Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00491 008399 21041717 na godz. na dobę w sumie
Niemiecki na poziomie - ebook/pdf
Niemiecki na poziomie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 305
Wydawca: Wydawnictwo Lingo Sp. J. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7892-201-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Potrafisz posługiwać się językiem niemieckim tylko w prostych sytuacjach i nie chcesz na tym poprzestać? Twoim celem jest udoskonalenie umiejętności, poszerzenie wiedzy, nabranie językowej pewności siebie i płynności? Kurs Lingo jest właśnie dla Ciebie!

Niemiecki na poziomie jest kontynuacją popularnego kursu Lingo Niemiecki raz a dobrze. Po opanowaniu poziomów A1 i A2, przyszedł czas, by powiedzieć B, a nawet C. Z nami wkroczysz w 'Kompetente Sprachverwendung' czyli 'poziom biegłości' języka niemieckiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idealny do samodzielnej nauki NIEMIECKI na poziomie Potrafisz posługiwać się językiem niemieckim tylko w prostych sytu- acjach i nie chcesz na tym poprzestać? Twoim celem jest udoskonalenie umiejętności, poszerzenie wiedzy, nabranie językowej pewności siebie i płynności? Kurs Lingo jest właśnie dla Ciebie! „NIEMIECKI na poziomie” jest kontynuacją popularnego kursu Lingo „Niemiecki raz a dobrze”. Po opanowaniu poziomów A1 i A2, przyszedł czas, by powiedzieć B, a nawet C. Z nami wkroczysz w „Kompetente Sprachverwendung” czyli „poziom biegłości” języka niemieckiego. Intensywny kurs w 30 lekcjach • funkcje komunikacyjne i gramatyka • żywy, współczesny język • informacje praktyczne, ciekawostki, słowniczek • konsultacja językowa niemieckich lektorów uczących w Polsce i w Niemczech Ćwiczenia • ćwiczenia z kluczem po każdym rozdziale • lekcje powtórkowe CD MP3: 150 minut nagrań • nagrania wszystkich dialogów i słownictwa z tłumaczeniami • rozumienie ze słuchu • wygodny format MP3 p p m m Ko endu n g endu n g Ko üü ente Sprach ente Sprach v v e e t t w w r r e e Książka + CD MP3 i e m o i z o p a n I K C E I M E I N NIEMIECKI I na poziomie Kurs dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych Das Lehrwerk umfasst die Niveaustufen B1, B2, C1 des Europäischen Referenzrahmens W ofercie LINGO: • kursy + pakiet multimedialny • rozmówki + audio CD • repetytoria i niezbędniki www.jezykinieobce.pl ISBN 978-83-7892-114-1 9 7 8 8 3 7 8 9 2 1 1 4 1 39,90 zł (w tym 5 VAT) EBOOK EBOOK • Konwersacje i gramatyka • Ćwiczenia i lekcje powtórkowe • Poziomy B1, B2, C1 wydawnictwo LINGO Tomasz Sielecki NIEMIECkI na poziomie Kurs dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych Konsultacja językowa: Marius Paul Karolczak Redaktor serii: Marek Jannasz Redakcja: Anna Laskowska Korekta: Paweł Pokora Lektorzy: Miłogost Reczek, Zofia Utri, Reinhold Utri, Sebastian Worożbit Koncepcja graficzna okładek Lingo: 2-arts, Marcin Rojek Projekt makiety: Studio 27 Zdjęcie na okładce: © Adlerauge1 – Fotolia.com © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2013 www.jezykinieobce.pl ISBN: 978-83-7892-201-8 Skład i łamanie: Piotr Korolewski Druk i oprawa: ReadMe Inhaltsverzeichnis – Spis treści Intensywny kurs w 30 lekcjach 7 Vorwort – Wstęp 8 10 Lektion 1 Die Wohnungssuche – Poszukiwanie mieszkania Funkcje komunikacyjne: Wyrażanie zdumienia, zaskoczenia; wyrażanie sugestii, porady. Gramatyka: Die Infinitivkonstruktion – Równoważnik zdań z dass. Wenn vs. wann. 20 Lektion 2 Bewerbungsschreiben – List motywacyjny Funkcje komunikacyjne: Wyrażanie własnego zdania, własnej opinii, przekonań. Gramatyka: Die Modalsätze (1) – Zdania okolicznikowe sposobu (cz. 1). 28 Lektion 3 Das Vorstellungsgespräch – Rozmowa kwalifikacyjna Funkcje komunikacyjne: Zasięganie informacji; wyrażanie aprobaty. Gramatyka: Der Konzessivsatz und die bedeutungsgleiche Struktur - präpositionaler Ausdruck mit „trotz“ – Zdanie przyzwalające i struktura tożsama znaczeniowo - wyrażenie przyimkowe z trotz (pomimo/mimo). 38 Lektion 4 Im Einwohnermeldeamt – W urzędzie meldunkowym Funkcje komunikacyjne: Wyrażanie zaniepokoje- nia, niepewności. Gramatyka: Die Modalsätze (2) und die Infinitivkonstruktion „ohne… zu” – Zdania okolicznikowe sposobu (cz. 2) i konstrukcja bezokolicznikowa „ohne…zu”. 48 Lektion 5 Die Stadtrundfahrt in Berlin – Autokarowe zwiedzanie Berlina Funkcje komunikacyjne: Wyrażanie zachwytu, zadowolenia. Gramatyka: Vorgangspassiv vs. Zustandspassiv – Strona bierna a strona bierna określająca stan. Das Verb „werden” – Czasownik werden. Lektion 6 Prüfe dich! – Sprawdź się! 56 Lektion 7 62 Ein Tag im Büro – Dzień w biurze Funkcje komunikacyjne: Wyrażanie niezadowolenia, dezaprobaty. Gramatyka: Die Temporalsätze (1) und die bedeutungsgleiche Struktur – präpositionale Ausdrücke mit „seit“ und „vor“ – Zdania czasowe (cz. 1) i struktura tożsama znaczeniowo – wyrażenia przyimkowe z seit (od) i vor (przed). 72 Lektion 8 Im Haushaltsfachgeschäft – W sklepie AGD Funkcje komunikacyjne: Wyrażanie życzeń; prośba o radę. Gramatyka: Die Präpositionen mit dem Genitiv - Przyimki łączące się z dopełniaczem. Die Präpositionen mit dem Dativ (Wiederholung) – Przyimki łączące się z celownikiem (powtórzenie). 82 Lektion 9 Beschwerdemail – Mail z reklamacją Funkcje komunikacyjne: Wyrażanie rozczarowania. Gramatyka: Der Kausalsatz und die bedeutungsgleichen Strukturen – 3 www.WydawnictwoLingo.plLeKTIOn 6 S p i s t r e ś c i der Satz mit „deshalb“ und präpositionale Ausdrücke mit „wegen“ und „aufgrund” – Zdanie przyczynowe i struktury tożsame znaczeniowo – zdanie z deshalb (dlatego) oraz wyrażenia przyimkowe z wegen (z powodu) i aufgrund (na podstawie, w oparciu o). Die Präpositionen „aus” und „vor” in kausaler Bedeutung – Przyimki aus i vor (z…, ze…) w znaczeniu przyczynowym. 92 Lektion 10 Auf der Party – Na przyjęciu Funkcje komunikacyjne: Rozpoczynanie rozmowy; przedstawianie kogoś; zmiana tematu rozmowy. Gramatyka: Die Richtungsadverbien „hin” und „her” – Przysłówki kierunku hin i her. 102 Lektion 11 Vor der Reise – Przed podróżą Funkcje komunikacyjne: Namawianie, przekonywanie (kogoś). Gramatyka: Das Adjektiv (Wiederholung) – Przymiotnik (powtórzenie). Der Konjunktiv II (Wiederholung) – Tryb przypuszczający (powtórzenie). Lektion 12 Prüfe dich! – Sprawdź się! 112 116 Lektion 13 Auf der Autobahn – Na autostradzie Funkcje komunikacyjne: Wyrażanie wątpliwości; wyrażanie przypuszczenia. Gramatyka: Die Modalverben „können” und „müssen” zur subjektiven Aussage – Użycie czasowników modalnych können i müssen w wyrażaniu przypuszczeń. 124 Lektion 14 Oktoberfest – Oktoberfest Funkcje komunikacyjne: Wyrażanie niechęci, niesmaku; wyrażanie niezgody; odmowa. Gramatyka: Die n-Deklination – n-Deklinacja. Die Präpositionen mit dem Akkusativ (Wiederholung) – Przyimki łączące się z biernikiem (powtórzenie). 134 Lektion 15 Die Firmenbesprechung – Konferencja firmowa Funkcje komunikacyjne: Prośba o poradę, wyrażenie własnej opinii; wyrażanie własnego zdania (2). Gramatyka: Die indirekte Rede – Mowa zależna. Die Temporalsätze – als vs. wenn (Wiederholung) – Zdania czasowe (cz. 2) ze spójnikami als i wenn (Powtórzenie). Lektion 16 146 Die Verhandlungen – Negocjacje Funkcje komunikacyjne: Przedstawienie celów i zamierzeń; uprzejme przerwanie czyjejś wypowiedzi. Gramatyka: Die Modalverben „wollen” und „sollen” zur subjektiven Aussage – Czasowniki modalne wollen i sollen w wypowiedziach subiektywnych. Die Präpositionen mit dem Dativ und mit dem Akkusativ (Wiederholung) – Przyimki łączące się z celownikiem i biernikiem (powtórzenie). Lektion 17 156 Schon wieder schlechtes Wetter – Znów zła pogoda Funkcje komunikacyjne: Formułowanie pytań o plany, intencje, zamierzenia; stawianie prognoz. Gramatyka: Die Relativsätze (Wiederholung) und das erweiterte Attribut – Zdania względne (powtórzenie) i przydawka rozszerzona. Es sei denn (chyba że) vs. wenn (jeżeli). Lektion 18 Prüfe dich! – Sprawdź się! 166 170 Lektion 19 Zu Besuch in Hamburg – Z wizytą w Hamburgu Funkcje komunikacyjne: Pytanie o czyjąś opinię; dopytywanie się (kogoś o coś). Gramatyka: Die Rektion des Adjektivs – Rekcja przymiotnika. Der Temporalsatz (3) mit „nachdem” und die bedeutungsgleiche Struktur – präpositionaler Ausdruck mit „nach” – Zdanie czasowe (cz. 3) z nachdem 4 S p i s t r e ś c i (po tym jak) i struktura tożsama znaczeniowo – wyrażenie przyimkowe z nach (po). 180 Lektion 20 Ist es noch Freundschaft oder schon…? – Czy to jeszcze przyjaźń, czy już…? Funkcje komunikacyjne: Wyrażanie radości, sympatii i miłości. Gramatyka: Futur II (Bedeutung und Anwendung) – Futur II (znaczenie i zastosowanie). Das Reziprokpronomen „einander” – Zaimek wzajemności einander. 190 Lektion 21 Versetzung – was nun? – Przeniesienie służbowe – co teraz? Funkcje komunikacyjne: Przydatne zwroty i powiedzenia - cz. 1. Wyrażanie entuzjazmu. Gramatyka: Verben, die trennbar und untrennbar sind – Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone. Das Verb „lassen“ als Passiversatzform – Czasownik lassen jako forma zastępcza strony biernej. 200 Lektion 22 Brief an die Freundin – List do przyjaciółki Funkcje komunikacyjne: Przydatne zwroty i powiedzenia - cz. 2. Przeprosiny, prośba o wybaczenie. Gramatyka: Die Rektion des Substantivs – Rekcja rzeczownika. Der Finalsatz, die Infinitivkonstruktion (Wiederholung) – Zdanie celowe, równoważnik zdania celowego (powtórzenie). 212 Lektion 23 Wenn alles über den Kopf wächst… – Gdy wszystko nas przerasta… Funkcje komunikacyjne: Przydatne zwroty i powiedzenia - cz. 3. Wyrażanie wdzięczności. Gramatyka: Nomen-Verb-Verbindungen – stałe związki rzeczowników z czasownikami. Adjektive auf „-bar” und „-lich” als Passiversatzformen – Przymiotniki zakończone na –bar i –lich jako formy zastępcze strony biernej. Lektion 24 Prüfe dich! – Sprawdź się! 222 226 Lektion 25 Der denkwürdige Herbst – Pamiętna jesień Funkcje komunikacyjne: Przydatne zwroty i powiedzenia - cz. 4. Przekomarzanie się. Gramatyka: Die mehrteiligen Konjunktionen – Spójniki wieloczłonowe. Der irreale Vergleichssatz – Zdanie porównawcze nierzeczywiste. 236 Lektion 26 Die ersten Probleme – Pierwsze problemy Funkcje komunikacyjne: Przydatne zwroty i powiedzenia - cz. 5. Sformułowania używane podczas kłótni. Gramatyka: Konjunktionaladverbien – Przysłówki spójnikowe. Die Nominalisierung – Użycie fraz rzeczownikowych w miejsce zdań złożonych. 246 Lektion 27 Und was sagt die Natur dazu? – A co na to powie natura? Funkcje komunikacyjne: Przydatne zwroty i powiedzenia – cz. 6. Wyrażanie sprzeciwu. Gramatyka: Konjunktiv II Passiv – Tryb przypuszczający strony biernej. Die Indefinitpronomen „einer, eine, ein(e)s; keiner, keine, kein(e)s“ – Zaimki nieokreślone einer, eine, ein(e)s; keiner, keine, kein(e)s. 256 Lektion 28 Einbruch bei den Nachbarn – Włamanie u sąsiadów Funkcje komunikacyjne: Przydatne zwroty i powiedzenia – cz. 7. Zastanawianie się. Gramatyka: Konjunktiv Passiv mit Modalverb – Tryb przypuszczający strony biernej www.WydawnictwoLingo.pl 5 z czasownikiem modalnym. Verben mit dem Präfix „ver-” – Czasowniki z przedrostkiem ver-. Lektion 30 Sprawdź się! 274 266 Lektion 29 Burgen am Rhein – Zamki nad Renem Funkcje komunikacyjne: Przydatne zwroty i powiedzenia – cz. 8. Gramatyka: Richtungs- und Ortsangaben – Podawanie kierunku i miejsca. Die Konjunktion „nachdem“ als Begründung des Geschehens – Spójnik nachdem jako uzasadnienie zdarzenia. Słowniczek niemiecko-polski 282 NIEMIECkI na poziomie Intensywny kurs w 30 lekcjach Alles Gute zum Geburtstag Ich stand mit offenem Mund Ein Koch!Im CollegeSehr geehrter Herr ProfessorJetzt habe ich, bin ich dranSchwierige LebensbedingungenAnschreibenEin unvergessliches Erlebnis!Ich kann nicht mehr!Ich starb lachendÜberleitung Wstęp Potrafisz posługiwać się językiem nie- mieckim tylko w  prostych sytuacjach i nie chcesz na tym poprzestać? Twoim celem jest udoskonalenie umiejętności, poszerzenie wiedzy, nabranie językowej pewności siebie i płynności? Jeśli na te pytania odpowiedziałeś twierdząco, zapraszamy do wyruszenia z nami w podróż, dzięki której język niemiecki nie bę- dzie miał dla Ciebie tajemnic. Niemiecki na poziomie został pomyślany jako ciąg dalszy samouczka dla począt- kujących, znanego pod tytułem Niemiecki raz a  dobrze. Jest to więc książka przeznaczona dla średnio zaawansowanych i  zaawansowa- nych w nauce języka niemieckiego. W związku z  powyższym przyjęto założenie, iż wszyscy ci, którzy zechcą sięgnąć po nasz samouczek, posiadają znajomość podstawowych zagadnień gramatycznych oraz dysponują odpowiednim zasobem słownictwa. Nie znaczy to jednak wcale, że Czytelnikowi grozi zetknięcie z  tek- stami o dużym stopniu skomplikowania. Wręcz przeciwnie. Głównym zadaniem naszej książki jest przybliżenie wszystkim zainteresowanym języka mówionego, takiego, jaki rozbrzmiewa na co dzień w domach i na ulicach w Niemczech 8 Książka dzieli się na 30 lekcji. Podstawowa jednostka lekcyjna składa się m.in. z dialo- gu wraz z tłumaczeniem, słownictwa, objaśnień gramatycznych i  językowych („Jak to działa”) oraz ćwiczeń wraz z  kluczem. Dzięki części „Funkcje komunikacyjne” Czytelnik ma okazję przyswojenia sobie podstawowych sformuło- wań i  zwrotów przydatnych, a  niejednokrotnie wręcz niezbędnych w  codziennej komunikacji. Po każdych pięciu podstawowych jednostkach następuje lekcja powtórkowa („Sprawdź się”), dzięki której można samodzielnie sprawdzić swoje postępy. Mamy do czynienia z  kontynuacją, tak więc Czytelnicy spotkają się z  posta- ciami znanymi z  pierwszej części samouczka („Niemiecki raz a dobrze”). Jak potoczą się ich dalsze losy? Odpowiedź znajduje się w  naszej książce. Z nadzieją, że Niemiecki na poziomie ułatwi zgłębianie tajemnic języka naszych zachod- nich sąsiadów, życzymy sukcesów w nauce! Autor Prüfe dich! 1. Die Wohnungssuche 01 02 Es läutet. Monika geht zur Tür und öffnet sie. KARL: – Hallo, Monika. Es ist sehr angenehm, dich nach so langer Zeit wiederzusehen. MONIKA: Ich traue den eigenen Augen nicht. Karl! Was für eine Überraschung. Komm bitte rein! Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich freue. KARL: Ich auch. Es macht zwar Spaß, im Ausland zu arbeiten, aber am schönsten ist es doch zu Hause. Und was gibt’s denn Neues bei dir? MONIKA: Hm, ehrlich gesagt, nichts Besonderes. Ich arbeite bei ein und derselben Firma. Meine Arbeit ist interessant und die Atmosphäre im Büro ist auch gut. Ich habe nur eine weite Anfahrt, deshalb suche ich jetzt nach einer neuen Wohnung. KARL: Du willst also umziehen. Und wohin? Hast du schon etwas gefunden? MONIKA: Nein, noch nicht. Ich weiß natürlich, wonach ich suche, aber die Auswahl ist ziemlich groß. Vielleicht könntest du mir dabei helfen? KARL: Gern. Wo ist dein Laptop? Jetzt sollten wir… – KARL: Guck mal, Monika. Ich glaube, etwas Interessantes gefunden zu haben. Du hast doch gesagt, dass du in der Innenstadt nicht mehr wohnen willst. MONIKA: Das stimmt. Eine kleine Wohnung am Stadtrand ist mein Traum. Wenn man in einer Großstadt lebt, will man zumindest abends seine Ruhe genießen. KARL: Ich denke, dieses Angebot wird dir gefallen: 2-Zimmer- Wohnung, 45m2, im Erdgeschoß. Die monatliche Miete beträgt kalt 550 €… 10 Die Wohnungssuche MONIKA: Karl, das ist ein bisschen zu viel. Es gibt auch noch Nebenkosten. KARL: Einverstanden. Und was hältst du von dieser Anzeige? – „am Stadtrand und doch verkehrsgünstig, Wohnfläche 35m2 – ein Zimmer plus Wohnküche, im vierten Stock mit Blick auf den alten Park, Tiefgarage, 330 € plus 75 € Nebenkosten…” Sieht ganz gut aus, oder? MONIKA: Prima! Ich muss sofort den Vermieter anrufen und fragen, ob das Angebot aktuell ist. Wo liegt mein Handy?... – KARL: Du hast eigentlich alles erledigt. Bist du zufrieden? MONIKA: Ja. Ich hoffe, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Aber ich muss mich noch bei der Umzugsfirma erkundigen, wann sie einen freien Termin haben. KARL: Sag mir Bescheid, wenn du genau weißt, wann dein Umzug stattfindet. Ich will dir helfen. MONIKA: Ich bin dir wirklich sehr dankbar, Karl. 03 Słownictwo trauen – ufać (komuś), mieć zaufanie die Überraschung – niespo- dzianka, zaskoczenie sich (D) vorstellen – wyobrazić sobie ehrlich – szczery/a/e, szczerze die Anfahrt – dojazd umziehen, zog um, umgezogen (s) – przeprowadzić się die Auswahl – wybór der Traum – marzenie, sen zumindest – przynajmniej genießen, genoss, genossen – rozkoszować się, cie- szyć się, delektować się (czymś) die Miete… kalt – czynsz (bez opłat za ogrzewanie itp.) betragen, betrug, betragen – wynosić (kwota, ilość czegoś) die Nebenkosten (Pl.) – (dosł.) koszty uboczne; tu – opłaty za ogrzewanie, wodę itp. 11 www.WydawnictwoLingo.plLeKTIOn 1 halten, hielt, gehalten (etw.) von… – sądzić (coś) o (kimś, czymś) verkehrsgünstig – korzystnie pod względem połączeń komunikacyjnych die Tiefgarage – garaż pod- ziemny der Vermieter – wynajmujący erledigen – załatwić, załatwiać die Entscheidung – decyzja Bescheid sagen – powiedzieć die Wohnfläche – powierzchnia komuś (coś) mieszkalna der Umzug – przeprowadzka die Wohnküche – pokój z czę- ścią kuchenną Tłumaczenie (Poszukiwanie mieszkania) Dzwonek. Monika idzie do drzwi i je otwiera. K: Cześć Monika. Jest bardzo miło (móc) ciebie zobaczyć po tak długim czasie. M: Nie wierzę własnym oczom. Karl! Co za niespodzianka. Wejdź proszę! Nie możesz sobie wyobrazić, jak się cieszę. K: Ja również. Praca za granicą daje wprawdzie satysfakcję, ale najpiękniej jest jednak w domu. A co słychać u ciebie? (dosł. Co nowego u ciebie?) M: Hm, szczerze mówiąc, nic szczególnego. Pracuję (ciągle) w tej samej firmie. Moja praca jest ciekawa a atmosfera w biurze jest także dobra. Mam tylko daleki dojazd, dlatego szukam teraz nowego mieszkania. K: Chcesz się więc przeprowadzić. A dokąd? Znalazłaś już coś? M: Nie, jeszcze nie. Wiem oczywiście, czego szukam, ale wybór jest dość duży. Może mógłbyś mi w tym pomóc? K: Chętnie. Gdzie jest twój laptop? Teraz powinniśmy… – K: Spójrz Moniko. Sądzę, że znalazłem coś ciekawego. Mówiłaś przecież, że nie chcesz już mieszkać w śródmieściu. M: Zgadza się. Małe mieszkanie na skraju miasta jest moim marzeniem. Jeśli (już) żyje się w dużej aglomeracji, chciałoby się (dosł. chce się) przynajmniej wieczorami rozkoszować ciszą (i spokojem). K: Myślę, że ta oferta spodoba ci się: dwupokojowe mieszkanie, 45m2, na parterze. Miesięczny czynsz wynosi 550 €… M: Karl, to trochę za dużo. Są jeszcze przecież koszty za ogrzewanie i wodę. K: Zgoda. A co sądzisz o tym ogłoszeniu? – „na peryferiach a przecież jednak korzystnie pod względem komunikacyjnym, powierzchnia mieszkalna 35m2, jeden pokój plus drugie pomieszczenie z częścią kuchenną, na czwartym piętrze z widokiem na stary park, podziemny garaż, 330 € i 75 € opłat za media…” Wygląda to całkiem dobrze, nieprawdaż? M: Ekstra. Muszę natychmiast zadzwonić do wynajmującego i zapytać, czy oferta jest jeszcze aktualna. Gdzie leży moja komórka?... – K: Właściwie wszystko załatwiłaś. Jesteś zadowolona? M:  Tak. Mam (też) nadzieję, że podjęłam właściwą decyzję. Ale muszę się jeszcze dowiedzieć w firmie organizującej przeprowadzki, kiedy mają wolne terminy (dosł. wolny termin). K: Daj mi znać, gdy będziesz dokładnie wiedzieć, kiedy odbędzie się twoja przeprowadzka. Chcę ci pomóc. M: Jestem ci naprawdę bardzo wdzięczna, Karl. 12 Die Wohnungssuche 04 Więcej słówek i zwrotów der Altbau – stary budynek, stare budownictwo die Dachterrassenwohnung – mieszkanie z tarasem dachowym die Eigentumswohnung – miesz- kanie własnościowe das Einfamilienhaus – dom jednorodzinny die Kündigungsfrist – okres, termin wypowiedzenia das Mehrfamilienhaus – dom wielorodzinny der Mietvertrag – umowa najmu der Neubau – nowy budynek, nowe budownictwo das Reihenhaus – dom szerego- die Fußbodenheizung – ogrze- wy, szeregowiec wanie podłogowe Gängige Abkürzungen – popularne skróty AB-Whg. = Altbauwohnung – mieszkanie w starym budownictwie Blk. = Balkon – balkon HZ = Heizung – ogrzewanie KT = Kaution – kaucja MM = Monatsmiete – miesięczny czynsz NK = Nebenkosten – koszty ogrzewania itp. TG = Tiefgarage – garaż podziemny Wfl. = Wohnfläche – powierzchnia mieszkalna ZH = Zentralheizung – centralne ogrzewanie 3-Zi-Whg. = 3-Zimmer-Wohnung – mieszkanie trzypokojowe Funkcje komunikacyjne n Erstaunen, Überraschung ausdrücken – Wyrażanie zdu- mienia, zaskoczenia Was für eine Überraschung! – Co za niespodzianka! 13 www.WydawnictwoLingo.plLeKTIOn 1 Kaum zu glauben – Nie do uwierzenia Das kommt mir komisch vor. – Wydaje mi się to dziwne. Wirklich? – Rzeczywiście? Naprawdę? n Ratschläge, Empfehlungen geben – Wyrażanie sugestii, porady Wenn ich an deiner/Ihrer Stelle wäre, dann… – Gdybym był na twoim/pańskim miejscu, wtedy… Vielleicht wäre es besser, wenn… – Może byłoby lepiej, gdyby… Ich würde dir/Ihnen empfehlen… – Zasugerowałbym tobie/ panu/pani… Ich würde dir/Ihnen raten… – Poradziłbym tobie/panu/pani… Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. – Miałem w tym względzie dobre doświadczenia. Wenn ich kurz etwas sagen dürfte, dann… – Jeśli mógłbym krótko coś powiedzieć, to… Jak to działa? n Die Infinitivkonstruktion – Równoważnik zdań z „dass” Zamiast zdania ze spójnikiem dass można (a właściwie należałoby) użyć jego równoważnika – konstrukcji bezokolicznikowej z zu, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków: W zdaniu nadrzędnym i podrzędnym jest ten sam podmiot. Ich hoffe, dass ich etwas finde. – Mam nadzieję, że coś znajdę. Er freut sich darüber, dass er dich wiedersieht. – On cieszy się, że ciebie zobaczy. Po zmianie: Ich hoffe, etwas zu finden. – (tłum. j. w.) 14 Die Wohnungssuche Er freut sich darüber, dich wiederzusehen. – (tłum. j. w.) Dopełnienie osobowe zdania nadrzędnego staje się podmiotem w zdaniu podrzędnym, dzieje się tak najczęściej w przypadku czasowników wyraża- jących prośbę, polecenie, radę, ostrzeżenie, zakaz itp. Karl hat Monika geraten, dass sie sofort den Vermieter anruft. – Karl poradził Monice, żeby zadzwoniła natychmiast do wynajmującego. Wir haben sie überzeugt, dass sie dieses Angebot nicht annimmt. – Przekonaliśmy ją, żeby nie przyjmowała tej oferty. Po zmianie: Karl hat Monika geraten, sofort den Vermieter anzurufen. – (tłum. j. w.) Wir haben sie überzeugt, dieses Angebot nicht anzunehmen. – (tłum. j. w.) Uwaga 1: W konstrukcjach bezokolicznikowych z zu stosuje się bezoko- licznik czasu przeszłego (bezokolicznik czasu przeszłego to Partizip Per- fekt danego czasownika + czasownik posiłkowy), jeśli zdarzenie opisy- wane przez konstrukcję z zu miało miejsce wcześniej niż zdarzenie opisane w zdaniu nadrzędnym. Ich glaube, dass ich etwas Interessantes gefunden habe. – Myślę, że znalazłem coś ciekawego. Sie hofft, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat. – Ona ma nadzieję, że podjęła właściwą decyzję. Po zmianie: Ich glaube, etwas Interessantes gefunden zu haben. – (tłum. j. w.) Sie hofft, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. – (tłum. j. w.) 15 www.WydawnictwoLingo.plLeKTIOn 1 Uwaga 2: Niektóre czasowniki wykluczają użycie konstrukcji bezokoliczni- kowej z zu. Należą do nich m. in. hören (słuchać, słyszeć), sagen (mówić, powiedzieć), sehen (patrzeć, widzieć). n wenn vs. wann Nie wolno pomylić wenn (gdy, jeżeli, jeśli) i wann (kiedy). W języku polskim moż- na niekiedy obu słów używać zamiennie. W języku niemieckim wann występuje tylko w pytaniach i zdaniach pytających zależnych. Porównaj: Ale: Ich weiß noch nicht, wann ich umziehe. – Nie wiem jeszcze, kiedy się przeprowadzam. Wenn ich etwas erfahre, gebe ich dir Bescheid. – Gdy się czegoś dowiem, dam ci znać. Ćwiczenia 1. Połącz w pary poniższe zdania. a. Eine große Wohnung in der Innenstadt ............. b. Könnten Sie uns sagen, ............. c. Wir möchten uns erkundigen, ............. d. Überall ist es schön, ............. e. Besonders zufrieden bin ich damit, ............. f. Er hat doch versprochen, ............. g. Wenn man am Stadtrand wohnt, ............. 1. ............. wie hoch die Nebenkosten sind. 2. ............. aber am schönsten ist es doch zu Hause. 16 Die Wohnungssuche 3. ............. ist ihr Traum. 4. ............. ob Ihr Angebot immer noch aktuell ist. 5. …leidet man nicht unter Lärm. 6. …dass meine neue Wohnung verkehrsgünstig liegt. 7. …dir zu helfen. 2. Przekształć zdania z dass w konstrukcje bezokolicznikowe z zu. Pamiętaj o zastosowaniu odpowiedniego bezokolicznika. a. Ich freue mich darauf, dass ich bald umziehe. ...................................................................................................... . b. Monika ist damit zufrieden, dass sie umgezogen ist. ...................................................................................................... . c. Wir hoffen darauf, dass wir noch in diesem Monat eine Wohnung finden. ...................................................................................................... . d. Der Vermieter ist davon überzeugt, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. ...................................................................................................... . e. Karl ist darüber glücklich, dass er nach Hause zurückgekehrt ist. ...................................................................................................... . f. Sie hoffen, dass sie dort gute Geschäfte machen. ...................................................................................................... . g. Unser Freund ist unzufrieden, dass er sein altes Haus verkauft hat. ...................................................................................................... . 17 www.WydawnictwoLingo.plLeKTIOn 1 3. Wpisz wenn lub wann. a. Sag mir Bescheid, ............. du genau weißt, ............. dein Umzug stattfindet. b. ............. Monika in 10 Minuten noch nicht kommt, beginnen wir ohne sie. c. Karl hat Monika gefragt, ob er sie besuchen darf und ............. ja, dann .............? d. Ich hab‘ schon vergessen, ............. ich sie zum letzten Mal gesehen habe. e. Vergiss nicht anzurufen, ............. du schon fertig bist! f. Weißt du vielleicht, ............. Karl nach Deutschland zurückkommen will. 4. Co oznaczają poniższe skróty? Odpowiedzi poszukaj w internecie. a. 2-ZKB, ....................................... b. +NK ....................................... c. EFH ....................................... d. Grg ....................................... e. NB-Hs ....................................... 18 Die Wohnungssuche Wynajem mieszkania W Niemczech można wynająć mieszkanie korzystając z pomocy pośrednika (Makler) lub bezpośrednio od właściciela. To drugie rozwiązanie jest znacznie bardziej korzystne finansowo, gdyż prowizja pośrednika może stanowić nawet równowartość trzymiesięcznego czynszu. Pamiętać należy, że lokator przed wprowadzeniem się uiszcza kaucję, która jest zwracana przy wyprowadzce – pod tym jednakże warunkiem, że mieszkanie pozostawia się w takim stanie, w jakim się je zastało. Dla własnego komfortu i w celu uniknięcia ewentualnych konfliktów należy zapoznać się z przepisami porządkowymi (Hausordnung) i umową najmu (Mietvertrag) które to dokumenty mogą m. in. regulować takie kwestie, jak trzymanie zwierząt domowych, grę na instrumentach itp. Klucz do ćwiczeń 4. a. 2 Zimmer, Küche und Bad; b. plus Nebenkosten; c. Einfamilienhaus; d. Garage; e. Neubau-Haus 3. a. wenn, wann; b. Wenn; c. wenn, wann; d. wann; e. wenn; f. wann. verkauft zu haben. zu sein. f. Sie hoffen, dort gute Geschäfte zu machen. g. Unser Freund ist unzufrieden, sein altes Haus die richtige Entscheidung getroffen zu haben. e. Karl ist darüber glücklich, nach Hause zurückgekehrt hoffen darauf, noch in diesem Monat eine Wohnung zu finden. d. Der Vermieter ist davon überzeugt, 2. a. Ich freue mich darauf, bald umzuziehen. b. Monika ist damit zufrieden, umgezogen zu sein. c. Wir 1. a3, b1, c4, d2, e6, f7, g5 19 www.WydawnictwoLingo.plLeKTIOn 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niemiecki na poziomie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: