się uczy! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Jak zostaje się seksuologiem, będąc chrześcijaninem? . . . . . . . . . . . . . 17 O czym mówimy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1. SEKSUALNOŚĆ, POŻĄDANIE, PRZYJEMNOŚĆ, CZYLI CIEMNE SIŁY… KTÓRE CZASEM NAS ZALEWAJĄ . . . . . . 25 Zakochanie: umowa na czas określony trzech lat? . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Ludzkość wynalazła trzy sposoby na utrzymanie trwałości pary małżeńskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Jak pojawia się przyjemność (jeśli się pojawia)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Czy pożądanie jest jedynym motorem naszego działania? . . . . . . . . . 33 Z czego więc, technicznie, składa się pożądanie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Tajemnice erekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Co to znaczy być mężczyzną, kobietą? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2. SEKS, PRZYJEMNOŚĆ, SPOŁECZEŃSTWO… I RELIGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Bóg, Adam, Ewa… i bogini Matka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Narodziny ojcostwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Starożytność, poligamia, harem i stadło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Seks przed chrześcijaństwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 234 Nie psujcie sobie przyjemności, jest święta! Liturgia seksualności A u Hindusów, Chińczyków, Azteków? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   56 W Księdze Rodzaju nie ma tabu judeochrześcijańskiego . . . . . . . . .   58 „Bóg twoich ojców” zastępuje bogów ojców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   62 Onan nie wymyślił onanizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   64 3. ŚWIĘTA PRZYJEMNOŚĆ W ŚWIĘTYM CIELE . . . . . . . . . . . .   69 Pieśń nad Pieśniami: boski erotyzm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   72 Jezus zaburza starą regułę rodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Śmierć zwyciężona, życie wieczne zapewnione: oto era „braci w Duchu” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   85 4. CHRZEŚCIJAŃSKIE MAŁŻEŃSTWO NIE JEST TAKIE, JAK MYŚLICIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   89 Do czego zatem służy współżycie małżeńskie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   91 Antyczna droga chrześcijańska: ani orgia, ani pruderia . . . . . . . . . .   95 Współżycie dla przyjemności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Eros: wspaniały mechanizm, który uczyniono bogiem . . . . . . . . . . 103 Przyjemność ponad pociąganiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Czas pary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Następny krok: jak być naprawdę obecnym dla małżonka? . . . . . . 114 Zarządzać pożądaniem (i przyjemnością) w służbie małżeństwu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Wyobraźnia jako bodziec seksualny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Jak kontrolować swój miłosny poryw? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Popęd, panowanie nad sobą, sens życia: być moralnym . . . . . . . . . . 127 Kochanie swego ciała jest chrześcijańskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 5. DLA CHRZEŚCIJAN MIŁOŚĆ MUSI BYĆ ŚWIĘTĄ SZTUKĄ: „LITURGIĄ” . . . . . . . . . . . . . . . . 131 „Liturgia”: dlaczego to słowo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Od porządku moralnego (1890) do… obowiązkowego orgazmu (1990) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 235 Spis treści Tajemnica, sakrament: kto zna prawdziwie chrześcijańską wizję małżeństwa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Powiedz mi, jak jesz, a powiem ci, jak się kochasz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Dlaczego i w jaki sposób akt seksualny stanowi część liturgii . . . 150 Praktyczne konsekwencje takiego projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Współżycie małżeńskie: etapy rytuału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Pocałunek jest zapowiedzią wymiany słowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 6. KOMUNIA SEKSUALNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Dar spermy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Orgazm i prokreacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Przyjemność, pruderia, obsceniczność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Cztery ogrody i twój sekretny ogród . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Orgazm: męski, kobiecy, równoczesny… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Orgazm męski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Orgazm kobiecy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Orgazm równoczesny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Postludium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Małżeństwo jest niekończącym się dialogiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 7. W JAKI SPOSÓB PRZEŻYWAĆ PODOBNY IDEAŁ W PRAKTYCE? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 „A co ze spontanicznością?” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 „Ta propozycja jest zbyt elitarna: nie jest realna” . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 „A jeśli życie seksualne jest już dramatem?” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Jak leczyć brak pożądania? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 A co z wymiarem duchowym w życiu pacjentów? . . . . . . . . . . . . . . . 218 ZAKOŃCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 PODZIĘKOWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nie psujcie sobie przyjemności, jest święta!
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: