Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 002800 20670822 na godz. na dobę w sumie
Obowiązki sprzedawcy po zmianach w prawie  konsumenckim – wskazówki praktyczne - ebook/pdf
Obowiązki sprzedawcy po zmianach w prawie konsumenckim – wskazówki praktyczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-495-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 25 grudnia 2014 r. przedsiębiorcy będą musieli w szerszym niż dotychczas zakresie informować swych klientów o warunkach zawieranych umów. Prowadzący sklepy internetowe będą musieli dokonać zmian na swoich stronach internetowych. Klienci zyskali szersze niż dotychczas prawo do odstępowania od zawieranych z przedsiębiorcami umów.

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży konsumenckiej już teraz powinni zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi nową ustawą o prawach konsumenta. Pozwoli im to na właściwe przygotowanie się i wprowadzenie koniecznych zmian w prowadzonej działalności, m.in.: powinni oni zaktualizować posiadane regulaminy sprzedaży.

Dobra znajomość przepisów jest przedsiębiorcom niezbędna, ponieważ postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne (w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy). Przy tym konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie (art. 7 ustawy). Tym samym przedsiębiorcy nie powinni umieszczać w umowach takiego zrzeczenia się praw. Ten zapis umowny będzie nieważny.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE . . . I. Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .I .1 ..Jakich.informacji.udzielać.klientom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .I .2 ...Jakich.informacji.udzielać.w.przypadku.zawarcia.umowy.. poza.lokalem.przedsiębiorstwa.lub.na.odległość. . . . . . . . . . . . . 5 .I .3 ..Jakie.są.obowiązki.informacyjne.przy.wydaniu.towaru.. . . . . . . . 12 II. Dodatkowe płatności – tylko za zgodą klienta. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 III. Prawo odstąpienia od umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . .III .1 ...Jak.informować.klientów.o.prawie.do.odstąpienia.. od.umowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 .III .2 ..Jaki.jest.termin.na.odstąpienie.od.umowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 .III .3 ..Odstąpienie.–.obowiązki.stron.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 .III .4 ..Kiedy.konsument.nie.może.odstąpić.od.umowy. . . . . . . . . . . . . 19 .III .5 ..Odstępowanie.od.umów.–.zmiany.w.prawie.cywilnym. . . . . . . .20 . . . . IV. Usługi finansowe zawierane na odległość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 V. Umowy nieobjęte ustawą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 VI. Odpowiedzialność za wady towaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 .VI .1 ..Miejsce.spełnienia.świadczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 . .VI .2 ..Wydanie.rzeczy.konsumentowi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 . .VI .3 ..Kiedy.ryzyko.przechodzi.na.konsumenta.. . . . . . . . . . . . . . . . . .24 . .VI .4 ..Odpowiedzialność.za.jakość.rzeczy.sprzedanej.. . . . . . . . . . . 25 . .VI .5 ..Termin.zgłaszania/dochodzenia.roszczeń.z.tytułu.rękojmi. . . .28 . . .VI .6 ...Zasady.odpowiedzialności.sprzedawców.w.„łańcuchu”.. sprzedaży. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 .VI .7 ..Prowadzący.komisy.będą.odpowiadać.wobec.konsumentów..31 . VII. Gwarancja po zmianach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 obowiązki sprzedawcy po zmianach w prawie... 3 Obowiązki sprzedawcy po zmianach w prawie konsumenckim – wskazówki praktyczne od 25 grudnia 2014 r. przedsiębiorcy będą musieli w szerszym niż dotych- czas zakresie informować swych klientów o warunkach zawieranych umów. prowadzący sklepy internetowe będą musieli dokonać zmian na swoich stro- nach internetowych. klienci zyskali szersze niż dotychczas prawo do odstę- powania od zawieranych z przedsiębiorcami umów. przedsiębiorcy doko- nujący sprzedaży konsumenckiej (patrz ramka) już teraz powinni zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi nową ustawą o prawach konsumenta (dalej: ustawa). pozwoli im to na właściwe przygotowanie się i wprowadzenie koniecznych zmian w prowadzonej działalności, m.in. powinni oni zaktualizo- wać posiadane regulaminy sprzedaży. w opracowaniu omawiamy, jakie nowe obowiązki będą mieli przedsiębiorcy w związku z wejściem w życie ustawy. EncyklopEdia księgowEgo Sprzedaż konsumencka to sprzedaż rzeczy ruchomej – nowej bądź używanej – osobie fizycznej (konsumento- wi), która nabywa ją od przedsiębiorcy (sprzedawcy) w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospo- darczą. Pojęcie to nie obejmuje zakupu mieszkania lub innej nieruchomości. Przepisy ustawy stosuje się również do umów na odległość (zakup towaru przez Internet, z katalogu wysył- kowego itp.) oraz umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa, na przykład za pośrednictwem akwizy- tora. Regulacje dotyczące sprzedaży konsumenckiej odnoszą się również do zakupów w komisie oraz umów o dzieło, dotyczących rzeczy ruchomych (na przykład zamawiania mebli w zakładzie usługowym, który wykonuje je we własnym zakresie), a także umów dostawy. patrz www.inforfk.pl – encyklopedia księgowego – hasło: sprzedaż konsumencka Dobra.znajomość.przepisów.jest.przedsiębiorcom.niezbędna,.ponieważ.postanowie- nia.umów.mniej.korzystne.dla.konsumenta.niż.postanowienia.ustawy.są.nieważne.(w.ich. miejsce.stosuje.się.przepisy.ustawy) ..Przy.tym.konsument.nie.może.zrzec.się.praw.przy- znanych.mu.w.ustawie.(art ..7.ustawy) ..Tym.samym.przedsiębiorcy.nie.powinni.umieszczać. w.umowach.takiego.zrzeczenia.się.praw ..Ten.zapis.umowny.będzie.nieważny . I. Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy Od.25.grudnia.2014.r ..przedsiębiorcom.przybędzie.sporo.obowiązków.informacyjnych .. Szeroki.katalog.informacji,.których.należy.udzielić.konsumentowi,.ma.na.celu.ułatwienie. mu.podjęcia.świadomej.decyzji.o.zawarciu.umowy ..Przedsiębiorcy.powinni.pamiętać,.że. nie.przy.każdej.umowie.zawartej.z.konsumentem.konieczne.jest.aż.tak.szerokie.udzielanie. informacji ..O.tym,.kiedy.nie.trzeba.stosować.ustawy,.piszemy.w.części.V.tego.opracowania . I.1. Jakich informacji udzielać klientom Przedsiębiorca.powinien.udzielić.swojemu.klientowi.informacji.najpóźniej.w.chwili.wyraże- nia.przez.niego.chęci.zawarcia.umowy ..Oczywiście.należy.poinformować.swoich.klientów.o: październik.2014
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Obowiązki sprzedawcy po zmianach w prawie konsumenckim – wskazówki praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: