Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00353 005976 20296842 na godz. na dobę w sumie
Niezmienne zasady ludzi sukcesu - ebook/pdf
Niezmienne zasady ludzi sukcesu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788375826371 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wiedza sprzed 2000 lat dostosowana do współczesnych warunków!

Czy to jest możliwe?

Chciałbym, abyś poznał Syracha. Żył on ponad 2000 lat temu, a mimo to jego mądrości są aktualne po dziś dzień. 

Brian Tracy w książce „Maksimum osiągnięć” wiele miejsca poświęca prawu konsekwencji.

Syrach wiedział to przed nim!

Joe Vitale, guru marketingu internetowego, opisuje regułę przyciągania.

Syrach pisał o tym ponad dwa tysiące lat wcześniej!

Richard Bandler, twórca NLP, mówi, że odwzorowanie klienta pomaga nam go zjednać.

Syrach odkrył to pierwszy!

Syrach, nie mając dostępu do wielu badań czy danych statystycznych, dysponował wiedzą, która może zdumiewać i zastanawiać. Wiedza ta inspiruje do samodzielności, aktywności i niezależności finansowej. Wiedza ta pomaga zachować równowagę w świecie ciągłej pogoni, bezwzględności, w świecie przepełnionym bełkotem informacyjnym.

Odkryj, jak łatwe może być życie z Syrachem!

Książka została podzielona na trzy części, ponieważ na sukces składa się aktywność człowieka w trzech sferach życia:

* praca,

* relacje międzyludzkie,

* doskonalenie siebie.

Żadna z trzech powyższych aktywności nie może być ważniejsza od innej, ponieważ nastąpi naruszenie harmonii życia. Aby być naprawdę szczęśliwym, należy znaleźć odpowiednie proporcje pomiędzy powyższymi aspektami życia.

Odkryj wiecznie żywą wiedzę, znaną od ponad 2000 lat, dotyczącą życia pełnego sukcesów. Dowiedz się, kim był Syrach i zastosuj jego wskazówki w życiu codziennym!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: „Niezmienne zasady ludzi sukcesu” Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez Wydawnictwo Złote Myśli sp z.o.o Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. © Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 27.06.2008 Tytuł: Niezmienne zasady ludzi sukcesu (fragment utworu) Autor: Janusz Basza Projekt okładki: Marzena Osuchowicz Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna Skład: Anna Popis-Witkowska Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. SPIS TREŚCI Wstęp ................................................................................................................... 4 CZĘŚĆ I CZŁOWIEK I PRACA .......................................................................... 6 Planowanie i realizacja ........................................................................................ 7 Rekrutacja i selekcja ........................................................................................... 11 Praca w zespole .................................................................................................. 15 22 Obsługa klienta .................................................................................................. 28 Sprzedaż ............................................................................................................. Aktywność .......................................................................................................... 39 42 Samodoskonalenie ............................................................................................ 48 Imprezy integracyjne ........................................................................................ Czas wolny ......................................................................................................... 50 Etyka w pracy .................................................................................................... 51 CZĘŚĆ II CZŁOWIEK W 55 SPOŁECZNOŚCI ....................................................... 56 Rodzina ............................................................................................................. 61 Współpraca ......................................................................................................... Przyjaciele .......................................................................................................... 66 Nieprzyjaciele ..................................................................................................... 71 CZĘŚĆ III CZŁOWIEK JAKO 73 JEDNOSTKA ....................................................... Ja ........................................................................................................................ 74 83 Zdrowie .............................................................................................................. Psyche ................................................................................................................ 88 Pewność siebie ................................................................................................... 92 95 Panowanie nad sobą ......................................................................................... Odpowiedzialność ............................................................................................. 99 Zazdrość .......................................................................................................... 103 105 Bogactwo i szczęście ........................................................................................ 109 Zaufanie Bogu .................................................................................................. Zakończenie ...................................................................................................... 113 NIEZMIENNE ZASADY... — darmowy fragment – kilknij po więcej Janusz Basza ● str. 4 WstępWstęp Znany psycholog społeczny Robert B. Cialdini w swojej książce Wy- wieranie wpływu na ludzi wydanej pod koniec XX wieku opisuje re- gułę wzajemności. Syrach w tym temacie był pierwszy! Brian Tracy w książce Maksimum osiągnięć wiele miejsca poświęca prawu konsekwencji. Syrach wiedział to przed nim! Joe Vitale, guru marketingu internetowego, opisuje regułę przycią- gania. Syrach pisał o tym ponad dwa tysiące lat wcześniej! Richard Bandler, twórca NLP, mówi, że odwzorowanie klienta po- maga nam go zjednać. Syrach odkrył to pierwszy! Właśnie dlatego napisałem tę książkę. Dlatego że Syrach, nie mając dostępu do wielu badań czy danych sta- tystycznych, dysponował wiedzą, która może zdumiewać i zastana- wiać. Wiedza ta inspiruje do samodzielności, aktywności i niezależ- ności finansowej. Wiedza ta pomaga zachować równowagę w świecie ciągłej pogoni, bezwzględności, w świecie przepełnionym bełkotem informacyjnym. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Janusz Basza NIEZMIENNE ZASADY... — darmowy fragment – kilknij po więcej Janusz Basza ● str. 5 Zapraszam do wejścia w świat starożytnych formuł, do zgłębienia „boskiej” mądrości. Odkryj, jak łatwe może być życie z Syrachem. Książka jest podzielona na trzy części, ponieważ na sukces składa się aktywność człowieka w trzech sferach życia: pracy (Część I: Człowiek i praca), relacjach międzyludzkich (Część II: Człowiek w społecznoś- ci) i doskonaleniu siebie (Część III: Człowiek jako jednostka). Żadna z tych trzech aktywności nie może być ważniejsza od innej, ponieważ nastąpi naruszenie harmonii życia. Aby być naprawdę szczęśliwym, należy znaleźć odpowiednie proporc- je pomiędzy powyższymi aspektami życia. Syrach pomaga taką har- monię odnaleźć. Janusz Basza PS Po prawej stronie przygotowałem dla Ciebie Twórczy Margi- nes. Zapisuj na nim swoje przemyślenia, spostrzeżenia, własne interpretacje cytatów z Księgi Syracha. W ten sposób odkryjesz siebie na nowo. PS 2 Niniejsza książka to nie powieść, w związku z czym zalecam, aby Czytelnik nie traktował jej tak, jak traktuje się utwór lite- racki. Stanowi ona podręcznik, dzięki któremu można poznać zestaw narzędzi pomocnych w zwiększeniu efektywności pracy w sprzedaży. Tak jak w przypadku każdego innego podręcznika — po przeczytaniu należy do niej powracać. Syrach — autor Eklezjastyka, księgi mądrościowej Starego Testa- mentu. Żył około 1 w. p.n.e. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Janusz Basza NIEZMIENNE ZASADY... — darmowy fragment – kilknij po więcej Janusz Basza ● str. 6 Praca w zespole Praca w zespole Serce, które bije silnie i radośnie, daje światu promyk nadziei i wzbogaca ludzkość. Robert Louis Stevenson 3:31 Kto dobrodziejstwami za dobrodziejstwa odpłaca, pamięta o przyszłości, a w chwili potknięcia się znajdzie podporę. Dla swoich klientów też możesz być dobry. W jednej ze swoich książek Frank Bettger opisywał swoją karierę sprze- dażową. Zawsze mógł liczyć na pomoc osób, którym on sam pomógł. Pomagaj ludziom w swoim zespole. Wybiegnij w przyszłość. Nigdy nie wiesz, czy się nie spotkacie w in- nych relacjach. Wtedy ten ktoś będzie mógł Ci się odwdzię- czyć. Prawo konsekwencji opisane przez Briana Tracy’ego: „Otrzymujesz to, co dajesz”. 4:7 Czyń siebie godnym kochania w zgromadzeniu, a przed władcą skłaniaj głowę! Współpracuj z osobami z zespołu. A do szefa miej szacunek. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Janusz Basza NIEZMIENNE ZASADY... — darmowy fragment – kilknij po więcej Janusz Basza ● str. 7 4:31 Nie miej ręki wydłużonej do brania, a do dawania — skróconej. Pamiętaj o tych, którzy Ci pomogli lub coś dali. Daj coś w zamian — przynajmniej słowo „dziękuję”. Klientom po- dziękuj za referencje, za to, że pomogli Ci zrealizować plan sprzedaży, za polecenia do innych klientów. Podziękuj swoim współpracownikom za ............................... Podziękuj swojemu kierownikowi za ..................................... 7:18 Nie wymieniaj przyjaciela za pieniądze ani brata prawdziwego za złoto z Ofiru. Pieniądz nie jest najważniejszy w życiu. Pracę możesz zmie- nić, przyjaciela stracić — ale co łatwiej odzyskać? 8:15 Nie wyruszaj w drogę z człowiekiem nieroztropnie odważnym, aby ci nie był ciężarem: on bowiem według swej woli będzie postępować i mógłbyś zginąć przez jego szaleństwo. Uważaj na swojego kolegę lub kierownika — czasem jego ambicje są tak wygórowane, że nie jesteś w stanie im spros- tać. Możesz to przypłacić wypaleniem zawodowym lub de- presją. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Janusz Basza NIEZMIENNE ZASADY... — darmowy fragment – kilknij po więcej Janusz Basza ● str. 8 8:16 Nie wadź się z popędliwym i nie wędruj z nim przez pustynię, albowiem krew w oczach jego jest niczym, a zabije cię tam, gdzie nie będzie pomocy. Nie kłóć się z ludźmi, z którymi pracujesz. Ten, kto będzie czuł urazę, może walnie się przyczynić do Twojego zwolnie- nia. 8:17 Nie naradzaj się z głupim, bo nie potrafi rozmowy zachować w tajemnicy. Jeżeli planujesz zmienić pracę lub masz równie ważny za- miar, nie rozmawiaj o tym w swoim środowisku pracy z osobami, które są gadatliwe, ponieważ Twoje plany mogą wyjść na jaw. 8:18 Wobec obcego nie zdradzaj tajemnic, nie wiesz bowiem, co wymyśli. Jeżeli jesteś nowy w miejscu pracy lub poznajesz nowego pracownika — uważaj na to, co mówisz. W wyrażaniu swo- jego stanowiska bądź wstrzemięźliwy. Stań się dyplomatą. 9:18 Będą się bali w mieście człowieka, co umie władać językiem, a porywczy w mowie ściągnie na siebie nienawiść. Umiejętność posługiwania się mową znana była już w staro- żytności. Retoryka, język perswazji, sztuka argumentowa- nia — to wszystko jest ważne na stanowisku handlowca. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Janusz Basza NIEZMIENNE ZASADY... — darmowy fragment – kilknij po więcej Janusz Basza ● str. 9 Sprzedaż jest wtedy łatwiejsza, a kontakt z klientem — mi- łym przeżyciem. 12:1 Jeśli chcesz dobrze czynić, zważ, komu masz czynić, a będą ci wdzięczni za twe dobrodziejstwa. Jeżeli możesz pomóc, pomagaj. Jednak pomoc nie może stać się wyręczaniem kogoś. Dr Robert Cialdini uważa, że wdzięczność jest ściśle związa- na z regułą wzajemności: „Jak twierdzą socjologowie i antropologowie, reguła wza- jemności jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych reguł postępowania w znanych nam kulturach. Wymaga ona od człowieka, by za otrzymane od kogoś dobro odwdzięczył się w ten sam sposób. Dzięki obligowaniu odbiorcy do przysz- łego odwdzięczenia się reguła ta pozwala jednostce na ofia- rowanie innemu człowiekowi jakiegoś dobra bez ryzyka je- go bezpowrotnej utraty. Poczucie zobowiązania do przyszłe- go odwdzięczenia się pozwala ludziom na inicjowanie róż- nego rodzaju łańcuchów wymiany, transakcji i związków, które są ogólnie korzystne i dla nich, i dla społeczeństwa ja- ko całości. Stąd też wszyscy członkowie społeczeństwa są od dzieciństwa trenowani w podporządkowywaniu się regule wzajemności — pod sankcją społecznego potępienia za jej łamanie”1. 1 Robert B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, GWP 2002, s. 63. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Janusz Basza NIEZMIENNE ZASADY... — darmowy fragment – kilknij po więcej Janusz Basza ● str. 10 12:7 Dawaj dobremu, a nie pomagaj grzesznikowi. Dawaj i pomagaj tym, którzy potrafią docenić Twoją po- moc. 13:1 Kto się dotyka smoły, ten się pobrudzi, a kto z pysznym przestaje — do niego się upodobni. Ludzie pracujący razem oddziałują na siebie. Mniejszość upodabnia się do większości. A Ty — z jakimi ludźmi pra- cujesz? Cała sztuka w tym, żeby nie zatracić samego siebie w tym kontakcie. Każdy z nas jest osobną jednostką, mającą swoje cele i wartości. Nie musimy ich naginać do innych. Brian Tracy ma następujące zdanie na ten temat: „Jesteś niczym kameleon: przejmujesz postawy życiowe, sposób bycia, system wartości i przekonania ludzi, z który- mi pozostajesz w nieustannym kontakcie. Jeżeli zamierzasz odnieść sukces, nawiązuj relacje z osobami myślącymi po- zytywnie. Spotykaj się z optymistami i ludźmi szczęśliwymi, świadomymi swoich celów i ciągle się rozwijającymi. Unikaj natomiast pesymistów, krytykantów i wiecznie niezadowo- lonych. Jeżeli chcesz wzbić się wysoko jak orzeł, nie możesz grzebać w ziemi pazurami jak kura”2. 2 Brian Tracy, Milionerzy z wyboru, Wydawnictwo studio Emka, Warszawa 2002, s. 62. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Janusz Basza NIEZMIENNE ZASADY... — darmowy fragment – kilknij po więcej Janusz Basza ● str. 11 22:13 Nie wdawaj się z głupim w długie rozmowy i nie chodź do tego, kto nie ma rozumu. Strzeż się go, byś nie miał przykrości i byś się nie splamił przez zetknięcie z nim. Unikaj go, a znajdziesz wytchnienie i nie doznasz rozgoryczenia z powodu jego nierozumu. Wybieraj osoby, z którymi się kontaktujesz, z którymi współpracujesz. Od tego będzie zależeć Twoja przyszłość. Rozwija ten temat Brian Tracy w swojej książce Milionerzy z wyboru: „Im więcej znasz ludzi, z którymi twoje kontakty są pozy- tywne, tym większy odniesiesz sukces i tym szybciej się to stanie. Praktycznie w każdym momencie życia znajdą się ludzie, którzy zechcą cię wesprzeć, ale i tacy, którzy mogą ci zaszkodzić. Ludzie sukcesu przez całe życie dbają o budo- wanie i utrzymywanie relacji wartościowych”3. 27:12 Skracaj czas przebywania między nierozumnymi, a wśród mądrych przedłużaj! Obracaj się wśród właściwych ludzi. Jeszcze raz powtórzę: „Jesteś niczym kameleon: przejmujesz postawy życiowe, sposób bycia, system wartości i przekonania ludzi, z który- mi pozostajesz w nieustannym kontakcie. Jeśli zamierzasz odnieść sukces, nawiązuj relacje z osobami myślącymi po- zytywnie”4. 3 Tamże. 4 Tamże. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Janusz Basza NIEZMIENNE ZASADY... — darmowy fragment – kilknij po więcej Janusz Basza ● str. 12 27:16 Kto zdradza tajemnicę, traci zaufanie i nie znajdzie sobie przyjaciela. 27:21 Rana może być opatrzona, obelga darowana, ale ten, kto wyjawił tajemnicę, nie ma już nadziei. Jesteśmy osobnikami o silnie rozwiniętym poczuciu więzi społecznych. Aby móc funkcjonować w grupie, musimy sza- nować innych poprzez dotrzymywanie tajemnic. 34:23 Jeśli jeden buduje, a drugi rozwala, jakiż pożytek im zostaje, poza trudem? Praca w zespole powinna zmierzać w jednym kierunku. 8:1 Nie sprzeczaj się z człowiekiem potężnym, abyś przypadkiem nie wpadł w jego ręce. 8:2 Nie spieraj się z człowiekiem bogatym, by nie przeciwstawił ci ciężaru [złota]. Złoto bowiem zgubiło wielu i serca królów uwiodło. Twój przełożony nie zawsze jest wymarzonym szefem. Uwa- żaj na to, na ile możesz sobie pozwolić w stosunku do niego. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Janusz Basza NIEZMIENNE ZASADY... — darmowy fragment – kilknij po więcej Janusz Basza ● str. 13 Rodzina Rodzina Dzisiejsza wdzięczność kupuje jutrzejsze szczęście. Michael McMillian Jeżeli chcesz być kochany — kochaj sam. Seneka 7:19 Nie odchodź od żony mądrej i dobrej, albowiem miłość jej cenniejsza niż złoto. Aby mieć szczęście w życiu, musisz wiedzieć, od czego ono zależy. A zależy od równowagi pomiędzy trzema sferami ak- tywności życiowej: rodziną, pracą i czasem dla siebie. Jeżeli widzisz, że praca pochłania o wiele więcej czasu, niż poświęcasz go rodzinie, na pewno jest to znak, że musisz coś zmienić. Jeżeli nie masz czasu wolnego dla siebie, również musisz coś zmienić. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Janusz Basza NIEZMIENNE ZASADY... — darmowy fragment – kilknij po więcej Janusz Basza ● str. 14 7:23 Masz dzieci? Wychowuj je (...) Miej w życiu dalekosiężne cele. Weź odpowiedzialność za drugiego człowieka. Co chcesz ważnego przekazać swoim dzieciom? Jakie war- tości, jakie nauki, jakie umiejętności — czy już to wiesz ? Słowo wychowanie ma następujące znaczenie słownikowe: Stopniowe, wzajemne oddziaływanie na siebie dwóch lub więcej osób, cechujące się udzielaniem wsparcia lub zmia- ną doświadczeń i zachowań ludzkich. Musisz mieć czas dla rodziny. 7:27 Z całego serca czcij swego ojca, a boleści rodzicielki nie zapominaj! 7:28 Pamiętaj, że oni cię zrodzili, a cóż im zwrócisz za to, co oni tobie dali? Teraz, kiedy mamy mało czasu na wszystko, a nasze cele nie pozwalają nam zatrzymać się na chwilę — pamiętaj, skąd pochodzisz. Pokaż dzieciom dziadków. Bez przykładu z Twojej strony, pokazującego, jak żyć z rodzicami, dzieci będą musiały wziąć przykład z innych. Lepiej samemu dać dobry wzorzec do naśladowania. My też kiedyś będziemy dziadkami. 8:6 Nie uwłaczaj człowiekowi w jego starości, albowiem i z nas niektórzy się zestarzeją. Dlaczego niektórzy? Bo niektórzy nie zdążą się zestarzeć. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Janusz Basza NIEZMIENNE ZASADY... — darmowy fragment – kilknij po więcej Janusz Basza ● str. 15 9:1 Nie podejrzewaj swej żony, byś nie nauczył jej złego postępowania przeciw sobie. Prawo przyciągania. Jeśli o czymś myślisz z zaangażowa- niem uczuciowym, staje się to — mówi Joe Vitale. 11:29 Nie wprowadzaj do domu swego każdego człowieka, różnorodne są bowiem podstępy oszusta. 11:34 Przyjmij obcego do domu, a wtrąci cię w zamieszanie i oddali cię od twoich najbliższych. Twój dom, Twoja rodzina — niech to będzie Twoja ostoja. I nikomu nie pozwól zakłócić tego spokoju. 18:15 Synu, do dobrych uczynków nie dodawaj przygany ani przykrego słowa do każdego daru. 18:16 Czyż upału nie łagodzi rosa? Tak lepsze jest słowo niż podarunek. 18:17 Oto, czy nie jest lepsze słowo niż dobry datek? A jedno z drugim [łączy się] u człowieka życzliwego. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Janusz Basza NIEZMIENNE ZASADY... — darmowy fragment – kilknij po więcej Janusz Basza ● str. 16 18:18 Nierozumny zaś robi wymówki niezgodnie z miłością, a dar zazdrosnego wyciska łzy z oczu. Dobrego słowa nie szczędź swoim najbliższym — wszyscy lubimy być chwaleni i docenieni za swoje starania. Dawaj to, a to samo otrzymasz. 25:17 Złość kobiety zmienia wyraz jej twarzy, zeszpeca jej oblicze na kształt niedźwiedzia. Kobieto, Mężczyzno, Żono, Mężu — uśmiechnij się! To, co mamy w naszej głowie, znajduje odzwierciedlenie w naszym ciele. Zwróć uwagę, jak twarze wielu są powy- krzywiane — jest to wynik ich myślenia, ich kłopotów, a ra- czej ich reakcji na kłopoty i ich niezadowolenia z życia. Chcemy być piękni — uśmiechajmy się. 26:1 Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, liczba dni jego będzie podwójna. 26:2 Dobra żona radować będzie męża, który osiągnie pełnię wieku w pokoju. 26:3 Dobra żona to dobra część dziedzictwa i jako taka będzie dana tym, którzy się boją Pana: Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Janusz Basza NIEZMIENNE ZASADY... — darmowy fragment – kilknij po więcej Janusz Basza ● str. 17 26:4 Wtedy to serce bogatego czy ubogiego będzie zadowolone i oblicze jego wesołe w każdym czasie. Dobrze wybieraj sobie żonę, a żona niech wybiera męża, aby mogli być sobie wybrani. 30:2 Kto wychowuje swego syna, będzie miał z niego pociechę i dumny będzie z niego między znajomymi. 30:3 Kto kształci swego syna, budzi zazdrość u wroga, a wobec przyjaciół będzie nim się cieszył. 34:23 Jeśli jeden buduje, a drugi rozwala, jakiż pożytek im zostaje, poza trudem? Jesteście w rodzinie, aby sobie pomagać i tworzyć jedność. Ale nie znaczy to, że musicie tracić na swojej różnorodności charakterologicznej. To jest Wasz atut, że jesteście różni. Naucz się rozmawiać ze swoimi bliskimi o ich upodo- baniach, różnych od Twoich. Uczyńcie z tego zabawę. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Janusz Basza NIEZMIENNE ZASADY... — darmowy fragment – kilknij po więcej Janusz Basza ● str. 18 Psyche Psyche Moje życie pełne było straszliwych nieszczęść, z których większość nie nastąpiła. Michel de Montaigne 30:21 Nie wydawaj duszy swej smutkowi ani nie dręcz siebie myślami. 30:22 Radość serca jest życiem człowieka, a wesołość męża przedłuża dni jego. Radość jest naturalnym stanem życia. Jeżeli mało się uśmiechasz, jesteś smutny — to znak, że coś jest nie tak. Już dawno naukowcy odkryli, że osoby często śmiejące się żyją dłużej i są zdrowsze. 30:23 Wytłumacz sobie samemu, pociesz swoje serce, i oddal długotrwały smutek od siebie; bo smutek zgubił wielu i nie ma z niego żadnego pożytku. Rozmawiaj ze sobą w sercu. Tłumacz sobie to, co Cię spoty- ka, i pocieszaj się. Używaj swojego umysłu, aby podźwignąć się ze smutku. Smutek powoduje rozpacz, rozpacz — de- presję. To zły kierunek. Przerwij ten łańcuch i zrób wszyst- ko, aby się podnieść. Ludzi sukcesu poznać można po tym, jak reagują na porażki, które ich spotykają. Oni skupiają się Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Janusz Basza NIEZMIENNE ZASADY... — darmowy fragment – kilknij po więcej Janusz Basza ● str. 19 na tym, co mogą zrobić innego, nowego. Nie rozpamiętują przeszłości. Przeszłość pozostaw za sobą. 30:24 Zazdrość i gniew skracają dni, a zmartwienie sprowadza przedwczesną starość. Każdy z nas widział ludzi z twarzami pooranymi zmarszcz- kami doświadczeń. To jest obraz ich myślenia i dialogu we- wnętrznego. Chcesz lepiej, młodziej wyglądać? Dbaj o to, co masz w duszy, w sercu. A miej tylko radość i nadzieję, że wszystko się ułoży. 30:25 Gdy serce pogodne — dobry apetyt, zatroszczy się ono o pokarmy. Dbaj o dobry humor. Serce wesołe jest pełne energii, łatwiej wtedy poradzić sobie z problemami. 38:18 Ze smutku bowiem śmierć następuje: smutek serca łamie siłę. 38:19 Tylko do chwili pogrzebu niechaj trwa smutek, bo życie udręczone — przekleństwem dla serca. 38:20 Nie oddawaj smutkowi swego serca, odsuń go, pomnąc na swój koniec. Smutek zgubił wielu. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Janusz Basza NIEZMIENNE ZASADY... — darmowy fragment – kilknij po więcej Janusz Basza ● str. 20 40:1 Wielka udręka stała się udziałem każdego człowieka i ciężkie jarzmo [spoczęło] na synach Adama, od dnia wyjścia z łona matki, aż do dnia powrotu do matki wszystkich. 40:2 Przedmiotem ich rozmyślań i obawą serca jest myśl o tym, co ich czeka, jest dzień śmierci. 40:3 Poczynając od tego, który siedzi na wspaniałym tronie, aż do tego, który siedzi na ziemi i w popiele, 40:4 od tego, który nosi fioletową purpurę i wieniec, do tego, który się okrywa zgrzebnym płótnem: [wciąż] gniew, zazdrość, przerażenie i niepokój, bojaźń śmierci, nienawiść i kłótnia. 40:5 Nawet w czasie odpoczynku na łóżku sen nocny zmienia mu wyobrażenia: 40:6 zaznaje mało spoczynku, jakby nic, a już w snach [ma takie wrażenie], jakby w dzień stał na czatach, jest przerażony widzeniem swego serca, jakby uciekał przed bitwą — Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Janusz Basza NIEZMIENNE ZASADY... — darmowy fragment – kilknij po więcej Janusz Basza ● str. 21 40:7 budzi się w chwili swego ocalenia i dziwi się, że strach ten był niczym. Stres powoduje choroby, a także wpływa niekorzystnie na relacje międzyludzkie. Czasem sam człowiek powoduje na- pięcie ciała poprzez wyobrażanie sobie dziwnych, nierzeczy- wistych sytuacji. Jednak musimy sobie zdawać sprawę z te- go, że nasze wyobrażenia powodują powstawanie uczuć związanych z przeżywaną wewnętrznie sytuacją. Przeżywaj pozytywne sytuacje, ponieważ one lepiej na Ciebie wpłyną niż te złe. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Janusz Basza
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niezmienne zasady ludzi sukcesu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: