Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00046 010964 22974675 na godz. na dobę w sumie
Odwrotne obciążenie 2018. Usługi budowlane i towary - ebook/pdf
Odwrotne obciążenie 2018. Usługi budowlane i towary - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-284-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Publikacja szczegółowo omawia mechanizm odwrotnego obciążenia oraz sposób rozliczania usług budowlanych, które są nim objęte. Dodatkowo zawiera opis rozliczeń oraz rodzaje towarów, do których procedura odwrotnego obciążenia też ma zastosowanie.

W książce omówiono także zasady korekty oraz zapisu tych transakcji w JPK_VAT i w deklaracji. Przedstawiano również analizę aktualnego stanowiska organów podatkowych po roku obowiązywania nowych regulacji.

Opracowanie zawiera ponad 70 praktycznych przykładów. Stanowi niezbędną instrukcję rozliczeń zarówno dla osób, które wykonują, jak i osób, które nabywają czynności objęte odwrotnym obciążeniem. Zawiera broszurę informacyjną MF na temat rozliczania usług budowlanych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Odwrotne obciążenie 2018 Publikacja szczegółowo omawia mechanizm odwrotnego obciążenia oraz sposób rozliczania usług budowlanych, które są nim objęte. Dodatkowo zawiera opis rozliczeń oraz rodzaje towarów, do których procedura odwrotnego obciążenia też ma zastosowanie. W książce omówiono także zasady korekty oraz zapisu tych transakcji w JPK_VAT i w deklaracji. Przedstawiono również analizę aktualnego stanowiska organów podatkowych po roku obowiązywania nowych regulacji. Opracowanie zawiera ponad 70 praktycznych przykładów. Stanowi niezbędną instrukcję rozliczeń zarówno dla osób, które dostarczają, jak i osób, które nabywają usługi lub towary objęte odwrotnym obciążeniem. Zawiera broszurę informacyjną MF na temat rozliczania usług budowlanych. pOdatki Praca zbiorowa OdwrOtne Obciążenie 2018 Usługi budowlane i towary INFOR PL Spółka Akcyjna ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa ISBN 978-83-8137-283-1 Cena 49 zł (w tym 5 VAT) R E KO M E N D U J E odwrotne_obciazenie_2018.indd 1-3 2018-04-18 10:45:40 odwrotne obciążenie 2018 Usługi budowlane i towary odwrotne_obciazenie_2018.indd 7 odwrotne-obciazenie-2018.indd 1 2018-04-17 09:02:47 18.04.2018 14:17:02 Praca zbiorowa odwrotne obciążenie 2018 Usługi budowlane i towary R E KO M E N D U J E odwrotne_obciazenie_2018.indd 5 odwrotne-obciazenie-2018.indd 3 2018-04-17 09:02:32 18.04.2018 14:17:02 Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel W opracowaniu wykorzystano materiały opublikowane w Grupie Wydawniczej INFOR PL S.A. Zespół redakcyjny: Joanna Dmowska – redaktor prowadzący Edyta Wojtecka – redaktor graficzny Edyta Szewerniak-Milewska – korekta Publikację polecają eksperci © Copyright by INFOR PL S.A. 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl Księgarnia internetowa: www.sklep.infor.pl Warszawa 2018 INFOR PL S.A. www.infor.pl Biuro Osługi Klienta Infolinia: 801 626 666 ISBN 978-83-8137-284-8 Profesjonalne księgarnie stacjonarne w kraju oraz księgarnie internetowe Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. odwrotne-obciazenie-2018.indd 4 18.04.2018 14:17:02 Rozdział 1 Rozdział 2 Spis treści Wykaz skrótów ................................................................... 9 Obowiązek rozliczenia VAT od dostawy towarów – na kim spoczywa ........11 1.1. Warunki, jakie musi spełniać dostawca towarów .............................13 1.1.1. Uzyskanie przez dostawcę potwierdzenia statusu podatkowego nabywcy – czy konieczne ...............................................14 1.2. Warunki, jakie musi spełniać nabywca towarów i jak sprawdzić jego podatkowy status .......................................................15 1.2.1. Weryfikacja statusu podatkowego nabywcy, czyli jak sprawdzić, czy nabywca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT ..........17 1.3. Warunki, jakie musi spełniać dostawa, która podlega opodatkowaniu w ramach odwrotnego obciążenia ...........................................18 1.3.1. Nieodpłatne przekazanie towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT .......................................................19 1.4. Rozliczenie zakupu dokonanego przez jednostki sektora publicznego .........20 1.5. Ochrona sprzedawcy w przypadku błędnego wskazania statusu podatkowego przez nabywcę ................................................22 Towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia ........................25 2.1. Sprzedaż pełnowartościowego stopu metali nieżelaznych a odwrotne obciążenie ...................................................................25 2.2. Sprzedaż samochodu na złom ...............................................26 2.3. Limit 20 000 zł – jakich towarów dotyczy ....................................27 2.4. Dostawa towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji ...............29 2.5. Umowa o współpracy jako podstawa do rozliczania dostaw w ramach odwrotnego obciążenia ......................................................31 2.6. Zakup sprzętu komputerowego i telefonów przez gminę ......................33 2.7. Skutki obniżenia ceny dla jednolitej gospodarczo transakcji spowodowanego przyznaniem rabatu, zwrotem towaru lub rezygnacją z części dostawy .............................................................34 odwrotne-obciazenie-2018.indd 5 5 18.04.2018 14:17:02 Spis treści Rozdział 5 Rozdział 4 Rozliczenie dostaw towarów objętych odwrotnym obciążeniem Rozdział 3 Rozliczenie dostawy towarów objętych odwrotnym obciążeniem 2.8. Rozliczenie zaliczki przekazanej na poczet jednolitej gospodarczo transakcji ....................................................................35 2.9. Dostawa elektroniki o charakterze ciągłym (powtarzalnym) – kto rozlicza podatek .......................................................37 2.10. Dostawa przenośnego komputera – kiedy nie podlega procedurze odwrotnego obciążenia ....................................................38 przez sprzedawcę ..............................................................41 3.1. Udokumentowanie dostawy towarów ........................................41 3.2. Ujęcie faktury z odwrotnym obciążeniem w ewidencji sprzedaży i deklaracji VAT ..............................................................43 3.3. Transakcje wyrażone w walucie obcej – ustalenie podstawy opodatkowania i wyznaczenie kursu waluty ..................................................44 3.4. Rozliczenie przez dostawcę zaliczki przy odwrotnym obciążeniu .............46 przez nabywcę .................................................................49 4.1. Dokumentowanie i rozliczanie transakcji ....................................49 4.1.1. Ustalenie podstawy opodatkowania i daty powstania obowiązku podatkowego ..........................................................49 4.1.2. Termin odliczenia przez nabywcę VAT naliczonego .....................51 4.2. Ujęcie transakcji w ewidencji i deklaracji podatkowej ........................53 4.2.1. Podatek należny .......................................................53 4.2.2. Podatek naliczony .....................................................55 4.3. Rozliczenie VAT od nieodpłatnego przekazania towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 4.4. Rozliczenie przez nabywcę dostaw dokonanych w systemie zaliczkowym .....58 4.5. Skutki nieprawidłowego rozliczenia VAT przez nabywcę ......................61 Korygowanie transakcji krajowych objętych odwrotnym obciążeniem ......63 5.1. Treść faktury korygującej transakcję objętą odwrotnym obciążeniem ........63 5.2. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej ..................................65 5.3. Terminy obowiązujące przy rozliczeniach korekty transakcji objętej odwrotnym obciążeniem .....................................................66 5.3.1. Moment korygowania sprzedaży przez dostawcę .......................66 5.3.2. Termin korygowania podatku należnego i naliczonego przez nabywcę ..68 5.3.2.1. Faktura korygująca „in minus” ..................................68 5.3.2.2. Faktura korygująca „in plus” ....................................70 6 odwrotne-obciazenie-2018.indd 6 18.04.2018 14:17:02 Spis treści Rozdział 6 Rozliczenie VAT przez dostawcę i nabywcę towarów wymienionych 5.3.3. Korekta rozliczenia, gdy sprzedawca błędnie wystawił fakturę z wykazanym VAT ......................................................71 5.3.3.1. Korekta u sprzedawcy ..........................................71 5.3.3.2. Korekta u nabywcy .............................................72 5.4. Korekta transakcji związanych z dostawą sprzętu elektronicznego ............75 5.4.1. Korekta rozliczenia VAT od transakcji w przypadku, gdy jej łączna wartość zmniejszy się poniżej limitu 20 000 zł .........................75 5.4.2. Podwyższenie wartości dostaw powyżej limitu 20 000 zł a zmiana podmiotu zobowiązanego do rozliczenia VAT ..........................76 5.5. Korekta zaliczki w przypadku zmiany podatnika zobowiązanego do rozliczenia VAT od dostawy towarów .....................................78 5.6. Korekta podatku naliczonego przez nabywcę towarów lub usług objętych odwrotnym obciążeniem w ramach ulgi na złe długi ..........................80 w załączniku nr 11 do ustawy w deklaracji podatkowej i JPK_VAT ............83 6.1. Wykazanie przez dostawcę transakcji w deklaracji VAT .......................83 6.2. Wykazanie przez nabywcę transakcji w deklaracji VAT .......................84 6.3. Korekta deklaracji VAT przez dostawcę ......................................85 6.4. Korekta deklaracji VAT przez nabywcę .......................................86 6.5. Zapis w JPK_VAT .............................................................88 podsumowującej (VAT-27) .....................................................95 7.1. Składanie informacji podsumowujących (VAT-27) ............................95 7.2. Dane wykazywane w krajowej informacji podsumowującej ..................96 7.3. Składanie zerowych informacji podsumowujących ...........................97 7.4. Zasady korygowania informacji podsumowujących ..........................98 7.5. Rozliczanie zaliczki w informacji podsumowującej ...........................99 Rozliczanie usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem .........101 8.1. Podatnicy objęci odwrotnym obciążeniem z tytułu świadczonych usług budowlanych ...............................................................101 8.1.1. Gmina objęta odwrotnym obciążeniem ................................105 8.1.2. Usługi wykonywane w ramach konsorcjum ...........................106 8.1.3. Refakturowanie usług budowlanych ..................................108 8.1.4. Wykonywanie prac budowlanych w ramach gwarancji .................109 8.1.5. Wykonanie montażu na rzecz spółdzielni .............................110 8.2. Usługi budowlane objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia ............111 Rozdział 7 Wykazanie dostaw objętych odwrotnym obciążeniem w informacji Rozdział 8 odwrotne-obciazenie-2018.indd 7 7 18.04.2018 14:17:02 Spis treści Rozdział 9 8.3. Usługi montażu ............................................................116 8.3.1. Montaż stolarki otworowej ...........................................118 8.3.2. Montaż konstrukcji stalowych ........................................119 8.4. Budowa infrastruktury drogowej, która zostanie przekazana nieodpłatnie gminie ......................................................................121 8.5. Rozliczenie usług budowlanych przez sprzedawcę ..........................122 8.5.1. Weryfikacja statusu podatkowego usługobiorcy, czyli jak sprawdzić, czy nabywca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT ........122 8.5.2. Dokumentowanie sprzedaży usługi budowlanej .......................123 8.5.3. Ujęcie faktury z odwrotnym obciążeniem w deklaracji VAT ............124 8.5.4. Dokumentowanie i rozliczanie przez usługodawcę zaliczki otrzymanej na poczet usługi budowlanej ..........................................125 8.5.5. Wykazywanie przez sprzedawcę usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem w krajowej informacji podsumowującej (VAT-27) .............................................................128 8.6. Rozliczenie VAT przez nabywcę usługi budowlanej ..........................130 8.6.1. Dokumentowanie i rozliczanie transakcji przez nabywcę usługi .......130 8.6.1.1. Ustalenie podstawy opodatkowania i daty powstania obowiązku podatkowego przez nabywcę usługi ...............130 8.6.1.2. Termin odliczenia VAT naliczonego przez nabywcę usługi .....133 8.6.2. Ujęcie przez nabywcę transakcji w deklaracji VAT i JPK_VAT ...........135 8.6.2.1. Podatek należny ..............................................135 8.6.2.2. Podatek naliczony ............................................135 8.6.2.3. Rozliczenie w deklaracji ......................................135 8.6.2.4. Rozliczenie w JPK_VAT ........................................136 8.6.3. Rozliczenie transakcji w systemie zaliczkowym przez nabywcę usługi ................................................................136 Wykaz towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem ...................141 9.1. Towary objęte odwrotnym obciążeniem .....................................141 9.2. Usługi objęte odwrotnym obciążeniem ......................................145 z 17 marca 2017 r. ............................................................149 Podstawa prawna ............................................................. 165 Rozdział 10 Stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych – objaśnienia podatkowe MF 8 odwrotne-obciazenie-2018.indd 8 18.04.2018 14:17:03 Wykaz skrótów dyrektywa 2006/112/WE – dyrektywa Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L z 2006 r. Nr 347/1; ost.zm. Dz.Urz. UE L z 2016 r. Nr 177/9) JPK_VAT – ewidencja VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego Kodeks karny skarbowy – ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2226; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 201) PKWiU – rozporządzenie Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 222, poz. 1753) TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ustawa o VAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650) VAT-27 – Informacja podsumowująca/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym odwrotne-obciazenie-2018.indd 9 9 18.04.2018 14:17:03 odwrotne-obciazenie-2018.indd 10 18.04.2018 14:17:03 Rozdział 1 Obowiązek rozliczenia VAT od dostawy towarów – na kim spoczywa Od momentu, gdy po raz pierwszy wprowadzono obowiązek rozliczania podatku na- leżnego przez nabywcę, do chwili obecnej katalog czynności, w odniesieniu do któ- rych należy stosować mechanizm odwrotnego obciążenia, sukcesywnie się powiększa. Obecnie dotyczy towarów wymienionych w załączniku nr 11 i usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Stosowanie mechanizmu polegającego na przesunięciu obowiązku zapłaty VAT na podmiot gospodarczy, na rzecz którego dokonano sprzedaży, jest zgodne z przepi- sami unijnymi. Na stosowanie tego środka zezwala art. 199 i art. 199a dyrektywy 2006/112/WE. Na warunki, których spełnienie powoduje, że to nabywca towarów rozlicza podatek należny od dostawy, wskazuje art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że jeśli dostawa dotyczy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT oraz: a) dokonującym ich dostawy jest podatnik VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT; b) nabywcą jest podatnik VAT zarejestrowany jako podatnik VAT czynny; c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w: ■■ art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT (zwolnienie dotyczy dostawy towarów wyko- rzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli przy ich nabyciu, imporcie lub wytworzeniu dostawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego) lub ■■ art. 122 ustawy o VAT (zwolnienie dotyczy dostawy złota inwestycyjnego), odwrotne-obciazenie-2018.indd 11 11 18.04.2018 14:17:03 Odwrotne obciążenie 2018 – usługi budowlane i towary to podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia VAT od tej transakcji jest nabywca będą- cy osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną. WAŻNE! Nabywca ma obowiązek rozliczenia VAT od dostawy towarów, jeśli: ■■ dostawca i nabywca są czynnymi podatnikami VAT; ■■dostawa: – została dokonana na terytorium kraju, – dotyczy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, – nie jest objęta zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy o VAT. W przypadku spełnienia wymienionych warunków dostawca towarów nie rozlicza po- datku należnego, co wynika z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT. W celu udokumentowania tej sprzedaży musi jednak wystawić fakturę bez stawki i kwoty VAT, oznaczoną wyrazami „odwrotne obciążenie”. Tak wystawiona faktura stanowi informację, że VAT od trans- akcji rozlicza nabywca towarów. Z kolei nabywca jest zobowiązany rozliczyć podatek należny z tego tytułu niezależnie od ich dalszego przeznaczenia, tzn. niezależnie od tego, czy nabyty przez niego towar będzie podlegał dalszej odsprzedaży jako towar handlowy, czy będzie służył to wytworzenia wyrobów gotowych, czy też np. zostanie przekazany lub zużyty przez podatnika na inne cele związane z prowadzoną działal- nością gospodarczą. PRZYKŁAD 1 Firma X kupiła od firmy Y towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Przedmiotem transakcji były stalowe pręty i kształtowniki. Obie strony transakcji są zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. Nabywca kupił towary w celu ich zuży- cia podczas remontu firmowego budynku (magazynu). Ze względu na fakt, że: ■■dostawa dotyczy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, ■■ obie strony transakcji są podatnikami VAT czynnymi, dostawca nie rozlicza VAT od sprzedaży. Obowiązek ten obciąża nabywcę towarów. Obejmuje on także sytuację, gdy kupione towary są zużywane przez nabywcę na własne potrzeby (remont firmowego budynku). Zasadą jest, że nabywca rozlicza podatek należny od dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT niezależnie od wartości transakcji, tzn. niezależnie od tego, czy wartość zakupu (bez VAT) wyniosła np. 1 zł czy 100 000 zł. Wyjątkiem jest jednak dostawa towarów z kategorii elektroniki wymienionych w poz. 28–28c załącz- nika nr 11 do ustawy o VAT, takich jak: ■■ procesory (PKWiU ex 26.11.30.0), ■■ komputery przenośne, np. tablety, notebooki, laptopy (PKWiU ex 26.20.11.0), 12 odwrotne-obciazenie-2018.indd 12 18.04.2018 14:17:03 Rozdział 1. Obowiązek rozliczenia VAT od dostawy towarów – na kim spoczywa ■■ telefony komórkowe, w tym smartfony (PKWiU ex 26.30.22.0), oraz ■■ konsole do gier wideo (PKWiU ex 26.40.60.0). Podatek należny od dostawy wymienionych towarów rozlicza nabywca, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te to- wary, bez kwoty podatku, przekracza 20 000 zł (art. 17 ust. 1c ustawy o VAT). PRZYKŁAD 2 Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT zajmuje się hurtowym handlem podze- społami komputerowymi. Kupione towary firma odsprzedaje innym podmiotom go- spodarczym. 18 stycznia 2018 r. spółka kupiła procesory. Dostawcą był czynny po- datnik VAT. Wartość netto transakcji wyniosła 50 000 zł. Ze względu na to, że wartość transakcji przekracza limit 20 000 zł, spółka, jako nabywca procesorów, powinna rozliczyć podatek należny od ich dostawy. 1.1. Warunki, jakie musi spełniać dostawca towarów Z art. 17 ust. 1 pkt 7 lit. a) ustawy o VAT wynika, że przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostawy towarów (wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT) niezbędne jest, aby dokonującym dostawy był podatnik, o którym mowa w art. 15 tej ustawy, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT. Za takiego dostawcę uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizycz- ne, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Dla objęcia transakcji odwrotnym obciążeniem istotne jest, aby dostawca, który dzia- ła w charakterze takiego podatnika, nie korzystał z tzw. zwolnienia podmiotowego przysługującego drobnym przedsiębiorcom (ze względu na obroty), o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT. Zwolnienie z opodatkowania VAT przysługuje tzw. drobnym przedsiębiorcom, czyli ta- kim, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzed- nim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). PRZYKŁAD 3 Dostawca towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT prowadzi działalność gospodarczą od 2012 r. Dotychczas obrót osiągany przez tego podatni- ka za poszczególne lata uprawniał go do stosowania zwolnienia podmiotowego, o któ- rym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W 2017 r. łączna wartość sprzedaży wynio- sła u niego 180 000 zł. odwrotne-obciazenie-2018.indd 13 13 18.04.2018 14:17:03 Odwrotne obciążenie 2018 – usługi budowlane i towary 1. Skoro wartość sprzedaży za 2017 r. nie przekroczyła limitu 200 000 zł, to podatnik w 2018 r. także może korzystać ze zwolnienia przysługującego drobnym przedsię- biorcom. Jeżeli podatnik w 2018 r. nie zrezygnuje ze zwolnienia lub nie utraci do niego prawa, to dokonane przez niego dostawy towarów wymienionych w załącz- niku nr 11 do ustawy o VAT nie będą objęte odwrotnym obciążeniem (nabywca nie rozlicza podatku należnego). 2. Jeśli w 2018 r. podatnik zrezygnuje ze statusu podatnika VAT zwolnionego lub w trak- cie roku utraci do niego prawo i zarejestruje się jako podatnik VAT czynny, to dokona- ne przez niego dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT będą objęte odwrotnym obciążeniem (nabywca zarejestrowany jako podatnik VAT czynny będzie zobowiązany do rozliczenia podatku należnego od dostawy). podatkowego nabywcy – czy konieczne 1.1.1. Uzyskanie przez dostawcę potwierdzenia statusu Analogiczne konsekwencje związane z rozliczeniem transakcji będą dotyczyły podat- ników, którzy w 2018 r. rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej. Ze zwolnie- nia podmiotowego mogą bowiem korzystać nie tylko podatnicy kontynuujący działal- ność gospodarczą, ale również ci, którzy dopiero ją rozpoczynają. U podatnika, który w 2018 r. rozpocznie wykonywanie czynności opodatkowanych VAT, zwolnieniu podlega sprzedaż, której przewidywana wartość nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200 000 zł (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT). Jeżeli transakcja spełnia warunki do opodatkowania jej w ramach odwrotnego obcią- żenia, wobec czego dostawca towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o VAT nie rozliczył podatku należnego, to żad- ne przepisy o VAT nie nakładają na tego dostawcę obowiązków w zakresie uzyskania i posiadania potwierdzenia statusu podatkowego nabywcy. Dostawca nie musi również uzyskiwać od nabywcy potwierdzenia, że rozliczył on w deklaracji VAT podatek należny od dostawy towarów. Sprawdzenie, czy nabywca rozliczył podatek należny od dostawy, w przypadku gdy na podstawie przepisów ustawy o VAT był on do tego zobowiązany, spoczywa wyłącznie na organach administracji podatkowej lub kontroli skarbowej. Brak obowiązku posiadania przez dostawcę oświadczenia złożonego przez nabyw- cę w sprawie jego statusu podatkowego potwierdził także Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 27 marca 2014 r. (sygn. IBPP1/443- 1229/13/LSz), który wyjaśnił, że: MF (...)nicniestoinaprzeszkodzie,abyWnioskodawcadysponowałww.oświad- czeniem,jednakustawodawcanieuzależniłzakresustosowaniaprocedury odwrotnegoobciążeniawodniesieniudotowarówwymienionychwzałączni- kunr11doustawyoVAT,odposiadaniajakiegokolwiekoświadczenia. 14 odwrotne-obciazenie-2018.indd 14 18.04.2018 14:17:03 Rozdział 1. Obowiązek rozliczenia VAT od dostawy towarów – na kim spoczywa Skoro jednak od statusu podatkowego nabywcy zależy sposób rozliczenia podatku na- leżnego od dostawy, to warto, by dostawca dysponował dokumentami, które potwier- dzają zasadność tego rozliczenia. Weryfikacja nabywcy jest o tyle istotna dla dostawcy, że jeśli w momencie sprzedaży nie opodatkował on dostawy towarów, to w przypadku ewentualnej kontroli podatkowej lub skarbowej, jeśli wykaże ona, że status nabywcy nie pozwalał na rozliczenie VAT w ramach odwrotnego obciążenia, dostawca będzie musiał uregulować kwotę VAT, mimo że faktycznie nie otrzymał od nabywcy zapłaty w części przypadającej na podatek. Aby uniknąć tego rodzaju konsekwencji, warto, by dostawca uzyskał potwierdzenie, że nabywca: ■■ jest wpisany do odpowiedniego rejestru i prowadzi działalność gospodarczą (np. CEIDG lub KRS), ■■ posiada status podatnika VAT czynnego zweryfikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (patrz: punkt 1.2.1. Weryfikacja statusu podatkowego na- bywcy, czyli jak sprawdzić, czy nabywca jest zarejestrowanym czynnym podatni- kiem VAT). Zasadność weryfikacji statusu nabywcy potwierdził również Dyrektor w Katowicach w przywołanej wcześniej interpretacji indywidualnej z 27 marca 2014 r. (sygn. IBPP1/443-1229/13/LSz). W piśmie tym czytamy, że: MF (…)Podatnikpowiniendołożyćwszelkichstarań,abyprowadzoneprzeznie- gorozliczeniabyłyprawidłoweimaróżnemożliwościustalenia,czynabywcą jestpodatnik,októrymmowawart.15ustawyoVAT.Wnioskodawcamoże bowiemnp.zażądaćodnabywcydokumentówpotwierdzającychprowadze- nieprzezkontrahentadziałalnościgospodarczej,rejestracjęjakopodatnika VAT,lubskorzystaćzproceduryokreślonejwart.96ust.13ustawyoVAT, zgodniezktórymnawniosekzainteresowanegonaczelnikurzęduskarbowe- gojestobowiązanypotwierdzić,czypodatnikjestzarejestrowanyjakopodat- nikVATczynnylubzwolniony.Zainteresowanymmożebyćzarównosampo- datnik,jakiosobatrzeciamającainteresprawnywzłożeniuwniosku. 1.2. Warunki, jakie musi spełniać nabywca towarów i jak sprawdzić jego podatkowy status Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy o VAT warunkiem zastosowania mecha- nizmu odwrotnego obciążenia przy dostawie towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT jest, aby nabywcą był podatnik, o którym mowa w art. 15 usta- wy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W przypadku gdy status podatkowy dostawcy oraz przedmiot transakcji spełniają wa- runki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, nabywca jest zobowiązany do rozliczenia VAT, jeżeli jest: odwrotne-obciazenie-2018.indd 15 15 18.04.2018 14:17:03 Odwrotne obciążenie 2018 – usługi budowlane i towary ■■ osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną, która wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, ■■ zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. PRZYKŁAD 4 Podatnik VAT czynny sprzedał innemu podatnikowi VAT czynnemu pręty ze stali wy- mienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 24.31.20.0. Wartość netto transakcji wyniosła 250 zł. Bez względu na war- tość transakcji nabywca stał się dla niej podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego. PRZYKŁAD 5 Podatnik VAT czynny sprzedał podatnikowi VAT zwolnionemu pręty ze stali wymie- nione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, sklasyfikowane według PKWiU pod sym- bolem 24.31.20.0. Wartość netto transakcji wyniosła 3000 zł. Ze względu na status podatkowy nabywcy dostawca rozlicza transakcję na zasadach ogólnych, wystawia- jąc fakturę z doliczonym podatkiem należnym. PRZYKŁAD 6 Podatnik VAT czynny sprzedał osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospo- darczej kształtowniki ze stali wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, sklasy- fikowane według PKWiU pod symbolem 24.10.71.0, o wartości netto 2000 zł. Osoba prywatna, która nabyła kształtowniki, w ogóle nie jest podatnikiem VAT (ani czyn- nym, ani zwolnionym) i dla tej transakcji nie występuje ona w charakterze takiego podatni- ka. Nabywca niebędący podatnikiem VAT nie rozlicza podatku od nabycia kształtowników. Wobec tego dostawca rozlicza sprzedaż towarów na zasadach ogólnych. W tym celu powinien zaewidencjonować obrót wraz z kwotą należnego podatku przy użyciu kasy fiskalnej (jeśli ma taki obowiązek). Gdy osoba prywatna zażąda wystawienia faktury, dostawca kształtowników dokumentuje sprzedaż „zwykłą” fakturą, zawierającą m.in. stawkę i kwotę VAT. PRZYKŁAD 7 Podatnik VAT czynny sprzedał unijnemu kontrahentowi drut miedziany wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, sklasyfikowany według PKWiU pod symbolem 24.44.23.0, o wartości 10 000 euro. Towar został przetransportowany z Polski do in- nego państwa członkowskiego UE. Unijny nabywca nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy o VAT, ponieważ nie jest on podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym w naszym kraju jako podatnik VAT czynny. Zagraniczny przedsiębiorca, będący nabywcą towarów, jest ewentualnie po- datnikiem podatku od wartości dodanej. Dostawa towarów powinna być rozliczona jako WDT. Nie stosuje się do niej rozwiązań dotyczących opodatkowania dostawy w ramach odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. 16 odwrotne-obciazenie-2018.indd 16 18.04.2018 14:17:03 Rozdział 1. Obowiązek rozliczenia VAT od dostawy towarów – na kim spoczywa 1.2.1. Weryfikacja statusu podatkowego nabywcy, czyli jak sprawdzić, czy nabywca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia wymaga, aby nabywca towarów był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Wobec tego sprzedawca, w celu uniknię- cia problemów związanych z opodatkowaniem dostawy, powinien na moment jej do- konania zweryfikować status podatkowy nabywcy. Możliwości weryfikacji jest kilka. Dostawca towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT może zażądać od nabywcy okazania lub sporządzenia kserokopii „Potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT” sporządzanego według formularza VAT-5. Dokument ten stwierdza m.in. zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego lub po- datnika VAT zwolnionego. Trzeba jednak brać pod uwagę, że potwierdzenie to nie w każdym przypadku może być aktualne, gdyż np. podatnik, który uzyskał VAT-5 po- twierdzający jego status podatnika VAT czynnego, właśnie powrócił do zwolnienia w VAT. Ustalenie statusu podatkowego nabywcy może nastąpić także w trybie art. 96 ust. 13 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Przy czym zainteresowanym może być za- równo sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku. Za wydanie tego zaświadczenia wnioskujący musi wnieść opłatę skarbową w wysoko- ści 21 zł. Wadą tego rozwiązania jest to, że na zaświadczenie trzeba niestety poczekać, a transakcja zwykle musi być zrealizowana bez zbędnej zwłoki. Poza tym, gdyby do- stawca chciał zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami rozliczenia VAT, to musiałby występować o takie zaświadczenie przy wykonaniu każdej czynności opo- datkowanej, takiej jak dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT czy otrzymanie zaliczki na poczet tej dostawy. Z tych powodów najbardziej praktyczne jest trzecie rozwiązanie, a mianowicie spraw- dzenie statusu podatnika w bazie on-line udostępnionej przez Ministerstwo Finansów na Portalu Podatkowym. Na taki sposób weryfikacji resort finansów wskazał również w broszurze informacyjnej na temat „Zmian w zakresie mechanizmu odwróconego ob- ciążenia VAT”, w której wyjaśnił, że: (…)Weryfikacjęstatusupodatkowegonabywcyułatwidokonującemudosta- wybazaon-line–usługazamieszczonanastronieinternetowejMinisterstwa Finansówpodnazwą„SPRAWDŹSTATUSPODMIOTUWVAT”,zapomocąktó- rejdostawcabędziemógłpotwierdzićczynabywcajestzarejestrowanyjako podatnik VAT czynny. Status podatkowy nabywcy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem http://www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce „Sprawdź status podmiotu w VAT”. MF odwrotne-obciazenie-2018.indd 17 17 18.04.2018 14:17:03
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odwrotne obciążenie 2018. Usługi budowlane i towary
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: