Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00237 004122 21517431 na godz. na dobę w sumie
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Praktyczny komentarz do zmian ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r. - ebook/pdf
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Praktyczny komentarz do zmian ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r. - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-5386-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W poradniku znajdziesz praktyczny komentarz wraz z przykładami do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. Przeczytasz o nowych regulacjach w zakresie tworzenia dokumentacji, stosowania wadium, zamówień inhouse oraz procesu elektronizacji procedur.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Praktyczny komentarz do najważniejszych zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona | 1 Nowelizacja Prawa zamówień publicznych Praktyczny komentarz do zmian ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r. Publikacja opracowana we współpracy z kancelarią prawną Praktyczny komentarz do najważniejszych zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wstęp Strona | 2 Od 28 lipca 2016 r. obowiązuje wiele nowych rozwiązań w ustawie Prawo zamówień publicznych. Konieczność zmiany przepisów wynikała z obowiązku dostosowania Prawa zamówień publicznych do regulacji unijnych. Za najważniejsze dla praktyki zamówieniowej należy uznać, takie kwestie jak: • elektronizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; • termin na podejmowanie czynności; • opis przedmiotu zamówienia; • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia; • podmioty udostępniające zasoby; • wprowadzenie bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie modyfikacji umów o zamówienia publiczne • zwiększenie wagi pozacenowych kryteriów oceny ofert. Sprawdź, jak stosować nowe przepisy w praktyce! Paweł Jakubczak redaktor prowadzący Praktyczny komentarz do najważniejszych zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. Elektronizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Strona | 3 Było: Zasadą w poprzednim stanie prawnym była pisemność postępowania. W wyjątkowych sytuacjach, w celu usprawnienia komunikacji zamawiający mógł zezwolić na komunikację z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem faksu. Jest: Nowelizacja wprowadza do ustawy Pzp rewolucyjną zmianę dotyczącą komunikacji pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami – pisemność postępowania zostanie zastąpiona przez jego całkowitą elektronizację. Inaczej mówiąc, docelowo, komunikacja pomiędzy zamawiającym, a uczestnikami postępowania ma się odbywać się wyłącznie elektronicznie. Zmiany w tym zakresie będą wprowadzane w życie stopniowo: 1. 2. 18 kwietnia 2017 r. wejdzie w życie obowiązek pełnej elektronizacji postępowań prowadzonych przez zamawiających centralnych. 18 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie obowiązek elektronicznego składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), który do tej daty może być przekazywany zamawiającym w formie papierowej. Praktyczny komentarz do najważniejszych zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. 18 października 2018 r. pełna elektronizacja zamówień publicznych wejdzie w życie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. 3. Strona | 4 To stopniowe wprowadzanie elektronizacji postępowań ma na celu przede wszystkim umożliwienie wykonawcom i zamawiającym przygotowanie stosownego zaplecza technicznego, które umożliwi komunikację drogą elektroniczną (podpisy elektroniczne, nowe systemy informatyczne itp.). Środki komunikacji elektronicznej Po pierwsze, do ustawy wprowadzono definicję legalną pojęcia „środków komunikacji elektronicznej”, poprzez odesłanie do środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615.). W skład definicji wchodzi również faks. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ww. ustawy, przez środki komunikacji elektronicznej należy rozumieć: „rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną”. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, a w szczególności samo składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wszelkich oświadczeń wykonawców, w tym JEDZ, odbywa się więc przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub faksu. Co ważne, postać elektroniczna,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Praktyczny komentarz do zmian ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r.
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: