Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00274 003825 24128319 na godz. na dobę w sumie
Opodatkowanie rynku nieruchomości - ebook/pdf
Opodatkowanie rynku nieruchomości - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 372
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5054-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> nieruchomości
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Opodatkowanie rynku nieruchomości (wyd. 3) prezentuje w sposób szczegółowy zagadnienia podatkowe, z którymi spotykają się podmioty działające na polskim rynku nieruchomości. Aspekt podatkowy zamierzonej lub prowadzonej działalności jest niezwykle istotny, dlatego też w opracowaniu Autorzy prezentują najważniejsze zagadnienia oraz problemy podatkowe.

Publikacja składa się z 6 części przedstawiających poszczególne fazy inwestycji w nieruchomości.

W pierwszej części została omówiona faza inwestycyjna, w ramach której przedstawiono dwa sposoby nabycia nieruchomości przez inwestora: zakup polskiej spółki posiadającej nieruchomość i zakup nieruchomości. Autorzy omawiają zagadnienia dotyczące opodatkowania tych rodzajów transakcji takie jak:

Kolejna część przedstawia zagadnienia podatkowe dotyczące procesu budowlanego. W ramach poszczególnych podrozdziałów zostały omówione kwestie związane z opodatkowaniem robót budowlanych, kapitalizacją kosztów, zaniechanymi inwestycjami oraz budową projektów na sprzedaż.

W części trzeciej opracowania autorzy omawiają zagadnienia związane z fazą operacyjną. W ramach tej fazy objaśniono problematykę inwestycji przeznaczonych pod wynajem, inwestycji mieszkaniowych przeznaczonych na sprzedaż, a także zagadnienia podatkowe, które mogą wystąpić przy leasingu nieruchomości i dystrybucja zysków z inwestycji nieruchomościowych.

Następny faza inwestycyjna prezentuje konsekwencje podatkowe dotyczące finansowania spółki  kapitałem, dopłatami oraz długiem.

Część piąta niniejszego opracowania przedstawia konsekwencje podatkowe wyjścia z inwestycji. Autorzy omawiają zagadnienia związane z:

Ostatnia część została poświęcona planowaniu inwestycji na polskim rynku nieruchomości.

Poruszane kwestie przedstawione są w sposób jasny i przystępny, z jak największym naciskiem na potrzeby praktyki – tak, aby pomóc inwestorom, deweloperom oraz firmom budowlanym w optymalnym a zarazem poprawnym zaplanowaniu oraz rozliczeniu podejmowanej działalności.

Trzecie, zaktualizowane wydanie uwzględnia zmiany w powoływanych aktach prawnych, nowe regulacje prawne Unii Europejskiej oraz najnowsze orzecznictwo, tj. publikacja uwzględnia Modelową Konwencję w sprawie Podatku od Dochodu i Majątku z 2010 r., na podstawie której m.in. obecnie Polska zawiera umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Opracowanie zawiera również zmienione stawki podatku VAT np. sprzedaż gruntów niezabudowanych jest opodatkowana 23% stawką VAT, preferencyjna stawka 8% VAT obowiązuje w przypadku budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Autorzy wskazują również regulacje jakie będą obowiązywały od 1.1.2014 r. dotyczące m.in. zmiany momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT – obowiązek podatkowy będzie powstawał zasadniczo z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Uwzględniono także znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące kursu walut właściwego dla obliczenia różnic kursowych. Dodatkowo, w rozdziale I uwzględniono problematykę inwestycji w nieruchomości za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego, który w ostatnich latach cieszył się coraz większym zainteresowaniem.

Książka przeznaczona jest dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców. Publikacja będzie przydatna dla dyrektorów finansowych, a także księgowych oraz innych osób, które odpowiadają za planowanie i prowadzenie działalności inwestycyjnej i operacyjnej na rynku nieruchomości, muszą brać pod uwagę aspekty podatkowe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Michał Thedy, Anna Pleskowicz, Michał Sawicki, Michał Koper, Karol Dąbek, Aleksandra Banasikowska Opodatkowanie rynku nieruchomości 3. wydanie NIERUCHOMOŚCI Opodatkowanie rynku nieruchomości Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: M. Wolanin PODZIAŁY I SCALENIA NIERUCHOMOŚCI, wyd. 2 Nieruchomości J. Jaworski AKTUALIZACJA OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ORAZ PIERWOKUP USTAWOWY Nieruchomości J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI, wyd. 3 Komentarze Becka R. Strzelczyk, A. Turlej WŁASNOŚĆ LOKALI, wyd. 3 Komentarze Becka K. Pietrzykowski SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE, wyd. 7 Krótkie Komentarze Becka J. Chaciński OCHRONA PRAW LOKATORÓW, wyd. 3 Krótkie Komentarze Becka www.ksiegarnia.beck.pl Opodatkowanie rynku nieruchomości Michał Thedy Anna Pleskowicz Michał Sawicki Michał Koper Karol Dąbek Aleksandra Banasikowska 3. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Wioleta Beczek © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-5053-0 ISBN e-book 978-83-255-5054-7 Spis treści Wprowadzenie ................................................................................ XI Wykaz skrótów ............................................................................... XIII Bibliografia ..................................................................................... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna ....................................................... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość ................................... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych ........................................................................... 1.1.1. Opodatkowanie zbywcy ........................................ 1.1.2. Rozpoznanie kosztów przez nabywcę .................. 2 2 13 20 24 26 26 31 33 33 33 38 40 41 41 44 56 56 84 1.2. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych .............. 1.3. Kwestie podatkowe a ustalenie ceny ................................. 1.4. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe nabywanej spółki ................................................................................. 1.4.1. Due diligence ........................................................ 1.4.2. Ograniczenie odpowiedzialności w umowie ........ 2. Zakup nieruchomości ................................................................. 2.1. Klasyfikacja przedmiotu transakcji ................................... 2.1.1. Przedsiębiorstwo ................................................... 2.1.2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa ................ 2.1.3. Klasyfikacja transakcji sprzedaży nieruchomości 2.2. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych ........................................................................... 2.2.1. Opodatkowanie sprzedawcy ................................. 2.2.2. Rozpoznanie kosztu przez nabywcę ..................... 2.3. Opodatkowanie VAT ......................................................... 2.3.1. Opodatkowanie VAT sprzedaży aktywów ............ 2.3.2. Sprzedaż przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa ........................................ VI 2.4. Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych .............................................................. 2.5. Rozliczenie przychodów i kosztów w przypadku nabycia przedsiębiorstwa .................................................. 2.6. Nabycie nieruchomości przez polską spółkę osobową lub bezpośrednio przez zagraniczny podmiot ................... 2.7. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe sprzedawcy . 2.7.1. Zasady odpowiedzialności nabywcy .................... 2.7.2. Zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywcy ........................................... 2.7.3. Due diligence w przypadku zakupu 86 87 89 90 90 94 nieruchomości ....................................................... 2.8. Gwarancja czynszowa ....................................................... 3. Zakup nieruchomości a zakup udziałów w spółce posiadającej nieruchomość ............................................................................. 99 3.1. Opodatkowanie zysku na transakcji .................................. 99 3.2. Podatki pośrednie na transakcji ......................................... 100 3.3. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe zbywcy ....... 101 4. Wniesienie nieruchomości do spółki w postaci wkładu 97 97 niepieniężnego ............................................................................ 101 4.1. Wniesienie nieruchomości do spółki kapitałowej ............. 102 4.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych ................................................. 102 4.1.2. Opodatkowanie podatkiem VAT ........................... 110 4.1.3. Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych .................................................. 114 4.1.4. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe ....... 116 4.2. Wniesienie nieruchomości do spółki osobowej ................ 116 4.2.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych ................................................. 116 4.2.2. Opodatkowanie podatkiem VAT ........................... 118 4.2.3. Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych .................................................. 118 4.2.4. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe ........ 120 4.3. Wniesienie nieruchomości aportem przez zagranicznego inwestora ........................................................................... 120 5. Inwestycja w nieruchomości za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego ........................................................................... 121 Spis treści VII Rozdział II. Proces budowlany ..................................................... 127 1. Opodatkowanie robót budowlanych ........................................... 128 1.1. Uwagi ogólne ................................................................... 128 1.2. Rozliczenie przychodów i kosztów do celów podatku dochodowego od osób prawnych ...................................... 132 1.2.1. Moment powstania przychodu ............................. 132 1.2.2. Moment rozliczenia kosztów ............................... 134 1.3. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT ....... 136 1.4. Fakturowanie ..................................................................... 138 1.5. Odliczenie VAT z faktur za roboty budowlane ................. 139 1.6. Zwrot VAT w czasie procesu budowlanego ...................... 139 1.7. Kaucje gwarancyjne .......................................................... 141 1.8. Kary umowne .................................................................... 145 1.9. Koszty i opłaty sądowe ..................................................... 146 1.10. Udział w przetargach ......................................................... 147 1.11. Przekazanie infrastruktury ................................................ 149 1.11.1. Przekazanie infrastruktury niedrogowej (media) .. 151 1.11.2. Przekazanie infrastruktury drogowej .................... 154 1.12. Zagraniczna spółka jako dostawca usług .......................... 156 1.12.1. Zagraniczna spółka jako wykonawca kontraktu budowlanego ........................................................ 159 1.12.2. Konsekwencje nabywania usług od zagranicznych spółek na gruncie VAT .......................................... 165 1.13. Waluta rozliczeń kontraktów budowlanych ...................... 168 1.13.1. Kontrakt w walucie obcej .................................... 169 1.13.2 Kontrakt denominowany do waluty obcej ........... 172 2. Kapitalizacja kosztów ................................................................ 175 2.1. Zakres kapitalizacji kosztów ............................................. 175 2.2. Kapitalizacja kosztów finansowych .................................. 178 2.3. Segregacja kosztów ........................................................... 179 3. Zaniechane inwestycje ............................................................... 181 4. Budowa projektów na sprzedaż .................................................. 185 Rozdział III. Faza operacyjna ....................................................... 187 1. Zasady opodatkowania najmu .................................................... 188 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych ............................................................. 188 1.1.1. Uwagi ogólne ........................................................ 188 1.1.2. Moment rozpoznania przychodu z tytułu najmu .. 190 1.1.3. Moment rozpoznania kosztów z tytułu najmu po stronie najemcy ................................................ 194 Spis treści VIII 1.2. Opodatkowanie VAT ......................................................... 198 1.2.1. Uwagi ogólne ........................................................ 198 1.2.2. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT ................................................................... 198 1.2.3. Odliczenie podatku naliczonego przez najemcę ... 200 1.3. Amortyzacja jako koszt w najmie – zasady ogólne .......... 201 1.3.1. Technika dokonywania odpisów amortyzacji podatkowej ............................................................ 204 1.3.2. Podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych i stawki amortyzacji ................. 205 1.3.3. Inwestycje w obcych środkach trwałych oraz budynki i budowle na cudzym gruncie ........ 209 1.3.4. Czasowy brak wykorzystywania nieruchomości przeznaczonych pod wynajem .............................. 210 1.4. Modernizacje (ulepszenia) a remonty ............................... 211 1.5. Koszty z tytułu pośrednictwa przy zawarciu umów najmu ................................................................................. 213 1.6. Kaucje związane z zawarciem umów najmu ..................... 215 1.7. Rozwiązanie bądź wygaśnięcie umowy a dalsze korzystanie ........................................................................ 216 1.8. Zapłata czynszu przez gwaranta ........................................ 220 1.9. Rozliczenia z tytułu opłat eksploatacyjnych ..................... 221 1.9.1. „Zaliczki” na poczet opłat eksploatacyjnych i rozliczenie roczne ............................................... 222 1.9.2. Bieżące refakturowanie opłat eksploatacyjnych ... 228 1.10. Zachęty dla najemców ....................................................... 233 1.10.1. Okres zwolnienia z czynszu .................................. 234 1.10.2. Wynagrodzenie za zawarcie umowy najmu ......... 237 1.10.3. Pokrycie kosztów aranżacji wnętrz ...................... 241 1.10.4. „Wykup” najemcy ................................................. 245 1.11. Rozliczenie nakładów poniesionych przez najemcę na przedmiot najmu ........................................................... 247 1.11.1. Rozliczenie nakładów za wynagrodzeniem ze strony wynajmującego ..................................... 248 1.11.2. Rozliczenie nakładów bez wynagrodzenia ze strony wynajmującego ..................................... 249 1.11.3. Likwidacja nakładów przez najemcę .................... 252 1.12. Rozliczenie nakładów w związku ze wzniesieniem budynków lub budowli na cudzym gruncie ...................... 253 1.13. Odszkodowanie za zerwanie umowy najmu ..................... 254 Spis treści IX 1.14. Podatek od nieruchomości ................................................ 257 1.14.1. Ogólne zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości .................................................. 258 1.14.2. Kwalifikacja przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości ................................ 260 2. Opodatkowanie sprzedaży mieszkań ......................................... 267 2.1. Uwagi ogólne .................................................................... 267 2.2. Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży mieszkań ............. 268 2.3. Opodatkowanie VAT sprzedaży mieszkań ........................ 270 2.3.1. Sprzedaż udziałów we współwłasności mieszkań 271 2.3.2. Sprzedaż garażu/miejsca postojowego ................. 272 2.4. Opłaty rezerwacyjne .......................................................... 274 3. Leasing nieruchomości – wybrane zagadnienia ......................... 275 3.1. Kwalifikacja umów leasingu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych ...................................... 276 3.2. Kwalifikacja umów leasingu na gruncie VAT ................... 278 3.3. Leasing zabudowanej nieruchomości .............................. 282 4. Dystrybucja zysków z inwestycji nieruchomościowych ............ 285 4.1. Inwestycja prowadzona w formie spółki kapitałowej ....... 285 4.1.1. Ogólne zasady opodatkowania dochodów z dywidend ............................................................ 286 4.1.2. Zatrzymana dywidenda a nieodpłatne świadczenie ........................................................... 288 4.1.3. Pożyczka na dywidendę a koszt uzyskania przychodu ............................................................. 290 4.2. Inwestycja prowadzona w formie spółki osobowej lub poprzez oddział ........................................................... 291 Rozdział IV. Finansowanie ............................................................ 299 1. Finansowanie kapitałem ............................................................. 299 2. Dopłaty do kapitału .................................................................... 300 3. Finansowanie długiem ................................................................ 303 3.1. Przychody i koszty z tytułu odsetek .................................. 303 3.2. Podatek u źródła ................................................................ 305 3.3. Różnice kursowe ............................................................... 309 3.4. Pożyczka denominowana do waluty obcej ....................... 310 3.5. Niedostateczna kapitalizacja ............................................. 311 3.6. Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych .............................................................. 321 3.7. Opodatkowanie VAT ......................................................... 322 4. Finansowanie spółki osobowej i oddziału spółki kapitałowej ... 324 Spis treści X Rozdział V. Wyjście z inwestycji ................................................... 327 1. Sprzedaż spółki a sprzedaż aktywów ......................................... 327 2. Dystrybucja zysku ...................................................................... 327 3. Likwidacja spółki (likwidacja zakładu) ..................................... 329 3.1. Likwidacja spółki kapitałowej .......................................... 329 3.2. Likwidacja spółki osobowej .............................................. 333 3.3. Likwidacja zakładu ........................................................... 336 Rozdział VI. Planowanie struktury inwestycji ............................ 337 1. Struktura własnościowa i forma prowadzenia działalności w Polsce ..................................................................................... 338 2. Struktura finansowa .................................................................... 344 Indeks rzeczowy ............................................................................. 347 Spis treści Wprowadzenie Szanowni Państwo, przekazujemy na Państwa ręce trzecie wydanie publikacji pt. „Opodatkowanie rynku nieruchomości”. Mimo pewnego spowolnienia na rynku spowodowanego sytuacją go- spodarczą na świecie, polski rynek nieruchomości nadal się rozwija dość dynamicznie. Podmioty działające na tym rynku (inwestorzy, deweloperzy, firmy budowlane) stają przed problemem optymalnego, a zarazem bezpiecz- nego ukształtowania struktury inwestycji oraz rozliczenia realizowanych projektów dla celów podatkowych. Aspekt podatkowy zamierzonej lub prowadzonej działalności jest na tyle istotny, że brak odpowiedniego plano- wania w tym zakresie czy też nieprawidłowe rozliczenie danych transakcji mogą spowodować obniżenie potencjalnego zysku z danego projektu, jak również prowadzić do powstania istotnego ryzyka finansowego. W praktyce w przypadku transakcji, których przedmiotem są nierucho- mości, ale też we wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej, optymalne zaplanowanie i prawidłowe rozliczanie transakcji wymaga nie tylko ogólnej wiedzy podatkowej, ale również znajomości branży i specyfiki pojawiają- cych się w niej problemów podatkowych. Zadania tego nie ułatwiają ciągłe zmiany przepisów podatkowych oraz często brak jednoznacznej interpretacji danego typu sytuacji w praktyce sądów i organów podatkowych. Z uwagi na powyższe postanowiliśmy zaprezentować w jednym, cało- ściowym opracowaniu najważniejsze zagadnienia oraz problemy podatkowe, z którymi spotkają się podmioty działające na rynku nieruchomości. Ze względu na zakres materiału nie objęło ono już jednak kwestii związanych z opodatkowaniem osób fizycznych. Dołożyliśmy starań, aby nasze opracowanie nie stanowiło zbioru teo- retycznych rozważań nad interpretacją i zastosowaniem przepisów podat- kowych, lecz w jak największym stopniu uwzględniało potrzeby praktyki i było realną pomocą w planowaniu oraz rozliczaniu działalności na rynku nieruchomości. Mamy nadzieję, że nasze opracowanie zainteresuje nie tylko osoby, które zawodowo zajmują się podatkami (doradcy podatkowi, księgowi, dyrektorzy finansowi), lecz również osoby, które w ramach prowadzenia lub planowania działalności na rynku nieruchomości muszą XII brać pod uwagę potencjalne skutki podatkowe w projekcjach finansowych realizowanych operacji. Publikacja składa się z 6 części, w ramach których zostały przedsta- wione poszczególne fazy inwestycji w nieruchomości. W pierwszej części dotyczącej fazy inwestycyjnej omówiono konsekwencje zakupu nierucho- mości (poprzez zakup spółki posiadającej nieruchomość oraz zakup samej nieruchomości), jak również wniesienia nieruchomości w ramach wkładu niepieniężnego. Druga część porusza zagadnienia związane z procesem budowlanym. Część trzecia odnosi się do fazy operacyjnej i skupia się na opodatkowaniu wynajmu nieruchomości komercyjnych oraz opodatkowaniu sprzedaży mieszkań jako formy inwestycji „na sprzedaż”. W kolejnej części omówione zostały zagadnienia związane z finansowaniem działalności na rynku nieruchomości. Część piąta porusza podatkowe skutki wyjścia z inwestycji. W ostatniej części przedstawiono najważniejsze zagadnienia, które powinny być brane pod uwagę przy planowaniu inwestycji. Jak w przypadku każdego tego typu opracowania, nie może ono samo w sobie być podstawą do podejmowania jakichkolwiek decyzji gospodar- czych, a przedstawione poglądy nie stanowią wiążących opinii na temat omawianych transakcji. Warszawa, wrzesień 2013 r. Autorzy Wprowadzenie Wykaz skrótów 1. Źródła prawa dyrektywa 2003/49/WE .............. dyrektywa Rady 2003/49/WE z 3.3.2003 r. w spra- wie wspólnego systemu opodatkowania stosowa- nego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich (Dz.Urz. WE L 157 z 26.6.2003 r., s. 49 ze zm.) dyrektywa 2006/112/WE ............ dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego system podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., s. 1 ze zm.) KC ............................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Konstytucja RP .......... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Konwencja Modelowa .................. Modelowa Konwencja OECD w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, 2010, www.profinfo.pl, www.oecd.org KSH .......................... ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) OrdPU ...................... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PCzCywU ................ ustawa z 9.9.2004 r. o podatku od czynności cywil- no-prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) XIV PDOFizU .................. ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) PDOPrU ................... ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) PKOBR ...................... rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budow- lanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) PrBud ......................... ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) RachU ........................ ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) SwobDziałGospU ...... ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2.7.2004 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) SysUbSpołU ............. ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) VATWykR .................. rozporządzenie Ministra Finansów z 4.4.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz 247 ze zm.) VATU ....................... ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) VATU93 ..................... ustawa z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) ZmVATU .................... ustawa z dnia 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o po- datku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35) ZwrVATR ................... rozporządzenie Ministra Finansów z 28.3.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz. 360 ze zm.) Wykaz skrótów XV 2. Organy i instytucje DIS ............................ Dyrektor Izby Skarbowej ETPC ......................... Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS ........................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości KRS ........................... Krajowy Rejestr Sądowy NBP ........................... Narodowy Bank Polski NSA .......................... Naczelny Sąd Administracyjny NSA (7) ..................... Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sę- dziów SN ............................ Sąd Najwyższy TK ............................. Trybunał Konstytucyjny TSUE ......................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej US ............................. Urząd Skarbowy WSA ......................... Wojewódzki Sąd Administracyjny ZUS ............................ Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3. Publikatory i czasopisma BS .............................. Biuletyn Skarbowy Dz.U. ......................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ...................... Dziennik Urzędowy MoP ........................... Monitor Prawniczy MoPod ...................... Monitor Podatkowy ONSA ....................... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA ............. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSA ........................... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSG .......................... Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych OSN ........................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC ........................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna OSNP ....................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP .......................... Orzecznictwo Sądów Polskich OTK-A ...................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A Wykaz skrótów XVI POP .......................... Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PP ............................. Przegląd Podatkowy 4. Inne skróty art. ............................ artykuł EOG .......................... Europejski Obszar Gospodarczy KŚT ........................... Klasyfikacja Środków Trwałych Nr ............................. numer OECD ........................ Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Cooperation and Development) PKOB ........................ Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych pkt ............................ punkt PKWiU ...................... Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług post. ........................... postanowienie poz. ........................... pozycja r. ............................... rok s. ............................... strona SKA ........................... Spółka komandytowo-akcyjna sp. z o.o. .................. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tekst jedn. ................. tekst jednolity TFI ............................. towarzystwo funduszy inwestycyjnych UE ............................ Unia Europejska uchw. ......................... uchwała UPO ........................... umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania ust. ............................ ustęp WNiP ......................... Wartości niematerialne i prawne ww. ........................... wyżej wymienione wyr. ............................ wyrok Wykaz skrótów Bibliografia Bany K., Opodatkowanie zysków z przeniesienia własności udziałów w spół- ce osobowej na podstawie Modelowej Konwencji Podatkowej OECD, MoPod 2006, Nr 4 Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka- -Medek M., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2009 Brzeszczyńska S., Przeznaczenie gruntów a VAT, Nieruchomości, 2009, Nr 10 Dmoch W., Podatek dochodowy od osób prawnych 2009, Warszawa 2009 Dźwigała G., Huszcz Z., Karwat P., Krasnodębski R., Ślifirczyk M., Świta- ła F., Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2007 Grzybowska M., Zubrzycki J., Leasing – zagadnienia podatkowe i rachun- kowe 2003, Warszawa 2003 Jasiołek B., Woźniakiewicz P., Wydatki na objęcie udziałów lub akcji w po- datku dochodowym od osób prawnych, MoPod 2006, Nr 5 Furga K., Tofel M., Opodatkowanie podatkiem VAT i podatkiem od czyn- ności cywilnoprawnych tzw. goodwillu, MoPod 2007, Nr 3 Jasiołek B., Woźniakiewicz P., Podatek od nieruchomości jako koszt uzy- skania przychodów, PP 2006, Nr 10 Kajus J., Terra B. J. M., A guide to the European VAT Directives. Commen- tary on the Value Added Tax of te European Communities, Amsterdam 1996, Rozdział VI.9.2 Kosikowski C., Etel L., Dowgier R., Pietrasz P., Presnarowicz S., Ordynacja podatkowa. Komentarz, 2006 Kukulski Z., w: Niedostateczna kapitalizacja w prawie podatkowym, War- szawa 2006 Litwin P., Sawicki W., „Czy przekazanie majątku likwidowanej spółki kapi- tałowej wspólnikowi będącemu osobą prawną podlega opodatkowaniu VAT”, Jurysdykcja Podatkowa 2008, Nr 5 Mariański A., Strzelec D., glosa do wyroku NSA z 27.6.2003 r. (I SA/Łd Marciniuk J., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2009, 249/03), MoPod 2004, Nr 2 Warszawa 2009 XVIII Maruchin W., Ustawa o VAT, Warszawa 2007 Michalik T., VAT 2009, wyd. VI, Warszawa 2009 Paczuski A., Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób prawnych, Warszawa 2001 Prawo podatkowe. Praca zbiorowa pod red. W. Modzelewskiego, Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług, zeszyt 192 Radzikowski K., Odliczenie i zwrot podatku VAT związanego z zakupem usług budowlanych, Glosa 2005, Nr 3 Słownik języka polskiego pod red. prof. M. Szymczaka, Warszawa 1995 Strzępka J. A., Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w upa- dłości, PrSpółek 2004, Nr 7 Szymański K., Opodatkowanie spółek kapitałowych, Warszawa 2006 Świtała F., Różnice kursowe w orzecznictwie sądów administracyjnych 2, PiPod 2006, Nr 7 Terra B. J. M., The place of supply in European VAT, Amsterdam 1998 Varga W., Potrącenie a różnice kursowe, MoPod 2006, Nr 7 Zubrzycki J., Leksykon VAT 2009, Wrocław 2009 Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna W ramach fazy inwestycyjnej przedstawione zostaną dwa spo- soby nabycia nieruchomości przez inwestora: zakup polskiej spółki posiadającej nieruchomość (rozdział I pkt 1) oraz zakup samej nieruchomości (rozdział I pkt 2). Następnie omówione będą zagad- nienia dotyczące opodatkowania tych dwóch rodzajów transakcji zarówno ze strony kupującego, jak i sprzedającego (dlatego też przy omówieniu konsekwencji podatkowych wyjścia z inwestycji w rozdziale V znaleźć można odwołanie do skutków podatkowych powstających dla sprzeda jącego, przedstawionych w tej części książki). Oprócz skutków podatkowych trans akcji zakupu spół- ki oraz zakupu nieruchomości omówione będą także zagadnienia związane z odpowiedzialnością nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy lub na bywanej spółki oraz sposoby ograniczania tej odpowiedzialności. Później przedstawione zostanie podsumowanie oraz porównanie skutków podatkowych zakupu spółki i zakupu nieruchomości (rozdział I pkt 3). Niniejsza część pracy nie obejmuje zagadnień związanych z wytworzeniem nie ruchomości (procesem budowlanym), które są przed stawione w rozdziale II. W zakresie finansowania nabycia spółki lub nieruchomości omówiono wyłącznie kwestie ściśle związane ze skutkami podatkowymi powstającymi dla sprzedającego i kupującego. Ogólne zagadnienia podatkowe związane z finansowaniem zaprezentowane są w rozdziale IV. Na końcu tej części prezentujemy również skutki podatkowe związane z transakcją aportu nieruchomości do spółki kapitałowej oraz spółki osobowej jak też ogólne aspekty inwestycji w nieruchomości za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Opodatkowanie rynku nieruchomości
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: