Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00278 003883 21003536 na godz. na dobę w sumie
Osobowościowe uwarunkowania przywództwa. Menedżerowie a specjaliści - ebook/pdf
Osobowościowe uwarunkowania przywództwa. Menedżerowie a specjaliści - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 186
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3628-9748-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ogólne
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Problematyka przywództwa jest obecna w literaturze przedmiotu nie od dziś i mogłoby się wydawać, że na ten temat napisano już wszystko. Tymczasem, wraz ze zwiększającym się znaczeniem aktywów niematerialnych w organizacji oraz koniecznością działania w warunkach dynamicznego otoczenia - w tym aspekcie przywództwo przekłada się na poziom motywacji pracowników, elastyczność działania i sukces firmy temat ciągle powraca. Co więcej, można powiedzieć, że historia zatoczyła koło znowu bada się i pisze o przywództwie w kontekście nie tylko możliwych do wyuczenia zachowań i umiejętności, ale także pewnych predyspozycji.

Z tego względu recenzowana monografia stanowi istotny głos w dyskusji nad efektywnością przywództwa, tym bardziej cenny, że poparty badaniami przeprowadzonymi w warunkach polskich. () Pracę uważam, za bardzo istotny wkład w dyskusję nad czynnikami decydującymi o stylu, a w konsekwencji i efektywności przywództwa. Uważam, że może być ona świetną, szeroko cytowaną publikacją.

dr hab. Grażyna Aniszewska
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SPIS TREŚCI Wstęp .......................................................................................................... 7 ROZDZIAŁ 1 Osobowość jako konstrukt teoretyczny ......................................................... 11 1.1. Rozumienie pojęcia osobowość. ............................................................... 11 1.2. Podstawowe elementy struktury osobowości. .......................................... 15 1.2.1. Rozwój osobowości. ........................................................................ 17 1.3. Wybrane teorie osobowości ...................................................................... 19 1.3.1. Koncepcja cech G.W. Allporta ........................................................ 19 1.3.2. Koncepcja cech osobowości R.B. Cattella ...................................... 21 1.3.3. Koncepcja cech osobowości H.J. Eysencka .................................... 21 1.3.4. Koncepcja potrzeb H.A. Murraya ................................................... 23 ROZDZIAŁ 2 Przywództwo w organizacji. .......................................................................... 27 2.1. Rozumienie pojęć zarządzanie, kierowanie, 2.2. Kierowanie jako podstawowy proces w funkcjonowaniu przywództwo, liderowanie ...................................................................... 27 organizacji ................................................................................................ 33 2.2.1. Menedżer i jego funkcje w organizacji .......................................... 34 2.2.2. Władza menedżerska .................................................................... 42 2.2.3. Style kierowania jako sposoby realizacji władzy ........................... 49 2.3. Przywództwo jako najwyższa forma kierowania .................................... 67 ROZDZIAŁ 3 Przywództwo w kontekście osobowości. ....................................................... 79 3.1. Osobowościowe uwarunkowania przywództwa ...................................... 79 3.1.1. Cechy określające motywację do działania ..................................... 81 3.1.2. Uwarunkowania poznawcze ............................................................ 86 3.1.3. Uwarunkowania emocjonalne ......................................................... 88 3.1.4. System wartości .............................................................................. 90 3.1.5. „Koncepcje osobowościowe” przywództwa. .................................. 92 3.1.5.1. Koncepcja Analizy Transakcyjnej (E. Berne) .................... 92 3.1.5.2. Procesualny sekwencyjny model efektywnego kierowania (B. Kożusznik i M. Adamiec) .......................... 97 3.1.5.3. Inne „podejścia osobowościowe” ....................................... 98 ROZDZIAŁ 4 Badania własne ................................................................................................ 99 4.1 Przedmiot badania i problem pracy. .......................................................... 99 4.2 Sformułowanie problemu pracy i hipotez badawczych ............................. 104 Spis treści 4.3 Metody pomiaru psychologicznego (narzędzia badawcze) ....................... 105 4.4 Charakterystyka grupy badawczej ............................................................ 108 4.5 Sposób przeprowadzenia badań ................................................................ 109 ROZDZIAŁ 5 Analiza wyników badań własnych ................................................................. 115 5.1 Różnice osobowościowe między grupami menedżerską i specjalistyczną ........................................................................................ 116 5.1.1 Charakterystyka różnic osobowościowych między grupami menedżerską i specjalistyczną, mierzonych skalami testu ACL....... 120 5.1.1.1 Skale modus operandi ACL .................................................... 120 5.1.1.2 Skale potrzeb ACL ................................................................. 122 5.1.1.3 Skale tematyczne ACL ........................................................... 126 5.1.1.4 Skale Analizy Transakcyjnej ACL ......................................... 129 5.1.1.5 Skale oryginalności - inteligencji ACL .................................. 131 5.2 Różnice osobowościowe: menedżerowie kobiety – menedżerowie mężczyźni. ..................................................................... 135 5.2.1 Charakterystyka różnic osobowościowych: menedżerowie kobiety – menedżerowie mężczyźni, mierzonych skalami testu ACL .......................................................................................... 138 5.2.1.1 Skale potrzeb ACL ................................................................. 138 5.2.1.2 Skale tematyczne ACL .......................................................... 140 5.3 Analiza psychologiczna profilu menedżera .............................................. 143 5.4 Dyskusja wyników .................................................................................... 146 5.5 Weryfikacja hipotez badawczych ............................................................. 151 5.5.1 Weryfikacja hipotezy H1 .................................................................. 151 5.5.2 Weryfikacja hipotezy H2 ................................................................ 152 5.5.3 Weryfikacja hipotezy H3 ................................................................. 153 ROZDZIAŁ 6 Wnioski z programu badań własnych ............................................................ 155 6.1 Podsumowanie i wnioski końcowe ............................................................ 155 6.2 Możliwości praktycznego wykorzystania wyników badań własnych ....... 158 Zakończenie .................................................................................................... 163 Bibliografia .................................................................................................... 167 Spis tabel ........................................................................................................ 177 Spis wykresów ................................................................................................ 179 Spis rysunków ................................................................................................. 181 Zestawienie zbiorcze: dane statystyczne ........................................................................... 183 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Osobowościowe uwarunkowania przywództwa. Menedżerowie a specjaliści
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: