Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00161 010709 22999046 na godz. na dobę w sumie
Opłaty zaliczane do kosztów podatkowych - ebook/pdf
Opłaty zaliczane do kosztów podatkowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374404235 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podatnicy mają ustawowy obowiązek ponoszenia różnego rodzaju opłat na rzecz sądów, organów administracji rządowej i samorządowej. Większość z tych opłat stanowi dla nich koszt podatkowy, a rachunkowo zaliczane są w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej. W opracowaniu przedstawiamy jakie opłaty są kosztem podatkowym, a które tego kosztu nie stanowią. W publikacji także informujemy, jak powinny być prawidłowo dokumentowane różnego rodzaju opłaty, ze szczególnym uwzględnieniem opłat wpłacanych na rzecz organów administracji. Publikacja zawiera przykłady i tabelaryczne zestawienie opłat nie stanowiących kosztów podatkowych. 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

OPŁATY ZALICZANE DO KOSZTÓW PODATKOWYCHMAREK SMAKUSZEWSKIisbn 978-83-7440-423-5stan prawny 5 sierpnia 2016 r. 2sierpień 2016 r.IFKOpłaty zaliczane do kosztów podatkowych1. Opłaty jako koszty uzyskania przychodu ................................ 32. Opłaty niebędące kosztami podatkowymi ............................... 43. Dokumentowanie opłat jako kosztów uzyskania przychodów ................. 54. Moment zaliczenia opłat do kosztów podatkowych ........................ 75. Moment dokonania korekty opłat ..................................... 86. Opłaty a wartość początkowa środka trwałego ........................... 87. Wybrane problemy związane z zaliczaniem opłat do kosztów podatkowych ....... 10SPIS TREŚCI 3OPŁATY ZALICZANE DO KOSZTÓW PODATKOWYCHsierpień 2016 r.IFKRAPORT MONITORA KSIĘGOWEGOOpłaty zaliczane do kosztów podatkowychPodatnicy mają ustawowy obowiązek ponoszenia różnego rodzaju opłat na rzecz sądów, organów administracji rządowej i samorządowej. Większość z tych opłat stanowi dla nich koszt podatkowy, a rachunkowo są zaliczane w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej. W opracowaniu przedstawiamy, jakie opłaty są kosztem podatkowym, a które tego kosztu nie stanowią. W publikacji informujemy także, jak powinny być prawidłowo do-kumentowane różnego rodzaju opłaty, ze szczególnym uwzględnieniem opłat wpłacanych na rzecz organów administracji.1. Opłaty jako koszty uzyskania przychoduKażdą opłatę należy oceniać indywidualnie pod kątem zaliczenia do kosztów uzyskania przy-chodów. Aby opłata mogła być uznana za koszt podatkowy, powinny być spełnione łącznie nastę-pujące warunki:■■■poniesienie opłaty powinno pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem i opłata powinna być poniesiona w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpie-czenia źródła przychodu,■■■opłata nie może znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przy-chodów (art. 15 ust. 1 updop i art. 22 ust. 1 updof),■■■opłata powinna być właściwie udokumentowana (art. 24a updof i art. 9 updop).Obowiązek wykazania związku pomiędzy poniesionym wydatkiem a przychodem uzyskanym z działalności gospodarczej, zachowaniem albo zabezpieczeniem tego źródła przychodu każdo-razowo spoczywa na podatniku. Jeżeli związek ten zostanie wykazany i dana opłata nie jest na liście wydatków wyłączonych z kosztów podatkowych, nie ma przeszkód, by do kosztów podatko-wych zaliczyć np. opłatę skarbową pobieraną przez fiskusa, wójta lub burmistrza miasta.PRzyKłAdJan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą polegającą na handlu na targowiskach. By móc prowadzić tę działalność, ponosi opłaty targowe.Opłaty targowe:■■■wykazują związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i mają wpływ na wiel-kość osiągniętych przychodów – celem ich poniesienia jest uzyskiwanie przychodu z handlu,■■■nie zostały wymienione w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty podatkowe.Tym samym poniesione przez pana Jana opłaty targowe mogą stanowić koszt podatkowy, pod warunkiem że właściwie je udokumentuje. Dowodami dokumentującymi poniesienie opłaty tar-gowej będą w tym przypadku dowody poboru (pokwitowania) wystawiane przez inkasentów opłaty targowej. Koszty z tytułu tej opłaty targowej powinny zostać potrącone w dacie jej ponie-sienia, tj. wystawienia dowodu potwierdzającego jej pobranie (pokwitowania inkasenta) – zob. art. 22 ust. 4 w związku z art. 22 ust. 6b updof). Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Opłaty zaliczane do kosztów podatkowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: