Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02241 007880 23554699 na godz. na dobę w sumie
Ocena, rankingowanie i selekcja technologii - ebook/pdf
Ocena, rankingowanie i selekcja technologii - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 204
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3639-6242-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Autorzy prezentują w książce model O-R-S - zintegrowanego procesu oceny (O), rankingowania (R) i selekcji (S) technologii. Będzie on przydatny dla podmiotów sektora B+R, które wprowadzają na rynek nowe rozwiązania techniczne albo planują ich zakup i wdrożenie. Zestaw 184 szczegółowych kryteriów oceny, podzielonych na 12 grup tematycznych oraz propozycja zmatematyzowanego algorytmu przeprowadzania tej oceny mogą przydać się również instytucjom rozpatrującym wnioski o dofinansowanie projektów B+R lub podejmującym decyzje o inwestycjach na rynku technologicznym. Autorzy oferują przegląd stosowanych w innych krajach podejść do oceny technologii, wykorzystywanych kryteriów oraz metod ilościowych, omawiając możliwości oraz ograniczenia ich zastosowania. Autorski O-R-S może być wykorzystany w czterech scenariuszach: podejmowania decyzji o nowych kierunkach badań, oceny rezultatów trwających prac badawczo-rozwojowych, analizy technologii przygotowywanych do komercjalizacji oraz wyboru przez organizację technologii do wdrożenia wewnętrznego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis tre(cid:258)ci S(cid:239)owo wst(cid:218)pne. Proces oceny, rankingowania i(cid:98) selekcji nowych technologii (Andrzej H. Jasi(cid:241)ski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia(cid:239) 1. Wprowadzenie do zagadnie(cid:241) oceny, rankingowania i(cid:98) selekcji technologii (Krzysztof Klincewicz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Zakres tematyczny ksi(cid:200)(cid:285)ki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Definicja technologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Istota oceny, rankingowania i(cid:98) selekcji technologii . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Przedmiot oceny, rankingowania i(cid:98) selekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Znaczenie kontekstu oceny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6. Techniki zbli(cid:285)one do oceny, rankingowania i(cid:98) selekcji technologii . . . 1.7. Wyzwania procesu selekcji i(cid:98) rankingowania technologii . . . . . . . . . . . Rozdzia(cid:239) 2. Przyk(cid:239)adowe kryteria oceny, rankingowania i(cid:98) selekcji technologii – przegl(cid:200)d literatury (Krzysztof Klincewicz) . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Ocena technologii z(cid:98) naciskiem na jej aspekty techniczne . . . . . . . . . . Kryteria oparte na dorobku bada(cid:241) w(cid:98) obszarze zarz(cid:200)dzania technologiami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model TRL (Technology Readiness Levels), NASA (USA, 1974–1995). . 2.2. Ocena technologii jako decyzja polityczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Ocena technologii z(cid:98) naciskiem na jej aspekty biznesowe . . . . . . . . . . Wykorzystanie techniki QFD (quality function deployment) do oceny technologii (Kim, Park i(cid:98) See; Korea, 1997) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model Technology Assessment Template, Technoscans Centre i(cid:98) Chartered Financial Analyst Institute (USA, 2007) . . . . . . . . . . . 2.4. Z(cid:239)o(cid:285)one modele oceny technologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model Hsu, Tzenga i(cid:98) Shyu (Tajwan, 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model Jolly’ego (Francja, 2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model De Coster i(cid:98) Butlera (Wielka Brytania, 2005) . . . . . . . . . . . . . . Model Chena, Chunga i(cid:98) Weia (Tajwan, 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model (cid:146)unarskiego (Polska, 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model Luchenga, Xina i(cid:98) Wenguanga (Chiny, 2010) . . . . . . . . . . . . . . Model Shena, Lina i(cid:98) Tzenga (Tajwan, 2011). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 17 17 20 23 25 28 30 34 37 37 37 40 41 44 44 44 45 45 48 49 54 55 56 58 6 Spis tre(cid:258)ci 2.5. Ocena patentów, wchodz(cid:200)cych w(cid:98) sk(cid:239)ad technologii . . . . . . . . . . . . . . . Model Patent Factor Index (PFI™) firmy Pantros IP (Stany Zjednoczone, 2005–2010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model IPscore® (Europejski Urz(cid:200)d Patentowy, 2009) . . . . . . . . . . . . . 2.6. Ocena etyczna i(cid:98) ekologiczna technologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model eTA (ethical Technology Assessment) Palma i(cid:98) Hanssona (Szwecja, 2006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kryteria oceny ekologicznej, okre(cid:258)lone przez Rad(cid:218) Wspólnot Europejskich (1996) i(cid:98) Schramma (Niemcy, 1998). . . . . . . . . . . . . . Model selekcji zielonych technologii Li, Liu, Tana i(cid:98) Du (Chiny, 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7. Ocena technologii w(cid:98) wybranych konkursach rz(cid:200)dowych . . . . . . . . . . . Kryteria oceny wniosków w(cid:98) konkursie Advanced Technology Program (ATP) (Stany Zjednoczone, 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kryteria oceny wniosków w(cid:98) Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (POIG) (Polska, 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kryteria oceny wniosków w(cid:98) konkursie Polski Produkt Przysz(cid:239)o(cid:258)ci (PPP) (Polska, 2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kryteria oceny wniosków w(cid:98) konkursie GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii (Polska, 2009–2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8. Podsumowanie przegl(cid:200)du modeli oceny technologii. . . . . . . . . . . . . . . 59 59 62 68 68 69 70 71 71 71 73 75 77 Rozdzia(cid:239) 3. Matematyczne metody oceny, rankingowania i(cid:98) selekcji 80 technologii (Arkadiusz Manikowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Specyfika metod oceny, rankingowania i(cid:98) selekcji technologii. . . . . . . 80 3.2. Charakterystyka najwa(cid:285)niejszych metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 82 Metoda delficka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Modele scoringowe – porównywanie parami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Metody statystyczne – analiza czynnikowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Multi-Attribute Utility Theory – MAUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Analytic Hierarchy Process – AHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Analytic Network Process – ANP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Data Envelopment Analysis – DEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Drzewa decyzyjne (ang. decision trees) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Rozmyta metoda AHP (ang. fuzzy AHP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Statystyka szara (ang. grey statistics) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Euklidesowa metoda rozmyta (ang. Fuzzy Euclid) . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Dualna metoda AHP (ang. dual AHP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 3.3. Analiza porównawcza metod rankingowania i(cid:98) selekcji technologii . . 118 Rozdzia(cid:239) 4. Propozycja algorytmu oceny, rankingowania i(cid:98) selekcji technologii (Krzysztof Klincewicz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 4.1. Uwagi wst(cid:218)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 7 4.2. Propozycja algorytmu O-R-S (oceny, rankingowania i(cid:98) selekcji technologii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Okre(cid:258)lenie specyfiki sytuacji decyzyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Dobór odpowiednich kryteriów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Ocena ekspercka technologii w(cid:98) oparciu o(cid:98) dobrane kryteria . . . . . . . . 134 Ocena ekspercka wzajemnej wa(cid:285)no(cid:258)ci kryteriów . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Obliczenia pozwalaj(cid:200)ce na stworzenie rankingu technologii. . . . . . . . 136 Rozdzia(cid:239) 5. Przyk(cid:239)ad zastosowania algorytmu O-R-S (Krzysztof Klincewicz, Arkadiusz Manikowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 5.1. Opis technologii wykorzystanych do analizy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 5.2. Zastosowanie metod rankingowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Wa(cid:285)no(cid:258)(cid:202) kryteriów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Prosta metoda scoringowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Metoda MAUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Metoda AHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 5.3. Podsumowanie wyników analiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Za(cid:239)(cid:200)cznik 1. Miary odleg(cid:239)o(cid:258)ci w(cid:98) przestrzeniach wielowymiarowych (Arkadiusz Manikowski). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Za(cid:239)(cid:200)cznik 2. Podstawy logiki rozmytej (Arkadiusz Manikowski) . . . . . . . . . . . 156 Za(cid:239)(cid:200)cznik 3. Kryteria oceny technologii (Krzysztof Klincewicz) . . . . . . . . . . . . 159 Kryteria dotycz(cid:200)ce innowacyjno(cid:258)ci (A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Kryteria dotycz(cid:200)ce konkurencyjno(cid:258)ci (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Kryteria strategiczne (C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Kryteria dotycz(cid:200)ce do(cid:258)wiadcze(cid:241) organizacji-dostawcy (D) . . . . . . . . . 164 Kryteria dotycz(cid:200)ce znaczenia technologii dla organizacji-dostawcy(cid:98) (E). . 166 Kryteria marketingowe (F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Kryteria dotycz(cid:200)ce zastosowa(cid:241) technologii (G) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Kryteria techniczne (H) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Kryteria dotycz(cid:200)ce technologii produkcyjnych (I). . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Kryteria dotycz(cid:200)ce ochrony patentowej (J) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Kryteria spo(cid:239)eczne i(cid:98) etyczne (K) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Kryteria ekologiczne (L). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ocena, rankingowanie i selekcja technologii
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: