Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00201 003552 21321637 na godz. na dobę w sumie
Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego - ebook/pdf
Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 296
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5428-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Niniejsza pozycja, pt. „Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego”, dotyczy problematyki odpowiedzialności karnej osoby fizycznej działającej za kogoś innego, czyli np.:

  1. osoby działającej w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego,
  2. osoby zajmującej się sprawami finansowymi lub gospodarczymi innej osoby,
  3. członka organu spółki handlowej,
  4. kierownika jednostki organizacyjnej albo jej działu,
  5. zarządcy majątkiem innej osoby.

Sytuacja taka w literaturze przedmiotu jest często określana mianem odpowiedzialności karnej zastępczej.

Prezentowana książka, w sześciu szczegółowych rozdziałach obejmuje kwestie odpowiedzialności karnej reprezentanta podmiotu zbiorowego:

Niniejsza praca, bogato udokumentowana poglądami prezentowanymi w omawianych kwestiach w piśmiennictwie polskim i obcym, ma charakter całkowicie nowatorski. Do tej pory, w rodzimej nauce prawa karnego problematyka ta nie tylko nie doczekała się opracowania, lecz nawet jakiejkolwiek dyskusji naukowej, toczonej chociażby w formie artykułowej. Doktryna prawa karnego problem odpowiedzialności karnej podmiotu zbiorowego pomija milcząco przyjmując, że fakt reprezentacji jest karnoprawnie obojętny. W praktyce wymiaru sprawiedliwości, odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego również jest rozstrzygana na zasadach ogólnych, zgodnie z którymi traktowany jest on jako typowy sprawca czynu zabronionego w ustawie pod groźbą kary kryminalnej.

Autor podjął próbę podważenia słuszności powyższego poglądu, proponując jednocześnie stworzenie w prawie karnym  nowych regulacji prawnych . Uznaje on bowiem, że nie można uznać reprezentanta za typowego sprawcę czynu zabronionego. Podsumowując, Czytelnik, zapoznając się z niniejszą pozycją odnajdzie:

Dzieło to przeznaczone jest zarówno dla praktyków prawa – adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów, jak też aplikantów zawodów prawniczych, a także studentów pragnących pogłębić wiedzę z zakresu odpowiedzialności karnej reprezentanta podmiotu zbiorowego

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZARYS PRAWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA REPREZENTANTA PODMIOTU ZBIOROWEGO ROBERT ZAWŁOCKI ZARYS PRAWA Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego Polecamy nasze publikacje z tej tematyki: M. Królikowski, R. Zawłocki (red.) KODEKS KARNY – CZĘŚĆ OGÓLNA. TOM I i II Duże Komentarze Becka M. Królikowski, R. Zawłocki (red.) KODEKS KARNY – CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA. TOM I i II Duże Komentarze Becka R. Dębski (red.) NAUKA O PRZESTĘPSTWIE. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI. TOM 3 System Prawa Karnego R. Zawłocki (red.) PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO MIENIU I GOSPODARCZE. TOM 9 System Prawa Karnego R. Zawłocki (red.) PRAWO KARNE GOSPODARCZE. TOM 10 System Prawa Handlowego D. Czura-Kalinowska, R. Zawłocki ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA DZIAŁANIE NA SZKODĘ SPÓŁKI Prawo Gospodarcze i Handlowe www.ksiegarnia.beck.pl ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA REPREZENTANTA PODMIOTU ZBIOROWEGO ROBERT ZAWŁOCKI WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 R. Zawłocki, Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego, Propozycja cytowania: Warszawa 2013 Recenzja wydawnicza: Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Wydawca: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5427-9 ISBN e-book 978-83-255-5428-6 Mojej żonie Ani Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1. Znaczenie tytułu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 ..Zakres.tematyki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 ..Terminologia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ..Problem.badawczy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 5. Założenie badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6 ..Hipotezy.badawcze.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7 ..Struktura.analizy.problemu.badawczego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . 8 ..Metoda.badawcza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Przyjęta filozofia prawa karnego i struktura przestępstwa . . . . . . . . . . . 12 13 ...10. Obowiązujący stan prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ...11 ..Dorobek.orzecznictwa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ...12 ..Dorobek.rodzimej.nauki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...13. Doniosłość teoretyczna problemu (tematyki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 20 ...14. Doniosłość praktyczna problemu (tematyki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Reprezentacja jako problem karnoprawny.. . . . . . . . . . . . . . . 23 24 1 ..Reprezentacja.jako.problem.karnoprawny.w.Polsce. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Reprezentacja jako problem karnoprawny w państwach obcych . . . . . . 44 Rozdział II. Ogólna charakterystyka karnoprawnie doniosłej reprezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ..Istota.reprezentacji.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ..Reprezentacja.a.cywilnoprawne.przedstawicielstwo.. . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Reprezentant jako osoba fizyczna o szczególnym statusie . . . . . . . . . . . 4. Odpowiedzialność karna reprezentanta jako odpowiedzialność . . 65 67 78 84 za własny czyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Odpowiedzialność reprezentanta a przestępstwa indywidualne . reprezentanta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 94 99 . . . . 6. Reprezentacja jako ustawowe znamię okoliczności . (czynu zabronionego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Odpowiedzialność reprezentanta a posiłkowa odpowiedzialność . o charakterze karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 8. Odpowiedzialność reprezentanta a odpowiedzialność podmiotów . zbiorowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Rozdział III. Klauzule odpowiedzialności karnej reprezentanta w obowiązującym prawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 . 1. Klauzule odpowiedzialności reprezentanta za przestępstwa . . . . . . . . . 117 VII Spis treści . 2. Klauzule odpowiedzialności reprezentanta za przestępstwa . i.wykroczenia.skarbowe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 3. Klauzule odpowiedzialności reprezentanta za wykroczenia . . . . . . . . . . 130 4. Rodzaje klauzul odpowiedzialności karnej reprezentanta . . . . . . . . . . . 134 . . Rozdział IV. Elementy klauzuli odpowiedzialności karnej reprezentanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 . 2. Podmiot czynu (reprezentant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 . 3. Strona przedmiotowa czynu (reprezentacja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 . . 4 ..Strona.podmiotowa.czynu.reprezentanta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 . 5. Zagrożenie sankcją karnoprawną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Rozdział V. Karnoprawna istota czynu zabronionego reprezentanta . . . . 179 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 . 2. Reprezentant jako gwarant realizacji obowiązku nadzoru . . . . . . . . . . . 182 . . 3. Czyn reprezentanta jako zaniechanie obowiązku nadzoru . . . . . . . . . . . 191 4 ..Czyn.reprezentanta.a.sprawstwo.czynu.zabronionego.. . . . . . . . . . . . . . 209 . . 5. Społeczne niebezpieczeństwo czynu reprezentanta jako podstawa . . przypisania.mu.czynu.zabronionego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Rozdział VI. Kwalifikacja i przestępność czynu reprezentanta . . . . . . . . 227 1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 . 2. Kwalifikacja czynu zabronionego reprezentanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 . 2 .1 ..Formy.stadialne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 2 .2 ..Formy.zjawiskowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 2.3. Jedność i wielość czynów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 3. Przestępność czynu zabronionego reprezentanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 3.1. Bezprawność czynu zabronionego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 3.2. Karygodność czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 3 .3 ..Zawinienie.reprezentanta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 1 ..Podsumowanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 . 2 ..Postulaty.de lege lata.i.de lege ferenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 . Summary.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Kurzfassung.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Indeks rzeczowy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 VIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawne GG.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Grundgesetz KC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, KK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 poz. 93 ze zm.) ze zm.) KK.z.1932.r ... . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm. – akt uchy- lony) KKS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. Konstytucja.RP.. . . . . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 186) Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego KRO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KSH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. KW.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. OrdPU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) z 2013 r. poz. 482 ze zm.) 2012 r. poz. 749 ze zm.) PPU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (t.j. z 2002 r. Dz.U. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PrSpółdz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. − Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. PrUpN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawy z 28.2.2003 r. − Prawo upadłościowe i naprawcze z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) StGB.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strafgesetzbuch 2. Organy, instytucje i organizacje BGH.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niemiecki Federalny Sąd Najwyższy (Bundesgerichtshof) SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy WSA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Publikatory i czasopisma AUWr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Acta.Universitatis.Wratislaviensis IX Wykaz skrótów CzPKiNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz .U ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dziennik.Ustaw Dz .Urz ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy GSP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze KSP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Krakowskie.Studia.Prawnicze MoP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Monitor.Prawniczy MP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Monitor.Podatkowy MPH.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Monitor.Prawa.Handlowego NKPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego OSA/Kat ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach OSG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych OSNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna OSNCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Izba OSNKW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Izby Karnej i Wojskowej Sądu Najwyż- Karna szego OSNwSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych Pal ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Palestra PCD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Co Dnia (dodatek do Rzeczypospolitej) PiP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy PPiA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji PPK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Konstytucyjnego Prace Prawnicze UŚ . . . Prace Prawnicze Uniwersytetu Śląskiego Prok ..i.Pr .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prokuratura.i.Prawo Pr ..Sp ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek PS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rejent RPEiS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R ..Pr .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Radca.Prawny SI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Studia.Iuridica SP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Studia.Prawnicze WPP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegląd Prawniczy Zeszyty Naukowe WSSM.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej ZNUMK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 4. Inne skróty art ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . artykuł m .in ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . między innymi nast ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) np .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .numer orz ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .orzeczenie por ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . porównaj X Wykaz skrótów post ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .postanowienie poz ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pozycja r ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .rok s ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .strona t ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tom t .j ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tekst.jednolity tj ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .to.jest uchw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uchwała ust ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustęp w.zw ..z.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w związku z ww ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyżej wymieniony (-a, -e) wyr .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .wyrok zd ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zdanie ze.zm ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ze.zmianami zob ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zobacz XI Bibliografia A . Adamski, Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000 M . Allerhand, Kodeks handlowy, Lwów 1933 H . Alwart, Zurechnung und verurteilen, Stuttgart 1998 K . Ambos, Tatherrschaft durch Willensherrschaft kraft organisatorischer Machtap- parate, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 1998 K . Ambos, w: O . Triffterer (red.), Commentary on the Rome Statue of the Interna- tional Court – Observers’ Notes, Article by Article, München 2008 I . Andrejew, Podstawowe pojęcia nauki o przestępstwie, Warszawa 1998 I . Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1983 I . Andrejew, Sprawstwo według polskiego prawa karnego, SP 1988, Nr 1–2 I . Andrejew, Ustawowe znamiona czynu, Warszawa 1978 I . Andrejew, W . Świda, W . Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973 G . Artymiak, Problematyka odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, Prokura- tor 2003, Nr 3/4 A . Ashworth, Principles of Criminal Law, Oxford 2008 I . Bafia, K . Miodulski, M . Siewierski, Kodeks karny komentarz, Warszawa 1971 E . Bagińska, Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy pu- Z . Banaszczyk, w: K . Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, War- blicznej, Warszawa 2006 szawa.2002 Z . Banaszyk, Komentarz do k.c., w: K . Pietrzykowski (red.), t. 1, Warszawa 1997 J . Bardach, w: J . Bardach, B . Leśnodorski, M . Pietrzak (red.), Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1993 J . Barta, P . Fajgielski, R . Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, A . Bartosiewicz, Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe A . Bartosiewicz, Przesłanki odpowiedzialności podmiotu zbiorowego – aspekty Kraków 2004 oraz dewizowe, Warszawa 2005 praktyczne, PPH 2004, Nr 2 2003 A . Bartosiewicz, R . Kubacki, Leksykon prawa karnego skarbowego, Wrocław A . Bartosiewicz, R . Kubacki, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych. Ale od kiedy?, Rzeczpospolita z 8.8.2003 r A . Bartosiewicz, R . Kubacki, Płatnik jako podmiot odpowiedzialności karnej skar- bowej, MoP 2002, Nr 10 1. W.Bibliografii umieszczono całą literaturę wykorzystaną w niniejszym opraco- waniu, nie tylko przywołaną wprost w przypisach. XIII Bibliografia PPH 2003, Nr 9 A . Bartosiewicz, Spółki osobowe a odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, J . Bartoszewski, L . Gardocki, Z . Gostyński, S .M . Przyjemski, R .A . Stefański, S . Za- błocki, Kodeks postępowania karnego, t. III, Warszawa 1998 K . Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, Toruń 2007 M . Bednarek, Mienie, komentarz do art. 441–551 k.c., Kraków 1997 M. Bednarek, Przemiany własności w Polsce, Warszawa 1994 L . Bełza, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w ramach czynów niedozwo- lonych przy wykonaniu powierzonej czynności w świetle teorii związku przy- czynowego, PS 1995, Nr 7 A . Berger, Współsprawstwo (Uwagi do nieistniejącego w k.k. z 1932 r. przepisu), Lublin 1934 K .O . Bergmann, H . Schumacher, Die Kommunalhaftung, Köln–Berlin–Bonn 1991 BGH, Monatsschrift für Deutsches Recht, 1996 BGH, Neue Juristische Wochenschrift, 1973 M . Bielski, Naruszenie reguł ostrożności czy nadmierna ryzykowność zachowania jako właściwe kryterium prawnokarnego przypisania skutku, CzPKiNP 2004, Nr 1 M . Bielski, Obiektywne przypisanie skutku przestępnego w przypadku kolizji od- powiedzialności za skutek, PiP 2005, Nr 10 M . Bielski, Prawnokarne przypisanie skutku w postaci konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo – Uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2004 r., V KK 37/04, PS 2005, Nr 4 G . Bieniek, w: G . Bieniek (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego, Warszawa 2003 –Kraków 1994 S . Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa–. W . Błaszczyk, Jak zarządzać przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej, w: Z. Mikołajczak (red.), Warszawa 1993 J . Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 1998 G . Bogdan, A . Nita, J . Raglewski, A .R . Światłowski, Kodeks karny skarbowy. Ko- G . Bogdan, A . Nita, Z . Radzikowska, A .R . Światłowski, Kodeks karny skarbowy mentarz, Gdańsk 2007 z komentarzem, Gdańsk 2000 T . Bojarski, Nowe środki karne i formy załatwiania spraw karnych, uwagi na tle nowego prawa karnego, w: T . Nowak (red.), Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Dasz- kiewicza, Poznań 1999 T . Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2002 T . Bojarski, Uwagi o dalszych projektowanych zmianach części ogólnej kodeksu karnego, w: T . Bojarski, E . Skrętowicz (red.), Nowe prawo karne po zmianach, Lublin 2002 M . Bojarski, W . Radecki, Pozakodeksowe prawo karne. Tom I. Przestępstwa prze- ciwko pamięci narodowej, obronności, bezpieczeństwa osób i mienia, zdro- wiu. Komentarz, Warszawa 2002 XIV Bibliografia M . Bojarski, W . Radecki, Pozakodeksowe prawo karne. Tom II. Przestępstwa go- spodarcze oraz przeciwko środowisku. Komentarz, Warszawa 2003 M . Bojarski, W . Radecki, Prawo wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2000 T . Bojarski, w: T . Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2009 P. Bonk, Kommentar zum BGB, München 1996 M . Borkowski, Glosa do postanowienia SN z 5.05.2009 r., IV KK 427/08, Lex/el. W . Borysiak, Glosa do wyroku SN z 2.12.2003 r., III CK 430/03, PS 2008 J . Brol, M . Safjan (red.), Prawo wobec zjawisk patologicznych w gospodarce – propozycje rozwiązań, PUG 1992, Nr 7–9 M . Bryła, Sprawstwo a formy stadialne popełnienia przestępstwa, Prok. i Pr. 2002, 2010 Nr 2 M . Bryła, Sprawstwo kierownicze i sprawstwo polecające, Prok. i Pr. 2000, Nr 1 B . Brzeziński, Dyskusyjne elementy statusu prawnego płatnika, MP 1999, Nr 2 B . Brzeziński, M . Kalinowski, M . Masternak, A . Olesińska, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Toruń 2002 B . Brzeziński, W . Nykiel, Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2000, Kwar- talnik Prawa Podatkowego 2000, Nr 1 K . Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1989 K . Buchała, A . Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do k.k., t. 1, Kra- ków 1998 K . Buchała, A . Zoll, Polskie prawo karne, Warszawa 1995 K . Buchała, L. Kubicki, Sprawstwo pośrednie w polskiej nauce prawa karnego i orzecznictwie sądowym, SP 1988, Nr 1–2 K . Buchała, Przypisanie skutku stanowiącego znamię nieumyślnego deliktu w polskim prawie karnym, w: Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym, Wrocław 1990 K . Buchała, Wybrane zagadnienia ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, J . Budziszewski, Postacie sprawstwa na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, R . Busch, Grundfragen der Strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Verbände, PiP 1994, Nr 12 Doradca Podatkowy 2007, Nr 2 Leipzig 1993 A . Cader, Ł . Jabłoński, Prawnomaterialne i procesowe problemy odpowiedzial- ności podmiotu zobowiązanego do zwrotu korzyści majątkowej na podstawie art. 52 k.k., NKPK 2003, t. XIII A . Casesse, International Criminal Law, Oxford 2008 W . Cieślak, Kierowanie wykonaniem czynu zabronionego jako istota sprawstwa kierowniczego, PiP 1992, Nr 7 M . Cieślak, O węzłowych pojęciach związanych z sensem kary, NP 1969, Nr 2 M . Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994 C .M .V . Clarkson, Kicking Corporate Bodies and Damning Their Souls, The Mo- dern Law Review 1996, Nr 59 J .C . Coffee, Jr., No Soul to Damn: No Body to Kick: An Unscandalized Inquiry Into The Problem of Corporate Punishment, 79, Michigan Law Review 1981, Nr 386, w: A.H. Loewy (red.), A Criminal Law Anthology, Anderson Publi- shing Co. 1992. Council of Europe, Nr R/88/18, Strasburg 1990 XV Bibliografia –Kraków 1949 T . Cyprian, J . Sawicki, Prawo norymberskie. Bilans i perspektywy, Warszawa. D. Czajka, Przestępstwa menedżerskie, Warszawa 2000 M . Czajkowski, Odpowiedzialność członków zarządu za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, MPH 2013, Nr 2 M . Czyżak, Karnoadministracyjne, karnoskarbowe i quasi-karne formy odpowie- dzialności podmiotów zbiorowych, WPP 2004, Nr 1 Z . Ćwiąkalski, Błąd co do bezprawności czynu w polskim prawie karnym, Kra- ków 1991 Nr 93 K . Daszkiewicz, O zbrodniach i przestępczości zorganizowanej, Rzeczpospolita, W . Daszkiewicz, Odpowiedzialność karna z powodu cudzych czynów (de lege lata. i.de lege ferenda), w: Węzłowe zagadnienia procedury karnej. Księga ku czci Profesora Andrzeja Murzynowskiego, SI 1997, Nr XXXIII W . Daszkiewicz, Zobowiązanie do zwrotu korzyści majątkowej uzyskanej wsku- tek przestępstwa popełnionego przez inną osobę, w: Nowa Kodyfikacja Karna. Kodeks postępowania karnego. Krótkie komentarze, Warszawa 1998, Nr 16 K . Dąbek-Krajewska, Pojęcie reprezentacji w spółce cywilnej, Rej. 1998, Nr 6 J . Dąbrowa, Odpowiedzialność deliktowa osoby prawnej za winę własną i cudzą, Studia Cywilistyczne 1970, t. XVI J . Dąbrowa, Zdolność deliktowa osoby prawnej, PPiA 1972, Nr 1 A . Dąbrowski, D . Malinowski, Grzywna w kodeksie karnym skarbowym – pole- mika, MP 2000, Nr 10 F . Dencker, Kausalität und Gesamttat, Berlin 1996 J . Dębski, O „działaniu na szkodę”, „dopuszczeniu” do zabronionego skutku i za- sadzie ustawowej określoności czynu, w: Ł . Pohl (red.), Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. Urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009 R . Dębski, O konstytucyjnym ujęciu zasady nullum crimen sine lege, PiP 1992, Nr 5 R . Dębski, O odpowiedzialności karnej osób prawnych (podmiotów kolektyw- nych), Studia Prawno-Ekonomiczne 1997, t. LV R . Dębski, O teoretycznych podstawach regulacji współdziałania przestępnego w kodeksie karnym z 1997 r., Studia Prawno-Ekonomiczne 1998, Nr 58 J . Dine, J . Gobert, W . Wilson, Cases Materials on Criminal Law, Oxford 2010 B . DiTata, Proof of knowledge under RCRA and use of responsible corporate offi- cer doctrine, Fordham Environmental Law Review 2011, vol. 3 W . Doroszewski (red.), Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 1995 E . Dreher, H . Tröndle, Strafgesetzbuch und Nebengesetze. 46 neubearbeitete Aufl. des von O. Schwarz begründeten Werkes, München 1993 A . Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i prze- pisy, Warszawa 2004 U . Drozdowska, Problematyka podstaw odpowiedzialności cywilnej zakładów opieki zdrowotnej – wybrane zagadnienia, R. Pr. 2002, Nr 3 T . Dukiet-Nagórska (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa.2008 XVI Bibliografia H . Dwulat, Odpowiedzialność karna administratora danych z art. 51 ustawy o ochronie danych osobowych, R. Pr. 2003, Nr 5 H . Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Rok 2008. Komentarz, Warszawa H . Egli, Grundformen der Wirtschaftskriminalität. Fallanalysen aus der Schweiz und Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg 1985 A . Ehlers, Grundlagen und Leitprinzipen des neuen Rechts der Staatshaftung, 2008 Hamburg.1983 A . Ehrhardt, Unternehmensdelinquenz und Unternehmensstrafe, Berlin 1994 A . Eser, Individual Criminal Responsibility, w: A. Cassese, P. Gaeta, J.R.W.D. Jo- nes (red.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commen- tary, t. 1, Oxford 2001 A . Fichtelberg, Conspiracy and international Criminal justice, Criminal Law Fo- rum 2006, Nr 17 S . Field, N . Jörg, Corporate Liability and Manslaughter: should we be going Dutch?, Criminal Law Review 1991 M . Filar, Nowy kodeks karny Federacji Rosyjskiej. Zasady odpowiedzialności, Prok. i Pr. 1997, Nr 6 M . Filar, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, w: A . Marek (red.), System Prawa Karnego. Tom 1. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2010 M . Filar, Postacie zjawiskowe przestępstwa w projektach nowego polskiego ko- deksu karnego lat 1980–1990, PPK 1992, Nr 6 M . Filar, Uzasadnienie wyroku sygn. akt K 18/03, Prok. i Pr. 2005, Nr 2 M . Filar, w: M . Filar (red.), Komentarz do ustawy o odpowiedzialności podmio- tów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Toruń 2006 M . Filar, w: M . Filar, Z . Kwaśniewski, D . Kala (red.), Komentarz do ustawy o od- powiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Toruń 2003 M . Filar, Zasady odpowiedzialności w projekcie kodeksu karnego, PiP 1991, Nr 4 J . Filipek, Sankcja prawna w prawie administracyjnym, PiP 1963, Nr 12 C .H . Finn, The responsible corporate officer, criminal liability, and mens rea: li- mitations on the RCO doctrine, The American University Law Review, vol. 46 P .J . Fitzgerald, Criminal Law and Punishment, Oxford 1962 G .P . Fletcher, Is Conspiracy Unique to the Common Law?, American Journal of T . Florek, Czy sprawstwo kierownicze stanowi okoliczność kwalifikującą, Comparative Law 1995, Nr 43 PiP 1974, Nr 3 L . Florek, T . Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 1999 F . Foglia Manzillo, La responsibilitŕ penale delle persone giuridiche alla luce dei prinzipi costituzionali, na stronie internetowej http://www.cahiers.org S . Frankowski, Przestępstwa kierunkowe w teorii i praktyce, Warszawa 1970 S . Frankowski, w: M . Filar, S . Frankowski, K . Poklewski-Koziełł, A . Spotowski, A . Wąsek, Prawo karne niektórych państw Europy Zachodniej, Warszawa 1982 S . Frankowski, Wina i kara w angielskim prawie karnym, Warszawa 1976 XVII Bibliografia I . Gabrysiak, Czy spółka może być przestępcą, Rzeczpospolita z 21.5.2003 r W . Gallas, Die moderne Entwicklung der begriffe Täterschaft und Teilnahme im Strafrecht, Deutsche Beiträge zum 7 Internationalen Strafrechtskongress in Athen 1957 M . Gałązka, w: A . Grześkowiak, K . Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, War- szawa.2012 J . Garder, Rationality and the Rules of Law in Offences Against the Person, Cam- bridge Law Journal 1995, Nr 53 L . Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2006 L . Gardocki, Subsydiarność prawa karnego oraz in dubio pro libertate – jako za- sady kryminalizacji, PiP 1989, Nr 12 J . Garus-Ryba, Osoba prawna jako podmiot przestępstwa – model odpowiedzial- ności karnej podmiotów zbiorowych, Prok. i Pr. 2003, Nr 2 P .M . Gaudemet, J . Molinie, Finanse publiczne, Warszawa 2000 J . Geneuss, On the Application of a theory of Indirect Participation ia Al. Bashir: German Doctrine at The Hague?, Journal of International Criminal Justice 2008, Nr 6 J . Giezek, „Sprawstwo” polecające – między kierowaniem czynem zabronionym a nakłanianiem do jego popełnienia, w: V . Konarska-Wrzosek.i inni (red.), Wę- złowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010 J . Giezek, P . Kardas, Przepisy karne Kodeksu spółek handlowych, Komentarze, J . Giezek, Przyczynowość hipotetyczna a prawnokarne przypisanie skutku, J . Giezek, Przyczynowość oraz przypisanie skutku w prawie karnym, Wrocław M . Gintowt-Jankowicz, Odpowiedzialność podatkowa w obowiązującym prawie P . Glazebrook, Situational Liability, w: P . Glazebrook (red.), Reshaping the Cri- Kraków 2003 PPK 1992, Nr 7 1994 polskim, SP 1973, Nr 35 minal Law, London 1982 Al . Goldstejn, Odpowiedzialność karna przedsiębiorstw, PUG 1960, Nr 1 A . Gomułowicz, J . Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2002 Z . Gordon, Rażące niedbalstwo doradcy podatkowego, PP 2006, Nr 9 Z . Gostyński, Komentarz do kodeksu karnego skarbowego, Warszawa 2000 Z . Gostyński, Nowe instytucje prawa karnego nawiązujące do prawa karnego skar- bowego, Prok. i Pr. 1998, Nr 10 Z . Gostyński, Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym, Warszawa 1999 R . Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2005 O . Górniok, Przestępczość przedsiębiorstw i karanie jej sprawców, Warszawa O . Górniok, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Kollektivpersonen im po- lnischen Strafrecht, w: A . Eser, A . Zoll (red.), Prawo karne a problem zmiany ustroju politycznego, Kraków 1998 O . Górniok, Koncepcja przestępstw gospodarczych w doktrynie niemieckiej a po- lityka kryminalna, PiP 1993, Nr 1 1995 XVIII Bibliografia O . Górniok, O trzech wariantach prawnokarnej ochrony obrotu gospodarczego, PS 1993, Nr 9 O . Górniok, Ocena prawno-karna oszukańczych bankructw, Prok. i Pr. 2002, Nr 1 O . Górniok, Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione przy wykonywaniu działalności przedsiębiorstw, PUG 1993, Nr 11 O . Górniok, Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione przy wykonywaniu działalności przedsiębiorstw, w: Z . Ćwiąkalski, M . Szewczyk, S . Waltoś, A . Zoll. (red.), Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Profesora Kazimie- rza Buchały, Kraków 1994 O . Górniok, Prawo karne gospodarcze. Komentarz, Toruń 1997 O . Górniok, Problemy przestępczości gospodarczej w świetle zaleceń Rady Eu- O . Górniok, Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994 O . Górniok, Przestępczość przedsiębiorstw i karanie jej sprawców, Warszawa ropy, PiP 1991, Nr 9 1995 O . Górniok, Przestępstwa gospodarcze. Rozdział XXXVI i XXXVII kodeksu kar- O . Górniok, w: O . Górniok, S . Hoc, S .M . Przyjemski, Kodeks karny. Komentarz. nego. Komentarz, Warszawa 2000 Tom III (art. 117–363), Gdańsk 1999 O . Górniok, w: R . Góral, O . Górniok, Przestępstwa przeciwko instytucjom pań- stwowym i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXIX i XXX kodeksu kar- nego, Warszawa 2000 O . Górniok, Wybrane problemy prawa gospodarczego, PPK 1994, Nr 10 O . Górniok, Z problematyki odpowiedzialności karnej członków rady nadzorczej spółki akcyjnej, PUG 2001, Nr 6, s. 2–6 O . Górniok, Z problematyki przestępstw popełnionych w działalności spółek ka- pitałowych, Prok. i Pr. 2001, Nr 4, s. 7–16 A . Grabowska, Przedsiębiorcy boją się kar, Rzeczpospolita z 5.12.2003 r P . Granecki, Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną działa- niem swojego funkcjonariusza, Pal. 2000, Nr 7–8 R .W . Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami (przekł. M. Rusiński), War- szawa.2004 M . Grudziński (red.), Prawo na co dzień, Warszawa 1961 T . Grzegorczyk, Doradca podatkowy jako szczególny podmiot odpowiedzialności karnej skarbowej, cz. I, Fiskus 2006, Nr 22 T . Grzegorczyk, J . Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 1999 T . Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009 T . Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2003 T . Grzegorczyk, Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny skarbowy. Tytuł II i III. Krótkie komentarze, Nr 29, Warszawa 2000 T . Grzegorczyk, Odpowiedzialność posiłkowa w obecnym prawie karnym skarbo- wym i przyszłej UKS, Pal. 1997, Nr 1–2 T . Grzegorczyk, Podmiot zbiorowy jako quasi-strona postępowania karnego i kar- nego skarbowego, PS 2007, Nr 2 T . Grzegorczyk, Sytuacja prawna podmiotu odpowiedzialnego za zwrot korzyści uzyskanej z przestępstwa innej osoby, w procesie karnym, w: NKPK. Kodeks Postępowania Karnego. Krótkie Komentarze, Nr 1, Warszawa 1997 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: