Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 019330 23379311 na godz. na dobę w sumie
Od żony górnika do naukowca. Zmiana systemu wartości i ról społecznych kobiet na terenach poprzemysłowych Górnego Śląska - ebook/pdf
Od żony górnika do naukowca. Zmiana systemu wartości i ról społecznych kobiet na terenach poprzemysłowych Górnego Śląska - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 184
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8012-819-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Opracowanie socjologiczne podejmuje – z punktu widzenia kulturowego – problemy związane z nierównością płci, dostępem kobiet do rynku pracy, tożsamością kobiet, władzą w rodzinie, łączeniem ról pracowniczych z rolami rodzinnymi. Aktualnie jesteśmy świadkami osłabiania kulturowego wzoru presji skierowanej pod adresem kobiet, aby przede wszystkim wypełniały rolę żony i matki. Prowadzone badania socjologiczne wskazują na istniejące nadal bariery w awansie zawodowym kobiet oraz na problemy wynikające z łączenia ról społecznych. Taka sytuacja dotyczy kobiet w Polsce, szczególnie na Śląsku, zmieniają się bowiem role społeczne Ślązaczek, a także kontekst społeczny wypełniania wielu ról: żon, matek i pracownic. Środowisko, w którym dawniej społeczne role płci były ściśle rozdzielone, zmienia sposób definiowania ról kobiet i mężczyzn. Monografia zawiera omówienie wyników badań prowadzonych wśród kobiet zamieszkujących tereny poprzemysłowe Górnego Śląska. Przedstawiono w niej opinie na temat systemu wartości, interpretacji ról społecznych – przede wszystkim roli żony i matki oraz pracownicy. Zaprezentowano także spojrzenia na stereotypowy podział ról kobiecych i męskich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wstęp (Urszula Swadźba, Monika Żak) . . . . . . . . . . . 7 Rozdział 1 Wartości i role społeczne kobiet jako przedmiot badań naukowych . 11 1 .1 . Wartości w socjologii — problematyka, definicja . . . . . . . 11 1 .2 . Koncepcja zmian wartości Ronalda Ingleharta — zastosowanie do badań empirycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1 .3 . Role społeczne — zagadnienia teoretyczne . . . . . . . . . 15 1 .4 . Role społeczne kobiet . . . . . . . . . . . . . . . 19 1 .5 . Wartości i role społeczne śląskich kobiet . . . . . . . . . . 22 1 .6 . Koncepcja analizy wartości i ról społecznych kobiet . . . . . . 24 Rozdział 2 Historyczne uwarunkowania ewolucji systemu wartości i ról spo- łecznych śląskich kobiet . . . . . . . . . . . . . . . 27 2 .1 . Wartości życiowe i role społeczne śląskich kobiet w początkach kształto- wania się industrializmu . . . . . . . . . . . . . . 27 2 .2 . Wartości i role społeczne śląskich kobiet w okresie międzywojennym . . 32 2 .3 . Zmiany wartości i ról społecznych kobiet — okres realnego socjalizmu . 38 2 .4 . Zmiana wartości i ról społecznych kobiet — okres transformacji syste- mowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Rozdział 3 Śląskie kobiety w badanych dzielnicach Katowic — analiza metodo- logiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3 .1 . Opis badanych dzielnic Katowic . . . . . . . . . . . . 49 3 .2 . Metodologiczne podstawy badań . . . . . . . . . . . . 53 6 Spis treści Rozdział 4 Zmiany w strukturze demograficzno-społecznej badanych kobiet . 57 4 .1 . Pochodzenie regionalne, identyfikacja etniczna . . . . . . . . 57 4 .2 . Wiek, stan cywilny, liczba dzieci . . . . . . . . . . . . 60 4 .3 . Wykształcenie badanych kobiet, wykształcenie rodziców . . . . . 64 4 .4 . Autodeklaracje religijności . . . . . . . . . . . . . . 70 Rozdział 5 System wartości śląskich kobiet . . . . . . . . . . . . 75 5 .1 . Rodzina, praca i religia w systemie wartości kobiet . . . . . . . 76 5 .2 . Rola wartości afiliacyjnych w systemie wartości . . . . . . . . 79 5 .3 . Rola wartości egzystencjalnych w systemie wartości . . . . . . . 83 5 .4 . Religia w systemie wartości kobiet . . . . . . . . . . . 91 Rozdział 6 Role żony i matki dawnych i współczesnych Ślązaczek . . . . . 97 6 .1 . Role kobiece i męskie w opinii śląskich kobiet . . . . . . . . 98 6 .2 . Wartości w życiu małżeńsko-rodzinnym — śląskie kobiety w roli żon . . 102 6 .3 . Życie rodzinne współczesnych śląskich kobiet . . . . . . . . 107 Rozdział 7 Córki, matki i babki — Ślązaczki w roli pracownic . . . . . . 125 7 .1 . Zawody kobiece — zawody męskie . Czy nadal stereotypowe postrzeganie? 126 7 .2 . Praca zawodowa respondentek i uzyskiwane z niej dochody . . . . 129 7 .3 . Motywacja do pracy i zadowolenie z niej . . . . . . . . . . 133 7 .4 . Mobilność społeczno-zawodowa . Przynależność do grupy społeczno-za- wodowej ojca, matki, babek respondentki . . . . . . . . . 137 Rozdział 8 Work-Life Balance po śląsku . . . . . . . . . . . . . 143 8 .1 . Pracować czy nie pracować? Praca zawodowa w opinii śląskich kobiet . 146 8 .2 . Praca zawodowa a rodzina — czy jest możliwa synergia? . . . . . 151 8 .3 . Role kobiet i mężczyzn w życiu rodzinnym — opinie śląskich kobiet . . 157 Zakończenie (Urszula Swadźba, Monika Żak) . . . . . . . . . 161 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Od żony górnika do naukowca. Zmiana systemu wartości i ról społecznych kobiet na terenach poprzemysłowych Górnego Śląska
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: