Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00186 002702 22445822 na godz. na dobę w sumie
Niższy PIT oraz wyższe koszty pracownicze - czyli jak krok po kroku pobierać zaliczki od 1 października 2019 r. - ebook/pdf
Niższy PIT oraz wyższe koszty pracownicze - czyli jak krok po kroku pobierać zaliczki od 1 października 2019 r. - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 7
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-633-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 października 2019 r. obowiązują kolejne, korzystne dla pracowników zmiany w PIT. Z 18% do 17% obniżono podstawową stawkę tego podatku jednocześnie podwyższając pracownicze koszty uzyskania przychodów. Pracodawcy po raz pierwszy uwzględnią niższą stawkę podatku oraz wyższe koszty pracownicze już przy wypłacie wynagrodzeń w październiku. Wprowadzenie tego rodzaju rozwiązań w trakcie trwającego roku podatkowego spowodowało, że ustawodawca musiał odrębnie uregulować zasady poboru niższego podatku oraz wyższych kosztów uzyskania przychodów w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz w kolejnych latach. Aby ułatwić pracodawcom ich rozliczenie w publikacji przedstawiamy krok po kroku jak pobierać zaliczki na nowych zasadach od wynagrodzeń wypłacanych od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

III.RAPORTMONITORAKSIĘGOWEGO III.RAPORTMONITORAKSIĘGOWEGO 1 NiższyPITorazwyższekosztypracownicze –czylijakkrokpokrokupobieraćzaliczki od1października2019r. Zobaczwięcejinforlex.pl Od 1 października 2019 r. obowiązują kolejne, korzystne dla pracowników zmiany w PIT. Z 18 do 17 obniżono podstawową stawkę tego podatku, jednocześnie podwyższając pracownicze koszty uzyskania przychodów. Pracodawcy po raz pierwszy uwzględnią niższą stawkę podatku oraz wyższe koszty pracownicze już przy wypłacie wynagrodzeń w październiku. Aby ułatwić pracodawcom ich rozli- czenie, przedstawiamy krok po kroku, jak pobierać zaliczki na nowych zasadach. Przepisy wprowadzające niższy PIT oraz obniżone koszty pracownicze obowiązują od 1 października 2019 r. Wprowadzenie tego rodzaju rozwiązań w trakcie trwającego roku podatkowego spowodowało, że ustawodawca musiał odrębnie uregulować zasady pobo- ru niższego podatku oraz wyższych kosztów uzyskania przychodów w okresie od 1 paź- dziernika 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz w kolejnych latach. Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób płatnicy powinni pobierać zaliczki od wynagrodzeń wypłacanych od 1 paździer- nika 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. W kolejnych numerach „Mk” wyjaśnimy, jak pobierać za- liczki w 2020 r. oraz jak rozliczyć podatek w zeznaniu za 2019 r. ObliczaniezaliczeknaPITod1października2019r. Aby płatnik pobrał zaliczki na PIT w okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 r. w pra- widłowej wysokości, należy kolejno dokonać następujących czynności. Krok1.Ustal,czyzastosowaćstawkę17 PIT Płatnik powinien zastosować stawkę PIT w wysokości 17 , gdy łącznie spełnione są dwa warunki: ■■ wypłata została dokonana po 30 września 2019 r., ■■ przychody podatnika uzyskane w roku podatkowym nie przekroczyły I przedziału skali podatkowej albo przekroczyły ten próg, ale pracownik złożył pracodawcy oświadcze- nie w sprawie pobierania mu przez cały 2019 r. zaliczki według stawki podstawowej. Płatnicy mają obowiązek stosować obniżony do 17 PIT oraz wyższe koszty uzyskania przy- chodów do dochodów uzyskanych od 1 października 2019 r. (art. 6 ust. 1 ustawy nowelizującej). To oznacza, że nowe zasady poboru zaliczek mają zastosowanie również do dochodów uzy- skanych od tego dnia, które są należne za wrzesień lub jeszcze wcześniejsze miesiące. Wy- nika to z tego, że przychody z pracy powstają kasowo, tj. w dacie otrzymania pieniędzy i war- tości pieniężnych lub postawienia ich do dyspozycji pracownika, względnie otrzymania przez pracownika świadczeń w naturze lub innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updof). Wypłacając w październiku wynagrodzenia należne za wrzesień (lub wcześniejsze miesią- ce) oraz za październik, płatnicy muszą zatem pobrać od nich zaliczki na nowych zasa- dach. Jest to obowiązek płatników. Pracownik nie musi w tym celu składać pracodawcy 3 październik 2019 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Niższy PIT oraz wyższe koszty pracownicze - czyli jak krok po kroku pobierać zaliczki od 1 października 2019 r.
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: