Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00261 005535 21340734 na godz. na dobę w sumie
Ochrona przed wykorzystywaniem przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolno-spożywczymi – prawa i obowiązki przedsiębiorców - ebook/pdf
Ochrona przed wykorzystywaniem przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolno-spożywczymi – prawa i obowiązki przedsiębiorców - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887405 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezes UOKiK zyskał możliwość dyscyplinowania przedsiębiorców nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową w obrocie produktami rolno-spożywczymi, w tym nakładania na nich kar pieniężnych. Co istotne za naruszanie przepisów ustawy Prezes UOKiK może ukarać nie tylko przedsiębiorców stosujących takie praktyki, ale też kierowników, osoby pełniące funkcje zarządcze, a nawet pracowników kontrolowanej firmy.

 

Nowe przepisy obowiązują od 12 lipca 2017 r.Bezpośrednim celem ustawy jest wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i dystrybucji produktów rolnych i żywności. Każdy przedsiębiorca może obecnie zgłosić prezesowi UOKiK na piśmie zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania wobec niego praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Jeżeli Prezes UOKiK potwierdzi, że takie praktyki miały miejsce, może nałożyć na nieuczciwego przedsiębiorcę karę pieniężną nawet do 3% obrotu z roku poprzedzającego rok nałożenia kary.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

OCHRONA PRZED WYKORZYSTYWANIEM PRZEWAGI KONTRAKTOWEJ... 3 RAPORT MONITORA KSIĘGOWEGO Ochrona przed wykorzystywaniem przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolno-spożywczymi – prawa i obowiązki przedsiębiorców Prezes UOKiK zyskał możliwość dyscyplinowania przedsiębiorców nieuczci- wie wykorzystujących przewagę kontraktową w obrocie produktami rolno- -spożywczymi, w tym nakładania na nich kar pieniężnych. Co istotne, za naruszanie przepisów ustawy prezes UOKiK może ukarać nie tylko przedsię- biorców stosujących takie praktyki, lecz także kierowników, osoby pełniące funkcje zarządcze, a nawet pracowników kontrolowanej firmy. Ustawa z 30 listopada 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kon- traktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (dalej: ustawa) ma wyeliminować nieuczci- we praktyki handlowe z łańcucha dostaw surowców rolnych i żywności. Nowe przepisy obowiązują od 12 lipca 2017 r. Jak wynika z wyjaśnień UOKiK, bezpośrednim celem ustawy jest wyeliminowa- nie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami prowadzącymi dzia- łalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i dystrybucji produktów rolnych i żywności. Ustawa dotyczy stosunków między firmami prowadzącymi obrót produktami rolnymi i spożywczymi, jeśli łączna roczna wartość obrotów między stronami umowy przekracza 50 tys. zł rocznie, a całkowity roczny obrót przedsiębiorcy podejrzanego o nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej przekracza 100 mln zł. Potrzeba wprowadzenia regulacji wynikała z faktu braku równowagi pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw żywności, czyli z faktu występowania po jednej stronie silnych ekonomicznie, skonsolidowanych podmiotów sektora dystrybucji, a często także przetwórstwa, a po drugiej – słabszych, rozdrobnionych podmiotów produkujących surowce rolne i artykuły spożywcze. Nadrzędnym celem ustawy jest ochrona interesu publicznego, a nie indywidualnego. Ozna- cza to, że działania UOKiK mają wyeliminować nieuczciwe praktyki z obrotu gospodarczego, a nie zadośćuczynić konkretnym, poszkodowanym przedsiębiorcom. Indywidualne dochodzenie roszczeń nadal odbywa się przed sądem powszechnym. Istotne jest jednak to, że przedsiębiorcy poszkodowani takimi praktykami mogą – przez zgłoszenie do UOKiK – doprowadzić do ich za- niechania, bez potrzeby występowania z powództwem do sądu. Co prawda postępowanie przed UOKiK nie zapewni im „odszkodowania” w sensie ekonomicznym, ale daje szansę na polepszenie sytuacji jako strony kontraktu. Jacy przedsiębiorcy są objęci zakazem nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej Zakazem nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej objęci są zarówno dostawcy, jak i nabywcy produktów rolno-spożywczych. Definicje nabywcy oraz dostawcy celowo zosta- ły sformułowane w szeroki sposób, aby objąć jak najszersze spektrum umów zawieranych na tym rynku. Ustawa obejmuje więc wszystkich przedsiębiorców (z niektórymi wyjątkami – patrz „W jakich przypadkach ustawa nie ma zastosowania”). Istotne jest, że ustawa ta ma zastosowanie zarówno do przypadków, gdy dostawy produktów rolno-spożywczych mają miejsce pomiędzy sierpień 2017 r. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ochrona przed wykorzystywaniem przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolno-spożywczymi – prawa i obowiązki przedsiębiorców
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: