Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00039 011339 20463295 na godz. na dobę w sumie
Ogród bez chemii - ebook/pdf
Ogród bez chemii - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 75
Wydawca: Wydawnictwo e-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61184-72-0 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Marzeniem każdego posiadacza ogrodu lub działki jest, by był on produktywny, piękny, rodził zdrowe warzywa i owoce, by wymagał niskich nakładów, a przy okazji był zgodny z naturą. Wielu ludzi uważa, że to opis czterech rożnych ogrodów. Na szczęście możliwe jest połączenie tych wszystkich cech. By osiągnąć ten cel należy się kierować się zasadami  permakultury. Ogród ekologiczny to coś więcej niż zwykły ogród, w którym nie stosuje się sztucznych środków. Niestety traktowany w ten sposób byłby może przyjazny dla środowiska, jednak plony prawdopodobnie byłyby dość słabe, a i wygląd niespecjalnie pociągający. By 'gospodarować' w ten sposób potrzebna jest odrobina wiedzy.   Nie bój się, Drogi Czytelniku, po przeczytaniu tej książki elektronicznej i Ty dowiesz się, jak tego dokonać, a wszystko to bez tytułowej 'chemii'. Za chemię uważam nawozy sztuczne oraz pestycydy (insektycydy - środki do zabijania owadów,  fungicydy - środki do niszczenia grzybów, herbicydy - środki do niszczenia chwastów).   Czytając  'Ogród  bez chemii' dowiesz się jak działać w zgodzie z naturą, a nie przeciwko niej, jak wykorzystać naturalne procesy biologiczne na swoją korzyść. Oprócz wskazówek, jak traktować cały ogród znajdziesz tu, Szanowny Czytelniku, informacje o uprawie poszczególnych gatunków rzadkich, ciekawych i niedocenianych roślin użytkowych, które z powodzeniem można uprawiać w naszym klimacie. Do kogo adresowana jest ta książka?   Głównie do właścicieli lub użytkowników ogrodów i działek, którzy są zmęczeni wylewaniem chemikaliów na własne trawniki, grządki warzywne, czy sady. Przydatne informacje znajdą tu również ludzie, którzy dopiero zaczynają przygodę z ogrodnictwem i chcą to robić w sposób zgodny z naturą.

 

Fragment:

'Jednorazowa dawka nawozów sztucznych nie spowoduje, że w plonach, które rodzić będzie nasz ogród będą niedobory mikroelementów, jednak wieloletnie, regularne aplikacje sprawią, że niedobory mikroelementów będą się pogłębiać. Co za tym idzie produkty, które my będziemy spożywać będą ubogie w te kluczowe dla ludzkiego zdrowia pierwiastki. Objawami u roślin będzie słaby wzrost, podatność na choroby i ataki szkodników. U ludzi niedobory mikroelementów próbuje się uzupełniać stosując suplementy diety, zazwyczaj kosztujące krocie...   Następną wadą nawozów sztucznych jest to, iż doprowadzają one do utlenienia (czytaj zniszczenia) humusu - próchnicy. Niski poziom próchnicy sprawia, że gleba nie jest w stanie utrzymać mikroelementów oraz wody. Powoduje to, że rośliny coraz bardziej uzależniają się od pomocy człowieka, wymagają kolejnej dawki nawozów i częstszego podlewania. Rośliny stają się jak narkoman, który bez ciągłej ingerencji człowieka nie są w stanie rosnąć. Inaczej po prostu 'nie dają rady'. Kolejnym minusem nawozów sztucznych jest to, iż nadmiernie pobudzają wzrost roślin, czym sprawiają, że rośliny stają się bardziej podatne na atak szkodników 'ssących' typu mszyce. Wysyp mszyc powoduje, że ogrodnik musi sięgnąć po insektycydy (środki owadobójcze), inaczej 'robaki' zjedzą mu wszystko. Opryski insektycydami zabijają szybko rozmnażające się mszyce oraz wolno rozmnażających się wrogów mszyc - np. biedronki i złotooki. Konsekwencją tego jest jeszcze większe zaburzenie równowagi biologicznej. Gdy populacja mszyc odrodzi się (a odrodzi się dużo szybciej niż populacja owadów, które na nie polują) to nie będzie miała praktycznie żadnych wrogów. Konsekwencją tego będzie potrzeba użycia kolejnej dawki insektycydów. W ten, na pozór niewinny sposób (chcemy przecież, by nasze rośliny lepiej rosły) doprowadzamy do tego, że nasz schowek na narzędzia zmienia się powoli w mały skład broni chemicznej.'

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

W o j c i e c h M a j d a : O g r ó d b e z c h e m i i S t r o n a | 1 Wojciech Majda Ogród bez chemii W o j c i e c h M a j d a : O g r ó d b e z c h e m i i S t r o n a | 3 © Copyright by Wojciech Majda e-bookowo 2010 Ilustracje i projekt okładki: Aleksandra Majda ISBN 978-83-61184-72-0 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2010 W o j c i e c h M a j d a : O g r ó d b e z c h e m i i S t r o n a | 4 WWSSTTĘĘPP Marzeniem każdego posiadacza ogrodu lub działki jest, by był on produktywny, piękny, rodził zdrowe warzywa i owoce, by wymagał niskich nakładów, a przy okazji był zgodny z naturą. Wielu ludzi uważa, że to opis czterech rożnych ogrodów. Na szczęście możliwe jest połączenie tych wszystkich cech. By osiągnąd ten cel należy się kierowad się zasadami permakultury. Co to jest permakultura? Termin ten został stworzony przez Bill a Mollison a oraz David a Holmgren a w latach 70. XX w. Jest to słowo powstałe z połączenia dwóch angielskich wyrazów permanent (trwały, stały, niezmienny, długotrwały) oraz agriculture (rolnictwo, agrokultura). Permakultura zatem to system projektowania i użytkowania ziemi, który umożliwi pozyskiwanie plonów (różnego rodzaju) i zwiększenie samowystarczalności bez degradacji środowiska/gleby. Wszystkie te cele uzyskuje się dzięki naśladowaniu natury. Pozwala to wyeliminowad nawozy sztuczne, pestycydy, herbicydy i inne środki, którymi rutynowo opryskiwane są współczesne pola, sady czy ogrody. Ogród ekologiczny to coś więcej niż zwykły ogród, w którym nie stosuje się sztucznych środków. Niestety traktowany w ten sposób byłby może przyjazny dla środowiska, jednak plony prawdopodobnie byłyby dośd słabe, a i wygląd niespecjalnie pociągający. By „gospodarowad” w ten sposób potrzebna jest odrobina wiedzy. Nie bój się, Drogi Czytelniku, po przeczytaniu tej książki elek- tronicznej i Ty dowiesz się, jak tego dokonad, a wszystko to bez tytułowej „chemii”. Za chemię uważam nawozy sztuczne oraz pestycydy (insektycydy - środki do zabijania owadów, fungicydy - środki do niszczenia grzybów, herbicydy - środki do niszczenia chwastów). www.e-bookowo.pl W o j c i e c h M a j d a : O g r ó d b e z c h e m i i S t r o n a | 5 Czytając „Ogród bez chemii” dowiesz się jak działad w zgodzie z naturą, a nie przeciwko niej, jak wykorzystad naturalne procesy biologiczne na swoją korzyśd. Oprócz wskazówek, jak traktowad cały ogród znajdziesz tu, Szanowny Czytelniku, informacje o uprawie poszczególnych gatunków rzadkich, ciekawych i niedocenianych roślin użytkowych, które z powodzeniem można uprawiad w naszym klimacie. Do kogo adresowana jest ta książka? Na wstępie chciałbym zaznaczyd, że do uruchomienia wszystkich sił natury będzie Głównie do właścicieli lub użytkowników potrzebne trochę czasu. Niestety w okresie ogrodów i działek, którzy są zmęczeni przejściowym między starym – chemi- wylewaniem chemikaliów na własne cznym a nowym – zgodnym z naturą trawniki, grządki warzywne, czy sady. sposobem traktowania ogrodu prawdo- Przydatne informacje znajdą tu również podobnie nastąpi tymczasowy spadek ludzie, którzy dopiero zaczynają przygodę plonów. Jednak jeśli, Szanowny Czytelniku, z ogrodnictwem i chcą to robid w sposób wykorzystasz informacje zawarte w tej zgodny z naturą. książce okres ten stanie się tak krótki, jak to tylko możliwe. www.e-bookowo.pl W o j c i e c h M a j d a : O g r ó d b e z c h e m i i S t r o n a | 6 11.. GGLLEEBBAA II NNAAWWOOŻŻEENNIIEE To dzięki materii organicznej wszystkie składniki gleby znajdują się we właściwych proporcjach. www.e-bookowo.pl W o j c i e c h M a j d a : O g r ó d b e z c h e m i i S t r o n a | 7 RÓŻNICE W PODEJŚCIU DO GLEBY MIĘDZY „CHEMICZNYM” A EKOLOGICZNYM OGRODNICTWEM Picie wody, gotowanie w wodzie zawierające te niebezpieczne związki może spowodowad chorobę zwaną Methemoglobinemia, która objawia się dusznościami i sinicą. Niestety kooczy się zwykle śmiercią. Nawozy sztuczne stanowią również zagrożenie dla śro-dowiska, gdyż podczas ulewnych deszczy łatwo wymywane sole (nawozy sztuczne są zazwyczaj solami) przedostają się do wód gruntowych (które później pi-jemy). Jedną z podstawowych zasad w ekologicznej uprawie roślin głosi: „Karm glebę, nie rośliny” jest to podejście całkowicie różne od podejścia w rolnictwie, czy ogrodnictwie konwencjonalnym. Tam stosowane są nawozy sztuczne, które szybko rozkładają się i są dostępne dla roślin praktycznie natychmiast po aplikacji. Natomiast gdy naszym celem jest posiadanie zdrowych produktów musimy odżywiad organizmy glebowe, a nie bezpośrednio rośliny. Dzięki temu sprawimy, że nasza gleba będzie żyzna i zdrowa. A jak głosi popularne przysłowie „Grunt to zdrowie” - nie dotyczy to tylko zdrowia ludzi. ● ● ● www.e-bookowo.pl W o j c i e c h M a j d a : O g r ó d b e z c h e m i i S t r o n a | 8 MIKORYZA, CZYLI RZECZ O GRZYBACH Mikoryza na korzeniach brzozy sprawia, że brzoza może rosnąd nawet na najbardziej ubogich, piaszczystych glebach. www.e-bookowo.pl W o j c i e c h M a j d a : O g r ó d b e z c h e m i i S t r o n a | 9 W zdrowej glebie leśnej grzyby mogą stanowid ponad połowę biomasy (wagi) wszystkich organizmów żywych. Różne gatunki grzybów wchodzą w związki symbiotyczne (korzystne dla obydwu stron) z roślinami, zwłaszcza wieloletnimi. Szacuje się, że minimum 80 roślin z klimatu umiarkowanego uczestniczy w pewnego rodzaju partnerstwie z grzybami. Dlaczego tak się dzieje? Tego typu układ po prostu się opłaca. Obu partnerom. Najpopularniejsze są związki mikoryzowe. Umożliwia to przetrwanie roślinie w bardziej niesprzyjającym środowisku. Mikoryza sprawia zatem, że roślina lepiej znosi suszę, jest bardziej odporna na ataki szkodników, czy chorób grzybowych:) Jeśli roślina weszła w związki mikoryzowe to nie musimy nawozid jej fosforem, gdyż grzyb się tym zajmie. Szybko działające nawozy syntetyczne uszkadzają grzybnię, co sprawia, że grzyb nie jest już tak skuteczny w pobieraniu składników odżywczych. Dodatkowo roślina zaczyna „myśled”, że nie Mikoryza to układ korzystny dla grzyba - dostaje on od rośliny produkt fotosyntezy - glukozę, w zamian zaś odwdzięcza się dostarczaniem roślinie wody i soli mineralnych. Grzyb wykorzystuje swoją grzybnię do absorpcji (wchłaniania) w/w składników i przekazuje je korzeniom rośliny. W 20 cm2 ziemi może byd nawet 500 km grzybni. Powierzchnia chłonna korzeni (dzięki grzybni) zwiększa się nawet kilkaset razy! potrzebuje związku mikoryzowego do pobierania mikro i makroelementów, gdyż w glebie (w danej chwili) jest dostatek potrzebnych jej substancji odżywczych. www.e-bookowo.pl W o j c i e c h M a j d a : O g r ó d b e z c h e m i i S t r o n a | 10 Przywołujemy grzyby na pomoc Do tego, by wykorzystywad potęgę mikoryzy nie potrzebujesz laboratorium, pożywki i wilgotnościomierza. Wystarczy ściółka. In bardziej różnorodna, tym większe bogactwo grzybów jesteśmy w stanie przyciągnąd. Wystarczy dany teren wyściółkowad ściółką organiczną a po jakimś czasie (niecały rok) na naszym terenie pojawią się grzyby. (a właściwie owocniki grzybów, bo zarodniki grzybów pojawią się zapewne po kilku godzinach) Jak zatem sprawid, by nasze krzewy i drzewa korzystały z dobrodziejstwa mikoryzy? Należy stworzyd grzybom odpowiednie warunki. Takie jak: pokarm odpowiednią wilgotnośd unikanie używania nawozów sztucznych całkowite zaniechanie stosowania fungicydów (środków grzybobójczych) www.e-bookowo.pl W o j c i e c h M a j d a : O g r ó d b e z c h e m i i S t r o n a | 11 22.. EELLEEMMEENNTTYY EEKKOOLLOOGGIICCZZNNEEGGOO OOGGRROODDUU W tym rozdziale napiszę o elementach, które mogą a nawet powinny znaleźd się w każdym ekologicznym ogrodzie. Kompost Jednym z ważniejszych elementów ekologicznego ogrodu jest kompost. Kompost powstaje w procesie tlenowego rozkładu materii organicznej przy udziale mikro i makro organizmów (takich jak dżdżownice, grzyby, bakterie, nicienie i wiele, wiele innych). Korzyści ze stosowania kompostu Kompost zapewnia wiele korzyści: zmniejsza ilośd wywożonych na wysypisko śmieci (dzięki temu można obniżyd koszty wywozu śmieci) metan, który powstaje na wysypisku śmieci podczas beztlenowego rozkładu materii organicznej jest silnym gazem cieplarnianym otrzymujemy wartościowy nawóz poprawiający strukturę gleby zapewniamy środowisko życia dla wielu pożytecznych organizmów(np. jeże jedzą ślimaki, dżdżownice poprawiają strukturę gleby) poprawia zdrowie roślin produkowanie zdrowej i smacznej żywności miłośnicy wędkarstwa znajdą tam dużo przynęty (dżdżownic) www.e-bookowo.pl W o j c i e c h M a j d a : O g r ó d b e z c h e m i i S t r o n a | 12 ZBIERANIE DESZCZÓWKI Deszczówkę, czyli wodę, którą uzyskujemy podczas opadów deszczu, czy śniegu wykorzystywano w rolnictwie i ogrodnictwie od wieków. W średniowiecznej Grecji nawet twierdze budowano pod kątem zbierania deszczówki, gdyż zapasy wody pitnej decydowały niejednokrotnie o tym jak długo załoga danej twierdzy mogła się utrzymad podczas oblężenia. Tak, to było dawno, dawno temu... A jakie są korzyści ze stosowania deszczówki w dzisiejszych czasach? Ograniczenie zużycia wody wodociągowej, co wiąże się z mniejszymi rachunkami Przyczyniamy się do tego, że mniej ścieków trafi do lokalnych rzek, strumieni, jezior i stawów nieoczyszczonych. Wynikło to z tego, że woda, która spada na nasze dachy(gdy jej nie zbieramy) trafia do kanalizacji, gdzie jest „mieszana” ze ściekami komunalnymi i przemysłowymi. Ilośd ścieków w czasie ulewnych opadów deszczu zwiększa się znacznie, czasem przekraczając możliwości oczyszczalni ścieków. W takim przypadku częśd ścieków trafia bez jakiegokolwiek oczyszczenia do okolicznych zbiorników lub cieków wodnych. W okolicach gdzie woda wodociągowa jest bardzo twarda deszczówka nadaje się do prania lepiej. Wynika to z tego, że deszczówka jest bardzo miękka. Gdy używamy deszczówki nie potrzebujemy tak dużej ilości proszku do prania( można to sprawdzid na każdym opakowaniu proszku do prania, na rozpisce dotyczącej dawkowania) Deszczówka jest lepsza dla roślin niż „kranówka” gdyż zawiera dużo mniej soli oraz nie zawiera chloru. Dostarcza (w bardzo, bardzo małych ilościach) azot, siarkę, www.e-bookowo.pl W o j c i e c h M a j d a : O g r ó d b e z c h e m i i S t r o n a | 13 SPIRALA ZIOŁOWA Spirala ziołowa, widok od góry Zioła (zwłaszcza używane często jako przyprawy kuchenne) warto uprawiad bardzo blisko drzwi do domu, gdyż w ten sposób będziemy po nie sięgad regularnie, co pozytywnie przyczyni się naszemu zdrowiu. Uprawa ziół dalej od domu sprawia, że zwłaszcza w deszczowe dni po prostu nie będzie nam się chciało ubrad ciepło, założyd buty... i sięgniemy po zioła z paczki. Grządka z ziołami tuż przy domu mogłaby nie wyglądad specjalnie pociągająco, nie mówiąc już o tym, ile miejsca na nią byśmy potrzebowali. Jednym z ciekawych elementów w ogrodzie ekologicznym może byd spirala ziołowa. Spirala ziołowa z zainstalowaną rurą do podlewania. Przekrój poprzeczny Od podstawy zaczynamy wytwarzad w górę rodzaj „podjazdu”, im wyżej tym bardziej do środka zawija nasza spirala. Z reguły gleba w której rosną zioła nie powinna byd bardzo żyzna. Zazwyczaj zioła rosną wtedy wolniej, ale: zawierają więcej substancji leczniczych mają intensywniejszy smak W razie potrzeby można bardziej wymagające zioła umieścid w doniczce z bardziej żyzną glebą. www.e-bookowo.pl W o j c i e c h M a j d a : O g r ó d b e z c h e m i i S t r o n a | 14 33.. DDOOBBÓÓRR RROOŚŚLLIINN EGZOTYCZNE CZY KRAJOWE? Chyba każdy ekologicznie nastawiony ogrodnik zastanawiał się kiedyś nad tym, czy dobrze posadzid jest konkretną rośliny w swoim ogrodzie. Niektóre mogły zostad zdyskwalifikowane z tego względu, że nie są „rodzime”, „krajowe”, lub są egzotyczne, inwazyjne. Przedstawię kilka ciekawych informacji... Co to jest roślina „krajowa” a co egzotyczna? O ile te drugą grupę łatwiej określid to z tą pierwszą już nie jest tak łatwo. Rośliny zawsze się rozprzestrzeniały przy pomocy zwierząt (w tym ludzi), wiatru, czy wody. Jeszce kilkanaście tysięcy lat temu na terenie północnej polski z powodu zlodowacenia nie było żadnych roślin. Czy to oznacza, że każda roślina tam rosnąca jest egzotyczna? Jak zatem wyglądałby polskie sady, pola, czy ogrody bez tych roślin? A przede wszystkim jak produktywne byłyby? www.e-bookowo.pl W o j c i e c h M a j d a : O g r ó d b e z c h e m i i S t r o n a | 15 CIEKAWE ROŚLINY Oto bardzo subiektywny spis ciekawych roślin użytkowych, z których większośd jest również jadalna i wszystkie nadają się bardzo dobrze do uprawy w sposób ekologiczny. KKOOLLCCOOWWÓÓJJ PPOOSSPPOOLLIITTYY NNAASSTTUURRCCJJAA WWIIĘĘKKSSZZAA ŻŻYYWWOOKKOOSSTT LLEEKKAARRSSKKII RROOKKIITTNNIIKK ZZWWYYCCZZAAJJNNYY OOLLIIWWNNIIKK WWIIEELLOOKKWWIIAATTOOWWYY AAMMAARRAANNTTUUSS EELLEEUUTTEERROOKKOOKK KKOOLLCCZZAASSTTYY RRÓÓŻŻAA PPOOMMAARRSSZZCCZZOONNAA JJAARRZZĄĄBB DDOOMMOOWWYY www.e-bookowo.pl W o j c i e c h M a j d a : O g r ó d b e z c h e m i i S t r o n a | 16 ROZMNAŻANIE ROŚLIN Pożyteczne rośliny można kupi w sklepie to szybkie i skuteczny sposób, zazwyczaj jest to dośd kosztowne rozwiązanie, zwłaszcza gdy mamy do obsadzenia większy teren. Jeśli dysponujemy czasem to łatwym sposobem na pozyskanie dużej ilości materiału nasadzeniowego jest rozmnożenie roślin na własną rękę. Wbrew pozorom nie jest to bardzo trudne. Przedstawię kilka podstawowych sposobów rozmnażania roślin: www.e-bookowo.pl W o j c i e c h M a j d a : O g r ó d b e z c h e m i i S t r o n a | 17 44.. GGIILLDDIIEE RROOŚŚLLIINNNNEE Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedział między innymi: jak wykorzystad wiedzę starożytnych Indian do uprawy ekologicznego ogrodu. Słowo gildia najczęściej znane jest miłośnikom historii lub gier RPG. W średniowieczu gildie (inaczej cechy) były to stowarzyszenia ludzi wyko- nujących daną profesję. Istniały np. gildie kupieckie, rzemieślnicze itp. Zadaniem gildii było dbanie o interesy jej członków. I tak np. cech piekarzy dbał by w mieście nie uprawiało tego fachu gdyż obniżyłoby to ceny na chleb, co byłoby niekorzystne dla członków cechu (gildii). Gildie kupieckie nato- miast z opłat członkowskich dbały o bezpieczeostwo na i drogach. zbyt wielu ludzi, traktach Jak to połączyd z projektowaniem ekologicznego ogródka? Można wykorzystad właściwośd różnych roślin, by każda z nich wspierała się nawzajem lub, by wspierały konkretną roślinę (lub grupę roślin). Już podaję przykład: Indianie z Ameryki Północnej i Środkowej wykorzystywali zjawisko gildii w uprawie ich podstawowych produktów żywnościowych. Odkryli oni, że lepiej jest uprawiad kukurydzę, kabaczek i fasolę razem niż osobno.. www.e-bookowo.pl W o j c i e c h M a j d a : O g r ó d b e z c h e m i i S t r o n a | 18 55.. CCHHOORROOBBYY II SSZZKKOODDNNIIKKII BIOLOGICZNA OCHRONA ROŚLIN W naturalnych ekosystemach rośliny nie potrzebują oprysków pestycydami/fungicydami, by rosły, nie potrzebują również „podsypywania” nawozami sztucznymi. Co zatem sprawia, że wydaje się nam, iż rośliny, na których nam zależy w naszym ogródku bez tej całej „chemii” nie potrafią się obyd? Otóż, rośliny uprawne przez dziesiątki, setki, a nawet tysiące lat były wybierane pod kątem ilości plonów, smaku, odporności na suszę. Sprawiło to, iż straciły one swoją naturalną odpornośd na szkodniki. Z tego powodu my – ogrodnicy musimy zapewnid naszym roślinom odpowiednią ochronę. Na szczęście istnieją inne sposoby, jak aplikowanie środków, które na opakowaniu mają znaczek z trupią czaszką. www.e-bookowo.pl W o j c i e c h M a j d a : O g r ó d b e z c h e m i i S t r o n a | 19 66.. JJAAKK TTWWOORRZZYYDD KKLLIIMMAATT?? W tym dziale nie zamierzam pisad o globalnym ociepleniu, opiszę zamiast 3 sposoby, jak można w dośd łatwy sposób zmienid, czy stworzyd całkiem nowy, lepszy mikroklimat. Żywopłoty Wykorzystanie efektu stoku Wykorzystanie efektu stawu www.e-bookowo.pl W o j c i e c h M a j d a : O g r ó d b e z c h e m i i S t r o n a | 20 PRAKTYKI, KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE NASZ OGRÓD STANIE SIĘ BARDZIEJ ZDROWY: 1. Unikajmy monokultur – nie obsadzajmy całej grządek jednym gatunkiem roślin, 2. Stosujmy płodozmian – nie uprawiajmy w jednym miejscu rok po roku roślin z tej samej rodziny, 3. Stosujmy nawożenie organiczne, 4. Sadźmy zioła wśród warzyw – zapach aromatycznych ziół, utrudnia szkodnikom orientacje, niektóre z nich wręcz odstraszają niektóre owady, inne zaś służą za schronienie dla owadów polujących na dane szkodniki. Np. krwawnik, mięta, koper włoski zapewniają nektar dla wielu owadów, w tym rodzaju os, które składają jaja w mszycach (za ich życia!), czym przyczyniają się do obniżenia populacji tego pasożyta, 5. Stosujmy mączkę bazaltową – jest to rozdrobniona skała zawierająca mnóstwo pierwiastków śladowych, których często brakuje w glebie (zwłaszcza tych, które wcześniej były nawożone nawozami sztucznymi), 6. Stwórzmy odpowiednie środowisko dla naturalnych wrogów szkodników, 7. Stosujmy uprawy współrzędowe, np. marchewka rośnie dobrze z cebulą lub rzeżuchą, 8. Stosujmy gildie roślinne, 9. Nie zostawiajmy nigdy gleby bez okrywy roślinnej lub ściółki. www.e-bookowo.pl W o j c i e c h M a j d a : O g r ó d b e z c h e m i i S t r o n a | 21 Bibliografia: Edible Forest Gardens Volume 1: Ecological Vision and Theory for Temperate Climate Permaculture Dave Jacke, Eric Toensmeier. Mycelium running: how mushrooms can help save the world Paul Stamets Permaculture design manual Bill MOllison Teaming with Microbes: A Gardener s Guide to the Soil Food Web Jeff Lowenfels, Wayne Lewis Życzę powodzenia i obfitych plonów! Wojciech Majda www.e-bookowo.pl W o j c i e c h M a j d a : O g r ó d b e z c h e m i i S t r o n a | 22 Autor książki na tle jednego z drzew w rodzinnym majątku w Arcugowie www.e-bookowo.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ogród bez chemii
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: