Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00040 003049 22421868 na godz. na dobę w sumie
O biznesie po polsku. Podręcznik do nauki języka polskiego. Wprowadzenie do języka biznesu - ebook/pdf
O biznesie po polsku. Podręcznik do nauki języka polskiego. Wprowadzenie do języka biznesu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 225
Wydawca: UNIVERSITAS Język publikacji: polski
ISBN: 97883-242-1106-7 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Na tę publikację z pewnością czekali wszyscy, którzy chcą poznać realia prowadzenia biznesu w Polsce i język biznesu. Sama znajomość branży nie wystarczy. Ważne, aby biznesmen powiedział to, co chce powiedzieć i żeby zrobił to w sposób poprawny. Publikacja O biznesie po polsku to podręcznik specjalistyczny, prezentujący słownictwo oraz struktury używane w tej dziedzinie. Ogromna jego zaletą jest to, że może być wykorzystywany zarówno do pracy z nauczycielem, jak i samo­dzielnej pracy uczącego się. Stosunkowo prosty układ poszczególnych części oraz klucz do ćwiczeń pozwalają na samodzielną naukę. Każdy rozdział to kolejny krok na drodze biznesu (Struktura firmy, Własna firma, Negocjowanie cen). Bogactwo i różnorodność materiałów zaskoczą nawet najbardziej wymagających czytelników. Jednostki lekcyjne zawierają m. in. elementy takie jak: słownictwo ogólne, słownictwo tematyczne, 15 minut na gramatykę czy wiadomości gospodarcze. O biznesie po polsku to publikacja, która pozwala na sprawne poruszanie się w świecie biznesu. Podręcznik ten jest gwarancją sukcesu! … oczywiście językowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ISBN 97883-242-1106-7 SPIS TREŚCI WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 . DANE OSOBOWE – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (Wypełnianie kwestionariusza osobowego, podawanie informacji o swojej drodze zawodowej, zadawanie pytań o dane osobowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2 . PREZENTACJA FIRMY (Opisywanie firmy: firma działa na polskim rynku x lat, zatrudnia x pracowników, współpracuje z . . .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3 . MÓJ DZIEŃ (Omawianie z asystentką planu dnia: przychodzi X, odwołać, przełożyć spotkanie . Godziny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4 . STRUKTURA FIRMY (Przedstawianie działów, dyrektorów, zajmować się . . ., być odpowiedzialnym za . . .) . . . . . . . . . . . . . . . 47 5 . KONTO W BANKU (Zakładanie konta w banku, rozmowa z urzędniczką, kredyt w banku: warunki, spłata, oprocentowanie itp .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 6 . ROZMOWA PRZEZ TELEFON (Prowadzenie rozmowy telefonicznej, charakterystyczne zwroty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 7 . O GOSPODARCE (Opisywanie sytuacji gospodarczej Polski: inflacja, bezrobocie, dochód PKB, czasowniki: spadać, rosnąć, wzrastać) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 8 . SPOTKANIE (Umawianie się na spotkanie z klientem, formuły używane przy inicjowaniu spotkania, ustalanie terminu spotkania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 9 . DLACZEGO ZMIENIAĆ PRACĘ? CV (Motywy zmiany pracy, typowe pytania pracodawcy zadawane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, prezentacja własnych dokonań zawodowych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10 . CZY POTRZEBNE SĄ ZMIANY? (Plany zmian w firmie: planujemy rozszerzyć współpracę, zamierzamy zwiększyć sprzedaż) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 11 . WZROST CZY SPADEK? (Podawanie danych dotyczących obrotów, zysków, strat firmy . Czasowniki: spaść, wzrosnąć, zwrot: utrzymywać się na tym samym poziomie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 12 . DOBRY INTERES (O pieniądzach nieformalnie: X zrobił majątek na handlu kasetami wideo, robić interesy z . . ., zaczynać od . . ., dorobić się . . .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 13 . NEGOCJOWANIE CEN (Zwroty i wyrażenia używane przy negocjowaniu warunków umowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 14 . WŁASNA FIRMA (Kroki na drodze do założenia własnej firmy, urzędy, dokumenty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 15 . PODSUMOWANIE ROKU (Udało nam się . . ., zrealizowaliśmy plan, odnieśliśmy sukces) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 CZAS WOLNY – zestawienie słownictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 GIEŁDA – zestawienie słownictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 TABLICE GRAMATYCZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 KLUCZ DO ĆWICZEŃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 SŁOWNIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 WSTĘP Doświadczenie w pracy dydaktycznej z cudzoziemcami uczącymi się języka polskiego, wśród których znaczącą liczbę stanowią biznesmeni, pokazało, że potrzebny jest podręcznik o tematyce biznesowej na średnim poziomie . Autorka wyszła z założenia, że już na poziomie średnio zaawansowanym możliwe jest, a zarazem pożądane posługiwanie się językiem spe- cjalistycznym, jakim jest język biznesu . Podręcznik został adresowany do tych wszystkich, którzy ukończyli naukę języka pol- skiego na poziomie podstawowym A1 i A2 . Jest to więc podręcznik dla poziomów średnich B1 i B2, napisany z myślą o tych, którzy chcą poznać realia prowadzenia biznesu w Polsce, podstawowe słownictwo oraz struktury syntaktyczne używane w tej dziedzinie . Powstawaniu O biznesie po polsku przyświecała taka koncepcja metodyczna, aby jako podręcznik specjalistyczny prezentował on słownictwo oraz struktury używane w biznesie, a jednocześnie przywoływał struktury gramatyczne i słownictwo poznane przez uczących się języka polskiego na poziomie podstawowym – A1 i A2 . I tak na przykład w lekcji pierwszej „Dane osobowe” pojawia się nowe słownictwo z kwestionariusza osobowego (stanowisko, zameldowanie), ale także powtarzane są podstawowe konstrukcje z narzędnikiem (jestem Polakiem, jestem inżynierem, czy – mam 25 lat, pracuję w firmie x) . Takie podejście meto- dyczne pozwala na łagodne przejście z języka ogólnego do specjalistycznego . Uczący się nie są przytłoczeni nadmiarem nowego słownictwa i konstrukcji, nie są nieprzyjemnie zaskocze- ni i zablokowani . Podręcznik może być wykorzystywany zarówno do pracy z nauczycielem, jak i samo- dzielnej pracy uczącego się . Stosunkowo prosty układ poszczególnych części oraz klucz do ćwiczeń pozwalają na samodzielną naukę . Układ lekcji w podręczniku jest następujący: • tekst lub dialog • słownictwo ogólne • słownictwo tematyczne • 15 minut na gramatykę (w tym m .in . konstrukcje zdań) • ćwiczenia • wiadomości gospodarcze Na końcu podręcznika znajdują się: • słowniczek do tematów: „Czas wolny” oraz „Giełda” • tablice gramatyczne • klucz do ćwiczeń • słownik Tekst i dialogi (w zależności od tematu i kontekstu sytuacyjnego jest to albo dialog, albo tekst ciągły) prezentują ogólne realia prowadzenia biznesu w Polsce, konstrukcje syntaktycz- ne oraz słownictwo dotyczące danego tematu . Jako teksty modelowe mogą stanowić punkt wyjścia lekcji . Ta część może służyć ćwiczeniom w czytaniu oraz pracy nad wymową .  Dialogi i teksty nie tworzą jakiejś historii, a to dlatego, iż zamiarem autorki było, aby z lekcji korzystano na zasadzie poradnika – uczący się może czytać dowolną lekcję, której znajomość jest mu potrzebna, np . „O gospodarce” czy „Rozmowa przez telefon” . Słownictwo podzielone zostało na dwie grupy – ogólne oraz tematyczne . Słownictwo te- matyczne zawiera zarówno słownictwo specjalistyczne związane z tematem lekcji, jak i słow- nictwo ogólne czy potoczne, które rozszerza zasób słów dotyczących tematów lekcji . W jego skład weszły również wyrażenia i zwroty . Część słownictwa tematycznego stanowi punkt „Łatwo zapamiętasz”, w którym prezentowane są internacjonalizmy . W obrębie słownictwa tematycznego znalazły się słowa, które nie pojawiły się w tekście danej lekcji . O ich włącze- niu zdecydowało kryterium frekwencyjne – analiza tekstów prasowych oraz tekstów auten- tycznych, pisanych przez biznesmenów . W słowniczku podaje się dwie formy czasownika, w kolejności – najpierw niedokonany, potem dokonany, niezależnie od tego, który czasownik pojawił się w tekście . Zdarza się, iż pewne słowa, które autorka uznała za ważne, a jedno- cześnie trudne do zapamiętania, powtarzają się w słowniczku dwukrotnie (np . potwierdzać, odwoływać, przekładać znajdują się w lekcji 3 oraz w lekcji 8) . Przyswojenie słownictwa specjalistycznego jest obok opanowania konstrukcji syntaktycz- nych podstawą posługiwania się językiem specjalistycznym . Dlatego nowe słowa są potem używane w ćwiczeniach zarówno leksykalnych, jak i gramatycznych . Dzięki dużej ilości po- wtórzeń mogą być zapamiętane przez uczących się . Punkt „15 minut na gramatykę” prezentuje nowe zagadnienia gramatyczne albo też przy- wołuje te poznane w trakcie kursu podstawowego, które autorka uznała za trudne, jak np . odmiana czasownika chcieć w trybie warunkowym . Pamiętając jednak o tym, że podręcznik ukazuje się w serii „Język polski dla cudzo- ziemców”, autorka nie powtarza wszystkich zagadnień gramatycznych, które pojawiają się w trakcie kursu (deklinacji rzeczownika czy koniugacji) . Podstawą, do której odsyła się ko- rzystających z O biznesie po polsku, jest podręcznik Ewy Lipińskiej Z polskim na ty . Dla tych wszystkich, którym dla przypomnienia gramatyki wystarczy rzut oka na tablice, na końcu podręcznika zamieszczono tablice gramatyczne – zestawienie odmiany rzeczowników, zaim- ków dzierżawczych oraz zaimków osobowych przez przypadki, odmiany czasownika, a także zestawienie liczebników w mianowniku, bierniku i dopełniaczu . W paragrafie „Konstrukcje” prezentowane są konstrukcje syntaktyczne, do których należą zarówno konstrukcje charakterystyczne dla języka biznesu, jak i takie, które stosowane są w języku ogólnym . Podstawą ostatniej części lekcji, w której ćwiczone jest rozumienie tekstów pisanych, są krótkie artykuły prasowe . Ich treść stanowią informacje gospodarcze . Autorka proponuje na koniec pytania wiążące się z treścią artykułu, a jednocześnie odwołujące się do doświadczenia uczącego się, na które może on odpowiedzieć ustnie lub pisemnie . Podręcznik został przetestowany na dziesięciu różnych grupach średnio zaawansowanych, był udoskonalany w trakcie pracy z biznesmenami . W przygotowaniu podręcznik na następny poziom języka biznesu – C1 . Chciałabym serdecznie podziękować prof . Władysławowi Miodunce za wnikliwą recen- zję i cenne uwagi oraz sugestie, a także Wojciechowi Białkowi, Rainerowi Fuhrmannowi, Marzenie Jasnos, Edycie Janiszek i Zuzi Koniarz, dzięki którym podręcznik uzyskał obecny kształt . * * *  WYKAZ SKRÓTÓW Oto lista skrótów, które są stosowane w podręczniku w części „Słownictwo”: adjective (przymiotnik) adverb (przysłówek) feminine (rodzaj żeński) imperfective verb (czasownik niedokonany) infinitive (bezokolicznik) masculine (rodzaj męski) neuter (rodzaj nijaki) perfective verb (czasownik dokonany) plural (liczba mnoga) singular (liczba pojedyncza) Adj. Adv. f Imperf. Infin. m n Perf. pl. sg. oraz skróty nazw przypadków: Nom. Gen. Dat. Acc. Instr. Loc. Voc. nominative (mianownik) genitive (dopełniacz) dative (celownik) accusative (biernik) instrumental (narzędnik) locative (miejscownik) vocative (wołacz) 1 DANE OSOBOWE – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY I Nazywam się Andrzej Filipiak . Jestem Polakiem, mam 42 lata . Obecnie pracuję w firmie „ABC” . Jestem dyrektorem marketingu . Pracuję tu dopiero 2 tygodnie . Przedtem pracowa- łem na stanowisku dyrektora do spraw sprzedaży w dużej, międzynarodowej firmie . Dyrektor personalny prosił mnie o wypełnienie kwestionariusza osobowego, który jest mu potrzebny do mojej umowy o pracę i dla ZUS-u . Oto ten kwestionariusz:         KWESTIONARIUSZ OSOBOWY  1. Imię (imiona) i nazwisko . . . . . . . . . . . a) Nazwisko rodowe . . . . . . . . . . . . . . b) Imiona rodziców . . . . . . . . . . . . . . c) Nazwisko rodowe matki . . . . . . . . . . . 2. Data i miejsce urodzenia . . . . . . . . . . . 3. Obywatelstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Numer ewidencyjny (PESEL) . . . . . . . . . . . 5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) . . . . . . 6. Miejsce zameldowania . . . . . . . . . . . . . Adres do korespondencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Wykształcenie . . . . . . . . . . . . . . . . . (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(zawód, specjalność, stopień naukowy) 8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(patrz tabela) Lp . Pracodawca Okres zatrudnienia Stanowisko 13 DANE OSOBOWE – KWESTIONARIUSZ 1 II Nie lubię, kiedy ludzie zadają mi osobiste pytania: czy mam rodzinę, czy nie? Czy mam dzieci? Albo: ile mam lat? Jak się nazywa mój pies (bo uważają, że każdy powinien mieć psa) . Jestem w pracy pierwszy dzień, a wszyscy dookoła atakują mnie pytaniami . Kiedy jestem w kuchni, pytają czy lubię sok pomarańczowy . A może wolę grejpfrutowy? A ja wolę mieć święty spokój . (-kuję, -kujesz) + Acc. ● attack SŁOWNICTWO OGÓLNE atakować Imperf. (-kuję, -kujesz), zaatakować Perf. dookoła + Gen. ● around obecnie Adv. ● at present, now osobistość f ● personage, personality osobisty, -a, -e Adj. ● personal osobowość f ● personality powinien + Infin. ● one should przedtem Adv. ● before sprzedaż f ● sale, sales uważać Imperf. (-am, -asz), że ● think wszyscy ● everyone, all zadawać Imperf. (-daję, -dajesz), zadać Perf. (-dam, -dasz) + Acc. (np . pytanie) ● ask, give, set SŁOWNICTWO TEMATYCZNE imię (pl. imiona) ● name kwestionariusz m ● questionnaire międzynarodowy, -a, -e Adj. ● international obywatelstwo n ● citizenship okres m ● period osobowy, -a, -e Adj. ● personal pracodawca m ● employer rodowy -a, -e Adj. (np . nazwisko rodowe) ● family stanowisko n (np . zajmowane stanowisko) ● post, position stopień m ● degree, level wykształcenie n ● education, educational background wypełniać Imperf. (-am, -asz), wypełnić Perf. (-nię, -nisz) + Acc. (np . wypełnić kwestionariusz, ankietę) ● fill in zatrudniać Imperf. (-am, -asz), zatrudnić Perf. (-nię, -nisz) + Acc. ● employ zatrudnienie n ● employment zawód m ● occupation, profession ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych ● Social Insurance Institution 14 1 DANE OSOBOWE – KWESTIONARIUSZ WYRAŻENIA dotychczasowy przebieg zatrudnienia do spraw + Gen. miejsce urodzenia miejsce zameldowania numer ewidencyjny PESEL numer identyfikacji podatkowej NIP stopień naukowy święty spokój umowa o pracę ŁATWO ZAPAMIĘTASZ (np . Firma „Remont” oferuje usługi remontowe) ● offer oferować Imperf. (-ruję, -rujesz) + Acc. oferta f ● offer specjalista m ● specialist specjalistka f ● female specialist specjalistyczny, -a, -e Adj. ● specialist specjalizować się Imperf. (-zuję się, -zujesz się), specjalność f ● speciality specjalny, -a, -e Adj. ● special wyspecjalizować się Perf. (-zuję się, -zujesz się) + w + Loc. (np . Firma „Media” specjalizuje się w reklamie telewizyjnej) ● specialize 15 MINUT NA GRAMATYKĘ 1 . Choć przymiotniki osobisty i osobowy pochodzą od tego samego rzeczownika osoba, mają różne znacznie . „Osobisty” znaczy tyle co: odnoszący się do danej osoby, będący własnością danej osoby, własny, prywatny, np . bagaż osobisty, rzeczy osobiste, sekretarz osobisty, spra- wy osobiste . „Osobowy” – dotyczący osoby lub osób: dane osobowe, zaimki osobowe . 2 . Liczba mnoga słowa rodzaju nijakiego imię brzmi – imiona . Podobnie: plemię – plemiona . 3 . Formy męskoosobowe zaimków dzierżawczych: moi, twoi, jego, jej, nasi, wasi, ich . Zobacz tablicę na końcu książki . 15 DANE OSOBOWE – KWESTIONARIUSZ 1 4 . Liczba mnoga słów dzień, tydzień, miesiąc, rok: 1 2, 3, 4 5 . . . dzień dni dni tydzień tygodnie tygodni miesiąc miesiące miesięcy rok lata lat KONSTRUKCJE 1 . Jestem Polakiem, jestem Polką . 2 . Mam 22 lata, 25 lat . 3 . Jestem kelnerem, jestem kelnerką . 4 . Pracowałem na stanowisku . . . (+ Gen.) dyrektora . 5 . (Teraz) pracuję w firmie „ABC”, przedtem pracowałem w firmie „CBA” . 6 . Pytania o dane osobowe: PYTANIA NIEOFICJALNE PYTANIA OFICJALNE Czy pan jest żonaty? Czy pani jest zamężna? Jaki jest pana/pani stan cywilny?* (Pana/pani) imię? (Pana/pani) nazwisko? Pana/pani godność? Ile pan/pani ma lat? (Pana/pani) wiek? Czy masz rodzinę? Jak masz na imię? Jak się nazywasz? Ile masz lat? * STAN CYWILNY: panna – single kawaler – single zamężna – married woman żonaty – married man rozwiedziona – devorced woman rozwiedziony – devorced man wdowa – widow wdowiec – widower 16 1 DANE OSOBOWE – KWESTIONARIUSZ ĆWICZENIA Ćwiczenie 1 Od jakich rzeczowników pochodzą podane poniżej przymiotniki? np. pracowity – praca. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . naukowy – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . zawodowy – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . okresowy – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . osobisty – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . rodzinny – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . stopniowy – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . czasowy – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . rodowy 9 . wykształcony – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . pracowity Ćwiczenie 2 Podaj synonimy* następujących słów, np. samochód – auto. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . teraz 2 . wcześniej – . . . . . . . . . . . . . . . . . . – . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . godność 4 . prywatny – . . . . . . . . . . . . . . . . . . * SYNONIM – wyraz bliskoznaczny Ćwiczenie 3 Jakie słowa sugerują następujące definicje? np. O kimś, kto ma częste i dobre kon- takty z rodziną, mówimy, że jest rodzinny. 1 . Osoba lub firma, która cię zatrudnia (dosłownie – daje ci pracę) – . . . . . . . . . . . . . . – . . . . . . . . . . . . . . 2 . Ktoś, kto pracuje w danej firmie 3 . Ktoś, kto dużo pracuje jest – . . . . . . . . . . . . . . 4 . Człowiek, który ma szerokie wykształcenie jest – . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 4 Połącz w pary słowa z obu kolumn, np. 5. naukowy – A. stopień. 1 . rodowe 2 . osobowe 3 . zawodowy 4 . osobiste 5 . naukowy A . stopień B . prywatne sprawy C . dane, np . imię, nazwisko, adres D . związany z pracą E . nazwisko 1 DANE OSOBOWE – KWESTIONARIUSZ 1 Ćwiczenie 5 najpierw wypełnij kwestionariusz, a potem odczytaj z niego dane, np. imię: nazwisko: nowik – nazywam się nowik. ewa – Mam na imię ewa. 1 . Imiona rodziców: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Data i miejsce urodzenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Obywatelstwo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Miejsce zamieszkania: 5 . Wykształcenie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 6 Odczytaj wiek osób, a następnie napisz odpowiednie formy słowa „rok” w liczbie mnogiej, np. Moja siostra ma 18 lat. 1 . Mój brat ma 33 . . . . . . . . . . . . . . . 2 . Moja żona ma 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Znajomy mojej siostry ma 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Mąż Anny ma 56 . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . Syn mojego przyjaciela ma 16 . . . . . . . . . . . . ., a jego córka ma 12 . . . . . . . . . . . . . . . 6 . Pracuję w tej firmie 1 . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 7 Podaj odpowiednie formy słów: „dzień”, „tydzień”, „miesiąc”, „rok” w liczbie mnogiej, np. Mieszkam w Polsce 6 (miesiąc) miesięcy. 1 . – Jak długo pracujesz w tej firmie? – Pracuję tu dopiero 3 (tydzień) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . – Jak długo Adam mieszka w Paryżu? – On mieszka w Paryżu 7 (miesiąc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . – Ile lat Beata jest kelnerką? – Ona jest kelnerką dopiero 2 (miesiąc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . – Czy długo jesteś chory? – Jestem chory już 5 (tydzień) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . – Ile dni nasza szefowa jest już na urlopie? – Ona jest na urlopie już 20 (dzień) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 8 Rzeczowniki w nawiasie napisz w odpowiednim przypadku, np. Jestem (Polka) Polką. Nazywam się Monika Antoniak . Jestem (Polka) . . . . . . . . . . . . . . . ., mam 38 (rok) . . . . . . . . . . . . Niedawno zaczęłam (praca) . . . . . . . . . . . . . . . . w (międzynarodowa firma) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 DANE OSOBOWE – KWESTIONARIUSZ . . . . . . . . . . . . . . . . „Argo” . Pracuję tu dopiero 4 (tydzień) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Na razie podoba mi się . Praca jest ciekawa, a ludzie sympatyczni . I, co najważniejsze, szef jest w porządku . Przedtem pracowałam na (stanowisko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dyrektora finansowego w (fir- ma) . . . . . . . . . . . . . . . . „Beta” . Musiałam zmienić (praca) . . . . . . . . . . . . . . . ., bo nie mogłam zgodzić się z (nowy prezes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . firmy . Tak się czasami zdarza w (praca) . . . . . . . . . . . . . . . . . Ćwiczenie 9 Przekształć zdania według wzoru: Twoje dziewczynki są bardzo miłe. Twoi chłopcy są bardzo mili. 1 . Moje koleżanki lubią grać w tenisa . 2 . Czy twoje studentki są pracowite? 3 . Nasze aktorki są bardzo utalentowane . 4 . Czy wasze nauczycielki są sympatyczne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? Ćwiczenie 10 To ty wypełniasz kwestionariusz swojego pracownika. zadajesz mu pytania o infor- macje zawarte w kwestionariuszu, np. 1. Jak pan/pani się nazywa? KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Jak pan/pani się nazywa 1 . Imię (imiona) i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? a) Nazwisko rodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? b) Imiona rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? c) Nazwisko rodowe matki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? 2 . Data i miejsce urodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? 3 . Obywatelstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? 4 . Numer ewidencyjny (PESEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? 5 . Numer identyfikacji podatkowej (NIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? 6 . Miejsce zameldowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? 19 DANE OSOBOWE – KWESTIONARIUSZ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? Adres do korespondencji Telefon 7 . Wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) (zawód, specjalność, stopień naukowy) 8 . Przebieg dotychczasowego zatrudnienia a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .? WIADOMOŚCI GOSPODARCZE Czy wiesz, że: • „Sklep firmowy” to sklep, w którym dana firma sprzedaje tylko swoje artykuły po atrakcyj- nych cenach . • „Salon” to duży, ekskluzywny sklep . • „Uruchomić sklep” znaczy „otworzyć nowy sklep” . • „Kolejny” to synonim przymiotnika „następny” . • „Kwartał” to inaczej trzy miesiące . NOWE SKLEP Y WÓLCZ ANKI spółka z amier z a otwor z yć 200 kolej- i z a granic ą, W ólcz anka otwor z yła dwa nowe sklepów, w kraju roku m .in . nych centrach na pocz ątku pr z y szłego sklepy firmowe w salonach i w Słupsku . swoich w Niemcz ech . W hand lowych w Elblągu firma ofer uje ubrania pod markami W t ym roku ur uchomiła 40 salonów, i L ettfield oraz André jeden ich obecnie 101, w t ym Wólcz anka ma Renard . w Ber linie . r . wydano inwest ycje w 2005 („Rz eczpospolita”, 13 .12 .2006, s . 5) latach Na około 2 mln zł . W najbliższ ych 20 1 DANE OSOBOWE – KWESTIONARIUSZ Ćwiczenie 11 Podkreśl słowa, które pojawiły się w tekście: wydano samochody zamierza koncentrować się za granicą komunikacja lampy ubrania w centrach handlowych Ćwiczenie 12 zaznacz, czy poniższe zdania są prawdziwe (P), czy fałszywe (F). 1 . „Wólczanka” produkuje buty . 2 . „Wólczanka” planuje otwierać nowe sklepy tylko w Polsce . 3 . W tym roku otworzyła kilkadziesiąt sklepów . 4 . „Wólczanka” wydaje dużo pieniędzy na nowe inwestycje . 5 . W swoich sklepach sprzedaje artykuły tylko pod swoją marką . P P P P P F F F F F Ćwiczenie 13 wybierz odpowiedź a, b lub c zgodnie z tekstem. 1 . „Wólczanka” otworzyła dwa nowe sklepy a . na rynku w Słupsku b . w centrach handlowych w Słupsku i Elblągu c . w centrach usługowych w Słupsku i Elblągu 2 . „Wólczanka” ma teraz a . 111 salonów b . 100 salonów c . 101 salonów 3 . „Wólczanka” ma a . 2 sklepy w Berlinie b . 1 sklep w Berlinie c . 3 sklepy w Berlinie 4 . W najbliższych latach zamierza otworzyć sklepy a . w Polsce b . w Niemczech c . w Polsce i za granicą 21
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

O biznesie po polsku. Podręcznik do nauki języka polskiego. Wprowadzenie do języka biznesu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: