Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02447 035489 23435355 na godz. na dobę w sumie
Od listopada - obowiązkowy split payment i wiążąca informacja stawkowa - ebook/pdf
Od listopada - obowiązkowy split payment i wiążąca informacja stawkowa - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 17
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-652-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji zostały omówione zmiany w VAT wprowadzone od 1 listopada 2019 r. Zmiany dotyczą wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla 150 pozycji towarów i usług. Zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy tych towarów mają w związku z tym określone obowiązki. 
Od 1 listopada 2019 r. podatnicy zyskali też możliwość występowania o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Dzięki WIS podatnicy zyskają większą pewność swoich rozliczeń podatkowych – przede wszystkim co do prawidłowości stosowanych stawek VAT. Ochronę tę zyskają co prawda dopiero od 1 kwietnia 2020 r., ale dzięki wprowadzeniu WIS od listopada 2019 r. będą mieli czas, aby zawczasu wystąpić z wnioskiem o WIS. 
Z publikacji dowiesz się m.in.:

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Odlistopada–obowiązkowysplitpaymenti wiążącainformacjastawkowa III.RAPORTMONITORAKSIĘGOWEGO 1 Odlistopada–obowiązkowysplitpayment i wiążącainformacjastawkowa Zobaczwięcejinforlex.pl Pierwszy dzień listopada to moment wejścia w życie kolejnych już w drugim półroczu 2019 r. istotnych zmian w ustawie o VAT. Od tego dnia, płacąc za niektóre towary i usługi, podatnicy muszą stosować podzieloną płatność. Do- tychczas split payment był dobrowolny. Od 1 listopada 2019 r. w określonych przypadkach podatnik został zobligowany stosować taką procedurę. Uchy- bienie nowym obowiązkom może powodować nieprzyjemne konsekwencje. W listopadzie rozpoczynają swoje obowiązywanie również przepisy dotyczące całkiem nowej instytucji, jaką jest wiążąca informacja stawkowa (WIS), czyli nowe zasady weryfikacji stawek VAT. W publikacji przedstawiamy zmiany, któ- re zaczęły obowiązywać 1 listopada 2019 r. I.Obowiązkowysplitpayment Z dniem 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o VAT, którymi ustawodawca wprowadził obowiązek stosowania podzielonej płatności przy regulowaniu niektórych zobowiązań. Przypomnijmy, że split payment polega na: ■■ rozdzieleniu płatności wynikającej z faktury na kwotę netto i kwotę VAT, ■■ dokonaniu wpłaty tych kwot na dwa odrębne rachunki (rachunek rozliczeniowy i rachu- nek VAT). Zasady regulowania zobowiązań za pomocą split paymentu w formule fakultatywnej, co do zasady, pozostały bez zmian. Dodane zostały unormowania odnoszące się do tych transakcji, wobec których zachodzi obowiązek stosowania podzielonej płatności. Należy podkreślić, że przy identyfikacji obowiązku stosowania takiej metody zapłaty prawodawca nie posłużył się kryterium podmiotowym, ale przedmiotowym z uwzględnieniem wskaźni- ka wartości transakcji. Jakie warunki decydują o tym, że podatnik ma obowiązek zastoso- wać mechanizm podzielonej płatności, przedstawiamy w tabeli 1. Tabela1.Kiedypodatnikmaobowiązekstosowaćsplitpayment Lp. 1 1. Podatnik ma obowiązek dokonania zapłaty z zastosowaniem split paymentu, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: 2 Dokonuje zapłaty (wpłaca zaliczkę) za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT Uwaga! Podatnicy dokonujący dostawy/świadczący usługi wymienione w załączniku nr 15 oraz je nabywający mają obowiązek posiadać rachunek rozliczeniowy: ■ w banku lub SKOK otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ■ prowadzony w walucie polskiej. 3 listopad 2019 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Od listopada - obowiązkowy split payment i wiążąca informacja stawkowa
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: