Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00176 010438 24109051 na godz. na dobę w sumie
Nowoczesny e-mail marketing. Uniwersalny, responsywny i skuteczny mailing w HTML-u - ebook/pdf
Nowoczesny e-mail marketing. Uniwersalny, responsywny i skuteczny mailing w HTML-u - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 105
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0535-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Skuteczne kampanie e-mailowe!

E-mail marketing to jedna ze skuteczniejszych i najtańszych form promocji w sieci. Każdego dnia tą drogą wysyłane są niezliczone ilości treści reklamowych. Zastanawiasz się, jak stworzyć unikatową kampanię, która wyróżni się w morzu przeciętnych e-maili marketingowych? Dowiedz się, jak zainteresować potencjalnego klienta! Dobrze przygotowana wiadomość e-mail przybliży Cię do celu.

W tej książce znajdziesz informacje na temat tworzenia nowoczesnych i atrakcyjnych wiadomości e-mail. Na samym początku dowiesz się, jak zaplanować układ wiadomości i dostosować go do różnych typów urządzeń. Zobaczysz też, jak przykroić swój projekt do odpowiedniego formatu dla programów obsługujących pocztę elektroniczną. Osobny rozdział został poświęcony optymalizacji skuteczności kampanii — testom A/B, śledzeniu wiadomości i generowaniu statystyk. Książka ta jest obowiązkową lekturą dla każdego, kto chce mądrze wykorzystać marketing e-mailowy.

Dzięki tej książce:

Zdobądź nowych klientów dzięki skutecznej kampanii!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Modern HTML Email: Building Robust, Responsive, and Effective HTML Email Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-283-0532-8 Copyright © 2013 Jason Rodriguez. All rights reserved. Written Designed by Jason Rodriguez. Published by Two Daughters. Polish edition copyright © 2015 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/noemma Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:295)ci 07 Wst(cid:250)p 13 Mechanika e-maili HTML Wysy(cid:239)anie e-maili, kwestie prawne i sprawy, o których warto pami(cid:218)ta(cid:202) przy pozyskiwaniu zgody na wysy(cid:239)k(cid:218) korespondencji i rozsy(cid:239)aniu mailingu do subskrybentów. 29 Projektowanie nowoczesnego e-maila Zanim przyst(cid:200)pisz do kodowania, powiniene(cid:258) podj(cid:200)(cid:202) pewne decyzje dotycz(cid:200)ce zawarto(cid:258)ci e-maila oraz jego struktury. 53 Tworzenie nowoczesnego e-maila Metody projektowania uniwersalnego, responsywnego e-maila. Przegl(cid:200)d zalecanych technik kodowania oraz rozwi(cid:200)za(cid:241) cz(cid:218)sto spotykanych problemów. 97 Optymalizacja pod k(cid:230)tem skuteczno(cid:295)ci Wybrane techniki testowania, (cid:258)ledzenia i optymalizacji kampanii mailowych, maj(cid:200)ce na celu zmaksymalizowanie ich skuteczno(cid:258)ci. 109 Nast(cid:250)pny krok 113 (cid:315)ród(cid:273)a 123 Skorowidz Kup książkęPoleć książkę 6 Nowoczesny e-mail marketing Kup książkęPoleć książkę Optymalizacja pod k(cid:230)tem skuteczno(cid:295)ci Kup książkęPoleć książkę Wprowadzenie Opracowanie i stworzenie e-maila HTML to jedno. Opracowanie i stworzenie skutecznego e-maila HTML to ju(cid:285) zupe(cid:239)nie inna sprawa. S(cid:200) trzy dziedziny, w których skuteczno(cid:258)(cid:202) mailingu odgrywa szczególn(cid:200) rol(cid:218). Przede wszystkim e-maile powinny bezproblemowo dociera(cid:202) do u(cid:285)ytkowników ró(cid:285)nych programów pocztowych. To oznacza konieczno(cid:258)(cid:202) zaprojektowania uniwersalnego szablonu, który b(cid:218)dzie si(cid:218) poprawnie wy(cid:258)wietla(cid:239) w ró(cid:285)nych aplikacjach. Mam nadziej(cid:218), (cid:285)e z lektury tej ksi(cid:200)(cid:285)ki zaczerpn(cid:200)(cid:239)e(cid:258) narz(cid:218)dzia i informacje niezb(cid:218)dne do opracowania takiego szablonu. Nast(cid:218)pna sprawa to skuteczno(cid:258)(cid:202) na poziomie skrzynki odbiorczej. Chodzi mi o to, by e-maile dociera(cid:239)y we w(cid:239)a(cid:258)ciwe miejsce i by(cid:239)y otwierane. Efektywno(cid:258)(cid:202) kampanii w tej dziedzinie mo(cid:285)esz analizowa(cid:202) na podstawie statystyk i, kieruj(cid:200)c si(cid:218) nimi, dobiera(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)ciwe tytu(cid:239)y korespondencji oraz pory jej wysy(cid:239)ania. Wreszcie, e-mail powinien pracowa(cid:202) na efektywno(cid:258)(cid:202) kolejnych kampanii. To oznacza, (cid:285)e na li(cid:258)cie mailingowej powinni si(cid:218) znajdowa(cid:202) subskrybenci zainteresowani wiadomo(cid:258)ciami od Ciebie i sk(cid:239)onni do podejmowania sugerowanych im dzia(cid:239)a(cid:241). Skuteczno(cid:258)(cid:202) kampanii mailingowych w tych dziedzinach mo(cid:285)na zwi(cid:218)ksza(cid:202) na wiele sposobów. Najwa(cid:285)niejsze zosta(cid:239)y omówione poni(cid:285)ej. Testy, testy i jeszcze raz testy Je(cid:258)li chcia(cid:239)by(cid:258) zaczerpn(cid:200)(cid:202) z tej ksi(cid:200)(cid:285)ki tylko jedn(cid:200), najwa(cid:285)niejsz(cid:200) rzecz, to proponuj(cid:218) nast(cid:218)puj(cid:200)c(cid:200): testuj maile, ile tylko si(cid:218) da! Mo(cid:285)esz dowolnie eksperymentowa(cid:202) z ró(cid:285)nymi projektami i technikami optymalizacji, 98 Nowoczesny e-mail marketing Kup książkęPoleć książkę ale je(cid:258)li wiadomo(cid:258)ci nie b(cid:218)d(cid:200) si(cid:218) poprawnie wy(cid:258)wietla(cid:239)y w ró(cid:285)nych programach pocztowych, to Twoje wysi(cid:239)ki i pomys(cid:239)owo(cid:258)(cid:202) pójd(cid:200) na marne. Je(cid:258)li b(cid:218)dziesz testowa(cid:239) maile tylko w przegl(cid:200)darce i weryfikowa(cid:239) w bardzo niewielkiej liczbie ró(cid:285)nych programów pocztowych, to, no có(cid:285) — sam b(cid:218)dziesz sobie winien. Tajemnica skutecznego projektu e-maila (a w(cid:239)a(cid:258)ciwie dowolnego projektu cyfrowego) tkwi w testowaniu. Tylko dzi(cid:218)ki weryfikowaniu wiadomo(cid:258)ci w jak najwi(cid:218)kszej liczbie rzeczywistych klientów pocztowych albo skorzystaniu z us(cid:239)ug firmy, która wykona to za Ciebie, poznasz s(cid:239)abe strony swojego projektu. Po wy(cid:239)apaniu problemów mo(cid:285)esz si(cid:218) zaj(cid:200)(cid:202) opracowaniem najskuteczniejszych metod ich rozwi(cid:200)zania. Ma(cid:273)a próbka urz(cid:230)dze(cid:275) u(cid:318)ywanych w firmie STYLECampaign do testowania e-maili Za(cid:239)ó(cid:285) tyle kont pocztowych, ile zdo(cid:239)asz, i zgromad(cid:283) jak najwi(cid:218)cej urz(cid:200)dze(cid:241) i platform, na których b(cid:218)dziesz odbiera(cid:239) e-maile. Naprawd(cid:218) nie (cid:285)artuj(cid:218): posiadanie wielu kont pocztowych i odbieranie e-maili na ró(cid:285)nych urz(cid:200)dzeniach i platformach sprz(cid:218)towych oddaje nieocenione us(cid:239)ugi przy testowaniu. Skonfiguruj jak najwi(cid:218)ksz(cid:200) liczb(cid:218) programów Optymalizacja pod k(cid:230)tem skuteczno(cid:295)ci 99 Kup książkęPoleć książkę pocztowych do odbierania maili z wielu kont. Zdecydowanie warto te(cid:285) zgromadzi(cid:202) jak najwi(cid:218)cej urz(cid:200)dze(cid:241), cho(cid:202) to rozwi(cid:200)zanie jest niestety do(cid:258)(cid:202) drogie. Niemniej dzi(cid:218)ki testowaniu maili na fizycznych urz(cid:200)dzeniach poznasz zalety i wady projektu znacznie lepiej ni(cid:285) poprzez skalowanie okienek i przewijanie podgl(cid:200)du na zwyk(cid:239)ym komputerze. Korzystaj(cid:200)c z prawdziwych urz(cid:200)dze(cid:241), b(cid:218)dziesz móg(cid:239) o wiele lepiej si(cid:218) przekona(cid:202), w jaki sposób wy(cid:258)wietlaj(cid:200) si(cid:218) przyciski, jak przewija si(cid:218) tre(cid:258)(cid:202) i które elementy (cid:283)le obs(cid:239)uguje si(cid:218) palcami. Jednym ze sposobów na zdobycie urz(cid:200)dze(cid:241) ró(cid:285)nego typu jest poproszenie znajomych o podarowanie starszego, nieu(cid:285)ywanego ju(cid:285) sprz(cid:218)tu. Na przyk(cid:239)ad moi przyjaciele i bliscy ch(cid:218)tnie dawali mi starsze telefony po zakupie nowych. Zdaj(cid:218) sobie spraw(cid:218), (cid:285)e skonfigurowanie dwudziestu klientów poczty i tylu(cid:285) urz(cid:200)dze(cid:241) ((cid:285)e nie wspomn(cid:218) o opanowaniu i zasileniu tego ca(cid:239)ego ba(cid:239)aganu) mo(cid:285)e by(cid:202) czasoch(cid:239)onne, m(cid:218)cz(cid:200)ce i kosztowne. Na szcz(cid:218)(cid:258)cie nie jest to jedyny sposób na testowanie maili. Inny polega na skorzystaniu ze specjalnych us(cid:239)ug tego typu. Istnieje kilka firm, które za wi(cid:218)ksz(cid:200) lub mniejsz(cid:200) op(cid:239)at(cid:200) (cid:258)wiadcz(cid:200) kompleksowe us(cid:239)ugi sprawdzania e-maili. Dwóch najwi(cid:218)kszych graczy na tym polu to Litmus i Email on Acid. Obydwie firmy (cid:258)wiadcz(cid:200) stosunkowo podobny zestaw us(cid:239)ug. Obydwie umo(cid:285)liwiaj(cid:200) przes(cid:239)anie kodu HTML lub gotowego maila na podany, unikatowy adres i przetestowanie go na wielu klientach poczty — zarówno tych bardziej, jak i mniej popularnych. Po przeanalizowaniu maila mo(cid:285)esz przejrze(cid:202) zrzuty ekranu z jego podgl(cid:200)dem w ró(cid:285)nych programach pocztowych, co pozwala b(cid:239)yskawicznie oceni(cid:202), nad jakimi aspektami trzeba jeszcze popracowa(cid:202). 100 Nowoczesny e-mail marketing Kup książkęPoleć książkę Osobi(cid:258)cie wol(cid:218) testowa(cid:202) maile w serwisie Litmus. Cho(cid:202) zasadniczo jest odrobin(cid:218) dro(cid:285)szy ni(cid:285) Email on Acid, to (cid:258)wiadczone us(cid:239)ugi s(cid:200) na najwy(cid:285)szym poziomie. Rezultaty s(cid:200) b(cid:239)yskawiczne i umo(cid:285)liwiaj(cid:200) bardzo wnikliwe przeanalizowanie projektów maili. Jedn(cid:200) z moich ulubionych funkcji tego serwisu jest testowanie interaktywne, które umo(cid:285)liwia korygowanie kodu „w locie” na potrzeby bardziej uci(cid:200)(cid:285)liwych programów, co pozwala na szybkie i sprawne wprowadzanie poprawek. Tak(cid:285)e niektóre firmy (cid:258)wiadcz(cid:200)ce us(cid:239)ugi mailingowe oferuj(cid:200) proste mechanizmy weryfikacyjne w ramach konsoli administratora. Je(cid:258)li korzystasz z us(cid:239)ug firmy Campaign Monitor (gor(cid:200)co polecam — s(cid:200) znakomite!), to zapewne wiesz, (cid:285)e za niewygórowan(cid:200) cen(cid:218) pozwala ona na przeprowadzenie testów dowolnej kampanii mailowej. Oprócz testowania maili w serwisie Litmus od czasu do czasu poddaj(cid:218) je weryfikacji przy u(cid:285)yciu narz(cid:218)dzi firmy Campaign Monitor — zw(cid:239)aszcza przed bardzo wa(cid:285)nymi mailingami, aby mie(cid:202) gwarancj(cid:218), (cid:285)e niczego nie przeoczy(cid:239)em. Niezale(cid:285)nie od tego, jak podejdziesz do tematu — czy stworzysz w(cid:239)asne laboratorium testowe, czy skorzystasz z us(cid:239)ug umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cych wygenerowanie podgl(cid:200)du maili — testowanie stanowi bardzo wa(cid:285)ny etap, od którego zale(cid:285)y skuteczno(cid:258)(cid:202) ca(cid:239)ej kampanii. (cid:294)ledzenie i statystyki Jeden z najlepszych sposobów na zwi(cid:218)kszenie skuteczno(cid:258)ci kampanii polega na (cid:258)ledzeniu podej(cid:258)cia odbiorców do Twoich maili i dostosowywaniu planu kolejnych dzia(cid:239)a(cid:241) do otrzymanych wyników. Obserwowanie i analiza statystyk kampanii u(cid:239)atwiaj(cid:200) oszacowanie czasu (cid:285)ycia konkretnego maila i jako(cid:258)(cid:202) listy subskrybentów. Optymalizacja pod k(cid:230)tem skuteczno(cid:295)ci 101 Kup książkęPoleć książkę Korzystaj(cid:200)c z tych danych, mo(cid:285)esz doszlifowa(cid:202) projekt i tre(cid:258)(cid:202) z my(cid:258)l(cid:200) o uzyskaniu jak najlepszych rezultatów. Serwis Campaign Monitor oferuje zaawansowane narz(cid:250)dzia do (cid:295)ledzenia przebiegu kampanii Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) firm (cid:258)wiadcz(cid:200)cych us(cid:239)ugi mailingowe oferuje narz(cid:218)dzia, z którymi (cid:258)ledzenie i analizowanie przebiegu kampanii to pestka. Je(cid:258)li nie skorzystasz z tych us(cid:239)ug i regularnie nie przegl(cid:200)dasz generowanych raportów, to bardzo niedobrze. Je(cid:285)eli w ogóle nie korzystasz z us(cid:239)ug firm ESP, to skonsultuj si(cid:218) z programistami albo dzia(cid:239)em IT w swojej firmie, aby opracowa(cid:202) jakie(cid:258) narz(cid:218)dzia do monitorowania. Gdy zaczniesz ju(cid:285) gromadzi(cid:202) dane i otrzymywa(cid:202) raporty, powiniene(cid:258) zabra(cid:202) si(cid:218) do analizowania. W raportach z przebiegu kampanii najcz(cid:218)(cid:258)ciej zwraca si(cid:218) uwag(cid:218) na wymienione ni(cid:285)ej statystyki. Otwarcia, jak sama nazwa wskazuje, informuj(cid:200) o tym, ilu subskrybentów otworzy(cid:239)o e-maila (z pewnym zastrze(cid:285)eniem, o którym ni(cid:285)ej). To pozwala oceni(cid:202), czy mailing jest skuteczny na poziomie skrzynki pocztowej. Pro(cid:258)ciej mówi(cid:200)c, parametr ten odpowiada na pytanie, czy maile w ogóle trafiaj(cid:200) do adresatów i czy temat okaza(cid:239) si(cid:218) wystarczaj(cid:200)co intryguj(cid:200)cy, by odbiorcom chcia(cid:239)o si(cid:218) przeczyta(cid:202) reszt(cid:218). Parametr ten rzeczywi(cid:258)cie warto mie(cid:202) na oku, ale nie trzeba przesadnie si(cid:218) nim przejmowa(cid:202), a to ze wzgl(cid:218)du na wspomniane zastrze(cid:285)enie: otó(cid:285) wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) mechanizmów (cid:258)ledzenia otwar(cid:202) bazuje na tym, czy odbiorca pobra(cid:239) konkretny obrazek zawarty w mailu, 102 Nowoczesny e-mail marketing Kup książkęPoleć książkę a poniewa(cid:285) nie wszyscy adresaci to robi(cid:200), liczba otwar(cid:202) nie jest najbardziej wiarygodnym z dost(cid:218)pnych parametrów. Klikni(cid:218)cia informuj(cid:200) o tym, jak wielu odbiorców zdecydowa(cid:239)o si(cid:218) wej(cid:258)(cid:202) w interakcj(cid:218) z Twoim mailem. Przy poprawnie skonfigurowanym (cid:258)ledzeniu parametrów mo(cid:285)esz sprawdzi(cid:202), które spo(cid:258)ród aktywnych elementów Twojego maila s(cid:200) najskuteczniejsze, i oprze(cid:202) na podobnych elementach kolejn(cid:200) kampani(cid:218) mailingow(cid:200). Bardzo wa(cid:285)nymi parametrami s(cid:200) tak(cid:285)e odsetek maili dostarczonych, zwrotów oraz rezygnacji. Dwa pierwsze pozwalaj(cid:200) oszacowa(cid:202) jako(cid:258)(cid:202) listy subskrybentów. Nag(cid:239)e zmiany w warto(cid:258)ciach tych parametrów sugeruj(cid:200) potencjalne kryzysy do za(cid:285)egnania, takie jak oznaczanie maili jako spam lub umieszczenie nadawcy na czarnej li(cid:258)cie. Wska(cid:283)nik rezygnacji informuje o utracie wi(cid:218)zi z adresatami. Jego nag(cid:239)y wzrost mo(cid:285)e oznacza(cid:202) konieczno(cid:258)(cid:202) zmodyfikowania strategii marketingowej. Wspó(cid:239)czynnik konwersji, je(cid:258)li dysponujesz narz(cid:218)dziami umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cymi jego (cid:258)ledzenie, jest jednym z najwa(cid:285)niejszych mierników powodzenia kampanii. W ramach poszczególnych mailingów dzi(cid:218)ki zastosowaniu specjalnych odsy(cid:239)aczy mo(cid:285)na (cid:258)ledzi(cid:202) dzia(cid:239)ania u(cid:285)ytkowników, którzy zdecydowali si(cid:218) je klikn(cid:200)(cid:202). To pozwala si(cid:218) przekona(cid:202), jak wielu go(cid:258)ci Twojej strony WWW, którzy trafili na ni(cid:200) za po(cid:258)rednictwem maila, podejmuje okre(cid:258)lone dzia(cid:239)ania (odsetek ludzi, którzy je wykonuj(cid:200), to w(cid:239)a(cid:258)nie wspó(cid:239)czynnik konwersji). Wysoki wspó(cid:239)czynnik konwersji to (cid:258)wietna sprawa — je(cid:258)li uda Ci si(cid:218) go osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202), post(cid:218)puj zgodnie z dotychczasow(cid:200) strategi(cid:200), gdy(cid:285) najwyra(cid:283)niej jest skuteczna! Istnieje kilka innych parametrów o mniejszym lub wi(cid:218)kszym znaczeniu, w zale(cid:285)no(cid:258)ci od rodzaju prowadzonej kampanii. Najwa(cid:285)niejsze to umie(cid:202) przeanalizowa(cid:202) i zrozumie(cid:202) to, o czym informuj(cid:200) raporty. Analiza Optymalizacja pod k(cid:230)tem skuteczno(cid:295)ci 103 Kup książkęPoleć książkę wska(cid:283)ników to druga — po bezpo(cid:258)rednim odzewie ze strony subskrybentów — najwa(cid:285)niejsza metoda pozyskiwania informacji na temat strategii i optymalizacji przysz(cid:239)ych mailingów. Testy porównawcze (A/B) i segmentacja bazy odbiorców Ostatnie metody optymalizacji, o których zamierzam wspomnie(cid:202), to testy porównawcze i segmentacja listy odbiorców. Je(cid:258)li zajmowa(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) marketingiem, to obydwie koncepcje powinny by(cid:202) Ci bliskie. Specjalnie dla tych, którzy ich nie znaj(cid:200), poni(cid:285)ej zamie(cid:258)ci(cid:239)em ich krótkie omówienie. Testy porównawcze polegaj(cid:200) na przygotowaniu co najmniej dwóch wariantów maila i rozes(cid:239)aniu ka(cid:285)dego z nich do takiej samej liczby odbiorców. Dla ka(cid:285)dej wersji wyliczane s(cid:200) osobne wska(cid:283)niki, co pozwala porówna(cid:202) skuteczno(cid:258)(cid:202) i ustali(cid:202), która sprawdzi(cid:239)a si(cid:218) najlepiej. Wy(cid:239)oniony w ten sposób optymalny wariant jest nast(cid:218)pnie u(cid:285)ywany do masowej wysy(cid:239)ki albo traktowany jako podstawa przysz(cid:239)ych projektów. Testy porównawcze stanowi(cid:200) doskona(cid:239)y sposób na sprawdzenie, w jaki sposób ró(cid:285)ne wersje tre(cid:258)ci wspó(cid:239)graj(cid:200) z okre(cid:258)lonymi kampaniami. Wielu ludzi uwa(cid:285)a je za skomplikowane albo bardzo czasoch(cid:239)onne, ale w praktyce jest to jedna z naj(cid:239)atwiejszych metod optymalizacji kampanii mailowych i sprawdzenia, co dzia(cid:239)a w odniesieniu do Twoich odbiorców, a co nie. Znacznie (cid:239)atwiej i szybciej jest porówna(cid:202) warianty A i B ni(cid:285) skuteczno(cid:258)(cid:202) dwóch pe(cid:239)nych kolejnych mailingów. Na ogó(cid:239) jest to te(cid:285) o wiele ciekawsze. Ja zawsze traktuj(cid:218) testy porównawcze jako „wariacje na temat” — co(cid:258) w rodzaju jazzowej improwizacji na mailach. Je(cid:258)li pracujesz w zespole, mo(cid:285)esz zaproponowa(cid:202) robienie zak(cid:239)adów i obstawianie potencjalnego zwyci(cid:218)zcy, aby uprzyjemni(cid:202) sobie prac(cid:218). 104 Nowoczesny e-mail marketing Kup książkęPoleć książkę Typowe testy A/B polegaj(cid:200) na porównywaniu tre(cid:258)ci, u(cid:285)ytych sformu(cid:239)owa(cid:241), umiejscowienia aktywnych elementów i obrazków oraz sformu(cid:239)owania tematu. Temat maila ma ogromny wp(cid:239)yw na powodzenie kampanii, warto wi(cid:218)c po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:202) czas na zweryfikowanie jego skuteczno(cid:258)ci. Testy porównawcze doskonale si(cid:218) do tego nadaj(cid:200). Temat maila decyduje o pierwszym wra(cid:318)eniu, jakie zrobisz na subskrybentach. Z tego wzgl(cid:250)du, je(cid:295)li zale(cid:318)y Ci na tym, by Twoje maile by(cid:273)y czytane, powiniene(cid:295) odpowiednio dobra(cid:232) jego tre(cid:295)(cid:232). Przede wszystkim specyfika tematu powinna pasowa(cid:232) do grupy docelowej odbiorców i jasno okre(cid:295)la(cid:232), co znajduje si(cid:250) w mailu. Zasadniczo tematy powinny by(cid:232) zwi(cid:250)z(cid:273)e — w im krótszym tek(cid:295)cie uda Ci si(cid:250) zawrze(cid:232) g(cid:273)ówny komunikat, tym lepiej. Podejmowano ju(cid:318) wiele prób oszacowania optymalnej d(cid:273)ugo(cid:295)ci tematu (zob. odsy(cid:273)acze do analiz na ko(cid:275)cu tego poradnika). Wprawdzie nie ma zgody co do magicznej liczby znaków zapewniaj(cid:230)cej najlepsze efekty, ale z wi(cid:250)kszo(cid:295)ci bada(cid:275) wynika, (cid:318)e najskuteczniejsze s(cid:230) tematy o d(cid:273)ugo(cid:295)ci od 28 do 39 znaków. Znaczenie d(cid:273)ugo(cid:295)ci tematu ro(cid:295)nie w przypadku urz(cid:230)dze(cid:275) mobilnych, gdy(cid:318) programy pocztowe dla smartfonów ucinaj(cid:230) temat w ró(cid:318)nych miejscach. Je(cid:295)li jest za d(cid:273)ugi, to istnieje spore ryzyko, (cid:318)e po otwarciu e-maila na urz(cid:230)dzeniu mobilnym nie zostanie on wy(cid:295)wietlony w ca(cid:273)o(cid:295)ci. Podobnie jak w przypadku zawarto(cid:295)ci maila, z pewno(cid:295)ci(cid:230) nie chcia(cid:273)by(cid:295), aby tre(cid:295)(cid:232) tematu wp(cid:273)yn(cid:250)(cid:273)a na potraktowanie wiadomo(cid:295)ci jako spam. Firma MailChimp przeprowadzi(cid:273)a badania pod k(cid:230)tem s(cid:273)ów, które najbardziej przyczyniaj(cid:230) si(cid:250) do takiego postrzegania e-maili. Okaza(cid:273)o si(cid:250), (cid:318)e w j(cid:250)zyku angielskim s(cid:230) to okre(cid:295)lenia takie jak help, percent off oraz reminder. Zdecydowanie odradzam te(cid:318) stosowanie SAMYCH WIELKICH ZNAKÓW oraz kilku wykrzykników pod rz(cid:230)d!!!! Polecam równie(cid:318) eksperymenty z personalizacj(cid:230), lokalizacj(cid:230) i innymi technikami urozmaicania tematu — na przyk(cid:273)ad sformu(cid:273)owaniem go w postaci pytania, subtelnym zasugerowaniem pilno(cid:295)ci sprawy, a nawet u(cid:318)ywaniem znaków specjalnych i symboli. Cenny jest ka(cid:318)dy Optymalizacja pod k(cid:230)tem skuteczno(cid:295)ci 105 Kup książkęPoleć książkę pomys(cid:273), dzi(cid:250)ki któremu Twoje maile b(cid:250)d(cid:230) si(cid:250) wyró(cid:318)nia(cid:273)y w skrzynce odbiorczej. Trzeba tylko pami(cid:250)ta(cid:232), by temat wpisywa(cid:273) si(cid:250) w specyfik(cid:250) grupy odbiorców oraz tre(cid:295)ci maila. Odsy(cid:273)acze z dodatkowymi informacjami dotycz(cid:230)cymi tematów znajdziesz w rekomendacjach pod koniec tej ksi(cid:230)(cid:318)ki. Segmentacja listy odbiorców nie wymaga szczegó(cid:239)owych wyja(cid:258)nie(cid:241). Ta metoda polega na podzieleniu listy subskrybentów na grupy w oparciu o konkretne informacje i wys(cid:239)aniu do ka(cid:285)dej z nich innego wariantu e-maila, dostosowanego do specyfiki tej grupy. „A czy to nie to samo co testy porównawcze?” — zapytasz by(cid:202) mo(cid:285)e. Rzeczywi(cid:258)cie, ró(cid:285)nice s(cid:200) niewielkie, ale w testach porównawczych rozsy(cid:239)a si(cid:218) ró(cid:285)ne wersje e-maila bez uwzgl(cid:218)dniania preferencji subskrybentów, za(cid:258) w przypadku segmentacji listy ró(cid:285)ne warianty trafiaj(cid:200) do poszczególnych grup w oparciu o analiz(cid:218) bazy odbiorców i jej podzia(cid:239) wed(cid:239)ug konkretnych kryteriów. Dzi(cid:218)ki temu kampania ma szanse wzbudzi(cid:202) wi(cid:218)ksze zainteresowanie, ni(cid:285) gdyby do wszystkich adresatów zosta(cid:239)a rozes(cid:239)ana tylko jedna wersja listu. Segmentacja bazuje na za(cid:239)o(cid:285)eniu, (cid:285)e posiadasz jakie(cid:258) informacje o subskrybentach, które pozwol(cid:200) Ci umie(cid:258)ci(cid:202) ich w ró(cid:285)nych grupach. Czasami list(cid:218) odbiorców dzieli si(cid:218) ze wzgl(cid:218)du na wiek, zakupione produkty albo konkretne dane zgromadzone na Twojej stronie internetowej. Niezale(cid:285)nie od tego, jak zdecydujesz si(cid:218) pogrupowa(cid:202) odbiorców, koncepcja polega na tym, by ka(cid:285)da z grup przejawia(cid:239)a podobne zainteresowania lub mia(cid:239)a wspólne cechy demograficzne. Celem segmentacji listy odbiorców jest dostosowanie zawarto(cid:258)ci e-maili do zainteresowa(cid:241) poszczególnych grup. Je(cid:258)li na przyk(cid:239)ad prowadzisz sklep internetowy z akcesoriami sportowymi, to mo(cid:285)esz gromadzi(cid:202) informacje o tym, z poziomu jakich kategorii sklepu 106 Nowoczesny e-mail marketing Kup książkęPoleć książkę zarejestrowali si(cid:218) Twoi subskrybenci, i na tej podstawie dokona(cid:202) segmentacji listy. W ten sposób oddzielisz tych, którzy s(cid:200) zainteresowani butami, od mi(cid:239)o(cid:258)ników kolarstwa, sportów wodnych itp. Do tak wyselekcjonowanych grup mo(cid:285)esz skierowa(cid:202) informacje zgodne z ich zainteresowaniami, zamiast stara(cid:202) si(cid:218) dotrze(cid:202) do wszystkich odbiorców jednym, wspólnym mailem. Dobór tre(cid:258)ci zgodny z zainteresowaniami odbiorców to jedna z najwi(cid:218)kszych trosk specjalistów od mailowego marketingu. Im lepiej tre(cid:258)(cid:202) maila trafia w zainteresowania odbiorców, tym trwalsze b(cid:218)d(cid:200) relacje mi(cid:218)dzy nadawc(cid:200) reklamy a jej odbiorc(cid:200). Zgodnie z tym, o czym pisa(cid:239)em na pocz(cid:200)tku tej ksi(cid:200)(cid:285)ki, jednym z zasadniczych celów marketingu mailowego jest wypracowanie silnej wi(cid:218)zi z subskrybentami. Testy porównawcze i segmentacja listy odbiorców u(cid:239)atwiaj(cid:200) utrzymanie tego rodzaju relacji oraz jak najlepsze dostosowanie tre(cid:258)ci maili do oczekiwa(cid:241) adresatów. Optymalizacja e-maili jest procesem stopniowym. Nale(cid:285)y uwzgl(cid:218)dnia(cid:202) j(cid:200) w projekcie maili od samego pocz(cid:200)tku i troszczy(cid:202) si(cid:218) o ni(cid:200) w miar(cid:218) doskonalenia kolejnych projektów. Pocz(cid:200)wszy od wst(cid:218)pnego szkicu, a sko(cid:241)czywszy na analizie raportów i wprowadzaniu poprawek, wszystkie etapy kampanii s(cid:200) równie wa(cid:285)ne i wzajemnie powi(cid:200)zane. W najwi(cid:218)kszym uproszczeniu moj(cid:200) recept(cid:218) na sukces w kampaniach mailingowych móg(cid:239)bym stre(cid:258)ci(cid:202) nast(cid:218)puj(cid:200)co: nigdy nie przestawaj pracowa(cid:202) nad doskonaleniem kampanii, dostosowuj si(cid:218) do potrzeb odbiorców, (cid:258)led(cid:283) wska(cid:283)niki i staraj si(cid:218) zrozumie(cid:202) ich wymow(cid:218). Optymalizacja pod k(cid:230)tem skuteczno(cid:295)ci 107 Kup książkęPoleć książkę Najwa(cid:318)niejsze w ka(cid:318)dej kampanii mailowej jest to, by wszystko, co czyta si(cid:250) na blogach, forach itp., traktowa(cid:232) z pewnym dystansem. Wszelkiego rodzaju analizy, statystyki oraz infografiki s(cid:230) cenne i mog(cid:230) by(cid:232) przydatne, ale przede wszystkim sam musisz okre(cid:295)li(cid:232), co w Twojej kampanii sprawdza si(cid:250) najlepiej. Alex Ilhan emosaic.co.uk 108 Nowoczesny e-mail marketing Kup książkęPoleć książkę Skorowidz A analiza statystyk, 101 wska(cid:283)ników, 104 animowany GIF, 92 atrybut alt, 77 width, 64, 89 B baza subskrybentów, 19 blogi, 118 blokowanie obrazków, 77, 79 b(cid:239)(cid:218)dy w wy(cid:258)wietlaniu elementów, 63 Bulletproof email buttons, 70 C CSS, 56 CSS Zen Garden, 57 CSS3, 70 D definiowanie regu(cid:239) CSS, 82 skali, 56 deklaracja !important, 82 display:none, 62, 90 doctype, 54 float, 58 dobór tre(cid:258)ci, 107 dobre praktyki, 20, 25 dodawanie tre(cid:258)ci, 65, 67 dostarczanie, 14 dostawcy us(cid:239)ug e-mailowych, 15, 114 dostosowywanie zawarto(cid:258)ci e-maili, 106 dyrektywa EU Opt-in, 22 E edytor tekstowy, 115 ekrany typu retina, 88 elastyczny szablon, 80 element href, 64 ESP, Email Service Provider, 15 F firmy ESP, 15 formularz rejestracji, 17 G Gmail dla Androida, 93, 94 H hiper(cid:239)(cid:200)cze, 64 I inspiracje, 120 J jednostka wzgl(cid:218)dna, 80 K klasa kod columnSingle, 82 mobileButton, 83 CSS, 56 nag(cid:239)ówka, 61 koniec e-maila, 60 koszt pobierania danych, 89 L lista subskrybentów, 18, 20 logo firmy, 64 Kup książkęPoleć książkę M marketing mailowy, 14 metoda Bulletproof email buttons, 70 confirmed opt-in, 17 double opt-in, 16, 19 single opt-in, 16, 18 metody umieszczania obrazków, 74 miniatury, 76 N nag(cid:239)ówek, 55, 61 narz(cid:218)dzie Bulletproof background images, 117 Bulletproof email buttons, 117 ImageOptim, 116 Litmus, 116 Litmus Scope, 117 Mozilla Firefox, 115 Premailer, 56 RIOT, 116 Sublime Text, 115 Web Developer Extension, 116 O obrazki, 74, 88 blokowanie, 77, 79 optymalizowanie, 88 t(cid:239)a, 91 rozmiar, 83 w nag(cid:239)ówku, 75 odnawianie pozwolenia, 20 odsetek maili dostarczonych, 103 rezygnacji, 103 zwrotów, 103 odsy(cid:239)acz, 71 optymalizowanie obrazków, 88 wiadomo(cid:258)ci, 88, 107 P parametr max-width, 81 pisanie kodu CSS, 56 platforma do testowania, 116 pocz(cid:200)tek e-maila, 60, 74 poradniki, 117 pozyskiwanie zgody bez potwierdzenia, 16 z potwierdzeniem, 16 problemy, 88 programy pocztowe, 93 projekt CSS Zen Garden, 57 projektowanie przycisków, 70 responsywnych e-maili, 85 tre(cid:258)ci, 59 przegl(cid:200)darka, 115 przyciski, 69, 70, 84 R raporty, 102 regu(cid:239)a background-size:cover, 91 display:block, 75 display:none, 62, 92 regu(cid:239)y CSS, 82 responsywnych stron, 79 rekomendacje, 113 responsywne e-maile, 80, 87 kontrolki nawigacji, 84 responsywno(cid:258)(cid:202), 55, 79 rozwi(cid:200)zanie hybrydowe, 86 problemów, 99 S segmentacja listy odbiorców, 106 separator tekstu, 64 silnik WebKit, 55 skryptozak(cid:239)adka, 117 skuteczno(cid:258)(cid:202), 97 spam, 20, 25, 105 statystyki, 101 klikni(cid:218)cia, 103 odsetek maili dostarczonych, 103 odsetek rezygnacji, 103 odsetek zwrotów, 103 otwarcia, 102 wspó(cid:239)czynnik konwersji, 103 124 Nowoczesny e-mail marketing Kup książkęPoleć książkę V VML, 70 W walidator, 116 WebKit, 55 wersja desktop, 86 responsywna, 87 wiadomo(cid:258)ci typu multipart/alternative, 14 wielko(cid:258)(cid:202) obrazków, 83 w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)(cid:202) background-color, 92 wspó(cid:239)czynnik konwersji, 103 wyró(cid:285)niony odsy(cid:239)acz, 71 wy(cid:258)wietlacze retina, 88 wy(cid:258)wietlanie marginesów, 55 odst(cid:218)pów, 55 X XHTML 1.0 Transitional, 54 Z zaawansowane techniki, 88 zakup bazy subskrybentów, 19 zapytania o media, 80, 81 zasady marketingu mailowego, 22–26 zmiana szeroko(cid:258)ci przycisków, 84 znacznik img, 75, 78 meta, 56 span, 63 stopka, 71 stosowanie deklaracji display:none, 90 obrazków t(cid:239)a, 91 strony internetowe, 118 style, 79 style inline, 56 szablon, 58, 64, 76 szeroko(cid:258)(cid:202) ekranu, 56 e-maila, 62 przycisków, 84 tabeli, 64 (cid:307) (cid:258)ledzenie podej(cid:258)cia odbiorców, 101 T tabela, 57, 58, 68 zagnie(cid:285)d(cid:285)ona, 82 zewn(cid:218)trzna, 59, 82 tekst w stopce, 71 test A/B, 105 testowanie, 99–101 testy porównawcze, 104 triki, 88 tryb responsywny, 115 tworzenie nowoczesnego e-maila, 53 przycisku, 69, 70, 71 skutecznego e-maila, 98 typy e-maili, 24 tytu(cid:239), 68 U umieszczanie obrazka, 74 obrazka w nag(cid:239)ówku, 75 tekstu, 65, 67 urozmaicanie tematu, 105 us(cid:239)ugi mailingowe, 61, 101, 102, 114 ustawa CAN-SPAM, 22 uwarunkowania prawne, 21 u(cid:285)ycie stylów, 79 Skorowidz 125 Kup książkęPoleć książkę 126 Nowoczesny e-mail marketing Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowoczesny e-mail marketing. Uniwersalny, responsywny i skuteczny mailing w HTML-u
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: