Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00136 002909 20668570 na godz. na dobę w sumie
Nowe Prawa Rodziców - zasilki, urlopy, zwolnienia - ebook/pdf
Nowe Prawa Rodziców - zasilki, urlopy, zwolnienia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374404228 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Nowe prawa rodziców - pierwszy i jedyny na rynku kompleksowy poradnik wskazujący rodzicom jak w praktyce korzystać z nowych przepisów po 1 stycznia 2016 r., a firmom – jak je stosować.Nowe przepisy zostały wyjaśnione na praktycznych przykładach.Każdy rodzic może sprawdzić, jak od 2 stycznia 2016 r. będzie mógł skorzystać z przysługującego mu urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego lub wychowawczego. Będzie mógł zastosować znajdujące się w publikacji wzory wniosków, które należy złożyć ubiegając się o te urlopy.Każda firma uzyska instrukcje rozliczeń urlopów przysługujących ich pracownikom jako rodzicom. Pracodawcy upewnią się, czy w praktyce prawidłowo stosują ograniczenia w zatrudnieniu dotyczące kobiet w ciąży oraz pracowników opiekujących się dziećmi do lat 4. Uzyskają także szczegółowe wyjaśnienia, w jakim zakresie, po zmianach przepisów, osobom korzystającym z urlopów związanych z rodzicielstwem przysługuje ochrona przed zwolnieniem z pracy.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO PRACY I ZUS NR 9 INDEKS 403547 ISBN 978-83-7440-422-8 LISTOPAD 2015 CENA 19,90 ZŁ (W TYM 5 VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Uwaga! RewolUcyjne zmiany NOWE PRAWA RODZICÓW – ZAsIłkI, uRlOPy, ZWOlNIENIA Kto może skorzystać z urlopu macierzyńskiego na nowych zasadach Jak łączyć pracę z urlopem rodzicielskim Jak zmieni się sposób wykorzystywania urlopu ojcowskiego Komu będzie przysługiwał po zmianach zasiłek macierzyński Jak korzystać z wolnego z tytułu opieki na dziecko na godziny ISBN 978-83-7440-422-8 partner merytoryczny profesjonalnie i na czas zmiany w prawie pracy i ZUS komentarze ekspertów najnowsze interpretacje praktyka PIP i ZUS specjalistyczne dodatki W 2016 roku na łamach MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń artykuły, porady i przepisy dotyczące m.in. zmian w: • zawieraniu i rozwiązywaniu umów terminowych, • oskładkowaniu umów zlecenia, • urlopach i zasiłkach macierzyńskich. Do każdej prenumeraty papierowej e-wydanie gratis Dostęp na www.mp.infor.pl NOWE PRAWA RODZICÓW – ZAsIłkI, uRlOPy, ZWOlNIENIA Kto może skorzystać z urlopu macierzyńskiego na nowych zasadach Jak łączyć pracę z urlopem rodzicielskim Jak zmieni się sposób wykorzystywania urlopu ojcowskiego Komu będzie przysługiwał po zmianach zasiłek macierzyński Jak korzystać z wolnego z tytułu opieki na dziecko na godziny www.infororganizer.pl Najszybsze odpowiedzi Mobilny INFORorganizer to najszybszy dostęp do aktualności dla księgowych. Aplikacja błyskawicznie dostarczy informacje z zakresu prawa i podatków na twoją komórkę. Bezpłatna aplikacja NOWE PRAWA RODZICÓW – ZAsIłkI, uRlOPy, ZWOlNIENIA Biuro Reklamy Monika Jukiewicz tel. 22 530 40 27 e-mail: monika.jukiewicz@infor.pl Grupa INFOR PL Dyrektor Centrum Rynku Firm Marzena Nikiel Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Redaktorzy merytoryczni Bożena Goliszewska-Chojdak Marek Skałkowski Redaktor graficzno-techniczny Agnieszka Zuchowicz Korekta Anna Seroczyńska Adres redakcji 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.pgp.infor.pl Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel.: 22 212 07 30, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl strona: www.sklep.infor.pl Druk TINTA, Działdowo Copyright by INFOR PL Spółka Akcyjna. Publika- cja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wy- dawcy w całości lub części jest zabronione i pod- lega odpowiedzialności karnej. Materiałów niezamówionych nie zwracamy, za- chowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych na łamach. sPIs tREśCI Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 I. Urlopy i zwolnienia od pracy związane z rodzicielstwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 1 . . . Podstawowy .urlop .macierzyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 . 1 .1 . . . Urlop .macierzyński .przed .porodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 . . . . 1 .2 . . . Zmiany .w .uprawnieniach .osób .korzystających .z .urlopu .macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . 10 . . . 1 .2 .1 . . . .Pracownica .może .zrezygnować .z .urlopu .macierzyńskiego . . po .14 .tygodniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 .2 . . . . .Rezygnacja .z .urlopu .macierzyńskiego .po .8 .tygodniach, .jeżeli .pracownica . . legitymuje .się .orzeczeniem .o .niezdolności .do .samodzielnej .egzystencji . . . . . . . 12 1 .2 .3 . . .Przerwanie .urlopu .w .razie .choroby .i .pobytu .pracownicy .w .szpitalu . . . . . . . . . . . . 14 1 .2 .4 . . . .Przejęcie .urlopu .w .przypadku .śmierci .matki .lub .porzucenia .przez .nią . . dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1 .2 .5 . . . .Część .urlopu .macierzyńskiego .przysługuje .także .po .nieubezpieczonej . . matce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1 .2 .6 . . . . .Korzystanie .z .części .urlopu .macierzyńskiego, .jeżeli .matka .dziecka .podejmie . zatrudnienie .w .pierwszym .roku .życia .dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1 .2 .7 . . . .Urlop .macierzyński .w .razie .zgonu .dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . 1 .2 .8 . . . .Przerwanie .urlopu .macierzyńskiego, .gdy .dziecko .jest .w .szpitalu . . . . . . . . . . . . . 18 . . 1 .2 .9 . . . .Rezygnacja .z .wychowywania .dziecka .a .prawo .do .urlopu .macierzyńskiego . . . . . 18 . . . 1 .3 . . . Termin .udzielenia .urlopu .macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2 . . . Dodatkowy .urlop .macierzyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2 .1 . . . Sposób .udzielania .dodatkowego .urlopu .macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . 2 .2 . . . Wniosek .o .dodatkowy .urlop .macierzyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2 .3 . . . Łączenie .dodatkowego .urlopu .macierzyńskiego .z .wykonywaniem .pracy . . . . . . . . . . . . 20 . 2 .4 . . . Zmiany .w .uprawnieniach .do .dodatkowego .urlopu .macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . 3 . . . . .Urlop .na .warunkach .urlopu .macierzyńskiego .i .dodatkowy .urlop .na .warunkach .urlopu . . macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3 .1 . . . Osoby .uprawnione .do .tzw . .urlopu .adopcyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . 3 .2 . . . Wymiar .urlopu .adopcyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . 3 .3 . . . Urlop .adopcyjny .na .starsze .dziecko .– .w .wymiarze .9 .tygodni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . . 3 .4 . . Dodatkowy .urlop .macierzyński .na .warunkach .urlopu .macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . . . 23 4 . . . Urlop .rodzicielski .na .nowych .zasadach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . 4 .1 . . . Sposób .wykorzystania .urlopu .rodzicielskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4 .2 . . . Urlop .rodzicielski .nadal .będzie .udzielany .w .częściach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . 4 .3 . . . .Część .urlopu .rodzicielskiego .nie .musi .być .udzielana .bezpośrednio .po .urlopie . . macierzyńskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4 .4 . . Wniosek .o .urlop .rodzicielski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4 .5 . . . . .Proporcjonalne .wydłużenie .urlopu .rodzicielskiego .w .przypadku .łączenia .go . . z .wykonywaniem .pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4 .6 . . . Obliczanie .proporcjonalnego .wydłużenia .urlopu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4 .7 . . . . Urlop .rodzicielski .udzielany .na .wniosek .pracownicy .lub .pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . 31 . . . . www.infor.pl 3 nowe prawa rodziców – zasiłKi, urlopy, zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .1 . . . . 4 .8 . . . Możliwość .rezygnacji .z .urlopów .lub .ich .części . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 5 . . . Urlop .ojcowski .po .zmianach .przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 . 5 .1 . . . Nowy .sposób .wykorzystania .urlopu .ojcowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . 5 .2 . . . Przerwanie .urlopu .ojcowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 6 . . . Urlop .wychowawczy .po .zmianach .przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 . .Pomniejszanie .liczby .części .urlopu .wychowawczego .ze .względu . . na .wykorzystany .urlop .rodzicielski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 6 .2 . . . Wniosek .o .urlop .wychowawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 6 .3 . . . Podjęcie .pracy .na .urlopie .wychowawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 6 .4 . . . Przerwanie .urlopu .wychowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 6 .5 . . . Dopuszczenie .pracownika .do .pracy .po .urlopie .wychowawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 6 .6 . . . . .Podstawa .wymiaru .składek .na .ubezpieczenia .społeczne .i .zdrowotne .za .osoby . . korzystające .z .urlopu .wychowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 6 .6 .1 . . . Zasady .ustalania .przeciętnego .wynagrodzenia .pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 6 .6 .2 . . .Urlop .wychowawczy .u .dwóch .lub .więcej .pracodawców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 6 .6 .3 . . . .Świadczenia .uzyskiwane .przez .pracownika .w .trakcie .urlopu . . wychowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 6 .6 .4 . . . . .Prawo .do .świadczeń .z .ubezpieczenia .chorobowego .podczas .i .po .zakończeniu . . . . . urlopu .wychowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 6 .7 . .Osoby .sprawujące .osobistą .opiekę .a .ubezpieczenia .społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 . . 6 .7 .1 . . . Podleganie .ubezpieczeniom .emerytalnemu .i .rentowym .oraz .zdrowotnemu . . . . 46 . . . 6 .7 .2 . . . Podleganie .ubezpieczeniu .emerytalnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . . . 6 .7 .3 . . . Warunki .finansowania .składek .z .budżetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . 7 . . . .Obniżenie .wymiaru .czasu .pracy .zamiast .urlopu .wychowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 . 8 . . . Nowe .zasady .udzielania .dni .wolnych .na .opiekę .na .dziecko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 . . 8 .1 . . . . Możliwość .wykorzystywania .2 .dni .na .opiekę .w .wymiarze .godzinowym . . . . . . . . . . . . . . 52 . .Przepisy .przejściowe .w .zakresie .udzielania .urlopów .związanych .z .rodzicielstwem . . . . . . . . 53 . 9 . . . .Ochrona .przed .zwolnieniem .z .pracy .pracowników-rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 . 10 . . . . 10 .1 . . . .Zakaz .wypowiadania .i .rozwiązywania .umowy .o .pracę . . . z .pracownicą .w .ciąży .i .na .urlopie .macierzyńskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 10 .1 .1 . . .Wyjątki .od .zakazu .wypowiadania .umów .pracownicom .w .ciąży . . . . . . . . . . . . . . . 55 . . 10 .1 .2 . .Obowiązek .przedłużania .umów .terminowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 10 .2 . . .Ochrona .pracowników .na .urlopach .związanych .z .rodzicielstwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 10 .3 . . . . .Zakaz .rozwiązywania .i .wypowiadania .umowy .o .pracę .w .czasie .urlopu . . . . . . . . . . wychowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 . 11 . . . Uprawnienia .pracownicy .karmiącej .dziecko .piersią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 II. . . . . . 4 Ograniczenia w zatrudnianiu pracownic w ciąży i pracowników wychowujących dzieci . . . . . . . 60 1 . . . .Zakaz .pracy .w .porze .nocnej .i .godzinach .nadliczbowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 2 . . . Ograniczenia .w .wysyłaniu .w .podróż .służbową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 3 . . . . Ograniczenia .w .stosowaniu .niektórych .systemów .czasu .pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 3 .1 . . . Rekompensata .dla .pracownic .w .ciąży .i .opiekujących .się .dzieckiem .do .4 .lat . . . . . . . . . 62 . 4 . . . .Zakaz .zatrudniania .kobiet .przy .pracach .szczególnie .uciążliwych .i .szkodliwych . dla .zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 nowe prawa rodziców spis TreŚci III. Zasiłki i świadczenia dla rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 1 . . . Zasiłek .macierzyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 . . . 1 .1 . . . Prawo .do .zasiłku .macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 1 .2 . . . Osoby .uprawnione .do .urlopu .i .zasiłku .macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 . . 1 .3 . . . Okres .wypłaty .zasiłku .macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 . . . . 1 .4 . . . Krótszy .okres .wypłaty .zasiłku .macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 1 .5 . . . Rezygnacja .z .części .urlopu .przez .ubezpieczoną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 . . 1 .6 . . .Zasiłek .macierzyński .z .tytułu .urodzenia .dziecka .po .ustaniu .ubezpieczenia . . . . . . . . . . 68 . . . . 1 .7 . . . . Zasiłek .macierzyński .w .przypadku .przedłużenia .umowy .o .pracę .do .dnia .porodu . . . . . 68 1 .8 . . . Podstawa .wymiaru .zasiłku .macierzyńskiego .dla .pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . . 1 .8 .1 . . . Sposób .ustalania .podstawy .wymiaru .zasiłku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 . . . . . . 1 .8 .2 . . .Zatrudnienie .krótsze .niż .12 .miesięcy .kalendarzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 1 .8 .3 . . .Zmiana .etatu .a .podstawa .wymiaru .zasiłku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 . . . 1 .8 .4 . . .Wynagrodzenie .uwzględniane .w .podstawie .wymiaru .zasiłku . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 . . . 1 .8 .5 . . .Składniki .wynagrodzenia .nieuwzględniane .w .podstawie .wymiaru .zasiłku . . . . . . 73 . . . . . 1 .9 . . . .Podstawa .wymiaru .zasiłku .macierzyńskiego .dla .osób .niebędących .pracownikami . . . . . . . 74 1 .9 .1 . . . Zasady .ustalania .podstawy .wymiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 . . . . . . 1 .9 .2 . . . . .Niezdolność .do .pracy .podlegającego .ubezpieczeniu .chorobowemu . . przez .okres .krótszy .niż .12 .pełnych .kalendarzowych .miesięcy . . . . . . . . . . . . . . . . 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .9 .3 . . . . .Podstawa .wymiaru .zasiłku, .gdy .niezdolność .do .pracy .powstanie . . przed .upływem .pełnego .kalendarzowego .miesiąca .ubezpieczenia . . chorobowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 1 .9 .4 . . . .Podstawa .wymiaru .w .przypadku .zmniejszenia .przychodu .w .miesiącu . . . . . . . . . 80 . . 1 .9 .5 . . . .Zasiłek .za .okres .po .ustaniu .ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 1 .10 . . .Wysokość .zasiłku .macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 1 .11 . . .Minimalna .wysokość .zasiłku .macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 1 .12 . . . . .Łączenie .wykorzystywania .dodatkowego .urlopu .macierzyńskiego .i .urlopu . . rodzicielskiego .z .wykonywaniem .pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 1 .13 . . . . .Jednoczesne .korzystanie .z .zasiłku .macierzyńskiego .za .okres .urlopu .rodzicielskiego . . przez .rodziców .dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 1 .14 . . . .Zasiłek .macierzyński .w .razie .pobytu .matki .w .szpitalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 1 .15 . . . . .Zasiłek .macierzyński .przysługujący .w .razie .śmierci .matki .albo .porzucenia .przez .nią . dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 1 .16 . . . . .Zasiłek .macierzyński .w .razie .niezdolności .matki .dziecka .do .samodzielnej . . egzystencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 1 .17 . . . . .Zasiłek .macierzyński .przysługujący .ojcu .w .związku .z .podjęciem .zatrudnienia . . przez .matkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 1 .18 . . . .Brak .prawa .do .zasiłku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 . . 1 .19 . . . .Dokumentowanie .prawa .do .zasiłku .macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 2 . . . Zasiłek .opiekuńczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 2 .1 . . . Prawo .do .zasiłku .opiekuńczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 . 2 .2 . . . Konieczność .sprawowania .osobistej .opieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 . 2 .3 . . . Brak .prawa .do .zasiłku .opiekuńczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 . . 2 .4 . . . Praca .zmianowa .a .prawo .do .zasiłku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 2 .5 . . . Wymiar .zasiłku .opiekuńczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 . www.infor.pl 5 nowe prawa rodziców – zasiłKi, urlopy, zwolnienia . . . . . . . . . . . 2 .6 . . . .Podstawa .wymiaru .zasiłku .opiekuńczego .dla .pracowników .i .osób .niebędących . . pracownikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 2 .7 . . . Dodatkowy .zasiłek .opiekuńczy .dla .ojca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 . . 2 .8 . . . Dokumentacja .niezbędna .do .wypłaty .zasiłku .opiekuńczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3 . . . Świadczenie .rodzicielskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4 . . . Postępowanie .w .sprawie .wypłaty .zasiłków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4 .1 . . . Płatnik .zasiłków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 . 4 .2 . . . Termin .wypłaty .zasiłku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 . 4 .3 . . . Wypłata .zasiłku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 . . 4 .4 . . . Zwrot .nienależnie .pobranych .świadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 4 .5 . . . Przedawnienie .prawa .do .zasiłków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 . Ustawa .z .26 .czerwca .1974 .r . .– .Kodeks .pracy .(wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 6 nowe prawa rodziców WstęP W .2016 .r . .zaczną .obowiązywać .rewolucyjne .zmiany .w .zakresie .uprawnień .pracowniczych .związanych . z .rodzicielstwem . . Od .2 .stycznia .2016 .r . .wejdzie .w .życie .nowelizacja .Kodeksu .pracy .(dalej .k .p .), .która .zmienia .m .in . .zasady . korzystania .przez .rodziców .z .urlopów: ■■ macierzyńskich, ■■ rodzicielskich, ■■ ojcowskich, ■■ wychowawczych . . Nowelizacja . ta . ma . za . zadanie . uprościć . system . urlopów . związanych . z . rodzicielstwem . i . opieką . nad . dziećmi .oraz .zmodyfikować .dotychczasowe .uregulowania .w .tym .zakresie . .W .rezultacie .dodatkowy .urlop . macierzyński .zostanie .włączony .do .urlopu .rodzicielskiego . .Krąg .osób .uprawnionych .do .urlopu .macie- rzyńskiego .zwiększy .się .natomiast .o .innych .ubezpieczonych .członków .najbliższej .rodziny . .Nowe .przepisy . zmieniają .też .zasady .łączenia .urlopu .rodzicielskiego .z .wykonywaniem .pracy . .Podjęcie .pracy .podczas .ta- kiego .urlopu .wydłuży .wymiar .urlopu .rodzicielskiego . . Znowelizowane .przepisy .wprowadzają .również .zmiany .w .zakresie .uprawnień .do .zasiłku .macierzyńskie- go . .Ponadto .od .1 .stycznia .2016 .r . .wprowadzona .zostanie .minimalna .kwota .zasiłku .macierzyńskiego, .która . dla .wszystkich .grup .ubezpieczonych .będzie .nie .niższa .niż .1000 .zł .(kwota .świadczenia .rodzicielskiego) . . Większość .nowych .przepisów .dotyczących .zasiłku .macierzyńskiego .wejdzie .w .życie .1 .i .2 .stycznia .2016 .r . www.infor.pl 7 I. uRlOPy I ZWOlNIENIA OD PRACy ZWIąZANE Z RODZICIElstWEm Obecnie .rodzice .mogą .korzystać .z .następujących .urlopów .związanych .z .rodzicielstwem: ■■ podstawowego .urlopu .macierzyńskiego, ■■ dodatkowego .urlopu .macierzyńskiego, ■■ urlopu .na .warunkach .urlopu .macierzyńskiego, ■■ dodatkowego .urlopu .na .warunkach .urlopu .macierzyńskiego, ■■ urlopu .rodzicielskiego, ■■ urlopu .ojcowskiego, ■■ urlopu .wychowawczego . W .wyniku .zmiany .przepisów, .która .wejdzie .w .życie .2 .stycznia .2016 .r ., .dodatkowy .urlop .macierzyński . i .dodatkowy .urlop .na .warunkach .urlopu .macierzyńskiego .zostaną .włączone .do .urlopu .rodzicielskiego . . Wymiar .urlopu .rodzicielskiego .będzie .zatem .zwiększony .o .długość .tych .urlopów, .natomiast .dodatkowy . urlop .macierzyński .oraz .dodatkowy .urlop .na .warunkach .urlopu .macierzyńskiego .ulegną .likwidacji . . Od .2 .stycznia .2016 .r . .zmienią .się .też .zasady .udzielania .pozostałych .urlopów .związanych .z .rodzicielstwem . . Oprócz .urlopów .rodzicom .wychowującym .dzieci .przysługują .zwolnienia .od .pracy, .np . .2 .dni .opieki .na . dziecko .w .wieku .do .14 .lat . .W .zakresie .udzielania .opieki .na .dziecko .również .od .2 .stycznia .2016 .r . .zaczną . obowiązywać .nowe .zasady . . 1. Podstawowy urlop macierzyński Wymiar .urlopu .macierzyńskiego .jest .uzależniony .od .liczby .dzieci .urodzonych .podczas .porodu . .Wynosi . on .20 .tygodni, .bez .względu .na .to, .czy .pracownica .urodziła .pierwsze .czy .kolejne .dziecko . .Każdy .kolejny .po- ród .jednego .dziecka .będzie .uprawniał .pracownicę .każdorazowo .do .20 .tygodni .urlopu .macierzyńskiego . W .zakresie .przysługującego .pracownicy .wymiaru .urlopu .macierzyńskiego .nowelizacja, .która .wejdzie . w .życie .2 .stycznia .2016 .r ., .nie .wprowadza .żadnych .zmian . . Wymiar podstawowego urlopu macierzyńskiego Długość urlopu macierzyńskiego Liczba urodzonych dzieci 20 tygodni 31 tygodni 33 tygodnie 35 tygodni 37 tygodni jedno dziecko przy jednym porodzie dwoje dzieci przy jednym porodzie troje dzieci przy jednym porodzie czworo dzieci przy jednym porodzie pięcioro i więcej dzieci przy jednym porodzie Urlop .macierzyński .rozpoczyna .się .od .dnia .porodu, .zatem .nie .ma .potrzeby .składania .wniosku .o .jego . udzielenie .(art . .1831 .§ .2 .k .p .) . .Wniosek .o .urlop .macierzyński .pracownica .składa .wówczas, .gdy .chce .go . wykorzystać .przed .planowanym .terminem .porodu . .Podstawowy .urlop .macierzyński .jest .dla .pracownicy- -matki .obowiązkowy . . Od .2 .stycznia .2016 .r . .w .przepisach .dotyczących .podstawowego .urlopu .macierzyńskiego .wejdą .w .życie . zmiany .pozwalające .wymieniać .się .korzystaniem .z .tego .urlopu .pracownikom .i .innym .ubezpieczonym, .np . .oso- bom .prowadzącym .działalność .gospodarczą . .Obecnie .nie .ma .takiej .możliwości . .Znowelizowane .przepisy .k .p . . przewidują .bowiem .wyjątkowe, .ściśle .określone .przypadki, .w .których .nie .tylko, .tak .jak .dotychczas, .z .części . urlopu .macierzyńskiego .może .skorzystać .pracownik-ojciec, .lecz .także .pracownik-inny .członek .najbliższej .ro- 8 nowe prawa rodziców i. urlopy i zwolnienia od pracy związane z rodzicielsTwem dziny, .oraz .przypadki, .w .których .z .zasiłku .za .okres .odpowiadający .części .urlopu .macierzyńskiego .może .sko- rzystać .ubezpieczony-ojciec .dziecka .lub .ubezpieczony-inny .członek .najbliższej .rodziny . . Warto .pamiętać, .że .zarówno .dla .pracownika-ojca .dziecka, .jak .i .pracownika-innego .członka .najbliższej . rodziny .korzystanie .z .części .urlopu .macierzyńskiego .jest .w .każdym .przypadku .nieobowiązkowe . 1.1. urlop macierzyński przed porodem Przed .porodem .pracownica .może .wykorzystać .nie .więcej .niż .6 .tygodni .urlopu .macierzyńskiego . .W .tym . zakresie .nic .się .nie .zmieni .od .2 .stycznia .2016 .r . .W .przepisach .nie .ma .zastrzeżenia, .że .część .przedporo- dowa .urlopu .macierzyńskiego .może .być .wykorzystana .tylko .w .tygodniach . .Zatem .zdaniem .części .eks- pertów .prawa .pracy .pracownica .może .złożyć .wniosek .o .udzielenie .jej .np . .6 .dni .urlopu .macierzyńskiego . przed .planowaną .datą .porodu . uWAGA! Pracownica może wykorzystać przed porodem maksymalnie 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Przykład Pracownica .jest .w .ciąży .mnogiej .(urodzi .trojaczki) . .Ma .zaplanowany .poród .na .25 .lutego .2016 .r . .Może . zatem .wykorzystać .przed .porodem .maksymalnie .6 .tygodni .urlopu .macierzyńskiego . .W .takim .przypad- ku .po .porodzie .będzie .ona .uprawniona .jeszcze .do .27 .tygodni .urlopu .macierzyńskiego . Przykład Pracownica .skorzystała .z .6 .tygodni .urlopu .macierzyńskiego .przed .przewidywaną .datą .porodu . .Nieste- ty, .dziecko .zmarło .przy .porodzie . .W .takim .przypadku .pracownica .jest .uprawniona .do .urlopu .macie- rzyńskiego .w .wymiarze .8 .tygodni .po .porodzie . .Bez .znaczenia .dla .wymiaru .urlopu .po .porodzie .pozosta- je .fakt .wykorzystania .6 .tygodni .tego .urlopu .przed .porodem . . Pracownica, .która .chce .skorzystać .z .urlopu .macierzyńskiego .przed .porodem, .powinna .złożyć .w .tej . sprawie .wniosek .do .pracodawcy . .Przepisy .nie .określają .jego .formy, .ale .ze .względów .dowodowych .najle- piej, .aby .miał .formę .pisemną . .We .wniosku .trzeba .wskazać .termin .rozpoczęcia .urlopu .macierzyńskiego . oraz .dołączyć .do .niego .zaświadczenie .lekarskie .o .przewidywanej .dacie .porodu . . Wzór wniosku o urlop macierzyński przed porodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(miejscowość .i .data) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(imię .i .nazwisko .oraz .adres .pracownika) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(nazwa .i .adres .pracodawcy) . WNIOSEK O URLOP MACIERZYŃSKI Zwracam .się .z .prośbą .o .udzielenie .mi .urlopu .macierzyńskiego .od . . . . . . . . . . . . . . . . .…… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(wskazanie .daty) przed .przewidywaną .datą .porodu, .która .została .ustalona .na .dzień .……………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(podpis .pracownicy) Załącznik: .Zaświadczenie .lekarskie .dotyczące .przewidywanej .daty .porodu www.infor.pl 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowe Prawa Rodziców - zasilki, urlopy, zwolnienia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: