Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
03126 018472 23492401 na godz. na dobę w sumie
Od matematyki do programowania uogólnionego - ebook/pdf
Od matematyki do programowania uogólnionego - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 288
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1031-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> algorytmy - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Pasjonująca matematyka dla programistów!

Program to nic innego jak ciąg poleceń realizujących zadany algorytm. A gdy mówimy o algorytmach, jesteśmy tylko o krok od matematyki! To wyjątkowo interesująca dziedzina, którą w praktyce powinien znać każdy programista. Jeżeli chciałbyś zrozumieć uogólnione zasady programowania oraz podstawy matematycznych abstrakcji, na których się ono opiera, to trzymasz w rękach odpowiednią publikację.

Na kolejnych stronach znajdziesz interesujące informacje na temat pierwszych algorytmów, historii zera oraz nowoczesnych teorii liczb. Po zdobyciu podstawowych wiadomości oraz poznaniu ogólnej historii matematyki przejdziesz do zaznajamiania się z abstrakcjami, takimi jak grupy, monoidy, półgrupy. Następnie opanujesz m.in. takie zagadnienia, jak wyprowadzanie algorytmu uogólnionego, struktury algebraiczne oraz sposoby organizacji wiedzy matematycznej. Sprawdzisz też, jak wyglądają najważniejsze koncepcje programowania, co to są algorytmy permutacyjne i czym zajmuje się kryptologia. Książka ta jest doskonałą lekturą, która pochłonie Cię na wiele godzin!

Poznasz między innymi: a także poczujesz ducha i aurę, które otaczały myślicieli, matematyków i twórców algorytmów od najdawniejszych czasów po współczesność.

Przekonaj się, jakie tajemnice kryje świat matematyki!Alexander A. Stepanov — jest autorem licznych prac o podstawach programowania. W swojej karierze programował systemy operacyjne, narzędzia, kompilatory oraz dodatkowe biblioteki. Jest laureatem nagrody Excellence in Programming, przyznawanej przez miesięcznik „Dr. Dobb’s Journal”, i autorem projektu standardowej biblioteki szablonów (STL) w języku C++.

Daniel E. Rose — zajmował kierownicze stanowiska w firmach Apple, AltaVista, Xigo, Yahoo! i A9.com. W swoich badaniach skupia się na wszystkich aspektach związanych z wyszukiwaniem danych. Na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego zrobił doktorat z kognitywistyki.

 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Podzi(cid:218)kowania 7 O autorach 9 Nota od autorów 11 1. O czym jest ta ksi(cid:200)(cid:285)ka 13 1.1. Programowanie a matematyka 14 1.2. Perspektywa historyczna 15 1.3. Wymagania 15 1.4. Przewodnik 16 2. Pierwszy algorytm 19 2.1. Mno(cid:285)enie po egipsku 20 2.2. Ulepszenie algorytmu 23 2.3. Przemy(cid:258)lenia zwi(cid:200)zane z rozdzia(cid:239)em 26 3. Teoria liczb wed(cid:239)ug staro(cid:285)ytnych Greków 27 3.1. Geometryczne proporcje liczb ca(cid:239)kowitych 27 3.2. Odsiewanie liczb pierwszych 30 3.3. Implementacja i optymalizacja kodu 33 3.4. Liczby doskona(cid:239)e 38 3.5. Program pitagorejski 42 3.6. Fatalny b(cid:239)(cid:200)d w tym programie 43 3.7. Przemy(cid:258)lenia zwi(cid:200)zane z rozdzia(cid:239)em 47 4. Algorytm Euklidesa 49 4.1. Ateny i Aleksandria 49 4.2. Algorytm Euklidesa znajdowania najwi(cid:218)kszej wspólnej miary 51 4.3. Tysi(cid:200)c lat bez matematyki 57 4.4. Dziwna historia zera 58 Poleć książkęKup książkę 4 Spis tre(cid:258)ci 4.5. Algorytmy obliczania reszty i ilorazu 60 4.6. Wspó(cid:239)u(cid:285)ytkowanie kodu 63 4.7. Uprawomocnienie tego algorytmu 65 4.8. Przemy(cid:258)lenia zwi(cid:200)zane z rozdzia(cid:239)em 67 5. Pojawienie si(cid:218) nowoczesnej teorii liczb 69 5.1. Liczby pierwsze Mersenne’a i liczby pierwsze Fermata 69 5.2. Ma(cid:239)e twierdzenie Fermata 74 5.3. Skracanie 78 5.4. Udowodnienie ma(cid:239)ego twierdzenia Fermata 82 5.5. Twierdzenie Eulera 84 5.6. Zastosowania arytmetyki modularnej 88 5.7. Przemy(cid:258)lenia zwi(cid:200)zane z rozdzia(cid:239)em 89 6. Abstrakcja w matematyce 91 6.1. Grupy 91 6.2. Monoidy i pó(cid:239)grupy 95 6.3. Niektóre twierdzenia o grupach 98 6.4. Podgrupy i grupy cykliczne 101 6.5. Twierdzenie Lagrange’a 103 6.6. Teorie i modele 107 6.7. Przyk(cid:239)ady teorii kategorycznych i niekategorycznych 110 6.8. Przemy(cid:258)lenia zwi(cid:200)zane z rozdzia(cid:239)em 113 7. Wyprowadzenie algorytmu uogólnionego 115 7.1. Rozwik(cid:239)anie wymaga(cid:241) dotycz(cid:200)cych algorytmu 115 7.2. Wymagania dotycz(cid:200)ce A 116 7.3. Wymagania dotycz(cid:200)ce N 120 7.4. Nowe wymagania 122 7.5. Zamiana mno(cid:285)enia na pot(cid:218)gowanie 123 7.6. Uogólnianie operacji 124 7.7. Obliczanie liczb Fibonacciego 127 7.8. Przemy(cid:258)lenia zwi(cid:200)zane z rozdzia(cid:239)em 130 8. Wi(cid:218)cej struktur algebraicznych 131 8.1. Wielomiany Stevina i NWD 131 8.2. Getynga i matematyka niemiecka 137 8.3. Noether i narodziny algebry abstrakcyjnej 142 8.4. Pier(cid:258)cienie 144 8.5. Mno(cid:285)enie macierzy i pó(cid:239)pier(cid:258)cienie 147 8.6. Zastosowanie: sieci spo(cid:239)eczne i najkrótsze (cid:258)cie(cid:285)ki 149 8.7. Dziedziny euklidesowe 151 8.8. Cia(cid:239)a i inne struktury algebraiczne 152 8.9. Przemy(cid:258)lenia zwi(cid:200)zane z rozdzia(cid:239)em 154 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 5 9. Uporz(cid:200)dkowanie wiedzy matematycznej 157 9.1. Dowody 157 9.2. Pierwsze twierdzenie 160 9.3. Euklides i metoda aksjomatyczna 163 9.4. Geometrie alternatywne wobec euklidesowej 165 9.5. Formalistyczne podej(cid:258)cie Hilberta 168 9.6. Peano i jego aksjomaty 171 9.7. Budowanie arytmetyki 174 9.8. Przemy(cid:258)lenia zwi(cid:200)zane z rozdzia(cid:239)em 177 10. Podstawowe koncepcje programowania 179(cid:3) 10.1. Arystoteles i abstrakcja 179 10.2. Warto(cid:258)ci i typy 182 10.3. Koncepty 183 10.4. Iteratory 18(cid:26) 10.5. Kategorie, cechy i operacje iteratorowe 188(cid:3) 10.6. Przedzia(cid:239)y 191 10.7. Wyszukiwanie liniowe 193 10.8. Wyszukiwanie binarne 194 10.9. Przemy(cid:258)lenia zwi(cid:200)zane z rozdzia(cid:239)em 199 11. Algorytmy permutacyjne 201 11.1. Permutacje i transpozycje 201 11.2. Zamiana przedzia(cid:239)ów 205 11.3. Rotacja 208 11.4. Zastosowanie cykli 211 11.5. Odwracanie 215 11.6. Z(cid:239)o(cid:285)ono(cid:258)(cid:202) przestrzenna 218 11.7. Algorytmy dostosowuj(cid:200)ce si(cid:218) do pami(cid:218)ci 219 11.8. Przemy(cid:258)lenia zwi(cid:200)zane z rozdzia(cid:239)em 220 12. Rozszerzenia NWD 221 12.1. Ograniczenia sprz(cid:218)towe i efektywniejsze algorytmy 221 12.2. Uogólnienie algorytmu Steina 224 12.3. To(cid:285)samo(cid:258)(cid:202) Bézouta 227 12.4. Rozszerzony NWD 231 12.5. Zastosowania NWD 235 12.6. Przemy(cid:258)lenia zwi(cid:200)zane z rozdzia(cid:239)em 236 13. Zastosowanie praktyczne 237 13.1. Kryptologia 237 13.2. Sprawdzanie pierwszo(cid:258)ci 240 13.3. Test Millera-Rabina 243 13.4. Algorytm RSA — jak dzia(cid:239)a i dlaczego 245 13.5. Przemy(cid:258)lenia zwi(cid:200)zane z rozdzia(cid:239)em 248 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 6 14. Wnioski 249 Lektury uzupe(cid:239)niaj(cid:200)ce 251 A Notacja 257 B Typowe techniki dowodowe 261 B.1. Dowód nie wprost 261 B.2. Dowód przez indukcj(cid:218) 262 B.3. Zasada klatek w go(cid:239)(cid:218)bniku 263 C C++ dla nieprogramuj(cid:200)cych w C++ 265 C.1. Funkcje szablonowe 265 C.2. Koncepty 266 C.3. Sk(cid:239)adnia deklaracji i sta(cid:239)e z typami 267 C.4. Obiekty funkcyjne 268 C.5. Warunki pocz(cid:200)tkowe i ko(cid:241)cowe oraz asercje 269 C.6. Algorytmy STL i struktury danych 269 C.7. Iteratory i przedzia(cid:239)y 271 C.8. Zastosowanie synonimów i funkcji typów w C++11 272 C.9. Listy inicjatorów w C++11 272 C.10. Funkcje lambda w C++11 273 C.11. Uwaga o podprogramach otwartych 273 Literatura 275 Skorowidz 279 (cid:189)ród(cid:239)a materia(cid:239)u zdj(cid:218)ciowego 285 Poleć książkęKup książkę d r u g i Pierwszy algorytm Moj(cid:285)esz szybko uczy(cid:239) si(cid:218) arytmetyki i geometrii. [...] Wiedz(cid:218) t(cid:218) czerpa(cid:239) od Egipcjan, którzy przedk(cid:239)adali nauk(cid:218) matematyki ponad wszystko. Filon z Aleksandrii, (cid:191)ywot Moj(cid:285)esza Algorytm jest skończonym ciągiem kroków składających się na wykonanie zadania obli- czeniowego. Algorytmy są tak blisko związane z programowaniem komputerów, że wielu ludzi znających to pojęcie przyjmuje zapewne, że idea algorytmu pochodzi z informatyki. Jednakże algorytmy istnieją od — dosłownie — tysięcy lat. W matematyce jest mnóstwo algorytmów, a niektórymi z nich posługujemy się na co dzień. Nawet sposób dodawania długich liczb, którego uczą się dzieci w szkole, jest algorytmem. Mimo swej długiej historii pojęcie algorytmu nie istniało od zawsze; musiało zostać wynalezione. Choć nie potrafimy określić, kiedy powstały pierwsze algorytmy, wiemy, że niektóre były znane w Egipcie już przed co najmniej czterema tysiącami lat. * * * Cywilizacja starożytnych Egipcjan skupiała się wzdłuż Nilu, a ich rolnictwo zależało od użyźniających glebę wylewów tej rzeki. Rodziło to trudność tego rodzaju, że po każdej powodzi wszystkie oznakowania granic poszczególnych pól były zmywane przez wodę. Do mierzenia odległości Egipcjanie używali sznurów i opracowali procedury umożliwia- jące powracanie do stanu zapisanego w rejestrach nieruchomości i odtwarzanie ich granic. Za zadanie to odpowiadała wybrana grupa kapłanów biegłych w owych matematycznych metodach; zwano ich „rozciągaczami sznurów”. W późniejszych czasach Grecy zaczęli ich nazywać geometrami, czyli „mierniczymi Ziemi”. Niestety, dysponujemy niewieloma zapisami dokumentującymi matematyczną wiedzę Egipcjan. Z tego okresu przetrwały tylko dwa źródła. Jednym z nich, na którym się skon- centrujemy, jest matematyczny papirus Rhinda, nazywany tak od nazwiska XIX-wiecznego Poleć książkęKup książkę 20 Rozdzia(cid:239) 2. Pierwszy algorytm szkockiego kolekcjonera, który kupił go w Egipcie. Jest to dokument z około 1650 roku przed naszą erą napisany przez skrybę o imieniu Ahmes. Zawiera serię problemów arytme- tycznych i geometrycznych oraz kilka tabel służących do obliczeń. W tym zwoju zapisano pierwszy odnotowany algorytm, metodę szybkiego mnożenia, a także drugi — do szyb- kiego dzielenia. Zacznijmy od przyjrzenia się algorytmowi szybkiego mnożenia, który (jak zobaczymy w dalszej części książki) aż do dzisiaj jest ważną metodą obliczeniową. 2.1. Mno(cid:285)enie po egipsku W egipskim systemie liczbowym, tak jak we wszystkich używanych przez starożytne cywili- zacje, nie posługiwano się zapisem pozycyjnym i nie istniał sposób reprezentowania zera. Wskutek tego mnożenie było niezwykle trudne i tylko niewielu wyćwiczonych rachmistrzów potrafiło je wykonywać. (Wyobraźmy sobie mnożenie dużych liczb, gdy mamy do dyspo- zycji tylko coś w rodzaju rzymskich liczebników). Jak definiujemy mnożenie? Nieformalnie jest to „dodawanie czegoś do siebie pewną liczbę razy”. Formalnie możemy zdefiniować mnożenie, rozbijając je na dwa przypadki: mno- żenie przez 1 i mnożenie przez liczbę większą od 1. Mnożenie przez 1 definiujemy w ten sposób: 1a (cid:32) a. (2.1) Teraz mamy do czynienia z przypadkiem, w którym chcemy obliczyć iloczyn liczniejszy o jeden od już obliczonego. Niektórzy czytelnicy mogą dopatrzyć się w tym postępowania indukcyjnego; później skorzystamy z tej metody bardziej formalnie. (n (cid:14) 1)a (cid:32) na (cid:14) a. (2.2) Jednym ze sposobów mnożenia a przez n jest n-krotne dodanie a do siebie. Jednak w wypadku dużych liczb może to być skrajnie żmudne, gdyż wymaga n (cid:16) 1 dodawań. W C++ taki algorytm wygląda jak niżej1: int mno(cid:285)enie0(int n, int a) { if (n == 1) return a; return mno(cid:285)enie0(n - 1, a) + a; } Te dwa wiersze kodu odpowiadają równaniom 2.1 i 2.2. Zarówno a, jak i n muszą być dodatnie, tak jak to było za czasów starożytnych Egipcjan. Algorytm opisany przez Ahmesa, wśród starożytnych Greków znany jako „mnożenie egipskie”, a przez wielu współczesnych autorów określany mianem „algorytmu rosyjskich chłopów”2, zasadza się na następującym spostrzeżeniu: 1 Dla wygody czytania stosujemy w przekładzie wersję kodu z polskimi nazwami w pełnym alfabecie, odmienianymi w tekście; po usunięciu z liter znaków diakrytycznych kod można ćwiczyć na kompu- terze — przyp. tłum. Poleć książkęKup książkę Mno(cid:285)enie po egipsku 21 4a (cid:32) ((a(cid:14)a)(cid:14)a)(cid:14)a (cid:32) (a (cid:14) a) (cid:14) (a (cid:14) a). To udoskonalenie opiera się na prawie łączności dodawania: a (cid:14) (b (cid:14) c) (cid:32) (a (cid:14) b) (cid:14) c. Umożliwia ono jednokrotne obliczenie a (cid:14) a i zmniejszenie liczby dodawań. Pomysł polega na połowieniu n i podwajaniu a, co prowadzi do konstruowania sumy wielokrotności potęg 2. W tamtych czasach w opisach algorytmów nie posługiwano się zmiennymi w rodzaju a i n; autor podałby przykład i skwitowałby go tak: „Tedy postępuj tak samo z innymi liczbami”. Ahmes nie był wyjątkiem. Przedstawił algorytm, pokazując nastę- pującą tabelę mnożenia n = 41 przez a = 59: 1 (cid:57) 59 118 2 4 236 8 (cid:57) 472 16 944 32 (cid:57) 1888 Każda pozycja po lewej jest potęgą 2. Każda pozycja po prawej jest wynikiem podwojenia poprzedniej pozycji (ponieważ dodawanie czegoś do siebie jest względnie łatwe). Zaznaczone wartości odpowiadają bitom 1 w dwójkowej reprezentacji liczby 41. Tablica w gruncie rzeczy oznajmia, że 41 × 59 (cid:32) (1 × 59) (cid:14) (8 × 59) (cid:14) (32 × 59), gdzie każdy z iloczynów po prawej stronie może być obliczony przez podwojenie 59 wła- ściwą liczbę razy. W algorytmie trzeba sprawdzać, czy n jest parzyste, czy nieparzyste, możemy więc domniemywać, że Egipcjanom znane było to rozróżnienie, choć nie mamy na to bezpo- średniego dowodu. Natomiast wiedzieli o tym z pewnością starożytni Grecy, który twier- dzili, że nauczyli się matematyki od Egipcjan. Oto jak zdefiniowali3 oni liczby parzyste i nie- parzyste, jeśli wyrazić to w notacji współczesnej4: n ), parzyste ( nnn (cid:159)(cid:14)(cid:32) 2 2 2 Wielu informatyków zaczerpnęło tę nazwę ze Sztuki programowania Knutha, gdzie jest podane, że podróżujący po XIX-wiecznej Rosji spotykali chłopów używających tego algorytmu. Jednakże pierwsza wzmianka o tym pochodzi z wydanej w 1911 roku książki Sir Thomasa Heatha, który tak zauważa: „Powie- dziano mi, że jest dziś w użyciu sposób (niektórzy mówią, że w Rosji, lecz nie zdołałem tego sprawdzić) [...]”. 3 Ta definicja występuje w pracy z I wieku zatytułowanej Wstęp do arytmetyki, księga I, rozdział VII, autorstwa Nikomachosa z Gerazy. Pisze on: „Parzyste jest to, co można podzielić na dwie równe części bez jedności pośrodku, a nieparzyste jest to, czego nie da się podzielić na dwie równe części z powodu wyżej wspomnianego wtrącenia jedności”. 4 Symbol strzałki „(cid:159)” czytamy jako „implikuje”. Zob. dodatek A, który zawiera zestawienie notacji matematycznej stosowanej w książce. Poleć książkęKup książkę 22 Rozdzia(cid:239) 2. Pierwszy algorytm 1 nn n (cid:16)(cid:14)(cid:16)(cid:32) 2 2 1 (cid:14) 1 (cid:159) nieparzyst n ). (e My oprzemy się również na tym wymaganiu: nieparzyste(n) (cid:159) połowa(n) (cid:32) połowa(n (cid:16) 1)5. Oto jak możemy wyrazić algorytm mnożenia po egipsku w języku C++: int mno(cid:285)enie1(int n, int a) { if (n == 1) return a; int wynik = mno(cid:285)enie1(po(cid:239)owa(n), a + a); if (nieparzyste(n)) wynik = wynik + a; return wynik; } Funkcję nieparzyste(x) możemy łatwo zaimplementować, badając najmniej znaczący bit x, a po(cid:239)ow(cid:218)(x) przez przesunięcie o jeden bit w prawo: bool nieparzyste(int n) { return n 0x1; } int po(cid:239)owa(int n) { return n 1; } Ile dodawań będzie wykonanych w mno(cid:285)eniu1? W każdym wywołaniu funkcji musimy wykonać dodawanie wskazywane przez + w a + a. Ponieważ w trakcie rekursji połowimy wartość, wywołamy funkcję log n razy6. Czasami będziemy też musieli wykonać inne doda- wanie, wskazane przez + w wynik + a. Tak więc łączna liczba dodawań wyniesie #+(n) (cid:32) (cid:3)(cid:172)log n(cid:188) (cid:14) (v(n) (cid:16) 1), gdzie v(n) oznacza liczbę jedynek w dwójkowej reprezentacji n (licznik populacji, inaczej licznik pop). Zredukowaliśmy zatem algorytm [o złożoności] O(n) do (logn ). O Czy to jest algorytm optymalny? Nie zawsze. Gdybyśmy na przykład chcieli pomnożyć przez 15, poprzedni wzór dałby taki wynik: #+(15) (cid:32) 3 (cid:14) 4 (cid:16) 1 (cid:32) 6. A przecież przez 15 moglibyśmy pomnożyć z użyciem tylko pięciu dodawań, korzystając z następującej procedury: int mno(cid:285)enie_przez_15(int a) { int b = (a + a) + a; // b == 3*a int c = b + b; // c == 6*a return (c + c) + b; // 12*a + 3*a } Taki ciąg dodawań jest nazywany łańcuchem dodawań. Odkryliśmy tu optymalny łańcuch dodawań dla 15. Niemniej algorytm Ahmesa jest w większości sytuacji wystarczająco dobry. 5 Połowa w sensie „przepołowienia” liczby naturalnej, z odrzuceniem reszty 1 — przyp. tłum. 6 Zapis „log” oznacza w całej książce logarytm przy podstawie 2, chyba że określono inaczej. Poleć książkęKup książkę Ulepszenie algorytmu 23 Ćwiczenie 2.1. Znajdź optymalne łańcuchy dodawań dla n 100. W którymś momencie czytelnik mógł zauważyć, że niektóre z tych obliczeń dałoby się wykonać jeszcze szybciej, gdybyśmy w sytuacji gdy pierwszy argument jest większy niż drugi, odwrócili najpierw ich kolejność (na przykład znacznie łatwiej byłoby obliczyć 3 (cid:117) 15 niż 15 (cid:117) 3). To prawda, Egipcjanie też o tym wiedzieli. Nie będziemy jednak dodawać tu tej optymalizacji, ponieważ — jak zobaczmy w rozdziale 7 — zechcemy na koniec uogólnić nasz algorytm na przypadki, w których argumenty są różnych typów i kolejność argumen- tów jest istotna. Ulepszenie algorytmu 2.2. Nasza funkcja mno(cid:285)enie1 wypada dobrze, jeżeli bierzemy pod uwagę liczbę dodawań, jednak wykonuje ona również (cid:172)log n(cid:188) rekurencyjnych wywołań. Ponieważ wywołania funkcji są kosztowne, chcielibyśmy przekształcić program tak, aby uniknąć tego wydatku. Zasada, z której tu skorzystamy, brzmi następująco. Często łatwiej jest wykonać więcej pracy niż mniej. W szczególności zamierzamy obliczać r (cid:14) na, gdzie r jest bieżącym wynikiem, który gromadzi częściowe iloczyny na. Inaczej mówiąc, zamierzamy wykonać mnożenie akumulacyjne zamiast samego mnożenia. Ta zasada okazuje się słuszna nie tylko w programowaniu, lecz również w projektowaniu sprzętu i w matematyce, gdzie często łatwiej jest udowodnić wynik ogólny niż konkretny. Oto jak wygląda nasza funkcja mno(cid:285)enie_akumulacyjne: int mno(cid:285)enie_akumulacyjne0(int r, int n, int a) { if (n == 1) return r + a; if (nieparzyste(n)) { return mno(cid:285)enie_akumulacyjne0(r + a, po(cid:239)owa(n), a + a); } else { return mno(cid:285)enie_akumulacyjne0(r, po(cid:239)owa(n), a + a); } } Zachowuje ona niezmiennik ściami tych zmiennych. r (cid:14) na (cid:14)(cid:32) r 0 an ,00 gdzie ,0r 0n i 0a są początkowymi warto- Możemy to jeszcze ulepszyć, upraszczając rekursję. Zauważmy, że dwa rekurencyjne wywołania różnią się tylko pierwszym argumentem. Zamiast dwóch rekurencyjnych wywo- łań — dla przypadku parzystego i nieparzystego — po prostu zmodyfikujemy wartość r, zanim wykonamy nawrót, w taki oto sposób: int mno(cid:285)enie_akumulacyjne1(int r, int n, int a) { if (n == 1) return r + a; if (nieparzyste(n)) r = r + a; return mno(cid:285)enie_akumulacyjne1(r, po(cid:239)owa(n), a + a); } Poleć książkęKup książkę 24 Rozdzia(cid:239) 2. Pierwszy algorytm Obecnie nasza funkcja jest rekursją ogonową (ang. tail-recursive), tzn. wywołanie reku- rencyjne występuje w niej tylko w wartości zwracanej. Wkrótce zrobimy z tego użytek. Zauważmy dwie rzeczy: (cid:120) n rzadko jest równe 1; (cid:120) jeśli n jest parzyste, nie ma sensu sprawdzać, czy jest równe 1. Możemy zatem dwukrotnie zmniejszyć liczbę porównań z 1, sprawdzając najpierw nie- parzystość: int mno(cid:285)enie_akumulacyjne2(int r, int n, int a) { if (nieparzyste(n)) { r = r + a; if (n == 1) return r; } return mno(cid:285)enie_akumulacyjne2(r, po(cid:239)owa(n), a + a); } Niektórzy programiści sądzą, że w procesie optymalizacji wykonywanej przez kompilator tego rodzaju przekształcenia zostaną zrobione za nas, jednak nieczęsto jest to zgodne z prawdą; kompilatory nie zamieniają jednego algorytmu na inny. To, co zrobiliśmy do tej pory, jest całkiem niezłe, lecz dążymy do całkowitego wyeli- minowania rekursji, aby uniknąć nakładów związanych z wywoływaniem funkcji. Jest to łatwiejsze do osiągnięcia, jeśli rekursja w funkcji jest ściśle ogonowa. Definicja 2.1. Procedura rekurencyjna z rekursją ściśle ogonową to taka, w której wszystkie ogonowe wywołania rekurencyjne są wykonane z parametrami formalnymi procedury w roli odpowiednich argumentów. To również możemy osiągnąć w prosty sposób, przypisując pożądane wartości zmien- nym, które będziemy przekazywać, zanim spowodujemy rekursję: int mno(cid:285)enie_akumulacyjne3(int r, int n, int a){ if (nieparzyste(n)) { r = r + a; if (n == 1) return r; } n = po(cid:239)owa(n); a = a + a; return mno(cid:285)enie_akumulacyjne3(r, n, a); } Teraz już łatwo to zamienić na program iteracyjny przez zastąpienie rekursji ogonowej konstrukcją while(true): int mno(cid:285)enie_akumulacyjne4(int r, int n, int a) { while (true) { if (nieparzyste(n)) { r = r + a; if (n == 1) return r; } n = po(cid:239)owa(n); Poleć książkęKup książkę Ulepszenie algorytmu 25 a = a + a; } } Korzystając z tak zoptymalizowanej funkcji mnożenia akumulacyjnego, możemy napisać nową wersję mnożenia. Ta nowa wersja będzie wywoływać naszą pomocniczą funkcję mno(cid:285)enie_akumulacyjne4: int mno(cid:285)enie2(int n, int a) { if (n == 1) return a; return mno(cid:285)enie_akumulacyjne4(a, n - 1, a); } Zauważmy, że pomijamy jedną iterację mno(cid:285)enia_akumulacyjnego4, wywołując je z wyni- kiem już ustawionym na a. Wszystko to wygląda bardzo ładnie z wyjątkiem sytuacji, gdy n jest potęgą 2. Pierwsze, co wykonujemy, to odjęcie 1, co oznacza, że mno(cid:285)enie_akumulacyjne4 będzie wywoływane z liczbą, która ma w rozwinięciu dwójkowym same jedynki — jest to najgorszy przypadek w naszym algorytmie. Unikniemy tego, wykonując zawczasu nieco pracy, gdy n jest parzy- sta, połowiąc ją (i podwajając a) dopóty, dopóki nie stanie się nieparzysta: int mno(cid:285)enie3(int n, int a) { while (!nieparzyste(n)) { a = a + a; n = po(cid:239)owa(n); } if (n == 1) return a; return mno(cid:285)enie_akumulacyjne4(a, n - 1, a); } Teraz jednak zauważamy, że zmuszamy funkcję mno(cid:285)enie_akumulacyjne4 do wykonania jednego niepotrzebnego sprawdzenia nieparzystości n, ponieważ wywołujemy ją z liczbą parzystą. Wykonamy więc na argumentach jedno połowienie i podwojenie przed jej wywo- łaniem, dochodząc w ten sposób do wersji ostatecznej: int mno(cid:285)enie4(int n, int a) { while (!nieparzyste(n)) { a = a + a; n = po(cid:239)owa(n); } if (n == 1) return a; // parzyste(n(cid:3)(cid:16)1) (cid:159) n (cid:16)1 (cid:122) 1 return mno(cid:285)enie_akumulacyjne4(a, po(cid:239)owa(n - 1), a + a); } Przepisywanie kodu Jak można było zobaczyć na przykładzie wykonanych przez nas przekształceń, przepisywa- nie kodu jest ważne. Nikt nie pisze dobrego kodu za pierwszym razem. Znalezienie najefek- tywniejszego lub ogólnego sposobu wykonania czegoś wymaga wielu iteracji. Żaden progra- mista nie powinien mieć jednoprzebiegowej mentalności. Poleć książkęKup książkę 26 Rozdzia(cid:239) 2. Pierwszy algorytm W czasie tego postępowania w którymś momencie mogła Ci przyjść do głowy taka myśl: „Jedna operacja więcej nie zrobi dużej różnicy”. Może się jednak okazać, że Twój kod będzie wykorzystywany ponownie wiele razy przez wiele lat. (Rzeczywistość dowodzi, że prowi- zorki w kodzie potrafią egzystować całymi latami). Ponadto tę taniutką operację, której w tej chwili zaoszczędzasz, w przyszłej wersji kodu ktoś mógłby zastąpić bardzo kosztowną. Inną korzyścią z dążenia do efektywności jest to, że takie postępowanie wymusza na Tobie głębsze zrozumienie problemu. Z kolei owo głębsze zrozumienie prowadzi do efektywniejszej implementacji — działa tu efekt spirali. Przemy(cid:258)lenia zwi(cid:200)zane z rozdzia(cid:239)em 2.3. Uczący się elementarnej algebry mają upraszczać wyrażenia tak długo, jak długo się da. W naszych kolejnych realizacjach algorytmu mnożenia po egipsku przeszliśmy podobny proces, przeformułowując kod w celu uczynienia go przejrzystszym i sprawniejszym. Każdy, kto programuje, musi nabrać nawyku podejmowania prób przekształcania kodu w dążeniu do otrzymania ostatecznej jego postaci. Zobaczyliśmy, jak powstawała matematyka w starożytnym Egipcie i jak dzięki niej zyska- liśmy pierwszy znany algorytm. Nieco dalej w książce powrócimy do niego, aby go rozsze- rzyć. Na razie jednak przeskoczymy o tysiąc lat do przodu, żeby przyjrzeć się odkryciom matematycznym z czasów starożytnej Grecji. Poleć książkęKup książkę Skorowidz A abakus, 58 abstrakcja, 14, 91 AKS, 244 aksjomat, 113, 154, 164 indukcji, 172 Peana, 171, 176 Playfaira, 165 algebra abstrakcyjna, 14, 91, 142 nieprzemienna, 145 przemienna, 145 Racaha, 221 algebraiczne liczby całkowite, 142 algorytm, 19 Ahmesa, 22 Euklidesa, 49, 54 Fletchera i Silvera, 212 Griesa-Millsa, 210 mnożenia, 22, 63 mnożenia egipskiego, 115 NWD, 65, 141 obliczania ilorazu, 60 obliczania reszty, 60, 65 odwracania, 219 rozszerzony NWD, 234 RSA, 240, 245 Steina, 224 algorytmy dostosowywalne do pamięci, 219 permutacyjne, 201 rotacji, 236 STL, 269 uogólnione, 115 Arystoteles, 179 arytmetyka liczb wymiernych, 235 modularna, 78, 88 asercja, 269 atrybuty typu, 185 automorfizm, 109 Bachet de Méziriac, 227 biblioteka STL, 13 boczne wejście, 239 bryły platońskie, 49 B C C++ algorytmy STL, 269 funkcje szablonowe, 265 iteratory, 271 koncepty, 266 obiekty funkcyjne, 268 składnia deklaracji, 267 stałe, 267 struktury danych, 269 zastosowanie synonimów, 272 C++11 funkcje lambda, 273 funkcje typów, 272 listy inicjatorów, 272 Poleć książkęKup książkę 280 całkowanie symboliczne, 236 cechy iteratorów, 190, 271 charakterystyka ciała, 153 ciało, 152, 155 ciało reszt pierwszych, 153 ciąg Fibonacciego, 128 rekurencji liniowej, 130 Claude Gaspar Bachet de Méziriac, 227 cykl, 211 cykl trywialny, 204 części zdalne, 183 D dana, 182 Dirichlet Gustav Lejeun, 141 dodawanie, 174 domknięcie przechodnie, 149 dostęp do cechy iteratora, 272 dowód, 157 małego twierdzenia Fermata, 82 nie wprost, 261 niekonstruktywny, 231 orzeczenia, 160 przez indukcję, 262 przez zaprzeczenie, 44 dyrektywa inline, 273 dziedzina całkowitości, 147, 155 definicji, 117 euklidesowa, 151, 155 dzielenie egipskie, 63 wielomianu, 136 dzielnik właściwy, 41 zera, 146 E efektywność algorytmów, 221 element główny, 229 neutralny, 92 odwracalny, 146 Euklides, 52 Euler Leonhard, 75 Skorowidz F Fermat, 71, 73 funkcja get_temporary_buffer, 220 iloraz_reszta, 64 mnożenia, 121 mnożenia dla monoidów, 122 negate, 126 NWM, 55, 60 odwracanie, 216, 217 odwracanie_multiplikatywne, 127 przesiej, 36 rotowanie, 216 tocjentu Eulera, 86 znajdź, 250 funkcje jednokierunkowe, 239 jednokierunkowe z bocznym wejściem, 239 lambda, 273 multiplikatywne, 40 regularne, 186 szablonowe, 265 typu, 185, 272 funktor, 268 G Galois Évariste, 94 Gauss Carl Friedrich, 138 GCD, 234 generator grupy, 102, 111 geometria hiperboliczna, 166 główna dziedzina ideału, 230 gnomon, 29 graf, 150 graf zaprzyjaźnień, 149 grupa, 91, 154 abelowa, 92, 154 addytywna, 92, 119 cykliczna, 101, 102 Kleina, 112 H Hilbert David, 169 historia zera, 58 Poleć książkęKup książkę Skorowidz I ideał, 228 główny, 229 kombinacji liniowych, 228 identyczność warstw, 103 iloczyn macierzy i wektora, 147 skalarny wektorów, 147 implementacja kodu, 33 teorii, 108 implikacja przeciwstawna, 259 indukcja, 99, 262 iteratory, 186 dwukierunkowe, 188, 271 o dostępie swobodnym, 188, 271 postępujące, 188, 271 powiązane, 189 segmentowane, 189 wejściowe, 188, 271 wyjściowe, 188 J jedynka, 146 język APL, 127 C++,, 265 C++11, 265 K kategorie iteratorów, 188 klucze, 238 koncepcje programowania, 179 koncepty, 33, 183, 266 konstrukcja kopii, 117 konstruktor kopiujący, 186 krok, 32 krok indukcyjny, 99, 175, 262 kryptoanaliza, 237 kryptografia, 237 kryptologia, 237 kryptosystem, 238 kryptosystem z kluczem publicznym, 237, 239 kwadrywium, 28 281 L Lagrange Joseph-Louis, 105 lemat o ideale kombinacji liniowych, 228 o ideałach w dziedzinach euklidesowych, 229 o nieodwracalności, 83 o odwracalności, 230 o pełnym pokryciu warstwami, 103 o permutacji reszt, 77 o reszcie rekurencyjnej, 55 o rozłączności warstw, 103 o rozmiarze warstw, 103 o transpozycji, 203 o wyszukiwaniu binarnym, 197 prawo samoskracania, 80 prawo skracania, 80 Leonardo z Pizy, 59, 127 liczba dodawań, 23 rekurencyjnych wywołań, 23 liczby Carmichaela, 242 całkowite Eisensteina, 142 całkowite Gaussa, 140, 142 doskonałe, 38, 70 Fibonacciego, 127 figuratywne, 42 naturalne, 171 nieparzyste, 21 niewymierne, 46 parzyste, 21 pierwsze, 30 pierwsze Fermata, 69, 74 pierwsze Mersenne’a, 69, 70 porządkowe pozaskończone, 174 prostokątne, 29 rzeczywiste, 153 trójkątne, 29 względnie pierwsze, 40, 83 zaprzyjaźnione, 69 zespolone, 139, 153 złożone, 85 licznik rund, 207 listy inicjatorów, 272 Poleć książkęKup książkę 282 Skorowidz (cid:146) łańcuch dodawań, 22 łączność dodawania, 158, 175 mnożenia, 158 Łobaczewski Mikołaj Iwanowicz, 166 M małe twierdzenie Fermata, 74, 89, 106 Mersenne Marie, 70 metoda aksjomatyczna, 163 miara wspólna, 53 mnożenie, 20, 123, 174 akumulacyjne, 23 egipskie, 115 macierzy, 147, 148 modularne, 88 model, 108 model izomorficzny, 109 modulo, 80 moduł, 153, 155 monoid, 95, 122, 154 monoid multiplikatywny, 124 multiplikatywna odwrotność modulo, 80 N największa wspólna miara, 42 największy wspólny dzielnik, Patrz NWD następnik, 171, 187 nieprzemienna grupa addytywna, 119 Noether Emmy, 142 norma, 152 euklidesowa, 152 zespolona, 152 notacja, 257 NWD, 65, 136, 151, 221 NWD rozszerzony, 234 O obiekt, 183 obiekt funkcyjny, 126, 212, 268 obliczanie ilorazu, 60 liczb Fibonacciego, 127, 129 NWD, 51, 67, 136 reszty, 60 odcedzanie liczb pierwszych, 30 odwracalność, 215, 230 odwracalność następnika, 174 odwrotność, 99 iloczynu, 99 potęgi, 99 odwrócenie małego twierdzenia Fermata, 84 operacja, 124 operacja odwracania, 92 optymalizacja kodu, 33 otwieranie kodu, 274 P palindromowe liczby pierwsze, 37 Peano Giuseppe, 172 permutacja, 202 PID, principal ideal domain, 230 pierścień, 144, 155 pierścień unitarny, 145 Pitagoras, 27 Platon, 50 podejście Hilberta, 168 podgrupa, 101, 102 Poincaré Henri, 231 postulat równoległości, 164 potęga odwrotności, 99 potęgowanie, 123 pozaskończone liczby porządkowe, 174 półgrupa, 96, 118, 154 półpierścień, 148, 150, 154 boolowski, 150 tropikalny, 150 półregularność, 186 prawo doskonalenia interfejsu, 217 kompletności, 207 łączności dodawania, 21 przydatnych zwrotów, 64, 205 samoskracania, 80 separowania typów, 206 skracania, 80 trychotomii, 43 predykat, 184 problemy Hilberta, 170 programowanie uogólnione, 13, 130 proporcje liczb całkowitych, 27 prymarność, 240 Poleć książkęKup książkę Skorowidz przedział danych, 271 ograniczony, 191 wyliczany, 191 przemienność dodawania, 157, 176 mnożenia, 158 potęgowania, 97 przesiewanie, 34 przestrzeń Hilberta, 170 polilogarytmiczna, 218 wektorowa, 153, 155 przypadek bazowy, 262 punkt podziału, 196 R redukcja, 127 redukcja mocy, 35 rekurencja liniowa, 130 rekursja ogonowa, 24 ściśle ogonowa, 24 w dół, 61 w górę, 56 relacje między strukturami, 113 reszta rekurencyjna, 55 rotacja, 208 rozkład na czynniki, 141 na czynniki pierwsze, 41 rozłączność warstw, 103 rozmiar kroku, 32 warstw, 103 rozszerzanie ciała, 153 rozszerzony algorytm Euklidesa, 234 NWD, 221, 231 równoważność, 118 RSA, 240, 245 rząd, 100 dowolnego elementu, 106 grupy, 100 podgrupy, 104 283 S schemat Hornera, 134 sito Eratostenesa, 31 skracanie, 78 sprawdzanie prymarności, 240 Stevin Simon, 132 STL, Standard Template Library, 13, 110 stopień wielomianu, 135 struktura ciało, 155 ciało proste, 155 dziedzina całkowitości, 155 dziedzina euklidesowa, 155 grupa, 113, 154 grupa abelowa, 113, 154 grupa cykliczna, 114 moduł, 155 monoid, 113, 154 pierścień, 155 półgrupa, 113, 154 półpierścień, 154 przestrzeń wektorowa, 155 struktury algebraiczne, 91, 131 danych, 269 strumień wejściowy, 188 suma alikwotowa, 40 symbol strzałki, 21 szyfr Cezara, 238 świadek, 242 (cid:165) T tablica, 119 Tales z Miletu, 161 techniki dowodowe, 261 tekst jawny, 238 zaszyfrowany, 238 teoria, 107 kategoryczna, 110 liczb, 14, 27, 69 niekategoryczna, 110 uniwalentna, 110 test Millera-Rabina, 243 Poleć książkęKup książkę 284 tocjent, 85 tożsamość Bézouta, 227, 230 transpozycja, 203 twierdzenie, 160 Cayleya, 202 Euklidesa, 39, 76 Eulera, 84, 86, 107 Lagrange’a, 103 o grupach, 100 o liczbie podstawień, 204 o wartości pośredniej, 133 Talesa, 162 Wilsona, 81 typ obiektu, 183 regularny, 118 szablonowy, 116 wartości, 183 zakresu, 190 U uogólnienie operacji, 124 algorytmu Steina, 224 W warstwa, 103 wartość, 182 warunki początkowe, 269 wektor, 119 wielkie twierdzenie Fermata, 73 wielkości niewspółmierne, 53 wielomian, 136 Stevina, 131 unormowany, 142 wnioskowanie podług równości, 117 wspólna miara odcinków, 42 współużytkowanie kodu, 63 Skorowidz wydobycie, 187 wymagania dotyczące A, 116 dotyczące algorytmu, 115 dotyczące N, 120 semantyczne, 117 wyrażenie lambda, 198 wyszukiwanie binarne, 194, 197 liniowe, 193 wzajemne odwrotności, 79 wzór na różnicę potęg, 39 sumę dzielników, 41 sumę nieparzystych potęg, 39 Z zamiana zasada mnożenia na potęgowanie, 123 przedziałów, 205 dobrego uporządkowania, 43 dołączania – wykluczania, 87 klatek w gołębniku, 100, 263 zastosowania arytmetyki modularnej, 88 cykli, 211 NWD, 235 synonimów, 272 zbiór liczb względnie pierwszych, 85 zdanie warunkowe, 259 zero, 58 złożoność algorytmu, 22 przestrzenna, 218 znajdowanie największego wspólnego dzielnika, 51 ścieżek, 149 znakowanie sita, 33 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Od matematyki do programowania uogólnionego
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: