Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00017 002477 22775212 na godz. na dobę w sumie
Nowoczesne aplikacje internetowe. MongoDB, Express, AngularJS, Node.js - ebook/pdf
Nowoczesne aplikacje internetowe. MongoDB, Express, AngularJS, Node.js - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1761-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> javascript - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Poznaj nowe podejście do aplikacji internetowych!

Tradycyjne aplikacje internetowe składały się z dwóch elementów — ciężkiego back-endu odpowiadającego za przetwarzanie danych, ich walidację i przechowywanie oraz z klienta, którego zadaniem była prosta komunikacja z użytkownikiem. To rozwiązanie rodziło liczne kłopoty — przede wszystkim ze skalowaniem. Od nowoczesnych aplikacji użytkownicy wymagają najwyższej wydajności, niezawodności, możliwości działania w trybie offline oraz wygody użytkowania. Tradycyjne podejście do tworzenia aplikacji już się nie sprawdza. Potrzebujesz czegoś nowego!

Na ratunek przychodzi drużyna — MongoDB, Express, AngularJS oraz Node.js. Dzięki temu zestawowi narzędzi będziesz w stanie stworzyć zaawansowaną aplikację z wygodnym interfejsem użytkownika oraz szerokimi możliwościami skalowania. Wystarczy, że sięgniesz po tę książkę i przyswoisz sobie zawartą w niej wiedzę. W publikacji znajdziesz odpowiedź na wiele pytań: Ponadto nauczysz się budować wydajne API, integrować Node.js z AngularJS, automatyzować zadania za pomocą pakietu Gulp oraz korzystać z zaawansowanych mechanizmów autoryzacji. Na sam koniec zaznajomisz się z dobrymi praktykami — testami API, klienta oraz uruchomisz przygotowaną aplikację na serwerze produkcyjnym. Ta książka jest doskonałą lekturą, która zaprezentuje Ci każdy z elementów nowoczesnej aplikacji internetowej.

Dzięki tej książce:

Aplikacje internetowe już nigdy nie będą takie same!


Jeff Dickey — wszechstronny programista sieciowy. Doświadczenie zdobywał przy pracy z licznymi start-upami z okolic San Francisco i Los Angeles. Obecnie prowadzi zespoły programistów i opracowuje projekty. Unika biurokracji, jest zaangażowany w serię spotkań Code for America Brigade w Los Angeles.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Write Modern Web Apps with the MEAN Stack: Mongo, Express, AngularJS, and Node.js Tłumaczenie: Robert Górczyński ISBN: 978-83-283-1758-1 Authorized translation from the English language edition, entitled: WRITE MODERN WEB APPS WITH THE MEAN STACK: MONGO, EXPRESS, ANGULARJS, AND NODE.JS; ISBN 0133930157; by Jeff Dickey; published by Pearson Education, Inc, publishing as Peachpit Press. Copyright © 2015 by Jeff Dickey. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. Polish language edition published by HELION S.A. Copyright © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/noapin Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TREŚCI PRZEDMOWA .....................................................................................................................................9 WPROWADZENIE ........................................................................................................................... 10 ROZDZIAŁ 1 JAK ZMIENIA SIĘ NOWOCZESNA ARCHITEKTURA SIECI? ...................................................... 12 Powstanie aplikacji statycznych .........................................................................................................14 Poznaj grubego klienta ........................................................................................................................17 ROZDZIAŁ 2 DLACZEGO JAVASCRIPT JEST DOBRYM WYBOREM DLA NOWOCZESNYCH APLIKACJI? ..... 20 Co to jest AngularJS? ...........................................................................................................................22 Co to jest Node.js? ................................................................................................................................25 Co to jest Express? ...............................................................................................................................33 Co to jest MongoDB? ..........................................................................................................................35 ROZDZIAŁ 3 ROZPOCZYNAMY PRACĘ NAD PROJEKTEM APLIKACJI SPOŁECZNOŚCIOWEJ ................. 40 Utworzenie statycznej imitacji strony wyświetlającej najnowsze posty .......................................42 Użycie AngularJS w aplikacji .............................................................................................................43 Dodawanie nowych postów ................................................................................................................46 Co dalej? ................................................................................................................................................49 ROZDZIAŁ 4 UTWORZENIE API NODE.JS .......................................................................................................... 50 Punkt wyjścia ........................................................................................................................................52 Utworzenie postów za pomocą API ..................................................................................................54 Obsługa modeli MongoDB za pomocą Mongoose .........................................................................55 Użycie modeli Mongoose wraz z API ...............................................................................................56 Co dalej? ................................................................................................................................................59 ROZDZIAŁ 5 INTEGRACJA NODE.JS I ANGULARJS ......................................................................................... 60 Komponent $http .................................................................................................................................62 Użycie $http do odczytu postów z API .............................................................................................63 Udostępnianie pliku posts.html za pomocą Node.js ......................................................................64 Użycie $http do zapisu postów w API ..............................................................................................65 Zmiana kolejności wyświetlania postów ..........................................................................................66 Uporządkowanie pliku server.js ........................................................................................................67 Uporządkowanie kodu AngularJS .....................................................................................................71 Co dalej? ................................................................................................................................................75 Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 6 AUTOMATYZACJA ZA POMOCĄ GULP .......................................................................................76 Wprowadzenie do Grunt i Gulp ........................................................................................................78 „Witaj, świecie” w Gulp ......................................................................................................................79 Przygotowanie kodu JavaScript za pomocą Gulp ...........................................................................80 Kompilacja CSS za pomocą Gulp ......................................................................................................87 Zadanie dev w Gulp .............................................................................................................................89 Inne wtyczki Gulp ................................................................................................................................91 Co dalej? ................................................................................................................................................92 ROZDZIAŁ 7 UTWORZENIE UWIERZYTELNIANIA W NODE.JS .......................................................................94 Wprowadzenie uwierzytelniania na podstawie tokenu .................................................................96 JSON Web Token (JWT) ....................................................................................................................97 Użycie BCrypt ....................................................................................................................................101 Uwierzytelnianie z użyciem MongoDB ..........................................................................................103 Co dalej? ..............................................................................................................................................106 ROZDZIAŁ 8 DODANIE ROUTINGU I UWIERZYTELNIANIA KLIENTA ......................................................... 108 Routing ................................................................................................................................................110 Utworzenie formularza logowania ..................................................................................................113 Uwierzytelnianie Express .................................................................................................................116 Zdarzenia AngularJS .........................................................................................................................119 Uwierzytelnianie postów aplikacji społecznościowej ...................................................................121 HTML5 pushstate ..............................................................................................................................123 Rejestracja ...........................................................................................................................................124 Wylogowanie ......................................................................................................................................125 Zapamiętaj mnie ................................................................................................................................126 Klucz zewnętrzny użytkownika .......................................................................................................127 Co dalej? ..............................................................................................................................................128 ROZDZIAŁ 9 OBSŁUGA POWIADOMIEŃ ZA POMOCĄ WEBSOCKET ......................................................... 130 Wprowadzenie do WebSocket .........................................................................................................132 Jak działa WebSocket? .......................................................................................................................133 Do czego można wykorzystać WebSocket? ...................................................................................134 WebSocket w budowanej aplikacji społecznościowej ..................................................................135 WebSocket w AngularJS ...................................................................................................................139 Architektura WebSocket ..................................................................................................................141 Dynamiczna nazwa hosta WebSocket ............................................................................................146 Co dalej? ..............................................................................................................................................147 6 SPIS TREŚCI Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 10 WYKONYWANIE TESTÓW E2E ...................................................................................................148 Konfiguracja narzędzia Protractor ..................................................................................................150 Frameworki testowania w JavaScript ..............................................................................................151 Utworzenie prostego testu Protractor ............................................................................................152 Przygotowanie w narzędziu Protractor definicji oczekiwanego zachowania ...........................162 Wtyczka chai-as-promised ...............................................................................................................164 Kiedy należy wykonywać testy typu E2E? ......................................................................................165 Co dalej? ..............................................................................................................................................166 ROZDZIAŁ 11 TESTOWANIE SERWERA NODE.JS .............................................................................................168 To nie całkiem są testy jednostkowe ...............................................................................................170 Framework Mocha dla Node.js ........................................................................................................171 Kontroler Post ....................................................................................................................................173 SuperTest .............................................................................................................................................174 Router bazowy ....................................................................................................................................175 Użycie routera bazowego wraz z SuperTest ...................................................................................176 Modele w testach kontrolerów .........................................................................................................177 Testowanie kontrolera z uwierzytelnieniem ..................................................................................179 Pokrycie kodu .....................................................................................................................................181 Polecenie npm test .............................................................................................................................183 JSHint ...................................................................................................................................................184 Co dalej? ..............................................................................................................................................185 ROZDZIAŁ 12 TESTOWANIE KODU ANGULARJS .............................................................................................186 Użycie narzędzia Karma ...................................................................................................................188 Bower ...................................................................................................................................................189 Konfiguracja narzędzia Karma ........................................................................................................191 Podstawowy test usługi .....................................................................................................................193 Testowanie HTTP za pomocą narzędzia Karma ...........................................................................194 Użycie narzędzia Karma do przetestowania kontrolera ..............................................................196 Testowanie za pomocą komponentów spy ....................................................................................200 Co dalej? ..............................................................................................................................................202 ROZDZIAŁ 13 WDROŻENIE W HEROKU .............................................................................................................204 Platforma jako usługa ........................................................................................................................206 Jak działa Heroku? .............................................................................................................................207 12 czynników w aplikacji ..................................................................................................................208 Wdrożenie aplikacji w Heroku ........................................................................................................209 SPIS TREŚCI 7 Poleć książkęKup książkę MongoDB w Heroku .........................................................................................................................211 Redis w Heroku ..................................................................................................................................212 Kompilacja zasobów ..........................................................................................................................214 Klaster Node.js ...................................................................................................................................216 Co dalej? ..............................................................................................................................................217 ROZDZIAŁ 14 WDROŻENIE W DIGITAL OCEAN ............................................................................................... 218 Co to jest Digital Ocean? ..................................................................................................................220 Architektura jeden kontra wiele serwerów ....................................................................................221 Fedora 22 .............................................................................................................................................222 Utworzenie serwera ...........................................................................................................................223 Instalacja Node.js ...............................................................................................................................225 Instalacja MongoDB ..........................................................................................................................226 Instalacja Redis ...................................................................................................................................227 Uruchomienie aplikacji społecznościowej .....................................................................................229 Uruchomienie aplikacji społecznościowej za pomocą systemd ..................................................230 Wdrożenie bez przestoju serwera ....................................................................................................231 Migracja do architektury wieloserwerowej ....................................................................................235 Co dalej? ..............................................................................................................................................237 Podsumowanie ...................................................................................................................................238 SKOROWIDZ ................................................................................................................................. 239 8 SPIS TREŚCI Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 3. Rozpoczynamy pracę nad projektem aplikacji społecznościowej Poleć książkęKup książkę Skoro poznałeś już komponenty tworzące stos MEAN, w tym rozdziale wykorzystamy je do zbudowania praktycznej aplikacji. Wspomniana aplikacja będzie podobna do serwisu Twitter. Na głównej stronie będą wyświetlane najnowsze posty. Ponadto każdy użytkownik otrzyma stronę profilu, na której zostaną wyświetlone utworzone przez niego posty. Gdy będziesz poznawać różne elementy aplikacji, będę omawiać jej kolejne funkcje, takie jak uaktualnianie na żywo za pomocą WebSocket. Pracę rozpoczniemy od przygotowania strony wyświetlającej najnowsze posty. Posty te pozostaną anonimowe aż do chwili zaimplementowania pewnego mechanizmu uwierzytelniania. UTWORZENIE STATYCZNEJ IMITACJI STRONY WYŚWIETLAJĄCEJ NAJNOWSZE POSTY 41 Poleć książkęKup książkę UTWORZENIE STATYCZNEJ IMITACJI STRONY WYŚWIETLAJĄCEJ NAJNOWSZE POSTY Pierwszym krokiem jest utworzenie za pomocą HTML i Bootstrap (http://getbootstrap.com/) statycznej imitacji strony. Utwórz więc nowy katalog dla aplikacji, a następnie umieść w nim plik o nazwie posts.html zawierający przedstawiony poniżej kod HTML. !DOCTYPE html html head link rel= stylesheet href= http://netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.1.1/ (cid:180)css/bootstrap.min.css /head body div class= container h1 Najnowsze posty /h1 ul class= list-group li class= list-group-item strong @dickeyxxx /strong span Node rz(cid:200)dzi! /span /li li class= list-group-item strong @jeffdickey /strong span Testujemy AngularJS... /span /li /ul /div /body /html Teraz wyświetl ten dokument HTML w przeglądarce internetowej. Powinieneś otrzymać wynik pokazany na rysunku 3.1. Lubię rozpoczynać budowę wszystkich aplikacji AngularJS, stosując powyższe podejście — najpierw umieszczam na stronie statyczny kod HTML, a następnie zastępuję go dynamicznym kodem AngularJS. RYSUNEK 3.1. Strona wyświetlająca najnowsze posty 42 ROZDZIAŁ 3. ROZPOCZYNAMY PRACĘ NAD PROJEKTEM APLIKACJI SPOŁECZNOŚCIOWEJ Poleć książkęKup książkę UŻYCIE ANGULARJS W APLIKACJI Framework AngularJS pozwala na dołączanie obiektów JavaScript do modelu DOM (czyli po prostu elementów HTML). W kontrolerze przeprowadzasz połączenie obiektów z tak zwanym $scope oraz definiujesz sposób jego wyświetlenia w kodzie HTML. Przed znacznikiem zamykającym /body umieść polecenie dołączające framework AngularJS: script src= https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.18/angular.js /script Teraz możesz zadeklarować element body jako aplikację AngularJS: body ng-app= app Pozostało już tylko zdefiniowanie dopasowanego modułu. Operację tę przeprowadzamy w znaczniku script umieszczonym po znaczniku importującym framework AngularJS: script angular.module( app , []) /script W tej części książki będziemy tworzyć kod wewnątrz znacznika script znajdującego się w dokumencie HTML, zamiast odwoływać się do zewnętrznych plików JavaScript. Takie rozwiązanie może wydawać się niechlujne, ale to tylko stan przejściowy, który ulegnie zmianie, gdy wykorzystamy Node.js do obsługi kodu HTML. Moduły pozwalają na rozdzielenie kodu AngularJS. Powyżej mamy deklarację modułu. Pierwszy argument to nazwa modułu, natomiast drugi to tablica wymieniająca moduły, od których zależy działanie modułu właśnie tworzonego. Moduły wykorzystujemy w celu uzyskania dostępu do komponentów, takich jak ngAnimate (narzędzia animacji), ngRoute (działający po stronie klienta router dla aplikacji w postaci pojedynczej strony), lub własnych modułów. Do modułów jeszcze wrócimy. Teraz zapamiętaj, że tworzona aplikacja musi być zadeklarowana jako moduł. W celu zadeklarowania kontrolera wywołujemy metodę .controller() w egzemplarzu modułu. Metoda ta pobiera dwa argumenty: nazwę i funkcję używaną do zbudowania egzemplarza kontrolera. We wszystkich komponentach AngularJS stosowany jest ten sam wzorzec. Zmodyfikuj znacznik script , aby przedstawiał się następująco: script var app = angular.module( app , []) app.controller( PostsCtrl , function ($scope) { $scope.posts = [ { username: dickeyxxx , body: Node rz(cid:200)dzi! }, { username: jeffdickey , body: Testujemy AngularJS... } ] }) /script UŻYCIE ANGULARJS W APLIKACJI 43 Poleć książkęKup książkę Moduł aplikacji jest przechowywany w zmiennej app. Utworzyliśmy w nim kontroler o nazwie PostsCtrl, który zawiera tablicę przedstawiającą posty wyświetlone na stronie HTML. Podczas zadeklarowania kontrolera wykonaliśmy operację, która w świecie AngularJS jest określana mianem wstrzyknięcia zależności $scope. Utworzenie kontrolera (lub innego komponentu AngularJS) wymaga zadeklarowania funkcji, podobnie jak to zrobiliśmy wcześniej. Kiedy deklarujesz argumenty, AngularJS wyszukuje je na podstawie podanych nazw. W przypadku zmiany $scope na $foobar może się pojawić komunikat o błędzie (choć jeszcze nie w utworzonym dotąd kodzie, ponieważ kontroler nie został wczytany). Według mnie wstrzykiwanie zależności to jedna z najważniejszych możliwości oferowanych przez AngularJS. Czym jest $scope? Jest to po prostu obiekt, do którego masz dostęp zarówno w kodzie HTML, jak i kontrolerze. Więcej przykładów zależności poznasz w dalszej części książki. W tym momencie zawartość tablicy $scope.posts po prostu wyświetlimy na stronie. Przedstawiony poniżej kod HTML umieść na stronie (istniejący statyczny kod HTML pozostaw w celach porównawczych): div ng-controller= PostsCtrl {{ posts }} /div Gdy dodasz powyższy kod, na stronie powinieneś otrzymać dane w formacie JSON przedstawiające zawartość tablicy $scope.posts zdefiniowanej w kontrolerze. Wewnątrz nawiasów klamrowych można umieścić kod JavaScript, więc jeśli chcesz wyświetlić jedynie treść pierwszego postu, to zmodyfikuj kod w następujący sposób: div ng-controller= PostsCtrl {{ posts[0].body }} /div Pamiętaj, że podczas współdzielenia danych kontrolera z widokiem używamy $scope. Z kolei podczas odwoływania się z poziomu widoku do danych kontrolera opuszczamy $scope. Skoro dotarliśmy tak daleko, możemy zakończyć „angularyzację” strony, przynajmniej jej statycznej wersji. Oto kod źródłowy ukończonej strony: !DOCTYPE html html head link rel= stylesheet href= http://netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.1.1/css/ (cid:180)bootstrap.min.css /head body ng-app= app div ng-controller= PostsCtrl class= container h1 Najnowsze posty /h1 ul class= list-group li ng-repeat= post in posts class= list-group-item strong @{{ post.username }} /strong span {{ post.body }} /span /li /ul 44 ROZDZIAŁ 3. ROZPOCZYNAMY PRACĘ NAD PROJEKTEM APLIKACJI SPOŁECZNOŚCIOWEJ Poleć książkęKup książkę /div script src= https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.18/angular.js /script script var app = angular.module( app , []) app.controller( PostsCtrl , function ($scope) { $scope.posts = [ { username: dickeyxxx , body: Node rz(cid:200)dzi! }, { username: jeffdickey , body: Testujemy AngularJS... } ] }) /script /body /html UŻYCIE ANGULARJS W APLIKACJI 45 Poleć książkęKup książkę DODAWANIE NOWYCH POSTÓW Na obecnym etapie pracy połączyliśmy kod z AngularJS w taki sposób, aby kontroler mógł dostarczać dane, które następnie będą wyświetlone przez widok. Jednak teraz dane pozostają dokładnie takie same jak w przygotowanej na początku statycznej wersji strony. Potrzebny jest nam element na stronie pozwalający użytkownikom dodawać nowe posty. Jeżeli nowy element zostanie umieszczony w tablicy $scope.posts, AngularJS automatycznie uaktualni widok w celu wyświetlenia tego elementu. Dlatego też gdy umieścimy na stronie element input i przycisk pozwalający na dodanie nowego postu, wprowadzone przez użytkownika dane trzeba dodać do tablicy. Aby zilustrować tę koncepcję, dodamy przycisk na stronie. Umieść go przed znacznikiem ul o klasie list-group: button ng-click= addPost() class= btn btn-default Dodaj post /button Dyrektywa ng-click jest zwykle używana do wywoływania funkcji w $scope. W tym momencie kliknięcie przycisku nie powoduje żadnej reakcji, ale po zdefiniowaniu funkcji będzie można dodać nowe posty do już istniejących. W kontrolerze umieść następujący kod: $scope.addPost = function () { $scope.posts.unshift({ username: dickeyxxx , body: Tre(cid:258)(cid:202) nowego postu! }) } Wykorzystana metoda unshift() to metoda JavaScript, która powoduje umieszczenie nowego elementu na początku tablicy. Po wprowadzonych zmianach kliknięcie przycisku Dodaj post spowoduje dodanie elementów do listy (patrz rysunek 3.2). RYSUNEK 3.2. Oparta na AngularJS strona wyświetlająca najnowsze posty 46 ROZDZIAŁ 3. ROZPOCZYNAMY PRACĘ NAD PROJEKTEM APLIKACJI SPOŁECZNOŚCIOWEJ Poleć książkęKup książkę Ponieważ nie utworzyliśmy żadnego kodu odpowiedzialnego za uaktualnienie listy po zmianie tablicy $scope.posts, zastosowane podejście niewątpliwie pozwala na wyraźne oddzielenie logiki uaktualniającej dane od logiki widoku. Jeżeli posty zostaną uaktualnione przez operację usunięcia postu, wywołanie Ajax lub informacje WebSocket, to zajdzie potrzeba uaktualnienia $scope.posts, a AngularJS samodzielnie zajmie się uaktualnieniem widoku. Na stronie musimy jeszcze umieścić znacznik input pozwalający użytkownikowi na dodanie treści nowego postu. W tym celu dodajemy znacznik input , dołączamy jego dane do obiektu $scope, który następnie powiązujemy z funkcją addPost(). Przed przyciskiem Dodaj post umieść następujący kod HTML: input ng-model= postBody class= form-control / Dyrektywa ng-model powoduje powiązanie danego elementu z podaną właściwością w $scope. Jeżeli teraz w kontrolerze uzyskasz dostęp do $scope.postBody, to otrzymasz dane wprowadzone w nowo dodanym polu tekstowym. Aby wykorzystać dane, które zostały wprowadzone przez użytkownika, zamiast danych na stałe zdefiniowanych wcześniej w kodzie, w następujący sposób uaktualnij funkcję addPost(): $scope.addPost = function () { $scope.posts.unshift({ username: dickeyxxx , body: $scope.postBody }) } Dane wprowadzone przez użytkownika w nowo dodanym znaczniku input będą stanowiły treść postu. Niedogodność przygotowanego rozwiązania wiąże się z faktem, że zawartość pola tekstowego nie jest zerowana po dodaniu postu. Można to łatwo naprawić przez przypisanie w funkcji addPost() wartości null właściwości $scope.postBody: $scope.postBody = null Ponieważ dołączanie danych jest dwukierunkowe, przypisanie dowolnej wartości do $scope.postBody spowoduje uaktualnienie elementu input , i na odwrót. Jedyny problem zastosowanego podejścia polega na tym, że użytkownik może tworzyć puste posty. Rozwiązaniem tego problemu jest opakowanie wywołania funkcji addPost() następującym wyrażeniem warunkowym: if ($scope.postBody) { Poniżej przedstawiam pełny kod źródłowy aplikacji wraz z dodanym kodem Bootstrap w celu nadania stylu stronie: !DOCTYPE html html head link rel= stylesheet href= http://netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.1.1/css/ (cid:180)bootstrap.min.css /head body ng-app= app div ng-controller= PostsCtrl class= container h1 Najnowsze posty /h1 DODAWANIE NOWYCH POSTÓW 47 Poleć książkęKup książkę form role= form div class= form-group div class= input-group input ng-model= postBody class= form-control / span class= input-group-btn button ng-click= addPost() class= btn btn-default (cid:111) Dodaj post /button /span /div /div /form ul class= list-group li ng-repeat= post in posts class= list-group-item strong @{{ post.username }} /strong span {{ post.body }} /span /li /ul /div script src= https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.18/angular.js /script script // Utworzenie modułu app. var app = angular.module( app , []) // Utworzenie modułu PostsCtrl. // Wstrzyknięcie zależności $scope. app.controller( PostsCtrl , function ($scope) { // Wykonanie funkcji nastąpi po kliknięciu przycisku Dodaj post . $scope.addPost = function () { // Dodany będzie jedynie post zawierający treść. if ($scope.postBody) { // Umieszczenie nowego postu na początku tablicy $scope.posts. $scope.posts.unshift({ username: dickeyxxx , body: $scope.postBody // Treścią postu będzie tekst wprowadzony przez użytkownika. }) // Usunięcie zawartości pola. $scope.postBody = null } } // Dane początkowe. $scope.posts = [ { username: dickeyxxx , body: Node rz(cid:200)dzi! }, { username: jeffdickey , body: Testujemy AngularJS... } ] }) /script /body /html 48 ROZDZIAŁ 3. ROZPOCZYNAMY PRACĘ NAD PROJEKTEM APLIKACJI SPOŁECZNOŚCIOWEJ Poleć książkęKup książkę CO DALEJ? W tym momencie masz w pełni funkcjonującą aplikację przeznaczoną do publikowania pewnych informacji. Na pewno masz pełną świadomość największego problemu utworzonej aplikacji, czyli braku możliwości zapisania danych. Posty zostaną trwale utracone po zamknięciu przeglądarki internetowej przez użytkownika. Wprawdzie posty można zapisać w lokalnym magazynie danych przeglądarki, ale wówczas nie będzie można współdzielić danych z innymi użytkownikami. (Współdzielenie jest niezwykle ważnym aspektem w aplikacjach społecznościowych). W następnym rozdziale opracujemy więc API, które pozwoli aplikacji na zapisywanie danych. Z kolei w rozdziale 5. zintegrujemy zbudowaną aplikację AngularJS z API Node.js, które również przygotujemy. CO DALEJ? 49 Poleć książkęKup książkę SKOROWIDZ A Ajax, 14 algorytm BCrypt, 101 algorytm hash, 101 AMQP, 143 AngularJS, 22 testowanie kodu, 186 WebSocket, 139 API, 16 API Node.js, 50 aplikacje MEAN, 9 statyczne, 14 architektura oparta na zdarzeniach, 28 sieciowa, 12 infrastruktura, 17 modularność, 18 prototypowanie, 18 ustandaryzowane narzędzia, 17 wydajność, 17 WebSocket, 141 wieloserwerowa, 235 automatyczny sharding, 37 automatyzacja, 76 B baza danych MongoDB, 37 bazy danych, 34 centralne, 236 oparte na dokumentach, 35 BCrypt, 101 BDD, 171 błąd o kodzie 404, 115 Bootstrap, 42 Bower, 189 C centralne bazy danych, 236 chmura, 220 ciągła integracja, continuous integration, 183 CommonJe, 29 CSS, 87 D debuger Protractor, 159 demon mongod, 38 Digital Ocean, 218, 220 tworzenie konta, 223 dodawanie postów, 46 dokumenty, 35 dołączanie narzędzia Uglifier, 83 DOM, 22 droplet, 224 dynamiczna nazwa hosta, 146 dyrektywa ng-click, 46 ng-controller, 120 ng-model, 47 ng-repeat, 23 działanie architektury sieciowej, 17 Heroku, 207 E element body , 43 input , 47 li , 23 ul , 23 Express, 33 Poleć książkęKup książkę Fedora 22, 222 filtr beforeEach, 197 format F HTML, 42 HTML5 pushstate, 123 I formularz logowania, 113, 159 framework BSON, 36 JSON, 24 JWT, 97 AngularJS, 22 Express, 52 Jasmine, 151 jQuery, 22 Mocha, 151, 171 QUnit, 151 frameworki testowania, 151 funkcja .login(), 114 addPost(), 47 create(), 200 createUser(), 124 encode(), 97 fetch(), 200 inject(), 193 publish(), 143 G gruby klient, thick client, 17 Grunt, 78 Gulp, 76, 78 kompilacja CSS, 87 przygotowanie kodu, 80 wtyczki, 91 zadanie dev, 89 gulp-nodemon, 89 H hasło, 99 Heroku, 204 12 czynników, 208 MongoDB, 211 panel administracyjny, 207 Redis, 212 wdrożenie aplikacji, 209 240 SKOROWIDZ imitacja strony, 42 informacje o błędzie, 155 o zalogowanym użytkowniku, 118 instalacja Bower, 189 gulp-nodemon, 89 Karmy, 191 MongoDB, 38, 226 Node.js, 30, 225 pakietu Express, 33 Redis, 227 integracja Node.js i AngularJS, 60 Jasmine, 151 język JavaScript, 14 jQuery, 22 JSHint, 184 J K klaster Node.js, 216 klient $http, 62 klucz zewnętrzny użytkownika, 127 kod Redis, 212 kolekcje, 35 kompilacja, 84 CSS, 87 zasobów, 214 komponent $http, 62 komponenty spy, 200 stosu MEAN, 21 komunikat o błędzie, 83 konfiguracja narzędzia Karma, 191 Protractor, 150, 153 kontroler ApplicationController, 126 Post, 173 PostsCtrl, 44 Poleć książkęKup książkę L Linux, 222 logowanie, 113 lokalizator Protractor, 157 łącze logowania, 157 Ł M mapa źródła, 85 MEAN, 9 AngularJS, 22 Express, 33 MongoDB, 36 Node.js, 25 mechanizm cookies, 96 menedżer npm, 29 migracja do architektury wieloserwerowej, 235 mobilne API, 16 Mocha, 151 model DOM, 22 modele MongoDB, 55 Mongoose, 56 w testach kontrolerów, 177 MongoDB, 35 baza danych, 38 dokument, 38 hierarchia danych, 38 instalacja, 38 kolekcja, 38 uwierzytelnianie, 103 wstawianie dokumentów, 39 wykonywanie zapytań, 39 Mongoose, 55 N narzędzie Heroku, 210 JSHint, 184 Karma, 188 Protractor, 150 SuperTest, 174 Uglifier, 82 Node.js, 25 bazy danych, 34 framework Mocha, 171 instalacja, 30 integracja z AngularJS, 60 serwer WWW, 31 środowisko produkcyjne, 26 testowanie serwera, 168 tworzenie API, 50 udostępnianie pliku, 64 uwierzytelnianie, 94 użycie modułów, 29 wydajność, 27 nowoczesne aplikacje, 20 O obiekt $scope, 44 mockPostsSvc, 198 obietnica, 62 obsługa modeli MongoDB, 55 powiadomień, 130 pushstate, 123 uwierzytelniania, 104 wątków, 28 żądań API, 54 żądań GET, 179 żądań POST, 179 odczyt postów, 63 P PaaS, platform as a service, 206 pakiet blanket, 181 body-parser, 52 jwt-simple, 97 panel administracyjny, 207 dropletu, 224 panoramowanie, 14 platforma jako usługa, PaaS, 206 plik .jshintrc, 184 api.js, 176 SKOROWIDZ 241 Poleć książkęKup książkę usunięcie zawartości bazy danych, 160 utworzenie postu, 160 przeniesienie kodu AngularJS, 72 API, 68 przestrzenie nazw, 69 publikowanie zdarzeń, 145 QUnit, 151 Q R rejestracja, 124 repozytorium Git, 214 router bazowy, 175 routing, 108, 110 równoważenie obciążenia, 235 S Sass, 87 serwer chmury, 220 Redis, 212 sharding, 37 sieć prywatna, 236 skalowanie pionowe, 37 poziome, 37 spaghetti JavaScript, 15 startup, 25 statyczna imitacja strony, 42 stos MEAN, 9, 21 styl strony, 47 Stylus, 87 Ś środowisko open source, 25 produkcyjne, 25 typu startup, 25 plik app.js, 80, 84 app-express.js, 33 config.js, 116 css.js, 88 foo.js, 29 gulpfile.js, 88 making_a_post.spec.js, 152, 158 module.js, 81 package.json, 52 post.js, 55 posts.html, 42, 64 posts.js, 173 posts.svc.js, 81 protractor.conf.js, 153 routes.js, 110 server.js, 55, 58, 67 user.js, 116 websockets.js, 136 pokrycie kodu, 181 polecenia systemd, 228 polecenie curl, 54, 104 ensureIndex, 38 heroku logs, 210 mongo, 38 npm test, 183 ponowna kompilacja, 84 posty kolejność wyświetlania, 66 odczyt, 63 powiadamianie o publikacji, 136 zapis, 65 preprocesor CSS Less, 87 Sass, 87 Stylus, 87 programowanie w stylu BDD, 171 projekt aplikacji społecznościowej, 40 protokół WebSocket, 134 Protractor konfiguracja, 150, 153 lokalizator, 157 oczekiwane zachowania, 162 tworzenie testu, 152 uruchomienie Node.js, 155 242 SKOROWIDZ Poleć książkęKup książkę T testowanie HTTP, 194 kodu AngularJS, 186 kontrolera z uwierzytelnieniem, 179 kontrolerów, 196 serwera Node.js, 168 usługi, 193 testy E2E, 148, 152, 165 funkcjonalne, 152 jednostkowe, 170 tęczowa tablica, rainbow table, 101 token, 96, 97 JWT, 97 trasy, 69 tworzenie API Node.js, 50 dropletu, 224 formularza logowania, 113 postów, 54 serwera, 223 serwera WWW, 31 statycznej imitacji strony, 42 testu protractor, 152 tokenów, 97 uwierzytelniania, 94 typ ObjectId, 36 U udostępnienie zasobów statycznych, 71 Uglifier, 82 układ graficzny, 70 uporządkowanie kodu, 71 uruchomienie aplikacji społecznościowej, 229, 230 usunięcie zawartości bazy danych, 160 uwierzytelnianie, 94 klienta, 108 mechanizm cookies, 96 postów, 121 token, 96 z użyciem MongoDB, 103 użycie $http, 63, 65 AngularJS, 43 BCrypt, 101 JWT, 98 klastra Node.js, 216 modeli Mongoose, 56 MongoDB, 38 narzędzia Karma, 188, 196 routera bazowego, 176 W wartość null, 197 wdrożenie aplikacji, 209 bez przestoju, 231 w Digital Ocean, 218 w Heroku, 204 WebSocket, 130, 132 architektura, 141 dynamiczna nazwa hosta, 146 nawiązanie połączenia, 135 w AngularJS, 139 zapewnienie bezpieczeństwa, 141 weryfikacja hasła, 99 wstrzyknięcie zależności $http, 63 wtyczka chai-as-promised, 164 Redis To Go, 212 wtyczki Gulp, 91 wydajność w Node.js, 27 wylogowanie, 125 wyświetlanie postów, 66 wywołania zwrotne, 29 Z zapis postów, 65 zarejestrowanie błędu, 85 zasoby statyczne, 71 zdarzenia, 28 AngularJS, 119 ZeroMQ, 143 zmienna NODE_ENV, 116 znacznik, Patrz element znak $, 62 Ż żądanie GET, 68 POST, 68 SKOROWIDZ 243 Poleć książkęKup książkę 244 SKOROWIDZ Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowoczesne aplikacje internetowe. MongoDB, Express, AngularJS, Node.js
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: