Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00145 005679 21338914 na godz. na dobę w sumie
Niemiecki dla bystrzaków. Poziom średnio zaawansowany - ebook/pdf
Niemiecki dla bystrzaków. Poziom średnio zaawansowany - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 368
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2750-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Popracuj nad swoją znajomością niemieckiej gramatyki i praktycznego języka w mowie i w piśmie

Dowiedz się, jak: Mnóstwo okazji do szlifowania swoich umiejętności dzięki zamieszczonym w podręczniku ćwiczeniom
Nabierz pewności w pisaniu po niemiecku, niezależnie od tego, czy piszesz list, pocztówkę, czy e-mail
Pragniesz popracować nad swoją umiejętnością pisania po niemiecku? Ten przyjazny dla użytkownika podręcznik zawiera mnóstwo praktycznych przykładów i użytecznych ćwiczeń, dzięki którym będziesz mógł potrenować mówienie po niemiecku tak, jak to robią sami Niemcy. Będziesz miał okazję zapoznać się z niuansami słownictwa, liczebników i czasów, dzięki czemu w bardzo krótkim czasie nauczysz się sprawnie pisać w tym języku. Ponadto znajdziesz tu mnóstwo tabel wyjaśniających wszelkie paradygmaty odmiany niemieckich czasowników. Otwórz tę książkę i odkryj:
Wendy Foster uczyła niemieckiego i francuskiego na całym świecie. Poza tym przez 25 lat uczyła języka angielskiego i międzykulturowych umiejętności komunikacyjnych w Europie.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Intermediate German For Dummies Tłumaczenie: Wojciech Białas ISBN: 978-83-283-2749-8 Copyright © 2008 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part any form. This translation published by arrangement with John Wiley Sons, Inc. Oryginalne angielskie wydanie © 2008 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z John Wiley Sons, Inc. Translation copyright © 2017 by Helion SA Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, Dla Bystrzaków, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used by permission. Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, Dla Bystrzaków, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com i związana z tym szata graficzna są markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://dlabystrzakow.pl/user/opinie/nibysz Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: dlabystrzakow@dlabystrzakow.pl WWW: http://dlabystrzakow.pl Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści O autorce ......................................................................................................................13 Podziękowania od autorki .............................................................................................15 Wstęp ............................................................................................................................17 O książce .........................................................................................................................................17 Konwencje stosowane w naszej książce ...............................................................................................18 Niemądre założenia ...........................................................................................................................18 Sposób organizacji materiału prezentowanego w książce ......................................................................19 Część I: Podstawowe elementy niemieckiej gramatyki ......................................................................19 Część II: Zaczynamy od teraz: pisanie w czasie teraźniejszym ..........................................................19 Część III: Szlifowanie stylu wypowiedzi .........................................................................................20 Część IV: Spojrzenie wstecz i do przodu: tajniki czasu przeszłego i przyszłego ..................................20 Część V: Dekalogi ........................................................................................................................20 Dodatki .......................................................................................................................................20 Materiały na FTP.........................................................................................................................20 Oznaczenia stosowane na kartach książki ............................................................................................21 Dokąd teraz? ....................................................................................................................................21 Część I: Podstawowe elementy niemieckiej gramatyki .... 23 Rozdział 1: Podstawowe narzędzia do tworzenia zdań po niemiecku ...........................25 Niemiecka terminologia gramatyczna ..................................................................................................26 Odmiana czasowników i charakterystyka poszczególnych czasów ......................................................26 Rodzaje, liczba mnoga i przypadki .................................................................................................27 Szyk słów w zdaniu ......................................................................................................................28 Pojęcia gramatyczne opisujące słowa, części słów oraz ich połączenia ...............................................29 Identyfikacja części mowy ..................................................................................................................30 Rozpoznawanie znaczenia za pomocą kontekstu ..................................................................................31 Korzystanie z dwujęzycznego słownika ...............................................................................................32 Właściwy wybór (w księgarni) .......................................................................................................33 Wyszukiwanie konkretnego słowa ..................................................................................................34 Klucz z odpowiedziami .....................................................................................................................36 Rozdział 2: Wszystko, co trzeba wiedzieć na temat rodzajów i przypadków .................39 Rodzaje gramatyczne w pigułce ..........................................................................................................39 Jak zidentyfikować rodzaj w niemieckim i jak poznać, który z nich należy zastosować .........................40 Jak ogarnąć liczbę mnogą ..............................................................................................................42 Jak przyszpilić rodzajnik nieokreślony .............................................................................................44 Nieobecne rodzajniki ....................................................................................................................45 Poleć książkęKup książkę 6 Niemiecki dla bystrzaków. Poziom średnio zaawansowany Rozróżnianie przypadków: role odgrywane przez rzeczowniki i zaimki ..................................................46 Rozpoznawanie czterech przypadków ............................................................................................46 Różnice i podobieństwa ................................................................................................................47 Odczarowanie zaimków .....................................................................................................................49 Zaimki osobowe ...........................................................................................................................49 Wzgląd na zaimki względne ..........................................................................................................51 Ze wskazaniem na zaimki wskazujące ............................................................................................52 Klucz z odpowiedziami .....................................................................................................................54 Rozdział 3: Budowa fundamentów ................................................................................ 57 Posługiwanie się liczebnikami ............................................................................................................57 Liczebniki główne .........................................................................................................................58 Porządne szkolenie z liczebników porządkowych .............................................................................60 Który dziś jest? Wyrażanie dat ...........................................................................................................62 Posługiwanie się zegarem: odczytywanie czasu ....................................................................................64 Nazwy krajów, narodowości i języków ................................................................................................66 Kraje niemieckojęzyczne ................................................................................................................67 Reguły gramatyczne rządzące użyciem nazw krajów, narodowości i języków ......................................67 Sąsiedzi Niemiec i ich partnerzy handlowi ......................................................................................68 Klucz z odpowiedziami .....................................................................................................................70 Rozdział 4: Zbuduj własny arsenał słów ...................................................................... 71 Wyrazy złożone ................................................................................................................................71 Jak rozpoznać rzeczownik złożony ..................................................................................................72 Rzeczowniki obrazkowe ................................................................................................................74 Czasowniki złożone ......................................................................................................................75 Rodziny i kategorie słów ....................................................................................................................76 Rodziny wyrazów .........................................................................................................................77 Uruchom wyobraźnię! Wykorzystywanie kategorii słów ...................................................................79 Droga na skróty do poszerzenia słownictwa .........................................................................................81 Wyrazy pokrewne .........................................................................................................................81 Klucz z odpowiedziami .....................................................................................................................83 Część II: Zaczynamy od teraz: czas teraźniejszy ............ 85 Rozdział 5: Zrozumieć czas teraźniejszy ....................................................................... 87 Zaimki osobowe i ich związek z czasownikami ....................................................................................88 Ważne, by umieć się zachować: różnice stopnia formalności między „du”, „ihr” i „Sie” ....................89 Rozróżnianie „sie”, „sie” oraz „Sie” ..............................................................................................90 Formowanie czasowników: odmiana w czasie teraźniejszym ..................................................................91 Czasowniki regularne ....................................................................................................................92 Odmiana czasowników z przegłosem ..............................................................................................94 Odmiana nieregularnych czasowników „haben” i „sein”, czyli „mieć” i „być” ...................................97 Bardzo wszechstronny czas teraźniejszy ............................................................................................100 Klucz z odpowiedziami ...................................................................................................................102 Poleć książkęKup książkę Spis treści 7 Rozdział 6: Pytasz czy rozkazujesz? Pytania i polecenia .............................................105 Odwracanie szyku wyrazów w pytaniach rozstrzygnięcia ....................................................................106 Zaimki pytajne służące do gromadzenia informacji: „kto”, „co”, „dlaczego” i wiele innych ..................107 Sprawdzanie informacji: pytania rozłączne. To proste, nieprawdaż? ...................................................110 Łączenie zaimków pytajnych: wyrazy złożone zaczynające się na „wo-” ...............................................111 Dokonaj wyboru: pytanie o rodzaj ....................................................................................................113 Tryb rozkazujący: „Zrób to!” ..........................................................................................................115 Wydawanie poleceń ....................................................................................................................115 Prośby i sugestie: stan pośredni między poleceniem a pytaniem ......................................................116 Klucz z odpowiedziami ...................................................................................................................118 Rozdział 7: Jak inteligentnie odpowiadać „tak”, „nie” i „być może” .........................121 Potwierdzanie: odcienie słowa „tak” .................................................................................................122 Odpowiedź przecząca: różnica między „kein” a „nicht” .....................................................................124 Negacja przy użyciu „nicht” ........................................................................................................124 Negacja za pomocą „kein” ..........................................................................................................126 Unikaj bezceremonialnych odpowiedzi przeczących ......................................................................128 Odpowiedzi wykorzystujące złożenia z prefiksem „da-” .....................................................................130 Taktowna odpowiedź: zastosowanie słowa „może” oraz uprzejme sugerowanie i odmowa ....................133 Klucz z odpowiedziami ...................................................................................................................136 Rozdział 8: Jak wyrazić swoje nastawienie: podsumowanie Konjunktivu ..................139 Wprowadzenie: odczarowanie terminologii Konjunktivu ....................................................................139 Kwestia nastawienia ....................................................................................................................140 Porównanie trybu łączącego i przypuszczającego ...........................................................................140 Formy Konjunktivu II w czasie teraźniejszym: jak i kiedy ich używać ..................................................141 Tworzenie teraźniejszych form trybu łączącego II przy pomocy „würde” .........................................142 Tworzenie form Konjunktivu II w przypadku „haben”, „sein” i czasowników modalnych ................143 Zastosowania Konjunktivu II w czasie teraźniejszym .....................................................................145 Tworzenie i zastosowanie Konjunktivu II w odniesieniu do przeszłości ................................................147 Tworzenie przeszłego Konjunktivu II ...........................................................................................147 Zastosowania przeszłego Konjunktivu II ......................................................................................148 Kumulacja w przeszłym Konjunktivie II: podwójne bezokoliczniki ..................................................149 Konjunktiv I: mowa zależna .............................................................................................................150 Jak rozpoznać teraźniejszy Konjunktiv I ........................................................................................150 Jak rozpoznać przeszły Konjunktiv I .............................................................................................151 Klucz z odpowiedziami ...................................................................................................................153 Rozdział 9: Wyrażanie nastawienia: zwroty z czasownikami modalnymi ....................155 Podstawowe informacje na temat czasowników modalnych .................................................................156 Czasowniki modalne: słowa pomocnicze modyfikujące wymowę orzeczenia .....................................156 Szyk zdania a czasowniki modalne ...............................................................................................157 „Czy mogę?” — „dürfen”, czasownik przyzwolenia ..........................................................................157 „Dasz radę!” — „können”, czasownik wyrażający zdolność ...............................................................159 „Lubię to” — „mögen”, słowo do polubienia ...................................................................................161 „Co byś chciał?” — „möchten”, czasownik z koncertu życzeń ............................................................163 „Czy muszę?” — „müssen”, czasownik wyrażający konieczność .........................................................165 Poleć książkęKup książkę 8 Niemiecki dla bystrzaków. Poziom średnio zaawansowany „Powinienem czy nie powinienem?” .................................................................................................165 „Chcę być sławny” — „wollen”, czasownik wyrażający intencje .........................................................166 Klucz z odpowiedziami ...................................................................................................................169 Rozdział 10: Czasowniki z rozdzielnymi i nierozdzielnymi prefiksami ......................... 171 Czym są niemieckie prefiksy czasownikowe? ......................................................................................171 Czasowniki z rozdzielnymi prefiksami ...............................................................................................172 Czasowniki złożone w czasie teraźniejszym ...................................................................................175 Czasowniki rozdzielne w czasie przeszłym prostym ........................................................................176 Czasowniki rozdzielne w czasie przeszłym złożonym .....................................................................177 Czasowniki z nierozdzielnymi prefiksami ..........................................................................................178 Czasowniki z dwuznacznymi prefiksami: rozdzielne czy nierozdzielne? ...............................................183 Klucz z odpowiedziami ...................................................................................................................186 Część III: Szlifowanie stylu wypowiedzi ....................... 189 Rozdział 11: Wyrażenia czasownikowe, dzięki którym zaczniesz mówić podobnie jak rodowici Niemcy ................................. 191 Stałe punkty na mapie języka — czasownikowe wyrażenia idiomatyczne .............................................191 Czasowniki zwrotne ........................................................................................................................193 Samolubne słowa: zaimki zwrotne ................................................................................................193 Jak rozpoznać, który czasownik potrzebuje zaimka zwrotnego? .......................................................195 Łączenie czasowników i przyimków ..................................................................................................197 Popularne kombinacje czasownikowo-przyimkowe wymagające użycia biernika ...............................198 Popularne kombinacje czasownikowo-przyimkowe wymagające użycia celownika .............................200 Klucz z odpowiedziami ...................................................................................................................202 Rozdział 12: Posługiwanie się przymiotnikami ........................................................... 205 Porządkowanie przymiotników: przeciwieństwa, wyrazy pokrewne i kolokacje .....................................206 Przeciwieństwa się przyciągają .....................................................................................................206 Rodzinne podobieństwo: wyrazy pokrewne wśród przymiotników ...................................................209 Towarzysze podróży: kolokacje ....................................................................................................209 Końcówki przymiotników .................................................................................................................211 Końcówki przymiotników niepoprzedzanych rodzajnikami określonymi bądź nieokreślonymi ............211 Przymiotniki poprzedzane rodzajnikami: tworzenie końcówek ........................................................213 Przymiotniki dzierżawcze: czyje to miejsce? ......................................................................................215 Klucz z odpowiedziami ...................................................................................................................216 Rozdział 13: Stopień wyższy i najwyższy przymiotników oraz przysłówków ............... 219 Stopniowanie regularnych przymiotników i przysłówków: szybko, szybciej, najszybciej .........................220 Porównywanie dwóch rzeczy .......................................................................................................220 Absolutnie naj! Omówienie stopnia najwyższego ..........................................................................221 Powszechne porównania .............................................................................................................222 Przegłos w regularnych formach stopnia wyższego i najwyższego ....................................................225 Nieregularne formy stopnia wyższego i najwyższego ..........................................................................226 Porównywanie równości i nierówności ..............................................................................................228 Poleć książkęKup książkę Spis treści 9 Wyjątkowe zastosowania przymiotników i przysłówków ......................................................................229 Przymiotniki zachowujące się jak rzeczowniki ...............................................................................230 Imiesłowy w roli przymiotnika albo przysłówka .............................................................................231 Przysłówki modyfikujące przymiotniki ..........................................................................................232 Klucz z odpowiedziami ...................................................................................................................233 Rozdział 14: Spójniki ...................................................................................................235 Spójniki i części składowe zdania złożonego: odczarowanie terminologii ..............................................235 Spójniki współrzędne ......................................................................................................................237 Szyk wyrazów w zdaniach ze spójnikami współrzędnymi ...............................................................237 Sposób użycia spójników współrzędnych ......................................................................................239 Spójniki podrzędne .........................................................................................................................240 Sposób użycia spójników podrzędnych .........................................................................................241 Właściwy szyk wyrazów ..............................................................................................................242 Klucz z odpowiedziami ...................................................................................................................245 Rozdział 15: Przyimki ...................................................................................................247 Przyimki — wprowadzenie ..............................................................................................................248 Znaczenie deklinacji ...................................................................................................................248 Co to wszystko znaczy .................................................................................................................249 Biernik, celownik i dopełniacz: jak wpływają na kształt pozostałych elementów zdania .........................249 Przyimki biernikowe ...................................................................................................................250 Przyimki celownikowe .................................................................................................................252 Przyimki dopełniaczowe ..............................................................................................................254 Przyimki o podwójnej przynależności: biernikowej i celownikowej .......................................................256 Nietypowe kombinacje ................................................................................................................258 Klucz z odpowiedziami ...................................................................................................................260 Część IV: Spojrzenie wstecz i do przodu: czas przeszły i przyszły .............................................. 263 Rozdział 16: Konwersacja o przeszłości: czas przeszły złożony ..................................265 Tworzenie czasu przeszłego złożonego za pomocą czasownika „haben” ..............................................265 Tworzenie czasu przeszłego złożonego dla regularnych czasowników o słabej odmianie ...................266 Tworzenie czasu przeszłego złożonego dla nieregularnych czasowników o słabej odmianie ...............268 Tworzenie czasu przeszłego złożonego dla mocnych czasowników ..................................................269 Tworzenie czasu przeszłego złożonego za pomocą czasownika „sein” .................................................271 Buntownicze czasowniki ..................................................................................................................273 Czasowniki z rozdzielnym prefiksem ............................................................................................273 Czasowniki z nierozdzielnym prefiksem ........................................................................................275 Czasowniki kończące się na „-ieren” ............................................................................................276 Klucz z odpowiedziami ...................................................................................................................278 Poleć książkęKup książkę 10 Niemiecki dla bystrzaków. Poziom średnio zaawansowany Rozdział 17: Czas przeszły prosty: literatura faktu i beletrystyka .............................. 281 Koniugacja w czasie przeszłym prostym ............................................................................................281 Odmiana regularnych (słabych) czasowników w czasie przeszłym prostym ......................................282 Odmiana czasowników nieregularnych (mocnych) w czasie przeszłym prostym ...............................284 Czas przeszły prosty czasowników „haben” i „sein” ......................................................................287 Czas przeszły prosty czasowników modalnych ...............................................................................289 Porównanie trzech niemieckich czasów przeszłych .............................................................................291 Klucz z odpowiedziami ...................................................................................................................293 Rozdział 18: Czas przyszły (i jego unikanie) ............................................................... 297 Przyszłość jest teraz: czas teraźniejszy w miejsce przyszłego ................................................................297 Wypowiedzi na temat przyszłości, w których całkowicie wystarcza czas teraźniejszy .........................298 Okoliczniki czasu sygnalizujące przyszłość a czas teraźniejszy ........................................................298 Tworzenie czasu przyszłego przy pomocy „werden” ..........................................................................301 Gramatyczny czas przyszły: werden + bezokolicznik .....................................................................302 Zastosowania czasu przyszłego: wyrażanie przypuszczeń i nadziei oraz podkreślanie intencji ...........302 Wykorzystanie czasu przyszłego do wyrażania prawdopodobieństwa ..............................................304 Klucz z odpowiedziami ...................................................................................................................306 Część V: Dekalogi ...................................................... 309 Rozdział 19: Dziesięć sposobów na udoskonalenie swojego niemieckiego .............. 311 Myśl jak tubylcy ..............................................................................................................................311 Naucz się rozpoznawać elementy składowe wyrazów złożonych ..........................................................312 Korzystaj z tego, co Ci znane ...........................................................................................................312 Rozpracuj gramatykę .......................................................................................................................313 Praktykuj aktywne czytanie i słuchanie ..............................................................................................313 Eksperymentuj, by znaleźć to, co sprawdza się najlepiej w Twoim przypadku ......................................314 Zgermanizuj swój dom ....................................................................................................................315 Wplataj niemiecki w swoje codzienne zajęcia .....................................................................................315 Zanurz się w niemiecką kulturę ........................................................................................................316 Stawiaj sobie cele i nagradzaj się za ich realizację ..............................................................................316 Rozdział 20: Dziesięć pułapek, których należy unikać podczas nauki niemieckiego . 317 Tłumaczenie słowo w słowo .............................................................................................................317 Bagatelizowanie rodzaju i przypadków .............................................................................................318 Szyk wyrazów .................................................................................................................................318 Podchwytliwe czasowniki .................................................................................................................319 Podchwytliwe przyimki i prefiksy ......................................................................................................320 Pomijanie pisowni dużą literą i umlautów .........................................................................................320 Podchwytliwe zdania .......................................................................................................................321 Nietrafne zastosowanie języka nieformalnego .....................................................................................322 Zawsze przejrzyj jeszcze raz to, co napisałeś .....................................................................................322 Nie poddawaj się ............................................................................................................................323 Poleć książkęKup książkę Spis treści 11 Dodatki .................................................................... 325 Dodatek A: Odmiana czasowników .............................................................................327 Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym i przeszłym prostym .....................................................327 Odmiana czasowników w czasie przeszłym złożonym, w czasie przyszłym i w trybie łączącym ...............328 Czas przeszły złożony .................................................................................................................328 Czas przyszły .............................................................................................................................329 Konjunktiv .................................................................................................................................329 Czasowniki o słabej odmianie ...........................................................................................................329 Czasowniki regularne (nieprzejawiające zmian rdzenia w czasie przeszłym prostym) ........................329 Czasowniki regularne (o rdzeniu kończącym się na -d, -t, -fn albo -gn) ...........................................330 Nieregularne czasowniki o słabej odmianie (zmiany w rdzeniu podczas odmiany w czasie przeszłym prostym) ...............................................330 Odmiana czasowników mocnych ......................................................................................................331 Czasowniki korzystające z czasownika pomocniczego „haben” .......................................................331 Czasowniki korzystające z czasownika pomocniczego „sein” ..........................................................331 Czasowniki, w których następuje zmiana samogłoski rdzenia podczas odmiany w drugiej i w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego .............................................332 Czasowniki z rozdzielnym prefiksem ............................................................................................332 Czasowniki z nierozdzielnym prefiksem (tworzące imiesłów bierny bez przedrostka ge-) .......................333 Czasowniki z imiesłowem kończącym się na -t ...............................................................................333 Czasowniki z imiesłowem kończącym się na -en ............................................................................333 Czasowniki pomocnicze „haben”, „sein” i „werden” .........................................................................334 Czasowniki modalne ........................................................................................................................335 Główne formy czasowników nieregularnych .......................................................................................336 Dodatek B: Tabele deklinacji ......................................................................................339 Rodzajniki ......................................................................................................................................339 Rodzajniki określone ...................................................................................................................339 Rodzajniki nieokreślone, zaimek „kein” i zaimki dzierżawcze .........................................................339 Zaimki ...........................................................................................................................................340 Zaimki osobowe .........................................................................................................................340 Zaimki względne i wskazujące .....................................................................................................341 Różne zaimki odmieniające się podobnie jak rodzajniki określone ...................................................341 Zaimki zwrotne ..........................................................................................................................341 Zaimek pytający „kto” ................................................................................................................342 Przymiotniki ...................................................................................................................................342 Odmiana przymiotników niepoprzedzonych żadnym rodzajnikiem .................................................342 Odmiana przymiotników poprzedzonych rodzajnikiem ..................................................................343 Nieregularne stopniowanie przymiotników i przysłówków ..............................................................344 Przyimki .........................................................................................................................................344 Przyimki biernikowe, celownikowe i dopełniaczowe .......................................................................344 Przyimki o podwójnym zastosowaniu: biernikowo-celownikowe ......................................................345 Poleć książkęKup książkę 12 Niemiecki dla bystrzaków. Poziom średnio zaawansowany Dodatek C: Słownik polsko-niemiecki ...................................................................... 347 Dodatek D: Słownik niemiecko-polski ...................................................................... 351 Zaimki osobowe .........................................................................................................................355 Regularna odmiana czasowników w czasie teraźniejszym ...............................................................355 Odmiana czasowników modalnych w czasie teraźniejszym .............................................................356 „Haben”, „sein” i nieregularne czasowniki w czasie teraźniejszym .................................................356 Rekcja przyimków ......................................................................................................................357 „Der”, „dieser”, „ein” i słowa odmieniające się wedle tego samego wzoru ......................................357 Skorowidz ................................................................................................................... 355 Poleć książkęKup książkę Rozdział 2 Wszystko, co trzeba wiedzieć na temat rodzajów i przypadków W tym rozdziale: ► Oswajanie rodzajów. ► Objaśnienie rodzajników. ► Podmiot, dopełnienie i formy dzierżawcze: wszystko o przypadkach rzeczowników i zaimków. ► Ćwiczenie zaimków. W iększość słów w niemieckim zdaniu dostosowuje się do rzeczowników (albo do ich szacownych reprezentantów, czyli zaimków). Gdy uczysz się niemieckiego, to możesz uznać, że poznałeś jakiś nowy rzeczownik, dopiero wtedy, kiedy dowiesz się wszystkiego, co trzeba, na temat jego właściwości, takich jak rodzaj. Dlatego wkuwając nowe rzeczowniki, musisz zaakceptować to, że rodzaj stanowi nieodłączną część słowa, którą należy zapamiętać. Aby móc wykorzystywać rzeczowniki i zaimki (oraz przymiotniki i przyimki) do budowy zdania, musisz wiedzieć, jak je do siebie dopasować; tu właśnie przydają się przypadki. Przypadki i rodzaje są ze sobą ściśle powiązane; kiedy składam zdanie po niemiecku, traktuję jego składniki jak fragmenty układanki. Początkowo może się to wydawać skomplikowane, ale jak tylko zaczniesz łączyć ze sobą poszczególne elementy, cały obrazek stanie się bardziej czytelny. W tym rozdziale pokażę Ci, jak rodzaje i przypadki wchodzą ze sobą w interakcje, czego efektem jest kalejdoskop różnych końcówek w dwóch dużych grupach słów: w grupie rodzajników i w grupie zaimków. Rodzaje gramatyczne w pigułce Nie każdy wyraz rodzaju męskiego, żeńskiego lub nijakiego opisuje jakąś żywą, oddychającą istotę. Rozmawiając o przedmiotach nieożywionych, ludzie często opowiadają historie o drogim ich sercu, wiernym rowerze, o buntowniczym komputerze, który najchętniej by udusili, albo o starym gruchocie, który nie chce jechać pod górę, określając te obiekty słowami on, ona i ono. Podobnie jak te przedmioty, które możesz darzyć miłością, bądź te, które budzą Twoją nienawiść, również niemieckie słowa mają określony rodzaj. Poleć książkęKup książkę 40 Część I: Podstawowe elementy niemieckiej gramatyki W znaczeniu, jakie nadaje temu słowu niemiecka gramatyka, rodzaj to sposób klasyfikacji rzeczowników i zaimków przypisującej każdy z tych wyrazów do jednej z trzech kategorii: męskiej, żeńskiej i nijakiej. Rodzaje te często nie mają żadnego związku ze znaczeniem danego słowa, stanowią po prostu pewną metkę identyfikacyjną. Pamiętaj, że rodzaj odnosi się do słowa, a nie do tego, co ono reprezentuje. Znajomość rodzaju danego wyrazu jest nieodzowna dlatego, że może on wpływać na postać innych słów w obrębie zdania. Wobec tego jak można ogarnąć rodzaje, by można było poprawnie tworzyć słowa? Za każdym razem, kiedy trafiasz na nowy rzeczownik, bądź zdyscyplinowany i sprawdzaj jego rodzaj oraz liczbę mnogą. Po niedługim czasie oswoisz się z tym konceptem. W tej części książki dowiesz się, jak identyfikować rodzaj danego słowa, jak tworzyć formy liczby mnogiej (i jaki to ma wpływ na rodzajnik), a poza tym przyjrzymy się rodzajnikom nieokreślonym i ustalimy, kiedy nie należy używać żadnych rodzajników. Jak zidentyfikować rodzaj w niemieckim i jak poznać, który z nich należy zastosować Język niemiecki posiada trzy rodzaje, które — podobnie jak w polskim — nie są naturalne, tylko gramatyczne. Stanowią one swoisty znacznik odnoszący się do samego słowa, a nie do jego znaczenia. Trzy rodzajniki liczby pojedynczej w niemieckim to der (męski), die (żeński) i das (nijaki). Przyjrzyjmy się na przykład niemieckim słowom opisującym sztućce, wśród których odnajdziemy przykłady wszystkich trzech rodzajów: der Löffel (łyżka), die Gabel (widelec) i das Messer (nóż). Dlaczego łyżka miałaby być rodzaju męskiego, widelec żeńskiego, a nóż nijakiego? Czy potrafisz dostrzec w tym jakąś logikę? Bo ja nie. Wiele spośród przykładów podziału na rodzaje w języku niemieckim jest nienaturalnych, co oznacza, że nie ma uniwersalnego sposobu, dzięki któremu mógłbyś zapamiętać rodzajniki poszczególnych wyrazów. W słownikach języka niemieckiego podaje się przy hasłach poświęconych rzeczownikom rodzajniki der, die i das (zajrzyj do rozdziału 1., by znaleźć więcej informacji na temat korzystania ze słownika). Trzy znaczniki rodzaju: der, die i das pełnią tę samą funkcję przedimka określonego. Przyjrzyj się poniższym zdaniom:  Kannst du das Mädchen da drüben sehen? Es ist sehr groß. (Widzisz tamtą dziewczynę? Ona jest bardzo wysoka). Dziewczyna to po niemiecku das Mädchen, rzeczownik rodzaju nijakiego, podobnie jak wszystkie inne rzeczowniki kończące się na -chen. Końcówka ta sygnalizuje, że dana osoba albo rzecz jest mała albo młoda. Słowo dziewczyna określamy zaimkiem es, który znaczy ono. Pamiętaj, chodzi tu jedynie o klasyfikację gramatyczną. W żadnym razie nie jest to obelga pod adresem dziewcząt!  Der neue Deutschlehrer ist Herr Mangold. Ich glaube, er kommt aus Bremen (Nowym nauczycielem niemieckiego jest pan Mangold. Sądzę, że pochodzi z Bremy). Pana Mangolda określa, gramatycznie rzecz ujmując, zaimek er (on). Większość istot rodzaju męskiego w języku niemieckim to rzeczowniki z rodzajnikiem der, a żeńskiego — rzeczowniki z rodzajnikiem die (ale nie wszystkie). Poleć książkęKup książkę Rozdział 2: Wszystko, co trzeba wiedzieć na temat rodzajów i przypadków 41  Hast du die tolle Gitarre im Schaufenster gesehen? Sie hat zwölf Seiten (Widziałeś tę świetną gitarę na wystawie? Ma 12 strun). Dziwne, ale prawdziwe: z punktu widzenia gramatyki gitara jest rodzaju żeńskiego (jak w polskim), więc odnosi się do niej zaimek sie (ona). Większość rzeczowników kończących się na -e jest rodzaju żeńskiego. W takim razie skąd masz wiedzieć, jak poprawnie używać rodzajników w języku niemieckim? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że rodzaj stanowi nieodłączną część każdego z nich; jest jednym z elementów ich tożsamości. Istnieje kilka sposobów na ustalenie rodzajnika nowo poznanego słowa. Pomocny może być oczywiście słownik, poza tym w przypadku kilku z poniższych kategorii rzeczowników można z dużym stopniem prawdopodobieństwa odgadnąć, jak kwalifikują je Niemcy. Niektóre kategorie rzeczowników charakteryzują się konsekwentnie rodzajem męskim, żeńskim albo nijakim. Na przykład wyrazy oznaczające ludzi posiadają zwykle rodzajnik odpowiadający płci tych osób: der Onkel (wujek), die Schwester (siostra). Ale często zdarza się, że rodzaj tych kategorii rzeczowników można poznać po ich końcówce. Przyjrzyj się grupom w tabelkach 2.1 i 2.2 — na ich wskazaniach można z reguły polegać, choć istnieją wyjątki. Tabela 2.1. Rozpoznawanie rodzajów na podstawie końcówki (albo początku słowa) Zwykle męski (der) Zwykle żeński (die) Zwykle nijaki (das) -er (szczególnie kiedy końcówka odnosi się do wykonawców zawodów, którzy są płci męskiej) -ade, -age, -anz, -enz, -ette, -ine, -ion, -tur (w słowach obcego pochodzenia) -chen -ich -ismus -ist -ner -e -ei -heit -ie -ik -ium -lein -ment (w słowach zapożyczonych z obcego języka) -o -tum albo -um -in (w słowach odnoszących się do wykonawczyń zawodów) Rozpoczynające się od Ge- -keit -schaft -tät -ung Poleć książkęKup książkę 42 Część I: Podstawowe elementy niemieckiej gramatyki Tabela 2.2. Rozpoznawanie rodzajów na podstawie kategorii rzeczownika Zwykle męski (der) Zwykle żeński (die) Zwykle nijaki (das) Nazwy dni, miesięcy i pór roku: der Freitag (piątek) Wiele nazw kwiatów: die Rose (róża) Nazwy kolorów (przymiotniki) użyte w znaczeniu rzeczownikowym: grün (zielony) — das Grün (zieleń) Strony świata: der Süd(en) (południe) Nazwy marek samochodów: der Audi (Audi) Narodowości i słowa wskazujące na obywatelstwo: der Amerikaner (Amerykanin) Nazwy zawodów: der Arzt (lekarz) Wiele nazw drzew: die Buche (buk) Nazwy geograficzne: das Europa (Europa) Bezokoliczniki używane w znaczeniu rzeczownikowym (rzeczowniki odczasownikowe): schwimmen (pływać) — das Schwimmen (pływanie) Młodzi ludzie i zwierzęta: das Baby (dziecko) Uwaga: Rzeczowniki złożone (składające się z więcej niż jednego wyrazu) zawsze mają ten sam rodzaj co ostatnie słowo w złożeniu: die Polizei (policja) + der Hund (pies) = der Polizeihund (pies policyjny). Jak ogarnąć liczbę mnogą W języku niemieckim istnieje pięć sposobów tworzenia liczby mnogiej. Dobra wiadomość jest taka, że w liczbie mnogiej nie trzeba się martwić o rodzaj, ponieważ potrzebujemy jedynie słówka die (przedimek liczby mnogiej). Pamiętaj, że die stanowi w liczbie mnogiej odpowiednik wszystkich trzech rodzajników liczby pojedynczej: der (rodzajnik męski), die (rodzajnik żeński) i das (rodzajnik nijaki). Choć die pełni podwójną funkcję: żeńskiego rodzajnika w liczbie pojedynczej i ogólnego przedimka w liczbie mnogiej, to można sprawdzić, w jakim charakterze został użyty w danym momencie. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na różne zakończenia słów rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej. Po drugie, można się odwołać do kontekstu całego zdania, który wskaże, czy mamy do czynienia z liczbą pojedynczą, czy mnogą danego wyrazu. W równaniu tym istnieje jeszcze jeden bardzo ważny czynnik, a mianowicie przypadek (zob. podrozdział zatytułowany „Rozróżnianie przypadków: role odgrywane przez rzeczowniki i zaimki”). Tabela 2.3 pokazuje pięć głównych sposobów tworzenia liczby mnogiej w języku niemieckim. Nie ma niezawodnej i szybkiej metody, która umożliwiałaby identyfikację odpowiedniej końcówki, ale w miarę rozwijania swojego słownictwa będziesz w stanie wychwycić pewne wzorce. Znajomość form liczby mnogiej jest w każdym razie bardzo istotna. Rzuć okiem na kilka poniższych reguł ich tworzenia (pamiętając, że mogą też występować wyjątki):  Rzeczowniki rodzaju żeńskiego kończące się na -heit, -keit i -ung tworzą zwykle liczbę mnogą przy pomocy końcówki -en: die Möglichkeit (możliwość) → die Möglichkeiten (możliwości). Poleć książkęKup książkę Rozdział 2: Wszystko, co trzeba wiedzieć na temat rodzajów i przypadków 43  Rzeczowniki kończące się w liczbie pojedynczej na -er mogą mieć w liczbie mnogiej niezmienioną postać: das Fenster (okno) → die Fenster (okna).  Wiele rzeczowników tworzy liczbę mnogą przy pomocy umlautu; do tej grupy zalicza się sporo słów jednosylabowych: der Kuss (pocałunek) → die Küsse (pocałunki), der Traum (sen) → die Träume (sny).  Niektóre rzeczowniki są zawsze używane wyłącznie w liczbie mnogiej albo w pojedynczej: słowo die Ferien (wakacje) jest zawsze w liczbie mnogiej, a słowo die Milch (mleko) zawsze w liczbie pojedynczej. Tabela 2.3. Pięć wzorców tworzenia liczby mnogiej w języku niemieckim Konieczna zmiana Dodać -s Brak zmiany albo dodanie umlautu (dwie kropki nad samogłoską a, u bądź o) Dodać -e albo umlaut + -e Dodać -er albo umlaut + -er Dodać -n, -en albo -nen Liczba pojedyncza i liczba mnoga po polsku Liczba pojedyncza po niemiecku Liczba mnoga po niemiecku biuro/biura kafejka/kafejki szef/szefowie długopis/długopisy komputer/komputery okno/okna ogród/ogrody dziewczyna/dziewczyny ojciec/ojcowie dworzec kolejowy/dworce kolejowe przyjaciel/przyjaciele problem/problemy miasto/miasta krzesło/krzesła książka/książki rower/rowery dom/domy dziecko/dzieci zamek/zamki idea/idee chłopiec/chłopcy siostra/siostry uczennica/uczennice gazeta/gazety das Büro das Café der Chef der Kuli der Computer das Fenster der Garten das Mädchen der Vater der Bahnhof der Freund das Problem die Stadt der Stuhl das Buch das Fahrrad das Haus das Kind das Schloss die Idee der Junge die Schwester die Studentin die Zeitung die Büros die Cafés die Chefs die Kulis die Computer die Fenster die Gärten die Mädchen die Väter die Bahnhöfe die Freunde die Probleme die Städte die Stühle die Bücher die Fahrräder die Häuser die Kinder die Schlösser die Ideen die Jungen die Schwestern die Studentinnen die Zeitungen Poleć książkęKup książkę 44 Część I: Podstawowe elementy niemieckiej gramatyki Jak przyszpilić rodzajnik nieokreślony W niemieckim istnieją dwa rodzajniki nieokreślone (w mianowniku): ein dla słów rodzaju męskiego i nijakiego oraz eine dla słów rodzaju żeńskiego. Rodzajnik nieokreślony znajduje zastosowanie na przykład przed wszystkimi wyrazami policzalnymi, które są wzmiankowane po raz pierwszy — Ein Mann geht um die Ecke (Jakiś mężczyzna skręca za róg) — albo wtedy, gdy pojedynczy rzeczownik policzalny występuje w roli reprezentanta całej kategorii, na przykład Ein Elefant vergisst nie (Słoń nigdy nie zapomina). Rodzajników ein/eine można też użyć przed orzecznikiem rzeczownikowym (rzeczownik orzekający coś o podmiocie): Willy Brandt war ein geschickter Politiker (Willy Brand był zdolnym politykiem). Rodzajnik nieokreślony nie posiada formy liczby mnogiej (ponadto, zależnie od tego, jak opisujemy jakieś obiekty w liczbie mnogiej, możemy też czasem pominąć przed nimi rodzajnik określony). Spójrz na następujące ogólne stwierdzenie, które nie wymaga użycia rodzajnika: Im Zermatt sind Autos verboten (W Zermatt [Szwajcaria] auta są zakazane). Poniżej znajduje się zestawienie rodzajników określonych i odpowiadających im rodzajników nieokreślonych (w mianowniku). Rodzaj/liczba Określony Nieokreślony męski żeński nijaki liczba mnoga der die das die ein eine ein (brak formy dla liczby mnogiej) W przypadku niemieckich rzeczowników rodzajnik ma wyłącznie znaczenie gramatyczne. W tabeli 2.4 możesz zobaczyć kilka słów oznaczających zwierzęta i inne obiekty, które można napotkać na farmie. Wybrałam te słowa, by zilustrować, jak przypadkowy wydaje się niemiecki podział na rodzaje, trzeba jednak pamiętać, że chodzi tu o rodzaje gramatyczne, a nie naturalne — innymi słowy, odnoszą się one jedynie do słów, a nie do samych zwierząt. W kolumnie po lewej widnieją polskie odpowiedniki prezentowanych wyrazów, niemieckie słowa są zaś umieszczone w kolumnach odpowiadających ich rodzajowi. Na przykład słowo ein Pferd (koń) znajduje się w kolumnie wyrazów w rodzaju nijakim. Uwaga: słowa, które opisują konkretną płeć danego zwierzęcia, mają ten sam rodzaj co opisywane zwierzę; przykładowo rodzaj słowa odpowiada rodzajowi rzeczownika w słowach eine Stute (klacz) i ein Hengst (ogier). Tabela 2.4. Rodzajnik nieokreślony i wybrane słowa związane z farmerstwem Polskie słowo Rodzaj męski stodoła cielę kot kurczak Rodzaj żeński eine Scheune eine Katze Rodzaj nijaki ein Kalb ein Huhn Poleć książkęKup książkę Rozdział 2: Wszystko, co trzeba wiedzieć na temat rodzajów i przypadków 45 Tabela 2.4. Rodzajnik nieokreślony i wybrane słowa związane z farmerstwem — ciąg dalszy Polskie słowo Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki krowa płot koń wół traktor ein Zaun ein Ochse ein Traktor eine Kuh ein Pferd Nieobecne rodzajniki W kilku sytuacjach w języku niemieckim pomija się rodzajniki. Po pierwsze, nie używa się rodzajnika nieokreślonego, kiedy mowa o czyimś zawodzie, narodowości albo religii. Spójrz na następujące przykłady: Mein Onkel war General bei der Bundeswehr (Mój wujek był generałem w bundeswerze). Sind Sie Australier oder Neuseeländer? (Jest pan Australijczykiem czy Nowozelandczykiem?). Ich glaube, sie ist Lutheranerin (Myślę, że ona jest luteranką). Słowa określające przynależność wyznaniową (albo partyjną) są w języku niemieckim rzeczownikami. Po drugie, rodzajniki nie pojawiają się w ogólnych stwierdzeniach zbudowanych wokół rzeczowników w liczbie mnogiej. Kiedy jednak stwierdzenie nie wyraża ogólnego sądu, należy w nim zastosować rodzajnik liczby mnogiej: Die Bäume haben keine Blätter (Te drzewa nie mają żadnych liści). Po trzecie, wprawdzie nazwy krajów posiadają w niemieckim rodzaj, najczęściej nijaki (zob. rozdział 3.), ale zasadniczo obywają się bez rodzajnika, jak na przykład w zdaniu Viele berühmte Komponisten sind aus Deutschland oder Österreich (Wielu sławnych kompozytorów pochodzi z Niemiec albo z Austrii). Istnieje jednak kilka wyjątków (by poznać więcej tego typu nazw krajów, zajrzyj do rozdziału 3.): Die Schweiz gehört nicht zur Europäischen Union (Szwajcaria nie należy do Unii Europejskiej). Zwróć uwagę na żeński rodzajnik określony die. Die Vereiningten Staaten sind die größte Volkswirtschaft der Welt (Stany Zjednoczone to największa potęga gospodarcza świata). Zwróć uwagę na rodzajnik określony liczby mnogiej die. Powstawiaj brakujące niemieckie słowa, odpowiedniki polskich słów podanych w nawiasach. Korzystając z informacji zawartych we wcześniejszych tabelach, zdecyduj, jakiego rodzajnika potrzebujesz w każdym ze zdań, der, die, das, ein czy eine, oraz utwórz prawidłową liczbę mnogą. Poleć książkęKup książkę 46 Część I: Podstawowe elementy niemieckiej gramatyki P. (okno) im Wohnzimmer ist kaputt. O. Ein Fenster im Wohnzimmer ist kaputt (W salonie zepsuło się któreś z okien). 1. _________________________ (pianino) ist brandneu. 2. Haben _________________________ (te dwie uczennice) einen Nebenjob? 3. _________________________ (te hotele) in der Stadtmitte sind laut. 4. Siehst du? _________________________ (ten kot) sitzt auf deinem Auto. 5. Ist das _________________________ (stodoła) oder ein Haus? 6. Können _________________________ (ci chłopcy) gut Fußball spielen? 7. _________________________ (ten koń) ist zu jung zu reiten. 8. _________________________ (komputery) sind heutzutage relativ billig. Rozróżnianie przypadków: role odgrywane przez rzeczowniki i zaimki Przypadki wskazują, jaką rolę odgrywa dany rzeczownik albo zaimek w zdaniu. Występują one zarówno w niemieckim, jak i w polskim, a także w wielu innych językach. Przypadki pokazują, jakie funkcje pełnią te słowa i jakie relacje łączą je z innymi wyrazami w zdaniu. W tym podrozdziale zidentyfikujemy cztery niemieckie przypadki i przeanalizujemy sposób ich użycia oraz porównamy ich zastosowanie w polskim i w niemieckim. Rozpoznawanie czterech przypadków W niemieckim funkcjonują cztery przypadki, które musisz dokładnie poznać, ponieważ to za ich sprawą rzeczowniki, zaimki, rodzajniki i przymiotniki podlegają różnym modyfikacjom, podobnie jak kameleon zmieniający ubarwienie. Oto poszczególne przypadki:  Mianownik (nom.) — przypadek ten wyznacza podmiot zdania. Podmiot to osoba lub rzecz, która działa jak rozgrywający i rozstawia innych po kątach. W zdaniu to osoba lub rzecz, która realizuje daną akcję. W zdaniu Brady wirft den Ball (Brady rzuca piłkę) pomiotem jest Brady. Uwaga: Mianownik jest w niemieckim stosowany również w przypadku orzecznika rzeczownikowego; są to rzeczowniki (lub frazy rzeczownikowe), które wyrażają coś na temat podmiotu, tak jak w przypadku opisu bądź identyfikacji. Na przykład w zdaniu Er ist ein merkwürdiger Fußballspieler (On jest znakomitym piłkarzem) zarówno podmiot (er), jak i fraza orzecznikowa (ein merkwürdiger Fußballspieler) stoją w mianowniku (w polskim orzecznik też stoi w mianowniku, jeśli jest nim sam przymiotnik, rzeczownik zaś musi być w takiej sytuacji w narzędniku). Poleć książkęKup książkę Rozdział 2: Wszystko, co trzeba wiedzieć na temat rodzajów i przypadków 47  Biernik (acc.) — to przypadek oznaczający dopełnienie bliższe zdania. Dopełnienie bliższe jest trochę podobne do piłki pod nogami rozgrywającego — podlega działaniu ze strony podmiotu. W zdaniu Ein Zuschauer fängt den Ball (Jeden z widzów chwyta piłkę) słowo piłka pełni funkcję dopełnienia bliższego. Uwaga: biernik jest też wykorzystywany w połączeniu z tymi przyimkami, które wymagają jego zastosowania (więcej informacji na temat przyimków znajdziesz w rozdziale 15.).  Celownik (dat.) — to przypadek oznaczający dopełnienie dalsze zdania. Słowo pełniące funkcję dopełnienia dalszego jest odbiorcą dopełnienia bliższego — jest jak osoba, której zręczny widz daje piłkę. W zdaniu Der Zuschauer gibt seinem Sohn den Ball (Widz daje swojemu synowi piłkę) fraza seinem Sohn (swojemu synowi) stanowi dopełnienie dalsze, dlatego stoi w celowniku. Zarówno w polskim, jak i w niemieckim czasownik geben (dawać) jest stosowany w ten sam sposób: dajesz (czasownik) coś (na przykład den Ball, biernik) komuś (seinem Sohn, celownik). Uwaga: celownik jest też wykorzystywany w połączeniu z tymi przyimkami, które wymagają jego zastosowania (więcej informacji na temat przyimków znajdziesz w rozdziale 15.).  Dopełniacz (gen.) — to przypadek wyrażający relację posiadania. Jakaś osoba lub rzecz może być posiadaczem albo właścicielem jakiegoś obiektu. W zdaniu Die Mutter des Sohnes jubelt (Matka syna wiwatuje) syn przynależy do wiwatującej matki; wyrażenie des Sohnes stoi w dopełniaczu. Uwaga: dopełniacz jest też wykorzystywany w połączeniu z tymi przyimkami, które wymagają jego zastosowania (więcej informacji na temat przyimków znajdziesz w rozdziale 15.). Podczas odmiany przez przypadki nieznacznym zmianom podlegają również końcówki słów. Zmiany te są niezbędne, by zasygnalizować, co chcesz wyrazić, wypowiadając zdanie po niemiecku (niezwykle pomocna będzie dla Ciebie tabela z końcówkami przypadków w dodatku B, dzięki której będziesz mógł znaleźć odpowiednie słowo i jego zakończenie). Różnice i podobieństwa Jeśli chodzi o przypadki, to polski i niemiecki mają sporo podobieństw, ale i trochę różnic. Zanim zajmiemy się różnicami, musisz zrozumieć, że oba języki podchodzą do tematu w zbliżony sposób. Oto lista podobieństw:  W obu językach funkcjonuje podobny system odmiany zaimków osobowych przez przypadki. Innymi słowy, zaimki posiadają różne formy zależnie od tego, przez jaki przypadek są odmieniane w danym zdaniu. Przykładowo w zdaniu Er lebt dort (On tam mieszka) zaimek er (on) jest podmiotem, więc stoi w mianowniku. Natomiast w zdaniu Ich kenne ihn gut (Znam go dobrze) zaimek ihn (go) jest dopełnieniem bliższym, więc stoi w bierniku. Zmiana słowa sygnalizuje rolę odgrywaną przez zaimki w danym kontekście: ich zmienia się w mich (ja — mnie), a wir zmienia się w uns (my — nas). To samo dotyczy nawet zaimków względnych: der zmienia się w dessen (który — którego). Zagadnienia związane z zaimkami względnymi i osobowymi omówię później, w podrozdziale „Odczarowanie zaimków”. Poleć książkęKup książkę 48 Część I: Podstawowe elementy niemieckiej gramatyki  O ile w niemieckim orzecznik wyrażany rzeczownikiem stoi zawsze w mianowniku, o tyle w polskim musi mieć formę narzędnika. Przykładem czasownika, po którym w języku niemieckim stawia się orzecznik w mianowniku, jest czasownik sein. Jego polski odpowiednik to być, po którym stawia się orzecznik w formie narzędnika. Orzecznik ma też w niemieckim formę mianownika po czasownikach bleiben (zostawać), heißen (nazywać się) oraz werden (stawać się). Spójrz na następujący przykład: Mein Zahnarzt ist auch
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niemiecki dla bystrzaków. Poziom średnio zaawansowany
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: