Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00189 006078 21293515 na godz. na dobę w sumie
Orgazm. Wyzwól i rozwiń swoją seksualność - książka
Orgazm. Wyzwól i rozwiń swoją seksualność - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2708-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> zdrowie, medycyna >> zdrowie i uroda
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wywołaj tej nocy lawinę uniesienia:

Ooooa... aaaa... AAAAA... uuuuu...taaaaak!!!
Czerwoni jak cegła, gorący jak piec. Chcemy mieć - chcemy go mieć!

Jak twierdził francuski pisarz Jean Genet, nasze czasy można sprowadzić do prostej formuły: podróże kosmiczne plus seks. Jeśli więc pragniesz połączyć oba te elementy w gorącą i satysfakcjonującą całość, musisz nauczyć się przeżywać orgazm, który uniesie Cię do gwiazd! Z medycznego punktu widzenia szczytowanie to moment najsilniejszego podniecenia, któremu towarzyszy szereg reakcji fizjologicznych organizmu. Dla autorki tego poradnika orgazm jest doświadczeniem wolności i poddania, żyjącym własnym, niezależnym od nas życiem. On również chce się rozwijać, dążyć do coraz większego wyzwolenia i głębi. Poznaj zmysłowe i niezwykle stymulujące sposoby na doznawanie bardziej satysfakcjonujących i dłuższych momentów rozkoszy. Zacznij uwodzić i wzbudzać zazdrość sąsiadów swoim udanym życiem erotycznym. Odkryj mistyczną magię seksu i dowiedz się, jak:

Kompletne źródło najbardziej wyszukanych i intensywnych rozkoszy!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek online do przechowalni do koszyka Wydawnictwo Helion ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl e-mail: septem@septem.pl redakcja: redakcjawww@septem.pl informacje: o księgarni septem.pl ORGAZM. WYZWÓL I ROZWIŃ SWOJĄ SEKSUALNOŚĆ Autor: Amy Cooper Tłumaczenie: Edyta Stępkowska ISBN: 978-83-246-2708-0 Tytuł oryginału: The Everything Orgasm Book: The all-you-need guide to the most satisfying sex you’ll ever have Format: A5, stron: 272 Wywołaj tej nocy lawinę uniesienia: • Pozbądź się wstydu i zahamowań w sferze seksu • Odkryj wszystkie strefy erogenne swojego ciała • Buduj napięcie seksualne i utrzymuj coraz wyższą temperaturę namiętnoœci • Otwórz się na odkrywanie nowych zachowań seksualnych • Odkryj punkt G, punkt P oraz orgazmy wielokrotne • Popraw swoje umiejętnoœci komunikowania się w sprawach związanych z seksem Ooooa… aaaa… AAAAA… uuuuu…taaaaak!!! Czerwoni jak cegła, gorący jak piec. Chcemy mieć — chcemy go mieć! Jak twierdził francuski pisarz Jean Genet, nasze czasy można sprowadzić do prostej formuły: podróże kosmiczne plus seks. Jeœli więc pragniesz połączyć oba te elementy w gorącą i satysfakcjonującą całoœć, musisz nauczyć się przeżywać orgazm, który uniesie Cię do gwiazd! Z medycznego punktu widzenia szczytowanie to moment najsilniejszego podniecenia, któremu towarzyszy szereg reakcji fizjologicznych organizmu. Dla autorki tego poradnika orgazm jest doœwiadczeniem wolnoœci i poddania, żyjącym własnym, niezależnym od nas życiem. On również chce się rozwijać, dążyć do coraz większego wyzwolenia i głębi. Poznaj zmysłowe i niezwykle stymulujące sposoby na doznawanie bardziej satysfakcjonujących i dłuższych momentów rozkoszy. Zacznij uwodzić i wzbudzać zazdroœć sąsiadów swoim udanym życiem erotycznym. Odkryj mistyczną magię seksu i dowiedz się, jak: • nawiązywać więź z partnerem/partnerką na każdym poziomie; • odnaleźć strefy erogenne; • przeżywać bardziej intensywne orgazmy; • mówić œwiństewka, tańczyć na krzeœle i robić striptiz; • korzystać z zabawek erotycznych, gadżetów, afrodyzjaków i treœci erotycznych; • czerpać większą satysfakcję z samozadowalania się. Kompletne źródło najbardziej wyszukanych i intensywnych rozkoszy! Spis treĂci Podziękowania ...............................................................11 10 najważniejszych zasad, które zapewnią Ci lepsze przeżywanie orgazmu .........13 Wstęp ..............................................................................15 Rozdział 1. Mistyka orgazmu ...........................................................17 OpisaÊ orgazm .................................................................17 Znaczenie orgazmu .........................................................19 Mity na temat orgazmu ...................................................22 RóĝnorodnoĂÊ ĝycia .........................................................26 Orgazm a polityka ............................................................29 Rozdział 2. Strojenie instrumentu ...................................................35 Instrument psychofizyczny ..............................................35 Otwarcie na seks i wyzbycie siÚ wstydu ...........................36 Obraz ciaïa ......................................................................42 Dobry stan zdrowia ..........................................................43 Minimalizowanie stresu ...................................................46 Wzmacnianie miÚĂni dna miednicy ................................50 Rozdział 3. ABC orgazmu ..................................................................55 Jej anatomia seksualna ....................................................55 Jego anatomia seksualna .................................................64 Reakcje seksualne ludzi ..................................................69 Ukïady w ciele czïowieka majÈce swój udziaï w pobudzeniu seksualnym i orgazmie ..........................74 ORGAZM. WYZWÓL I ROZWI” SWOJk SEKSUALNO¥m Rozdział 4. Odkrywanie swojego erotycznego, psychofizycznego ja .......................................................79 Zaakceptowanie swojego erotycznego ja ..........................79 Stwórz wïasnÈ mapÚ erotycznÈ .......................................83 Osobiste zapoznanie siÚ z sobÈ samym ............................86 Poznaj swoje strefy erogenne ...........................................89 Rozdział 5. Gra w pojedynkę, czyli solówka ....................................95 Samozaspokajanie siÚ ......................................................95 Podstawy masturbacji ......................................................99 Rozwiñ wïasnÈ technikÚ ................................................101 UĂwiÚcony rytuaï gry solo ..............................................107 Rozdział 6. Zgraj się z ukochaną osobą ........................................ 113 Pokochaj siebie ..............................................................113 Porozmawiajmy o seksie ................................................115 Dynamika w relacjach seksualnych ...............................119 mwiczenia zbliĝajÈce ludzi do siebie ..............................123 Rozdział 7. Sztuka zmysłowości .................................................... 129 Jak stworzyÊ zmysïowÈ atmosferÚ ..................................129 Zmysïowy masaĝ ............................................................131 Skóra ěródïem rozkoszy .................................................135 Zmysïowa sztuka caïowania ...........................................137 Rozdział 8. Erotyczne zabawy — podnoszenie temperatury ..................................... 143 Sztuka uwodzenia ..........................................................143 Uwodzenie przez przebranie (albo rozebranie) .............148 Erotyczne rozmowy .......................................................150 Erotyczny dotyk .............................................................151 Taniec ............................................................................154 Opowiadanie o swoich fantazjach i odgrywanie scenek ....................................................158 8 Spis treĂci Rozdział 9. Pomóż sobie ręką: ręczne sposoby na orgazm w seksie partnerskim .... 161 Samozadowalanie siÚ razem z partnerem .....................161 Stymulacja rÚczna .........................................................165 Jak rÚkÈ doprowadziÊ do orgazmu mÚĝczyznÚ ..............168 Jak rÚkÈ doprowadziÊ do orgazmu kobietÚ ....................171 Rozdział 10. Twoje ciało przy moich ustach: oralne sposoby na orgazm ......................................... 175 Sztuka miïoĂci oralnej ...................................................175 Fellatio ...........................................................................177 Cunnilingus ...................................................................182 Wariacje na temat seksu oralnego .................................187 Rozdział 11. Penetracja i orgazm .................................................... 191 Akt penetracji ................................................................191 GotowoĂÊ do penetracji .................................................195 Tak wiele pozycji, a czasu tak maïo ...............................198 WejĂcie ..........................................................................204 Wskazówki i techniki penetracji ....................................206 Czy oboje dochodzicie? ..................................................209 Rozdział 12. Korzystanie z pomocy erotycznych ........................... 211 Lubrykanty ....................................................................211 Zabawki erotyczne: sztuczne czïonki, wibratory i inne ...............................213 Rekwizyty i akcesoria erotyczne ....................................223 Afrodyzjaki .....................................................................225 Muzyka ..........................................................................226 TreĂci o charakterze seksualnym ..................................227 Erotyka ..........................................................................228 Rozdział 13. Wyjątkowe okoliczności ............................................. 231 CiÈĝa ..............................................................................231 Starzenie siÚ ..................................................................233 9 ORGAZM. WYZWÓL I ROZWI” SWOJk SEKSUALNO¥m Hormonalna terapia zastÚpcza ......................................236 NiepeïnosprawnoĂÊ, choroba i schorzenia ....................237 Kobiety, które nigdy nie miaïy orgazmu .........................241 Obniĝone libido ..............................................................242 Ból podczas seksu ..........................................................243 Niekontrolowany wytrysk ...............................................244 Zaburzenia erekcji .........................................................246 Rozdział 14. Wzbogać swoje orgazmy ............................................ 249 Wielokrotne orgazmy .....................................................249 Orgazm punktu G i kobieca ejakulacja ..........................251 Dominacja i ulegïoĂÊ .....................................................253 Orgazm totalny ..............................................................256 Załącznik A Glosariusz .................................................................... 263 Załącznik B Informacje dodatkowe ............................................... 267 10 ROZDZIA’ 14. WzbogaÊ swoje orgazmy I stniejÈ orgazmy oraz orgazmy. Wiele osób jest caïkowicie zadowolo- nych ze swoich zwykïych, regularnych orgazmów. Nie majÈ potrzeby dociekania, czy istniejÈ doznania jeszcze bardziej intensywne. Niektórzy pionierzy ĝycia erotycznego odkryli jednak stany pobudzenia erotycznego wykraczajÈce poza doznania, których ludzie normalnie doĂwiadczajÈ podczas uprawiania seksu i szczytowania. Te nowe moĝliwoĂci stojÈ przed TobÈ otworem i moĝesz siÚ w nie zanurzyÊ i je badaÊ, jeĂli tylko zechcesz. Wielokrotne orgazmy Dlaczego mielibyĂmy siÚ godziÊ na jeden orgazm, skoro zarówno mÚĝ- czyěni, jak i kobiety sÈ w stanie doznawaÊ wielu orgazmów podczas jed- nego zbliĝenia? Czasem rzeczywiĂcie jeden dobry orgazm to wszystko, czego Ci potrzeba, ale jeĂli po nim zostanie w Tobie jeszcze jakaĂ na- gromadzona energia, to dlaczego jej nie wykorzystaÊ? Wielokrotny orgazm to doznanie dwóch lub wiÚcej orgazmów jeden po drugim, bez schodzenia poniĝej fazy podniecenia. IntensywnoĂÊ, iloĂÊ, czas trwania i odstÚp pomiÚdzy poszczególnymi orgazmami moĝe byÊ bardzo róĝna. Aby zrozumieÊ, czym jest wielokrotny orgazm, trzeba sobie uĂwiadomiÊ, ze orgazm to seria skurczów. Nie naleĝy jednak myliÊ po- szczególnych skurczów z orgazmami. Istnieje duĝa róĝnica miÚdzy dïu- gim orgazmem a wielokrotnym orgazmem. Przy wielokrotnym orgazmie ORGAZM. WYZWÓL I ROZWI” SWOJk SEKSUALNO¥m podniecenie za kaĝdym razem narasta, zbliĝajÈc siÚ do kulminacji, po- dobnie jak przed pierwszym z serii orgazmów, choÊ moĝe to trwaÊ zde- cydowanie szybciej. Wielokrotny orgazm czÚĂciej zdarza siÚ kobietom, chociaĝ mÚĝczyěni równieĝ mogÈ go doznawaÊ — to jedynie kwestia wprawy. JeĂli wykaĝesz siÚ determinacjÈ i bÚdziesz wykonywaÊ odpowiednie Êwiczenia, byÊ moĝe uda Ci siÚ znaleěÊ sposób, aby opanowaÊ tÚ sztukÚ. Wielokrotny orgazm u kobiety JeĂli u Ciebie, podobnie jak u wiÚkszoĂci kobiet, do orgazmu dochodzi dziÚki stymulacji ïechtaczki, pozwól jej odpoczÈÊ tak dïugo, jak bÚdzie tego wymagaïa po pierwszym orgazmie. Zanim zaczniesz siÚ szykowaÊ do kolejnego orgazmu, moĝesz stymulowaÊ inne czÚĂci ciaïa albo kon- tynuowaÊ penetracjÚ. JeĂli Twoja ïechtaczka caïy czas jest zbyt wraĝliwa, byÊ moĝe bÚdziesz musiaïa caïkowicie zrezygnowaÊ ze stymulacji ïech- taczki i spróbowaÊ innych sposobów na wzmocnienie podniecenia. Kiedy ïechtaczka bÚdzie gotowa na nieco silniejszÈ stymulacjÚ, moĝesz zaczÈÊ od nowa. JeĂli uda Ci siÚ wspiÈÊ na poziom podniecenia, jaki odczuwaïaĂ przed chwilÈ, to kolejny orgazm moĝe byÊ kwestiÈ kilku minut. Nie Ăpiesz siÚ jednak — im wiÚcej czasu poĂwiÚcisz na budowanie napiÚcia, tym bardziej intensywny bÚdzie Twój orgazm. Nie próbuj niczego na siïÚ. Tu chodzi wyïÈcznie o TwojÈ rozkosz i o to, ĝeby byïo Ci dobrze. Wielokrotny orgazm u mÚĝczyzny U mÚĝczyzn doznawanie wielokrotnych orgazmów wymaga zapanowania nad wytryskiem. Chodzi o to, abyĂ potrafiï oddzieliÊ orgazm od ejakulacji. Aby to osiÈgnÈÊ, musisz dobrze zrozumieÊ, jak Twoje ciaïo reaguje na boděce seksualne, i nauczyÊ siÚ kontrolowaÊ moment wytrysku oraz roz- poznawaÊ punkt, z którego juĝ nie bÚdziesz mógï siÚ cofnÈÊ na niĝszy poziom podniecenia. WzmacniajÈc miÚĂnie dna miednicy i naprawdÚ mocno je zaciskajÈc, moĝesz powstrzymaÊ siÚ przed wytryskiem, nadal doznajÈc orgazmu. Wytrysk jest tym, co rozpoczyna fazÚ regeneracji, jeĂli wiÚc uda Ci siÚ go pominÈÊ, moĝesz utrzymaÊ erekcjÚ i byÊ w stanie nadal doznawaÊ orgazmów. Moĝesz to powtarzaÊ, aĝ uznasz, ĝe jesteĂ 250 Rozdziaï 14. WzbogaÊ swoje orgazmy gotów, aby mieÊ wytrysk. Opanowanie tej umiejÚtnoĂci wymaga sporo samodyscypliny, ale wielu mÚĝczyzn i ich kochanki uwaĝajÈ, ĝe warto spróbowaÊ. Orgazm punktu G i kobieca ejakulacja Coraz wiÚcej kobiet odkrywa niezwykle intensywne doznania, jakich do- starcza stymulacja punktu G i kobieca ejakulacja. Niektóre odkryïy ten sposób przez przypadek, podczas uprawiania seksu i robienia rzeczy, które im sprawiajÈ przyjemnoĂÊ. Inne sïyszaïy lub czytaïy o takich do- znaniach i sïuchajÈc rad kobiet, którym siÚ to udaïo, staraïy siÚ osiÈgnÈÊ ten sam poziom rozkoszy. Wiele z tych, które doznaïy orgazmu przez stymulacjÚ punktu G oraz kobiecej ejakulacji, twierdzi, ĝe jest to do- Ăwiadczenie gïÚboko zadowalajÈce, a orgazm jest wówczas jeszcze bardziej intensywny. Takie zapewnienia czÚsto wystarczajÈ, aby skïoniÊ inne kobiety do próbowania. Ważne U wielu kobiet, aby doszło do orgazmu przy stymulacji punktu G, konieczna jest także jednoczesna stymulacja łechtaczki. To może doprowadzić do podwójnego orgazmu — czyli jeszcze większej rozkoszy. Doznania, jakie towarzyszą orgazmowi przy stymulacji punktu G, są zdecydowanie inne niż doznania wyzwalane podczas orgazmu łechtaczkowego — taki orgazm jest pełniejszy i głębszy. Punkt G to miejsce docelowe Orgazm punktu G to taki, do którego dochodzi przez stymulacjÚ wraĝli- wej tkanki pokrywajÈcej wïaĂnie punkt G — obszaru na przedniej Ăcianie pochwy w odlegïoĂci 2,5 – 5 centymetrów od wejĂcia pochwy. Moĝna ten punkt stymulowaÊ od zewnÈtrz, uciskajÈc bezpoĂrednio ponad wzgórkiem ïonowym. Reakcja na stymulacjÚ punktu G nastÈpi najprawdopodobniej dopiero wtedy, kiedy bÚdziesz juĝ w stanie znacznego podniecenia. W przeciwnym razie taki dotyk moĝe byÊ wrÚcz nieprzyjemny. Stymulacja punktu G od Ărodka, kiedy jednym albo dwoma palcami zanurzonymi 251 ORGAZM. WYZWÓL I ROZWI” SWOJk SEKSUALNO¥m w pochwie bÚdziesz wykonywaÊ ruch, jakbyĂ chciaïa kogoĂ przywoïaÊ, powinna odnieĂÊ poĝÈdany skutek. Moĝesz teĝ wypróbowaÊ inne sposoby stymulacji punktu G — na przykïad przez penetracjÚ penisem albo zabawkÈ erotycznÈ. Niech popïynÈ Twoje soki Kobieca ejakulacja to nagïe wypuszczenie pïynów z cewki moczowej pod- czas orgazmu. CzÚsto dochodzi do niego na skutek stymulacji punktu G. Pïyn, jaki siÚ wówczas wydziela, to jednak nie mocz. Analizy laboratoryjne wykazaïy, ĝe w kobiecej ejakulacji wystÚpujÈ niektóre skïadniki podobne do tych obecnych w moczu, ale caïkowity skïad tej substancji jest zdecy- dowanie inny. IloĂÊ pïynu, który wydostanie siÚ z cewki, oraz sposób, w jaki do tego dojdzie, moĝe byÊ bardzo róĝny. To mogÈ byÊ dwie krople albo dwa kubki. Pïyn ejakulacyjny moĝe kapaÊ, pïynÈÊ, wybijaÊ albo pryskaÊ. Kobieca ejakulacja moĝe wystÈpiÊ podczas stymulacji punktu G albo bez niej. Zwykle jednak wymaga bardzo silnego podniecenia. IstniejÈ sposoby, które mogÈ pomóc kobiecie przeĝyÊ wytrysk. mwicz miÚĂnie dna miednicy, aby wzmocniÊ miÚsieñ Kegla. Moĝesz teĝ na- uczyÊ siÚ odpowiednio kierowaÊ energiÈ seksualnÈ, jaka krÈĝy w Twoim ciele, starajÈc siÚ wprawiaÊ jÈ w ruch, zamiast dÈĝyÊ do jej rozïadowania. Naucz siÚ jÈ zwiÚkszaÊ i wznosiÊ na coraz wyĝsze poziomy podniecenia. Jeszcze innym sposobem jest praca nad pogïÚbianiem bliskoĂci i udo- skonalaniem komunikacji w Waszym zwiÈzku. Kaĝdy z tych czynników pomoĝe Ci uwolniÊ Twoje soki. Warto wiedzieć Uważa się, że płyn, który wydostaje się na zewnątrz podczas kobiecej ejakulacji, pochodzi z gruczołów Skene’a, zwanych także przycewkowymi, znajdujących się przy podstawie cewki moczowej, niedaleko przedniej ściany pochwy i/lub pęcherza. Ponieważ wszystkie kobiety mają te gruczoły, uważa się, że wszystkie produkują płyn ejakulacyjny, choć być może nie wydzielają go podczas orgazmu. 252 Rozdziaï 14. WzbogaÊ swoje orgazmy Skoro wykonaïaĂ juĝ czÚĂÊ zadañ podstawowych, moĝesz spróbowaÊ zabawiÊ siÚ konkretnymi sposobami na doprowadzenie siÚ do wytrysku. Aby siÚ przygotowaÊ, rozïóĝ mnóstwo rÚczników, aby niczego nie pobru- dziÊ. Opróĝnij pÚcherz, ĝebyĂ nie musiaïa siÚ martwiÊ, ĝe zwyczajnie zaczniesz sikaÊ. PoĂwiÚÊ sporo czasu, aby odpowiednio siÚ pobudziÊ za pomocÈ sposobów, które najsilniej na Ciebie dziaïajÈ. Kiedy poczujesz, ĝe jesteĂ juĝ naprawdÚ podniecona, a Twoja pochwa i srom bÚdÈ znacz- nie powiÚkszone, Ty lub Twój partner moĝecie zaczÈÊ stymulacjÚ pun- ku G — albo palcami, albo za pomocÈ zabawki erotycznej. Kiedy punkt G stanie siÚ w peïni nabrzmiaïy, zacznie uciskaÊ cewkÚ moczowÈ, spra- wiajÈc, ĝe poczujesz, jakby chciaïo Ci siÚ sikaÊ. To znak, ĝe powinnaĂ siÚ rozluěniÊ i poczuÊ, jak rozpïywasz siÚ w swoim wïasnym nektarze. Kiedy opanujesz technikÚ wyzwalania soków, moĝesz zaczÈÊ ÊwiczyÊ zaciskanie miÚĂni dna miednicy tak, aby soki podczas orgazmu wybi- jaïy siÚ z Ciebie jak ěródïo. Czy kaĝda kobieta moĝe tego doĂwiadczyÊ? Zdaniem niektórych ekspertów, kaĝda kobieta moĝe siÚ nauczyÊ kobiecej ejakulacji. Inni majÈ co do tego wÈtpliwoĂci. Wiele kobiet nie jest tym zainteresowana, a z tych, które sÈ, nie wszystkim siÚ to udaje. Jedynym sposobem, aby siÚ przekonaÊ, czy Ty takĝe moĝesz rozkoszowaÊ siÚ eja- kulacjÈ, jest spróbowaÊ. ByÊ moĝe pomogÈ Ci wskazówki opisane powyĝej. OsiÈgniÚcie celu moĝe wymagaÊ sporej wprawy. PamiÚtaj jednak, aby nieustannie koncentrowaÊ siÚ na wzmaganiu swojej przyjemnoĂci. JeĂli to Ci siÚ uda, to moĝesz sobie pogratulowaÊ — bez wzglÚdu na to, czy miaïaĂ wytrysk, czy nie. Dominacja i ulegïoĂÊ Zachowaniem, które z jednej strony czÚsto wywoïuje lÚk, a z drugiej po- trafi dawaÊ ludziom niezwykle silne doznania erotyczne, jest dominacja i ulegïoĂÊ, nazywane takĝe sadomasochizmem. Dominacja i ulegïoĂÊ to akt seksualny, w którym kochankowie, za zgodÈ obojga, odgrywajÈ role polegajÈce na tym, ĝe jedno ma kontrolÚ albo przewagÚ nad drugim. Istnieje wiele wariantów tego rodzaju zabaw — partnerzy na zmianÚ sÈ 253 ORGAZM. WYZWÓL I ROZWI” SWOJk SEKSUALNO¥m górÈ i doïem, zabawy z wiÈzaniem i karaniem, zabawy w osobÚ dominu- jÈcÈ i ulegïÈ, pana i niewolnika oraz sadyzm i masochizm. Sadomaso- chizm moĝe oznaczaÊ ograniczanie swobody ruchu drugiej osoby, po- zbawianie okreĂlonych doznañ zmysïowych, dominacjÚ psychicznÈ albo przysparzanie drugiej osobie silnych doznañ zmysïowych lub bólu. Moĝe, ale nie musi dochodziÊ przy tym do bezpoĂredniej stymulacji genitaliów. Czasami kochankowie odgrywajÈ przy tym okreĂlone scenki, odtwarzajÈc wczeĂniej wymyĂlony scenariusz, który erotycznie pobudza wyobraěniÚ obojga. Uwaga! Zabawom w dominację i uległość oddawaj się tylko wtedy, kiedy sam/sama tego zechcesz, i z osobą, do której masz pełne zaufanie. Jeśli ktokolwiek będzie wywierał na Ciebie presję albo podstępem próbował nakłonić do określonego zachowania seksualnego, na które nie masz ochoty, to nigdy mu nie ulegaj. Mów otwarcie, co Ci się podoba, a co nie, i upewnij się, że druga osoba Cię wysłuchała i zamierza uszanować Twoją decyzję. Oddawanie siÚ tego rodzaju zabawom zdecydowanie nie jest dla kaĝ- dego. WiÚkszoĂÊ osób lubi mieÊ poczucie, ĝe panujÈ nad tym, co siÚ z nimi dzieje, i niechÚtnie poddajÈ siÚ caïkowitej kontroli drugiej osoby, zwïaszcza jeĂli chodzi o coĂ tak intymnego jak seks. Niektórzy jednak lubiÈ, kiedy ktoĂ inny w tak ekstremalny sposób bierze odpowiedzialnoĂÊ za ich podniecenie. DziÚki temu mogÈ zupeïnie poddaÊ siÚ swoim do- znaniom i przeĝyciom, które nadejdÈ. Podniecenie, które narasta pod- czas odgrywania swoich ról, prowadzi wówczas do niezwykle silnych orgazmów. Niektóre scenki moĝna odgrywaÊ doĂÊ dïugo, przez co ko- chankowie mogÈ osiÈgaÊ naprawdÚ wysoki poziom podniecenia. Dominacja i ulegïoĂÊ bywajÈ czasem niezwykle intensywne. Poziom zaufania, jaki okazuje siÚ drugiej osobie, caïkowicie oddajÈc siÚ w jej wïa- danie, potrafi wywoïaÊ bardzo silne poczucie bezbronnoĂci i wraĝliwoĂci. Tak silne emocje mogÈ z kolei zwiÚkszaÊ poczucie wiÚzi miÚdzy part- nerami. To z Was, które ma kontrolÚ nad drugim, czÚsto czuje siÚ bardzo pewnie, wiedzÈc, ĝe zostaïo obdarzone tak duĝym zaufaniem. Niemniej 254 Rozdziaï 14. WzbogaÊ swoje orgazmy jego silnÈ pozycjÚ moĝe obniĝaÊ niepewnoĂÊ, czy uda mu siÚ zapewniÊ kochankowi/kochance takie doznania, jakich oczekuje. Z kolei osoba poddana kontroli czÚsto czuje siÚ bezbronna, poniewaĝ jest do pewnego stopnia zdana na ïaskÚ kochanka/kochanki, a jednoczeĂnie moĝe czer- paÊ siïÚ z tego, ĝe miaïa odwagÚ caïkowicie oddaÊ siÚ w rÚce drugiej osoby. Te wszystkie zaleĝnoĂci sprawiajÈ, ĝe osoby, które oddajÈ siÚ tego rodzaju zabawom, czÚsto mówiÈ, ĝe osiÈgniÚte w ten sposób orgazmy majÈ wy- jÈtkowo emocjonalny charakter. Ważne Każdy ma w sobie zarówno cechy męskie, jak i kobiece, i choć na co dzień możemy się starać odpowiednio je w sobie wyważyć, to czasami, realizując swoją seksualność, możemy zapragnąć zbliżyć się do którejś z tych skrajności. Nie ma to żadnego wpływu na to, jacy jesteśmy w pozostałych aspektach swojego życia, i nie ma w tym niczego złego. Subtelna sztuka kontrastów ZïagodzonÈ formÈ zabaw w dominacjÚ i ulegïoĂÊ jest przeciwstawianie sobie energii mÚskiej i kobiecej w seksie partnerskim. Jedna osoba moĝe utoĝsamiaÊ archetyp mÚski, a druga kobiecy. Chemia, jaka siÚ wytwarza z tak skrajnych przeciwnoĂci, moĝe podgrzaÊ atmosferÚ do granic moĝliwoĂci. Przeciwstawianie sobie pïci i zabawa cechami z nimi utoĝ- samianymi jest zjawiskiem powszechnym i czÚsto zupeïnie naturalnym i nieuĂwiadomionym. Moĝna to jednak równieĝ robiÊ z rozmysïem i peïnÈ ĂwiadomoĂciÈ. Na poczÈtek naleĝy sobie uzmysïowiÊ swojÈ prawdziwÈ toĝsamoĂÊ — mÚskÈ albo kobiecÈ. NastÚpnie naleĝy jÈ zgïÚbiÊ i pozwoliÊ jej siÚ prowadziÊ w realizowaniu swojej seksualnoĂci i podczas aktów seksualnych. Archetyp mÚski — górujÈcy bierze na siebie kontrolÚ nad przebiegiem aktu seksualnego, nadaje mu kierunek i mu przewodzi, podczas gdy archetyp kobiecy — ulegïy poddaje mu siÚ, podÈĝajÈc w kierunku, jaki wyznaczyï archetyp mÚski. Naturalnie aby taki model zadziaïaï, archetyp kobiecy musi ufaÊ, ĝe archetyp mÚski zadba o jego speïnienie, po- dobnie jak archetyp mÚski musi ufaÊ, ĝe bÚdzie miaï peïnÈ kontrolÚ nad 255 ORGAZM. WYZWÓL I ROZWI” SWOJk SEKSUALNO¥m przebiegiem zbliĝenia. JeĂli kaĝde z kochanków potrafi wczuÊ siÚ w swój archetyp podczas uprawiania seksu, oboje mogÈ doĂwiadczyÊ czegoĂ na- prawdÚ niezwykïego. Zabawa w przejmowanie kontroli Zabawa w dominacjÚ i ulegïoĂÊ moĝe podniecaÊ, ale i przeraĝaÊ. ByÊ moĝe chcesz najpierw spróbowaÊ, czy w ogóle Ci siÚ to spodoba. Na po- czÈtek moĝecie zatem spróbowaÊ zabawiÊ siÚ z przepaskÈ na oczy. Jedno z Was przejmie kontrolÚ jako osoba dokonujÈca stymulacji, a drugie siÚ jej podda. Osoba odpowiedzialna za stymulacjÚ moĝe zaczÈÊ od delikat- nego dotyku i lekkich pieszczot. W tym czasie druga osoba z zasïoniÚtymi oczami bÚdzie siÚ koncentrowaÊ na caïkowitym poddaniu siÚ pieszczo- tom, odprÚĝeniu i doznawaniu rozkoszy. Osoba, która jest w tej zabawie stronÈ aktywnÈ, koncentruje siÚ na obserwowaniu reakcji kochanka/ kochanki, starajÈc siÚ zapamiÚtaÊ, co mu/jej siÚ podoba, a co nie. Strona aktywna powinna co jakiĂ czas sprawdzaÊ, jak na pieszczoty reaguje druga osoba. Ten natomiast, kto pieszczoty otrzymuje, powinien powstrzymaÊ siÚ przed opisywaniem swoich doznañ, dopóki nie zostanie o to zapytany. WyjÈtek moĝna zrobiÊ tylko wtedy, gdy jakaĂ czÚĂÊ tego doĂwiadczenia jest wyjÈtkowo nieprzyjemna i nie do zniesienia. CzÚĂciÈ poddawania siÚ kontroli jest wyzbycie siÚ wszelkich oczekiwañ i rozko- szowanie siÚ pieszczotami, które otrzymujesz w danej chwili. JeĂli masz ochotÚ na coĂ bardziej zwariowanego i chciaïbyĂ/chciaïabyĂ spróbowaÊ nieco bardziej róĝnorodnych doznañ, moĝesz wïÈczyÊ do gry takĝe inne rodzaje dotyku erotycznego: szczypanie, dawanie lania albo poklepywanie. Poruszajcie siÚ we wïasnym tempie i odkrywajcie nowe doznania tylko na tyle, na ile nie wyrzÈdza to szkody Waszemu zwiÈzkowi. Orgazm totalny JeĂli kiedykolwiek zdarzyïo Ci siÚ pomyĂleÊ, ĝe w seksie moĝna osiÈgnÈÊ jeszcze wiÚcej, to prawdopodobnie masz racjÚ. To, co nazywamy tu or- gazmem totalnym, jest doznaniem, podczas którego czujesz, ĝe wïaĂnie osiÈgasz peïniÚ swoich moĝliwoĂci rozkoszy orgazmicznej. Takie orgazmy sÈ w Twoim zasiÚgu, ale ĝeby je osiÈgnÈÊ, trzeba wykonaÊ pewnÈ pracÚ u podstaw i otworzyÊ w sobie odpowiednie kanaïy. 256 Rozdziaï 14. WzbogaÊ swoje orgazmy Orgazm totalny wykracza poza to, co nazywamy zwyczajnym orga- zmem genitalnym. Typowy orgazm genitalny trwa Ărednio 3 – 5 sekund u mÚĝczyzn i 5 – 10 sekund u kobiet i jest seriÈ silnych skurczy miÚĂni dna miednicy oraz towarzyszÈcym temu uczuciem wyzwalania siÚ albo przekraczania krawÚdzi. Przyjemne doznania koncentrujÈ siÚ przede wszystkim w okolicach miednicy i genitaliów. Orgazm totalny trwa dïuĝej i moĝe mu towarzyszyÊ ciÈg doznañ w najróĝniejszych czÚĂciach ciaïa. Moĝe, choÊ nie musi, przy tym dochodziÊ do podobnego poczucia wy- zwalania siÚ nagromadzonej energii. Ze wzglÚdu na dïuĝszy czas trwania taki orgazm to bardziej stan niĝ wydarzenie. Istnieje wiele róĝnych ro- dzajów orgazmu totalnego. Inne okreĂlenia tego typu orgazmu to or- gazm caïego ciaïa, orgazm energetyczny, orgazm transcendentny albo tantryczny. Ważne Orgazm totalny jest tak naprawdę oddzielnym rodzajem orgazmu. Różnice między tego rodzaju doznaniem a tym, co normalnie kojarzy nam się z orga- zmem, są tak duże, że doświadczenie to powinno być wręcz opisywane w zupełnie innych kategoriach. Reakcje fizjologiczne podczas przeżywania orgazmu totalnego mogą się bardzo różnić u różnych osób i opisywać je można wyłącznie subiektywnie. Podobnie jak wiele jest sposobów na osiÈgniÚcie orgazmu genitalne- go, takĝe do orgazmu totalnego moĝe prowadziÊ wiele dróg. Niektóre wydajÈ siÚ bardziej doĂwiadczeniem energetycznym, z minimalnym udziaïem genitaliów i doznañ w ich okolicach. To doĂwiadczenie to jak fale energii krÈĝÈce po caïym ciele, które powodujÈ, ĝe krÚgosïup zaczyna falowaÊ. Te fale dajÈ poczucie energetycznego wyzwolenia i swobody. Inne rodzaje orgazmu totalnego mogÈ natomiast mieÊ w sobie ogromny ïadunek erotyczny, rozprowadzajÈc ciepïo i energiÚ pïynÈcÈ z genitaliów we wszystkich kierunkach wewnÈtrz ciaïa i promieniujÈc na zewnÈtrz. DajÈ poczucie, ĝe caïa istota czïowieka naïadowana jest ekstatycznÈ energiÈ. Moĝna to takĝe rozumieÊ jako podwyĝszony stan pobudzenia, który moĝe trwaÊ przez dïuĝszy czas. 257 ORGAZM. WYZWÓL I ROZWI” SWOJk SEKSUALNO¥m I wreszcie sÈ orgazmy totalne, które ïÈczÈ w sobie orgazm genitalny z energetycznym. Twoje caïe ciaïo doĂwiadcza intensywnoĂci orgazmicz- nego wyzwolenia, które przesuwa siÚ w górÚ i w dóï krÚgosïupa, rozpro- wadzajÈc ciepïo i ekstatycznÈ wibracjÚ po caïym ciele. Dla wielu osób orgazm totalny jest doĂwiadczeniem bardziej emocjo- nalnym albo duchowym niĝ zwykïy orgazm genitalny. CzÚsto towarzyszy mu poczucie zagubienia w czasie. Moĝe siÚ w nim takĝe mieĂciÊ gïÚbo- kie doznanie poïÈczenia albo jednoĂci z kochankiem/kochankÈ, Twoim otoczeniem i wszystkim, co ĝyje. Niektórym taki orgazm przytrafia siÚ przypadkiem, podczas eksploracji wïasnego wnÚtrza i jego potencjaïu. Inni celowo do niego dÈĝÈ, za pomocÈ odpowiednich Êwiczeñ. Przygotowania do orgazmu totalnego Istnieje kilka Êwiczeñ, które moĝesz wykonaÊ, aby odnaleěÊ wïasnÈ drogÚ do orgazmu totalnego. Ich opanowanie moĝe trochÚ potrwaÊ. Chodzi w nich miÚdzy innymi o otwarcie swojego ciaïa, które moĝe siÚ dla Cie- bie okazaÊ czymĂ zupeïnie nowym. mwiczenia sÈ jednak konieczne, abyĂ mógï/mogïa rozwinÈÊ swój potencjaï niezbÚdny do przeĝywania orgazmu totalnego. Otwórz umysï Pierwszym sposobem, aby przygotowaÊ siÚ na przeĝywanie orgazmu totalnego, jest otwarcie umysïu na moĝliwoĂÊ doznania wiÚkszej i silniej- szej rozkoszy. JeĂli Twój umysï nie bÚdzie otwarty, prawdopodobnie nadal bÚdziesz powtarzaÊ dotychczasowe wzorce, schematy i kolejnoĂÊ postÚ- powania, tak jak dotÈd, i w rezultacie Twoje doznania takĝe bÚdÈ wciÈĝ takie same. Uwaga! Podczas pracy nad oddechem mogą się pojawić bardzo silne emocje. Przy- gotuj się zatem na każdą możliwą dawkę uczuć i doznań, które można wywołać przez zwykłe głębsze oddychanie. Twoje ciało może zacząć drżeć i trząść się, albo możesz zalać się łzami lub wybuchnąć śmiechem. To wszystko jest częścią doświadczenia i pomaga w wyzwalaniu zablokowanej energii. 258 Rozdziaï 14. WzbogaÊ swoje orgazmy ¥wiadome oddychanie a orgazm totalny Drugim elementem, na który musisz zwróciÊ uwagÚ, jest Ăwiadome od- dychanie. KoncentrujÈc siÚ na oddechu i pozwalajÈc, aby siÚ pogïÚbiaï, nawiÈzujesz bliĝszy kontakt ze swoim ciaïem i doznaniami, jakie siÚ w nim kryjÈ. To pomoĝe Ci takĝe osiÈgnÈÊ stan jeszcze gïÚbszej relaksa- cji. Staniesz siÚ jednoczeĂnie bardziej Ăwiadomy/Ăwiadoma energii, która przepïywa przez Twoje ciaïo, co pozwoli Ci zaczÈÊ odblokowywaÊ jej przepïyw. Im bardziej bÚdziesz Ăwiadom/Ăwiadoma swojego oddechu, tym skuteczniej moĝesz zaczÈÊ go wykorzystywaÊ, aby pomóc sobie w budowaniu podniecenia i osiÈgniÚciu totalnej energii orgazmicznej, kiedy przyjdzie odpowiedni moment. Wprowadzanie energii w ruch Trzecim elementem przygotowañ jest zapanowanie nad przepïywem i obiegiem energii wewnÈtrz ciaïa. Kiedy siÚ otworzysz na energiÚ, która w Tobie drzemie, i staniesz siÚ jej bardziej Ăwiadom/Ăwiadoma, moĝesz zaczÈÊ celowo jÈ zwiÚkszaÊ. WyznaczajÈc energii odpowiednie kanaïy przepïywu i odpowiednio jÈ nakierowujÈc, moĝesz obserwowaÊ, jak na- rasta do momentu, kiedy poczujesz, ĝe wypeïnia caïe Twoje ciaïo. Jej przepïyw moĝe siÚ rozpoczynaÊ u podstawy krÚgosïupa i wÚdrowaÊ aĝ na samÈ jego górÚ — byÊ moĝe zatoczy ona pÚtlÚ wokóï Twojej gïowy. Energia moĝe równieĝ powracaÊ przodem ciaïa, tworzÈc w ten sposób pÚtlÚ, która nie bÚdzie miaïa koñca. Poczuj, jak energia ogarnia caïe Twoje ja — cielesne i duchowe. Droga do orgazmu totalnego Kiedy juĝ nieco siÚ przygotowaïeĂ/przygotowaïaĂ i czujesz siÚ otwarty/ otwarta na nowÈ energiÚ, moĝesz zaczÈÊ z rozmysïem próbowaÊ do- ĂwiadczaÊ coraz bardziej totalnych orgazmów. mwiczenia opisane poniĝej pomogÈ Ci otworzyÊ w sobie kanaïy, które umoĝliwiÈ osiÈgniÚcie takich stanów. Moĝna je wykonywaÊ samodzielnie albo z partnerem/partnerkÈ i naleĝy na nie przeznaczyÊ co najmniej dwie godziny, jeĂli nie trzy lub cztery. BÚdziesz w tym czasie uprawiaÊ miïoĂÊ z sobÈ samym albo drugÈ osobÈ, a wszystkie zachowania seksualne, którym oddajecie siÚ za- zwyczaj, mogÈ siÚ staÊ czÚĂciÈ tego Êwiczenia. Chodzi tu bowiem nie tyle 259 ORGAZM. WYZWÓL I ROZWI” SWOJk SEKSUALNO¥m o wykonywanie okreĂlonych czynnoĂci seksualnych, ile o energiÚ, która w Tobie lub w Was zacznie wówczas pïynÈÊ. Nie musisz przeprowadzaÊ wszystkich tych Êwiczeñ od razu. Na poczÈtek lepiej wybraÊ sobie jedno z nich i na nim siÚ skoncentrowaÊ. Potem stopniowo moĝna wïÈczyÊ do zabawy wszystkie trzy. Jeszcze wiÚksze pobudzenie Orgazm totalny wymaga zwiÚkszonego stanu pobudzenia. UmiejÚtnoĂÊ pogïÚbiania oddechu i kierowania przepïywem energii moĝe byÊ przy tym bardzo pomocna, podobnie jak zwykïe odprÚĝenie siÚ i otwarcie na przyjemne doznania. Chodzi o to, aby caïy czas Ăwiadomie przeĝywaÊ kaĝde doznanie i nieustannie zwiÚkszaÊ ich siïÚ. JeĂli w którymkolwiek momencie poczujesz, ĝe doznania sÈ zbyt silne, wycofaj siÚ i na powrót zacznij siÚ koncentrowaÊ na oddechu. JeĂli to porównaÊ z orgazmem genitalnym, to tam chodzi przede wszystkim o to, ĝeby nagromadziÊ w sobie odpowiednio duĝo energii, by nastÚpnie siÚ jej pozbyÊ. W orga- zmie totalnym chcemy natomiast utrzymaÊ wysoki poziom energii i po- budzenia, bez szukania drogi, aby je z siebie wyzwoliÊ. Poszerzanie sfery czuïych miejsc Kiedy bÚdziesz siÚ koncentrowaÊ na przyjemnych doznaniach w oko- licach swoich genitaliów, moĝesz zaczÈÊ rozszerzaÊ tÚ rozkosz na tkanki znajdujÈce siÚ w ich sÈsiedztwie. Moĝe w tym pomóc nieco szersza i lĝej- sza stymulacja. To pomaga takĝe w rozluěnianiu tkanek w pozostaïych czÚĂciach ciaïa i otwiera je wszystkie na przyjÚcie rozkoszy. Zobacz, jak dalece moĝesz poszerzyÊ ekstatyczne doznania na pozostaïe czÚĂci swojego ja. Pytanie Czy mogę przeżywać orgazm totalny w samotności? Owszem, możesz. Druga osoba nie jest Ci potrzebna do osiągnięcia total- nych stanów rozkoszy orgazmicznej. Musisz natomiast poświęcić odpowied- nią ilość czasu na rozpływanie się w przyjemności. Partner albo partnerka mogą pomóc w budowaniu pobudzenia, ale własny dotyk plus wyobraźnia mogą w zupełności wystarczyć. 260 Rozdziaï 14. WzbogaÊ swoje orgazmy Wzmocnij swoje poczucie wiÚzi i jednoĂci Wzmacnianie poczucia wiÚzi i jednoĂci z drugÈ osobÈ, otoczeniem i wszystkim, co ĝyje, pomoĝe w doznaniu orgazmu totalnego. JeĂli masz przy sobie kochanka albo kochankÚ, moĝecie poÊwiczyÊ Ăwiadome ob- cowanie ze sobÈ przez patrzenie sobie w oczy i wspólne oddychanie. Sprawděcie, czy uda Wam siÚ nawzajem poczuÊ energiÚ, która kryje siÚ w Waszych ciaïach. Poczujcie wzajemne poĝÈdanie i pozwólcie, aby Was wypeïniïo. Wdychajcie je. Czasem tylko tyle wystarczy, ĝeby dotrzeÊ do stanów totalnej ekstazy. 261
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Orgazm. Wyzwól i rozwiń swoją seksualność
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: