Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00151 002589 22768309 na godz. na dobę w sumie
Odszkodowania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą -rozliczenia podatkowe i ewidencja księgowa - ebook/pdf
Odszkodowania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą -rozliczenia podatkowe i ewidencja księgowa - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887153 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Odszkodowania to nierozerwalny element naszego życia gospodarczego. Ich otrzymanie bądź zapłata wywiera określone skutki podatkowe. Większość z nich jest przychodem, który często jednak korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Płacąc odszkodowania, należy przeanalizować możliwość ich zaliczenia do kosztów. Wiele odszkodowań jest bowiem wprost wyłączonych z kosztów. W opracowaniu przedstawiono na przykładach, jak należy rozliczać wypłacane i otrzymywane odszkodowania oraz ich ewidencję w księgach rachunkowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

3 OdszkOdOwania związane z prOwadzOną działalnOścią... 2. Odszkodowania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – rozliczenia podatkowe i ewidencja księgowa Odszkodowania to nierozerwalny element naszego życia gospodarczego. ich otrzymanie bądź zapłata wywiera określone skutki podatkowe. większość z nich jest przychodem, który często jednak korzysta ze zwolnienia od podatku docho- dowego. płacąc odszkodowania, należy mocno przeanalizować możliwość ich zaliczenia do kosztów. wiele odszkodowań jest bowiem wprost wyłączonych z kosztów. w raporcie przedstawiamy na przykładach, jak należy rozliczać wy- płacane i otrzymywane odszkodowania oraz ich ewidencję w księgach. 1. Odszkodowania jako przychód podatkowy Przychodem z działalności gospodarczej są m.in. otrzymane odszkodowania za szkody doty- czące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Odszkodowania te stanowią przychód w momencie ich otrzymania (art. 14 ust. 2 pkt 12 updof, art. 12 ust. 1 pkt 1 updop). 1.1. Czy odszkodowanie za wywłaszczenie spółki jawnej z nieruchomości podlega opodatkowaniu prOblem Jako wspólnik spółki jawnej otrzymałem odszkodowanie w zamian za nieru- chomość wywłaszczoną pod drogę publiczną mocą decyzji wojewody. Nieruchomość ta stanowiła, zgodnie z wpisem do księgi wieczystej, własność wspólników spółki od 2001 r. Czy otrzymane odszkodowanie stanowi przychód z tytułu prowadzenia działalności go- spodarczej? Spółka prowadzi księgi rachunkowe. rADA Otrzymane odszkodowanie należy ująć w księgach rachunkowych spółki jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednak odszkodowanie to korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 updof. UZASADNIeNIe Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszel- kie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które są zwolnione od podatku bądź od których zaniechano poboru podatku. Przychodem z działalności gospodarczej są również otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 14 ust. 2 pkt 12 updof). Zatem odszkodowania, jeżeli mają związek z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowią podlegający opodatkowaniu przychód z tej działalności. Nie oznacza to jednak, że wszystkie odszkodowania uzyskiwane przez podatnika podlegają opodatkowaniu. Niektóre z nich są bowiem zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 updof. Wolne od podatku dochodowego są m.in. przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypła- canego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Zwolnienie to nie dotyczy przypadków, gdy właściciel nieruchomości nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50 od wysokości uzyskanego odszko- dowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu (art. 21 ust. 1 pkt 29 updof). lipiec 2017 r. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odszkodowania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą -rozliczenia podatkowe i ewidencja księgowa
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: