Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00043 000645 24505576 na godz. na dobę w sumie
Nowe świadectwa szkolne - ebook/pdf
Nowe świadectwa szkolne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7548-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> oświatowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zapoznaj się z nowymi regulacjami dotyczącymi wypełniania i wydawania świadect szkolnych. W publikacji znajdziesz omówienie zmian krok po kroku oraz najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu dokumentów, wraz z prawidłowym postępowaniem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KARTA NAUCZYCIELA NOWE ŚWIADECTWA SZKOLNE UPRAWNIENIA SOCJALNE I URLOPY • 52 ZASADY WYPEŁNIANIA I WYDAWANIA • 41 BŁĘDÓW Z ROZWIĄZANIAMI • PRZEPISY PRZEJŚCIOWE Komentarz praktyczny S T A N P R A W N Y : C Z E R W I E C 2 0 1 8 WANDA PAKULNIEWICZ Autor: Wanda Pakulniewicz Kierownik grupy: Agata Jastrzębska Wydawca: Karolina Mutryn Redaktor: Agnieszka Stebelska Korekta: zespół Projekt graficzny okładki: Magdalena Huta ISBN: ISBN 978-83-269-7548-6 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2018 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł. SPIS TREŚCI Wstęp Zakres regulacji nowego rozporządzenia – 7 załączników, 11 nowości Przepisy przejściowe Uwierzytelnianie dokumentów – apostille 11 zadań dyrektora w związku z wydawaniem świadectw 12 ogólnych zasad wydawania świadectw Instrukcja wypełniania świadectw – 29 zasad 16 najczęściej popełnianych błędów w wypełnianiu świadectw Procedura sprostowania błędu i oczywistej omyłki w świadectwach Lista kontrolna: Wypełnianie świadectw – 41 błędów z rozwiązaniami 4 5 9 18 19 20 22 29 30 31 3 Nowe świadectwa szkolne WSTĘP W tym roku szkolnym wypełnianie i wydawanie świadectw będzie się odbywało według nowych przepisów. Obowiązuje już rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (wyjątek stanowi § 25, który wejdzie w życie 1 września 2018 r.). Zmiany obejmują także niektóre druki szkolne stosowane zarówno przez zreformowane szkoły , jak i szkoły sprzed reformy. W związku z niezakończonym procesem wdrażania reformy rozporządzenie zawiera liczne przepisy przejściowe. Jakimi zasadami należy się kierować, wypełniając dokumentację szkolną na koniec roku szkolnego, jak uniknąć najczęstszych błędów – opisujemy w tej publikacji. Zebrane obowiązki dyrektora oraz nauczycieli pozwolą sprawnie i zgodnie z prawem wypełnić zadania związane z końcem roku szkolnego. 4 Nowe świadectwa szkolne ZAKRES REGULACJI NOWEGO ROZPORZĄDZENIA – 7 ZAŁĄCZNIKÓW, 11 NOWOŚCI Wydanie nowego rozporządzenia jest konsekwencją wprowadzenia nowego ustroju szkolne- go. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Zakres regulacji objęty nowym rozporządzeniem zasadniczo jest taki sam jak w dotychczaso- wym rozporządzeniu z 18 stycznia 2017 r. i obejmuje: 1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w tym umieszczenie na wzorach druków szkolnych znaków graficznych informu- jących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 986 i 1475); sposób dokonywania sprostowań treści świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz wydawania ich duplikatów; tryb i sposób wydawania apostille (nowa regulacja) oraz dokonywania uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą (dotychczas było tylko „uwie- rzytelnienie”); 3) 2) 4) wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz za dokonywanie uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą. Rozporządzenie posiada siedem załączników: Załącznik nr 1 – Informacje ogólne dotyczące wydawania świadectw, dyplomów państwowych i in- nych druków szkolnych – dotyczą szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, przedszkoli, in- nych form wychowania przedszkolnego. Załącznik nr 2 – Wykaz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkol- nych dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Załącznik nr 3 – wzory druków świadectw szkolnych, dyplomów, zaświadczeń suplemen- tów, indeksów, arkuszy ocen, informacji – pogrupowanych w zbiory, wymienionych w za- łączniku nr 2. 5 Nowe świadectwa szkolne
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowe świadectwa szkolne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: