Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00185 003971 21521491 na godz. na dobę w sumie
Nowe zasady stosowania ulgi na złe długi - ebook/pdf
Nowe zasady stosowania ulgi na złe długi - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4319-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W praktyce obrotu gospodarczego często się zdarza, że kontrahent nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę. W takiej sytuacji sprzedawca nie tylko traci zarobek, ale co gorsza obowiązany jest do zapłaty należnego podatku od towarów i usług z własnego rachunku. Jednak jeżeli jest zainteresowany odzyskaniem podatku należnego związanego z nieściągalnymi wierzytelnościami może korzystać z tzw. ulgi na złe długi.

Wierzyciel, który chce skorzystać z ulgi na złe długi musi jednak mieć świadomość, iż z dniem 1 stycznia 2013 r. istotnie zmieniły się przepisy w tym zakresie, a zasady korzystania z tej ulgi różnią się zależnie od tego kiedy upłynął termin jej płatności. Jeśli chcesz poznać warunki stosowania ulgi na złe długi pozwalającej podatnikom na odzyskanie podatku należnego w przypadku nieuiszczenia zapłaty przez nabywcę zapoznaj się z publikacją 'Nowe zasady stosowania ulgi na złe długi'.

Z publikacji dowiesz się:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

E-PORADNIK NOWE ZASADY STOSOWANIA ULGI NA ZŁE DŁUGI Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Karol Różycki Część II: Tomasz Krywan Część III: Adam Bartosiewicz, Mariusz Jabłoński, Tomasz Krywan, Michał Wojtas, Paweł Ziółkowski Redaktor merytoryczny Magdalena Stankiewicz Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy prawo i cudzą własność. Więcej na www.legalnakultura.pl Polska Izba Książki © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN (e-book PDF): 978-83-264-4319-0 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SPIS TREŚCI 5 Wykaz skrótów ............................................................................................ Część I Ulga na złe długi .......................................................................................... 7 7 1. Wprowadzenie ................................................................................... 8 2. Rodzaje wierzytelności objętych ulgą na złe długi ............................ 3. Warunki stosowania ulgi na złe długi ................................................ 9 4. Sposób i termin skorzystania z ulgi na złe długi ................................ 10 5. Skutki późniejszego uregulowania należności przez dłużnika .......... 10 6. Obowiązek zawiadomienia o dokonaniu korekty .............................. 10 7. Wyłączenia stosowania ulgi na złe długi ........................................... 11 8. Obowiązki i uprawnienia dłużnika zawiadomionego o korekcie ...... 13 9. Podsumowanie ................................................................................... 15 Część II Korzystanie z ulgi na złe długi krok po kroku ......................................... 16 1. Wierzytelności, których termin płatności określony w umowie lub na fakturze upłynął przed 4 sierpnia 2012 r. ...................................... 16 Krok 1. Ocena czy spełnione są warunki pozwalające na skorzystanie z ulgi .............................................................................. 16 Krok 2. Zawiadomienie dłużnika o zamiarze skorzystania z ulgi na złe długi .............................................................................................. 20 Krok 3. Brak zapłaty w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przez dłużnika ........................................................... 21 Krok 4. Otrzymanie potwierdzenia odbioru zawiadomienia ............. 22 Krok 5. Dokonanie zmniejszenia podatku należnego ........................ 22 Krok 6. Zawiadomienie urzędu skarbowego o skorzystaniu z ulgi na złe długi ......................................................................................... 24 Krok 7. Zawiadomienie dłużnika o dokonaniu korekty ..................... 24 Krok 8. Uregulowanie należności przez dłużnika po dokonaniu korekty ............................................................................................... 25 4 SPIS TREŚCI 2. Wierzytelności, których termin płatności określony w umowie lub na fakturze upłynął 4 sierpnia 2012 r. lub później ............................. 26 Krok 1. Ocena czy spełnione są warunki pozwalające na skorzystanie z ulgi .............................................................................. 27 Krok 2. Dokonanie zmniejszenia podatku należnego ........................ 31 Krok 3. Uregulowanie należności przez dłużnika po dokonaniu korekty ............................................................................................... 33 Część III Ulga na złe długi w pytaniach i odpowiedziach ........................................ 35 1. Czy problem zapłaty i związanej z tym konieczności korekty VAT naliczonego eliminuje zapłata za faktury w formie weksla, który zostanie wykupiony przez jego wystawcę w terminie uzgodnionym z kontrahentem, któremu regulujemy należność w ten sposób? ........ 35 2. Na jakich zasadach podatnik może w 2013 r. skorzystać z ulgi na złe długi? ............................................................................................ 37 3. Czy skorzystanie z ulgi na złe długi jest dobrowolne? ...................... 39 4. Czy w przypadku gdy 150 dzień od terminu płatności minął w 2012 r., ale w roku tym nie minął 180 dzień, prawo do dokonania korekty VAT oraz obowiązek korekty podatku naliczonego powstał w styczniu według nowych zasad korzystania z ulgi na złe długi? ... 40 5. Czy od 1 stycznia 2013 r. jednostki powiązane mogą korzystać z ulgi na złe długi w stosunku do swoich wzajemnych należności? .. 41 6. Kiedy należy skorygować VAT naliczony z niezapłaconej faktury? 42 7. Kiedy faktury niezapłacone, wystawione lub otrzymane przed dniem 1 stycznia 2013 r. podlegają korekcie VAT na nowych zasadach? ........................................................................................... 43 WYKAZ SKRÓTÓW u.p.t.u. dyrektywa VAT k.c. u.z.p.t.u. pr. weks. – – – – – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, s. 1) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282 z późn. zm.)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowe zasady stosowania ulgi na złe długi
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: