Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00063 005066 22441038 na godz. na dobę w sumie
Orzecznictwo NSA i WSA - styczeń 2012 - ebook/pdf
Orzecznictwo NSA i WSA - styczeń 2012 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 49
Wydawca: Presspublica Język publikacji: polski
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne >> budownictwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

 

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
i wojewódzkich sądów administracyjnych - styczeń 2012

Ponad 40 orzeczeń wydanych przez sądy administracyjne w styczniu 2012 r. a dotyczących m.in. podatków, nieruchomości i procedury administracyjnej.

Sprawdź, jakie rozstrzygnięcia zapadały i dowiedz się:

  • czy opłatę za zabieg chirurgiczny można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej
  • kiedy lekarz doliczy VAT do ceny operacji plastycznej i o ile więcej trzeba będzie za nią zapłacić
  • czy możemy wysłać skargę do sądu e-mailem
  • dlaczego zaproszenie kontrahenta na obiad do restauracji nie daje zysków podatkowych
  • kiedy to, co wydamy na opłacenie kar umownych, możemy zaliczyć do kosztów podatkowych
  • dlaczego nie można poskarżyć się do sądu administracyjnego na kontrolę przeprowadzoną przez NIK
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych Orzeczenia wydane w styczniu 2012 roku Orzecznictwo NSA i WSA rp.pl/prawo Redakcja: Anna Wojda Wydawca: Presspublica sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa Prezes zarządu: Dariusz Leśniak – 2 – Orzecznictwo NSA i WSA rp.pl/prawo Spis treści: PIT................................................................................................................................................................................................................5 Koszty uzyskania wizy wolne od daniny ............................................................................................................................................5 Podział domu oznacza utratę prawa do ulgi .....................................................................................................................................6 Szacunek to przybliżony, a nie rzeczywisty przychód.....................................................................................................................7 Konkurs bez rywalizacji, więc trzeba zapłacić .................................................................................................................................8 Fiskus bez miesięcznych zaliczek .......................................................................................................................................................9 Pracodawca musi naliczyć podatek od integracji .........................................................................................................................10 Operacja ortopedyczna nie obniży podatku ...................................................................................................................................11 Obiad z kontrahentem bez przywileju..............................................................................................................................................12 CIT .............................................................................................................................................................................................................13 Zapis w księgach nie wpływa na kwalifikację kosztu ..................................................................................................................13 Kara umowna jest kosztem podatkowym .......................................................................................................................................14 VAT ............................................................................................................................................................................................................15 Dowolność ustalania cen.....................................................................................................................................................................15 Ile należy się od odszkodowania za wywłaszczenie.....................................................................................................................16 Sąd unijny znów oceni polski podatek.............................................................................................................................................17 Podatek od powiększania piersi i prostowania nosa ...................................................................................................................18 Wypłatę bonusu dokumentuje się fakturą korygującą ...............................................................................................................19 Tylko zaliczka na konkretny cel jest opodatkowana .....................................................................................................................20 Od usługi assistance trzeba naliczyć podatek...............................................................................................................................21 Danina od odszkodowania za przekazanie gruntów ....................................................................................................................22 Kiedy szkolenie jest zwolnione z opodatkowania .........................................................................................................................23 Nabycie złych długów nie jest objęte daniną..................................................................................................................................24 Nie można różnicować sytuacji podatników...................................................................................................................................25 Serwis opodatkowany tam, gdzie najem serwerowni..................................................................................................................26 Scalenie gruntów bez wpływu na stawki.........................................................................................................................................27 Więcej swobody w wykorzystaniu nadpłaty ..................................................................................................................................28 POSTĘPOWANIE ..................................................................................................................................................................................29 Fiskus musi wskazać dzień ................................................................................................................................................................29 Przepisy unijne wiążą także fiskusa ................................................................................................................................................30 Wykładnia musi dotyczyć wnioskodawcy.......................................................................................................................................31 Obowiązków nie można domniemywać...........................................................................................................................................32 Braki formalne przyczyną odrzucenia skargi .................................................................................................................................33 Arbitralna zmiana wykładni to brak prawa do sądu.....................................................................................................................34 Bezczynność związku ukarana grzywną .........................................................................................................................................35 Starosta mógł wysłać na badania .....................................................................................................................................................36 Nie ma jak sprawdzić kontroli NIK ....................................................................................................................................................37 Tiry nadal będą rozjeżdżać miasto....................................................................................................................................................38 Zwolnienie nie dla doradców prawnych...........................................................................................................................................39 Akcyza wbrew dyrektywie ...................................................................................................................................................................40 Pismo do sądu można wysłać z domu e-mailem ..........................................................................................................................41 NIERUCHOMOŚCI .................................................................................................................................................................................42 Zbiorniki na gaz też są opodatkowane.............................................................................................................................................42 Planowanie przestrzenne może wymagać wykładni ...................................................................................................................43 Mniej za uwłaszczenie gruntu pod lokalem....................................................................................................................................44 Zbędne dane z ewidencji gruntów i budynków..............................................................................................................................45 Wolność zabudowy jest ograniczona ...............................................................................................................................................46 Dla kogo mieszkania komunalne.......................................................................................................................................................47 SPADKI ....................................................................................................................................................................................................48 Podpis notariusza nie jest konieczny do zwolnienia....................................................................................................................48 ŚWIADCZENIA ......................................................................................................................................................................................49 Chwilowa praca może zaszkodzić .....................................................................................................................................................49 – 3 – Orzecznictwo NSA i WSA rp.pl/prawo Szanowni Czytelnicy i wojewódzkich Oddajemy w Państwa ręce nową publikację poświęconą najnowszym wyrokom Naczelnego Sądu Administracyjnego sądów administracyjnych. Znajdzie się w niej ponad 40 orzeczeń omówionych przez dziennikarzy „żółtych stron”, którzy w styczniu relacjonowali na bieżąco rozprawy. Kolejne publikacje będą się ukazywały co miesiąc. W każdej z nich zaprezentujemy najważniejsze i najciekawsze orzeczenia wydane przez sądy w poprzednim miesiącu. Aby łatwo było odszukać interesujące Czytelnika wyroki, publikacja została podzielona tematycznie. Orzeczenia pogrupowaliśmy na działy dotyczące nieruchomości, spadków i świadczeń (takich jak np. zasiłki dla bezrobotnych). Oddzielny, najobszerniejszy dział, poświęcony jest podatkom z podziałem na dodatkowe kategorie: PIT, CIT i VAT. Czytelnik znajdzie tu informacje o tym, jakie wydatki może zaliczyć do kosztów podatkowych, czy stosuje właściwą stawkę VAT i kiedy ma prawo do zwolnienia od podatku. Odrębnie omówione zostały również zagadnienia związane z postępowaniem m.in. przed organami podatkowymi oraz przed sądami. Znając je,sporo można zyskać. Przekonała się o tym firma, która złożyła wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Fiskus udzielił w niej odpowiedzi na zadane mu pytanie, niestety niekorzystnej dla firmy. Ta jednak dopatrzyła się, że organ podatkowy nie wskazał daty sporządzenia interpretacji. Jej zdaniem to poważny błąd. Tak samo orzekł sąd. Stwierdził, że wydanie interpretacji bez daty oznacza, że jej w ogóle nie ma. Lektura orzeczeń pozwoli również poznać rozstrzygnięcia innych zagadnień. Wiedząc, jak sąd orzekł w podobnej do naszej sprawie, możemy ocenić szanse na wygraną i przekonać się, czy np. zażalenie wysłane e-mailem powinno być rozpoznane albo czy spóźnione dostarczenie dokumentów do urzędu może skutkować podwyższeniem stawki podatku. Do lektury zachęcam nie tylko przedsiębiorców, ale i osoby prywatne. Dowiedzą się one m.in., kiedy otrzymując spadek nie zapłacą podatku albo do jakich ulg – w rozliczeniu podatkowym – mają jeszcze prawo. Mam nadzieję, że broszura okaże się przydatna wszystkim Czytelnikom. Anna Wojda redaktor działu prawa „Rzeczpospolitej” – 4 – Podatki PIT rp.pl/prawo Sygn. akt I SA/Gl 901/11 Koszty uzyskania wizy wolne od daniny Jeśli wydatki poniesione na zakup wizy będą konieczne dla odbycia podróży służbowej, to ich zwrot nie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu Zwrot wydatków poniesionych na zakup polisy ubezpieczeniowej, jeśli nie są warunkiem koniecznym dla odbycia podróży służbowej, będzie objęty PIT. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Adminsitracyjny w Gliwicach. i polisą ubezpieczeniową, które zostaną Pracownicy spółki zostali wysłani w podróż służbową do kraju spoza UE ponosząc koszty związane z wizą im zwrócone. We wniosku o interpretację przepisów podatkowych spółka pytała, czy zwrot kosztów ponoszonych przez pracowników, w związku z odbywaną podróżą służbową, będzie zwolniony z PIT. Zdaniem spółki tak, z uwagi na § 2 pkt 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Zgodnie z nim, pracownikom przysługuje zwrot kosztów przejazdów i dojazdów, noclegów innych wydatków określonych przez pracodawcę. Przepisy nie określają „innych wydatków” pozostawiając to woli pracodawcy. i Organ podatkowy uznał, że to nieprawidłowe stanowisko. Wskazał, że przychodem jest każda realna korzyść, jaką uzyskał bądź uzyska podatnik. Do korzyści takich zaliczyć należy także zwrot wydatków poniesionych przez pracownika za zakup polisy ubezpieczeniowej i wizy. Nie ma przepisów, które zwalniałyby te korzyści z opodatkowania, więc są one przychodem ze stosunku pracy podlegającym PIT. Stwierdzono, że wydatki związane z zakupem wiz i polis ubezpieczeniowych nie mogą być uznane za inne należności z tytułu podróży służbowej. W skardze do WSA spółka twierdziła, że koszty związane z wizą i polisą ubezpieczeniową są konieczne, aby podróż służbowa się odbyła. Uchylając interpretację sąd stwierdził, że organ bezzasadnie odmówił uznania kosztu uzyskania wizy za wydatek związany z podróżą służbową. Podzielił jednak stanowisko organu co do zwrotu wydatków na zakup polisy ubezpieczeniowej - będą one przychodem pracownika podlegającym opodatkowaniu, gdyż spółka nie określiła wyraźnie we wniosku o interpretację, że polisa ta była niezbędna do odbycia podróży. PiP, 11 stycznia 2012 r. www.rp.pl/artykul/789512.html – 5 –
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Orzecznictwo NSA i WSA - styczeń 2012
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: