Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00065 006467 20508303 na godz. na dobę w sumie
Nowele i opowiadania Bolesława Prusa. Streszczenie. Analiza. Interpretacja - ebook/pdf
Nowele i opowiadania Bolesława Prusa. Streszczenie. Analiza. Interpretacja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 227
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-523-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> lektury szkolne, opracowania lektur >> opracowania i wypracowania
Porównaj ceny (książka, ebook (-10%), audiobook).

Opracowania lektur: Antek, Kamizelka, Katarynka, Na wakacjach, Omyłka, Przygoda Stasia, Z legend dawnego Egiptu. Szczegółowe i obszerne streszczenie, dokładna analiza, charakterystyka bohaterów, ważne pojęcia niezbędne przy omawianiu lektury, przykładowe zagadnienia, testy sprawdzające z kluczem, krzyżówki. Doskonała pomoc w przygotowaniu do lekcji, testów sprawdzających, prac klasowych i matury.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

E I N E k Z E C T Z N S A E R T S Streszczenie Ona wciąż nie zdejmowała mu ręki z ramion, a on… klęczał, patrzył na nią jak na cudow- ne zjawisko, nie śmiejąc ruszyć się, aby mu nagle nie znikła. Jeszcze tego samego dnia poszedł na wzgórze, by popatrzeć na wójtową chatę. Zrobiło mu się bardzo smutno i zapłakał. Pierwszy raz w życiu uczuł wiel- ką swoją nędzę, jego chata była najbiedniejszą we wsi, matka musiała pracować jak komornica, a jego samego ludzie wytykali palcami. Myślał o tym, że nigdy nie będzie mógł wejść do wójtowej chaty, tak jak nauczyciel czy gorzelnik. Miłość, której nazwać nie umiał, spadła nań jak burza, rozniecając w duszy strach, żal, zdziwienie i – albo on wiedział co jeszcze? Antek odtąd co niedziela chodził na nabożeństwo, licząc na względy wójtowej. Jednak jej uwaga skupiła się teraz na młodym gorzelniku, który aż z trzeciej wsi przyjeżdżał na nabożeństwo. Wtedy też Antek wpadł na pomysł, by zrobić dla ukocha- nej kobiety krzyżyk i zwrócić w ten sposób na sie- bie jej uwagę. W tym czasie na wieś spadło nieszczęście. Wisła wylała, przerwała tamę i zniszczyła przybrzeżne pola. Ludzie wiele stracili, a największe szkody poniosła matka Antka. Z Wojtusiem musiała cho- dzić na zarobek. Antek był dla niej prawdziwym utrapieniem. Kum Andrzej poradził wtedy chłop- 26 Streszczenie cu, by poszedł w świat, gdzie nauczy się czegoś i dzięki temu pomoże rodzinie. Chłopak rozumiał, że musi tak uczynić, jednak bardzo chciał się zo- baczyć z wójtową. Gorliwie rzeźbił swój krzyżyk, by móc go jej ofiarować. Jednak gdy już skończył pracę nad nim, nie miał odwagi tego zrobić. Matka powoli przygotowywała go do drogi: połatała mu odzienie, pożyczyła od karczmarza Mordki rubla na drogę, wystarała się o chleb i ser do kobiałki. Kum Andrzej postanowił, że chłopak wyruszy z domu w niedzielę po nabożeństwie. WSI OPUSZCZENIE Ostatniej nocy Antek nie zmrużył oka, matka zaś pła- kała. W niedzielę udali się do kościoła. Antek czuł przejmujący żal, że musi opu- ścić wieś i wszystkich, których ukochał. W czasie Podniesienia zobaczył, że przy wielkim ołtarzu siedziała wójtowa. Chłopiec przeczołgał się tam i znalazł się u jej nóg. Wydobył krzyżyk, który trzymał pod sukmaną, lecz nie miał odwagi ofia- rować go tej, dla której rzeźbił go przez parę miesięcy. Zawiesił więc swoją pracę na gwoź- dziu wbitym w ścianę obok ławki, ofiarowując ją Bogu. Po mszy wrócili wszyscy do domu. Gdy zjedli kartoflankę, Antek przygotował się do drogi. Rodzina odprowadziła go. Za wsią kum Andrzej nakazał Antkowi, by szedł drogą i pytał o mia- 27 E I N E k Z E C T Z N S A E R T S E I N E k Z E C T Z N S A E R T S Streszczenie sto, gdzie ludzie chętniejsi są do młotka niż do roli. Matka chciała odprowadzić POżEGNANIE Antka do figury świętej, by móc go w tym miejscu pobłogosławić. Zaczęła rozpaczać nad swoją dolą i nad losem syna, który musi z biedy opuszczać rodzinną wieś. Kum An- drzej odmówił modlitwę, w której poprosił Boga, by opiekował się podróżnym, pocieszał w złych przygodach, uzdrawiał w chorobie, nakarmił, gdy będzie głodny, i ratował we wszelkim nieszczęściu i by aniołowie pozwolili mu wrócić do rodzinnej wsi. Antek pożegnał się z rodziną i odszedł w świat. Zaczął padać deszcz, jednak chmury nie były gęste i przedzierały się przez nie blaski zachodzącego słońca. W zakończeniu utworu narrator zwraca się do czytelników, by, gdy spotkają wiejskiego chłop- ca, który będzie szukał zarobku, podali mu po- mocną dłoń. Bohaterowie Antek Niezwykle zdolny i bystry chłopak. Jest ciekawy świata, wszystko wokoło go interesuje, od naj- 28 Bohaterowie młodszych lat jest zafascynowany wiatrakami i sta- ra się zebrać jak najwięcej informacji na ich temat. Chłopiec obdarzony zdolnościami technicznymi i artystycznymi odstaje od społeczności wiejskiej, jako „odmieniec” nie nadaje się do pasania świń i żadnych innych prac gospodarskich. Wykony- wane przez niego rzeźby nie dawały trwałego do- chodu, a marzenie o budowaniu wiatraków mogło się ziścić jedynie gdzieś w dalekim świecie. Antek w innych warunkach mógłby stać się dla swojej matki pomocą i wsparciem, jednak żyjąc w ciem- nej i nędznej wsi, stał się pasożytem i zawalidro- gą. Dla swych uzdolnień szuka drogi po omacku. Wreszcie musi opuścić ukochaną wieś, w której nie ma miejsca dla takich jak on. Idzie więc w obcy, nieznany świat, który wydaje mu się zaczarowaną krainą, gdzie nauczą go pracy i wytłumaczą tajni- ki budowy skomplikowanych maszyn. Przyszłość Antka jest nieznana – odchodzi z rodzinnej wsi na tułaczkę. Narrator jednak niewiele ma nadziei, że ten obcy świat przyjmie Antka z otwartymi ramio- nami, dlatego też w zakończeniu powierza go opie- ce czytelnika. mama Antka Jest wdową, sama musi zajmować się gospodar- stwem i zapewnić utrzymanie rodzinie. Oczekuje od dzieci pomocy, więc jak „odmieńca” traktuje syna 29 E I W k O E R T E N T A A h O B k E k N E T U N T A A G Gatunek nieumiejącego wykonać najprostszych czynności. Często prosi o radę kuma Andrzeja, który jest bra- tem jej zmarłego męża. Bieda zmusza ją do wysłania Antka „w świat”, ale robi to z ciężkim sercem. Gatunek Antek to jednowątkowe opowiadanie biograficz- ne, którego fabuła obejmuje wydarzenia z życia ty- tułowego bohatera – od momentu jego narodzin do opuszczenia wioski w wieku kilkunastu lat. Utwór posiada również cechy typowe dla noweli. Są to: zwięzłość narracji, mała liczba bohaterów i jedno miejsce akcji. Kompozycja Antek jest utworem, w którym można wyodrębnić jeden główny wątek. Oprócz historii Antka, przed- stawienia kilkunastu lat jego życia we wsi, pojawia się epizod związany z jego siostrą Rozalką. Świat przedstawiony widziany jest z trzech punk- tów widzenia: dziecka (Antka), zbiorowości wiej- skiej oraz narratora. Antek patrzy na świat w spo- sób naiwny, wielu rzeczy nie rozumie i nie ma ni- kogo, kto mógłby mu pomóc. Zbiorowość wiejska 30 Fabuła to bardziej lub mniej zamożni chłopi skupieni na uprawie roli i zapewnieniu utrzymania rodzinie. Są to ludzie prości, ograniczeni, zacofani, przesądni. Nie rozumieją odmienności Antka, jego zaintereso- wań. Widzą w nim tylko „utrapieńca”, darmozjada, pasożyta, ponieważ nie umiał zająć się pracą w go- spodarstwie. Jedną z podstawowych zasad kompozycyjnych or- ganizujących świat przedstawiony utworu jest prze- wijający się przez całą fabułę motyw zamknięcia i ciasnoty. Jest to ciasnota przestrzenna i kulturowa, znamienna dla wsi „zabitej deskami”, oddalonej od świata cywilizowanego, w której egzystuje i dorasta nadzwyczaj zdolne dziecko. Nie ma ono jednak szans, by w takim środowisku rozwinąć talent i zdolności. Fabuła W utworze został przedstawiony los dziecka chłop- skiego na tle społeczno-obyczajowego obrazu zaco- fanej wsi. Tytułowy Antek, niezwykle utalentowany chłopiec, od najmłodszych lat pozostaje w konflik- cie z najbliższymi z powodu niechęci do pracy w go- spodarstwie i nietypowych artystycznych zaintere- sowań. Jest on świetnym obserwatorem i ma zręczne ręce. Jednak pomimo to nie znajduje zrozumienia u matki, która chciałaby ze strony najstarszego syna 31 A k ł E U T B N A A F I j C k k E A T N S A A Z C Czas akcji doczekać się pomocy w pracy na roli. W szkole również czuje się niedoceniany, ponieważ jego chęć wyróżnienia się zostaje odebrana jako „krnąbr- ność”, ani u kowala, który obawia się, że nadmiernie uzdolniony uczeń może stać się jego konkurentem. Ukoronowaniem nieprzystosowania Antka jest jego uczucie do bogatej mężatki – wójtowej. Nie znalazł- szy dla siebie miejsca we wsi, wskutek nędzy i braku perspektyw, Antek opuszcza rodzinne strony. Swoje najpiękniejsze dzieło – krzyżyk rzeźbiony z myślą o wójtowej – zawiesza jako ofiarę w kościele i wy- rusza w świat szukać chleba i nauki. Czas akcji Czas wydarzeń nie jest dokładnie określony. Moż- na przypuszczać, że akcja opowiadania dzieje się w drugiej połowie XIX w. Prus pisze o realiach ży- cia na wsi w latach siedemdziesiątych XIX w. Miejsce akcji Pierwsze zdanie utworu zawiera informacje o miej- scu, w którym rozgrywają się wydarzenia – wieś położona w niewielkiej dolinie nad Wisłą. Bliższe określenie przestrzeni nie jest konieczne, ponieważ właściwie w każdej wsi w tamtym okresie histo- 32
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowele i opowiadania Bolesława Prusa. Streszczenie. Analiza. Interpretacja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: