Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00048 003200 21535397 na godz. na dobę w sumie
Oni nic nie rozumieją! Jak przekształcać opór w zrozumienie - książka
Oni nic nie rozumieją! Jak przekształcać opór w zrozumienie - książka
Autor: , Liczba stron: 168
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0203-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komunikacja i negocjacje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niezawodne sposoby przekonywania i perswadowania

Ile razy każdemu z nas opadały ręce, gdy widzieliśmy, że nasze błyskotliwe pomysły i próby przekonania do nich innych osób wywoływały jedynie wzruszanie ramionami i pytające spojrzenia? Ile razy irytował nas brak zrozumienia w zespole? Wielokrotnie przeprowadzane badania dowodzą, że najczęstszymi problemami w biznesie są słaba komunikacja oraz opór wobec zmian. Innymi słowy, większość problemów w niemal każdej firmie sprowadza się do jednego: Oni nic nie rozumieją! Przekształcanie oporu w zrozumienie to sztuka, a sukces tego procesu zależy od nas, a nie od innych. Chcąc przekonać innych, wykorzystujmy do tego najlepsze metody.

'Oni nic nie rozumieją! Jak przekształcać opór w zrozumienie' to książka przedstawiająca doskonałe techniki przekonywania innych ludzi do naszych koncepcji i idei. Udowadnia, że to, czy ludzie nas zrozumieją, czy też nie, zależy wyłącznie od nas samych i to właśnie my musimy użyć najlepszych sposobów, aby przełamać ich opór. Opisuje proces, który pomaga budować wzajemne zrozumienie i wspólne zaangażowanie zamiast utrwalania oporu i niezrozumienia. Dzięki niej każdy będzie w stanie lepiej przekazywać innym swoje pomysły oraz ich inspirować, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Zamiast ciągnąć każdy w swoją stronę, będziemy mogli pchać nasze sprawy naprzód.

Bądź odpowiedzialny!
Pomóż innym zrozumieć Twoje intencje.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Oni nic nie rozumiej„! Jak przekszta‡ca(cid:230) op(cid:243)r w zrozumienie Autorzy: Leslie Yerkes, Randy Martin T‡umaczenie: Daria Kuczyæska-Szymala ISBN: 83-246-0203-8 Tytu‡ orygina‡u: They Just Don(cid:146)t Get It! Format: A5, stron: 168 Niezawodne sposoby przekonywania i perswadowania (cid:149) Przyjmij na siebie odpowiedzialno(cid:156)(cid:230) (cid:149) Naucz siŒ zadawa(cid:230) pytania (cid:149) Uwierz w umiejŒtno(cid:156)ci innych ludzi Ile razy ka¿demu z nas opada‡y rŒce, gdy widzieli(cid:156)my, ¿e nasze b‡yskotliwe pomys‡y i pr(cid:243)by przekonania do nich innych os(cid:243)b wywo‡ywa‡y jedynie wzruszanie ramionami i pytaj„ce spojrzenia? Ile razy irytowa‡ nas brak zrozumienia w zespole? Wielokrotnie przeprowadzane badania dowodz„, ¿e najczŒstszymi problemami w biznesie s„ s‡aba komunikacja oraz op(cid:243)r wobec zmian. Innymi s‡owy, wiŒkszo(cid:156)(cid:230) problem(cid:243)w w niemal ka¿dej firmie sprowadza siŒ do jednego: Oni nic nie rozumiej„! Przekszta‡canie oporu w zrozumienie to sztuka, a sukces tego procesu zale¿y od nas, a nie od innych. Chc„c przekona(cid:230) innych, wykorzystujmy do tego najlepsze metody. (cid:132)Oni nic nie rozumiej„! Jak przekszta‡ca(cid:230) op(cid:243)r w zrozumienie(cid:148) to ksi„¿ka przedstawiaj„ca doskona‡e techniki przekonywania innych ludzi do naszych koncepcji i idei. Udowadnia, ¿e to, czy ludzie nas zrozumiej„, czy te¿ nie, zale¿y wy‡„cznie od nas samych i to w‡a(cid:156)nie my musimy u¿y(cid:230) najlepszych sposob(cid:243)w, aby prze‡ama(cid:230) ich op(cid:243)r. Opisuje proces, kt(cid:243)ry pomaga budowa(cid:230) wzajemne zrozumienie i wsp(cid:243)lne zaanga¿owanie zamiast utrwalania oporu i niezrozumienia. DziŒki niej ka¿dy bŒdzie w stanie lepiej przekazywa(cid:230) innym swoje pomys‡y oraz ich inspirowa(cid:230), zar(cid:243)wno w ¿yciu osobistym, jak i zawodowym. Zamiast ci„gn„(cid:230) ka¿dy w swoj„ stronŒ, bŒdziemy mogli pcha(cid:230) nasze sprawy naprz(cid:243)d. (cid:149) Przyczyny braku zrozumienia (cid:149) Prze‡amywanie pocz„tkowego oporu rozm(cid:243)wc(cid:243)w (cid:149) Nawi„zywanie porozumienia (cid:149) Rozwijanie sztuki zadawania pytaæ (cid:149) Rezygnacja z przymusu (cid:149) Przyznawanie siŒ do b‡Œd(cid:243)w B„d(cid:159) odpowiedzialny! Pom(cid:243)¿ innym zrozumie(cid:230) Twoje intencje Spis treści 9 Przedmowa 13 Podziękowania 17 CZĘŚĆ I: Każdy ciągnie w swoją stronę 57 CZĘŚĆ II: Początek zrozumienia 91 CZĘŚĆ III: Razem pchamy sprawy do przodu CZĘŚĆ IV: Nauczyć się rozumieć Sposoby na rozumienie Sposoby na rozumienie. Zastosowanie Kontinuum rozumienia Pytania służące refleksji i dialogowi 131 140 150 151 153 Rozdział pierwszy 1 Była sobie kiedyś kobieta o imieniu Julia, która mieszkała w najlepszym apartamencie na najwyższym piętrze najlepszego wieżowca w najlepszym mieście Ameryki. Apartament Julii był pełen najlepszych przedmiotów, jakie mogła kupić. Miała najwyższej klasy telewizor o wysokiej rozdzielczości z kinowym dźwiękiem prze- strzennym, bieżnię z automatyczną pamięcią i trzydziestoma pięcioma ustawieniami naj- słynniejszych tras na świecie oraz chromowaną maszynę do espresso, która ojcu Julii przypo- minała Buicka z 1958 roku, jakiego kiedyś posiadał. Oni nic nie rozumieją! • 20 Część I • Każdy ciągnie w swoją stronę • 21 Julia miała najlepszą pracę, jaką tylko moż- na sobie wyobrazić. Była wiceprezesem oraz menedżerem ds. klientów w najlepszej agencji reklamowej w mieście. Miała najlepszych klientów i tworzyła naj- lepsze reklamy w Ameryce. Oni nic nie rozumieją! • 22 Wszystko, co robiła Julia, było wspaniałe; wszystko, co posiadała, było doskonałe; każdy pomysł, jaki miała, był najlepszy. Krótko mówiąc, po prostu Julia zawsze rozumiała, w czym rzecz. Twierdzili tak wszyscy jej przyjaciele. Jeden do drugiego mówił: „Wiesz, dlaczego Julii tak dobrze się wiedzie? To proste. Ona po prostu zawsze wie, o co chodzi”. Część I • Każdy ciągnie w swoją stronę • 23 Oni nic nie rozumieją! • 24 I dlatego właśnie ten poranek był dla Julii tak niepokojący. Julia nie miała ochoty na oglądanie telewi- zji. Nie miała ochoty na espresso. I z całą pewnością nie miała ochoty wbiegać na zbocze Kilimandżaro. Choć mogła wszystko to zrobić. A nie miała ochoty robić żadnej z tych wspaniałych rzeczy, ponieważ bolała ją głowa. Julia odczuwała ból głowy, odkąd się obu- dziła dwie godziny wcześniej. Zanim włączył się budzik. Julia obudziła się z bólem głowy, który wy- wołało pytanie tłukące się po jej głowie przez całą noc, kiedy ona próbowała spać. Trapiło ją to okropne, denerwujące pytanie, ponieważ po raz pierwszy w życiu Julia stanęła twarzą w twarz z czymś, czego nie rozumiała. Część I • Każdy ciągnie w swoją stronę • 25 Było to proste pytanie. Zadajemy je wszyscy przez cały czas zbyt wielu ludziom i o wiele za często. Jest to pytanie, które powoduje bezsen- ność. I sprawia, że przestajemy cokolwiek rozumieć. I nie kończymy projektów. I tracimy przyjaciół. I, choć to naprawdę proste pytanie, jest jednym z tych, na które najtrudniej odpowie- dzieć. Oni nic nie rozumieją! • 26 Jak brzmi więc to proste, lecz zasadnicze pytanie? Jak brzmi pytanie, która kołatało się w głowie Julii? Oto ono. To właśnie to. Oto pytanie: Część I • Każdy ciągnie w swoją stronę • 27 Dlaczego oni nic nie rozumieją? Oni nic nie rozumieją! • 28
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Oni nic nie rozumieją! Jak przekształcać opór w zrozumienie
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: