Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00758 024071 23501487 na godz. na dobę w sumie
Nowa PKPIR 2016 - zmiany od 8 kwietnia 2016 r.  - ebook/pdf
Nowa PKPIR 2016 - zmiany od 8 kwietnia 2016 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 124
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-678-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 8 kwietnia 2016 r. obowiązuje nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zmiana wzoru pkpir to nie jedyna zmiana związana z prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Publikacja „Nowa PKPIR 2016 – zmiany od 8 kwietnia 2016 r.” to komplet informacji o zasadach prowadzenia pkpir z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Z publikacji dowiedzą się Państwo m.in.

W publikacji przedstawiamy ewidencję nietypowych zdarzeń gospodarczych w pkpir prowadzonej według nowego wzoru z adnotacją jak wpis powinien wyglądać w pkpir prowadzonej wg dotychczas obowiązującego wzoru.

Publikacja zawiera ponadto omówienie na przykładach zasad:


Z publikacji dowiedzą się Państwo również jak po zmianach wprowadzonych od 1 stycznia 2016 r.:


Publikacja zawiera również treść rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, z wyróżnionymi zmianami obowiązującymi od 8 kwietnia 2016 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NOWA PKPiR 2016 – zmiany od 8 kwietnia 2016 r. PODATKI NR 8 INDEKS 36990X ISBN 978-83-7440-673-4 KWIECIEŃ 2016 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5 VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU NOWA PKPiR 2016 ZMIANY OD 8 KWIETNIA 2016 R. Kto musi prowadzić pkpir według nowego wzoru Czy trzeba drukować pkpir prowadzoną elektronicznie Kto nie musi sporządzać dwóch spisów z natury Jak dokonać korekty kosztów i przychodów ISBN 978-83-7440-673-4 Partner merytoryczny K o r z y s t a j c o d z i e n n e ! i 8 0 1 6 2 6 6 6 6 , 2 2 2 1 2 0 7 3 0 i b o k @ n f o r . p l w w w . s k l e p . i n f o r . p l pkpir-okladka.indd 1 2016-04-20 15:11:40 pkpir-okladka.indd 2 2016-04-20 15:11:42 podatki 2016VAT + PIT, CIT, Ryczałt + Ordynacja podatkowa w cenie 69 zł zamiast 89,7 zł www.sklep.infor.pl22 212 07 30, 801 626 666bok@infor.plPODATKI NR 5 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5 VAT)Partner merytorycznyUKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Ordynacja podatkowa Ewidencja podatników i płatników Przewodnik po zmianach – tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzemPODATKI CZĘŚĆ 3PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5 VAT)Partner merytorycznyUKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Ustawa o VAT Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT – tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzemVAT2016PODATKI CZĘŚĆ 1PODATKI NR 4 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5 VAT)Partner merytorycznyUKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Podatek dochodowy od osób fizycznych Zryczałtowany podatek dochodowy Podatek dochodowy od osób prawnychPIT, CIT, ryCzałT2016PODATKI CZĘŚĆ 2 PrZewodnik Po Zmianach Ustawy PrZePisy wykonawcZePakiet żółtych książek NOWA PKPiR 2016 ZMIANY OD 8 KWIETNIA 2016 R. Kto musi prowadzić pkpir według nowego wzoru Czy trzeba drukować pkpir prowadzoną elektronicznie Kto nie musi sporządzać dwóch spisów z natury Jak dokonać korekty kosztów i przychodów www.infororganizer.pl Najszybsze odpowiedzi! Mobilny INFORorganizer to najszybszy dostęp do aktualności dla księgowych. Aplikacja błyskawicznie dostarczy informacje z zakresu prawa i podatków na twoją komórkę. Bezpłatna aplikacja PKPiR 2016 Biuro Reklamy Aneta Dmowska e-mail: aneta.dmowska@infor.pl Monika Jukiewicz e-mail: monika.jukiewicz@infor.pl tel. 22 530 40 27 Dyrektor Centrum Rynku Firm Marzena Nikiel Redaktor merytoryczny Katarzyna Wojciechowska Redaktor graficzno-techniczny Edyta Wojtecka Korekta Barbara Redzyńska Adres redakcji 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.pgp.infor.pl Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, 801 626 666 faks: 22 761 30 31 e-mail: bok@infor.pl Copyright by INFOR PL Spółka Akcyjna. Publika- cja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wy- dawcy w całości lub części jest zabronione i pod- lega odpowiedzialności karnej. Druk: TINTA Materiałów niezamówionych nie zwracamy, za- chowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych na łamach. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl poDATKowA KSiĘGA prZYCHoDÓw i roZCHoDÓw Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 1. Kto prowadzi księgę przychodów i rozchodów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 . 1 .1 ..Pkpir.przy.prowadzeniu.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . 1 .2 ..Pkpir.rolników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . 1 .3 ..Wyłączenia.z.prowadzenia.pkpir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1 .3 .1 ..Osoby.zagraniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . 1 .3 .2 ..Sprzedaż.majątku.likwidacyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . 1 .4 ..Zwolnienie.z.obowiązku.prowadzenia.księgi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . 1 .5 ..Pkpir.w.okresie.zawieszenia.działalności.gospodarczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . 2. Przychody rozliczane w pkpir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . 2 .1 ..Kolumna.7.–.„Wartość.sprzedanych.towarów.i.usług”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2 .1 .1 ..Rozliczenie.otrzymanej.zaliczki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . 2 .1 .2 ..Rozliczenie.sprzedaży.udokumentowanej.fakturą.oraz.raportem.dobowym . . . . . 25 . 2 .1 .3 ..Rozliczenie.korekty.przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . 2 .2 ..Kolumna.8.–.„Pozostałe.przychody” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . 2 .2 .1 ..Rozliczenie.dofinansowań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . 2 .3 ..Dowody.księgowe.rozliczające.przychody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . 3. Koszty rozliczane w pkpir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 . 3 .1 ..Kolumna.10.–.„Zakup.towarów.handlowych.i.materiałów.wg.cen.zakupu”. . . . . . . . . . . . 41 3 .1 .1 ..Przesunięcie.towaru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . . 3 .1 .2 ..Rozliczenie.zmiany.przeznaczenia.towaru.handlowego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 . 3 .1 .3 ..Straty.w.towarach.handlowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 . 3 .2 ..Kolumna.11.–.„Koszty.uboczne.zakupu”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 . 3 .3 ..Kolumna.12.–.„Wynagrodzenia.w.gotówce.i.w.naturze”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3 .3 .1 ..Wynagrodzenia.pracownicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 . 3 .3 .2 ..Wynagrodzenia.z.umów.o.dzieło,.zlecenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 . . 3 .3 .3 ..Nie.każde.wynagrodzenie.w.kolumnie.12.pkpir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 . 3 .4 ..Kolumna.13.–.„Pozostałe.wydatki”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3 .4 .1 ..Podróże.służbowe.pracowników.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 . . 3 .4 .2 ..Podróż.służbowa.właściciela.firmy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 3 .4 .3 ..Samochód.rozliczany.według.ewidencji.przebiegu.pojazdu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 . 3 .4 .4 ..Nieodliczony.VAT.jako.koszt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 . 3 .4 .5 ..Ubezpieczenie.AC.samochodu.w.podwójnym.limicie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . . 3 .4 .6 ..Odpisy.amortyzacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 3 .4 .7 ..Ważna.wartość.środka.trwałego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 . 3 .4 .8 ..Odpisy.amortyzacyjne.przy.samochodach.osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 . . 3 .4 .9 ..Ulepszenie.środka.trwałego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 3 .4 .10 ..Wydatki.na.naprawy.reklamacyjne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 . . . . . . . . . . . www.infor.pl 3 poDATKowA KSiĘGA prZYCHoDÓw i roZCHoDÓw . 3 .5 ...Kolumna.16.–.„Koszty.działalności.badawczo-rozwojowej,.o.których.mowa.. w.art ..26e.ustawy.o.podatku.dochodowym”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 . 3 .6 ..Koszty.na.przełomie.roku.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 . 3 .7 ..Korekta.kosztów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 . 3 .7 .1 ..Koniec.korekty.kosztów.z.tytułu.nieterminowych.płatności.zobowiązań. . . . . . . . . 84 . 3 .8 ..Dowody.księgowe.rozliczające.koszty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3 .8 .1 ..Dowody.wewnętrzne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 . . 3 .8 .2 ..Zakup.towarów.rolnych.od.producenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 . . . 4. Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 . 4 .1 ..Podsumowanie.roczne.zapisów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 . 4 .2 ..Spis.z.natury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 4 .2 .1 ..Jak.wycenić.spis.z.natury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 . . 4 .2 .2 ..Różnice.inwentaryzacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 . 4 .3 ..Ustalanie.dochodu.różnicą.remanentów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 . 4 .4 ..Rozliczenie.dochodu.wspólników.spółek.osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 . . ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z.dnia.26.sierpnia.2003.r ... w.sprawie.prowadzenia.podatkowej.księgi.przychodów.i.rozchodów.. (j .t ..Dz .U ..z.2014.r .,.poz ..1037;.zm .:.Dz .U ..z.2016.r .,.poz ..467). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..105 Opracowanie.zostało.przygotowane.na.podstawie.przepisów.prawnych.obowiązujących.w.dniu.20.kwietnia.2016.r . 4 pKpir 2016 wSTĘp Wstęp Od.8.kwietnia.2016.r ..obowiązuje.nowy.wzór.podatkowej.księgi.przychodów.i.rozchodów ..Wyod- rębniono.w.nim.osobną.kolumnę.(16).do.ewidencjonowania.wydatków.odliczanych.w.ramach.wpro- wadzonej.od.1.stycznia.2016.r ..ulgi.badawczo-rozwojowej.(szczegółowo.zagadnienie.to.omawiamy. w.pkt.3 .5 ..Kolumna.16.–.„Koszty.działalności.badawczo-rozwojowej,.o.których.mowa.w.art ..26e.usta- wy.o.podatku.dochodowym”,.na.str ..75) ..Nowy.wzór.pkpir.został.wprowadzony.przez.rozporządzenie. Ministra.Finansów.z.31.marca.2016.r ..zmieniające.rozporządzenie.w.sprawie.prowadzenia.podatko- wej.księgi.przychodów.i.rozchodów.(Dz .U ..z.2016.r .,.poz ..467).–.dalej:.rozporządzenie.zmieniające . Uwaga! Do końca 2016 r. podatnicy mogą stosować dotychczasowy wzór pkpir, jeżeli przed wejściem w życie rozporządze- nia zmieniającego, tj. przed 8 kwietnia 2016 r., prowadzili już pkpir według dotychczasowego wzoru. Bezwzględ- ny obowiązek prowadzenia pkpir według nowego wzoru mają podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy zamierzają ewidencjonować przychody oraz koszty za pomocą pkpir. Podatnicy.rozpoczynający.działalność.w.trakcie.2016.r .,.którzy.wbrew.obowiązkowi.zdecydowaliby. się.na.prowadzenie.pkpir.według.dotychczasowego.wzoru,.muszą.się.liczyć.z.tym,.że.w.przypadku. ewentualnej.kontroli.ich.księga.zostanie.uznana.za.wadliwą ..Grozi.za.to.kara.grzywny.(art ..61.§.3.k .k .s) . Przykład Podatnik.prowadzi.księgę.przychodów.i.rozchodów.od.początku.2016.r ..Do.końca.2016.r ..może.sto- sować.dotychczasowy.wzór.pkpir . Przykład Podatnik.rozpoczął.działalność.gospodarczą.od.1.czerwca.2016.r ..Zdecydował.się.ją.opodatkowy- wać.według.zasad.ogólnych.i.prowadzić.podatkową..księgę.przychodów.i.rozchodów ..Podatnik.jest. zobowiązany.do.założenia.księgi.według.nowego.wzoru . W.praktyce.może.się.jednak.zdarzyć,.że.podatnicy.kontynuujący.działalność,.mimo.że.nie.mają.takiego. obowiązku,.zdecydują.się.na.rozpoczęcie.ewidencji.pkpir.prowadzonej.według.nowego.wzoru.już.w.trak- cie.2016.r ..Ponieważ.przepisy.rozporządzenia.zmieniającego.nie.wyjaśniają,.jak.dokonać.takiej.zmiany,.na- leży.przyjąć,.że.najlepiej.do.końca.kwietnia.prowadzić.pkpir.według.starego.wzoru,.a.ewidencjonowanie. w.pkpir.prowadzonej.według.nowego.wzoru.rozpocząć.od.maja ..Trzeba.podkreślić,.że.w.takim.przypad- ku.podatnik.nie.ma.obowiązku.przenoszenia.wpisów.z.pkpir.prowadzonej.według.dotychczas.obowiązu- jącego.wzoru.do.pkpir.prowadzonej.według.nowego.wzoru.za.okres.do.końca.kwietnia.2016.r . Nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów Data zdarzenia gospodarczego Lp. 2 1 Kontrahent Nr dowodu księgowego imię i nazwisko adres (firma) Opis zdarzenia gospodarczego 3 . . 4 5 6 Suma.strony Przeniesienie.z.po- przedniej.strony Razem.od.począt- ku.roku wartość sprzedanych towarów i usług gr zł 7 Przychód pozostałe przychody gr zł 8 razem przychód (7 + 8) zł gr 9 www.infor.pl 5 poDATKowA KSiĘGA prZYCHoDÓw i roZCHoDÓw Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu Koszty uboczne zakupu Wydatki (koszty) wynagrodzenia w gotówce i w naturze pozostałe wydatki razem wydatki (12 + 13) Koszty działalności badaw- czo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym Uwagi opis kosztu wartość zł gr zł gr 10 11 gr zł 12 zł 13 gr zł gr zł gr 14 15 zł gr 16 17 W.publikacji.przedstawiamy.ewidencję.poszczególnych.zdarzeń.gospodarczych.w.pkpir.prowa- dzonej.według.nowego.wzoru,.z.adnotacją,.jak.powinien.wyglądać..zapis.w.pkpir.prowadzonej.we- dług.poprzednio.obowiązującego.wzoru .. Od.8.kwietnia.2016.r ..zmieniono.również.wzór.pkpir.dla.rolników.prowadzących.działalność.gospo- darczą ..Nowy.wzór.muszą.stosować.tylko.rolnicy.rozpoczynający.działalność.po.7.kwietnia.2016.r .. Rolnicy,.którzy.rozpoczęli.działalność.przed.8.kwietnia.2016.r ..i.ją.kontynuują,.mogą.do.końca.2016.r .. prowadzić.ewidencję.według.dotychczasowego.wzoru.pkpir.(szczegółowo.zagadnienie.to.omawia- my.w.pkt.1 .2 ..Pkpir.rolników,.na.str ..12) .. Rozporządzenie.zmieniające.uchyliło.również.przepisy.dotyczące.dowodów,.jakie.podatnicy.mieli. obowiązek.sporządzać.w.przypadku.dokonywania.korekty.kosztów.z.tytułu.nieuregulowania.należno- ści.w.terminie ..Przepis.art ..24d.ustawy.o.PIT,.który.regulował.zasady.dokonywania.takiej.korekty,.został. z.dniem.1.stycznia.2016.r ..uchylony ..W.związku.z.tym.zasadne.stało.się.uchylenie.przepisów.w.rozpo- rządzeniach.wykonawczych.związanych.bezpośrednio.z.tymi.regulacjami ..Podatnicy.powinni.jednak. pamiętać,.że.na.podstawie.przepisów.przejściowych.nadal.mogą.dokonywać.powrotnego.zwiększenia. kosztów.zmniejszonych.do.końca.2015.r .,.jeżeli.po.1.stycznia.2016.r ..uregulują.zaległą.należność ..W.ta- kim.przypadku.powinni.stosować.przepisy.rozporządzenia.w.sprawie.prowadzenia.pkpir.w.brzmieniu. dotychczasowym.–.§.2.rozporządzenia.zmieniającego.(szczegółowo.zagadnienie.to.omawiamy.w.pkt. 3 .7 .1 ..Koniec.korekty.kosztów.z.tytułu.nieterminowych.płatności.zobowiązań,.na.str ..84) . Rozporządzenie.zmieniające.zwolniło.podatników,.którzy.kontynuują.działalność.gospodarczą,. z.obowiązku.sporządzania.dwóch.spisów.z.natury,.tj ..na.31.grudnia.oraz.na.1.stycznia.następnego.roku. podatkowego ..W.praktyce.bowiem.podatnik.i.tak.sporządzał.jeden.spis.z.natury.na.koniec.roku,.a.fi- skus.tego.nie.kwestionował.(szczegółowo.zagadnienie.to.omawiamy.w.pkt.4 .2 ..Spis.z.natury,.na.str ..92) . Podatników.zwolniono.również.z.obowiązku.drukowania.księgi.prowadzonej.przy.użyciu.kom- putera,.jeżeli.używany.program.komputerowy.zapewnia.wydrukowanie.pkpir.według.wzoru.okre- ślonego.w.załączniku.nr.1.do.rozporządzenia.w.sprawie.pkpir ..Wystarczające.będzie.przeniesie- nie.treści.księgi.na.informatyczny.nośnik.danych.zapewniający.trwałość.zapisu.informacji ..Zapisu. treści.na.nośniku.zapewniającym.trwałość.zapisu.należy.dokonywać.po.każdym.miesiącu,.który. jest.okresem.rozliczeniowym.dla.celów.rozliczenia.zaliczki.na.podatek.i.jako.taki.podlega.kontroli. podatkowej ..Przy.braku.zapisu.zakończonego.miesiąca.księga.może.być.uznana.za.prowadzoną. wadliwie,.za.co.grozi.kara.grzywny.na.podstawie.art ..61.§.3.k .k .s ..(szczegółowo.zagadnienie.to. omawiamy.w.pkt.1 ..Kto.prowadzi.księgę.przychodów.i.rozchodów,.na.str ..7) ..Podatnicy.posługu- jący.się. programem.komputerowym,.który.nie. zapewnia.wydrukowania.pkpir.zgodnie.z.załącz- nikiem.nr.1.do.rozporządzenia.w.sprawie.prowadzenia.pkpir,.nadal.muszą.sporządzać.wydruki . 6 pKpir 2016 KTo prowADZi KSiĘGĘ prZYCHoDÓw i roZCHoDÓw 1. Kto prowadzi księgę przychodów i rozchodów Podatkową.księgę.przychodów.i.rozchodów.(dalej:.pkpir).zobowiązane.są.prowadzić.osoby.fizycz- ne.prowadzące.indywidualną.działalność.gospodarczą.lub.działalność.gospodarczą.w.formie.spół- ki.cywilnej.osób.fizycznych,.spółki.jawnej.osób.fizycznych.czy.spółki.partnerskiej,.których.docho- dy.z.działalności.gospodarczej.są.opodatkowane.według.zasad.ogólnych.albo.podatkiem.liniowym.. –.a.osiągnięte.w.poprzednim.roku.przychody.nie.zobowiązują.tych.podmiotów.do.zaprowadzenia. ksiąg.rachunkowych .. Uwaga! Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobo- wiązane prowadzić w 2016 r. księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy (tj. 2015 r.) wyniosły co najmniej 5 092 440 zł (równowartość 1 200 000 euro). Przeliczenia kwoty 1 200 000 euro dokonuje się po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Średni kurs euro 1 października 2015 r. wynosił 4,2437 zł. Zasady.ogólne.polegają.na.opodatkowaniu.dochodów.z.działalności.gospodarczej.według.skali. podatkowej ..Zaletą.opodatkowania.dochodów.według.skali.podatkowej.jest.możliwość: ■■ potrącania.kosztów.uzyskania.przychodów, ■■ skorzystania.z.pełnego.katalogu.ulg.podatkowych,.m .in ..z.odliczenia.od.dochodu.darowizn.czy.od- liczenia.od.podatku.ulgi.rodzinnej, ■■ rozliczenia.podatku.wspólnie.z.małżonkiem.lub.jako.osoba.samotnie.wychowująca.dziecko . Minusem.opodatkowania.dochodów.według.skali.podatkowej.jest.opodatkowanie.dochodów.po- wyżej.kwoty.85.528.zł.wysoką.stawką.podatkową,.tj ..32 . Istotą.podatku.liniowego.jest.to,.że.bez.względu.na.wysokość.dochodu.osiąganego.z.działalno- ści.gospodarczej.podatnik.opłaca.podatek.dochodowy.według.jednej.stałej.stawki,.tj ..19 .(art ..30c. ust ..1.ustawy.o.PIT) ..Ta.forma.opodatkowania.jest.więc.korzystna.dla.podatnika.o.wysokich.docho- dach.z.działalności.gospodarczej,.który.przy.opodatkowaniu.dochodów.według.skali.podatkowej. wchodziłby.w.drugi.próg.podatkowy . Wadą.podatku.liniowego.jest.brak.możliwości.skorzystania.z.preferencyjnych.rozliczeń.wspólnie. z.małżonkiem.albo.jako.osoba.samotnie.wychowująca.dzieci ..Również.katalog.odliczeń.jest.węższy. niż.przy.opodatkowaniu.według.skali.podatkowej . Przykład Osoba.fizyczna.prowadzi.działalność.gospodarczą.w.formie.spółki.jawnej,.której.wspólnikami.są.ta. osoba.fizyczna.oraz.spółka.z.o .o ..Dochód.z.działalności.gospodarczej.tej.osoby.(podatnikami.po- datku.dochodowego.są.wspólnicy.spółki.jawnej).jest.opodatkowany.według.skali.podatkowej ..Taka. spółka.jawna.nie.może.prowadzić.pkpir,.ponieważ.jej.wspólnikami.nie.są.wyłącznie.osoby.fizyczne .. Musi.więc.prowadzić.księgi.rachunkowe . Przykład Osoba.fizyczna.prowadzi.indywidualną.działalność.gospodarczą.oraz.działalność.w.formie.spół- ki.jawnej.osób.fizycznych ..W.obu.przypadkach.dochody.tej.osoby.z.działalności.gospodarczej.są. opodatkowane.podatkiem.liniowym ..Przychody.z.indywidualnej.działalności.gospodarczej.wyniosły. w.2015.r ..120.000.zł ..Przychody.spółki.wyniosły.w.2015.r ..5.500.000.zł ..W.takim.przypadku.spółka.jaw- na.jest.zobowiązana.prowadzić.w.2016.r ..księgi.rachunkowe ..Dla.indywidualnej.działalności.gospo- darczej.osoba.fizyczna.może.w.2016.r ..prowadzić.pkpir . www.infor.pl 7 poDATKowA KSiĘGA prZYCHoDÓw i roZCHoDÓw Z praktyki organów podatkowych: ■■ Prowadzenie pkpir przy wspólnym przedsięwzięciu: Wnioskodawca.wespół.z.inną.osobą.fi- zyczną.zamierzają.prowadzić.szkołę.podstawową.oraz.gimnazjum ..Wnioskodawca.wraz.z.inną. osobą.zostaną.wpisani.łącznie.do.stosownej.ewidencji.prowadzonej.przez.właściwą.jednostkę. samorządu.terytorialnego.jako.organ.prowadzący.szkołę ..Działalność.będą.prowadzić.na.za- sadzie.spółki.cywilnej.lub.wspólnego.przedsięwzięcia ..(…).Co.prawda,.powyższe.przepisy.nie. wskazują.jako.podmiotu.obowiązanego.do.prowadzenia.podatkowej.księgi.przychodów.i.roz- chodów.–.wspólnego.przedsięwzięcia,.jednakże.jego.podobieństwo,.a.w.zasadzie.tożsamość. z.instytucją.spółki.cywilnej.powinno.prowadzić.do.konstatacji,.że.również.i.w.przypadku.wspól- nego.przedsięwzięcia.osób.fizycznych.–.jedyną.właściwą.ewidencją.powinna.być.podatkowa. księga.przychodów.i.rozchodów ..Taka.wspólna.księga.razem.ze.wspólną.ewidencją.środków. trwałych.oraz.wartości.niematerialnych.i.prawnych.umożliwiałaby.dokładne.obliczenie.dochodu. (straty),.podstawy.opodatkowania.oraz.wysokości.należnego.podatku ..Każdy.bowiem.z.uczest- ników.przedsięwzięcia.(w.tym.Wnioskodawca).rozliczałby.je.na.podstawie.umówionego.w.umo- wie/porozumieniu.udziału.w.zyskach.i.stratach ..Powyższy.sposób.rozliczeń.wydaje.się.zresztą. jedynym.możliwym,.gdyż.–.w.przeciwnym.stanowisku.(odrębną.księgę.dla.każdego.uczestni- ka.przedsięwzięcia).trudno.sobie.wyobrazić,.by.uczestnicy.wspólnego.przedsięwzięcia.każ- dą.fakturę.zakupu.i.sprzedaży.pozyskiwali/generowali.w.wielu.egzemplarzach.–.tak,.by.każdy. miał.egzemplarz.dla.siebie.(interpretacja.indywidualna.Dyrektora.Izby.Skarbowej.w.Poznaniu. z.26.czerwca.2014.r .,.nr.ILPB1/415-366/14-2/AA) . Należy.zastrzec,.że.jeżeli.szkoła.będzie.realizować.zadania.zlecone.i.otrzyma.na.ten.cel.dotacje. lub.subwencje.z.budżetu.państwa,.budżetów.jednostek.samorządu.terytorialnego.lub.funduszy.ce- lowych,.powinna.prowadzić.księgi.rachunkowe.od.początku.roku.obrotowego,.w.którym.dotacje.lub. subwencje.zostały.jej.przyznane ..Jeśli.dotacja.lub.subwencja.nie.jest.powiązana.z.zadaniem.zleco- nym,.to.prowadzenie.pkpir.jest.wystarczające . Z praktyki organów podatkowych: ■■ Przedszkole może prowadzić pkpir: Z.przedstawionego.we.wniosku.opisu.zdarzenia.przyszłe- go.wynika,.że.od.września.2014.r ..Wnioskodawczyni,.jako.osoba.fizyczna.prowadząca.dzia- łalność.gospodarczą.w.formie.spółki.cywilnej,.na.podstawie.wpisu.do.ewidencji.działalności. gospodarczej.oraz.wpisu.do.ewidencji.szkół.i.placówek.niepublicznych.prowadzi.niepublicz- ne.przedszkole.oraz.niepubliczną.szkołę.podstawową.o.uprawnieniach.szkoły.publicznej ..We. wrześniu.2014.r ..Wnioskodawczyni.wystąpiła.z.wnioskiem.do.Urzędu.Miasta.o.udzielenie.dota- cji.z.budżetu.miasta.na.rzecz.niepublicznych.oraz.publicznych.szkół.i.innych.placówek.oświato- wych.prowadzonych.przez.osoby.fizyczne.i.prawne,.zgodnie.z.art ..90.ustawy.o.systemie.oświaty .. Zdarzenia.gospodarcze.związane.z.prowadzoną.przez.Wnioskodawczynię.działalnością.gospo- darczą.ewidencjonowane.są.w.podatkowej.księdze.przychodów.i.rozchodów ..Ponadto.z.wnios- ku.wynika,.że.nie.przekroczyła.progu.przychodów,.o.którym.mowa.w.art ..2.ust ..1.pkt.2.ustawy. o.rachunkowości ..Nie.dotyczy.jej.również.art ..2.ust ..1.pkt.7.tej.ustawy,.bowiem.nie.ma.ani.nie. będzie.miała.podpisanej.umowy.z.Urzędem.Miasta,.w.której.Urząd.zlecałby.Wnioskodawczyni. wykonanie.określonych.czynności,.uzależniających.przyznanie.przedmiotowej.dotacji.od.ich.wy- konania ..Z.powyższego.wynika,.że.Wnioskodawczyni.nie.wypełni.hipotezy.cyt ..art ..2.ust ..1.pkt.2. i.pkt.7.ustawy.o.rachunkowości ..W.konsekwencji,.w.świetle.tak.opisanego.zdarzenia.przyszłego,. stwierdzić.należy,.że.Wnioskodawczyni.nie.jest.zobowiązana.do.prowadzenia.ewidencji.księgo- wej.w.postaci.ksiąg.rachunkowych ..Tym.samym.zdarzenia.gospodarcze.związane.z.działalno- ścią.gospodarczą.prowadzoną.w.formie.niepublicznego.przedszkola.oraz.niepublicznej.szko- ły.podstawowej,.Wnioskodawczyni.może.ewidencjonować.w.prowadzonej.podatkowej.księdze. przychodów.i.rozchodów.(interpretacja.indywidualna.Dyrektora.Izby.Skarbowej.w.Katowicach. z.20.stycznia.2015.r .,.nr.IBPBI/1/415-1276/14/ESZ) . 8 pKpir 2016 KTo prowADZi KSiĘGĘ prZYCHoDÓw i roZCHoDÓw Obowiązek.prowadzenia.księgi.dotyczy.nie.tylko.wymienionych.wcześniej.przedsiębiorców ..Doty- czy.on.również.osób: ■■ wykonujących.działalność.na.podstawie.umów.agencyjnych.i.umów.na.warunkach.zlecenia,.zawar- tych.zgodnie.z.odrębnymi.przepisami, ■■ prowadzących.działy.specjalne.produkcji.rolnej,.jeżeli.osoby.te.zgłosiły.zamiar.prowadzenia.tych. ksiąg,.a.limit.przychodów.za.zeszły.rok.nie.zobowiązuje.ich.do.zaprowadzenia.ksiąg.rachunkowych, ■■ duchownych,.które.zrzekły.się.opłacania.zryczałtowanego.podatku.dochodowego.(art ..24a.ust ..2. ustawy.o.PIT) . Wymienione.podmioty.prowadzą.pkpir.według.podstawowego.wzoru.określonego.w.załączniku. nr.1.do.rozporządzenia.Ministra.Finansów.z.26.sierpnia.2003.r ..w.sprawie.prowadzenia.podatkowej. księgi.przychodów.i.rozchodów.(j .t ..Dz .U ..z.2014.r .,.poz ..1037.z.późn ..zm .).–.dalej:.rozporządzenie. w.sprawie.pkpir ..Od.8.kwietnia.2016.r ..obowiązuje.nowy.wzór.pkpir.(prezentujemy.go.we.wstępie.do. publikacji) ..Został.wprowadzony.przez.rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.31.marca.2016.r ..zmie- niające.rozporządzenie.w.sprawie.prowadzenia.podatkowej.księgi.przychodów.i.rozchodów.(Dz .U .. z.2016.r .,.poz ..467) ..Do.stosowania.nowego.wzoru.są.zobowiązani.podatnicy.rozpoczynający.działal- ność.gospodarczą ..Podatnicy,.którzy.kontynuują.działalność.gospodarczą,.mogą: ■■ do.końca.2016.r ..stosować.dotychczasowy.wzór.pkpir,.jeżeli.przed.8.kwietnia.2016.r ..prowadzili.już. pkpir.według.dotychczasowego.wzoru,.albo ■■ rozpocząć.ewidencję.na.nowym.wzorze.pkpir.(§.3.ust ..1.rozporządzenia.zmieniającego) . W.nowym.wzorze.wyodrębniono.kolumnę.16.do.wpisywania.wydatków.na.działalność.badawczo- -rozwojową ..Dotychczas.kolumna.ta.była.przeznaczona.na.wpisywanie.uwag ..Po.nowelizacji.uwagi. wpisuje.się.w.kolumnie.17 . Prowadzonej.księgi.przychodów.i.rozchodów.nie.można,.co.do.zasady,.zmieniać.na.księgi.rachun- kowe.w.trakcie.roku,.chyba.że.następuje.zmiana,.z.którą.związany.jest.obowiązek.zaprowadzenia. ksiąg.rachunkowych . Przykład Spółka.jawna.osób.fizycznych.prowadzi.w.2016.r ..księgę.przychodów.i.rozchodów ..1.września.2016.r .. do.spółki.tej.przystępuje.jako.wspólnik.spółka.z.o .o ..Od.1.września.2016.r ..spółka.jawna.ma.obowią- zek.zaprowadzić.księgi.rachunkowe ..Na.31.sierpnia.2016.r ..musi.więc.zamknąć.księgę.przychodów. i.rozchodów . Podatnicy.mogą.prowadzić.pkpir.w.wersji.papierowej.albo.elektronicznie ..W.przypadku.prowadze- nia.księgi.w.systemie.teleinformatycznym.warunkiem.uznania.księgi.za.prawidłową.jest: 1)..określenie.na.piśmie.szczegółowej.instrukcji.obsługi.programu.komputerowego.wykorzystywane- go.do.prowadzenia.księgi; 2)..stosowanie.programu.komputerowego.zapewniającego.bezzwłoczny.wgląd.w.treść.dokonywa- nych.zapisów.oraz.umożliwiającego.wydrukowanie.wszystkich.danych.w.porządku.chronologicz- nym,.zgodnie.z.wzorem.księgi; 3)..przechowywanie.zapisanych.danych.na.informatycznych.nośnikach.danych,.w.sposób.chroniący. je.przed.zniszczeniem.lub.zniekształceniem,.naruszeniem.ustalonych.zasad.ich.przetwarzania.lub. ich.modyfikacją.w.sposób.nieuprawniony.(§.31.ust ..1.rozporządzenia.w.sprawie.pkpir) . Do.7.kwietnia.2016.r ..podatnicy.mieli.obowiązek.sporządzania.wydruku.zapisów.dokonanych.za. dany.miesiąc.nie.później.niż.do.20.dnia.każdego.miesiąca.za.miesiąc.poprzedni ..Od.8.kwietnia.2016.r .. zlikwidowano.ten.obowiązek.uchylając.dotychczasowy.ust ..2.w.§.31.rozporządzenia.w.sprawie.pkpir . W.związku.z.tym.po.nowelizacji.wystarczające.jest.przeniesienie.treści.księgi.prowadzonej.w.pro- gramie.komputerowym,.który.zapewnia.jej.wydrukowanie.według.wzoru.określonego.w.załączniku. nr.1.do.rozporządzenia.w.sprawie.pkpir,.na.informatyczny.nośnik.danych.zapewniający.trwałość.za- pisu.informacji ..Zapisu.treści.na.nośniku.zapewniającym.trwałość.zapisu.należy.dokonywać.po.każ- www.infor.pl 9 poDATKowA KSiĘGA prZYCHoDÓw i roZCHoDÓw dym.miesiącu,.który.jest.okresem.rozliczeniowym.dla.celów.rozliczenia.zaliczki.na.podatek.i.jako.taki. podlega.kontroli.podatkowej ..Przy.braku.zapisu.zakończonego.miesiąca.księga.może.być.uznana.za. prowadzoną.wadliwie,.za.co.grozi.kara.grzywny.na.podstawie.art ..61.§.3.k .k .s ..Nadal.obowiązek.do- konywania.wydruku.mają.podatnicy,.którzy.prowadzą.pkpir.w.programie.komputerowym.niezapew- niającym.wydruku.pkpir.według.wzoru.określonego.w.załączniku.nr.1.do.rozporządzenia.w.sprawie. pkpir.(§.31.ust ..3.rozporządzenia.w.sprawie.pkpir) . 1.1. Pkpir przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej Przy.prowadzeniu.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.podatnicy.mają.do.wyboru.dwa.sposoby. ustalania.dochodu: ■■ na.podstawie.prowadzonych.ksiąg.(pkpir.albo.ksiąg.rachunkowych), ■■ według.norm.szacunkowych . Działami specjalnymi produkcji rolnej. są.uprawy.w.szklarniach.i.ogrzewanych.tunelach.fo- liowych,.uprawy.grzybów.i.ich.grzybni,.uprawy.roślin.„in.vitro”,.fermowa.hodowla.i.chów.drobiu. rzeźnego.i.nieśnego,.wylęgarnie.drobiu,.hodowla.i.chów.zwierząt.futerkowych.i.laboratoryjnych,. hodowla.dżdżownic,.hodowla.entomofagów,.hodowla.jedwabników,.prowadzenie.pasiek.oraz.ho- dowla.i.chów.innych.zwierząt.poza.gospodarstwem.rolnym ..Nie.stanowią.działów.specjalnych.pro- dukcji.rolnej.uprawy,.hodowla.i.chów.zwierząt.w.rozmiarach.nieprzekraczających.wielkości.okre- ślonych.w.załączniku.nr.2.do.ustawy.o.PIT.(art ..2.ust ..3.i.3a.ustawy.o.PIT) . Uwaga! Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują zmiany w zakresie zasad opodatkowania dochodów z działów specjalnych pro- dukcji rolnej. Podatnicy,.którzy.chcą.ustalić.dochody.z.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.z.zastosowaniem. norm.szacunkowych,.są.obowiązani.złożyć.w.terminie.do.20.stycznia.roku.podatkowego.urzędowi. skarbowemu.deklarację.według.ustalonego.wzoru.o.rodzajach.i.rozmiarach.zamierzonej.produkcji. w.roku.podatkowym.(art ..43.ust ..1.ustawy.o.PIT) ..Nie.składają.już.–.tak.jak.robili.to.w.latach.ubiegłych. –.deklaracji.PIT-6.w.terminie.do.30.listopada.roku.poprzedzającego.rok.podatkowy ..Na.mocy.przepi- sów.przejściowych.nowy.termin.składania.PIT-6.miał.zastosowanie.już.do.deklaracji.PIT-6.składanej.na. 2016.r ..(art ..6.ustawy.z.9.kwietnia.2015.r ..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych. oraz.niektórych.innych.ustaw.–.Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..699) ..Oznacza.to,.że.PIT-6.(wersja.12).na.2016.r .. podatnicy.mieli.obowiązek.złożyć.do.20.stycznia.2016.r ..Nie.należało.tego.robić.do.30.listopada.2015.r .. Nowością.jest.również.to,.że.PIT-6.mają.obowiązek.składać.tylko.podatnicy,.którzy.ustalają.do- chód.z.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.na.podstawie.norm.szacunkowych ..Deklaracji.PIT-6.nie. powinni.składać.podatnicy,.którzy.ustalają.dochód.z.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.na.podsta- wie.pkpir.lub.ksiąg.rachunkowych ..Po.raz.pierwszy.zasada.ta.miała.zastosowanie.do.PIT-6.składane- go.na.2016.r ..Potwierdziło.to.Ministerstwo.Finansów.w.wydanym.5.października.2015.r ..komunikacie. „Nowy.termin.do.złożenia.deklaracji.PIT-6”,.opubl ..na.www .mofnet .gov .pl ..Czytamy.w.nim,.że:. MF ( . . .).Deklaracji.PIT-6.na.2016.r ..nie.składają.podatnicy,.którzy.zdecydowali,.że.dochód.z.dzia- łów.specjalnych.produkcji.rolnej.w.2016.r ..będą.ustalać.na.podstawie.prowadzonej.podatko- wej.księgi.przychodów.i.rozchodów.lub.ksiąg.rachunkowych.rezygnując.tym.samym.z.usta- lania.dochodu.z.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.na.podstawie.norm.szacunkowych.dochodu . Deklaracji.PIT-6.na.2016.r ..nie.składają.również.podatnicy.obowiązani.do.ustalania.dochodu.z.dzia- łów.specjalnych.produkcji.rolnej.w.2016.r ..na.podstawie.prowadzonych.ksiąg.rachunkowych . Od.1.stycznia.2016.r ..podatnik,.który.jest.zobowiązany.prowadzić.księgi.rachunkowe.według.prze- pisów.ustawy.o.rachunkowości,.nie.ma.możliwości.wyboru.opodatkowania.dochodu.na.podstawie. norm.szacunkowych ..Musi.opłacać.podatek.na.podstawie.prowadzonych.ksiąg.rachunkowych ..W.ta- 10 pKpir 2016
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowa PKPIR 2016 - zmiany od 8 kwietnia 2016 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: