Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00222 003845 22407762 na godz. na dobę w sumie
Notes Wydawniczy 6/2012 - ebook/pdf
Notes Wydawniczy 6/2012 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Notes Wydawniczy ukazuje się od maja 1992 roku. Pismo czytają bibliotekarze, wydawcy i księgarze w całej Polsce. Do stałych rubryk Notesu należą „Kronika kryminalna” Grzegorza Sowuli, fajny film wczoraj czytałem Piotra Radeckiego czy „Piórem i piórkiem” Moniki Małkowskiej. W każdym numerze można się zapoznać z „Nową książką”, czyli przedpremierowym fragmentem utworu. Ponadto wydarzenia ze świata książki, raptularz Marii Czarnockiej, relacje zarówno z krajowych jak i międzynarodowych targów książki, a także recenzje i nowości wydawnicze.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nr 6 (241) • czerwiec 2012 • ISSN 1230-0624 • cena 19,90 zł (5 VAT) Nowa powieść Anny J. Szepielak Dostępna także jako E-BOOK www.annajszepielak.blogspot.com PATRONI MEDIALNI: Jak szalona kotka ocaliła rodzinę Myślicie, że to Marley był mistrzem świata w demolce? W takim razie poznajcie Kleo... PATRONI MEDIALNI: www.kleo.nk.com.pl Wydawnictwo JEDNOŒÆ poleca... N o w o ś c i ! POZNAJ POTĘGĘ MOWY CIAŁA! Komunikacja niewerbalna, czyli mowa ciała od A do Z Jean-Cloude Martin s. 344, cena 34,90 zł Warto przeczytać tę książkę, gdyż nie jest kolejną publikacją, która próbuje przeko- nać, że wystarczy zrozumieć poszczególne gesty rozmówcy czy opanować narzędzia regulujące komunikację, by umieć dowolnie kierować relacjami z innymi. Pokazuje, jak skomplikowane są ludzkie zachowania, przede wszystkim nasza mowa. Tłumaczy, dlaczego nie da się po prostu zapamiętać znaczenia poszczególnych gestów, by stać się ekspertem od komunikacji niewerbalnej. Skutecznie uczy mowy ciała, uczy lepsze- go rozumienia innych, ale przede wszystkim samego siebie! Książka pod patronatem WIELKI BIZNES PO CHRZEŚCIJAŃSKU Wolność, by czynić to inaczej Claus Hipp s. 288, oprawa twarda, cena 29,90 zł Claus Hipp, twórca znanej marki żywności dla niemowląt i małych dzieci, to człowiek o zaskakujących obliczach. Niniejsza książka to szczególny bilans życia tego głęboko wierzącego katolika, menedżera z zasadami, a zarazem malarza i muzyka. Oryginalne połączenie osobistego świadectwa, wykładu na tematy polityki i gospodarki, założeń dotyczących etyki w biznesie i w życiu codziennym oraz re(cid:25)eksji odnoszących się do różnych sfer życia społecznego, ze szczególnym podkreśleniem znaczenia wartości chrześcijańskich jako nadrzędnego credo. Jej lektura stanowi inspirację do samodziel- nych przemyśleń zagadnień w niej poruszanych, prowadzi do skonfrontowania wła- snych poglądów i postaw z poglądami znanego niemieckiego menedżera, nie pozo- stawiając miejsca na obojętność. dział sprzedaży 41 349 50 50 www.jednosc.com.pl l a u w o S m T i Nr 6 (241) czerwiec 2012 ISSN 1230-0624 Nakład: 800 egzemplarzy Cena 19,90 zł (5 VAT) Wydawca: Biblioteka Analiz sp. z o. o. 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 6/8, lok. 416 tel./fax (22) 827 9350 miesięcznik wydawców księgarzy bibliotekarzy hurtowników i wszystkich zainteresowanych rynkiem książki ukazuje się od maja 1992 REDAGUJĄ: Grzegorz Sowula – redaktor naczelny grzegorz@rynek-ksiazki.pl Aleksandra Okuljar aleksandra@rynek-ksiazki.pl Maria Czarnocka m.czarnocka@gmail.com Kamila Bauman – sekretariat kamila@rynek-ksiazki.pl tel./fax (22) 827 9350 AUTORZY NUMERU: Agnieszka Budyńska [ab], Maria Czarnocka [mc], Joanna Habiera [jh], Rafał Kłeczek [rk], Marek Arpad Kowalski [mak], Monika Małkowska [mm], Antoni Mączak [am], Magda Mikołajczuk [mam], Aleksandra Okuljar [alo], Małgorzata Piwowar [piw], Piotr Radecki [rad], Grzegorz Sowula [gs], Agata Szwedowicz [as], Paulina Wilk [pw], Jan Wosiura [jw], Ewa Ziegler-Brodnicka [ezb] ILUSTRACJE: Andrzej Czyczyło (s. 14 i 26) PROJEKT TYPOGRAFICZNY: Artur Jóźwiak a.p.jozwiak@gmail.com KOREKTA: zespół DRUK: Print Group Sp. z o.o. ul. Mieszka I 63/64 71-011 Szczecin www.printgroup.pl Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Numer zamknięto 16 czerwca 2012 Jesteśmy na Facebooku Nr 6 (241) czerwiec 2012 . t o F Znowu te ACTA… Unijna Komisja ds. Handlu odrzuciła ACTA. A raczej: chciałaby odrzucić, ale może tylko takie postępowanie rekomendować posłom Parlamentu Europejskiego, namawiając ich do szybkiego głosowania na „nie”. Bo ACTA to zło wcielone, instrument cenzury, kontroli i kary, bicz na internautów. ACTA wprawdzie mówi o walce z podróbkami, ale na całym świecie uznano, że nie chodzi o chińskie fałszywe roleksy i lipne tureckie adidasy, które zalewają targowiska i stragany, lecz o wolny dostęp do sieci. Wolny, więc darmowy. Bo się należy i już. A że twórcy protestują? To nie oni, to wielkie koncerny producenckie, przekonują przeciwnicy ACTA. Nie można odmówić im racji, ale też nie można zapominać o twórcach. Zwłaszcza w Polsce. Rynek książki elektronicznej rośnie, drukowanej będzie maleć. W kraju, w którym ludzie czytają coraz mniej, zezwolenie na darmowe pobieranie z Internetu wszelkich dóbr intelektualnych, na ich piratowanie – jest kolejnym ciosem w kulturę. ACTA w wersji „pure” były złe, ale jakieś sensowne rozwiązanie dla kwestii ochrony praw autorskich trzeba znaleźć. I nie wątpię, że nawet odrzucone przez posłów PE, i tak wrócą na wokandę. GrzeGorz Sowula redaktor naczelny Wydawanie «Notesu Wydawniczego» wspiera Fundusz Promocji Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS 3 I C Ś E R T S I P S 4 wydarzenia Agata Szwedowicz 10 raptularz Maria Czarnocka 13 felieton Wykopać kulturę Grzegorz Sowula 14 półka żenady Cenna broszka zagubiona na odpuście Magda Mikołajczuk 16 na walizkach Exodus reporterów 16 Paulina Wilk 18 No i jak tu nie jechać... 20 Marek Arpad Kowalski Rosnące koszty wisienki na torcie Z Andrzejem Rosnerem, prezesem zarządu wydawnictwa Pascal, rozmawia Małgorzata Piwowar 24 Dookoła świata w 60 dni 27 Antoni Mączak Jak najmniej taszczenia, jak najwięcej czytania Magdalena Mikołajczuk 30 tłumacze polecają Maja Haderlap Anioł zapomnienia Ewa Ziegler-Brodnicka 32 na marginesie „Takie Coś” Grzegorz Sowula 34 kronika kryminalna czerwiec 2012 Grzegorz Sowula 36 fajny film wczoraj czytałem Wakacyjna przygoda Piotr Radecki 39 copyright copyleft Kopiowanie książek Jan Wosiura 40 nowa książka Stefan Zweig Dziewczyna z poczty 42 piórem i piórkiem Lunatyczny seks Monika Małkowska 46 recenzje 30 34 40 42 Nr 6 (241) czerwiec 2012 – chciał w ten sposób zatrzeć ślady po swym związku z Lorcą. Dziś eksperci uważają, że to właśnie de Lucas był bo- haterem i adresatem Sonetów ciemnej miłości, zbioru złożonego z 11 ocalałych wierszy opiewających uczucie. [red] Powieść ścienna Koloński Dumont Verlag próbuje przy- ciągnąć miłośników literatury nietypo- wą, lecz zwracającą uwagę formą kla- sycznych utworów – Faust Goethego, Alicja w krainie czarów Carrolla, Romeo i Julia Szekspira, Robinson Cruzoe Defoe oraz Na południe od granicy Murakamiego dostępne są jako… plakaty formatu B1 (100 x 70 cm) w cenie 22 euro. Nieza- przeczalną zaletą takiej edycji jest to, że przed oczami mamy całość dzieła i nie musimy przewracać kartek, wadą – ko- nieczność korzystania z silnej lupy. Wy- dawnictwo nie potwierdziło rozpuszcza- nych przez dziennikarzy informacji, że obszerniejsze utwory – jak Wojna i pokój, Ulisses czy W poszukiwaniu straconego czasu ukażą się w formie tapety. [faz] Wyróżnienie dla audiobooka Gershwin Zmarł Maurice Sendak 4 A I N E Z R A D Y W Pisarz i ilustrator, autor ponad 20 książek dla dzieci i twórca rysunków do ponad setki tytułów, zmarł 5 maja w wieku 83 lat. Jego najbardziej znanym utworem jest wydana w 1963 roku opowiastka Where the Wild Things are (Gdzie miesz- kają dzikie stwory) – do dziś sprzedano ponad 17 mln egzemplarzy tej książecz- ki, w 2009 roku Spike Jonze przeniósł ją z sukcesem na ekran. Sendak był auto- rem wzbudzającym niechęć popraw- nych politycznie edukatorów, którym nie podobał się przedstawiany przez niego świat – brutalny, pełen horroru i strachu. „Nie będę kłamać dzieciom – tłumaczył często. – Nie mam zamiaru podtrzymy- wać głupot o dziecięcej niewinności”. Doceniły go za to zawodowe gremia, wyróżniając m.in. nagrodami Andersena i Astrid Lindgren. W Polsce Sendak zna- ny jest wyłącznie z tego, że jego rodzice byli polskimi Żydami. Nie znalazł dotąd żadnego wydawcy, jedyny przekład, jaki się ukazał – właśnie Dzikich stworów – za- mieścił w roku 1968 (!) tygodnik «Prze- krój». [red] Felicitas Hoppe wyróżniona m h o B s a b o T © i Nr 6 (241) czerwiec 2012 Tegoroczną nagrodę Georg-Büchner- Preis otrzyma mieszkająca w Berlinie pi- sarka i eseistka Felicitas Hoppe (ur. 1960). Ten wart 50 tys. euro laur uważany jest za najbardziej znaczące wyróżnienie nie- mieckiego obszaru językowego. Jury Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, towarzystwa skupiającego twórców i znawców niemieckiego języka i literatury, doceniło „wrażliwy i nie stro- niący od komizmu melancholijny sposób odkrywania tajemnic tożsamości”. Świat Hoppe zaludniają poszukiwacze przygód i hochsztaplerzy, odkrywcy i nicponie, którzy poruszają się swobodnie w rzeczy- wistości pełnej fantazji i fikcji. Wręczenie nagrody odbędzie się 27 października w Darmstadcie, siedzibie Akademii. [dasd] Spuścizna po Lorce Dziennik «El País» podał 12 maja wiado- mość o ujawnieniu nieznanych dotąd li- stów i zapisków, jakie Federico García Lorca (1898-1936) zostawił swemu ko- chankowi Juanowi Ramírezowi de Lucas. Zmarły dwa lata temu kolekcjoner i kry- tyk sztuki był ostatnim partnerem poety i dramaturga, który traktował młodszego o 19 lat mężczyznę bardzo poważnie. Wśród przekazanych przez siostrę de Lu- casa dokumentów znajduje się ostatni zapewne list miłosny, jaki Lorca napisał w życiu – nosi on datę 18 lipca 1936 roku, czyli dzień po buncie garnizonu w Melilli, który zapoczątkował przewrót wojskowy gen. Franco i jego późniejsze rządy. Miesiąc po objęciu władzy przez Franco poeta został zamordowany przez prawicową bojówkę za swe lewackie tendencje i homoseksualizm. De Lucas z kolei wstąpił do Błękitnej Dywizji, ochotniczej formacji, która walczyła u boku Niemców na froncie wschodnim Windsorze dzienniki były dostępne wy- łącznie dla badaczy i nigdy nie zostały opublikowane w całości. Jedynie pierw- sze tomy zapisane są ręką Wiktorii, póź- niejsze przepisywała – i cenzurowała, usuwając przy tym oryginalne wpisy – jej córka Beatrice, która pełniła rolę pry- watnego sekretarza monarchini. Miesz- kańcy Wielkiej Brytanii mogą korzystać z portalu bezpłatnie, inni pełny darmo- wy dostęp mają tylko do końca czerwca. [royal.gov.uk] Miliony za Tintina Paryski dom aukcyjny Artcurial sprzedał 3 czerwca za rekordową dla komiksu cenę 1,3 mln euro rysunek Hergé’a z okładki jego książeczki Tintin w Ameryce. Do- tychczasowy właściciel kupił pochodzą- cy z 1932 roku obrazek cztery lata temu, płacąc za niego 765 tys. euro. Hergé (pseudonim belgijskiego ilustratora Georgesa Remi) wykonał rysunek tu- szem I kolorowymi gwaszami. Przygody Tintina ukazały się dotąd w ponad 80 wersjach językowych, sięgając nakładu 230 mln egzemplarzy sprzedanych na świecie. [afp] Ateista prosi o Biblię Jury konkursu „Najlepsza Książka na Lato” doceniło audiobook Gershwin i przyzna- ło mu nagrodę w kategorii Perły z lamu- sa. Bohaterem audiobooka jest George Gershwin, kompozytor, który jako jeden z pierwszych skojarzył elementy jazzu z muzyką symfoniczną i wprowadził swe utwory na estrady filharmonii i sceny oper. Audiobook oparty jest na tekście popu- larnej monografii Lucjana Kydryńskiego. Autor lekko acz precyzyjnie omawia prze- bieg twórczości Gershwina na tle szcze- gółów jego kontrowersyjnej biografii. Po- nadto przedstawia okres rozkwitu amery- kańskiej muzyki rozrywkowej, w którym twórca Błękitnej rapsodii dochodził do sła- wy, ludzi, wśród których się obracał, mia- sta, które znał i kochał, wreszcie specyficz- ny klimat artystycznej bohemy. Tekst książki czyta Marcin Kydryński, dla którego praca stanowiła spotkanie z literacką twórczością ojca oraz jego od- wieczną pasją: muzyką. Fragmenty książ- ki przetykane są utworami Gershwina w mistrzowskim wykonaniu. Usłyszeć można m.in. fragmenty Błękitnej rapsodii, Koncertu fortepianowego i Amerykanina w Paryżu. [nad] Wiktoria znów się odkrywa Coraz więcej dowiadujemy się o królo- wej Wiktorii. Do zapisków o niej (por. nu- mer majowy «Notesu») dołączyły pry- watne dzienniki. Na stronie www.qu- eenvictoriasjournals.org znaleźć można 43 tys. stron notatek prowadzonych od 1832 roku, kiedy to 13-letnia Wiktoria dokonała pierwszego wpisu w podaro- wanym jej przez matkę notesie, do 12 stycznia 1901 roku, dziesięć dni przed jej zgonem. Przechowywane na zamku w 5 A I N E Z R A D Y W Brytyjski minister edukacji Michael Gove ogłosił wiosną, że chce, aby w każdej państwowej szkole były egzemplarze Bi- blii króla Jakuba, jak nazywa się najbar- dziej znany protestancki kanon Biblii, po raz pierwszy opublikowany w 1611 roku. Plan spotkał się z krytyką wielu środowisk, podkreślających preferencyjne traktowa- nie religii chrześcijańskiej w wielowyzna- niowych szkołach. Nieoczekiwane wspar- cie okazał Richard Dawkins, zdeklarowa- ny ateista, autor m.in. Boga urojonego. Po- wodem jest język – Dawkins nie uważa tekstu za istotną wskazówkę moralną, jest za to przekonany, że właśnie ta edycja wywarła znaczący wpływ na rozwój języ- ka i literatury angielskiej: „Nazwałbym barbarzyńcą każdego, kto angielski uwa- ża za swój język ojczysty, a mimo tego nie zna Biblii króla Jakuba”. W maju rozesłano do szkół pierwsze jej egzemplarze. Kosz- tujący 375 tys. funtów projekt finansują prywatni sponsorzy partii konserwatyw- nej. [observer] „Przecinek i kropka” z nagrodami Książka Magdy Wosik i Piotra Rychela O, ja Cię! Smok w krawacie! (wyd. Bajka) została uznana za Najlepszą Książkę Dziecięcą 2011 w konkursie „Przecinek i kropka”. Grono ekspertów wytypowało dzie- sięć najlepszych publikacji spośród po- nad stu nadesłanych, ale ostateczny werdykt i tak wydali czytelnicy, którzy oceniali nominowane książki na portalu www.przecinekikropka.pl. W głosowa- niu, które trwało od 7 marca do 17 kwiet- nia 2012 roku, wzięło udział kilka tysięcy osób. Statuetkę Najlepszej Książki Dziecię- cej 2011 odebrała Katarzyna Szantyr-Kró- Nr 6 (241) czerwiec 2012 6 A I N E Z R A D Y W likowska, redaktor naczelna Wydawnic- twa Bajka, oraz autorzy: Magda Wosik i Piotr Rychel. Organizator nagrody – Empik – przekazał wydawcy i autorom zwycięskiego tytułu czeki na łączną kwo- tę 20 tys. złotych. Jednak główną nagro- dą jest długofalowa promocja zwycię- skiego tytułu w salonach Empik-u. [as] Półwiecze Mechanicznej pomarańczy kom książki jej niezrozumienie, co bę- dzie mnie prześladować aż do śmierci. Nie powinienem był jej pisać właśnie ze względu na obawę przed tym niezrozu- mieniem”. W ostatnich dniach czerwca Funda- cja Anthony’ego Burgessa organizuje w Manchesterze międzynarodową mul- tidyscyplinarną konferencję poświęconą genezie i spuściźnie Mechanicznej po- marańczy. [red] Ruszył program „Ameryka w twojej bibliotece” y r n e H s e m a J © Bezpłatny dostęp do wirtualnego archi- wum zawierającego tysiące artykułów prasowych, książek i filmów dokumen- talnych umożliwia program „Ameryka w twojej bibliotece”. Zakwalifikowano do niego osiem bibliotek: z Opola, Byd- goszczy, Gorzowa Wlkp., Kielc, Olsztyna, Suwałk, Zielonej Góry i Koszalina. Program zainicjowała ambasada amerykańska w Warszawie, która posta- wiła promować USA za pomocą mate- riałów dostępnych w języku angielskim. Głównym elementem projektu są zaso- by internetowe zgromadzone na porta- lu eLibraryUSA. Każda z zakwalifikowa- nych do udziału placówek otrzyma po- nad sto publikacji książkowych wyda- nych w papierowej formie. Natomiast w formie elektronicznej będą dostępne pełne teksty ponad 55 tys. książek: około 20 tys. w języku angielskim i około 35 tys. w języku hiszpańskim. Bazy danych obejmują m.in. ponad 40 mln artykułów prasowych, opublikowanych w ciągu ostatnich 30 lat ze wszystkich dziedzin wiedzy. Obszerny zbiór tworzą materiały do nauki języka angielskiego. Udostęp- Dokładnie w połowie maja 1962 roku ukazała się powieść Anthony’ego Bur- gessa, przez pisarza Kingsleya Amisa na- zwana wówczas „ciekawostką dnia”. Kry- tycy zwracają uwagę na fakt, że święto- wać powinniśmy właśnie książkę, orygi- nalną i językowo odkrywczą, a nie po- wstały nieco później film Stanleya Ku- bricka. Tym niemniej to dzięki ekranizacji – pełnej gwałtu i brutalności, w której zdawał się gustować główny bohater Alex – książka stała się tak znana. Alego- ryczna opowieść o sprzeciwie wobec oberkontrolera, jakim jest państwo, z wi- zjonerską – później kultową – postacią anarchisty Aleksa, jest dziś traktowana jako ikona kultury. Co ciekawe, Burgess nie cenił wysoko tej powieści, godząc się z jej publikacją bez ostatniego rozdziału (co nie zostało w książce zaznaczone). Przed 25 laty tak pisał o Mechanicznej po- marańczy: „Książka, przez którą jestem najbardziej znany, albo przez którą je- stem w ogóle znany, to powieść, którą gotów jestem odrzucić: napisana ćwierć wieku temu, jeu d’esprit [rozrywka] od- walona dla pieniędzy w ciągu trzech ty- godni, stała się sławna jako surowy ma- teriał dla filmu gloryfikującego, jak twier- dzono, seks i gwałt. Film ułatwił czytelni- Nr 6 (241) czerwiec 2012 niono teksty, testy, gry językowe i quizy, które można nie tylko czytać, ale też słu- chać ich zapisu dźwiękowego w róż- nych odmianach wymowy języka an- gielskiego. [as] Stuletnia biblioteka Insel-Bücherei, czyli seria charakterystycz- nych kieszonkowych książeczek w twar- dych okładkach, prezentująca utwory au- torów z całego świata, ma sto lat. Powołał ją do życia wydawca Anton Kippenberg, kierujący założoną w 1901 roku w Lipsku oficyną Insel. Pomysł serii – i pierwsze jej tytuły – podsunął mu Stefan Zweig; tomi- ki miały być tanie (oryginalnie seria miała się nazywać „30-Pfennig-Bücher”) i wy- różniać się oprawą. Gdy 2 lipca 1912 roku w księgarniach pokazał się pierwszy tytuł, Pieśń o życiu i śmierci korneta Krzysztofa Ril- kego autorstwa Rainera Marii Rilkego, cenę ustalono już na 50 fenigów. Były to dobrze wydane pieniądze – poręczny format 18,5 x 12 cm, troskliwa redakcja tekstu, przejrzysty skład, precyzyjny druk, kolorowe okładki ze specjalnie projekto- wanym dla każdego wydania wzorem oraz rzucające się w oczy naklejki z na- zwiskiem autora i tytułem utworu spra- wiały, że tomiki bardzo szybko przebiły się na rynku. Rilke stał się bestsellerem – pierwszy nakład rozszedł się błyskawicz- nie, podobnie dodruki, co zapewniło serii mocne podstawy finansowe. Nie dziwi zatem, że to Pieśń wybrano na książkę ju- bileuszową – edycja różni się krojem czcionki, wzorem na oprawie i dodaniem ilustracji Karla-Georga Hirscha. Powodzenie serii ugruntowało pozy- cję oficyny, co pomogło jej przetrwać okres władzy Hitlera bez głębokich ukło- nów w jego stronę. Wstrzymano wyda- wanie kilku autorów, wycofano ze sprze- daży kilka tytułów. Katastrofa nadeszła w 1943 roku, gdy bomby zniszczyły bu- dynek i magazyny firmy – z dymem po- szło ponad milion książek. W 1945 roku Kippenberg przeniósł się do Wiesbaden i stamtąd prowadził dalej działalność. Główna siedziba pozo- stała w Lipsku, do zjednoczenia Niemiec funkcjonowały więc dwie „Biblioteki Wy- spy”, co zaznaczano na stronie tytułowej. Z Wiesbaden oficynę przeniesiono w 1960 roku do Frankfurtu, gdzie trzy lata później stała się częścią Suhrkampa, wydawnictwa z wielkimi tradycjami, prowadzonego przez legendarnego Siegfrieda Unselda. Po jego śmierci wdowa, skłócona z resztą udziałowców i rodziny, w 2010 roku przeniosła oficynę do Berlina. W Insel-Bücherei ukazało się dotąd 1357 tomów. Przeważa twórczość z ob- szaru niemieckojęzycznego, ale nie brak przekładów. Niewielka objętość – ksią- żeczki nader rzadko przekraczają 100 stron – ogranicza w zasadzie zawartość do opowiadań, nowelek, poezji, choć pojawiały się także tomy obrazkowe. Ju- bileuszowy rok jest okazją do opraco- wań, konferencji i wystaw: w Lipsku, Ko- lonii, Marbachu, Regensburgu, a na je- sieni w muzeum drukarstwa w Offenba- chu – książki Biblioteki projektowali tacy wybitni typografowie, jak Rudolf Koch, Gotthard de Beauclair, Anton Stankow- ski czy Hermann Zapf. [red] „Kolej na historię” – wydawnictwa IPN w pociągach W pociągach spółki Koleje Śląskie poja- wią się wkrótce książki historyczne wy- dane przez Instytut Pamięci Narodowej. W ten sposób katowicki oddział IPN włą- czy się do prowadzonej przez przewoź- nika akcji „Pociąg do czytania”. Książki pojawią się w pociągach na dwóch naj- bardziej uczęszczanych trasach: Często- chowa-Gliwice i Katowice-Wisła Głębce. W przekazanej przez IPN puli znajduje się ponad 150 tytułów książek nauko- wych, popularnonaukowych, albumów, a także biuletyny IPN. Są to zarówno po- zycje wydane przez katowicki oddział In- stytutu, opisujące dzieje regionu, jak i publikacje przygotowane przez centra- lę i inne regionalne placówki IPN. Wśród udostępnionych podróżnym książek są m.in. Grudzień 1981 r. w woj. katowickim, Kościół i kultura niezależna, Monachijska menażeria. Walka z Radiem Wolna Euro- pa, Aparat represji wobec ks. Jerzego Po- piełuszki czy foldery o Muzeum Izba Pa- mięci Kopalni „Wujek”. Przedstawiciele IPN są przekonani, że niemal tysiąc eg- zemplarzy różnego rodzaju publikacji ułożonych w wagonowych bibliotekach Kolei Śląskich daje realną szansę dotarcia do szerszego niż dotąd grona potencjal- nych czytelników. [as] e, E, i, I, w, W Branżowy portal Publishing Perspectives przeprowadził w kwietniu br. ankietę wśród swych użytkowników na temat preferowanej formy pisowni trzech czę- sto spotykanych nazw: e-booka, Interne- tu i website. Uzyskano następujące wy- niki: 39 ankietowanych opowiedziało się za formą „e-book” (odrzucając ebook, eBook i Ebook), 51 woli Internet od in- ternetu, a 90 chce pisać „website” za- miast Web site. Przyjmujemy te dezyde- raty. [pp] Szukają hakerów do przeszukiwania Europeany 7 A I N E Z R A D Y W Poszukiwani są programiści, którzy chcie- liby stworzyć aplikacje służące do bada- nia Europeany, największej europejskiej biblioteki cyfrowej. Chętni mogą zgła- szać swój udział w konferencji Hack4Eu- rope! 2012 połączonej z konkursem pro- gramistycznym. Celem tego jest odkry- wanie możliwości, jakie niesie ze sobą korzystanie z otwartych danych, a także ich wpływ na rozwój społeczny i ekono- miczny Europy. Europeana to portal gromadzący dane o dziedzictwie kulturowym euro- pejskich instytucji. Ta cyfrowa biblioteka udostępnia obecnie informacje na te- mat 20 mln obiektów – m.in. zdigitalizo- wanych książek, nagrań czy obiektów Nr 6 (241) czerwiec 2012 8 A I N E Z R A D Y W muzealnych, które pochodzą z ponad 1500 instytucji z 33 krajów. Polskie insty- tucje udostępniły już Europeanie ponad milion obiektów cyfrowych. [as] Najpiękniejsze Książki Znamy już Roku 2011 skiego wg projektu graficznego Moniki Hanulak. Jury przyznało także dwie Nagrody Honorowe, które otrzymali: Monika Ha- nulak za innowacyjne rozwiązania w dzie- dzinie projektowania graficznego i ilustra- cji oraz Kuba Sowiński za wybitny wkład w rozwój sztuki projektowania graficzne- go polskiej książki. [as] Poezja łącznikiem no 5-minutowe portrety filmowe laure- atów. Jesienią filmy emitowane będą w telewizji publicznej w Polsce i Niem- czech. Honorowy patronat nad konkursem, którego kolejna edycja planowana jest w przyszłym roku, objęli minister eduka- cji narodowej Katarzyna Hall oraz mini- ster kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, jak również pełno- mocnik rządu federalnego Niemiec ds. kultury i mediów Bernd Neumann. [nad] Rozstrzygnięto konkurs literacki wydawców t t e z e g . t o f Konkurs „Poezja łączy ludzi – mój ulu- biony wiersz”, międzynarodowy pro- gram Fundacji Evens i Literaturwerkstatt Berlin promujący integrującą rolę poezji, dobiegł końca. Ewa Zadrzyńska, jego polska pomysłodawczyni, wespół z Ada- mem Zagajewskim 9 czerwca wręczała laureatom nagrody w gmachu Akade- mie der Künste w Berlinie. W otwartym dla wszystkich szkół w Niemczech i Polsce konkursie na naj- lepszy esej o ulubionym wierszu uczest- niczyło prawie 600 uczniów. Jury pod przewodnictwem Adama Zagajewskie- go i Michaela Krügera (poety kierujące- go oficyną Carl Hanser Verlag) nagrodzi- ło sześć prac. Trójka polskich laureatów to 11-letni Alexander Overbeek z Mysia- dła (esej o wierszu Obława Jacka Kacz- marskiego), Aleksandra Kozerska (lat 15) z Warszawy, pisząca o wierszu Noc Wi- sławy Szymborskiej oraz 20-letni Adrian Gnus z Bytomia (wiersz Do prostego czło- wieka Juliana Tuwima). Po stronie nie- mieckiej wyróżniono Christiana Egerta (10 lat) z Kraju Saary (za esej na temat wiersza swojej krewnej, Gerlinde Faiß, pt. Leo), Karen Schmitt (lat 15) z Badenii-Wir- tembergii (wiersz Rainera Marii Rilke Pantera) i 17-latkę Aylin Chaaban z Bre- my (wiersz Zorana Drvenkara Co odcho- dzi kiedy zostajesz). W czasie gali pokaza- W 52. edycji konkursu na Najpiękniej- sze Książki Roku wzięło udział 85 wy- dawców, którzy nadesłali 159 książek. W kategorii „literatura piękna” nagro- dzono Listy. Wybór Fryderyka Chopina z ilustracjami Józefa Wilkonia (Narodo- wy Instytut Fryderyka Chopina), wśród „książek naukowych z zakresu humani- styki” zwyciężyła praca zbiorowa Poma- rańczowa alternatywa – happeningiem w komunizm wg projektu graficznego Kuby Sowińskiego (Międzynarodowe Centrum Kultury). Z pośród „książek dla dzieci i młodzieży” jury wybrało Psie ży- cie z tekstem i ilustracjami Józefa Wil- konia. W kategorii „książki matematyczne, przyrodnicze i techniczne” nagrody nie przyznano, podobnie jak w kategoriach „podręczniki”, „słowniki, encyklopedie, leksykony, poradniki” i „albumy”. Natomiast kilka nagród zostało wrę- czonych w kategorii „katalogi bibliofil- skie”, wśród nich: Ewangelia a sztuka. Re- kolekcje dla artystów Karola Wojtyły wg projektu graficznego Władysława Pluty (Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II), My i oni. Zawiła historia odmienności – praca zbiorowa opraco- wana przez Katarzynę Wojtygę i Krzysz- tofa Radoszka (Międzynarodowe Cen- trum Kultury) oraz Skłonności do ostrości w Pracowni Ilustracji Akademii Sztuk Pięk- nych w Warszawie Zygmunta Januszew- Nr 6 (241) czerwiec 2012 W maju rozstrzygnięto XI edycję Konkur- su Literackiego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. W kategorii „poezja” jury nagrodziło tomik Macieja Roberta Collegium Anatomicum (Centrum Ani- macji Kultury Poznań). W kategorii pro- zatorskiej wygrały opowiadania Justyny Bargielskiej Obsoletki (Czarne), a wśród esejów wybór jurorów padł na pracę Wojciecha Nowickiego Dno oka. Eseje o fotografii (Czarne). W kategorii „książka dla dzieci” nagrodzono Pamiętnik Blumki Joanny Chmielewskiej (Media Rodzina) – bogato ilustrowaną historię dziewczynki z korczakowskiego Domu Sierot, napisa- ną w formie dziennika. W tegorocznej edycji konkursu jury oceniło 136 książek. Konkurs Literacki Polskiego Towarzy- stwa Wydawców Książek został zainau- gurowany w 1992 roku i ma charakter biennale, nagrody przyznawane są co dwa lata. Wśród dotychczasowych lau- reatów znaleźli się: Wojciech Kuczok, Da- riusz Suska, Wojciech Tochman, Michał Witkowski, Anda Rottenberg. [as]
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Notes Wydawniczy 6/2012
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: