Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00046 017343 23379353 na godz. na dobę w sumie
Od zera do e-obywatela z Windowsem 8 - ebook/pdf
Od zera do e-obywatela z Windowsem 8 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 300
Wydawca: ITStart Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61173-75-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).

Książka Od Zera do E-Obywatela z Windows 8 to nie tylko poradnik dla osób, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę z komputerem ale również może być przeznaczona dla wszystkich aktywnie korzystających na co dzień z komputera jako kompendium wiedzy i uzupełnienie dotychczas zgromadzonych informacji. W książce znaleźć można również zagadnienia zaawansowane, które pomogą zabezpieczyć komputer przed wirusami, bezpiecznie kupować i płacić w sieci, uczestniczyć w dyskusjach czy wyszukiwać interesujące nas informacje. Zwrócono też uwagę na bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników komputera i Internetu przed wpływem niepożądanych treści. Książka nadaje się również jako idealny podręcznik do programu e-Obywatel, dostosowana jest do najnowszego sylabusu i ułatwia przygotowanie się do zdania niezbędnego egzaminu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Proste programy Rozdział 1.3 – Proste programy 1.3. Proste programy Tworzenia nowego dokumentu Podstawowymi programami do tworzenia dokumentów tekstowych są instalowane wraz z Windows-em:  Notatnik (Rysunek 1.3.1.) – służy tylko do wprowadzania tekstu, nie posiada to: zapis, żadnych zaawansowanych opcji. Dostępne opcje notatnika otwieranie istniejącego dokumentu, zmiana stylu i rozmiaru czcionki oraz drukowanie. Do dokumentu pisanego w notatniku nie można wkleić obrazka, czy ozdobnego tekstu, nie posiada korektora błędów.  WordPad (Rysunek. 1.3.2.) – jest to prosty edytor tekstu z możliwością jego formatowania, można w nim zmieniać kolor tekstu, wyrównać tekst, czy wstawić listę wypunktowaną. Posiada mniej funkcji niż Microsoft Word, jednak istnieje w prawie każdej wersji systemu Windows począwszy od Windows 95. Najpopularniejszym programem do tworzenia oraz zaawansowanej edycji dokumentów jest Microsoft Word (przedstawia go Rysunek 1.3.3.), jednak nie jest domyślnie wbudowany w system. Należy go osobno zakupić, po czym zainstalować. Najczęściej występuje w pakiecie aplikacji biurowych Microsoft Office. W czasie tworzenia dokumentu w tym programie, można do tekstu dołączać obrazki, wstawiać wykresy, czy tabele. Posiada on korektor błędów, słownik synonimów oraz zaawansowane opcje edycji tekstu. W tym rozdziale zajmiemy się wyżej wymienionymi programami, Notatnikiem i WordPad-em w wersji podstawowej, oraz Word-em w wersji 2013. Warto wiedzieć! Podstawowe i najbardziej znane programy w systemie Windows tworzenia dokumentów to: Notatnik, WordPad, Word. do 45 Rozdział 1.3 – Proste programy Rysunek 1.3.1. – Okno Notatnika Rysunek 1.3.2 – Okno WordPad-a 46 Rozdział 1.3 – Proste programy Rysunek 1.3.3. – Program Word 2013 Otwieranie istniejących dokumentów Dokument zapisany w każdym z wcześniej wymienionych programów, można otworzyć na dwa sposoby:  Poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na dowolnej ikonie dokumentu – Rysunek 1.3.4.  Poprzez program, w którym dokument został zapisany. Chcąc tego dokonać należy z zakładki Plik wybrać polecenie Otwórz, co przedstawia Rysunek 1.3.5., a następnie wyszukać dany dokument w naszym komputerze i nacisnąć dwa razy na jego ikonę. Warto wiedzieć! szybciej otworzyć stworzony Chcąc wcześniej wystarczy w otwartym edytorze tekstu użyć skrótu klawiszowego Ctrl+O. dokument, 47 Rozdział 1.3 – Proste programy Rysunek 1.3.4. – Otwieranie dokumentu wprost z dysku Plik Otwórz Rysunek 1.3.5. – Otwieranie dokumentu w programie Notatnik 48 Rozdział 1.3 – Proste programy W przypadku Worda 2013 procedura otwierania pliku jest podobna. Wybieramy zakładkę Plik, następnie polecenie Otwórz tych czynnościach, po prawej stronie zobaczymy przycisk Przeglądaj. Klikając na niego zostanie wyświetlone okno dialogowe, gdzie wybieramy nasz plik. Rysunek 1.3.6. przedstawia tą sytuację. i polecenie Komputer. Po Rysunek 1.3.6. – Otwieranie pliku wprost z programu Word 2013 Wprowadzanie tekstu i jego edycja W celu stworzenia dowolnego dokumentu tekstowego wystarczy uruchomić zainstalowany na naszym komputerze dowolny edytor tekstu, po czym możemy bezpośrednio przystąpić do wprowadzania dowolnego tekstu. Dla przykładu otwórzmy Notatnik. Jeżeli styl lub rozmiar tekstu się nam nie podoba, możemy go w każdej chwili zmienić w tym celu z menu Format wybrać opcję Czcionka, co przedstawia Rysunek 1.3.7. Czynność ta spowoduje otwarcie kolejnego okna. 49 Rysunek 1.3.7. – Zmienianie stylu i rozmiaru czcionki Rozdział 1.3 – Proste programy W kolejnym oknie będziemy mogli wybrać styl i rozmiar czcionki, co pokazuje Rysunek 1.3.8. Rysunek 1.3.8. – Wybór rozmiaru i stylu czcionki Zmiana stylu i rozmiaru czcionki w WordPadzie i Wordzie jest o wiele łatwiejsza, wszystkie opcje związane z formatowaniem tekstu dostępne są na tzw. „zakładkach” widocznych w górnej części okna – Rysunek 1.3.9. Ponadto w tych programach można zmieniać styl i rozmiar czcionki dla różnych fragmentów tekstu z osobna, czego nie można było dokonać w notatniku. Rysunek 1.3.9. - Zmiana rozmiaru i stylu czcionki w Wordzie i WordPadzie 50 Rozdział 1.3 – Proste programy W dwóch bardziej zaawansowanych edytorach tekstu istnieje również możliwość opcja wyrównywania tekstu. Tekst można wyrównać do prawej strony kartki papieru, lewej, wyśrodkować, lub wyjustować. Chcąc to zrobić, wystarczy nacisnąć jedną z czterech ikonek wyrównywania tekstu, które znajdują się obok menu zmiany stylu i rozmiaru czcionki. Rysunek 1.3.10. przedstawia ikony. Aktualnie wybrana opcja wyrównywania jest podświetlona. te Rysunek 1.3.10. – Opcje wyrównywania tekstu Warto wiedzieć! dokumencie Innym sposobem zmiany wyrównania tekstu w skróty klawiszowe: wyrównanie do prawej Ctrl+R, wyrównanie do lewej Ctrl+L, wyśrodkowanie Ctrl+E, justowanie Ctrl+J. są Do tworzonego dokumentu w edytorze tekstu Word można wklejać obrazy. W tym celu należy wybrać z zakładki Wstawianie, znajdującej się w górnej części okna programu, przycisk Obrazy. Rysunek 1.3.11. przedstawia tą sytuację. Następnie należy wyszukać obraz na dysku naszego komputera, podobnie jak to miało miejsce z otwieraniem dokumentów. Rysunek 1.3.11. – Wstawianie obrazu do dokumentu W edytorach z możliwością formatowania tekstu, możemy tekst pogrubić, użyć czcionki pochyłej (kursywa) lub możemy go podkreślić. Dopuszczalna jest również zmiana koloru wprowadzanego tekstu. Chcąc podkreślić, pogrubić lub pisać test kursywą w Wordzie 2013, należy z zakładki Narzędzia Główne użyć przycisku z literką „B” dla 51 Rozdział 1.3 – Proste programy pogrubienia, „I” dla pisania kursywą lub „U” dla podkreślenia – Rysunek 1.3.12. W WordPadzie sprawa formatowania ma się podobnie. Innym sposobem zmiany wyglądu czcionki są skróty klawiszowe: Ctrl+B dla pogrubienia, Ctrl+I dla pisma kursywą i Ctrl+U dla podkreślenia. Rysunek 1.3.12. – Przyciski edycji wyglądu tekstu w Wordzie Chcąc z kolei zmienić kolor tekstu w WordPadzie lub Wordzie należy nacisnąć przycisk z literą „A” z kolorowym podkreśleniem i wybrać odpowiedni kolor. Rysunek 1.3.13. przedstawia przyciski. Rysunek 1.3.13. – Przyciski do zmiany koloru tekstu Zapisywanie plików w różnych formatach tekst do dowolnego edytora nie Wprowadzony jednak nigdzie zapisany w komputerze i widoczny tylko na ekranie komputera, może zostać bezpowrotnie utracony. Dlatego, aby go zachować, należy zapisać dokument. W opisanych wcześniej edytorach dokonuje się tego w podobny sposób lecz nie identyczny. Zacznijmy, więc od zapisywania dokumentów w Notatniku. jest W celu zapisania dokumentu w tym programie należy wybrać z menu Plik pozycję Zapisz jako… Rysunek 1.3.14 przedstawia tą sytuację. 52 Rozdział 1.3 – Proste programy Rysunek 1.3.14. – Zapisywanie dokumentu Po wykonaniu powyższej czynności otwiera się okno zapisywania dokumentu. Najpierw należy wybrać miejsce na dysku, gdzie ma zostać zapisany plik. Następnie wpisujemy nazwę jaką ma posiadać nasz dokument. W przedostatnim kroku należy wybrać typ pliku w jakim dokument ma być zapisany. W przypadku programu Notatnik do wyboru mamy tylko jeden typ: „.txt”. W programie WordPad jest więcej, między innymi: „.txt” i „.rtf”. Ostatni krok to kliknięcie przycisku Zapisz. Rysunek 1.3.15 – Zapisywanie dokumentu na dysku 53 Rozdział 1.3 – Proste programy W programie WordPad zapisywanie pliku wygląda trochę inaczej niż w przypadku programu Notatnik. Wybieramy zakładkę Plik, a następnie najeżdżamy strzałką na polecenie Zapisz jako…. Po chwili po prawej stronie zobaczymy różne możliwości zapisu pliku. Wybieramy więc Dokument sformatowany i na ekranie ukazuje się okno dialogowe, gdzie zapisujemy plik jak w przypadku programu Notatnik. Rysunek 1.3.16. przedstawia te kroki. Rysunek 1.3.16. – Zapisywanie dokumentu na dysku w WordPad Przejdźmy teraz do programu Word. Zapisywanie w tym programie w starszych wersjach było identyczne jak w programie Notatnik czy WordPad. Od wersji 2007 zapisywanie nieco się zmieniło. Dlatego, aby zapisać plik należy wybrać zakładkę Plik, następnie polecenie Zapisz jako i polecenie Komputer. Po tych czynnościach, po prawej stronie zobaczymy przycisk Przeglądaj. Klikając na niego zostanie wyświetlone okno dialogowe, gdzie zapisujemy nasz plik jak w przypadku poprzednich programów. Na Rysunku 1.3.17. pokazane są powyższe kroki. 54 Rozdział 1.3 – Proste programy Rysunek 1.3.17. – Zapisywanie dokumentu na dysku w Word W programie Word 2013 posiadamy wiele więcej typów pliku w jakich możemy zapisać. Jednak nie należy się tym zrażać, po prostu postępujemy analogicznie jak w poprzednich programach, czyli wybieramy miejsce na dysku, wpisujemy nazwę pliku i wybieramy typ w jakim ma zostać zapisany. Dokumenty programu Word 2013 mają domyślne rozszerzenie „.docx” – starsze wersje Worda zapisywały pliki w formacie „.doc”. Warto wiedzieć! Zapisując dokument w formacie .txt jego treść przekształci się w czysty tekst bez śladów wcześniejszego formatowania, tzn. dokument, w którym znajduje się obraz, kolorowa czcionka itp., zostanie zamieniony na zwykły tekst, a wstawione obiekty nie będą dołączone. Chcąc zapisać dokument bez utraty formatowania należy użyć format tekstu sformatowanego .rtf lub .docx Czasami zachodzi potrzeba zapisania dokumentu tekstowego w innym formacie niż obsługujący go program np. chcąc w edytorze tekstu stworzyć prostą stronę internetową, która do poprawnego otwarcia w przeglądarce internetowej musi posiadać rozszerzenie „.html” lub „.htm”. W tym celu w prostych edytorach tekstowych wystarczy przy zapisie wybrać opcję Zapisz jako i w polu gdzie definiuje się nazwę pliku zmienić jego rozszerzenie np. z txt na html. Należy jednak pamiętać, że nazwa pliku od rozszerzenia musi być koniecznie rozdzielona kropką, co przedstawia Rysunek 1.3.18. 55 Rozdział 1.3 – Proste programy Rysunek 1.3.18. – Zapisywanie pliku w .html W programie Word, aby zapisać plik w innym formacie musimy wykonać nieco inne czynności niż dotychczas opisaliśmy. Przechodząc poprzez standardowe kroki zapisu dokumentu: Zakładka Plik, Zapisz jako, Komputer i Przeglądaj, na ekranie wyświetlone zostaje znane nam już okno dialogowe zapisu pliku. Wybieramy lokalizację pliku na dysku, wpisujemy nazwę oraz coś z listy rozwijanej wybieramy pożądany format. Po dokonaniu tych czynności klikamy na Zapisz. Dla przykładu zapiszemy dokument jako „Strona sieci Web”, co obrazuje Rysunek 1.3.19. 56 Rozdział 1.3 – Proste programy Rysunek 1.3.19. - Zapis dokumentu jako strona sieci Web Plik zostaje wtedy zapisany z rozszerzeniem .html lub .htm. Wówczas możemy go otworzyć w przeglądarce internetowej, a nawet umieścić na stronie WWW. Wygląd dokumentu otwartego w przeglądarce Internet Explorer przedstawia Rysunek 1.3.20. Rysunek 1.3.20. - Dokument otwarty w przeglądarce internetowej 57 Rozdział 1.3 – Proste programy Drukowanie Tak jak w poprzednim temacie procedurę drukowania przedstawimy w kilku programach. W edytorach takich jak Notatnik i WordPad drukowanie wygląda podobnie. Chcąc wydukać dowolny dokument wybieramy z menu Plik pozycję Drukuj… w przypadku programu Notatnik lub z zakładki Plik polecenie Drukuj, w programie WordPad. Możemy także użyć skrótu klawiszowego Ctrl+P. Po wykonaniu tej czynności na ekranie pojawia się okno drukowania, co przedstawia Rysunek 1.3.21. Pierwszym krokiem jaki musimy zrobić to wybrać drukarkę. Jeśli drukarka jest podłączona do naszego komputera, jej ikona będzie widoczna w okienku. Jeśli natomiast chcemy skorzystać z drukarki sieciowej, klikamy na przycisk Znajdź drukarkę…. Rysunek 1.3.21. – Wybór drukarki Teraz należy ustawić preferencje drukowania, to znaczy rozmiar strony (A4, A5) czy też orientację kartki papieru (poziomą czy pionową). W tym celu klikamy na przycisk Preferencje, po czym pojawia się okno z ustawieniami drukowania, co przedstawia Rysunek 1.3.22. Widok może się różnić w zależności od zainstalowanego oprogramowania. W zakładce Ustawienia drukowania wybieramy Typ papieru oraz Rozmiar papieru. Jeśli wymiary papieru są niestandardowe, czyli nie ma go w menu, wtedy sytuacji wybieramy Rozmiar niestandardowy. nowe wymiary w tej należy wprowadzić 58 Rozdział 1.3 – Proste programy Warto wiedzieć! rodzaju Preferencje drukowania mogą różnić się w zależności od drukarki oprogramowania. i zainstalowanego Niektórzy drukarek wprowadzają bardziej rozbudowane opcje drukowania. producenci Rysunek 1.3.22. – Przykładowe preferencje drukowania W oknie ustawień drukowania możemy również zdefiniować jakość samego wydruku czy też dodatkowe opcje takie jak: Znak wodny, Lustrzane odbicie czy też Wiele stron na jednym arkuszu, czy też określić ilość kopii, które chcemy wykonać. Jeśli jesteśmy pewni, że wszystko jest poprawnie ustawione, klikamy myszką na OK i powracamy do poprzedniego okna. W przypadku dokumentów wielostronicowych, pozostało jeszcze ustawienie, które strony dokumentu mają zostać wydrukowane. Jeżeli w dziale Zakres stron wybierzemy opcję Wszystko, wówczas cały dokument zostanie przesłany do drukarki. W przypadku wyboru opcji Zaznaczenie, wydrukowany zostanie tylko i wyłącznie wcześniej zaznaczony fragment tekstu. Bieżąca strona to drukowanie strony, na której obecnie 59 Rozdział 1.3 – Proste programy znajduje się kursor. W polu Strony wpisujemy numery stron jakie chcemy wydrukować oddzielając je przecinkami lub też możemy wskazać zakres stron do wydruku wpisując np. 7-11, co będzie skutkowało wydrukowaniem stron z zakresu siedem do jedenaście. Wszystkie możliwości ustawień zakresu wydruku przedstawia Rysunek 1.3.23. Gdy wszystko jest już ustawione, wybieramy OK, wtedy przy poprawnym podłączeniu i zainstalowaniu drukarki dochodzi do drukowania dokumentu. Rysunek 1.3.23. - Wybór zakresu drukowania 60 Rozdział 1.3 – Proste programy Teraz przejdźmy do programu Word 2013. Aby wydrukować dokument należy kliknąć na zakładkę Plik i wybrać pozycję Drukuj. Rysunek 1.3.24. – Drukowanie w Word 2013 Jak widzimy na Rysunku 1.3.24. już w oknie programu Word 2013 posiadamy ustawienia związane z drukowanie dokumentu. W prawej części programu widzimy także podgląd drukowanego dokumentu. Link „Właściwości drukarki” służy do zdefiniowania ustawień drukowania, podobnie jak to miało miejsce w poprzednich programach, w których to do tego celu służył przycisk Preferencje. Tuż nad ustawieniami wybieramy drukarkę jaką chcemy wykorzystać do wydrukowania dokumentu. W oknie tym mamy o wiele więcej opcji definiowania wydruku niż miało to miejsce w poprzednich programach, lecz opanowanie ich pozostawiamy każdemu czytelnikowi z osobna. Po ustawieniu wszystkich niezbędnych opcji klikamy na przycisk Druku” i rozpoczynamy tym proces wydruku. Czasami po wykonaniu wydruku okazuje się, że nie wszystko znalazło się w odpowiednim miejscu kartki, tak jak tego się spodziewaliśmy. W związku z czym, z pomocą przychodzi nam Podgląd wydruku. Opcja ta jest przydatna wtedy, gdy przed wydrukiem chcemy zobaczyć na ekranie jak wyglądał będzie tekst na kartce papieru. W przypadku programu WordPad z zakładki Plik wybieramy pozycję Drukuj, a następnie po prawej stronie polecenie Podgląd wydruku, po czym pojawia się okno 61 przedstawione na Rysunku 1.3.26. Wcześniej Rysunek 1.3.25. przedstawia powyższe kroki. Rozdział 1.3 – Proste programy Rysunek 1.3.25. – Wyświetlenie podglądu wydruku w programie WordPad Rysunek 1.3.26. – Podgląd wydruku w programie WordPad 62 Rozdział 1.3 – Proste programy Zamykanie programów Zamykanie programów to rzecz prosta. Polega najczęściej po prostu na kliknięciu przycisku Zamknij. Programy możemy także zamykać poprzez wybranie z menu Plik pozycji Zamknij lub Zakończ. Programy biurowe takie jak Word, Excel, PowerPoint czy zwykły Notatnik posiadają zabezpieczenia przed zamknięciem niezapisanej pracy. Gdy przykładowo edytujemy jakiś dokument, a później zapominając go zapisać, klikamy na przycisk Zamknij w prawym górnym rogu okna programu, przedstawia to Rysunek 1.3.27. Rysunek 1.3.27. - Przycisk zamykania aplikacji Program zadaje nam pytanie czy chcemy zapisać wprowadzone zmiany. Rysunek 1.3.28. przedstawia taką sytuację. Rysunek 1.3.28. – Zapytanie programu W przypadku gdy klikniemy na Zapisz, następuje automatyczne zapisanie pracy i wyłączenie się programu. Gdy wybierzemy Nie zapisuj program wyłącza się bez zapisywania dokonanych zmian. Przycisk Anuluj przerywa wyłączanie programu. Jeśli jest to nowa praca, którą jeszcze nie zapisaliśmy, a wybierzemy opcję Zapisz wtedy otwiera się okno zapisywania pliku w którym musimy zdefiniować nazwę dysku. dokumentu miejsce na oraz jego 63
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Od zera do e-obywatela z Windowsem 8
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: