Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00168 003415 21348902 na godz. na dobę w sumie
Niemiecki. Gramatyka z ćwiczeniami. Repetytorium - ebook/pdf
Niemiecki. Gramatyka z ćwiczeniami. Repetytorium - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Wydawnictwo Lingo Sp. J. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63165-72-7 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zapomniałeś ważnej konstrukcji językowej? Musisz sobie szybko przypomnieć wzór odmiany? Sięgnij po repetytorium Lingo. Z nim powtórkę z gramatyki niemieckiej będziesz miał szybciej, niż myślisz!

NIEMIECKI. Gramatyka z ćwiczeniami to kolejna pozycja z bestsellerowej serii repetytoriów językowych Wydawnictwa Lingo. Przeznaczona jest dla wszystkich uczących się języka niemieckiego, a zwłaszcza uczniów, studentów, maturzystów i osób przygotowujących się do egzaminów językowych. Seria repetytoriów Lingo przygotowana została przez uznanych specjalistów-filologów i praktyków-nauczycieli, przy współpracy native spkeakerów.

Główne zalety repetytorium:

Repetytorium obejmuje poziomy A1, A2 i B1 oraz przygotowuje do B2 zgodnie z klasyfikacją ESOKJ Rady Europy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

REPETYTORIUM NIEMIECKII Gramatyka eBOOK eBOOK z ćwiczeniami • Przejrzyste i wyczerpujące objaśnienia wszystkich zagadnień gramatycznych • Dla początkujących i zaawansowanych • Testy sprawdzające opanowanie materiału po każdym rozdziale wydawnictwo LINGO Tomasz Sielecki Repetytorium NIEMIECKI Gramatyka z ćwiczeniami Konsultacja merytoryczna: Marius Paul Karolczak Redaktor serii: Marek Jannasz Redakcja i korekta: Paweł Pokora Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdjęcie na okładce: © draghicich / Fotolia.com ISBN: 978-83-63165-11-6 ISBN (wersja elektroniczna): 978-83-63165-72-7 © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2012 www.jezykinieobce.pl Skład i łamanie: Klara Perepłyś Druk i oprawa: ReadMe Spis treści Wstęp Vorwort Części mowy Die Wortarten 1. Rodzajnik Der Artikel 1.1. Rodzajnik określony – Der bestimmte Artikel Ćwi cze nia – Übungen 1.2. Rodzajnik nieokreślony – Der unbestimmte Artikel Ćwi cze nia – Übungen 1.3. Pomijanie rodzajnika – Der Null-Artikel Ćwi cze nia – Übungen 1.4. Test sprawdzający – Test 2. Rzeczownik Das Substantiv 2.1. Deklinacja mocna – Die starke Deklination Ćwi cze nia – Übungen 2.2. Deklinacja słaba – Die schwache Deklination Ćwi cze nia – Übungen 2.3. Deklinacja mieszana – Die gemischte Deklination Ćwi cze nia – Übungen 2.4. Test sprawdzający – Test 3. Czasownik Das Verb 3.1. Czas teraźniejszy – Das Präsens Ćwi cze nia – Übungen 3.2. Czas przeszły prosty – Das Präteritum/ Das Imperfekt Ćwi cze nia – Übungen 3.3. Czas przeszły złożony – Das Perfekt Ćwi cze nia – Übungen 3.4. Czas zaprzeszły – Das Plusquamperfekt Ćwi cze nia – Übungen 3.5. Czas przyszły – Das Futur I Ćwi cze nia – Übungen 3.6. Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone – Die trennbar und untrennbar zusammengesetzten Verben Ćwi cze nia – Übungen 7 9 10 10 11 11 12 13 14 16 18 19 20 20 21 21 23 23 25 25 26 28 29 32 33 36 36 37 38 39 40 www.WydawnictwoLingo.pl 3.7. Czasowniki modalne – Die Modalverben Ćwi cze nia – Übungen 3.8. Czasowniki zwrotne – Die reflexiven Verben Ćwi cze nia – Übungen 3.9. Tryb rozkazujący – Der Imperativ Ćwi cze nia – Übungen 3.10. Rekcja czasownika – Die Rektion des Verbs Ćwi cze nia – Übungen 3.11. Bezokolicznik z i bez „zu” – Der Infinitiv 41 42 42 44 44 45 46 48 3.12. Strona bierna – Das Passiv mit und ohne „zu” Ćwi cze nia – Übungen 49 49 50 52 3.13. T ryb przypuszczający – Der Konjunktiv II 54 56 57 57 58 Ćwi cze nia – Übungen Ćwi cze nia – Übungen 3.14. Imiesłowy – Die Partizipien Ćwi cze nia – Übungen 3.15. Test sprawdzający – Test 4. Przymiotnik Das Adjektiv 62 4.1. Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym – Die Deklination mit dem bestimmten Artikel Ćwi cze nia – Übungen 4.2. Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym – Die Deklination mit dem unbestimmten Artikel Ćwi cze nia – Übungen 4.3. Odmiana przymiotnika bez rodzajnika – Die Deklination ohne Artikel Ćwi cze nia – Übungen 4.4. Stopniowanie przymiotnika – Die Komparation des Adjektivs Ćwi cze nia – Übungen 4.5. Rekcja przymiotnika – Die Rektion des Adjektivs Ćwi cze nia – Übungen 4.6. Test sprawdzający – Test 63 63 64 64 65 65 66 67 67 68 69 3 S p i s t r e ś c i 5. Zaimek Das Pronomen 71 5.1. Zaimki osobowe – Die Personalpronomen 71 72 Ćwi cze nia – Übungen 5.2. Zaimki dzierżawcze – Die Possessivpronomen Ćwi cze nia – Übungen 5.3. Zaimki wskazujące – Die Demonstrativpronomen Ćwi cze nia – Übungen 5.4. Zaimki nieokreślone – Die Indefinitpronomen Ćwi cze nia – Übungen 5.5. Zaimki pytające – Die Interrogativpronomen Ćwi cze nia – Übungen 5.6. Przysłówki zaimkowe – Die Pronominaladverbien Ćwi cze nia – Übungen 5.7. Test sprawdzający – Test 73 74 75 77 78 82 83 84 85 86 87 6. Przyimek Die Präposition 6.1. Przyimki łączące się z dopełniaczem 89 – Die Präpositionen mit dem Genitiv Ćwi cze nia – Übungen 6.2. Przyimki łączące się z celownikiem – Die Präpositionen mit dem Dativ Ćwi cze nia – Übungen 6.3. Przyimki łączące się z biernikiem – Die Präpositionen mit dem Akkusativ Ćwi cze nia – Übungen 6.4. Przyimki łączące się z celownikiem i biernikiem – Die Präpositionen mit dem Dativ und mit dem Akkusativ Ćwi cze nia – Übungen 6.5. Test sprawdzający – Test 89 89 90 91 92 92 93 94 95 7. Liczebnik Das Zahlwort Ćwi cze nia – Übungen 7.1. Liczebniki główne – Die Kardinalzahlen 98 98 99 7.2. Liczebniki porządkowe – Die Ordinalzahlen 99 100 101 101 102 102 103 7.4. Czas zegarowy – Die Uhrzeiten 7.5. Test sprawdzający – Test 7.3. Ułamki – Die Bruchzahlen Ćwi cze nia – Übungen Ćwi cze nia – Übungen Ćwi cze nia – Übungen 4 II. Składnia Die Syntax 8. Budowa zdania pojedynczego rozwiniętego Die Wortfolge im einfachen erweiterten Satz Test sprawdzający – Test 9. Zdanie wyrażające przeczenie Der Satz mit der Negation Test sprawdzający – Test 105 106 107 109 110 10. Zdania pytające Die Fragesätze 112 113 Test sprawdzający – Test 11. Zdanie złożone współrzędnie Die Satzverbindung 11.1. Zdanie z szykiem prostym – Die gerade Wortfolge Ćwi cze nia – Übungen 11.2. Zdanie z szykiem przestawnym – Die versetzte Wortfolge Ćwi cze nia – Übungen 11.3. Test sprawdzający – Test 115 115 116 117 117 118 12. Zdanie złożone podrzędnie Das Satzgefüge 120 12.1. Zdanie przyczynowe – Der Kausalsatz 120 121 Ćwi cze nia – Übungen 12.2. Zdanie przyzwalające – Der Konzessivsatz Ćwi cze nia – Übungen 12.3. Zdanie dopełnieniowe, równoważnik zdania dopełnieniowego – Der Objektsatz, die Infinitivgruppe Ćwi cze nia – Übungen 12.4. Zdania czasowe – Die Temporalsätze Ćwi cze nia – Übungen 12.5. Zdanie celowe, równoważnik zdania celowego – Der Finalsatz, die Infinitivkonstruktion Ćwi cze nia – Übungen 12.6. Zdanie okolicznikowe sposobu, równoważniki zdań okolicznikowych sposobu – Der Modalsatz, die Infinitivgruppen Ćwi cze nia – Übungen 122 122 124 126 127 130 133 134 135 137 12.7. Zdania względne, przydawka rozszerzona – Die Relativsätze, das erweiterte Attribut Ćwi cze nia – Übungen 12.8. Zdanie warunkowe rzeczywiste – Der reale Konditionalsatz Ćwi cze nia – Übungen 12.9. Zdanie warunkowe nierzeczywiste, zdanie wyrażające życzenie nierzeczywiste – Der irreale Konditional- und Wunschsatz Ćwi cze nia – Übungen 12.10. Zdanie porównawcze nierzeczywiste – Der irreale Vergleichssatz Ćwi cze nia – Übungen 12.11. Zdanie skutkowe nierzeczywiste – Der irreale Konsekutivsatz Ćwi cze nia – Übungen 12.12. Zdanie pytające zależne – Der indirekte Fragesatz Ćwi cze nia – Übungen 12.13. Test sprawdzający – Test 139 141 143 144 145 146 148 149 149 150 151 151 152 13. Spójniki wieloczłonowe Die mehrteiligen Konjunktionen Test sprawdzający – Test 156 156 III Mowa zależna i inne struktury pokrewne znaczeniowo Die indirekte Rede und andere bedeutungsähnliche Strukturen 159 S p i s t r e ś c i 16. Czasowniki modalne „sollen” i „wollen” w wypowiedziach subiektywnych Die Modalverben „sollen” und „wollen” zur subjektiven Aussage Test sprawdzający – Test 166 167 IV Egzamin końcowy Abschlussprüfung V Tabele Tabellen Liczebniki Zahlwörter Liczebniki główne – Kardinalzahlen Liczebniki porządkowe – Ordnungszahlen 169 177 178 178 178 Zarys gramatyki 180 Rzeczownik, rodzajnik i przymiotnik 180 Stopniowanie przymiotników i przysłówków 181 182 Zaimek 182 Czasownik Budowa zdania 187 Wykaz czasowników mocnych i mieszanych Das Verzeichnis der starken und gemischten Verben Wykaz ważniejszych rzeczowników z przyimkiem Das Verzeichnis der wichtigen Substantive mit Präpositionen 14. Tryb Konjunktiv I Der Konjunktiv I Test sprawdzający – Test 15. Mowa zależna Die indirekte Rede Test sprawdzający – Test VI. Klucz do ćwiczeń Der Lösungsschlüssel VII Gramatyka w działaniu, czyli jak to będzie po niemiecku 160 161 162 164 www.WydawnictwoLingo.pl 189 192 195 205 5 Wstęp Vorwort Niniejsze repetytorium powstało z myślą o tych osobach, których przygoda z językiem niemieckim trwa już od pewnego czasu. Książka przeznaczona jest zarówno dla uczniów szkół średnich jak i studentów oraz osób przygotowujących się do certyfikatu na poziomie B1 (aczkolwiek niektóre omawiane tematy umiejscawiane są na poziomie B2). Po nasze repetytorium mogą sięgnąć także wszyscy ci, którzy odczuwają potrzebę usystematyzowania, pogłębienia lub po prostu przypomnienia sobie wybranych zagadnień gramatyki niemieckiej. Książkę tworzy 16 rozdziałów, z których każdy kończy się testem obejmującym materiał danej jednostki. Pod testem znajduje się klucz rozwiązań. Większość rozdziałów podzielona jest dodatkowo na mniejsze podrozdziały, na końcu których znajdują się ćwiczenia pozwalające skontrolować stopień opanowania danego tematu. Klucz do wszystkich ćwiczeń zamieszczony jest w przedostatniej części podręcznika. Zanim więc przystąpi się do testu sprawdzającego, warto spróbować swych sił w „starciu z mniej wymagającym przeciwnikiem”. Swoistym ukoronowaniem nauki będzie przejście przez egzamin końcowy obejmujący całą omawianą wcześniej tematykę. Zaś umiejętność praktycznego zastosowania poznanych reguł gramatycznych można zweryfikować, dokonując tłumaczenia zdań znajdujących się w ostatniej części – „Gramatyka w działaniu…” Z nadzieją, że nasze repetytorium ułatwi jakże przecież trudną pracę, jaką jest opanowywanie języka obcego, życzymy sukcesów w nauce! Autor wraz z zespołem Lingo www.WydawnictwoLingo.pl 7 PrzymiotnikPrzyimek Der Artikel Części mowy Die Wortarten 9 LiczebnikPrzymiotnikPrzyimekRodzajnikRzeczownikCzasownikZaimek Das Zahlwort Der Artikel 1. Rodzajnik Der Artikel W języku niemieckim występują rodzajniki określone – der, die, das oraz rodzajniki nieokreślone – ein, eine, ein. Rodzajniki określają liczbę, rodzaj i przypadek rzeczownika, do którego się odnoszą. Rodzajników nie tłumaczy się na język polski, aczkolwiek w pewnych przypadkach możliwe jest użycie słów „pewien”, „pewna”, „jakiś”, itp. w odniesieniu do rodzajników nieokreślo- nych oraz „ten”, „ta”, itp. w odniesieniu do rodzajników określonych. 1.1. Rodzajnik określony Der bestimmte Artikel Rodzajnika określonego używa się w odniesieniu do osób i przedmiotów znanych lub uprzednio wymienionych. Np.: Der Mann, von dem du erzählt hast. (Mężczyzna, o którym opowiadałeś.) Das ist die Lehrerin unserer Tochter. (To jest nauczycielka naszej córki.) Der Bundeskanzler fliegt morgen in die USA. (Kanclerz leci jutro do USA.) Przed liczebnikami porządkowymi i przymiotnikami w stopniu najwyższym. Np.: Fahren Sie bitte in den zweiten Stock. (Proszę pojechać na drugie piętro.) Das ist das älteste Gebäude in unserer Stadt. (To jest najstarszy budynek w naszym mieście.) Przed rzeczownikami opisującymi kogoś lub coś jedynego. Np.: Der Rektor (rektor), die Chefin (szefowa), die Hauptstadt (stolica), itp. Przed nazwami gór, jezior, mórz, rzek. Np.: Die Alpen (Alpy), der Bodensee (Jezioro Bodeńskie), das Mittelmeer (Morze Śródziemne), der Rhein (Ren), itd. Deklinacja rodzajnika określonego Die Deklination des bestimmten Artikels r. m. – Maskulinum M. – Nominativ D. – Genitiv C. – Dativ B. – Akkusativ der des dem den l. poj. – Singular r. ż. – Femininum die der der die r. n. – Neutrum das des dem das l. mn. – Plural r. m., r. ż., r. n. die der den die 10 Ćwi cze nia Übungen 1. Wpisz odpowiedni rodzajnik określony. Zwróć uwagę na właściwy rodzaj, przypadek i liczbę. ROZDZIAŁ 1 1. ________ Beamte hat ________ Ausländer geholfen. 2. Ich muss ________ Chef anrufen. 3. ________ Schaffner kontrolliert ________ Fahrscheine. 4. ________ Lehrerin antwortet ________ Schüler. 5. Das war wohl ________ teuerste Auto. 6. ________ Fenster ________ Hauses lassen sich nicht öffnen. 7. ________ Hauptstadt von Portugal heißt Lissabon. 8. ________ Rhein gehört zu ________ längsten Flüssen in Europa. 9. Ich habe ________ Bodensee noch nicht gesehen. 10. ________ Mittelmeer ist größer als ________ Ostsee. 1.2. Rodzajnik nieokreślony Der unbestimmte Artikel Rodzajnika nieokreślonego używa się w odniesieniu do osób i przedmiotów nieznanych, niekonkretnych, uprzednio niewymienianych – wspomina się o nich pierwszy raz. Np.: Auf der Bank sitzt eine Frau. (Na ławce siedzi [jakaś] kobieta.) So viele Kräne wie in einem Hafen. (Tyle dźwigów ile w [jakimś] porcie.) Ein neues Auto kostet etwa 30 000 Zl. (Nowy samochód kosztuje około 30 000 zł.) W zdaniach, w których występuje zwrot es gibt (jest, są). In der Nähe gibt es eine Tankstelle. (W pobliżu jest stacja benzynowa.) Gibt es hier ein Restaurant? (Czy jest tu [jakaś] restauracja?) Np.: Np.: W liczbie mnogiej rodzajnik nieokreślony nie występuje. Kleine Kinder stellen viele Fragen. (Małe dzieci stawiają dużo pytań.) www.WydawnictwoLingo.pl 11 R o d z a j n i k Deklinacja rodzajnika nieokreślonego Die Deklination des unbestimmten Artikels r. m. – Maskulinum r. ż. – Femininum l. poj. – Singular M. – Nominativ D. – Genitiv C. – Dativ B. – Akkusativ ein eines einem einen eine einer einer eine r. n. – Neutrum ein eines einem ein Ćwi cze nia Übungen 2. Wpisz właściwy rodzajnik nieokreślony. Zwróć uwagę na właściwy rodzaj i przypadek. 1. Unsere Firma sucht ________ Ingenieurin. 2. Ich möchte noch ________ Tasse Kaffee. 3. Haben Sie vielleicht ________ Zimmer zu vermieten? 4. ________ Mann hat mir geholfen. 5. Gibt es hier ________ Geschäft? 6. Mein Chef sucht nach ________ neuen Wohnung. 7. Wir brauchen ________ Dosenöffner. 8. Hättest du ________ Schmerztablette für mich? 9. Unsere Tochter möchte auch ________ Hund haben. 10. Ich muss unbedingt ________ Zeitung kaufen. 2a. Wpisz właściwy rodzajnik określony lub nieokreślony. Zwróć uwagę na właściwy przypa- dek, rodzaj i liczbę. 1. Mein Vater will ________ Couch kaufen. ________ Couch muss aber preiswert sein. 2. ________ Museum ist noch bis nächsten Mittwoch geschlossen. 3. Und dann habe ich ________ Frau nach dem Weg gefragt. 4. Gibt es hier ________ Cafe? 12 ROZDZIAŁ 1 5. ________ Nordsee ist nicht so groß wie ________ Mittelmeer. 6. Ich denke, dass Sie mit ________ Direktor sprechen sollten. 7. Vielleicht machen wir ________ Party, einverstanden? 8. Wie heißt ________ Hauptstadt von Lichtenstein? 9. Katja ist ________ Frau seines Lebens. 10. ________ guter Arzt könnte ihm noch helfen. 1.3. Pomijanie rodzajnika Der Null-Artikel Nie używa się żadnego rodzajnika przed imionami i nazwiskami. Np.: Monika fliegt erst am Dienstag. (Monika leci dopiero we wtorek.) Müllers sind noch nicht gekommen. (Müllerowie jeszcze nie przyszli.) Przed nazwami kontynentów, krajów i miast. Np.: Warst du schon in Afrika? (Czy byłeś już w Afryce?) Hamburg gehört zu den größten Städten Deutschlands. (Hamburg należy do największych miast Niemiec.) Wyjątek 1: należy użyć odpowiedniego rodzajnika określonego, jeśli imię, nazwisko, nazwa kontynentu, kraju lub miasta są połączone z przydawką. Np.: das schöne Polen (piękna Polska), der tapfere Karl (dzielny Karol), itd. Wyjątek 2: należy użyć rodzajnika określonego przed nazwami krajów rodzaju męskiego i żeńskiego oraz występujących w liczbie mnogiej. Do najważniejszych wyjątków należą: der Irak (Irak), der Iran (Iran), die Türkei (Turcja), die Schweiz (Szwajcaria), die Slowakei (Słowacja), die Ukraine (Ukraina), die Niederlande (Holandia), die Vereinigten Staaten/die USA (USA). Rodzajnik jest pomijany przy tzw. rzeczownikach materiałowych w znaczeniu ogólnym. Np.: Die Hose ist aus Baumwolle. (Spodnie są z bawełny.) Die Spielzeuge sind aus Holz. (Zabawki są z drewna) Haben wir noch Butter? (Mamy jeszcze masło?) www.WydawnictwoLingo.pl 13 R o d z a j n i k Po wyrazach określających ciężar, ilość lub miarę. Np.: Ich habe ein Kilo Bananen gekauft. (Kupiłem kilogram bananów.) Sie haben 2 Liter Wein getrunken. (Oni wypili 2 litry wina.) Po liczebnikach głównych. Np.: Ich muss noch 3 Briefe schreiben. (Muszę napisać jeszcze 3 listy.) Unsere Wohnung hat 4 Zimmer. (Nasze mieszkanie ma 4 pokoje.) Rodzajnik nie jest używany, jeśli rzeczownik jest poprzedzony zaimkiem dzierżawczym. Np.: Das ist meine Katze. (To jest mój kot.) Gefällt dir unser Haus? (Czy podoba ci się nasz dom?) Rodzajnik jest również pominięty przy określeniach zawodów lub funkcji. Np.: Sein Vater ist Polizist. (Jego ojciec jest policjantem.) Deine Ausbildung als Pilot war nicht besonders billig. (Twoje kształcenie w zawodzie pilota nie było szczególnie tanie.) Wyjątek: jeśli określenie zawodu jest poprzedzone przydawką, należy użyć odpowiedniego rodzajnika nieokreślonego lub określonego. Np.: Sie ist eine gute Lehrerin. (Ona jest dobrą nauczycielką.) Das ist die neue Assistentin unseres Chefs. (To jest nowa asystentka naszego szefa.) Nie używa się rodzajników w wielu przysłowiach, stałych zwrotach i wyrażeniach przyim- kowych. Np.: Aller Anfang ist schwer. (Wszelkie początki są trudne.) Das kommt nicht in Frage. (To nie wchodzi w rachubę.) Ich habe Zeit. (Mam czas.) Auf Landstraßen darf man 90 km/h fahren. (Na drogach krajowych wolno jeździć 90 km/h.) Ćwi cze nia Übungen Wpisz właściwy rodzajnik określony (zwróć uwagę na właściwy przypadek, rodzaj i liczbę) lub pozostaw wolne miejsce. 1. ________ Hafen in Hamburg ist wirklich sehenswert. 2. Unser ________ Haus ist zwar klein aber gemütlich. 3. 14 ROZDZIAŁ 1 3. Wohnst du immer noch in ________ Stuttgart? 4. Im Sommer fahren wir in ________ Schweiz. 5. ________ Hund unseres Nachbarn ist schon alt. 6. Auf dem Parkplatz stehen jetzt nur 12 ________ Autos. 7. ________ Altstadt hat uns besonders gut gefallen. 8. Ich möchte nach ________ Italien fahren. 9. ________ neue Sekretärin unseres Chefs ist wirklich hübsch. 10. ________ Sohn von Frau Berg ist ________ Arzt. 11. Möchtest du noch ________ Wein? 12. Wir waren im Oktober in ________ Niederlanden. 13. Rysy ist ________ höchste Berg in Polen. 14. Hast du morgen ________ Zeit? 15. Wart ihr schon in ________ neuen Kino? 3a. Wpisz właściwy rodzajnik nieokreślony (zwróć uwagę na właściwy przypadek i rodzaj) lub pozostaw wolne miejsce. 1. Ich möchte lieber in ________ anderen Stadt wohnen. 2. Wir müssen schon nach ________ Hause fahren. 3. Er sucht ________ guten Rechtsanwalt. 4. Haben Sie ________ Kinder? 5. Trauringe sind aus ________ Gold. 6. Vor allem müssen wir ________ Hotel finden. 7. Unsere Mitarbeiter wollen ________ Sportverein gründen. 8. Sein Vater ist ________ Lehrer. 9. Wir möchten gerne ________ Katze haben. www.WydawnictwoLingo.pl 15 R o d z a j n i k 10. Er kommt aus ________ Schweden. 11. Wir brauchen noch ________ Brot und ________ Butter. 12. Sie möchte ________ netten Ausländer kennen lernen. 13. ________ blaues Kleid würde ihr besser gefallen. 14. Das ist sein ________ Auto. 15. Diese Halskette ist aus ________ echtem Silber. 1.4. Test sprawdzający Test Wpisz właściwy rodzajnik określony lub nieokreślony (zwróć uwagę na właściwy rodzaj, przy- padek i liczbę) albo pozostaw wolne miejsce. 1. Es war einmal ________ alter Bauer. 2. Das ist wohl ________ schönste Haus in der Stadt. 3. Ich brauche ________ neuen Wagen. ________ Wagen darf höchstens 15 000 € kosten. 4. ________ Außenminister fliegt morgen in ________ USA. 5. Meine ________ Schwester ist 20 Jahre alt. 6. Ich habe ________ Chefin um Versetzung gebeten. 7. Frau Braun hat ________ Hund. Sie muss ________ Hund dreimal täglich füttern. 8. Morgen kommt ________ Gast. ________ Gast bleibt bei uns 2 ________ Tage. 9. Man hat ________ Bundeskanzlerin sehr herzlich empfangen. 10. Wollt ihr wirklich ________ Iran besichtigen? 11. Ich will meiner Freundin ________ Geschenk kaufen, leider weiß ich nicht, was sie haben möchte. 12. Am liebsten esse ich ________ Brot mit ________ Butter und ________ Schinken. 13. ________ Parlament hat sich schon damit beschäftigt. 16 ROZDZIAŁ 1 14. ________ Weg war leider zu lang. 15. Er hat 3 ________ Hemden und 2 ________ Hosen gekauft. 16. Ich brauche noch ein Kilo ________ Kirschen. 17. Sie sollten sich an ________ Rektor wenden. 18. Gibt es hier ________ Bibliothek? 19. Er hat ________ Fieber. 20. Wir haben unseren Urlaub in ________ Türkei verbracht. 21. Hast du gestern mit ________ Claudia gesprochen? 22. ________ Flugverkehr nach Hannover und Hamburg wird ab sofort eingestellt. 23. Ihr Kind möchte ________ neues Fahrrad. 24. Sie müssen in ________ dritten Stock laufen, ________ einzige Fahrstuhl ist leider kaputt. 25. Ich war noch nicht in ________ Portugal. 26. Entschuldigen Sie bitte, wo ist ________ Hauptpost? 27. Vielleicht schenken wir ihm ________ Buch? 28. Sie telefoniert mit ________ Herrn Fuchs. 29. Ich konnte nicht kommen, ich hatte ________ Grippe. 30. Wir suchen nach ________ Wohnung am Stadtrand. Uwaga: Jeśli pojawiły się błędy w punktach 2, 4, 6, 9, 13, 14, 17, 22, 24, 26, a także w punktach 3, 7, 8, zajrzyj jeszcze raz do podrozdziału 1.1. Jeśli stwierdzasz pomyłki w punktach 1, 3, 7, 8, 11, 18, 23, 27, 30, zajrzyj jeszcze raz do podrozdziału 1.2. Jeśli widzisz błędy w punktach 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 28, 29, zajrzyj ponow- nie do podrozdziału 1.3. Klucz Lösungsschlüssel 25. –, 26. die, 27. ein, 28. –, 29. –, 30. einer. –, –, –, 13. Das, 14. Der, 15. –, –, 16. –, 17. den, 18. eine, 19. –, 20. der, 21. –, 22. Der, 23. ein, 24. den, der, 1. ein, 2. das, 3. einen, der, 4. Der, die, 5. –, 6. die, 7. einen, den, 8. ein, der, –, 9. die, 10. den, 11. ein, 12. www.WydawnictwoLingo.pl 17 R z e c z o w n i k 2. Rzeczownik Das Substantiv Rzeczownik odmienia się przez liczby oraz przypadki (Nominativ/mianownik/, Genitiv/dopeł- niacz/, Dativ/celownik/, Akkusativ/biernik/) i występuje – podobnie jak w języku polskim – w trzech rodzajach: męskim (maskulin), żeńskim (feminin) lub nijakim (neutral). Ponieważ rodzaje gramatyczne w obu językach pokrywają się tylko częściowo i ponieważ w przypadku wielu niemieckich rzeczowników niemożliwe jest ustalenie jednoznacznej reguły przesądza- jącej o ich rodzaju, zaleca się naukę rzeczownika zawsze z odpowiednim rodzajnikiem okre- ślonym (por. rozdz. 1. Rodzajnik – Der Artikel). Pytania do poszczególnych przypadków: Nominativ – wer? was? (kto? co?) Dativ – wem? (komu?) Genitiv – wessen? (czyj/a/e?) Akkusativ – wen? was? (kogo? co?) Następujące grupy rzeczowników występują tylko w liczbie pojedynczej: tzw. rzeczowniki materiałowe, np.: das Eis (lód), das Holz (drewno), der Tee (herbata), itd. nazwy zbiorowe, np.: das Gebirge (góry), das Gemüse (warzywa), das Gepäck (bagaż), das Personal (personel), das Publikum (publiczność), itd. pojęcia abstrakcyjne oraz rzeczowniki tworzone z bezokoliczników, np.: der Bedarf (zapotrzebowanie, potrzeba), der Durst (pragnienie), das Wetter (pogoda), das Essen (jedzenie), das Lesen (czytanie), itd. Wyłącznie w liczbie mnogiej występują: niektóre nazwy geograficzne, np.: die Anden (Andy), die Karpaten (Karpaty), die USA, itd. rzeczowniki opisujące grupy ludzi, np.: die Eltern (rodzice), die Großeltern (dziadkowie), die Leute (ludzie), itd. inne rzeczowniki, np.: die Ferien (ferie), die Kenntnisse (wiedza, znajomość rzeczy, umiejętność), die Kosten (koszta), itd. Rzeczowniki odmieniają się wg trzech (opisanych w poniższych podrozdziałach) deklinacji. Deklinację rzeczownika rozpoznaje się wg: końcówki dopełniacza (Genitiv) liczby pojedynczej końcówki mianownika (Nominativ) liczby mnogiej Oprócz w/w istnieje również tzw. deklinacja przymiotnikowa, wg której odmienia się rzeczow- niki tworzone w oparciu o przymiotniki lub imiesłowy. 18 ROZDZIAŁ 2 Np.: reisend (podróżując) – der Reisende (podróżny), die Reisende (podróżna) fremd (obcy) – der Fremde (obcy mężczyzna), die Fremde (obca kobieta) W deklinacji przymiotnikowej obowiązują te same zasady, co w przypadku odmiany przy- miotnika (por. rozdz. 4. Przymiotnik – Das Adjektiv). Uwaga: wszystkie rzeczowniki piszemy zawsze dużą literą. 2.1. Deklinacja mocna Die starke Deklination Wg deklinacji mocnej odmieniamy rzeczowniki rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego. Cechy charakterystyczne: dopełniacz liczby pojedynczej (Genitiv Singular) rodzaju męskiego i nijakiego – koń- cówka -s lub -es (w przypadku rzeczowników jednosylabowych oraz kończących się na -s, -ß, -x, -tz, -z) dopełniacz liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego – brak końcówki mianownik liczby mnogiej (Nominativ Plural) rodzaju męskiego i nijakiego – końcówka -e, -er lub brak końcówki; możliwy przegłos (Umlaut) mianownik liczby mnogiej rodzaju żeńskiego – końcówka -e lub brak końcówki; zawsze przegłos (Umlaut) Uwaga: celownik (Dativ) liczby mnogiej otrzymuje zawsze końcówkę -n (patrz wzory odmiany). Wzory odmiany der Tisch, -es, -e (stół) die Wand, --, ¨ -e (ściana) das Buch, -es, ¨ -er (książka) M. (Nom.) D. (Gen.) C. (Dat.) B. (Akk.) M. (Nom.) D. (Gen.) C. (Dat.) B. (Akk.) der Tisch des Tisches dem Tisch den Tisch die Tische der Tische den Tischen die Tische L. pojedyncza (Singular) die Wand der Wand der Wand die Wand L. mnoga (Plural) die Wände der Wände den Wänden die Wände das Buch des Buches dem Buch das Buch die Bücher der Bücher den Büchern die Bücher www.WydawnictwoLingo.pl 19 R z e c z o w n i k der Onkel, -s, -- (wujek) die Tochter, --, ¨ -- (córka) das Kind, -es, -er (dziecko) M. (Nom.) D. (Gen.) C. (Dat.) B. (Akk.) M. (Nom.) D. (Gen.) C. (Dat.) B. (Akk.) L. pojedyncza (Singular) der Onkel des Onkels dem Onkel den Onkel die Tochter der Tochter der Tochter die Tochter das Kind des Kindes dem Kind das Kind L. mnoga (Plural) die Onkel der Onkel den Onkeln die Onkel die Töchter der Töchter den Töchtern die Töchter die Kinder der Kinder den Kindern die Kinder Uwaga: niewielka grupa rzeczowników pochodzenia obcego otrzymuje w liczbie mnogiej koń- cówkę -s. Do grupy tej należą m.in. das Auto, das Büro, das Foto, das Hotel, der Park i in. Rzeczowniki te nie otrzymują w celowniku liczby mnogiej (Dativ Plural) końcówki -n. Ćwi cze nia Übungen 1. Odmień poniższe rzeczowniki przez przypadki i liczby. 1. der Lehrer, -s, -- 2. das Fenster, -s, -- 3. die Mutter, --, ¨ - 4. der Park, -s, -s 5. der Zug, -es, ¨ -e 6. die Hand, --, ¨ -e 7. der Fisch, -es, -e 8. der Mann, -es, ¨ -er 9. das Haus, -es, ¨ -er 10. das Jahr, -es, -e 2.2. Deklinacja słaba Die schwache Deklination Wg deklinacji słabej odmieniamy rzeczowniki rodzaju męskiego i żeńskiego. Cechy charakterystyczne: dopełniacz liczby pojedynczej (Genitiv Singular) rodzaju męskiego – końcówka -n lub -en. Uwaga: końcówka ta występuje także w celowniku i bierniku liczby pojedynczej (por. wzory odmiany) dopełniacz liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego – brak końcówki mianownik liczby mnogiej rodzaju męskiego i żeńskiego – końcówka -n lub -en 20 ROZDZIAŁ 2 Wzory odmiany der Herr, -n, -en (pan) der Hase, -n –n (zając) die Frau, -, -en (pani) L. pojedyncza (Singular) der Herr des Herrn dem Herrn den Herrn die Herren der Herren den Herren die Herren der Hase des Hasen dem Hasen den Hasen L. mnoga (Plural) die Hasen der Hasen den Hasen die Hasen die Frau der Frau der Frau die Frau die Frauen der Frauen den Frauen die Frauen M. (Nom.) D. (Gen.) C. (Dat.) B. (Akk.) M. (Nom.) D. (Gen.) C. (Dat.) B. (Akk.) Ćwi cze nia Übungen 2. Odmień poniższe rzeczowniki przez przypadki i liczby. 1. der Junge, -n, -n 2. die Antwort, --, -en 3. die Lampe, --, -n 4. der Polizist, -en, -en 5. die Bank, --, -en 6. der Psychologe, -n, -n 7. der Zeuge, -n, -n 8. der Student, -en, -en 9. der Tourist, -en, -en 10. der Nachbar, -n, -n 2.3. Deklinacja mieszana Die gemischte Deklination Nazwa deklinacji bierze się z faktu, iż liczba pojedyncza tworzona jest na podobieństwo deklinacji mocnej, zaś liczba mnoga deklinacji słabej. Wg deklinacji mieszanej odmieniamy rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego. Cechy charakterystyczne: dopełniacz liczby pojedynczej (Genitiv Singular) rodzaju męskiego i nijakiego – końcówka -s lub -es mianownik liczby mnogiej (Nominativ Plural) rodzaju męskiego i nijakiego – końcówka -n lub -en www.WydawnictwoLingo.pl 21
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niemiecki. Gramatyka z ćwiczeniami. Repetytorium
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: