Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00253 005222 20476090 na godz. na dobę w sumie
Nie wysyłaj cv - ebook/pdf
Nie wysyłaj cv - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Vocatio Język publikacji: polski
ISBN: 83-7146-234-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Firmy zatrudniają pracowników, aby rozwiązać problemy lub zapobiec ich powstaniu, aby rozwijać się, zmniejszać koszty i poprawiać swoją sytuację finansową. Robią to dla własnej korzyści. Pracodawcy nie obchodzi, czego ty chcesz lub do czego dążysz - jemu zależy wyłącznie na otrzymaniu tego, czego on sam pragnie. Firmy nie oczekują, że ich pracownicy pomnożą istniejące problemy, obciążą ją własnymi zmartwieniami i będą wymagali dodatkowej obsługi. One chcą pozbyć się tego wszystkiego. Jeśli nie masz pojęcia, dlaczego dana firma powinna cię zatrudnić, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ona również nie będzie tego wiedziała. Znasz siebie, wiesz, jakie masz zdolności. Po przeanalizowaniu profilu firmy, w której chciałbyś pracować, powinieneś odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób możesz jej pomóc - zarówno poprzez jakieś doraźne rozwiązanie, jak i w perspektywie długotrwałej współpracy. To, czy zdołasz sprzedać samego siebie, zależy od tego, w jaki sposób możesz w czymś pomóc.
Aby sprzedać swoje programy komputerowe, Microsoft nie przesyła ulotek dziesięciu milionom osób i nie każe swoim pracownikom dzwonić do starych znajomych. Budweiser nie sprzedaje w taki sposób piwa, a Procter & Gamble mydła. Duże koncerny inwestują w innowacje, opracowują zróżnicowane produkty, dostosowują swoje produkty do potrzeb konkretnego odbiorcy, a następnie opakowują je i promują w jasny i wyraźny sposób. Ty zrób to samo z własną osobą, ponieważ rozmowa kwalifikacyjna jest rozmową handlową. Jesteś towarem, który chce zostać kupiony przez nabywcę. Jednocześnie grasz rolę handlowca odpowiedzialnego za sprzedaż tego towaru. Nabywcą jest pracownik firmy podejmujący decyzję o zatrudnieniu. Nikogo nie interesuje, w jaki sposób chcesz wykorzystać swoje zatrudnienie. Nikt nie jest ciekaw, czy lubisz pracować z ludźmi. Nikogo nie obchodzi, że znajdujesz się w takim czy innym miejscu swojej kariery zawodowej. To bez znaczenia, czy chcesz, czy nie chcesz czegoś robić. Nikt nie dba o to, czy lubisz pisać, i dla nikogo nie ma najmniejszego znaczenia, co lubisz robić.

Specjalistów do spraw zatrudnienia obchodzą jedynie problemy ich własnej firmy. Jeśli będzie można je rozwiązać zatrudniając ciebie, to otrzymasz pracę, jeśli jednak stwierdzą, że nie możesz pomóc firmie, nie zostaniesz zatrudniony.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ΝΙΕ ΩΨΣΨ!Αϑ Χς Ω σεριι „Ρεχεπτα να βιζνεσ” ϑεφφρεψ ϑ. Φοξ ναπισα! ναστ∀πυϕ#χε κσι#∃κι: 1. ϑακ ζοστα! µιστρζεµ µαρκετινγυ, χζψλι ο ζασαδαχη, δζι!κι κτ⌠ρψµ δζωονι κασα 2. ϑακ ζαροβι! δυ∀ε πιενι#δζε ω σωοϕεϕ φιρµιε, χζψλι ο ∀ωι!τψχη ζασαδαχη λυδζι βιζνεσυ 3. ϑακ βψ! ωιελκιµ σζεφεµ, χζψλι ϕακ ζναλε#∃ ναϕλεπσζψχη πραχοωνικ⌠ω 4. ϑακ ζοστα! σζαµανεµ σπρζεδα∀ψ, χζψλι ϕακ σπροωαδζι∃ δο φιρµψ δεσζχζ πιενι!δζψ 5. Νιε ωψσψ∃αϕ Χς, χζψλι ϕακ σι! δοστα∃ δο δοβρεϕ φιρµψ 6. ϑακ ζοστα! ΧΕΟ, χζψλι ο ζασαδαχη δοχηοδζενια να σζχζψτψ 7. Σεκρετψ ωιελκιχη ηανδλοωχ⌠ω, χζψλι ϕακ δοκονψωα∃ τεγο, χζεγο ιννι νιε µογ Ωι!χεϕ ινφορµαχϕι ο αυτορζε να στρονιε: ωωω.φοξανδχοµπανψ.χοµ Jeffrey J. Fox ΝΙΕ ΩΨΣΨ!Αϑ Χς czyli jak się dostać do dobrej firmy Oficyna Wydawnicza „Vocatio” Warszawa Τψτυ∀ ορψγινα∀υ: ∆ον’τ Σενδ Α Ρεσυµε Πρζεκ∀αδ: Τερεσα Κοωαλσκα Ρεδακχϕα: Ιρενα Κανιχκα Ρεδακχϕα τεχηνιχζνα: Μα γορζατα Βιεγα∋σκα−Βαρτοσιακ Προϕεκτ οκ∀αδκι: ϑοαννα Ζ ονκιεωιχζ Κορεκτα: Ρενατα Βορκοωσκα Χοπψριγητ ♥ 2001 βψ ϑεφφρεψ ϑ. Φοξ Αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ. Φιρστ πυβλισηεδ βψ Ηψπεριον. Τηε Πολιση τρανσλατιον ριγητσ πυβλισηεδ ιν αγρεεµεντ ωιτη ∆ορισ Σ. Μιχηαελσ Λιτεραρψ Αγενχψ, Ινχ., Νεω Ψορκ, ΥΣΑ Χοπψριγητ φορ τηε Πολιση εδιτιον ♥ 2006 βψ Οφιχψνα Ωψδαωνιχζα „ςοχατιο”. Αλλ ριγητσ το τηε Πολιση εδιτιον ρεσερϖεδ Ωσζελκιε πραωα δο ωψδανια πολσκιεγο ζαστρζε#ονε. Κσι∃#κα ανι #αδνα ϕεϕ χζ! νιε µο#ε βψ πρζεδρυκοωψωανα ανι ω ϕακικολωιεκ ιννψ σποσ⌠β ρεπροδυκοωανα χζψ ποωιελανα µεχηανιχζνιε, φοτοοπτψχζνιε, ζαπισψωανα ελεκτρονιχζνιε λυβ µαγνετψχζνιε, ανι οδχζψτψωανα ω ροδκαχη πυβλιχζνεγο πρζεκαζυ βεζ πισεµνεϕ ζγοδψ ωψδαωχψ. Ω σπραωιε ζεζωολε∋ ναλε#ψ ζωραχα σι! δο: Οφιχψνα Ωψδαωνιχζα „ςοχατιο” 02−798 Ωαρσζαωα, υλ. Πολνεϕ Ρ⌠#ψ 1 ε−µαιλ: ϖοχατιο≅ϖοχατιο.χοµ.πλ Ρεδακχϕα: φαξ (22) 648 63 82, τελ. (22) 648 54 50 ∆ζια∀ ηανδλοωψ: φαξ (22) 648 03 79, τελ. (22) 648 03 78 ε−µαιλ: ηανδλοωψ≅ϖοχατιο.χοµ.πλ Κσι!γαρνια Ωψσψ∀κοωα „ςοχατιο” 02−798 Ωαρσζαωα 78 , σκρ. ποχζτ. 54 τελ. (603) 861 952 ε−µαιλ: κσιεγαρνια≅ϖοχατιο.χοµ.πλ ωωω.ϖοχατιο.χοµ.πλ ΙΣΒΝ 83−7146−234−4 Σπισ τρε χι Ωπροωαδζενιε ............................................................... 7 1. Νιε ωψσψ∀αϕ Χς............................................................ 11 2. ∆λαχζεγο Χς κιεπσκο σι! σπρζεδαϕε............................. 13 3. ϑακ ζδοβψ πραχ!. Ζαρψσ στρατεγιι ................................. 16 4. Ποµι∋ δζια∀ καδρ .......................................................... 18 5. Μαρκετινγ µιξ δλα οσοβψ σζυκαϕ∃χεϕ πραχψ........................................... 21 6. Σ∀οωνιχζεκ ποσζυκυϕ∃χεγο πραχψ ................................ 24 7. ϑεστε πυδε∀κιεµ π∀ατκ⌠ω νιαδανιοωψχη ................... 26 8. Ζαωσζε οκρε λ σωοϕ∃ ωαρτο πιενι!#ν∃ ...................... 28 9. Ωψκρε λ κο∀ο ο προµιενιυ σζε δζιεσι!χιυ πι!χιυ κιλοµετρ⌠ω ................................................................... 32 10. Ω ϕακι σποσ⌠β δοωιεδζιε σι! χζεγο ο φιρµιε, ω κτ⌠ρεϕ χηχια∀βψ πραχοωα ........................................ 35 11. Σζυκαϕ ταµ, γδζιε νιε ιννι νιε σζυκαϕ∃ ......................... 39 12. Ναπισζ πρζεβοϕοωψ λιστ................................................. 43 13. Πισζ λιστψ βυµερανγοωε ............................................... 48 14. Ωψ λιϕ λιστ ζ ελεµενταµι Χς ........................................ 52 15. Β∃δ( ϕακ ρψβα ωψχι∃γνι!τα ζ ωοδψ .............................. 55 16. Νιε γραϕ ω ρυλετκ! ω∀ασνψµ Χς................................... 58 17. Νιετψποωε ωσκαζ⌠ωκι δοτψχζ∃χε πισανια Χς ............. 61 18. Νικογο νιε ιντερεσυϕε τω⌠ϕ χελ ζατρυδνιενια................. 65 19. Νιε βαω σι! ω γρ! „Ζγαδνιϕ, ϕακ∃ µαµ πραχ!?”........... 68 20. Ροζµοωα κωαλιφικαχψϕνα ϕεστ ροζµοω∃ ηανδλοω∃................................................ 71 21. Οδποωιεδζ να πψτανιε: ∆λαχζεγο τα φιρµα ποωιννα µνιε ζατρυδνι ? ............................................. 74 22. Ροζµοωα ηανδλοωα ζαωσζε ποωιννα µιε οκρε λονψ χελ ................................................................ 76 23. Ζαπλανυϕ κα#δε σποτκανιε ω σπραωιε πραχψ ................. 78 24. Ροζµοωα κωαλιφικαχψϕνα. Αρκυσζ πλανοωανια............ 81 25. Νικογο νιε οβχηοδζι, χο λυβισζ.................................... 84 26. ∆οβρε πψτανια να ροζµοω! κωαλιφικαχψϕν∃ ................. 86 27. Υνικαϕ γαδυλστωα ποδχζασ σποτκανια ω σπραωιε πραχψ ........................................................... 89 28. Σποσ⌠β οδποωιαδανια να ζαστρζε#ενια ζγ∀οσζονε ποδχζασ ροζµοωψ κωαλιφικαχψϕνεϕ.............. 92 29. Πρζψνιε χο να κα#δε σποτκανιε ω σπραωιε πραχψ ........................................................... 96 30. Ποπρο ο ποζωολενιε να ζαπρεζεντοωανιε σωοιχη µο#λιωο χι....................................................... 99 31. Νιε ζαµαωιαϕ λινγυινι ω σοσιε µαριναρα ................... 103 32. Ωψγλ∃δαϕ ϕακ πι∀καρζ .................................................. 106 33. Ζαδβαϕ ο το, αβψ δοβρζε σι! χζυλι ............................... 108 34. Σχηλεβιαϕ ιµ ι ωπραω ω ζαδζιωιενιε σωοιµ ζαιντερεσοωανιεµ ........................................... 111 35. ϑακ ροζγρψωα γρψ τοωαρζψσκιε.................................. 114 36. Ζαωσζε προ ο ζ∀ο#ενιε ζαµ⌠ωιενια ......................... 117 37. Ωψ λιϕ καρτκ! ζ ποδζι!κοωανιεµ............................... 121 38. Χοδζιεννιε υζβιεραϕ πι! πυνκτ⌠ω............................. 124 39. Προωαδ( χοδζιενν∃ λιστ! ζαδα∋ δο ωψκονανια........... 126 40. Τψποωψ δζιε∋ οσοβψ σζυκαϕ∃χεϕ πραχψ ...................... 128 41. Νιε ωπαδαϕ ω πανικ!.................................................. 130 42. Νιε πψταϕ, ϕακ δο νιχη δοϕεχηα .................................. 132 43. „ϑα” το νιεω∀α χιωε σ∀οωο ......................................... 135 44. „Ποζω⌠λχιε µι οδπρ!#ψ σι! να Ηαρϖαρδζιε!” ............ 137 Ωπροωαδζενιε Χζψτασζ τ! κσι∃#κ!, πονιεωα# πραωδοποδοβνιε σζυκασζ πραχψ λυβ νιεβαωεµ ζαχζνιεσζ ϕεϕ σζυκα . Βψ µο#ε δοπιερο ροζπο− χζ∃∀ε ποσζυκιωανια λυβ οδ ϕακιεγο χζασυ ροζγλ∃δασζ σι! να ρψνκυ πραχψ. Πρζψπυσζχζαλνιε οδχζυωασζ ζ τεγο ποωοδυ νιε− ποκ⌠ϕ. Το νατυραλνε. Μο#λιωε, #ε πρζεχζψτα∀ε κιλκα κσι∃#εκ να τεµατ ποσζυκιωανια πραχψ. ϑεδνακ κσι∃#κα, κτ⌠ρ∃ τρζψµασζ ω ρ!καχη, ρ⌠#νι σι! οδ νιχη. ϑεϕ τεµατεµ ϕεστ µαρκετινγ ι σπρζεδα# – µαρκετινγ ι σπρζεδα# σαµεγο σιεβιε. Μαρκετινγ ι σπρζεδα# σ∃ δζιεδζιναµι πρζεδσι!βιορχζο χι, ο κτ⌠ρψχη ωι!κ− σζο λυδζι ω ογ⌠λε νιε µα ποϕ!χια, νιεζαλε#νιε οδ τεγο, χζψ σ∃ το στυδενχι, ιν#ψνιεροωιε, κσι!γοωι, πραωνιχψ, σπεχϕαλι χι οδ καδρ, πλανι χι, µατκι πονοωνιε ωκραχζαϕ∃χε να ρψνεκ πρα− χψ, εµερψτοωανι #ο∀νιερζε ροζγλ∃δαϕ∃χψ σι! ζα νοω∃ πραχ∃ ζα− ωοδοω∃, ζωολνιενι δψρεκτορζψ χζψ ναωετ ηανδλοωχψ ι σπε− χϕαλι χι οδ µαρκετινγυ. 7 Χοδζιεννιε χα∀ε ρζεσζε ωιετνψχη φαχηοωχ⌠ω σζυκαϕ∃− χψχη πραχψ – λυδζι, κτ⌠ρζψ µογλιβψ ωνιε ποζψτψωνψ ωκ∀αδ ω φυνκχϕονοωανιε κα#δεϕ φιρµψ – σ∃ οδρζυχανε πρζεζ νιεζλι− χζονε ινστψτυχϕε. ∆λαχζεγο? ϑεδνψµ ζ ποωοδ⌠ω ϕεστ το, ι# σζυκαϕ∃ πραχψ ω πρζεσταρζα∀ψ σποσ⌠β. Ποπρζεσταϕ∃ να ωψσψ∀α− νιυ σωοϕεγο Χς ι ωψπψτανιυ ζναϕοµψχη, χζψ νιε σ∀ψσζελι ο ϕα− κιµ ωολνψµ µιεϕσχυ πραχψ. Μαϕ∃ ναδζιεϕ!, #ε ω τεν σποσ⌠β υδα ιµ σι! ζναλε( ζατρυδνιενιε. Στοσυϕ∃ τεν σαµ „σταρψ πρζεπισ” να ζδοβψχιε πραχψ. Χζψτα− ϕ∃ κσι∃#κι να τεµατ σποσοβ⌠ω ποσζυκιωανια πραχψ, πισανια Χς, βυδοωανια σιεχι κοντακτ⌠ω λυβ ωσπ⌠∀πραχψ ζ αγενχϕ∃ ζα− τρυδνιενια χζψ φιρµ∃ πο ρεδνιχζ∃χ∃ ω ζναλεζιενιυ ζαϕ!χια δλα ζωαλνιανψχη πραχοωνικ⌠ω. Ναστ!πνιε πισζ∃ εφεκτοωνε Χς οραζ λιστ µοτψωαχψϕνψ, δρυκυϕ∃ το ωσζψστκο να ελεγανχκιµ παπιερζε ι ωψσψ∀αϕ∃ δο δζια∀υ καδρ φιρµ ζ γρονα Φορτυνατε 1000 (λυβ ζ ιννεϕ λιστψ). Π⌠(νιεϕ ιδ∃ να σζκολενιε δοτψχζ∃χε προωαδζενια ροζµοωψ κωαλιφικαχψϕνεϕ ι ρεζερωυϕ∃ ω καλεν− δαρζυ χζασ να σποτκανια. Να κονιεχ ζαγλ∃δαϕ∃ δο σκρζψνκι ποχζτοωεϕ ι ζναϕδυϕ∃ ω νιεϕ λιστψ οδµοωνε οδ τψχη, κτ⌠ρζψ ω ογ⌠λε ζαδαλι σοβιε τρυδ ωψσ∀ανια οδποωιεδζι να ιχη πο− δανιε. Αβψ σπρζεδα σωοϕε προγραµψ κοµπυτεροωε, Μιχροσοφτ νιε πρζεσψ∀α υλοτεκ δζιεσι!χιυ µιλιονοµ οσ⌠β ι νιε κα#ε σωο− ιµ πραχοωνικοµ δζωονι δο σταρψχη ζναϕοµψχη. Βυδωεισερ νιε σπρζεδαϕε ω τακι σποσ⌠β πιωα, α Προχτερ Γαµβλε µψδ∀α. ∆υ#ε κονχερνψ ινωεστυϕ∃ ω ιννοωαχϕε, οπραχοωυϕ∃ ζρ⌠#νιχο− ωανε προδυκτψ, δοστοσοωυϕ∃ σωοϕε προδυκτψ δο ποτρζεβ κον− κρετνεγο οδβιορχψ, α ναστ!πνιε οπακοωυϕ∃ ϕε ι προµυϕ∃ ω ϕα− σνψ ι ωψρα(νψ σποσ⌠β. Λυδζιε ζατρυδνιαϕ∃χψ νοωψχη πραχοωνικ⌠ω – χζψλι τωοι κλιενχι, κτ⌠ρζψ µαϕ∃ χι! κυπι – χζψταϕ∃ τε σαµε σφορµυ∀οωα− νια ω κολεϕνψχη Χς. Χοδζιεννιε πραχοωνιχψ δζια∀⌠ω καδρ οτρζψµυϕ∃ ποωιελονε πισµα, πρζεκαζψωανε πρζεζ αγενχϕε πο− ρεδνιχτωα πραχψ οδ λυδζι, κτ⌠ρψχη ναωετ νιε ζναϕ∃. Κα#δεγο 8 δνια ποτενχϕαλνι πραχοδαωχψ λυβ οσοβψ µαϕ∃χε να νιχη ωπ∀ψω σ∃ ζαλεωανι Χς ι λισταµι µοτψωαχψϕνψµι, ω κτ⌠ρψχη β∀!δνιε ωπισανο ιχη ναζωισκο. ∆ζιε∋ πο δνιυ χι, κτ⌠ρζψ πρζψϕµυϕ∃ πραχοωνικ⌠ω δο πραχψ λυβ µαϕ∃ ποτρζεβψ ω δζιεδζινιε ζα− τρυδνιενια, πρζεγλ∃δαϕ∃ #ψχιορψσψ ι λιστψ µοτψωαχψϕνε νιεζα− ωιεραϕ∃χε #αδνψχη ινφορµαχϕι, κτ⌠ρε µαϕ∃ δλα νιχη ιστοτνε ζναχζενιε. Χοδζιεννιε λυδζιε, κτ⌠ρζψ σ∃ να τψλε υπρζεϕµι, αβψ υµ⌠ωι σι! να σποτκανιε ζ ποσζυκυϕ∃χψµ πραχψ, σ∀ψσζ∃, ϕακ τεν ροζποχζψνα ροζµοω! σ∀οωαµι: „Χζψµ ζαϕµυϕε σ∃ πανα φιρµα?”. ∆οκοναϕ οχενψ σωοιχη υµιεϕ!τνο χι ι πρζεπροωαδ( αναλι− ζ! σαµεγο σιεβιε πρζψ υ#ψχιυ ιννψχη κσι∃#εκ πο ωι!χονψχη σζυκανιυ πραχψ. Ποζναϕ ω∀ασνε ϕα – το, χο χι! µοτψωυϕε οραζ σωοϕε δοβρε ι ζ∀ε στρονψ. Ωψπισζ ωσζψστκιε σωοϕε ωαδψ ι ζα− λετψ. Π⌠(νιεϕ ωψκοναϕ το, ο χζψµ τυταϕ πισζ!, α ζναϕδζιεσζ ωψ− µαρζον∃ πραχ! – τακ∃, κτ⌠ρα ναϕβαρδζιεϕ χι οδποωιαδα. Χηο− χια# νιε ωψελιµινυϕε το κονιεχζνο χι σζυκανια ζατρυδνιενια, ζ πεωνο χι∃ ογρανιχζψ ιλο ζµαρνοωανεγο χζασυ. 9 1 Νιε ωψσψ!αϕ Χς Χς ζ λιστεµ µοτψωαχψϕνψµ „δλα κα#δεγο” το νιχ νιε ωαρτε µιεχι. Χς βεζ λιστυ µοτψωαχψϕνεγο ναδαϕε σι! δο ωψ∀ο#ενια ποδ∀ογι ω κλατχε δλα πτακ⌠ω. Ωι!κσζο πισµ ρεκλαµοωψχη, κτ⌠ρε ζναϕδυϕεµψ ω νασζψχη σκρζψνκαχη ποχζτοωψχη, τραφια να− τψχηµιαστ δο µιετνικα. Ωσζψστκιε νιεζαποωιεδζιανε λιστψ ζε στανδαρδοωψµι #ψχιορψσαµι πρζψχηοδζ∃χε δο φιρµ ω!δρυϕ∃ προ− στο δο κοσζα. Νιεκτ⌠ρε ζ νιχη σκ∀ανιαϕ∃ δο υδζιελενια οδµοωνεϕ οδποωιεδζι να πι µιε, ωι!κσζο ϕεστ ϕεδνακ χα∀κοωιχιε ιγνορο− ωανα. Βαδανια ποκαζυϕ∃, #ε ωψρζυχα σι! 99,2 προχεντ ζ νιχη. Κιεδψ ηανδλοωιεχ δζωονι δο κλιεντα βεζ ωχζε νιεϕσζεγο υµ⌠ωιενια σι!, ϕεστ το τψποωψ τελεφον οδ ακωιζψτορα. Βαρδζο νιεωιελκα λιχζβα τακιχη ροζµ⌠ω προωαδζι δο ποζψτψωνψχη ρεζυλτατ⌠ω. Τελεµαρκετερζψ, κτ⌠ρζψ δζωονι∃ ω πορζε οβιαδο− ωεϕ, µαϕ∃ βαρδζο νιεωιελκι οδσετεκ υδανψχη ροζµ⌠ω. Κλιεντ µο#ε νιε µιε χζασυ να ροζµοω!, µο#ε ζυπε∀νιε νιε ποτρζε− βοωα δανεγο προδυκτυ λυβ ζναϕδοωα σι! ποζα δοµεµ. 11 Ρ⌠ωνιε νισκι ωσκα(νικ συκχεσυ µαϕ∃ Χς ναδσψ∀ανε βεζ ζα− ποωιεδζι. Χζ∀οωιεκ, δο κτ⌠ρεγο ζοστα∀ψ ζααδρεσοωανε, µο#ε νιε ποτρζεβοωα δοδατκοωψχη πραχοωνικ⌠ω, µο#ε νιε βψ ναωετ οσοβ∃ οδποωιεδζιαλν∃ ζα ζατρυδνιενιε. Προδυκτεµ, κτ⌠ρψ µαµ να µψ λι, ϕεστε τψ σαµ, ζα Χς το τω⌠ϕ φολδερ ηανδλοωψ. ∆οβρψ ηανδλοωιεχ νιγδψ νιε πρζεσψ∀α µατερια∀⌠ω ηανδλοωψχη βεζ υπρζεδνιεγο σποτκανια σι! ζ πο− τενχϕαλνψµ κλιεντεµ. Ωιε, #ε ωψσψ∀ανιε µατερια∀⌠ω ηανδλο− ωψχη πρζεδ αναλιζ∃ ποτρζεβ κλιεντα ϕεστ ζωψκλε ποζβαωιονε σενσυ. Ματερια∀ψ ηανδλοωε νιε σ∃ ω⌠ωχζασ χζψτανε. ∆οβρψ σπρζεδαωχα πρζεσψ∀α ϕε πο πιερωσζψµ σποτκανιυ λυβ πρζψνοσι ζε σοβ∃ να σποτκανιε υµ⌠ωιονε ω χζασιε ωχζε νιεϕσζεϕ ροζ− µοωψ. ϑε λι µατερια∀ψ ηανδλοωε νιε σ∃ δο κο∋χα δοστοσοωανε δο ποτρζεβ οδβιορχψ, ηανδλοωιεχ ποδκρε λα τε χεχηψ προδυκτυ, κτ⌠ρε µαϕ∃ ναϕωι!κσζε ζναχζενιε δλα ποτενχϕαλνεγο ναβψωχψ. ∆οβρψ σπρζεδαωχα ποτραφι ωζβυδζι ζαιντερεσοωανιε σωοιµ προδυκτεµ ι ωψκορζψστυϕε µατερια∀ψ ηανδλοωε, αβψ το ζαιντε− ρεσοωανιε υµοχνι ι ποζοσταωι λαδ – παµι∃τκ! προδυκτυ. Μυσισζ ι ζα πρζψκ∀αδεµ δοβρεγο ηανδλοωχα. Τωοϕε Χς β!δζιε µια∀ο ωι!κσζε ζναχζενιε ι ωι!κσζ∃ σι∀! οδδζια∀ψωανια, ϕε λι κλιεντ πρζεχζψτα ϕε πο οδβψχιυ ζ τοβ∃ ροζµοωψ, πο οτρζψ− µανιυ ο τοβιε ινφορµαχϕι λυβ πο οδβψτψµ σποτκανιυ. ∆ζιεϕε σι! τακ πρζεδε ωσζψστκιµ ωτεδψ, γδψ Χς δλα ποτενχϕαλνεγο πραχοδαωχψ ναπισζεσζ πο οδβψχιυ ροζµοωψ. ∆οκυµεντ τεν ποτωιερδζι τωοϕ∃ ζδολνο δοσταρχζενια τεγο, χζεγο ποτρζεβυ− ϕε κλιεντ – τω⌠ϕ πρζψσζ∀ψ πραχοδαωχα. Ζαµιε∋ ωψσψ∀ανιε µιεχι ω δοσταρχζανιε ποχζτψ πρζψνο− σζ∃χεϕ ζψσκ. Νιε ωψσψ∀αϕ Χς βεζ ωχζε νιεϕσζεγο πρζψγοτο− ωανια. ϑε λι το µο#λιωε, δοσταρχζ ϕε οσοβι χιε. Πρζεδσταω Χς. Υχζψ∋ ϕε κοντψνυαχϕ∃ σωοϕεϕ πρεζενταχϕι. Νιε ωψσψ!αϕ Χς βεζ ωχζε νιεϕσζεγο πρζψγοτοωανια. 12 2 ∆λαχζεγο Χς κιεπσκο σι∀ σπρζεδαϕε Πρεζεσ δυ#εϕ κορποραχϕι προωαδζι∀ ροζµοω! ζ µ∀οδψµ µενε− δ#ερεµ. „Πανα Χς ροβι ιµπονυϕ∃χε ωρα#ενιε”, ζαυωα#ψ∀. Μ∀οδζιενιεχ οδποωιεδζια∀ να το ζ ροζβραϕαϕ∃χ∃ σζχζερο χι∃: „Ποωιννο, το ϕα ϕε ναπισα∀εµ”. Μο#ε βψ∀α το ζαβαωνα οδποωιεδ(. Πρζψπυσζχζαλνιε ωψ− ρα#α∀α πεωνο σιεβιε. Ζ πεωνο χι∃ ϕεδνακ βψ∀α το σζχζερα υωαγα, κτ⌠ρα ωσκαζυϕε να προβλεµ ζωι∃ζανψ ζε ωσζψστκιµι Χς. Νικτ πρζεχιε# νιε ναπισζε: „Κιεπσκι µενεδ#ερ. Βοι σι! ποδεϕµοωανια δεχψζϕι. Λ!κα σι! ωπροωαδζανια ζµιαν. Νιε ποτραφι υκ∀αδα στοσυνκ⌠ω ζ λυδ(µι. Ωψρζυχονψ ζ πι!χιυ οστατνιχη φιρµ, ω κτ⌠ρψχη πραχοωα∀”. Χηοχια# ω πρζψπαδκυ νιεκτ⌠ρψχη µενεδ#ερ⌠ω τακι οπισ βψ∀ψβψ βλισκι πραωδψ, λυ− δζιε χι πισζ∃ χο ωρ!χζ πρζεχιωνεγο. Χς ϕεστ ζαωσζε κορζψστ− νε δλα κανδψδατα ι ωσζψσχψ ο τψµ ωιεδζ∃. Ω κονσεκωενχϕι χεχηυϕε ϕε ωεων!τρζνα νιερ⌠ωνοωαγα, νιεζαλε#νιε οδ τεγο, 13 ϕακ ζρ!χζνιε ζοστα∀ο ναπισανε. Χς στανοωι βαριερ!, κτ⌠ρ∃ µυσι ποκονα πρζψσζ∀ψ πραχοδαωχα ι ποτενχϕαλνψ πραχοωνικ. Πραχοδαωχψ οχζεκυϕ∃, #ε Χς ζαπρεζεντυϕε ιµ τψλκο ϕεδν∃ στρον! κανδψδατα. Σποδζιεωαϕ∃ σι!, #ε β!δζιε ω νιµ δυ#ο υπι!κσζε∋. Οχζεκυϕ∃, #ε πρζεδσταωιονψ οβραζ β!δζιε νιεπε∀νψ ι #ε Χς β!δζιε στανοωι∀ο ζαλεδωιε πυνκτ ωψϕ χια δο πρζεπρο− ωαδζενια ροζµοωψ κωαλιφικαχψϕνεϕ οραζ προχεσυ ρεκρυταχψϕ− νεγο. Ωσζψστκιε Χς ωψγλ∃δαϕ∃ τακ σαµο. Νιεζαλε#νιε οδ στψλυ – Χς ακχεντυϕ∃χεγο δο ωιαδχζενιε ζαωοδοωε, Χς υ∀ο#ονε− γο ω σποσ⌠β χηρονολογιχζνψ ι Χς φυνκχϕοναλνεγο – ωσζψστ− κιε σ∃ δο σιεβιε ποδοβνε. Ζδολνο σπρζεδανια σιεβιε ζαλε#ψ οδ υµιεϕ!τνο χι ζωρ⌠χενια να σιεβιε υωαγι, ωψρ⌠#νιενια σι!, βψχια ιννψµ οδ ωσζψστκιχη ποζοστα∀ψχη. ϑε λι ω πυνκχιε ωψϕ− χια β!δζιεσζ ρεπρεζεντοωανψ ϕεδψνιε πρζεζ σωοϕε Χς, κτ⌠ρε πρζψποµινα ιννε, β!δζιεσζ τακι ϕακ ωσζψσχψ. Χς – ωσζψστκιε ι κα#δε ζ οσοβνα – ζαωσζε µαϕ∃ ω∀ασν∃ „οσοβοωο ”, χζ!στο χα∀κιεµ οδµιενν∃ οδ χηαρακτερυ οσοβψ, κτ⌠ρ∃ πρζεδσταωιαϕ∃. Ζασαδψ σπορζ∃δζανια τεγο δοκυµεντυ, ϕεγο βυδοωα ι προχεσ τωορζενια ποωοδυϕ∃, #ε ποωσταϕε νοωα οσοβα−χιε∋. Λυδζιε σκροµνι πρζψπισυϕ∃ σοβιε ωιελκιε οσι∃− γνι!χια. Οσοβψ µα∀οµ⌠ωνε σταϕ∃ σι! ωψλεωνε. Ποκορνι σταϕ∃ σι! εγοχεντρψχζνι. Χι, κτ⌠ρζψ υµιεϕ∃ πισα , ζαχζψναϕ∃ πρζεµα− ωια #αργονεµ, α πεωνι σιεβιε ζαχζψναϕ∃ βψ οστρο#νι. Οσοβψ τω⌠ρχζε σταϕ∃ σι! ποσπολιτψµι. Πισανιε Χς χζ!στο ϕεστ ωιχζενιεµ ζ δζιεδζινψ ποτωιερ− δζενια ω∀ασνεϕ ωαρτο χι. Σπραωδζα σι! το σζχζεγ⌠λνιε ω πρζψ− παδκυ δοβρεγο µενεδ#ερα – κογο , κτο ωι!κσζο σωοϕεγο ζα− ωοδοωεγο #ψχια σπ!δζι∀ ω ϕεδνεϕ φιρµιε – κτ⌠ρψ τεραζ ζναλαζ∀ σι! ω νιεωψγοδνψµ πο∀ο#ενιυ, ζµυσζονψ σζυκα νοωεϕ πραχψ. ϑεγο Χς ποβρζµιεωαϕ∃ δαωνψµι δοκονανιαµι, οπισυϕ∃ νιεµαλ κα#δψ συκχεσ οδνιεσιονψ ω ποπρζεδνιχη φιρµαχη, δλα κτ⌠ρψχη κανδψδατ πραχοωα∀. Πο πρζεχζψτανιυ τακιεγο Χς χζ∀οωιεκ ζα− σταναωια σι!, δλαχζεγο τα οσοβα ω ογ⌠λε σζυκα νοωεϕ πραχψ. 14 Ωιελε Χς χεχηυϕε σι! πρζεσαδν∃ δ∀υγο χι∃. Πλαγα τα σζε− ρζψ σι! σζχζεγ⌠λνιε ω ροδοωισκυ υνιωερσψτεχκιµ. Κανδψδα− χι να ναυχζψχιελι ακαδεµιχκιχη (ζαβιεγαϕ∃χψ ο ζατρυδνιενιε λυβ οτρζψµανιε αωανσυ) πρζεδσταωιαϕ∃ ο µιοστρονιχοωε Χς (πεδαντψχζνιε ναζψωαϕ∃ ϕε χυρριχυλυµ ϖιταε), ωψµιενιαϕ∃χ κα#δψ αρτψκυ∀, ϕακι ναπισαλι, τεµατοωι ναυχζανια πο ωι!χαϕ∃χ ζαλεδωιε δωα ζδανια. Τωοϕε Χς µα δωα χελε: 1) αλβο ζαιντρψγοωα ποτενχϕαλνεγο πραχοδαωχ! να τψλε, αβψ υµ⌠ωι∀ σι! ζ τοβ∃ να ροζµοω! κωαλιφικαχψϕν∃, 2) αλβο ω πρζεµψ λανψ σποσ⌠β ποκαζα πραχοδαωχψ, ζ κτ⌠ρψµ οδβψ∀ε ϕυ# ροζµοω!, δλαχζεγο ζατρυδνιε− νιε χιεβιε ροζωι∃#ε προβλεµ φιρµψ. Ποδχζασ τψποωεγο δνια πραχψ ποτενχϕαλνεγο πραχοδαωχψ τωοϕε Χς β!δζιε µυσια∀ο ρψωαλιζοωα ζ µεµορανδαµι, σπρα− ωοζδανιαµι, λισταµι ρζεχζψ δο ζροβιενια οραζ ιννψµι Χς. Υχζ σι! οδ ρεωολωεροωχα, κτ⌠ρεγο Χς ζµιε χι∀ο σι! να ωιζψ− τ⌠ωχε, α ϕεδνακ βψ∀ο ναδ ωψραζ σκυτεχζνε: „ϑεστεµ οδδανψ. Μαµ βρο∋. Β!δ! ποδρ⌠#οωα∀”. ϑε λι ω πυνκχιε ωψϕ χια β∀δζιεσζ ρεπρεζεντοωανψ ϕεδψνιε πρζεζ σωοϕε Χς, κτ⌠ρε πρζψποµινα ιννε, β∀δζιεσζ τακι ϕακ ωσζψσχψ. 15 3 ϑακ ζδοβψ πραχ∀. Ζαρψσ στρατεγιι • Ωψβιερζ φιρµ!. • ∆οωιεδζ σι! ϕακ ναϕωι!χεϕ να ϕεϕ τεµατ. • Ναπισζ πρζεβοϕοωψ λιστ, αβψ υµ⌠ωι σι! να ωστ!πν∃ ροζµοω! κωαλιφικαχψϕν∃. • Ποτρακτυϕ ροζµοω! ϕακ σποτκανιε ηανδλοωε. • Ζαωχζασυ πρζεµψ λ ροζµοω! κωαλιφικαχψϕν∃. • Ωψρα( ω πιενι∃δζαχη σωοϕ∃ ποτενχϕαλν∃ ωαρτο δλα φιρµψ. • Ζαβιερζ να ροζµοω! κωαλιφικαχψϕν∃ χο πρζψδατνεγο δλα φιρµψ. 16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nie wysyłaj cv
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: