Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00149 002586 22768316 na godz. na dobę w sumie
Nierówności zdrowotne wykluczonych ekonomicznie mieszkańców Siemianowic Śląskich - ebook/pdf
Nierówności zdrowotne wykluczonych ekonomicznie mieszkańców Siemianowic Śląskich - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3674-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> politologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-18%), audiobook).

W pracy podjęto problematykę teoretycznych aspektów wykluczenia ekonomicznego i nierówności zdrowotnych, ale przede wszystkim celem stało się przedstawienie wyników badań empirycznych mogących służyć lepszej identyfikacji społeczno-ekonomicznych uwarunkowań nierówności zdrowia na przykładzie przestrzeni poindustrialnej.

Wciąż jeszcze gorszy od przeciętnego dla krajów Unii Europejskiej stan zdrowia ludności Polski determinuje podjęcie działań w celu poprawy stanu zdrowia społeczeństwa polskiego w stopniu zmniejszającym dystans istniejący pomiędzy Polską a średnim poziomem stanu zdrowia w Unii Europejskiej. Istotnym wyzwaniem dla władz publicznych jest również zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji. Realizacja tychże zadań związanych z poprawą stanu zdrowia społeczeństwa i niwelowaniem nierówności wymaga jednak dysponowania wynikami badań empirycznych. Z tego względu uzasadnione i wartościowe jest prowadzenie studiów empirycznych i teoretycznych z zakresu polityki zdrowotnej a uwzgledniających nierówności ekonomiczne.

Monografia składa się z 4 rozdziałów, w których scharakteryzowano następujące kwestie: w rozdziale 1. refleksje nad znaczeniem pojęcia przestrzeni w naukach społecznych, a zwłaszcza przestrzeni poindustrialnej oraz jej związkach z wykluczeniem społeczno-ekonomicznym; w rozdziale 2. problemy społeczno-demograficzne, które występują w Siemianowicach Śląskich; w rozdziale 3. rozważania teoretyczne nad organizacją i przeprowadzeniem procesu badawczego; w rozdziale 4. przedstawiono wyniki badań empirycznych obejmujących uwarunkowania stanu zdrowia oraz społeczno-ekonomiczne nierówności w zdrowiu wśród wykluczonych mieszkańców Siemianowic Śląskich. Poruszony został również problem korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Publikacja adresowana jest do osób zainteresowanych materią polityki zdrowotnej i wykluczenia ekonomicznego, decydentów politycznych, w tym w szczególności przedstawicieli władz samorządowych, a także instytucji II i III sektora.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 R o z d z i a ł 1 Krytyczne public relations . . . . . . . . . . . . . . 15 1 .1 . Public relations: – aktualny stan badań . . . . . . . . . 17 1 .2 . Krytyczna analiza dyskursu . . . . . . . . . . . . 21 1 .3 . Analiza dyskursu w ujęciu Normana Fairclougha . . . . . . 28 1 .3 .1 . Praktyka społeczna . . . . . . . . . . . . . 29 1 .3 .2 . Struktura semiozy . . . . . . . . . . . . . 32 1 .3 .3 . Porządek dyskursu . . . . . . . . . . . . . 35 1 .3 .4 . Dyskursy węzłowe . . . . . . . . . . . . . 37 1 .3 .5 . Operacjonalizacja semiozy . . . . . . . . . . . 39 1 .3 .6 . Analiza interdyskursywna . . . . . . . . . . . 41 1 .4 . Public relations jako struktura semiotyczna . . . . . . . . 43 1 .4 .1 . Taktyki public relations jako gatunki semiotyczne . . . 48 1 .4 .2 . Dyskursy jako konstytucje PR w organizacji . . . . . 54 1 .4 .3 . Styl organizacji jako nośnik znaczenia . . . . . . . 57 R o z d z i a ł 2 Komunikacja instytucjonalna Kościoła w Polsce . . . . . . 61 2 .1 . Polak katolik? . . . . . . . . . . . . . . . . 62 2 .1 .1 . Deklarowana wiara i religijność Polaków . . . . . . 62 2 .1 .2 . Prywatyzacja, subiektywizm i synkretyzm religijny . . . 65 2 .1 .3 . Indywidualizacja, deinstytucjonalizacja i  sekularyzacja mo- ralności . . . . . . . . . . . . . . . . 65 2 .1 .4 . Religijność a postawy obywatelskie . . . . . . . . 69 2 .1 .5 . Postindustrialna religijność Polaków . . . . . . . 69 2 .2 . Kościół w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . 72 5 Spis treści 2 .3 . Postrzeganie Kościoła . . . . . . . . . . . . . . 75 2 .4 . Zasoby komunikacyjne Kościoła w Polsce . . . . . . . . 79 2 .4 .1 . Kościelny dyskurs o komunikacji . . . . . . . . 80 2 .4 .1 .1 . Środki społecznego przekazu jako narzędzia ewan- gelizacji . . . . . . . . . . . . . 81 2 .4 .1 .2 . Ewangelizacja jako tworzenie nowej kultury „w kontekście” . . . . . . . . . . . 86 2 .4 .1 .3 . Ewangelizacja jako tworzenie relacji . . . . . 89 2 .4 .1 .4 . Kryteria katolickości mediów . . . . . . . 90 2 .4 .2 . Katolickie media i służby prasowe . . . . . . . . 93 2 .4 .2 .1 . Prasa . . . . . . . . . . . . . . 94 2 .4 .2 .2 . Radio . . . . . . . . . . . . . . 94 2 .4 .2 .3 . Telewizja . . . . . . . . . . . . . 95 2 .4 .2 .4 . Rzecznicy w diecezjach . . . . . . . . . 97 R o z d z i a ł 3 Studia przypadków . . . . . . . . . . . . . . . . 105 3 .1 . Sprawa księdza Piotra Natanka . . . . . . . . . . . 106 3 .1 .1 . Tło . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 3 .1 .2 . Studium przypadku . . . . . . . . . . . . 109 3 .1 .3 . Analiza interdyskursywna . . . . . . . . . . . 120 3 .1 .4 . Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . 123 3 .2 . Sprawa Adama „Nergala” Darskiego . . . . . . . . . 126 3 .2 .1 . Tło . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 3 .2 .2 . Podarcie Biblii . . . . . . . . . . . . . . 128 3 .2 .3 . Metodologia . . . . . . . . . . . . . . . 130 3 .2 .4 . Studium przypadku . . . . . . . . . . . . 130 3 .2 .5 . Shockvertising . . . . . . . . . . . . . . 132 3 .2 .6 . Amplifikacja . . . . . . . . . . . . . . . 133 3 .2 .7 . Skandalizacja . . . . . . . . . . . . . . 134 3 .2 .7 .1 . Protesty religijne . . . . . . . . . . . 135 3 .2 .7 .2 . Protesty polityczne . . . . . . . . . . 137 3 .2 .7 .3 . Strategie perswazyjne w protestach religijnych i po- litycznych . . . . . . . . . . . . . 138 3 .2 .8 . Tworzenie rozgłosu i komunikacja wirusowa . . . . . 143 3 .2 .9 . Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . 145 3 .3 . Sprawa księdza Adama Bonieckiego . . . . . . . . . . 145 3 .3 .1 . Kontekst . . . . . . . . . . . . . . . . 145 6 Spis treści 3 .3 .2 . Studium przypadku . . . . . . . . . . . . 147 3 .3 .3 . Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . 152 3 .3 .3 .1 . Komunikacja jednokierunkowa asymetryczna . . 152 3 .3 .3 .2 . Mechanizmy skandalizacyjne . . . . . . . 154 3 .3 .3 .3 . Metonimie w uzasadnieniach decyzji . . . . 156 3 .3 .3 .4 . Semioza polityczna hegemonizuje semiozę religijną 157 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Indeks osobowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nierówności zdrowotne wykluczonych ekonomicznie mieszkańców Siemianowic Śląskich
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: