Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00202 002476 22739095 na godz. na dobę w sumie
Norton Ghost 2003. Ćwiczenia - książka
Norton Ghost 2003. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-567-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Awaria systemu operacyjnego to zmora wszystkich użytkowników komputerów PC. Ponowna instalacja Windows, sterowników i oprogramowania zajmuje kilka dni, a zgodnie z prawami Murphy'ego awarie zdarzają się najczęściej wtedy, gdy czasu potrzebnego na ich usunięcie po prostu nie mamy. Należy więc stosować środki zapobiegawcze -- dyski podłączane do macierzy RAID i kopie bezpieczeństwa, z których można odtworzyć system. Wielu użytkowników stosuje również inną technikę -- co określony czas przeinstalowują system operacyjny, co bardzo skutecznie usuwa z niego wszystkie 'śmieci'. Istnieją na szczęście wygodniejsze sposoby. Jednym z nich jest wykorzystanie programu Norton Ghost do wykonania kopii zapasowej zarówno systemu, jak i zainstalowanego oprogramowania.

'Norton Ghost 2003. Ćwiczenia' to kolejna edycja przewodnika po narzędziu Norton Ghost, opisująca jego najnowszą wersję. Przedstawia sposób wykonania kopii bezpieczeństwa całego dysku twardego i zapisania jej na płytach CD lub DVD. Opisuje również niektóre zaawansowane możliwości programu, takie jak praca w sieci i rozwiązywanie problemów z obsługą urządzeń.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Norton Ghost 2003. Æwiczenia Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-7361-567-9 Format: B5, stron: 112 Awaria systemu operacyjnego to zmora wszystkich u¿ytkowników komputerów PC. Ponowna instalacja Windows, sterowników i oprogramowania zajmuje kilka dni, a zgodnie z prawami Murphy’ego awarie zdarzaj¹ siê najczêġciej wtedy, gdy czasu potrzebnego na ich usuniêcie po prostu nie mamy. Nale¿y wiêc stosowaæ ġrodki zapobiegawcze — dyski pod³¹czane do macierzy RAID i kopie bezpieczeñstwa, z których mo¿na odtworzyæ system. Wielu u¿ytkowników stosuje równie¿ inn¹ technikê — co okreġlony czas przeinstalowuj¹ system operacyjny, co bardzo skutecznie usuwa z niego wszystkie „ġmieci”. Istniej¹ na szczêġcie wygodniejsze sposoby. Jednym z nich jest wykorzystanie programu Norton Ghost do wykonania kopii zapasowej zarówno systemu, jak i zainstalowanego oprogramowania. „Norton Ghost 2003. Æwiczenia” to kolejna edycja przewodnika po narzêdziu Norton Ghost, opisuj¹ca jego najnowsz¹ wersjê. Przedstawia sposób wykonania kopii bezpieczeñstwa ca³ego dysku twardego i zapisania jej na p³ytach CD lub DVD. Opisuje równie¿ niektóre zaawansowane mo¿liwoġci programu, takie jak praca w sieci i rozwi¹zywanie problemów z obs³ug¹ urz¹dzeñ. • Instalacja Norton Ghost 2003 • Tworzenie obrazów partycji i dysków • Odzyskiwanie danych na podstawie obrazów • Klonowanie dysków i partycji • Zapisywanie danych na p³ytach CD i DVD z poziomu Norton Ghost • Praca w sieci IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp...................................................z...................................................z.................... .................................... 5 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka programu ...................................................z.............................................. 7 Rozdział 2. Instalacja, konfiguracja i przygotowanie dyskietek ...................................................z......... 11 Instalacja aplikacji ...................................................p...................................................p 11 Konfiguracja ...................................................p...................................................p......... 15 Tworzenie dyskietek...................................................p................................................ 21 Standardowa dyskietka z obsługą nagrywarki...................................................p... 22 Dyskietka z obsługą CD/DVD-ROM ...................................................p................ 25 Dyskietka z obsługą sieci...................................................p................................... 26 Jak bezpiecznie poznawać Ghosta...................................................p........................... 31 Rozdział 3. Obraz partycji ...................................................z....................................................................................... 39 Tworzenie obrazu partycji ...................................................p....................................... 40 Praca w trybie MS Windows ...................................................p............................. 40 Praca w trybie MS-DOS ...................................................p.................................... 44 Odzyskiwanie partycji z istniejącego obrazu ...................................................p.......... 51 Praca w trybie MS Windows ...................................................p............................. 51 Praca w trybie MS-DOS ...................................................p.................................... 57 Rozdział 4. Obraz całego dysku ...................................................z............................................................................ 61 Tworzenie obrazu całego dysku ...................................................p.............................. 61 Praca w trybie MS Windows ...................................................p............................. 61 Praca w trybie MS-DOS ...................................................p.................................... 63 Odzyskiwanie zawartości całego dysku ...................................................p.................. 65 Praca w trybie MS Windows ...................................................p............................. 65 Praca w trybie MS-DOS ...................................................p.................................... 67 Rozdział 5. Klonowanie dysków i partycji...................................................z........................................................ 71 Praca w trybie MS Windows ...................................................p................................... 72 Praca w trybie MS DOS ...................................................p.......................................... 73 4 Norton Ghost 2003. Ćwiczenia Rozdział 6. Norton Ghost potrafi nagrywać płyty CD i DVD...................................................z......................77 Tworzenie obrazu na płycie...................................................p..................................... 78 Praca w trybie MS Windows ...................................................p............................. 78 Praca w trybie MS-DOS ...................................................p.................................... 80 Odtwarzanie obrazu z płyty...................................................p..................................... 82 Uwagi od czytelników pierwszego wydania ...................................................p........... 83 Rozdział 7. Zapis na płycie CD lub DVD za pomocą innego programu................................................ 85 Przygotowanie obrazu dyskietki...................................................p.............................. 85 Przygotowanie płyty startowej z obrazem...................................................p............... 87 Rozdział 8. Norton Ghost 2003 i praca w sieci ...................................................z............................................. 91 Przygotowanie do pracy w sieci — tryb MS Windows ............................................. 91 Przygotowanie do pracy w sieci — tryb MS-DOS ...................................................p. 94 Nawiązywanie połączenia ...................................................p....................................... 94 Tworzenie i przywracanie obrazu...................................................p............................ 95 Rozdział 9. Ghost Explorer...................................................z....................................................................................... 97 Przywracanie wybranych plików lub folderów...................................................p....... 98 Dodawanie lub usuwanie plików z obrazu ...................................................p.............. 99 Dzielenie pliku obrazu na mniejsze części ...................................................p............ 100 Rozdział 10. Nowe możliwości Norton Ghosta 2003...................................................z................................... 101 Dziennik zdarzeń ...................................................p...................................................p 101 Sprawdzanie poprawności obrazu ...................................................p......................... 102 Uruchamianie Ghosta w trybie interaktywnym...................................................p..... 104 LiveUpdate ...................................................p...................................................p......... 104 Wirtualna partycja ...................................................p................................................. 105 Podsumowanie...................................................z...................................................z............. .................. 109 Rozdział 3. Obraz partycji Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest przygotowywanie obrazu partycji zawierającej system. Moim zdaniem, zaraz po zainstalowaniu, skonfigurowaniu oraz załataniu systemu operacyjnego i najważniejszych programów — mam tutaj ma myśli te, z których zawsze korzystamy — warto wykonać obraz partycji systemowej. Nigdy nie wiadomo, kiedy może się przydać taka kopia zapasowa. Przygotowując się do pisania pierwszego wydania tej książki, jednocześnie dokonywałem małych zmian sprzętowych w swoim komputerze — dodałem kontroler IDE ATA 100. Zanim to zrobiłem, sporządziłem kopię partycji systemowej na wszelki wypadek, gdyż nauczony wcześniejszymi doświadczeniami doskonale zdaję sobie sprawę, że wypadki lubią chodzić po ludziach, więc warto się zabezpieczyć. Po zainstalowaniu kontrolera wszystko działało pięknie. Martwił mnie tylko jeden szczegół — podczas słuchania mu- zyki następowały zacięcia. Rozpocząłem walkę z tym problemem. Niestety, nic nie udało mi się zrobić. Machnąłem ręką na tę małą niedogodność, zwłaszcza że rozwiązanie z do- datkowym kontrolerem miało charakter czasowy. Niestety, ku mojemu zaskoczeniu na- stępnego dnia komputer zaczął się dziwnie zachowywać. System się wieszał, ginęły pliki, a po kolejnym restarcie system nie uruchomił się. Na samą myśl o reinstalacji przez moje plecy przeleciały ciarki — znowu zarwana noc i Bóg jeden wie co jeszcze. Na szczęście miałem obraz partycji, z którego skorzystałem. Po dziesięciu minutach mia- łem gotowy system do pracy wraz z dodatkowym oprogramowaniem, sterownikami urzą- dzeń oraz wszelkimi łatami, jakie były dostępne na czas tworzenia obrazu. Dodam, że tego dnia obraz partycji przydał się jeszcze dwa razy, zanim zupełnie usunąłem problemy z kontrolerem ATA 100. Podstawową innowacją wprowadzoną w najnowszej wersji Ghosta jest możliwość pracy programu bezpośrednio z poziomu MS Windows bez konieczności tworzenia dyskietki startowej i korzystania z DOS-owej wersji programu. 40 Norton Ghost 2003. Ćwiczenia Tworzenie obrazu partycji W niniejszym rozdziale nauczymy się tworzyć obrazy partycji na podstawie interfejsu pracującego pod kontrolą MS Windows, jak i DOS-ową wers ją programu. Praca w trybie MS Windows Niniejszy opis bazuje na założeniu, że nasz komputer jest wyposażony w dwa twarde dyski lub dwie partycje systemowe. Jeżeli Twoja konfiguracja różni się od opisanego przykładu i posiadasz tylko jeden dysk lub partycję, to za pomocą tej metody nie wykonasz obrazu partycji. Jednak nie załamuj się, gdyż w dalszej części książki opisałem, w jaki sposób zapisać obraz partycji bezpośrednio na płycie CD lub DVD. Ćwiczenie 3.1. 1. Uruchom Norton Ghosta i w głównym oknie programu widoc znym na rysunku 3.1 kliknij opcję Ghost Basic, a następnie Backup. Rysunek 3.1. Tworzenie obrazu partycji z poziomu MS Windows — etap pierwszy 2. Za tworzenie obrazu odpowiada wygodny kreator. Po za poznaniu się z zawartością okna widocznego na rysunku 3.2 kliknij przycisk Dalej. Rysunek 3.2. Tworzenie obrazu partycji z poziomu MS Windows — etap drugi Rozdział 3. (cid:1) Obraz partycji 41 3. Drugi etap tworzenia obrazu wymaga określenia party cji, której obraz chcemy wykonać. W sekcji Source kliknij odpowiednią partycję — rysunek 3.3. Następnie w sekcji Destination zaznacz opcję File i kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnego etapu. Rysunek 3.3. Tworzenie obrazu partycji z poziomu MS Windows — etap trzeci 4. W oknie widocznym na rysunku 3.4 kliknij przycisk Browse i w nowym oknie wskaż drugi dysk lub partycję, a następnie wpisz na zwę dla pliku obrazu. Wprowadzone ustawienia zatwierdź klikając przycisk OK. Rysunek 3.4. Tworzenie obrazu partycji z poziomu MS Windows — etap czwarty 5. 6. W polu Image description widocznym na rysunku 3.4 umieść krótki opis dla tworzonego obrazu. Dzięki temu w przyszłości bę dzie Ci znacznie łatwiej zidentyfikować obraz. Po wprowadzeniu wszystkich dany ch kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować tworzenie obrazu. Kolejny etap tworzenia obrazu umożliwia wprowadzenie ewentualnych zmian w konfiguracji programu. Jeżeli uznasz, że dla tworzo nego aktualnie obrazu chcesz zmienić domyślne ustawienia, o których pisałem w rozdziale drugim, możesz 42 Norton Ghost 2003. Ćwiczenia to zrobić w tym momencie. Wystarczy, że klikniesz prz ycisk Advanced settings widoczny na rysunku 3.5. Zakładam, że ustawienia, jaki e przyjęliśmy na początku podczas konfiguracji Ghosta, są wystarczające, dlate go kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować tworzenie obrazu. Rysunek 3.5. Tworzenie obrazu partycji z poziomu MS Windows — etap piąty 7. Kolejne okno widoczne na rysunku 3.6 zawiera informac je na temat przebiegu dalszej części procesu. Dokładniej mówiąc, z treści komunikatu dowiesz się, że w dalszej części Ghost zresetuje komputer i zacznie tworzyć obraz w trybie DOS-owym. Po zakończeniu operacji nastąpi ponowny resta rt i tym razem uruchomi się MS Windows. Okno z rysunku 3.6 będzie się pojawiać podczas każdej operacji wykonywanej z poziomu MS Windows, chyba że włączysz op cję Don’t show this screen again. Po zapoznaniu się z treścią komunikatu widocznego na rysunku o ewentualnym wyłączeniu tego okna w przyszłości kl iknij przycisk Dalej, aby kontynuować tworzenie obrazu. Rysunek 3.6. Tworzenie obrazu partycji z poziomu MS Windows — etap szósty Rozdział 3. (cid:1) Obraz partycji 43 8. Zanim nastąpi ponowne uruchomienie komputera, musimy odpowiedzieć jeszcze na kilka pytań. Na rysunku 3.7 widać następny komunika t, z treści którego dowiadujemy się, że możemy odzyskać kopie partycji be zpośrednio z poziomu systemu DOS; do wykonania tej operacji będzie nam potr zebna odpowiednia dyskietka, której przygotowanie zostało opisane w j ednym z poprzednich rozdziałów. Po zapoznaniu się z treścią komunikatu k liknij przycisk Continue. Rysunek 3.7. Tworzenie obrazu partycji z poziomu MS Windows — etap siódmy 9. Na rysunku 3.8 widać już ostatnie okno kreatora, które zawiera podsumowanie wszystkich dotychczasowych ustawień. Za pomocą przycis ku Disaster Recovery możemy sporządzić dyskietkę, dzięki której w przypadk u awarii będzie możliwe odzyskanie obrazu. W oknie z informacjami możesz równ ież sprawdzić szacunkowy rozmiar pliku obrazu. Po kliknięciu przycisku Run Now na ekranie monitora pojawi się jeszcze małe okno z prośbą o potwierdzenie chęci wy konania operacji; po kliknięciu przycisku OK komputer zostanie automatycznie uruchomiony w tryb ie DOS i rozpocznie się tworzenie obrazu. Rysunek 3.8. Tworzenie obrazu partycji z poziomu MS Windows — etap ósmy 10. Rysunek 3.9 przedstawia postęp tworzonego obrazu. Czas potrzebny do wykonania obrazu jest zależny od kilku czynników: wielkości par tycji, której obraz tworzymy, szybkości dysku, metody kompresji danych i wydajnoś ci procesora. 44 Rysunek 3.9. Tworzenie obrazu partycji z poziomu MS Windows — etap dziewiąty Norton Ghost 2003. Ćwiczenia Warto przyjrzeć się bliżej zawartości okna widocznego na rysunku 3.9. W górnej części znajduje się graficzny wskaźnik obrazujący p ostęp wykonywania operacji. Ciekawe informacje zawiera sekcja o nazwie Statistics. Opcja Percent complete informuje nas o tym, jaki procent obrazu został już utworzony. W polu Speed widzimy szybkość, z jaką tworzony jest obraz. W tym przypadku jednostką są megabajty na minutę i w moim przykładzie obraz j est tworzony z szybkością 155 MB/min. Opcja MB copied zawiera informacje o tym, ile megabajtów skopiowano do obrazu. Analogicznie z pola MB remaining dowiemy się, ile danych zostało jeszcze do zapisania w obrazie. Opcje Time elapsed i Time remaining informują o tym, ile czasu upłynęło i ile czasu zos tało do zakończenia operacji. Na uwagę zasługuje sekcja Details, która również zawiera kilka cennych informacji. Opcja Connection type informuje o tym, czy wykonujemy kopie partycji lok alnej czy też pracujemy zdalnie na innym komputerze. Source Partition zawiera dane o tym systemie plików zabezpieczanej partycji, jej całkowitym rozmiarze, zajętym miejscu oraz nazwie. Natomiast Destination file informuje o tym, gdzie zapisywany jest obraz partycji i jaką ma nazwę. Ostatnia z opc ji o nazwie Current file pokazuje, jaki plik aktualnie jest kopiowany do obrazu partyc ji. 11. Po zakończeniu tworzenia obrazu komputer zostanie au tomatycznie ponownie uruchomiony i po chwili na ekranie zobaczysz system operacyjny. Nie zapomnij sprawdzić, czy w wybranej przez Ciebie lokalizacji — drugi dysk lub druga partycja — znajduje się plik obrazu. Praca w trybie MS-DOS Podobnie jak w przypadku poprzednich wersji, również Ghost 2003 potrafi pracować w try- bie MS-DOS bez konieczności używania windowsowej nakładki na program. W niniejszym opisie zająłem się przygotowaniem obrazu partycji przy użyciu DOS-owej wersji programu. Ze względu na brak różnic w użytkowaniu aplikacji został zachowany opis z poprzedniej wersji książki. Rozdział 3. (cid:1) Obraz partycji 45 Nie przejmuj się tym, że w nagłówkach niektórych okuien programu widnieje napis Norton Ghost 2002 — to jedyna różnica, jeśli chodzi uo program dla systemu MS DOS. Wszystkie operacje wykonuje się dokładnie tak samo uw obu przypadkach. Do dalszej pracy będziesz potrzebował dyskietkę, którą stworzyłeś w poprzednim rozdziale. Mam tutaj na myśli dyskietkę standardową, która powinna znaleźć się w napędzie, a kom- puter należy uruchomić ponownie tak, by wystartował ze wspomnianej dyskietki. Pamiętaj, że w BIOS-ie komputera musisz ustawić kolejność przeszukiwania napędów przy starcie komputera tak, by napęd dyskietek znajdował się na pierwszym miejscu. Ćwiczenie 3.2. Sprawdź w BIOS-ie komputera, czy start nastąpi z dyskietki systemowej. W tym celu pod- czas uruchamiania komputera naciśnij klawisz Delete (to najczęściej stosowane rozwią- zanie, ale nie jedyne). Po wejściu do „mózgu” komputera odszukaj sekcję odpowiedzialną za ustawienia kolejności przeszukiwania napędu komputera w celu dokonania rozruchu (rysunek 3.10). Rysunek 3.10. Menu Boot odpowiada za ustawienia kolejności przeszukiwania napędów znajdujących się w komputerze pod kątem sektora startowego Następnie wprowadź zmiany na liście kolejności, tak by napęd dyskietek znajdował się na pierwszym miejscu. Zazwyczaj do tego celu służą klawisze strzałek oraz PageUp i PageDown. Wprowadzone zmiany koniecznie musisz zapisać. W większości przypadków przy wyjściu z BIOS-u zostaniesz zapytany, czy chcesz zapisać zmiany. Wystarczy, że potwierdzisz. Po zmianie konfiguracji BIOS-u możemy zająć się wykonaniem obrazu partycji za po- mocą DOS-owej wersji Ghosta. Ćwiczenie 3.3. Za pomocą DOS-owej wersji Ghosta wykonaj obraz swojej pcartycji systemowej. 1. Uruchom komputer ze standardowej dyskietki, którą prz ygotowałeś w jednym z poprzednich rozdziałów. Start komputera z dyskietki trwa kilkadziesiąt sekund i przez cały czas na ekranie będzie pojawiało się s zereg przeróżnych komunikatów. Nie zdziw się, jak pojawią się tam również informacj e o błędach w instalacji niektórych sterowników — na tym etapie nie ma to znacz enia. Po zakończeniu uruchamiania komputera z dyskietki na ekranie powin no pojawić się okno programu widoczne na rysunku 3.11. Ekran powitalny zawiera informacje o posiadanej wersji (w moim przypadku jest to Ghost 2003), producencie oraz nazwie właściciela prod uktu. W przypadku wersji 2002 w tym miejscu jeszcze możemy znaleźć numer licencji , który jest wymagany podczas odzyskiwania danych z obrazu. Kliknij przyci sk OK, aby kontynuować. 46 Norton Ghost 2003. Ćwiczenia Rysunek 3.11. Tworzenie obrazu partycji w trybie DOS — etap pierwszy 2. W celu utworzenia obrazu partycji z menu Local musisz wybrać opcję Partition, a następnie To Image — rysunek 3.12. Możesz to zrobić za pomocą myszy, która domyślnie powinna być obsługiwana przez Ghosta, lub używając klawiszy strzałek na klawiaturze swojego komputera. Rysunek 3.12. Tworzenie obrazu partycji w trybie DOS — etap drugi 3. 4. W oknie widocznym na rysunku 3.13 zaznacz dysk twardy, na którym znajduje się partycja, której obraz chcesz wykonać. Musisz z listy dostępnych napędów wybrać ten właściwy i zaznaczyć go klikając odpowiedni wpi s. Następnie zatwierdź wybór za pomocą przycisku OK. Po wskazaniu dysku, na którym znajduje się partycja, i zatwierdzeniu wyboru na ekranie zostanie wyświetlone następne okno, w kt órym znajduje się wykaz dostępnych partycji na danym dysku. Na rysunku 3.14 przedstawiłe m przykład dysku, na którym widać jedną partycję. Natomiast rysunek 3.15 przedstaw ia dysk z sześcioma partycjami. Przykład dysku z kilkoma partycjami jest o tyle cie kawy, że poza typowymi partycjami używanymi przez system MS Windows znajdują się tam również partycje Linuksa. Każda z pozycji widocznych na liście zawiera szereg i nformacji. Skupię się tutaj jedynie na opisaniu tych najważniejszych dla pracy z Ghostem. Rubryka o nazwie Description zawiera informacje o typie partycji. Natomiast w po lu Size in Mb znajdziesz informacje o całkowitym rozmiarze partyc ji. Kolumna Data size in Mb przedstawia dane na temat zajętości danej partycji. Rozdział 3. (cid:1) Obraz partycji 47 Rysunek 3.13. Tworzenie obrazu partycji w trybie DOS — etap trzeci Rysunek 3.14. Tworzenie obrazu partycji w trybie DOS — etap trzeci — przykład z jedną partycją Rysunek 3.15. Tworzenie obrazu partycji w trybie DOS — etap trzeci — przykład z sześcioma partycjami Norton Ghost 2003 obsługuje wszystkie odmiany partycuji FAT (8, 16 i 32), NTFS oraz LINUX EXT2. 48 Norton Ghost 2003. Ćwiczenia W dalszym opisie będę używał przykładu z rysunku 3.14. W celu zaznaczenia partycji musisz kliknąć odpowiedni wpis na liście, a następnie przycisk OK. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy uży wasz klawiatury. Używając klawiszy strzałek, musisz wskazać partycję. Swój wybór zatwierdź za pomocą klawisza Enter. Następnie za pomocą klawisza Tab postaraj się uaktywnić przycisk OK i ponownie naciśnij Enter. 5. W oknie widocznym na rysunku 3.16 musisz określić loka lizację obrazu. W polu Look in (strzałka numer jeden) ustaw inny dysk lub partycję niż ta, której obraz chcesz utworzyć. Do zmiany dysku lub partycji służy pr zycisk ze strzałką skierowaną w dół. Wystarczy, że za pomocą kursora myszy lub strz ałek na klawiaturze rozwiniesz listę, z której wybierzesz inny dysk lub partycję. Następnie w polu File name (strzałka numer 2) powinieneś wpisać nazwę obrazu. Do datkowo poniżej tego pola powinieneś umieścić dokładny opis tworzonego o brazu. Jest to bardzo przydatne przy późniejszej identyfikacji posiadanych plików z ob razami. Po wprowadzeniu wszystkich zmian i danych kliknij przycisk Save — strzałka numer trzy. Rysunek 3.16. Tworzenie obrazu partycji w trybie DOS — etap czwarty Jak już zdążyłeś się zorientować, tworzenie obrazu partycji ma pewne ograniczenia. Otóż chodzi tutaj o to, że do wykonania takiego obrazu musisz puosiadać co najmniej dwie partycje na jednym dysku lub dwa dyski twarde. W przeciwnym wypadku nie uda się sporządzić obrazu partycji, na której będzie zapisywany sam plik obrazu. Oczywiście nie oznacza to, że za pomocą Norton Ghosta nie da się przygotować obrazu partycji w sytuuacji, gdy posiadasz tylko jeden dysk i jedną partycję. Jest to jak najbardziej możliwe, ale uwymaga użycia innej metody, którą opisałem nieco później. 6. Kolejny etap tworzenia obrazu polega na określeniu stopnia kompresji tworzonego pliku — rysunek 3.17. Osobiście używam kompresji typu High. Poniżej znajduje się dokładny opis działania każdego ze stopni kompresji . Na tej podstawie możesz dobrać odpowiednią metodą dla siebie. (cid:1) No — brak kompresji tworzonego obrazu. Pozwala na szyb kie przygotowanie obrazu, ale wymaga znacznie więcej miejsca na plik wynikowy. (cid:1) Fast — słaba kompresja tworzonego obrazu. Pozwala na spr awne przygotowanie obrazu wraz z lekką kompresją jego zawartości. Dzię ki temu powstały plik ma mniejszy rozmiar. Cała czynność przebiega nieco woln iej niż w przypadku opcji No, ale dużo szybciej niż po wybraniu High. Rozdział 3. (cid:1) Obraz partycji 49 Rysunek 3.17. Tworzenie obrazu partycji w trybie DOS — etap piąty (cid:1) High — mocna kompresja tworzonego obrazu. Pozwala na przygotowanie obrazu, który będzie zajmował możliwie mało miejsca, jednak cały proces będzie stosunkowo wolny. Za pomocą strzałki numer dwa zaznaczyłem miejsce, w którym Ghost podaje kilka ciekawych informacji na temat tworzonego obrazu. Zna jdziesz tam informacje o tym, z jakim typem partycji masz doczynienia, jaki jest rozmiar partycji oraz w jakim stopniu jest ona zajęta. Dodatkowo możesz odczytać lo kalizację dla tworzonego obrazu. Zanim wybierzesz stopień kompresji, musisz wiedzieć j eszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż Ghost tworzy obraz partycji, który zawiera informację o jej całkowitym rozmiarze oraz umieszcza w nim pliki znajdujące się na niej. W praktyce wygląda to tak, że dla naszej przykładowej partycji o rozmi arze 4 GB i zajętości 811 MB nieskompresowany obraz będzie miał rozmiar około 811 MB, a nie 4 GB, jak to ma miejsce w przypadku niektórych programów służących do wykonywania kopii zapasowych całych partycji. 7. 8. Z mojego doświadczenia wynika, że najwyższy stopień kompresji pozwala na uzyskanie kompresji w stosunku 1:2 — czyli z przykładowych 811 MB p o maksymalnej kompresji zostanie około 405 MB. Po wybraniu stopnia kompresji na ekranie pojawi się następne okno dialogowe widoczne na rysunku 3.18. Zawiera ono pytanie o to, cz y sporządzić obraz wraz z informacjami potrzebnymi do późniejszego odzyskani a całej partycji, czy też anulować całą operację. Dokładniej mówiąc, jeżeli wybi erzesz opcję Yes, to powstanie obraz partycji wraz z wpisami do MBR dysku. Przy odtw arzaniu takiego obrazu na dysku powstanie nowa partycja o takim samym rozm iarze jak jej oryginał. Natomiast opcja No pozwoli na zaniechanie dalszych działań. Rysunek 3.19 przedstawia zawartość ekranu, który będzie sz widział podczas zapisywania obrazu partycji. W górnej części znajduje się pasek postępu, natomias t poniżej (na niebieskim tle) — oznaczyłem to miejsce za pomocą strzałki numer je den — autorzy programu umieścili kilka ciekawych informacji. 50 Norton Ghost 2003. Ćwiczenia Rysunek 3.18. Tworzenie obrazu partycji w trybie DOS — etap szósty Rysunek 3.19. Tworzenie obrazu partycji w trybie DOS — etap siódmy Pierwsze pole zawiera informacje o postępie tworzen ia obrazu. Dalej mamy informację o szybkości tworzenia obrazu (MB/s), megaba jtach już dodanych do obrazu, pozostałych megabajtach, czasie, jaki upł ynął od rozpoczęcia całego procesu, oraz czasie pozostałym do zakończenia. Stat ystyki te bardzo ułatwiają życie ludziom, którzy często wykonują kopię partycji , gdyż dzięki nim bardzo precyzyjnie można określić, ile czasu pozostało do z akończenia całego procesu. Za pomocą strzałki numer dwa oznaczyłem kolejną czę ść okna, na które chciałbym zwrócić Twoją uwagę. Znajdują się tam informacje o par tycji, której obraz jest aktualnie tworzony, oraz jaki plik z tej partycji a ktualnie jest dodawany do obrazu. Niestety, nie jestem w stanie jednoznacznie określi ć, jak długo obraz będzie tworzony w Twoim przypadku. Zależy to od wielkości pa rtycji, szybkości dysku i mocy obliczeniowej komputera, który zajmuje się k ompresowaniem danych. 9. Po zakończeniu tworzenia obrazu na ekranie pojawi si ę stosowne okno oznajmiające koniec procesu tworzenia obrazu. Zawiera ono przyci sk Continue, po kliknięciu którego wrócisz do głównego okna programu Norton Ghost — rysunek 3.20. 10. Aby wyjść z programu, wybierz z menu opcję Quit, a następnie potwierdź chęć zamknięcia aplikacji. W ten sposób wrócisz do czysteg o systemu DOS i teraz musisz usunąć dyskietkę ze stacji i ponownie uruchom ić komputer. Rozdział 3. (cid:1) Obraz partycji 51 Rysunek 3.20. Tworzenie obrazu partycji w trybie DOS — etap ósmy Udało się nam przygotować wspólnie obraz partycji — jak miałeś okazję się przekonać, nie było to takie trudne. Praca z programem jest raczej intuicyjna i przy odrobinie dobrej woli można sobie poradzić bez większych problemów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Norton Ghost 2003. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: