Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00055 006615 20291575 na godz. na dobę w sumie
Ośrodki przystosowania społecznego. Teoria i praktyka - ebook/pdf
Ośrodki przystosowania społecznego. Teoria i praktyka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 265
Wydawca: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3628-9755-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Celem niniejszej monografii była próba kompleksowego przedstawienia problematyki dotyczącej funkcjonowania ośrodków przystosowania społecznego, we wszystkich podstawowych aspektach oraz próba ukazania ich roli w procesie resocjalizacji recydywistów. Przedmiotem badań autora były procesy związane z opracowaniem koncepcji, formowaniem, funkcjonowaniem i reformowaniem ośrodków przystosowania społecznego oraz ich działalnością resocjalizacyjną. Zamierzeniem badawczym było natomiast wypełnienie luk w wiedzy na ich temat, wynikłych z marginalnego potraktowania tej tematyki w dotychczasowym piśmiennictwie oraz ograniczonego podejścia do niektórych tylko aspektów działalności ośrodków w czasie ich istnienia i funkcjonowania.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów ......................................................................... Wstęp ............................................................................................................... Rozdział I Zakłady specjalne dla recydywistów w Polsce i świecie ................................. 21 1.1. Zakłady specjalne dla recydywistów – wprowadzenie ........................... 21 1.2. Zakłady specjalne dla recydywistów w Polsce ........................................ 22 1.2.1. Zakład dla niepoprawnych przestępców ........................................ 22 1.2.2. Dom pracy przymusowej ............................................................... 29 1.3. Zakłady specjalne dla recydywistów w niektórych państwach europejskich i świecie .............................................................................. 30 9 11 Rozdział II Status prawny ośrodków przystosowania społecznego ..................................... 39 2.1. Problematyka recydywy w projektach kodyfikacji karnych ................... 39 2.2. Koncepcje i poglądy na temat zakładów specjalnych 2.3. Ośrodek przystosowania społecznego w systemie środków 2.4. Charakter prawny instytucji ośrodka przystosowania zwalczania recydywy .............................................................................. 46 społecznego – wątpliwości i spory .......................................................... 52 dla recydywistów sprzed 1969 r. ............................................................. 43 Rozdział III Specyfika sytuacji prawnej skazanego umieszczonego w ośrodku przystosowania społecznego ............................................................................. 56 3.1. Wprowadzenie do problematyki .............................................................. 56 3.2. Implikacje sytuacji prawnej skazanego w ośrodku 3.3. Metody i środki oddziaływania penitencjarnego na skazanego przystosowania społecznego ................................................................... 58 umieszczonego w ośrodku przystosowania społecznego ........................ 64 3.3.1. Zatrudnienie ................................................................................... 67 3.3.2. Zajęcia społeczno-wychowawcze i wychowania fizycznego ......... 73 3.3.3. Nauczanie i samokształcenie ......................................................... 74 3.3.4. Środki dyscyplinowania skazanych ............................................... 74 3.3.4.1. Nagradzanie ...................................................................... 74 3.3.4.2. Karanie dyscyplinarne ...................................................... 75 3.3.5. Samorząd skazanych ...................................................................... 77 3.3.6. Pomoc postpenitencjarna ............................................................... 77 3.3.7. Działalność odwykowa w ośrodkach przystosowania społecznego .................................................................................... 80 Spis treści 3.3.7.1. Działalność przeciwalkoholowa ........................................ 80 3.3.7.2. Działalność przeciwnarkotyczna ....................................... 82 Rozdział IV Rozwój organizacyjny instytucji ośrodka przystosowania społecznego .......... 85 4.1. Powierzenie misji utworzenia i organizacji ośrodków przystosowania społecznego więziennictwu ........................................... 85 4.2. Koncepcje rozwoju instytucji ośrodka przystosowania społecznego ...... 87 4.3. Rozwój struktury organizacyjnej ośrodków przystosowania społecznego ............................................................................................. 92 Rozdział V Rozwój i funkcjonowanie instytucji ośrodka przystosowania społecznego ..... 101 przystosowania społecznego – rozważania wstępne ............................... 101 5.1. Dynamika rozwoju i funkcjonowania instytucji ośrodka 5.2. Ośrodki przystosowania społecznego w latach 1970–1974 – pierwsze doświadczenia ....................................................................... 106 5.3. Ośrodki przystosowania społecznego w latach 1975–1979 ..................... 116 5.4. Dynamika rozwoju ośrodków przystosowania społecznego po roku 1980 ............................................................................................ 118 Rozdział VI Ośrodki przystosowania społecznego w Polsce ................................................ 123 6.1. Zagadnienia wstępne ............................................................................... 123 6.2. Ośrodki przystosowania społecznego w Polsce – tworzenie, działalność, znoszenie ............................................................................. 123 6.2.1. Ośrodek Przystosowania Społecznego w Biedkowie ................... 123 6.2.2. Ośrodek Przystosowania Społecznego w Czersku ....................... 125 6.2.3. Ośrodek Przystosowania Społecznego w Zarębie Górnej ............ 127 6.2.4. Ośrodek Przystosowania Społecznego w Słońsku ....................... 128 6.2.5. Ośrodek Przystosowania Społecznego w Garbalinie ................... 130 6.2.6. Ośrodek Przystosowania Społecznego w Żytkowicach ............... 132 6.2.7. Ośrodek Przystosowania Społecznego w Bojanowie ................... 134 6.2.8. Ośrodek Przystosowania Społecznego w Kłodzku ...................... 135 6.2.9. Ośrodek Przystosowania Społecznego w Adamowie................... 136 6.2.10. Ośrodek Przystosowania Społecznego w Złotowie...................... 137 6.2.11. Ośrodek Przystosowania Społecznego w Trzebini ...................... 138 6.2.12. Ośrodek Przystosowania Społecznego w Gostkowie ................... 139 6.2.13. Ośrodek Przystosowania Społecznego w Opolu .......................... 139 6.2.14. Ośrodek Przystosowania Społecznego w Międzybrodziu Żywieckim ...................................................... 140 6.2.15. Ośrodek Przystosowania Społecznego w Jaśle ............................ 141 Rozdział VII Próby zreformowania instytucji ośrodka przystosowania społecznego ............ 143 7.1. Pierwsze kontrowersje wobec instytucji ośrodka 6 Spis treści dotyczących ośrodków przystosowania społecznego .............................. 144 przystosowania społecznego ................................................................... 143 7.2. Propozycje zmian niektórych uregulowań prawnych 7.3. Ośrodki przystosowania społecznego w świetle reformy prawa karnego ........................................................................................ 150 7.4. Zniesienie ośrodków przystosowania społecznego ................................. 155 Rozdział VIII Próba oceny funkcjonowania ośrodków przystosowania społecznego ............. 161 ośrodków przystosowania społecznego ................................................... 161 8.1. Realizacja założeń resocjalizacyjnych w praktyce 8.2. Kontrola stopnia przystosowania społecznego skazanych 8.3. Ośrodki przystosowania społecznego w opinii byłej kadry kierowniczej ośrodków przystosowania społecznego ............................. 177 umieszczonych w ośrodkach przystosowania społecznego ..................... 175 Rozdział IX Skuteczność resocjalizacyjna ośrodków przystosowania społecznego w świetle wyników badań autora ...................................................................... 183 9.1 Problematyka badań ................................................................................ 183 9.2. Charakterystyka zwolnionych z ośrodków przystosowania społecznego ................................................................... 183 9.2.1. Charakterystyka socjodemograficzna zwolnionych ...................... 184 9.2.2. Przeszłość kryminalna zwolnionych ............................................. 192 9.3. Efektywność resocjalizacyjna ośrodków przystosowania społecznego ................................................................... 211 9.3.1. Powrót skazanych do przestępstw i wykroczeń 9.3.2. Dalsza recydywa zwolnionych z ośrodków przystosowania po zwolnieniu z ośrodka przystosowania społecznego .................. 212 społecznego w świetle niektórych zmiennych ............................... 219 9.4. Wnioski końcowe z badań ....................................................................... 223 Zakończenie .................................................................................................. 229 Wykaz wykorzystanych źródeł ................................................................... 235 Spis tabel i rysunków ................................................................................... 265 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ośrodki przystosowania społecznego. Teoria i praktyka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: